Pełna lista obserwacji drużyny

Terespol : Andrzej Tarasiuk


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5237966 2021.03.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5237965 2021.03.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5237964 2021.03.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5233234 2021.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5233233 2021.02.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5233232 2021.02.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5233230 2021.02.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5233231 2021.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5233229 2021.02.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5233228 2021.02.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5233227 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5233226 2021.02.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 5233225 2021.02.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5233223 2021.02.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5233224 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5228346 2021.02.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5228348 2021.02.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5228350 2021.02.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 5228345 2021.02.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 5228349 2021.02.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5228347 2021.02.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5228344 2021.02.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5228341 2021.02.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5228342 2021.02.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5228339 2021.02.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5228340 2021.02.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5228343 2021.02.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5228338 2021.02.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5228337 2021.02.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 5223252 2021.02.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5223251 2021.02.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 5223250 2021.02.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5222777 2021.02.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5222778 2021.02.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5222776 2021.02.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5222775 2021.02.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5222774 2021.02.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5222773 2021.02.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5222772 2021.02.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5222771 2021.02.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5222770 2021.02.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5222246 2021.02.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5222244 2021.02.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5222245 2021.02.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5222242 2021.02.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 5222243 2021.02.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5218517 2021.02.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5218443 2021.02.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5218442 2021.02.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5218440 2021.02.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5218441 2021.02.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5218439 2021.02.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5217302 2021.02.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5217301 2021.02.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5217299 2021.02.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5217300 2021.02.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5217296 2021.02.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5217297 2021.02.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5217298 2021.02.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5217293 2021.02.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5217294 2021.02.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5216932 2021.02.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5216930 2021.02.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5216929 2021.02.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5216931 2021.02.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5214494 2021.02.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5214495 2021.02.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5214493 2021.02.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5214491 2021.02.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5214490 2021.02.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5214492 2021.02.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5214489 2021.02.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5214488 2021.02.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5214487 2021.02.24 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 5214486 2021.02.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5214485 2021.02.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5213397 2021.02.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 5213395 2021.02.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5213396 2021.02.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5213392 2021.02.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5213391 2021.02.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5213390 2021.02.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5213393 2021.02.24 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5213394 2021.02.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5213388 2021.02.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 5213389 2021.02.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5213387 2021.02.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5213199 2021.02.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5213198 2021.02.24 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 14 5213200 2021.02.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5213197 2021.02.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5213196 2021.02.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5213195 2021.02.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5213194 2021.02.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5213193 2021.02.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5210577 2021.02.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5210578 2021.02.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5210576 2021.02.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5210575 2021.02.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5207398 2021.02.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5207399 2021.02.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5207400 2021.02.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5207397 2021.02.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 5206908 2021.02.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5206863 2021.02.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5206862 2021.02.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5206864 2021.02.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5206858 2021.02.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5206859 2021.02.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5206861 2021.02.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5206857 2021.02.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5206856 2021.02.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5206282 2021.02.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5206281 2021.02.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5206256 2021.02.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 5206257 2021.02.22 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5206225 2021.02.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 5206224 2021.02.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5206223 2021.02.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5202283 2021.02.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 5202281 2021.02.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5202282 2021.02.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5202280 2021.02.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 5202279 2021.02.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5202278 2021.02.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5202277 2021.02.21 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5197434 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki czeczotka tundrowa, Acanthis hornemanni 1 5197430 2021.02.20 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 40 5197432 2021.02.20 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 5197433 2021.02.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5197436 2021.02.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5197431 2021.02.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5197435 2021.02.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5197437 2021.02.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 5197438 2021.02.20 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5197428 2021.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5197439 2021.02.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5197427 2021.02.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5197426 2021.02.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5194749 2021.02.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5194747 2021.02.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5194748 2021.02.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5194746 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5194615 2021.02.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 5194618 2021.02.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 5194617 2021.02.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5194614 2021.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5194613 2021.02.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5194612 2021.02.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5194611 2021.02.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 11 5194473 2021.02.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5194470 2021.02.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5194472 2021.02.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5197446 2021.02.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5194471 2021.02.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5194466 2021.02.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5194469 2021.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5194467 2021.02.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5194468 2021.02.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5194464 2021.02.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5194465 2021.02.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5194249 2021.02.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5194248 2021.02.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 18 5194247 2021.02.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5192666 2021.02.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 12 5192110 2021.02.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5192107 2021.02.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5192109 2021.02.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5192108 2021.02.19 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5189809 2021.02.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 5189808 2021.02.18 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5189732 2021.02.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5189731 2021.02.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5189641 2021.02.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5189639 2021.02.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5189640 2021.02.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5189638 2021.02.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5189636 2021.02.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5189637 2021.02.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5189635 2021.02.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5189634 2021.02.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5189633 2021.02.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5189632 2021.02.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5189231 2021.02.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5189232 2021.02.18 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5189230 2021.02.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5189229 2021.02.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5189228 2021.02.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5188348 2021.02.17 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 5188059 2021.02.17 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5188057 2021.02.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5188056 2021.02.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5188058 2021.02.17 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 5188055 2021.02.17 mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 30 5188054 2021.02.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5188053 2021.02.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5188052 2021.02.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5187554 2021.02.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5187555 2021.02.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 21 5187553 2021.02.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5187556 2021.02.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5187878 2021.02.17 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5187877 2021.02.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5187875 2021.02.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5185610 2021.02.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5185609 2021.02.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 5185611 2021.02.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5184983 2021.02.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5184982 2021.02.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5184981 2021.02.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5184980 2021.02.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5184979 2021.02.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5184978 2021.02.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5184834 2021.02.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5184833 2021.02.16 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5184835 2021.02.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5184832 2021.02.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5184831 2021.02.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5184637 2021.02.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5184636 2021.02.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5184635 2021.02.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5184460 2021.02.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5184459 2021.02.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5184458 2021.02.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5182516 2021.02.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5182517 2021.02.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5182514 2021.02.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5182515 2021.02.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5182513 2021.02.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5182512 2021.02.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 5182511 2021.02.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5182510 2021.02.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5182509 2021.02.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 5182508 2021.02.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5182507 2021.02.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5182506 2021.02.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5182505 2021.02.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5181865 2021.02.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5181864 2021.02.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5181863 2021.02.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5181862 2021.02.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5181861 2021.02.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5177369 2021.02.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5177370 2021.02.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 5177368 2021.02.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 5177367 2021.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5177366 2021.02.14 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5177365 2021.02.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 22 5174395 2021.02.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 5174394 2021.02.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 5174093 2021.02.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5174091 2021.02.13 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5174092 2021.02.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 5174090 2021.02.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5174089 2021.02.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5174087 2021.02.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5174088 2021.02.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 18 5174086 2021.02.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5174085 2021.02.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5173542 2021.02.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5173541 2021.02.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5173008 2021.02.13 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5173007 2021.02.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5173006 2021.02.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5173005 2021.02.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5171248 2021.02.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5171110 2021.02.12 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5171111 2021.02.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5171031 2021.02.12 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5171030 2021.02.12 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5171029 2021.02.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5171028 2021.02.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5171027 2021.02.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5171025 2021.02.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5171026 2021.02.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5170759 2021.02.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5170760 2021.02.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 5170757 2021.02.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5170758 2021.02.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5170756 2021.02.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 5169583 2021.02.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5169582 2021.02.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5169581 2021.02.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5169580 2021.02.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5169579 2021.02.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5169281 2021.02.11 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5169280 2021.02.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 5169135 2021.02.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5168986 2021.02.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5168912 2021.02.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5168911 2021.02.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 12 5168910 2021.02.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5168909 2021.02.11 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5167267 2021.02.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5167266 2021.02.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5167280 2021.02.10 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5167281 2021.02.10 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5167282 2021.02.10 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5167283 2021.02.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5167279 2021.02.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5167273 2021.02.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 21 5167277 2021.02.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5167276 2021.02.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5167275 2021.02.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5167278 2021.02.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5167274 2021.02.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5167270 2021.02.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5167269 2021.02.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5167271 2021.02.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5167268 2021.02.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5167272 2021.02.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5165505 2021.02.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5165504 2021.02.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 5165503 2021.02.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5165501 2021.02.09 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5165502 2021.02.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 23 5165499 2021.02.09 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5165500 2021.02.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5165498 2021.02.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5164335 2021.02.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5164333 2021.02.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5164332 2021.02.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5164228 2021.02.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 14 5164227 2021.02.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5164180 2021.02.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5164179 2021.02.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5162974 2021.02.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5162973 2021.02.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5162972 2021.02.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5162848 2021.02.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5162849 2021.02.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5162847 2021.02.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5162687 2021.02.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5162686 2021.02.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5162688 2021.02.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5160786 2021.02.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5160284 2021.02.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5160282 2021.02.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5160280 2021.02.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5160283 2021.02.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 5160281 2021.02.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5160278 2021.02.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5160279 2021.02.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5160276 2021.02.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5160275 2021.02.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5160274 2021.02.07 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5160277 2021.02.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5160272 2021.02.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5160271 2021.02.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5160269 2021.02.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 5160270 2021.02.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5160273 2021.02.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5159542 2021.02.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5159541 2021.02.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5159260 2021.02.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5159258 2021.02.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5159259 2021.02.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 5155673 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5155575 2021.02.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 5155576 2021.02.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5154791 2021.02.06 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5154556 2021.02.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5154440 2021.02.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5154201 2021.02.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5154200 2021.02.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 9 5154199 2021.02.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5154198 2021.02.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 5152137 2021.02.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5152136 2021.02.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5152135 2021.02.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5152134 2021.02.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5152088 2021.02.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5152089 2021.02.05 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5152234 2021.02.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5150342 2021.02.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5150231 2021.02.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 5150230 2021.02.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5150075 2021.02.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5150074 2021.02.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5149970 2021.02.04 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5149969 2021.02.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 5149967 2021.02.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 18 5149968 2021.02.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5148894 2021.02.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5148524 2021.02.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5148281 2021.02.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5148156 2021.02.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5148155 2021.02.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5148154 2021.02.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5148153 2021.02.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 11 5148136 2021.02.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5148135 2021.02.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5146294 2021.02.02 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5146184 2021.02.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5146183 2021.02.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5146007 2021.02.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5146005 2021.02.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 5146006 2021.02.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5146003 2021.02.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5146004 2021.02.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5146111 2021.02.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5144303 2021.02.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 5143725 2021.02.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 5143724 2021.02.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5143723 2021.02.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5143067 2021.02.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 11 5143068 2021.02.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5143066 2021.02.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5143065 2021.02.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5137811 2021.01.31 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5137810 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5137760 2021.01.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5137758 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5137757 2021.01.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5137759 2021.01.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 5137756 2021.01.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5134180 2021.01.30 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5134110 2021.01.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 16 5133700 2021.01.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5133179 2021.01.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5133178 2021.01.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5133177 2021.01.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5133176 2021.01.30 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5130807 2021.01.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5130806 2021.01.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5130805 2021.01.29 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5130701 2021.01.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5130700 2021.01.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5130415 2021.01.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5130389 2021.01.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 5130390 2021.01.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5130388 2021.01.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 18 5128755 2021.01.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5128499 2021.01.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5128498 2021.01.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5128156 2021.01.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5128053 2021.01.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5128052 2021.01.28 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5127925 2021.01.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 5127920 2021.01.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5127919 2021.01.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5127916 2021.01.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5127918 2021.01.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5127917 2021.01.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5126394 2021.01.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 5125968 2021.01.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5125967 2021.01.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5125608 2021.01.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5125607 2021.01.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 9 5125555 2021.01.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5125559 2021.01.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5125560 2021.01.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 12 5124182 2021.01.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5124181 2021.01.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5124180 2021.01.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5124179 2021.01.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5123915 2021.01.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5123914 2021.01.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5123913 2021.01.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5122785 2021.01.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5122784 2021.01.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5122123 2021.01.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5122124 2021.01.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 5122122 2021.01.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5118290 2021.01.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5118289 2021.01.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 5118162 2021.01.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5118160 2021.01.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5118161 2021.01.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5115240 2021.01.23 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5115241 2021.01.23 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5115242 2021.01.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5115239 2021.01.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5113442 2021.01.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5113428 2021.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5113385 2021.01.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5113383 2021.01.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5113384 2021.01.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 5113381 2021.01.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5113382 2021.01.23 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5110985 2021.01.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5110410 2021.01.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5110409 2021.01.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5110407 2021.01.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5110408 2021.01.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5110406 2021.01.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 5110405 2021.01.22 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5107601 2021.01.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5107600 2021.01.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 12 5107445 2021.01.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5107412 2021.01.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5107411 2021.01.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5107410 2021.01.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5107409 2021.01.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 5107407 2021.01.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 18 5107408 2021.01.21 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5105429 2021.01.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5105428 2021.01.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5105427 2021.01.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 5105173 2021.01.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5104869 2021.01.20 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5104868 2021.01.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5104867 2021.01.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5104866 2021.01.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5104865 2021.01.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 32 5104628 2021.01.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5102264 2021.01.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5102265 2021.01.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5102259 2021.01.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5102258 2021.01.19 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5102260 2021.01.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5102256 2021.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5102257 2021.01.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5103097 2021.01.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5102829 2021.01.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5103096 2021.01.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5098638 2021.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 5078598 2021.01.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5078597 2021.01.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5078596 2021.01.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5075980 2021.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5075979 2021.01.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5073756 2021.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5073755 2021.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5053188 2021.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5053189 2021.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5049035 2021.01.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5049034 2021.01.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5049033 2021.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5049032 2021.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5049031 2021.01.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5046711 2021.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5046709 2021.01.04 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5046710 2021.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5046708 2021.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5046706 2021.01.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5046707 2021.01.04 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5041381 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5041382 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5041380 2021.01.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 5041284 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5041283 2021.01.03 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5041083 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5041081 2021.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5041082 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5041080 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5041079 2021.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 5040588 2021.01.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5040586 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5040587 2021.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5040585 2021.01.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5040495 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5040492 2021.01.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5040493 2021.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5040494 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5040294 2021.01.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5040295 2021.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5040293 2021.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5040292 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5040290 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5040291 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5040289 2021.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5040288 2021.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5040287 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 5040286 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5040285 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5035355 2021.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5034491 2021.01.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5034478 2021.01.02 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5034479 2021.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 5034477 2021.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 5034476 2021.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5028364 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5028362 2021.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 5028363 2021.01.01 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5028361 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5028360 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5028358 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5028359 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 5028357 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5028355 2021.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 5028356 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5028354 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5028353 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 5028352 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5028350 2021.01.01 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5028351 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5028349 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 5028347 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5028348 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5028346 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 5027649 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5027648 2021.01.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5027647 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5027646 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5027645 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5027644 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5027643 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5027642 2021.01.01 mapa