Pełna lista obserwacji drużyny

Terespol : Andrzej Tarasiuk


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6156862 2021.10.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6156856 2021.10.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6156823 2021.10.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6156399 2021.10.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6156400 2021.10.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6156398 2021.10.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6156396 2021.10.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6156397 2021.10.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6155658 2021.10.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 6155657 2021.10.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6155656 2021.10.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6155298 2021.10.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 6155297 2021.10.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6155296 2021.10.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6154818 2021.10.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6154819 2021.10.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6154816 2021.10.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6154815 2021.10.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6154817 2021.10.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6153519 2021.10.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 500 6153356 2021.10.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 6153355 2021.10.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6153354 2021.10.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6153353 2021.10.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6153352 2021.10.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 34 6153351 2021.10.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 6152311 2021.10.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6152191 2021.10.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6152190 2021.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6152189 2021.10.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6152188 2021.10.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6152187 2021.10.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6150736 2021.10.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6150735 2021.10.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6150734 2021.10.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6150733 2021.10.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6150039 2021.10.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6150040 2021.10.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6150041 2021.10.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6149938 2021.10.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6149937 2021.10.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6149936 2021.10.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 6149935 2021.10.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 6149822 2021.10.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6149824 2021.10.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 6149821 2021.10.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6149819 2021.10.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6149820 2021.10.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6149818 2021.10.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6149816 2021.10.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6149814 2021.10.19 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 6149815 2021.10.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6149817 2021.10.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6149812 2021.10.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6149811 2021.10.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 6149813 2021.10.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6149810 2021.10.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6149809 2021.10.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6149808 2021.10.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6149807 2021.10.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6149805 2021.10.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6149806 2021.10.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 6147846 2021.10.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6147844 2021.10.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6147843 2021.10.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6147692 2021.10.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6147690 2021.10.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6147691 2021.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6144656 2021.10.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6144417 2021.10.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6144416 2021.10.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6144377 2021.10.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6144376 2021.10.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6143889 2021.10.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 6143890 2021.10.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6143888 2021.10.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6143097 2021.10.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6143098 2021.10.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 6142934 2021.10.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 6142933 2021.10.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6144043 2021.10.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 6144044 2021.10.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6139782 2021.10.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6139783 2021.10.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 6139781 2021.10.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6139773 2021.10.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6139765 2021.10.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6139758 2021.10.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6139756 2021.10.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6139757 2021.10.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6139755 2021.10.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 6139753 2021.10.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6139752 2021.10.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6139754 2021.10.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6138280 2021.10.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6138273 2021.10.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 6138272 2021.10.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6138271 2021.10.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 6138269 2021.10.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 6138270 2021.10.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6138268 2021.10.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 6137330 2021.10.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6137329 2021.10.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6137025 2021.10.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6137024 2021.10.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6137023 2021.10.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 11 6137022 2021.10.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6135734 2021.10.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6135733 2021.10.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6135732 2021.10.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6135731 2021.10.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6135730 2021.10.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6135729 2021.10.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6135728 2021.10.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6135293 2021.10.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6135292 2021.10.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 6135291 2021.10.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6135290 2021.10.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6135289 2021.10.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6133235 2021.10.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 6133234 2021.10.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6133233 2021.10.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6133232 2021.10.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6133231 2021.10.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6133230 2021.10.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 6133229 2021.10.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6133154 2021.10.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6133153 2021.10.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6133134 2021.10.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6133133 2021.10.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6133132 2021.10.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6133131 2021.10.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6132085 2021.10.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6132021 2021.10.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6132023 2021.10.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 6132022 2021.10.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6132020 2021.10.12 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6132024 2021.10.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6132019 2021.10.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6132018 2021.10.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6132017 2021.10.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6129979 2021.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6129980 2021.10.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6129977 2021.10.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6129978 2021.10.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6129975 2021.10.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6129976 2021.10.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6129931 2021.10.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6129930 2021.10.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6129929 2021.10.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6129928 2021.10.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6129926 2021.10.11 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6129927 2021.10.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6129925 2021.10.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6129924 2021.10.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 31 6129923 2021.10.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6129921 2021.10.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6129920 2021.10.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6129919 2021.10.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6127198 2021.10.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6127193 2021.10.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6127194 2021.10.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6127195 2021.10.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6127197 2021.10.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6127191 2021.10.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 6127189 2021.10.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6127188 2021.10.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6127190 2021.10.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6127196 2021.10.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6127186 2021.10.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6127185 2021.10.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6127187 2021.10.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6125751 2021.10.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 6125752 2021.10.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6125509 2021.10.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6125507 2021.10.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 6125508 2021.10.10 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6122914 2021.10.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 6122025 2021.10.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6122024 2021.10.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6121817 2021.10.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 6121816 2021.10.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6121815 2021.10.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6121814 2021.10.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6121813 2021.10.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6121811 2021.10.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6121812 2021.10.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6121810 2021.10.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6121809 2021.10.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6121808 2021.10.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 6121807 2021.10.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6121245 2021.10.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6121244 2021.10.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 6121243 2021.10.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6121242 2021.10.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6121240 2021.10.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6121239 2021.10.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6121241 2021.10.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 6118814 2021.10.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6118447 2021.10.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6118444 2021.10.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6118445 2021.10.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6118446 2021.10.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6119310 2021.10.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6120049 2021.10.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 6120052 2021.10.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6120054 2021.10.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 6120069 2021.10.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6116499 2021.10.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6116498 2021.10.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6116497 2021.10.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 9 6117631 2021.10.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6117632 2021.10.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 6117633 2021.10.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6117634 2021.10.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6115157 2021.10.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6114888 2021.10.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6114887 2021.10.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6114886 2021.10.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6114885 2021.10.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6112752 2021.10.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6112751 2021.10.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 6112750 2021.10.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 6112714 2021.10.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6112715 2021.10.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6112712 2021.10.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6112710 2021.10.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6112709 2021.10.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 6112707 2021.10.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6112708 2021.10.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6112711 2021.10.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6112706 2021.10.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6112705 2021.10.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6112704 2021.10.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6112703 2021.10.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6112701 2021.10.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6112702 2021.10.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6110891 2021.10.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6110890 2021.10.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6110889 2021.10.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 6110888 2021.10.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 6110299 2021.10.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6110298 2021.10.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6108793 2021.10.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6108791 2021.10.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 6108792 2021.10.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6108739 2021.10.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6108738 2021.10.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6108741 2021.10.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6108740 2021.10.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6106066 2021.10.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6106067 2021.10.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6106068 2021.10.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6103622 2021.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6103621 2021.10.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6103620 2021.10.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6103619 2021.10.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 6103618 2021.10.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6103617 2021.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 6103616 2021.10.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6103222 2021.10.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6103221 2021.10.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 6103223 2021.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6103219 2021.10.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 6103220 2021.10.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6103218 2021.10.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6103217 2021.10.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6103215 2021.10.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6103216 2021.10.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 6103213 2021.10.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6103209 2021.10.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 6103212 2021.10.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6103211 2021.10.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6103214 2021.10.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6103210 2021.10.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6103207 2021.10.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6103206 2021.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 6103205 2021.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6103208 2021.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6103204 2021.10.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6103203 2021.10.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6103202 2021.10.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 6103201 2021.10.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6099078 2021.10.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6099077 2021.10.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6099076 2021.10.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6099074 2021.10.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6099075 2021.10.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6098969 2021.10.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 6098968 2021.10.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6098830 2021.10.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6098811 2021.10.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6098812 2021.10.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6098813 2021.10.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6098810 2021.10.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6095866 2021.10.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6095865 2021.10.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6095864 2021.10.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6095863 2021.10.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 6094415 2021.09.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6094416 2021.09.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6094417 2021.09.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6094414 2021.09.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6094413 2021.09.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 6092729 2021.09.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 6092727 2021.09.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6092728 2021.09.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6092654 2021.09.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6092653 2021.09.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6092652 2021.09.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6092651 2021.09.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 13 6092650 2021.09.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6092109 2021.09.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6092107 2021.09.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6092108 2021.09.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6092093 2021.09.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 6092092 2021.09.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6091943 2021.09.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6091942 2021.09.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6091941 2021.09.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6091940 2021.09.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6091939 2021.09.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6091938 2021.09.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6091936 2021.09.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6091937 2021.09.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6091935 2021.09.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6091934 2021.09.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6088102 2021.09.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 6088101 2021.09.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6088100 2021.09.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6088099 2021.09.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6088098 2021.09.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6086488 2021.09.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6086086 2021.09.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6086085 2021.09.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6085900 2021.09.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6085901 2021.09.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 6085899 2021.09.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 6085898 2021.09.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6085897 2021.09.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6085896 2021.09.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6085895 2021.09.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 6085894 2021.09.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6085893 2021.09.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 6085891 2021.09.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6085890 2021.09.27 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 6085892 2021.09.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6085889 2021.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6085888 2021.09.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6085887 2021.09.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6085885 2021.09.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6085886 2021.09.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6085884 2021.09.27 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6083321 2021.09.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 6083320 2021.09.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6083177 2021.09.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6083172 2021.09.26 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 6083176 2021.09.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6083173 2021.09.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6083174 2021.09.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6083175 2021.09.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6083178 2021.09.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 150 6082974 2021.09.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 6080496 2021.09.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 6080495 2021.09.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 6080493 2021.09.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6080494 2021.09.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 36 6080430 2021.09.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 6080424 2021.09.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 6080423 2021.09.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6080422 2021.09.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6080306 2021.09.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 6080305 2021.09.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 6080304 2021.09.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6080321 2021.09.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6080322 2021.09.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6080320 2021.09.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6080318 2021.09.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 6080317 2021.09.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6080319 2021.09.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 6080315 2021.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6080313 2021.09.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6080312 2021.09.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6080314 2021.09.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 6080311 2021.09.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6080310 2021.09.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6080316 2021.09.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 6080309 2021.09.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6080308 2021.09.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6080307 2021.09.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6084265 2021.09.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6076771 2021.09.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6076770 2021.09.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6076769 2021.09.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 6076768 2021.09.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6075529 2021.09.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 6075525 2021.09.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6075527 2021.09.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6075528 2021.09.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6075526 2021.09.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6075524 2021.09.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6075521 2021.09.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6075523 2021.09.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6075522 2021.09.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6072896 2021.09.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 6072820 2021.09.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6072819 2021.09.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6072818 2021.09.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6072817 2021.09.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6071611 2021.09.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6071609 2021.09.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6071607 2021.09.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 6071608 2021.09.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6071606 2021.09.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6071604 2021.09.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 6071605 2021.09.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6071603 2021.09.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6071602 2021.09.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 6071601 2021.09.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6071600 2021.09.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 6071599 2021.09.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6071598 2021.09.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6071597 2021.09.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6071595 2021.09.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6071596 2021.09.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6071594 2021.09.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6071593 2021.09.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6071464 2021.09.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6071172 2021.09.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6071171 2021.09.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6071170 2021.09.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 6069617 2021.09.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6069618 2021.09.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6069616 2021.09.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6069534 2021.09.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6069533 2021.09.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6069531 2021.09.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6069532 2021.09.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6069530 2021.09.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 6069529 2021.09.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6069527 2021.09.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 6069526 2021.09.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 6069528 2021.09.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 6069001 2021.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6069000 2021.09.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6068999 2021.09.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6068244 2021.09.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6068245 2021.09.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6068243 2021.09.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6063809 2021.09.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6063330 2021.09.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6063329 2021.09.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 6063328 2021.09.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6063238 2021.09.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6063237 2021.09.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 6063236 2021.09.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6061270 2021.09.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6061269 2021.09.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6061267 2021.09.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6061268 2021.09.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6058914 2021.09.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6058912 2021.09.17 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6058913 2021.09.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6058911 2021.09.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6057304 2021.09.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6057303 2021.09.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6057181 2021.09.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6057062 2021.09.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6057061 2021.09.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6057060 2021.09.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6057058 2021.09.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6057057 2021.09.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6057055 2021.09.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6057059 2021.09.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 6057056 2021.09.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 44 6057054 2021.09.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 24 6057053 2021.09.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6057052 2021.09.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 6057051 2021.09.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6057050 2021.09.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6057049 2021.09.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6055723 2021.09.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6055722 2021.09.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6055721 2021.09.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 6055720 2021.09.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6055718 2021.09.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6055719 2021.09.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6055715 2021.09.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6055717 2021.09.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6055714 2021.09.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6055716 2021.09.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6054642 2021.09.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6054641 2021.09.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6054276 2021.09.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6054273 2021.09.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6054272 2021.09.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6054275 2021.09.15 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6054274 2021.09.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6052631 2021.09.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6052632 2021.09.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6052630 2021.09.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 6050740 2021.09.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6050738 2021.09.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 6050739 2021.09.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6050055 2021.09.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6050056 2021.09.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 6050054 2021.09.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6050053 2021.09.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6050052 2021.09.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6050051 2021.09.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6050047 2021.09.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6050046 2021.09.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6050048 2021.09.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6050049 2021.09.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6050050 2021.09.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6050045 2021.09.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6050043 2021.09.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6050044 2021.09.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6047996 2021.09.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 9 6047994 2021.09.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6047995 2021.09.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6042256 2021.09.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6042257 2021.09.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6042254 2021.09.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6042255 2021.09.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6042252 2021.09.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6042249 2021.09.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 6042253 2021.09.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6042247 2021.09.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6042246 2021.09.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6042244 2021.09.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 6042242 2021.09.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6042251 2021.09.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6042248 2021.09.11 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6042243 2021.09.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6042250 2021.09.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6042241 2021.09.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6042245 2021.09.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6042240 2021.09.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6041045 2021.09.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 6041046 2021.09.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6041047 2021.09.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6041044 2021.09.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6041043 2021.09.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6041042 2021.09.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6041041 2021.09.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6040599 2021.09.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6040598 2021.09.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6040597 2021.09.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6040595 2021.09.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6040596 2021.09.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6038556 2021.09.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6038555 2021.09.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6038553 2021.09.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6038554 2021.09.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6038552 2021.09.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 6038551 2021.09.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6038550 2021.09.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6038549 2021.09.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6038547 2021.09.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6038548 2021.09.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 6036915 2021.09.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6036917 2021.09.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 11 6036916 2021.09.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 6036914 2021.09.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6036559 2021.09.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6036557 2021.09.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6036558 2021.09.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6036489 2021.09.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6036486 2021.09.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6036487 2021.09.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6036488 2021.09.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6033855 2021.09.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6033854 2021.09.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6033853 2021.09.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6033796 2021.09.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6033795 2021.09.07 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6033797 2021.09.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6033793 2021.09.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6033794 2021.09.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6033791 2021.09.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6033792 2021.09.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 6033790 2021.09.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6033789 2021.09.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 6033788 2021.09.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6033785 2021.09.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6033787 2021.09.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6033786 2021.09.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 6033783 2021.09.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6033784 2021.09.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6033782 2021.09.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 6033452 2021.09.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6033346 2021.09.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6033347 2021.09.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6033344 2021.09.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6033345 2021.09.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6033318 2021.09.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6033317 2021.09.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6033316 2021.09.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6033314 2021.09.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6033315 2021.09.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 26 6033313 2021.09.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6033312 2021.09.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6030606 2021.09.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6030604 2021.09.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 6030603 2021.09.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6030605 2021.09.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6027534 2021.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6027533 2021.09.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 6027532 2021.09.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 6027531 2021.09.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6023597 2021.09.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6023596 2021.09.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6023595 2021.09.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6023593 2021.09.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6023594 2021.09.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6023592 2021.09.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6023589 2021.09.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 6023591 2021.09.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6023590 2021.09.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 6022924 2021.09.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6022672 2021.09.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 6022618 2021.09.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 6022617 2021.09.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6022616 2021.09.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 6021266 2021.09.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 6021265 2021.09.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 6021264 2021.09.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6021252 2021.09.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6021251 2021.09.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6021137 2021.09.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6021138 2021.09.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6021136 2021.09.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 6021134 2021.09.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6021135 2021.09.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6021131 2021.09.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 32 6021132 2021.09.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 6021130 2021.09.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6021133 2021.09.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6020942 2021.09.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6020941 2021.09.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 6020940 2021.09.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 6018061 2021.09.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6018060 2021.09.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6018059 2021.09.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 6017611 2021.09.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 6017431 2021.09.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6017430 2021.09.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6017429 2021.09.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6015133 2021.09.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 28 6015134 2021.09.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6015132 2021.09.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6015031 2021.09.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6015013 2021.09.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6015012 2021.09.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6015011 2021.09.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6015010 2021.09.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6015008 2021.09.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 6015009 2021.09.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6015007 2021.09.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6015006 2021.09.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 6013949 2021.08.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 6013947 2021.08.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 6013948 2021.08.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6013946 2021.08.31 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 6013945 2021.08.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6013944 2021.08.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6013943 2021.08.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6013942 2021.08.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6013941 2021.08.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 6013790 2021.08.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6013515 2021.08.31 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6013514 2021.08.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6013513 2021.08.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6013512 2021.08.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6013510 2021.08.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6013511 2021.08.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6012039 2021.08.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6012038 2021.08.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 6012032 2021.08.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6012031 2021.08.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6012020 2021.08.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6012021 2021.08.30 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 6012022 2021.08.30 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 6009566 2021.08.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6009565 2021.08.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6009563 2021.08.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 6009564 2021.08.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 6009562 2021.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6008676 2021.08.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 6008674 2021.08.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 13 6008675 2021.08.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6008393 2021.08.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 6004271 2021.08.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 6004235 2021.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6003828 2021.08.28 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6003827 2021.08.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6001894 2021.08.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6001764 2021.08.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6001763 2021.08.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 6001675 2021.08.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6001339 2021.08.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6001322 2021.08.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 6001324 2021.08.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6001321 2021.08.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6001320 2021.08.27 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 6001323 2021.08.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6001319 2021.08.27 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6001318 2021.08.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 6000047 2021.08.26 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 6000046 2021.08.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5999810 2021.08.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5999809 2021.08.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5999701 2021.08.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 5999179 2021.08.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5999178 2021.08.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5999177 2021.08.26 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5999176 2021.08.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 17 5999175 2021.08.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5999174 2021.08.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5999173 2021.08.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 9 5997074 2021.08.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5997073 2021.08.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5997071 2021.08.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5997072 2021.08.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5997069 2021.08.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5997070 2021.08.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 5996828 2021.08.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5996827 2021.08.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5996826 2021.08.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5994379 2021.08.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5994068 2021.08.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5994069 2021.08.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5994042 2021.08.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5993974 2021.08.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5993972 2021.08.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5993973 2021.08.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 12 5993971 2021.08.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5993970 2021.08.24 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5993969 2021.08.24 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 5992878 2021.08.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5992818 2021.08.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5992778 2021.08.23 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5992512 2021.08.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5992511 2021.08.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5992509 2021.08.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5992510 2021.08.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5992508 2021.08.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 5990981 2021.08.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5990980 2021.08.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5990979 2021.08.22 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5989441 2021.08.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5989082 2021.08.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5989081 2021.08.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5989079 2021.08.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5989080 2021.08.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 26 5989078 2021.08.22 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 5989048 2021.08.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5989047 2021.08.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5989046 2021.08.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 12 5987350 2021.08.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5987349 2021.08.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5987348 2021.08.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5987170 2021.08.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5987169 2021.08.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5987026 2021.08.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5987025 2021.08.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 5985889 2021.08.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 5985527 2021.08.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5985525 2021.08.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 22 5985526 2021.08.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5984481 2021.08.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5984476 2021.08.20 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5984475 2021.08.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5984473 2021.08.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5984474 2021.08.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 5984471 2021.08.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5984472 2021.08.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5984470 2021.08.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5984469 2021.08.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5984195 2021.08.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5984194 2021.08.20 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5983542 2021.08.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 5983543 2021.08.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 300 5983541 2021.08.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5982393 2021.08.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5982392 2021.08.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5982390 2021.08.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5982391 2021.08.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5982389 2021.08.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5982386 2021.08.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5982388 2021.08.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5982387 2021.08.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5982385 2021.08.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5979145 2021.08.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5979144 2021.08.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5979143 2021.08.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5979141 2021.08.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5979142 2021.08.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5978907 2021.08.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5978908 2021.08.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5978904 2021.08.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5978906 2021.08.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5978903 2021.08.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5978902 2021.08.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 5978901 2021.08.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 60 5978900 2021.08.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5978905 2021.08.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5978899 2021.08.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5978898 2021.08.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5978897 2021.08.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5978896 2021.08.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5978895 2021.08.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5978894 2021.08.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5978893 2021.08.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5978892 2021.08.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5978891 2021.08.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 12 5977314 2021.08.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5977313 2021.08.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5977312 2021.08.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5976844 2021.08.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5976843 2021.08.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5976841 2021.08.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5976842 2021.08.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5976840 2021.08.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5975793 2021.08.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5975795 2021.08.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5975794 2021.08.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5975790 2021.08.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5975792 2021.08.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5975789 2021.08.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5975791 2021.08.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5975787 2021.08.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5975788 2021.08.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 50 5975405 2021.08.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5974981 2021.08.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5974980 2021.08.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 5974979 2021.08.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 5974978 2021.08.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5974977 2021.08.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5974871 2021.08.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5974870 2021.08.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5974869 2021.08.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5974868 2021.08.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5974867 2021.08.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5974866 2021.08.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5974865 2021.08.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5974864 2021.08.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 5974862 2021.08.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 5974863 2021.08.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 5972267 2021.08.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 5972205 2021.08.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 5972204 2021.08.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5971669 2021.08.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5971055 2021.08.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5971054 2021.08.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5971053 2021.08.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5971052 2021.08.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5971051 2021.08.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5970197 2021.08.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5970194 2021.08.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 5970195 2021.08.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5970196 2021.08.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5970193 2021.08.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5970191 2021.08.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5970192 2021.08.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5970190 2021.08.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5970188 2021.08.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 5970187 2021.08.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5970186 2021.08.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5970184 2021.08.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5970185 2021.08.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5970183 2021.08.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 12 5970189 2021.08.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5969635 2021.08.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 5968088 2021.08.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5968086 2021.08.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5968087 2021.08.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5968084 2021.08.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 15 5968085 2021.08.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5967473 2021.08.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5967472 2021.08.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 5967470 2021.08.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 5967471 2021.08.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5964317 2021.08.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5964231 2021.08.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 5964232 2021.08.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5964230 2021.08.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5964229 2021.08.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5964228 2021.08.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5964227 2021.08.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 5964144 2021.08.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5964143 2021.08.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5964141 2021.08.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5964142 2021.08.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5964140 2021.08.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5964139 2021.08.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5964138 2021.08.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5964137 2021.08.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5964136 2021.08.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5962118 2021.08.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5962117 2021.08.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 22 5962111 2021.08.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5962110 2021.08.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5960993 2021.08.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5960981 2021.08.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5960966 2021.08.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5960965 2021.08.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5960967 2021.08.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5960963 2021.08.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5960964 2021.08.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5960959 2021.08.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 5960961 2021.08.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5960962 2021.08.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5960958 2021.08.10 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5960960 2021.08.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 5960637 2021.08.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5960636 2021.08.10 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5959971 2021.08.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 5959869 2021.08.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5959817 2021.08.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5959816 2021.08.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5959818 2021.08.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5959815 2021.08.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 14 5959814 2021.08.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5959813 2021.08.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5959812 2021.08.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5959810 2021.08.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5959811 2021.08.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5959809 2021.08.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 5959808 2021.08.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5958581 2021.08.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5958580 2021.08.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 5958579 2021.08.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 5958578 2021.08.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5957829 2021.08.09 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5957828 2021.08.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5956844 2021.08.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 5956846 2021.08.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 5956845 2021.08.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 24 5956843 2021.08.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5956842 2021.08.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5956847 2021.08.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 5956840 2021.08.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5956839 2021.08.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5956837 2021.08.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5956841 2021.08.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5956836 2021.08.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5956834 2021.08.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5956835 2021.08.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5956838 2021.08.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5955403 2021.08.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5955404 2021.08.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5955361 2021.08.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5955360 2021.08.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5955359 2021.08.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5955358 2021.08.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5955357 2021.08.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5955355 2021.08.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5955354 2021.08.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5955353 2021.08.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5955356 2021.08.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 22 5955151 2021.08.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 5955150 2021.08.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5955149 2021.08.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5955024 2021.08.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 5955023 2021.08.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5955022 2021.08.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5955021 2021.08.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5955020 2021.08.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5955018 2021.08.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5955019 2021.08.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5955016 2021.08.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5955017 2021.08.08 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 5954957 2021.08.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5954016 2021.08.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5954014 2021.08.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5954015 2021.08.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5954013 2021.08.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5954012 2021.08.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 5954011 2021.08.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5954008 2021.08.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5954009 2021.08.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5954010 2021.08.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5949700 2021.08.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5949699 2021.08.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5949698 2021.08.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5949697 2021.08.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5948058 2021.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5948059 2021.08.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 5948057 2021.08.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5948056 2021.08.05 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 5948060 2021.08.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5947109 2021.08.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5947108 2021.08.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5947106 2021.08.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5947107 2021.08.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5947110 2021.08.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5947105 2021.08.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5947104 2021.08.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5945796 2021.08.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5945794 2021.08.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5945795 2021.08.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5945793 2021.08.04 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5945792 2021.08.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5944829 2021.08.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 8 5944828 2021.08.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5944830 2021.08.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5944826 2021.08.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5944827 2021.08.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5944824 2021.08.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5944825 2021.08.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5944823 2021.08.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5944820 2021.08.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5944822 2021.08.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5944819 2021.08.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5944821 2021.08.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5944818 2021.08.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 5944817 2021.08.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5944073 2021.08.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 5944072 2021.08.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 80 5944074 2021.08.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5942587 2021.08.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5942584 2021.08.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 5942582 2021.08.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5942583 2021.08.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5942586 2021.08.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5942585 2021.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5942581 2021.08.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5942576 2021.08.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5942579 2021.08.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5942578 2021.08.02 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5942580 2021.08.02 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5942577 2021.08.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5942575 2021.08.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5942434 2021.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5942432 2021.08.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5942433 2021.08.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5942431 2021.08.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5942430 2021.08.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5940031 2021.08.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5940032 2021.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5940030 2021.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 5940028 2021.08.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 5940029 2021.08.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5940027 2021.08.01 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5939337 2021.08.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5939137 2021.08.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 5939126 2021.08.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5939127 2021.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5939124 2021.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5939123 2021.08.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5939125 2021.08.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5939122 2021.08.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 5939121 2021.08.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5939120 2021.08.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5938960 2021.08.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5938958 2021.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5938959 2021.08.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5938956 2021.08.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5938955 2021.08.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5938957 2021.08.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5938954 2021.08.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5938953 2021.08.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5938952 2021.08.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5938950 2021.08.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5938951 2021.08.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5938949 2021.08.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5938948 2021.08.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5938947 2021.08.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5937166 2021.07.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5937165 2021.07.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5935820 2021.07.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5935821 2021.07.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5935819 2021.07.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5935818 2021.07.31 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5935817 2021.07.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5935816 2021.07.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5935815 2021.07.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 5935814 2021.07.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5935813 2021.07.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5935812 2021.07.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5932427 2021.07.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5932428 2021.07.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5932426 2021.07.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5932424 2021.07.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 5932423 2021.07.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5932422 2021.07.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5932425 2021.07.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5932421 2021.07.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5932420 2021.07.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5931887 2021.07.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5931886 2021.07.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5931883 2021.07.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5931885 2021.07.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 5931884 2021.07.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5928921 2021.07.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5928922 2021.07.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5928920 2021.07.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 5928188 2021.07.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5928190 2021.07.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5928189 2021.07.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5928187 2021.07.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5928185 2021.07.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5928184 2021.07.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5928186 2021.07.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5928183 2021.07.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 5928182 2021.07.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5928181 2021.07.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5928180 2021.07.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5928179 2021.07.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5928178 2021.07.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5928177 2021.07.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5928173 2021.07.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5928176 2021.07.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 5928174 2021.07.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5928172 2021.07.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5928175 2021.07.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5928171 2021.07.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5927448 2021.07.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5927447 2021.07.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5923397 2021.07.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5923396 2021.07.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5923395 2021.07.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5923394 2021.07.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5923393 2021.07.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 5917995 2021.07.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 5917994 2021.07.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5917993 2021.07.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5916359 2021.07.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5916358 2021.07.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 5916356 2021.07.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 5916357 2021.07.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5908430 2021.07.20 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 5908431 2021.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5908429 2021.07.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5908427 2021.07.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5908428 2021.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5908426 2021.07.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5908425 2021.07.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5908424 2021.07.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5906555 2021.07.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5906554 2021.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5906551 2021.07.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5906553 2021.07.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5906552 2021.07.19