Pełna lista obserwacji drużyny

Terespol : Andrzej Tarasiuk


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 5917995 2021.07.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 5917994 2021.07.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5917993 2021.07.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5916359 2021.07.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5916358 2021.07.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 5916356 2021.07.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 5916357 2021.07.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5908430 2021.07.20 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 5908431 2021.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5908429 2021.07.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5908427 2021.07.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5908428 2021.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5908426 2021.07.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5908425 2021.07.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5908424 2021.07.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5906555 2021.07.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5906554 2021.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5906551 2021.07.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5906553 2021.07.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5906552 2021.07.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5900999 2021.07.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5900998 2021.07.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5900996 2021.07.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5900995 2021.07.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 5900997 2021.07.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5898490 2021.07.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5898489 2021.07.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5898488 2021.07.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5898487 2021.07.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5898486 2021.07.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5896415 2021.07.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5896414 2021.07.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5896413 2021.07.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5896416 2021.07.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 5896411 2021.07.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5896410 2021.07.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5896409 2021.07.15 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5896412 2021.07.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5896407 2021.07.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 5896406 2021.07.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5896408 2021.07.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5896405 2021.07.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5896404 2021.07.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 5895415 2021.07.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5895410 2021.07.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5895414 2021.07.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5895409 2021.07.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5895413 2021.07.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5895411 2021.07.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5895412 2021.07.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5895408 2021.07.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5895406 2021.07.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5895407 2021.07.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5895405 2021.07.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5895404 2021.07.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5895402 2021.07.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5895403 2021.07.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 5895401 2021.07.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5895399 2021.07.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 5895400 2021.07.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5894867 2021.07.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 5892339 2021.07.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5892325 2021.07.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5892293 2021.07.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5892291 2021.07.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5892292 2021.07.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5892290 2021.07.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5892289 2021.07.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5892287 2021.07.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5892286 2021.07.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5892285 2021.07.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5892288 2021.07.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5892284 2021.07.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5892283 2021.07.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5892279 2021.07.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5892281 2021.07.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 5892280 2021.07.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5892278 2021.07.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 5892277 2021.07.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5892282 2021.07.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5891200 2021.07.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5890887 2021.07.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5890886 2021.07.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5890885 2021.07.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5890884 2021.07.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5889866 2021.07.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 5889868 2021.07.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5889867 2021.07.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 8 5887617 2021.07.11 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5885661 2021.07.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 11 5885659 2021.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 5885656 2021.07.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5885658 2021.07.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5885657 2021.07.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5885654 2021.07.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5885652 2021.07.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5885655 2021.07.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5885653 2021.07.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 5885651 2021.07.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5885650 2021.07.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 5885200 2021.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5885201 2021.07.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5885199 2021.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5885198 2021.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5885194 2021.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5885193 2021.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5885192 2021.07.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5885197 2021.07.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5885196 2021.07.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5885191 2021.07.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 5885190 2021.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 5885195 2021.07.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5885189 2021.07.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5885187 2021.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5885186 2021.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5885188 2021.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5885184 2021.07.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5885185 2021.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5885183 2021.07.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5884928 2021.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5884926 2021.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5884925 2021.07.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 5 5884927 2021.07.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5884924 2021.07.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5884923 2021.07.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5884922 2021.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5884921 2021.07.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5884920 2021.07.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5884919 2021.07.11 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 5886408 2021.07.11 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5886426 2021.07.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5881794 2021.07.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5881793 2021.07.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5881733 2021.07.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5881730 2021.07.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5881732 2021.07.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5881729 2021.07.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5881731 2021.07.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5881728 2021.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5880250 2021.07.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5880249 2021.07.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5880248 2021.07.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 5880247 2021.07.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5880246 2021.07.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5880245 2021.07.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 5880244 2021.07.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5880243 2021.07.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 5880241 2021.07.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5880240 2021.07.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5880238 2021.07.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5880242 2021.07.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5880237 2021.07.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 9 5880236 2021.07.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5880239 2021.07.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5880235 2021.07.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5880233 2021.07.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5880234 2021.07.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 5879876 2021.07.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5879873 2021.07.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5879874 2021.07.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5879875 2021.07.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5879872 2021.07.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5879852 2021.07.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5879851 2021.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5879853 2021.07.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 5879850 2021.07.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5879849 2021.07.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5879848 2021.07.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5879534 2021.07.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5879533 2021.07.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 5879532 2021.07.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5879531 2021.07.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5879530 2021.07.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5879471 2021.07.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5879439 2021.07.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5879423 2021.07.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 5879422 2021.07.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5879420 2021.07.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5879419 2021.07.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 5879421 2021.07.09 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5879418 2021.07.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 5879417 2021.07.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5879416 2021.07.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5879415 2021.07.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5879414 2021.07.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 5879413 2021.07.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 5877964 2021.07.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5877963 2021.07.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 9 5877962 2021.07.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 5877482 2021.07.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5877480 2021.07.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5877479 2021.07.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5877481 2021.07.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 5877478 2021.07.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5875825 2021.07.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5875824 2021.07.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5875823 2021.07.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5875826 2021.07.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5875821 2021.07.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5875822 2021.07.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5875820 2021.07.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5875819 2021.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5875817 2021.07.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5875818 2021.07.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5875816 2021.07.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5875694 2021.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5875692 2021.07.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5875693 2021.07.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5875691 2021.07.07 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5875686 2021.07.07 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5875687 2021.07.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5875690 2021.07.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5875689 2021.07.07 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5875685 2021.07.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5875688 2021.07.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5875684 2021.07.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5875683 2021.07.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5875682 2021.07.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5875681 2021.07.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 5875677 2021.07.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5875679 2021.07.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5875676 2021.07.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5875680 2021.07.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 5875678 2021.07.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5873714 2021.07.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5873715 2021.07.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 5873713 2021.07.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5873712 2021.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 27 5871987 2021.07.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5871986 2021.07.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5871985 2021.07.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5871984 2021.07.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5871982 2021.07.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 5871981 2021.07.06 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5871983 2021.07.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5870116 2021.07.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5870115 2021.07.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5870042 2021.07.05 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5870041 2021.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5870039 2021.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5870037 2021.07.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5870038 2021.07.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5870035 2021.07.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5870034 2021.07.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5870036 2021.07.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5870040 2021.07.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 5870033 2021.07.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5869763 2021.07.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5869764 2021.07.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5869762 2021.07.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5869761 2021.07.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 5869685 2021.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5869683 2021.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5869684 2021.07.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5869682 2021.07.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5869680 2021.07.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5869681 2021.07.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5869679 2021.07.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5869678 2021.07.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5869677 2021.07.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 5869675 2021.07.05 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5869676 2021.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 5869674 2021.07.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5869673 2021.07.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 5869672 2021.07.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5869514 2021.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5869513 2021.07.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5869512 2021.07.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5869511 2021.07.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 5869510 2021.07.05 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5870817 2021.07.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 27 5867724 2021.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5867723 2021.07.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 5867720 2021.07.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5867719 2021.07.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5867717 2021.07.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5867718 2021.07.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5867721 2021.07.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5867722 2021.07.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5864205 2021.07.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 5864206 2021.07.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5864115 2021.07.03 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5864114 2021.07.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5864116 2021.07.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5864112 2021.07.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5864113 2021.07.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5864108 2021.07.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5864105 2021.07.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5864107 2021.07.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5864109 2021.07.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5864106 2021.07.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5864103 2021.07.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5864110 2021.07.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5864104 2021.07.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5864111 2021.07.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5864039 2021.07.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5863428 2021.07.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5863426 2021.07.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5863425 2021.07.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 5863398 2021.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5863396 2021.07.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5863397 2021.07.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5863182 2021.07.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 5863181 2021.07.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5863179 2021.07.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5863180 2021.07.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5863178 2021.07.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5863177 2021.07.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5863176 2021.07.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5863175 2021.07.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5863183 2021.07.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5863174 2021.07.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5863172 2021.07.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5863173 2021.07.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5863171 2021.07.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5861183 2021.07.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5861184 2021.07.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5861177 2021.07.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5861174 2021.07.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5861176 2021.07.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5861173 2021.07.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5861175 2021.07.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5861170 2021.07.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5861172 2021.07.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5861171 2021.07.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5861169 2021.07.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5861167 2021.07.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5861168 2021.07.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5861166 2021.07.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 5861165 2021.07.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 5861164 2021.07.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5861163 2021.07.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5860364 2021.07.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5860365 2021.07.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5860363 2021.07.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5860362 2021.07.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5860361 2021.07.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5860359 2021.07.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 14 5860360 2021.07.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5859649 2021.07.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5858092 2021.07.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5858090 2021.07.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5858091 2021.07.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5858087 2021.07.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5858088 2021.07.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5858089 2021.06.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5857161 2021.06.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5857160 2021.06.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5857158 2021.06.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5857159 2021.06.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5857157 2021.06.30 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5856746 2021.06.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5856745 2021.06.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5856615 2021.06.30 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5856614 2021.06.30 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5856458 2021.06.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5854631 2021.06.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5854632 2021.06.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5854633 2021.06.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5854630 2021.06.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5854628 2021.06.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5854627 2021.06.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5854629 2021.06.29 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5854624 2021.06.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 5854626 2021.06.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5854623 2021.06.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 5854622 2021.06.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5853652 2021.06.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5853651 2021.06.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5853650 2021.06.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5853649 2021.06.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 18 5853648 2021.06.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 17 5853647 2021.06.29 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5853646 2021.06.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 5853645 2021.06.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5853644 2021.06.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5853642 2021.06.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5853643 2021.06.29 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5853563 2021.06.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5853562 2021.06.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5853561 2021.06.29 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5853560 2021.06.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5853559 2021.06.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5853558 2021.06.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5853557 2021.06.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5853556 2021.06.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5853555 2021.06.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 5853554 2021.06.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 5853553 2021.06.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 23 5853552 2021.06.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5853551 2021.06.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5853550 2021.06.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5853549 2021.06.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5853548 2021.06.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 5853547 2021.06.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5853546 2021.06.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5853545 2021.06.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5853544 2021.06.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5853543 2021.06.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5853541 2021.06.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 17 5853542 2021.06.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5853540 2021.06.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5853539 2021.06.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5853538 2021.06.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5852172 2021.06.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 5852173 2021.06.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5852171 2021.06.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5852169 2021.06.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5852170 2021.06.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5852168 2021.06.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5852165 2021.06.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5852167 2021.06.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5852166 2021.06.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5852163 2021.06.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5852162 2021.06.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5852161 2021.06.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5852164 2021.06.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5852159 2021.06.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5852158 2021.06.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5852160 2021.06.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5852156 2021.06.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 5852157 2021.06.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5852154 2021.06.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5852155 2021.06.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5852153 2021.06.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5851194 2021.06.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5851192 2021.06.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5851191 2021.06.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5851193 2021.06.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5851189 2021.06.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5851190 2021.06.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 5851188 2021.06.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5852456 2021.06.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5848416 2021.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5848417 2021.06.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5848415 2021.06.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5848414 2021.06.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5847441 2021.06.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5847442 2021.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5847439 2021.06.27 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5847440 2021.06.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 5847438 2021.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5847437 2021.06.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5847436 2021.06.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5847435 2021.06.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5846968 2021.06.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5846754 2021.06.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5846753 2021.06.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5846752 2021.06.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5846751 2021.06.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5846750 2021.06.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5846749 2021.06.27 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5846748 2021.06.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 5846747 2021.06.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5846745 2021.06.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5846746 2021.06.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5846744 2021.06.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5846743 2021.06.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5846742 2021.06.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5846740 2021.06.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5846739 2021.06.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5846738 2021.06.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5846737 2021.06.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5846736 2021.06.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 5846735 2021.06.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5846734 2021.06.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5846733 2021.06.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5846732 2021.06.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5846730 2021.06.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5846731 2021.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5846729 2021.06.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5845048 2021.06.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5845047 2021.06.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5845046 2021.06.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5845049 2021.06.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5845045 2021.06.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5845043 2021.06.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5845042 2021.06.26 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5845044 2021.06.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5845041 2021.06.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5845039 2021.06.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5845038 2021.06.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5845040 2021.06.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5845037 2021.06.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5845036 2021.06.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5845035 2021.06.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5845034 2021.06.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5845032 2021.06.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5845031 2021.06.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5845033 2021.06.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5845030 2021.06.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5845029 2021.06.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 5843757 2021.06.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5843758 2021.06.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5843660 2021.06.26 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5843659 2021.06.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5843658 2021.06.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5843657 2021.06.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5843656 2021.06.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5841394 2021.06.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5841393 2021.06.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5841391 2021.06.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5841392 2021.06.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5841390 2021.06.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5841389 2021.06.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5841388 2021.06.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5841387 2021.06.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5841386 2021.06.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5841385 2021.06.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5841384 2021.06.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5841383 2021.06.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5840613 2021.06.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5840614 2021.06.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5840575 2021.06.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5840574 2021.06.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 5840573 2021.06.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5840571 2021.06.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5840572 2021.06.25 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5840570 2021.06.25 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5840568 2021.06.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 5840567 2021.06.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5840569 2021.06.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5840565 2021.06.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5840566 2021.06.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5840562 2021.06.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5840563 2021.06.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5840564 2021.06.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 5840561 2021.06.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5840560 2021.06.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5840450 2021.06.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5840449 2021.06.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5840447 2021.06.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5840448 2021.06.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 5840445 2021.06.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5840446 2021.06.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 5839549 2021.06.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5839369 2021.06.24 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5839370 2021.06.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5839244 2021.06.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5839241 2021.06.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5839240 2021.06.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5839239 2021.06.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5839238 2021.06.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5839237 2021.06.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5839236 2021.06.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5839234 2021.06.24 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5839235 2021.06.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5839232 2021.06.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5839231 2021.06.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5839230 2021.06.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5839229 2021.06.24 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 5839228 2021.06.24 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5839233 2021.06.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5839227 2021.06.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5839226 2021.06.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5839224 2021.06.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5839223 2021.06.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5839222 2021.06.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 5839225 2021.06.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5839221 2021.06.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5838025 2021.06.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5836346 2021.06.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 5836255 2021.06.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5836254 2021.06.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5836252 2021.06.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5836251 2021.06.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5836250 2021.06.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5836249 2021.06.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5836248 2021.06.23 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5836253 2021.06.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5836247 2021.06.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5836246 2021.06.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5833993 2021.06.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5833997 2021.06.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5833990 2021.06.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 5833991 2021.06.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5833996 2021.06.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5833994 2021.06.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5833992 2021.06.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5833989 2021.06.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 5833988 2021.06.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5833995 2021.06.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5833987 2021.06.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5833982 2021.06.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5833986 2021.06.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 5833985 2021.06.22 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5833984 2021.06.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5833976 2021.06.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 5833977 2021.06.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5833981 2021.06.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5833983 2021.06.22 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5833980 2021.06.22 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 5833979 2021.06.22 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5833978 2021.06.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5833975 2021.06.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5833974 2021.06.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5833972 2021.06.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 5833973 2021.06.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5833483 2021.06.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5833482 2021.06.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5833484 2021.06.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 5830366 2021.06.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5830367 2021.06.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5830198 2021.06.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5830197 2021.06.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5830196 2021.06.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5830195 2021.06.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5830194 2021.06.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5830192 2021.06.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5830193 2021.06.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 5830190 2021.06.21 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5830191 2021.06.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5830189 2021.06.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5830188 2021.06.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5830186 2021.06.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5830185 2021.06.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5830187 2021.06.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5830184 2021.06.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5830183 2021.06.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5830182 2021.06.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5830181 2021.06.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5830179 2021.06.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 5830180 2021.06.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5830178 2021.06.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5830176 2021.06.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5830177 2021.06.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5830174 2021.06.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5830175 2021.06.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5830173 2021.06.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5828773 2021.06.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5828775 2021.06.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5828771 2021.06.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5828770 2021.06.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5828774 2021.06.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5828772 2021.06.20 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 5828769 2021.06.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5828768 2021.06.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5828767 2021.06.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5827144 2021.06.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5827145 2021.06.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5827143 2021.06.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5827142 2021.06.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5827141 2021.06.20 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5827140 2021.06.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5827139 2021.06.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5827138 2021.06.20 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 5827137 2021.06.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5827136 2021.06.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 5826751 2021.06.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5826749 2021.06.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5826750 2021.06.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5826748 2021.06.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5826747 2021.06.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5826745 2021.06.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5826746 2021.06.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5826744 2021.06.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5826345 2021.06.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5826344 2021.06.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5826343 2021.06.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5826342 2021.06.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5826340 2021.06.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5826341 2021.06.20 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5826163 2021.06.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5826162 2021.06.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5826161 2021.06.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5826159 2021.06.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5826160 2021.06.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 5826158 2021.06.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 5826157 2021.06.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5826156 2021.06.20 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 5826154 2021.06.20 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5826155 2021.06.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5826153 2021.06.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 5826152 2021.06.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5826150 2021.06.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 5826146 2021.06.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5826148 2021.06.20 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 6 5826149 2021.06.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5826151 2021.06.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 5826145 2021.06.20 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5826147 2021.06.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 5826143 2021.06.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5826141 2021.06.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5826142 2021.06.20 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5826144 2021.06.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 14 5826140 2021.06.20 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5826138 2021.06.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5826139 2021.06.20 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5826137 2021.06.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5826136 2021.06.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5824884 2021.06.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5824876 2021.06.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 32 5824880 2021.06.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 9 5824879 2021.06.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5824875 2021.06.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5824878 2021.06.19 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 5824877 2021.06.19 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5824874 2021.06.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5823889 2021.06.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 5823888 2021.06.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5823887 2021.06.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5823886 2021.06.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5823885 2021.06.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5821011 2021.06.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5821010 2021.06.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5821009 2021.06.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5821008 2021.06.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5820944 2021.06.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5820969 2021.06.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5820968 2021.06.18 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5820966 2021.06.18 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 6 5820967 2021.06.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5820965 2021.06.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5820962 2021.06.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5820961 2021.06.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5820963 2021.06.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 5820964 2021.06.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 5820959 2021.06.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5820957 2021.06.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5820956 2021.06.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 5820952 2021.06.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5820046 2021.06.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5819965 2021.06.18 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5819966 2021.06.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5819926 2021.06.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5819925 2021.06.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5818496 2021.06.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 5816540 2021.06.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5816537 2021.06.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5816539 2021.06.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5816538 2021.06.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5816536 2021.06.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5816535 2021.06.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5816534 2021.06.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5815177 2021.06.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5815176 2021.06.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5815175 2021.06.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5815174 2021.06.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5815173 2021.06.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5815172 2021.06.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5815171 2021.06.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5815170 2021.06.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5815169 2021.06.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5815165 2021.06.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5815167 2021.06.16 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5815168 2021.06.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5815163 2021.06.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 5815161 2021.06.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5815162 2021.06.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5815160 2021.06.16 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5815166 2021.06.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 5815159 2021.06.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5815164 2021.06.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5813836 2021.06.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5813834 2021.06.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5813835 2021.06.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5813832 2021.06.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5813833 2021.06.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5813831 2021.06.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5811689 2021.06.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5811691 2021.06.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5811690 2021.06.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5811688 2021.06.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5811687 2021.06.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5811686 2021.06.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5811685 2021.06.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5811684 2021.06.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5811679 2021.06.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5811678 2021.06.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5811680 2021.06.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5811681 2021.06.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5811683 2021.06.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5811682 2021.06.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5811675 2021.06.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5811676 2021.06.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5811673 2021.06.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 5811677 2021.06.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5811672 2021.06.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5811671 2021.06.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5811670 2021.06.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5811669 2021.06.15 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 5811674 2021.06.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5811668 2021.06.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5810187 2021.06.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5810186 2021.06.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5810188 2021.06.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5810185 2021.06.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5810184 2021.06.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5809916 2021.06.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5809913 2021.06.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5809915 2021.06.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5809914 2021.06.15 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5809912 2021.06.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5809911 2021.06.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 5809908 2021.06.15 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5809909 2021.06.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5809907 2021.06.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5809906 2021.06.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5809905 2021.06.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5809903 2021.06.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5809904 2021.06.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5809901 2021.06.15 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5809902 2021.06.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 5809898 2021.06.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5809900 2021.06.15 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 5809899 2021.06.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5809897 2021.06.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5809896 2021.06.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5809895 2021.06.15 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5809688 2021.06.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5808870 2021.06.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 5808871 2021.06.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5808886 2021.06.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5808876 2021.06.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5808885 2021.06.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5808883 2021.06.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5808874 2021.06.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5808884 2021.06.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5808880 2021.06.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5808882 2021.06.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5808873 2021.06.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5808887 2021.06.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5808877 2021.06.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5808875 2021.06.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5808881 2021.06.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5808879 2021.06.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 5808872 2021.06.14 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 5808878 2021.06.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5806535 2021.06.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5806440 2021.06.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5806439 2021.06.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5806379 2021.06.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5806377 2021.06.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5806376 2021.06.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5806375 2021.06.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5806374 2021.06.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5806372 2021.06.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5806373 2021.06.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5806370 2021.06.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5806371 2021.06.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5806369 2021.06.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 5806368 2021.06.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5806367 2021.06.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5806074 2021.06.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 8 5806066 2021.06.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5806065 2021.06.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5806064 2021.06.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5806063 2021.06.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5806062 2021.06.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5801076 2021.06.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5801075 2021.06.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5801074 2021.06.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5801073 2021.06.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5801072 2021.06.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5798607 2021.06.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5798608 2021.06.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5798606 2021.06.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5798605 2021.06.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5798601 2021.06.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5798602 2021.06.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5798600 2021.06.12 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5798603 2021.06.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5798604 2021.06.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5798599 2021.06.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5798598 2021.06.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5798597 2021.06.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5798596 2021.06.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5798594 2021.06.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5798595 2021.06.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5798592 2021.06.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5798593 2021.06.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5798590 2021.06.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5798589 2021.06.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5798587 2021.06.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5798591 2021.06.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5798588 2021.06.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5798584 2021.06.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5798585 2021.06.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5798586 2021.06.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5797318 2021.06.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 5797315 2021.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5797313 2021.06.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5797312 2021.06.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5797314 2021.06.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5797310 2021.06.12 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5797311 2021.06.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5794401 2021.06.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5794400 2021.06.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5793309 2021.06.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5793308 2021.06.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5793307 2021.06.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 23 5793306 2021.06.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5793305 2021.06.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5793304 2021.06.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5792073 2021.06.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5792072 2021.06.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 5792071 2021.06.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5792070 2021.06.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 18 5792069 2021.06.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5792068 2021.06.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5792067 2021.06.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5792066 2021.06.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5792061 2021.06.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5792064 2021.06.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5792062 2021.06.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5792063 2021.06.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5792058 2021.06.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5792059 2021.06.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5792056 2021.06.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5792065 2021.06.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5792057 2021.06.10 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5792060 2021.06.10 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 5792746 2021.06.10 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5788745 2021.06.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5788743 2021.06.09 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5788744 2021.06.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5788742 2021.06.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5788739 2021.06.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5788741 2021.06.09 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5788740 2021.06.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5788738 2021.06.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5788737 2021.06.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5788735 2021.06.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5788736 2021.06.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5788734 2021.06.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5788733 2021.06.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5788732 2021.06.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5787395 2021.06.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 5787394 2021.06.09 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5787397 2021.06.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5787396 2021.06.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5787393 2021.06.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5787392 2021.06.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5787391 2021.06.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 5787390 2021.06.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5787389 2021.06.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5787284 2021.06.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5787283 2021.06.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5787282 2021.06.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5787281 2021.06.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5787277 2021.06.09 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5787279 2021.06.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5787278 2021.06.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 5787280 2021.06.09 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5787276 2021.06.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5787274 2021.06.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5787272 2021.06.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5787271 2021.06.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5787270 2021.06.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5787275 2021.06.09 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 7 5787273 2021.06.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5787269 2021.06.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5787268 2021.06.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5787267 2021.06.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5787265 2021.06.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5787266 2021.06.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5785068 2021.06.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5785066 2021.06.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5785067 2021.06.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5785064 2021.06.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5785062 2021.06.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5785065 2021.06.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5785059 2021.06.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5785063 2021.06.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5785060 2021.06.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5785058 2021.06.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5785056 2021.06.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5785061 2021.06.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5785057 2021.06.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5784788 2021.06.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5784789 2021.06.08 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5783435 2021.06.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5781275 2021.06.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5781278 2021.06.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5781276 2021.06.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5781274 2021.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5781273 2021.06.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5781277 2021.06.07 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5779647 2021.06.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5779646 2021.06.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5779648 2021.06.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5779645 2021.06.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5779644 2021.06.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5779642 2021.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5779643 2021.06.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5779640 2021.06.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5779639 2021.06.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 5779638 2021.06.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5779641 2021.06.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5779200 2021.06.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5779199 2021.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5779198 2021.06.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5779174 2021.06.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5779172 2021.06.07 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5779173 2021.06.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5779171 2021.06.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5779170 2021.06.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5779167 2021.06.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5779168 2021.06.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 5779169 2021.06.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5779166 2021.06.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5779165 2021.06.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5779164 2021.06.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5779162 2021.06.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5779161 2021.06.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5779160 2021.06.07 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 12 5779163 2021.06.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 5779158 2021.06.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5779159 2021.06.07 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5776212 2021.06.06 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5776211 2021.06.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5775645 2021.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5775644 2021.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5775640 2021.06.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5775642 2021.06.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5775639 2021.06.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5775643 2021.06.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5775641 2021.06.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5775230 2021.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5775227 2021.06.06 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 5775223 2021.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5775229 2021.06.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5775228 2021.06.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5775226 2021.06.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5775232 2021.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5775225 2021.06.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 5775222 2021.06.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 5775221 2021.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5775224 2021.06.06 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5775231 2021.06.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5773044 2021.06.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5773041 2021.06.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5773039 2021.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5773038 2021.06.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5773040 2021.06.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5773037 2021.06.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5769651 2021.06.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5767956 2021.06.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5767955 2021.06.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5767952 2021.06.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5767948 2021.06.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5767949 2021.06.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5767953 2021.06.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5767954 2021.06.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 5767946 2021.06.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5767950 2021.06.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5767951 2021.06.05 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 5767943 2021.06.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5767944 2021.06.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5767947 2021.06.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5767941 2021.06.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5767942 2021.06.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5767945 2021.06.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5767940 2021.06.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5766815 2021.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5766814 2021.06.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5766813 2021.06.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5766812 2021.06.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5766810 2021.06.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5766811 2021.06.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5766809 2021.06.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5766806 2021.06.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5766808 2021.06.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5766807 2021.06.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5766805 2021.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5766803 2021.06.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5766802 2021.06.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5766804 2021.06.05 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5766801 2021.06.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 5766800 2021.06.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5766799 2021.06.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5766798 2021.06.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5766796 2021.06.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5766794 2021.06.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5766795 2021.06.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5766793 2021.06.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5766797 2021.06.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5765715 2021.06.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5765716 2021.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5765713 2021.06.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5765714 2021.06.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5765712 2021.06.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5765711 2021.06.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5758198 2021.06.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5757790 2021.06.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5757787 2021.06.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5757786 2021.06.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5757788 2021.06.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5757789 2021.06.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5757785 2021.06.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5757783 2021.06.04 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5757780 2021.06.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5757779 2021.06.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5757781 2021.06.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5757784 2021.06.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5757778 2021.06.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5757777 2021.06.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5757782 2021.06.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5755840 2021.06.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5755839 2021.06.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5755838 2021.06.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5755823 2021.06.04 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5755822 2021.06.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5755821 2021.06.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5755711 2021.06.04 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5755712 2021.06.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5749843 2021.06.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5749840 2021.06.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5749842 2021.06.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5749844 2021.06.03 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5749841 2021.06.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5749838 2021.06.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5749839 2021.06.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5749836 2021.06.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5749835 2021.06.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5749837 2021.06.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5749834 2021.06.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5749833 2021.06.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5749832 2021.06.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5749524 2021.06.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5749523 2021.06.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5749522 2021.06.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5749521 2021.06.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5749407 2021.06.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5749406 2021.06.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5749405 2021.06.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5749403 2021.06.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5749402 2021.06.03 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5749404 2021.06.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 5749401 2021.06.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5749399 2021.06.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5749400 2021.06.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 5749398 2021.06.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5749397 2021.06.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5749396 2021.06.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5749393 2021.06.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5749395 2021.06.03 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 11 5749394 2021.06.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5746549 2021.06.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5746550 2021.06.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5746308 2021.06.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5746097 2021.06.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5746095 2021.06.02 mapa