Pełna lista obserwacji drużyny

P. Strong : Marcin Łaguna


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6309349 2021.12.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 130 6309350 2021.12.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6307266 2021.12.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6307265 2021.12.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6307264 2021.12.29 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6307263 2021.12.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6307267 2021.12.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6303961 2021.12.27 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6303962 2021.12.27 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6303963 2021.12.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6303964 2021.12.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6303965 2021.12.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 6303966 2021.12.27 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 6303967 2021.12.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6303968 2021.12.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6303969 2021.12.27 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6303970 2021.12.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6303971 2021.12.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6303972 2021.12.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6303973 2021.12.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6303974 2021.12.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 140 6303976 2021.12.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6303977 2021.12.27 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 6303978 2021.12.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6303979 2021.12.27 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6303980 2021.12.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6303981 2021.12.27 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6303982 2021.12.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6303983 2021.12.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6303984 2021.12.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6303985 2021.12.27 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6303986 2021.12.27 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 6303987 2021.12.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6303988 2021.12.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6303989 2021.12.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6303990 2021.12.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6303991 2021.12.27 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6303992 2021.12.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 60 6303993 2021.12.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6303994 2021.12.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6303995 2021.12.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 6303996 2021.12.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6303997 2021.12.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 6303998 2021.12.27 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6303999 2021.12.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6304000 2021.12.27 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 6304001 2021.12.27 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6304002 2021.12.27 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6304003 2021.12.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6304004 2021.12.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 6304005 2021.12.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 6304006 2021.12.27 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6300008 2021.12.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6300007 2021.12.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 16 6300005 2021.12.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6300006 2021.12.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 63 6294957 2021.12.23 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6292553 2021.12.22 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6292554 2021.12.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6292555 2021.12.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6264528 2021.12.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6264529 2021.12.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6264530 2021.12.06 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 6244218 2021.11.27 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6244219 2021.11.27 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6245846 2021.11.27 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6245847 2021.11.27 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6245848 2021.11.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 6245849 2021.11.27 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6245850 2021.11.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6245851 2021.11.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6245852 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6245853 2021.11.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6245854 2021.11.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6245855 2021.11.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6245856 2021.11.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6245857 2021.11.27 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6245858 2021.11.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 6245859 2021.11.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 6245860 2021.11.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6245861 2021.11.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 6245862 2021.11.27 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6245863 2021.11.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6245864 2021.11.27 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 6245865 2021.11.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6245866 2021.11.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 6245867 2021.11.27 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6243088 2021.11.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 6243075 2021.11.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6243076 2021.11.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6243077 2021.11.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6243078 2021.11.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6243079 2021.11.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 6243080 2021.11.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6243081 2021.11.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6243082 2021.11.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6243083 2021.11.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6243084 2021.11.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6243085 2021.11.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6243086 2021.11.26 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6243089 2021.11.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 6243090 2021.11.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6243091 2021.11.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6243092 2021.11.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6243093 2021.11.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6243094 2021.11.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 70 6243095 2021.11.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6243096 2021.11.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6243097 2021.11.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 19 6243098 2021.11.26 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6243099 2021.11.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6243100 2021.11.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6243101 2021.11.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6243102 2021.11.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6243103 2021.11.26 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6243104 2021.11.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 6243105 2021.11.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 6243106 2021.11.26 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6243107 2021.11.26 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6240264 2021.11.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6240265 2021.11.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6240266 2021.11.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6240267 2021.11.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6240268 2021.11.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6240269 2021.11.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 6235630 2021.11.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6235632 2021.11.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6235633 2021.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6235634 2021.11.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6235635 2021.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6235636 2021.11.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 22 6235637 2021.11.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6235638 2021.11.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6230880 2021.11.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 6230881 2021.11.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6230882 2021.11.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6219546 2021.11.14 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 5 6219548 2021.11.14 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 8 6219549 2021.11.14 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6219550 2021.11.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 6219551 2021.11.14 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6219552 2021.11.14 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6219553 2021.11.14 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6219554 2021.11.14 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6219555 2021.11.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6219556 2021.11.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6219557 2021.11.14 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6219534 2021.11.13 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6219535 2021.11.13 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 6219536 2021.11.13 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6219537 2021.11.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6219538 2021.11.13 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6219539 2021.11.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 6219540 2021.11.13 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6219541 2021.11.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6219542 2021.11.13 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 3 6219543 2021.11.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 6219544 2021.11.13 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 13 6219545 2021.11.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 6219547 2021.11.13 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 6213137 2021.11.12 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 6213138 2021.11.12 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6213139 2021.11.12 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6213140 2021.11.12 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6213141 2021.11.12 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 6 6213142 2021.11.12 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 50 6213143 2021.11.12 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6213144 2021.11.12 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 3 6213145 2021.11.12 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 6197786 2021.11.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 90 6197787 2021.11.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6197788 2021.11.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 38 6197789 2021.11.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 6197790 2021.11.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 6186061 2021.11.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 6186035 2021.11.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6191022 2021.11.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6191023 2021.11.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 6184604 2021.10.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6176827 2021.10.30 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 6176828 2021.10.30 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6176826 2021.10.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6176825 2021.10.30 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6173666 2021.10.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6156937 2021.10.22 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6156935 2021.10.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6156936 2021.10.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6151986 2021.10.20 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6151985 2021.10.20 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6151847 2021.10.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6151848 2021.10.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 6151849 2021.10.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6139278 2021.10.16 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6129282 2021.10.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 14 6129283 2021.10.11 mapa
rzadki alka, Alca torda 1 6133100 2021.10.09 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 6133101 2021.10.09 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 6133102 2021.10.09 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 6133103 2021.10.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6133104 2021.10.09 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6133105 2021.10.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6120435 2021.10.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6120434 2021.10.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6120433 2021.10.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6120432 2021.10.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6120430 2021.10.08 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6120429 2021.10.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6120428 2021.10.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 4 6120427 2021.10.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 6120424 2021.10.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6120431 2021.10.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6120423 2021.10.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6120425 2021.10.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6120426 2021.10.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6120422 2021.10.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6120421 2021.10.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6120418 2021.10.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6120419 2021.10.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6120417 2021.10.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6120416 2021.10.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6120420 2021.10.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6098348 2021.10.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6098346 2021.10.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6098347 2021.10.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6098345 2021.10.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6098344 2021.10.02 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6098343 2021.10.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6086754 2021.09.26 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 6079874 2021.09.26 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 3 6076440 2021.09.24 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6076441 2021.09.24 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6076442 2021.09.24 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 6076444 2021.09.24 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6076445 2021.09.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6076446 2021.09.24 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 6072506 2021.09.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6072507 2021.09.22 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6072508 2021.09.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6072509 2021.09.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6072510 2021.09.22 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 6072511 2021.09.22 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6072512 2021.09.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6072513 2021.09.22 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 6068921 2021.09.21 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6068922 2021.09.21 mapa
rzadki dubelt, Gallinago media 2 6066507 2021.09.19 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6066508 2021.09.19 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6066509 2021.09.19 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 6061131 2021.09.18 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6061132 2021.09.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6061133 2021.09.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 300 6061134 2021.09.18 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6060238 2021.09.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6056952 2021.09.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6056949 2021.09.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6056951 2021.09.16 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6056950 2021.09.16 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6055843 2021.09.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6055844 2021.09.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6055845 2021.09.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6055846 2021.09.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6055847 2021.09.15 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 3 6045159 2021.09.11 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6045160 2021.09.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 10 6045161 2021.09.11 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 9 6045162 2021.09.11 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 4 6045163 2021.09.11 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 5 6045164 2021.09.11 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6045165 2021.09.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 6045166 2021.09.11 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 6045167 2021.09.11 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 6045168 2021.09.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 6045169 2021.09.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6041758 2021.09.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6041759 2021.09.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 6041760 2021.09.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6041761 2021.09.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6041762 2021.09.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6041763 2021.09.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6041764 2021.09.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6041765 2021.09.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6041766 2021.09.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6035444 2021.09.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6035442 2021.09.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6035443 2021.09.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6035441 2021.09.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6035152 2021.09.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6035153 2021.09.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6035154 2021.09.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6035155 2021.09.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 6035156 2021.09.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6035157 2021.09.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6035159 2021.09.07 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 6032201 2021.09.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6032202 2021.09.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6032203 2021.09.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6032204 2021.09.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6032205 2021.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6032206 2021.09.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6032207 2021.09.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6032208 2021.09.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6032209 2021.09.06 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6032210 2021.09.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6032211 2021.09.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6028714 2021.09.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6029957 2021.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6029958 2021.09.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6029959 2021.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6029960 2021.09.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6025678 2021.09.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6025679 2021.09.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6025680 2021.09.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6025681 2021.09.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6021351 2021.09.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6021352 2021.09.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6021353 2021.09.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6021354 2021.09.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6021355 2021.09.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6021356 2021.09.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6021357 2021.09.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6021358 2021.09.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6021359 2021.09.02 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6021360 2021.09.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6021361 2021.09.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6021362 2021.09.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6021363 2021.09.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 6021364 2021.09.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6021365 2021.09.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6021366 2021.09.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 6021367 2021.09.02 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 6021368 2021.09.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6021369 2021.09.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6021370 2021.09.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6021371 2021.09.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6021372 2021.09.02 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6017544 2021.09.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6014579 2021.09.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 6014580 2021.09.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6014578 2021.09.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6014577 2021.09.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6014576 2021.09.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6014575 2021.09.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6014574 2021.09.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6014573 2021.09.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6014567 2021.09.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6014566 2021.09.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6014565 2021.09.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6014564 2021.09.01 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 6017546 2021.09.01 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 5 6017547 2021.09.01 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 6017548 2021.09.01 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 6017549 2021.09.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6017550 2021.09.01 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 6017551 2021.09.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6017552 2021.09.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6017553 2021.09.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6017554 2021.09.01 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 4 6017555 2021.09.01 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6012506 2021.08.30 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6011199 2021.08.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6011201 2021.08.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6011202 2021.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6011203 2021.08.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6011204 2021.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6011205 2021.08.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 8 6011206 2021.08.29 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6011207 2021.08.29 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6011208 2021.08.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6011209 2021.08.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6011210 2021.08.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6011211 2021.08.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6011212 2021.08.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6011213 2021.08.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6011214 2021.08.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6011215 2021.08.29 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6011216 2021.08.29 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6006479 2021.08.28 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6006480 2021.08.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6006477 2021.08.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6006478 2021.08.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6006476 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6006473 2021.08.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6006475 2021.08.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6006474 2021.08.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6006472 2021.08.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6000809 2021.08.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 6002938 2021.08.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6002939 2021.08.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6002940 2021.08.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6002941 2021.08.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6002942 2021.08.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6002943 2021.08.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6002944 2021.08.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6002945 2021.08.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6002946 2021.08.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6002947 2021.08.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6002948 2021.08.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 6002949 2021.08.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6002950 2021.08.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6002951 2021.08.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6002952 2021.08.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 6002953 2021.08.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6002954 2021.08.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6002955 2021.08.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6002956 2021.08.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6002957 2021.08.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6002958 2021.08.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6002959 2021.08.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6000432 2021.08.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6000433 2021.08.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 6000434 2021.08.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 6000435 2021.08.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6000436 2021.08.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6000437 2021.08.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6000438 2021.08.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6000439 2021.08.26 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6000601 2021.08.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5998312 2021.08.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5998313 2021.08.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5998314 2021.08.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5998315 2021.08.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5994979 2021.08.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5994976 2021.08.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5994978 2021.08.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5994977 2021.08.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5994050 2021.08.24 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5995157 2021.08.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5995158 2021.08.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5995159 2021.08.24 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 5993581 2021.08.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5993582 2021.08.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5993583 2021.08.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5993584 2021.08.23 mapa
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 5988613 2021.08.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5988614 2021.08.22 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5988615 2021.08.22 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5988616 2021.08.22 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 5988617 2021.08.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5988618 2021.08.22 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5988619 2021.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5991908 2021.08.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5991909 2021.08.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5991910 2021.08.22 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 3 5987499 2021.08.21 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 5987500 2021.08.21 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 5987501 2021.08.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5987502 2021.08.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5987503 2021.08.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5987504 2021.08.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5987505 2021.08.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5987506 2021.08.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5985437 2021.08.20 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5985438 2021.08.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5985439 2021.08.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5985440 2021.08.20 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5985441 2021.08.20 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5985443 2021.08.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5985444 2021.08.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5985445 2021.08.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5985446 2021.08.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5985447 2021.08.20 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 5981899 2021.08.19 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5981900 2021.08.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5981901 2021.08.19 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5981902 2021.08.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5981903 2021.08.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5981904 2021.08.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5981905 2021.08.19 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 5981906 2021.08.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5981907 2021.08.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5981908 2021.08.19 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5981909 2021.08.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5981910 2021.08.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5981911 2021.08.19 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5978830 2021.08.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5978829 2021.08.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5978828 2021.08.18 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 5978827 2021.08.18 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 3 5979830 2021.08.18 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 5979831 2021.08.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5979832 2021.08.18 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5979833 2021.08.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5979834 2021.08.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5979835 2021.08.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5976597 2021.08.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5976596 2021.08.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5976595 2021.08.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5976594 2021.08.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5976593 2021.08.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5976591 2021.08.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5976592 2021.08.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5976598 2021.08.17 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5976917 2021.08.17 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5976918 2021.08.17 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5978239 2021.08.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5974752 2021.08.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5974749 2021.08.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5974750 2021.08.16 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5974751 2021.08.16 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5975723 2021.08.16 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5975724 2021.08.16 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 5975725 2021.08.16 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 5975726 2021.08.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 5970975 2021.08.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5970974 2021.08.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5970973 2021.08.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5970971 2021.08.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5970972 2021.08.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5970970 2021.08.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5974445 2021.08.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5974446 2021.08.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5970106 2021.08.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5970105 2021.08.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5969843 2021.08.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5970751 2021.08.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5970752 2021.08.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5970753 2021.08.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5970754 2021.08.14 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5970755 2021.08.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5970756 2021.08.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5970757 2021.08.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5966991 2021.08.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5966984 2021.08.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5966982 2021.08.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5966983 2021.08.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5966990 2021.08.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5967795 2021.08.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5967796 2021.08.13 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5967797 2021.08.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5967798 2021.08.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5967799 2021.08.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5967800 2021.08.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5965696 2021.08.13 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5965697 2021.08.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5964522 2021.08.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5964524 2021.08.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5964525 2021.08.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5965269 2021.08.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5965270 2021.08.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5963711 2021.08.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5963712 2021.08.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5963713 2021.08.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5963714 2021.08.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5963715 2021.08.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5963716 2021.08.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5963717 2021.08.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5963718 2021.08.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5963719 2021.08.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5963720 2021.08.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5960094 2021.08.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5960093 2021.08.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5961670 2021.08.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5961671 2021.08.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5961672 2021.08.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5961673 2021.08.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5961674 2021.08.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5961675 2021.08.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5961676 2021.08.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5961677 2021.08.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5959354 2021.08.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5959355 2021.08.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5959356 2021.08.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5959357 2021.08.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5959358 2021.08.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5959359 2021.08.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5959360 2021.08.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5955827 2021.08.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5955829 2021.08.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5955828 2021.08.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5955826 2021.08.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5955668 2021.08.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5955669 2021.08.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5955670 2021.08.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5957989 2021.08.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5957990 2021.08.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5957991 2021.08.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5957992 2021.08.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5957993 2021.08.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5957994 2021.08.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5957995 2021.08.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5957996 2021.08.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5957997 2021.08.08 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5957998 2021.08.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 80 5957999 2021.08.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5958000 2021.08.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5958001 2021.08.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5958002 2021.08.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 32 5954216 2021.08.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5953092 2021.08.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5953090 2021.08.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5953091 2021.08.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5953089 2021.08.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5953088 2021.08.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5952385 2021.08.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5952304 2021.08.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5954214 2021.08.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5954215 2021.08.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5954217 2021.08.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5952305 2021.08.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 5952306 2021.08.06 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5949066 2021.08.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5949068 2021.08.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5949065 2021.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5948774 2021.08.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5947873 2021.08.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5947872 2021.08.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5947871 2021.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5947870 2021.08.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5948181 2021.08.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5948182 2021.08.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5948183 2021.08.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5948184 2021.08.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 63 5949067 2021.08.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5949069 2021.08.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5946394 2021.08.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5946391 2021.08.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5946387 2021.08.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5946389 2021.08.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5946388 2021.08.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5946390 2021.08.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5946392 2021.08.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5946393 2021.08.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 5947349 2021.08.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 7 5947350 2021.08.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5948185 2021.08.04 mapa
bardzo rzadki brodziec plamisty, Actitis macularius 1 5944224 2021.08.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 13 5945160 2021.08.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 23 5945161 2021.08.03 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5945162 2021.08.03 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5945163 2021.08.03 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 7 5945164 2021.08.03 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5945165 2021.08.03 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 5945166 2021.08.03 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 5945167 2021.08.03 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 5945168 2021.08.03 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 5945169 2021.08.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5945170 2021.08.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5945171 2021.08.03 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 15 5945172 2021.08.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5945173 2021.08.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5945174 2021.08.03 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5945175 2021.08.03 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 5942557 2021.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 5942558 2021.08.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 5942559 2021.08.02 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5942560 2021.08.02 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5942561 2021.08.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 5942562 2021.08.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5942563 2021.08.02 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5942564 2021.08.02 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 5942565 2021.08.02 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 8 5942566 2021.08.02 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 5938624 2021.08.01 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 5 5941479 2021.08.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 5941480 2021.08.01 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 5941481 2021.08.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 5941482 2021.08.01 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 5 5941483 2021.08.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5941484 2021.08.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5941485 2021.08.01 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 5941486 2021.08.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5941487 2021.08.01 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5941488 2021.08.01 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 11 5941489 2021.08.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 22 5941490 2021.08.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5941491 2021.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 44 5941492 2021.08.01 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 5941496 2021.08.01 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 5937377 2021.07.31 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 5937371 2021.07.31 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5937367 2021.07.31 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5937369 2021.07.31 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 6 5937366 2021.07.31 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5937365 2021.07.31 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 179 5937360 2021.07.31 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 8 5937370 2021.07.31 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5937372 2021.07.31 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 10 5937373 2021.07.31 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 5937374 2021.07.31 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5937375 2021.07.31 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5937376 2021.07.31 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5937378 2021.07.31 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 5937379 2021.07.31 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 7 5938504 2021.07.31 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5938505 2021.07.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5934779 2021.07.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5934784 2021.07.30 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5934778 2021.07.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5934781 2021.07.30 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 5934777 2021.07.30 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 8 5934774 2021.07.30 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 10 5934776 2021.07.30 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 8 5934775 2021.07.30 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 5934780 2021.07.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 103 5934782 2021.07.30 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5934783 2021.07.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5934785 2021.07.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5934786 2021.07.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 5934787 2021.07.30 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5934788 2021.07.30 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5934789 2021.07.30 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5934790 2021.07.30 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5934791 2021.07.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 54 5934792 2021.07.30 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5934793 2021.07.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5934794 2021.07.30 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 5933215 2021.07.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 128 5933216 2021.07.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5933217 2021.07.29 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 5933218 2021.07.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5933219 2021.07.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5933220 2021.07.29 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5933221 2021.07.29 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 5933222 2021.07.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5933223 2021.07.29 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 5933224 2021.07.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5933225 2021.07.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 42 5933226 2021.07.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 26 5933227 2021.07.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5933228 2021.07.29 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5931073 2021.07.28 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5931072 2021.07.28 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5930710 2021.07.28 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 5930547 2021.07.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5930549 2021.07.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5930548 2021.07.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 29 5930550 2021.07.28 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 5930709 2021.07.28 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 5930711 2021.07.28 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5930712 2021.07.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5930713 2021.07.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 5930714 2021.07.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 31 5930715 2021.07.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 42 5930716 2021.07.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5930717 2021.07.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5929537 2021.07.28 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5928552 2021.07.27 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 5928550 2021.07.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5928551 2021.07.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5928547 2021.07.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5928549 2021.07.27 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 5928548 2021.07.27 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5928545 2021.07.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5928544 2021.07.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5928542 2021.07.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5928541 2021.07.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5928540 2021.07.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5928543 2021.07.27 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 5928539 2021.07.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 5928538 2021.07.27 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 32 5928546 2021.07.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 80 5926320 2021.07.26 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5926056 2021.07.26 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 5926057 2021.07.26 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5926058 2021.07.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 45 5926059 2021.07.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 36 5926060 2021.07.26 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 5926061 2021.07.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 5926062 2021.07.26 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5926063 2021.07.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5926065 2021.07.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5926066 2021.07.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5926067 2021.07.26 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 200 5924141 2021.07.25 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5924139 2021.07.25 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5924140 2021.07.25 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 5923235 2021.07.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 5923236 2021.07.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 11 5923237 2021.07.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5923238 2021.07.25 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5923239 2021.07.25 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5923240 2021.07.25 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5923241 2021.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5923242 2021.07.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5923243 2021.07.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 23 5923244 2021.07.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 48 5923245 2021.07.25 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5923246 2021.07.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5923247 2021.07.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 5919570 2021.07.24 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 5919571 2021.07.24 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 4 5919572 2021.07.24 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 5 5919573 2021.07.24 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 5919574 2021.07.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5919575 2021.07.24 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5919576 2021.07.24 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5919577 2021.07.24 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 5919578 2021.07.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5919579 2021.07.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5919580 2021.07.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 5919581 2021.07.24 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5919582 2021.07.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5919583 2021.07.24 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 5919584 2021.07.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5919585 2021.07.24 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5917248 2021.07.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5917249 2021.07.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5917250 2021.07.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5917251 2021.07.23 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5917252 2021.07.23 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 5917253 2021.07.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5917254 2021.07.23 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5917255 2021.07.23 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 5917256 2021.07.23 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 10 5917257 2021.07.23 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 4 5917258 2021.07.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5917259 2021.07.23 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5917260 2021.07.23 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5917261 2021.07.23 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5917262 2021.07.23 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 4 5919560 2021.07.23 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 15 5914130 2021.07.22 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 9 5914131 2021.07.22 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 10 5914132 2021.07.22 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 5914133 2021.07.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5914134 2021.07.22 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 5914135 2021.07.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 5914136 2021.07.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5914137 2021.07.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 47 5914138 2021.07.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5914139 2021.07.22 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5914140 2021.07.22 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5914141 2021.07.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5914142 2021.07.22 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 5914143 2021.07.22 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5914144 2021.07.22 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5914145 2021.07.22 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 50 5914146 2021.07.22 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 11 5912853 2021.07.21 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 5912854 2021.07.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5912856 2021.07.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5912857 2021.07.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5912858 2021.07.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 23 5910243 2021.07.20 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 5910244 2021.07.20 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5910245 2021.07.20 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 8 5910246 2021.07.20 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5910247 2021.07.20 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 5910248 2021.07.20 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 5910249 2021.07.20 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 5910250 2021.07.20 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5910251 2021.07.20 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 12 5910252 2021.07.20 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 17 5910253 2021.07.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5910254 2021.07.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 28 5910255 2021.07.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 62 5910256 2021.07.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 46 5910257 2021.07.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 17 5910258 2021.07.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 5910259 2021.07.20 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 9 5910260 2021.07.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5910261 2021.07.20 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5910262 2021.07.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5910263 2021.07.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5910264 2021.07.20 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5910265 2021.07.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 5910266 2021.07.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5910267 2021.07.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5910268 2021.07.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5910269 2021.07.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5910271 2021.07.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5910272 2021.07.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5910273 2021.07.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 5907731 2021.07.19 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 5907732 2021.07.19 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 5907733 2021.07.19 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 5 5907734 2021.07.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5907735 2021.07.19 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5907736 2021.07.19 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 11 5907737 2021.07.19 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5907738 2021.07.19 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 7 5907739 2021.07.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5907740 2021.07.19 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 5907741 2021.07.19 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 12 5907742 2021.07.19 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 92 5907743 2021.07.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 53 5907744 2021.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 65 5907745 2021.07.19 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5907746 2021.07.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 28 5907747 2021.07.19 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 5903171 2021.07.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5903172 2021.07.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5903173 2021.07.18 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 5903174 2021.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5903175 2021.07.18 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5903176 2021.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 7 5903177 2021.07.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 5903178 2021.07.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 72 5903179 2021.07.18 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 5903180 2021.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5904849 2021.07.18 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 5904850 2021.07.18 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 5904851 2021.07.18 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 9 5904852 2021.07.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5904853 2021.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 78 5899519 2021.07.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5901030 2021.07.17 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5901031 2021.07.17 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 5901032 2021.07.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5901033 2021.07.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5901034 2021.07.17 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5901035 2021.07.17 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 5901036 2021.07.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5901037 2021.07.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 5901038 2021.07.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5901039 2021.07.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5901040 2021.07.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5901041 2021.07.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5901042 2021.07.17 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 5901043 2021.07.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 43 5901044 2021.07.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 5901045 2021.07.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5901046 2021.07.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5901047 2021.07.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5901048 2021.07.17 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 5901049 2021.07.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5901050 2021.07.17 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5901051 2021.07.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 16 5901052 2021.07.17 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 5901053 2021.07.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 72 5901054 2021.07.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5895265 2021.07.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5895264 2021.07.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5895263 2021.07.15 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5895262 2021.07.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5895261 2021.07.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5895260 2021.07.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 5894761 2021.07.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5894757 2021.07.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5894760 2021.07.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5894758 2021.07.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5894759 2021.07.07 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5872481 2021.07.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5872483 2021.07.06 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5872482 2021.07.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5872480 2021.07.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5872476 2021.07.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5872479 2021.07.06 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5872474 2021.07.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5872475 2021.07.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5872473 2021.07.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5872472 2021.07.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5872464 2021.07.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5872468 2021.07.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5872467 2021.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5872454 2021.07.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5872452 2021.07.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5872459 2021.07.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5872453 2021.07.06 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5872450 2021.07.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5872447 2021.07.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5872448 2021.07.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5872445 2021.07.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5872444 2021.07.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5872443 2021.07.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5872440 2021.07.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5872442 2021.07.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5872441 2021.07.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 5872463 2021.07.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5872470 2021.07.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5872471 2021.07.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 24 5872462 2021.07.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5872469 2021.07.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5872461 2021.07.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5872466 2021.07.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5872458 2021.07.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5872457 2021.07.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5872455 2021.07.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5872456 2021.07.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5872451 2021.07.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5872465 2021.07.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5872449 2021.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5872460 2021.07.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5872446 2021.07.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5872436 2021.07.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5872437 2021.07.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5872439 2021.07.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5872438 2021.07.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5872434 2021.07.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5872433 2021.07.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5872435 2021.07.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5872432 2021.07.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5872430 2021.07.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5872428 2021.07.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5872429 2021.07.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5872431 2021.07.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5872427 2021.07.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5872426 2021.07.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5872425 2021.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5872424 2021.07.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5872477 2021.07.06 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 6050401 2021.06.06 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 6050403 2021.06.06 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6050404 2021.06.06 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6050405 2021.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 6050406 2021.06.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5755517 2021.06.04 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 6050962 2021.06.01 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 6050963 2021.06.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5723855 2021.05.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5723858 2021.05.29 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5723859 2021.05.29 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5723853 2021.05.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5723854 2021.05.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5723856 2021.05.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5723857 2021.05.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5723860 2021.05.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5723861 2021.05.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5723862 2021.05.28 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 5723863 2021.05.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5723864 2021.05.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5723865 2021.05.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5723866 2021.05.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5723867 2021.05.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5723868 2021.05.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5723869 2021.05.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5723870 2021.05.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5723871 2021.05.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5723872 2021.05.28 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5704448 2021.05.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5704447 2021.05.24 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5704446 2021.05.24 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 3 5704445 2021.05.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5688378 2021.05.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5688377 2021.05.22 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5688206 2021.05.22 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5688207 2021.05.22 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5685382 2021.05.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5685383 2021.05.21 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5685381 2021.05.21 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5685380 2021.05.21 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5685384 2021.05.21 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5685378 2021.05.21 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5685379 2021.05.21 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5685377 2021.05.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5685376 2021.05.21 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 5 5685375 2021.05.21 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5685374 2021.05.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5681470 2021.05.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5681469 2021.05.21 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 5681472 2021.05.21 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 5681467 2021.05.21 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5686160 2021.05.21 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5686161 2021.05.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5686162 2021.05.21 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5681468 2021.05.21 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5680091 2021.05.20 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5680092 2021.05.20 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5680093 2021.05.20 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5698665 2021.05.18 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5698666 2021.05.18 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5698667 2021.05.18 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5698668 2021.05.18 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5643124 2021.05.14 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5607310 2021.05.09 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5598957 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5596995 2021.05.08 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5596989 2021.05.08 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 5596991 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5596987 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 5597034 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5597033 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5597013 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 5597031 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5597010 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5597009 2021.05.08 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 4 5597032 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5597011 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5597012 2021.05.08 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5597014 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5597005 2021.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5597008 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5597007 2021.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5597006 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5597003 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 5597002 2021.05.08 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5596969 2021.05.08 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5596978 2021.05.08 mapa