Pełna lista obserwacji drużyny

P. Strong : Marcin Łaguna


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5755517 2021.06.04 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5723855 2021.05.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5723858 2021.05.29 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5723859 2021.05.29 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5723853 2021.05.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5723854 2021.05.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5723856 2021.05.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5723857 2021.05.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5723860 2021.05.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5723861 2021.05.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5723862 2021.05.28 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 5723863 2021.05.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5723864 2021.05.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5723865 2021.05.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5723866 2021.05.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5723867 2021.05.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5723868 2021.05.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5723869 2021.05.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5723870 2021.05.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5723871 2021.05.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5723872 2021.05.28 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5704448 2021.05.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5704447 2021.05.24 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5704446 2021.05.24 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 3 5704445 2021.05.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5688378 2021.05.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5688377 2021.05.22 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5688206 2021.05.22 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5688207 2021.05.22 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5685382 2021.05.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5685383 2021.05.21 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5685381 2021.05.21 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5685380 2021.05.21 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5685384 2021.05.21 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5685378 2021.05.21 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5685379 2021.05.21 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5685377 2021.05.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5685376 2021.05.21 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 5 5685375 2021.05.21 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5685374 2021.05.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5681470 2021.05.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5681469 2021.05.21 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 5681472 2021.05.21 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 5681467 2021.05.21 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5686160 2021.05.21 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5686161 2021.05.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5686162 2021.05.21 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5681468 2021.05.21 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5680091 2021.05.20 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5680092 2021.05.20 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5680093 2021.05.20 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5698665 2021.05.18 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5698666 2021.05.18 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5698667 2021.05.18 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5698668 2021.05.18 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5643124 2021.05.14 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5607310 2021.05.09 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5598957 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5596995 2021.05.08 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5596989 2021.05.08 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 5596991 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5596987 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 5597034 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5597033 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5597013 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 5597031 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5597010 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5597009 2021.05.08 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 4 5597032 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5597011 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5597012 2021.05.08 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5597014 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5597005 2021.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5597008 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5597007 2021.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5597006 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5597003 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 5597002 2021.05.08 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5596969 2021.05.08 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5596978 2021.05.08 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5596955 2021.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5596968 2021.05.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5596947 2021.05.08 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5596943 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5596944 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5596966 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5596934 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5596938 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5596951 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5596930 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5596925 2021.05.08 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5596921 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5596923 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 5596926 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5597071 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 5597070 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5597072 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5597066 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 5597064 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5597068 2021.05.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5597065 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5597062 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5597063 2021.05.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 5597057 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5597061 2021.05.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5597060 2021.05.08 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5597069 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5597059 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5597058 2021.05.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5597056 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5597055 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5597053 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5597052 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5597051 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5597054 2021.05.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5597050 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5597048 2021.05.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5597049 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5597047 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5597046 2021.05.08 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5597044 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5597045 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5597042 2021.05.08 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5597043 2021.05.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 5597041 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5596901 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5596903 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5596898 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5596902 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5596893 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5596905 2021.05.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5596884 2021.05.08 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5596885 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5596878 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5596897 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5596875 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5596888 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5596881 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5596877 2021.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5596874 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5596882 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5596957 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5596958 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5596945 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5596941 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5596949 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5596953 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5596939 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5596973 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5596931 2021.05.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5596932 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5596936 2021.05.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5596974 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5596954 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5596948 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5596914 2021.05.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5596924 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5596965 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5596971 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5596962 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5596998 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5596952 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5596981 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5596970 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5596935 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5596940 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5596927 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5596929 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5596928 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5596922 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 5596919 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5596918 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5596933 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5596915 2021.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5596912 2021.05.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5596907 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5596909 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5596908 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5596911 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5596906 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5596916 2021.05.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 5596899 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5596913 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5596910 2021.05.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5596900 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5596894 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5596895 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5596890 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5596904 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5596967 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5596961 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5596960 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5596963 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5596984 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5596959 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5596985 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5596950 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5596942 2021.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5596964 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5596946 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5596937 2021.05.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 5596972 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5596956 2021.05.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5596920 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5596917 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5596891 2021.05.08 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5596887 2021.05.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5596886 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5596889 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5596880 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5596879 2021.05.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 5596876 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5596896 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5596892 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5596883 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5596873 2021.05.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5596872 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5596871 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5596870 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5596868 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5596869 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5597004 2021.05.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5597000 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5597001 2021.05.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5596997 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5596994 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5596990 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5596992 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5596988 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5596986 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5596983 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5596980 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5596982 2021.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5596979 2021.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5596977 2021.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5596976 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5596975 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 5596867 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5596845 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 5596840 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5596829 2021.05.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5596835 2021.05.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5596823 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5596838 2021.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5596826 2021.05.08 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 5596824 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5596818 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5596796 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5596797 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5596795 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5596792 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5596785 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5596781 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 5596851 2021.05.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5596852 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5596844 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5596839 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5596834 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5596861 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5596810 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5596812 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5596811 2021.05.08 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5596808 2021.05.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5596813 2021.05.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5596791 2021.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5596789 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 5596782 2021.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5596779 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5596780 2021.05.08 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5596850 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5596849 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5596854 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5596859 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5596833 2021.05.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5596827 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5596846 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5596864 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5596825 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5596807 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5596816 2021.05.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5596804 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5596800 2021.05.08 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5596784 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5596783 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 5596777 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5596853 2021.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5596865 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5596847 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5596862 2021.05.08 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5596832 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5596837 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5596856 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5596842 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5596822 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5596831 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5596806 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5596809 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5596802 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5596794 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5596793 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 5596778 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5596857 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5596860 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5596848 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5596858 2021.05.08 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5596841 2021.05.08 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5596855 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5596866 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5596830 2021.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5596820 2021.05.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5596863 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5596815 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 5596828 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5596814 2021.05.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5596799 2021.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5596788 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5596790 2021.05.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5596843 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5596836 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5596819 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5596821 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5596805 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5596803 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5596817 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5596801 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5596798 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5596787 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5596786 2021.05.08 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5596776 2021.05.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5596775 2021.05.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5596773 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5596772 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5596774 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5596771 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5596769 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5596768 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5596770 2021.05.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5596767 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5596766 2021.05.08 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5596765 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5596764 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5596763 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5596762 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5596761 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5596759 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5596757 2021.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5596758 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5596756 2021.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5596755 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5596720 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5596719 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5596721 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5596717 2021.05.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5596714 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5596731 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5596718 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5596715 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5596716 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5596712 2021.05.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5596713 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5596710 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5596711 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5596709 2021.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5596708 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5596706 2021.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5596752 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5596748 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5596751 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5596745 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5596743 2021.05.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5596739 2021.05.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5596742 2021.05.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5596741 2021.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5596733 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5596730 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5596732 2021.05.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5596727 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5596723 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5596724 2021.05.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5596726 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5596722 2021.05.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5596753 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5596754 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5596750 2021.05.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5596747 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5596749 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5596746 2021.05.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5596744 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5596738 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5596737 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5596740 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5596736 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5596735 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5596734 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5596728 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5596729 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5596725 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5596703 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5596707 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5596705 2021.05.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5596704 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5596701 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5596700 2021.05.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5596702 2021.05.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5596699 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5596698 2021.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5596697 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5596695 2021.05.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5596696 2021.05.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 5596694 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5596693 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5596692 2021.05.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5596691 2021.05.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5596688 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5596690 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 5596687 2021.05.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5596686 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5596684 2021.05.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5596683 2021.05.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5596685 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5596682 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5596689 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5596674 2021.05.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5596675 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5596681 2021.05.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5596672 2021.05.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5596678 2021.05.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5596669 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5596670 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5596679 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5596680 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5596676 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5596673 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5596677 2021.05.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5596668 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5596671 2021.05.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5596667 2021.05.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5596666 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5596665 2021.05.08 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5596663 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5596664 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5596662 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5596661 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5596660 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5596659 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5596658 2021.05.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 5596657 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5596656 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5596655 2021.05.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5596654 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5596653 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5596652 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5596651 2021.05.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5596646 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5596650 2021.05.08 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5596645 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 5596648 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5596647 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5596649 2021.05.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 5596644 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5596643 2021.05.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5596993 2021.05.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5596996 2021.05.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5596999 2021.05.08 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5618363 2021.05.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5618364 2021.05.08 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5643120 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5583999 2021.05.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5583998 2021.05.07 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5584000 2021.05.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5583996 2021.05.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5583997 2021.05.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5583994 2021.05.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5583995 2021.05.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5583993 2021.05.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5583992 2021.05.07 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5568929 2021.05.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5568930 2021.05.04 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5568928 2021.05.04 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 5568927 2021.05.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 20 5568926 2021.05.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 5568924 2021.05.04 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 150 5568925 2021.05.04 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 5568923 2021.05.04 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5568385 2021.05.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5567900 2021.05.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5560609 2021.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5560608 2021.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5560607 2021.05.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5560606 2021.05.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5560605 2021.05.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5560604 2021.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5560603 2021.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5560602 2021.05.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5560340 2021.05.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5560339 2021.05.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5560341 2021.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5560342 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5560343 2021.05.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5560338 2021.05.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5560337 2021.05.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5560336 2021.05.03 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5545760 2021.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5545759 2021.05.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5545758 2021.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5545776 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5545775 2021.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5545774 2021.05.01 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5545773 2021.05.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5545772 2021.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5545771 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5545770 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5545769 2021.05.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5545768 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5545767 2021.05.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5545766 2021.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5545765 2021.05.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5545764 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5545763 2021.05.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5545762 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5545761 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5545757 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5545756 2021.05.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5545755 2021.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5545754 2021.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5545753 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5545752 2021.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5545751 2021.05.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5545750 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 5545749 2021.05.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 5545748 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5545747 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 5545746 2021.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5545745 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5545744 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5545743 2021.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 5545742 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5518183 2021.04.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5508914 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5508915 2021.04.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5508913 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5508911 2021.04.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5508908 2021.04.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5508907 2021.04.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5508912 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5508910 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5508909 2021.04.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5508906 2021.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5508903 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5508904 2021.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5508905 2021.04.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5508901 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5508902 2021.04.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5508900 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5508898 2021.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5508899 2021.04.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5505305 2021.04.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5505304 2021.04.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5505303 2021.04.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5505302 2021.04.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5505301 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5505300 2021.04.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5505299 2021.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5505298 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5501835 2021.04.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5501833 2021.04.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5501832 2021.04.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5501834 2021.04.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5501831 2021.04.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5501829 2021.04.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5501830 2021.04.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5501127 2021.04.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5501130 2021.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5501129 2021.04.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5501128 2021.04.24 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5501126 2021.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5500669 2021.04.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5500666 2021.04.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5500665 2021.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5500664 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5500668 2021.04.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5500662 2021.04.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5500661 2021.04.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5500663 2021.04.24 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 5500659 2021.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5500667 2021.04.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5500658 2021.04.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5500660 2021.04.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5500656 2021.04.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5500657 2021.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5500655 2021.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5500654 2021.04.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 5500652 2021.04.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5500653 2021.04.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5500650 2021.04.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5500651 2021.04.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5500646 2021.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5500647 2021.04.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5500645 2021.04.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5500649 2021.04.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5500648 2021.04.24 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5500643 2021.04.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5500644 2021.04.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5500641 2021.04.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5500640 2021.04.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5500642 2021.04.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5500639 2021.04.24 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5500638 2021.04.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5493978 2021.04.23 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5493979 2021.04.23 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 5493980 2021.04.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5493981 2021.04.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5493982 2021.04.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5487638 2021.04.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5487639 2021.04.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5487640 2021.04.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5487641 2021.04.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5487642 2021.04.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5487643 2021.04.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5487644 2021.04.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5487645 2021.04.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5487646 2021.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5487647 2021.04.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5492748 2021.04.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5492749 2021.04.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5492750 2021.04.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5492751 2021.04.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5492752 2021.04.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5479631 2021.04.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5479630 2021.04.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5479629 2021.04.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5477259 2021.04.20 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5476967 2021.04.20 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5471887 2021.04.19 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5471879 2021.04.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5471877 2021.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5471878 2021.04.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5471875 2021.04.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5471876 2021.04.19 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5476972 2021.04.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5468959 2021.04.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5463115 2021.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5461690 2021.04.18 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 3 5461689 2021.04.18 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5461688 2021.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5461221 2021.04.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5460704 2021.04.18 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5460691 2021.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5460690 2021.04.18 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 5460689 2021.04.18 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 5458129 2021.04.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5458066 2021.04.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5458067 2021.04.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5455619 2021.04.17 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5455620 2021.04.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5453305 2021.04.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5453304 2021.04.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5453303 2021.04.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5453302 2021.04.17 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5453300 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5453299 2021.04.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5453301 2021.04.17 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 7 5377452 2021.04.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5377453 2021.04.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5377455 2021.04.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5377456 2021.04.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5377457 2021.04.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5377458 2021.04.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5377459 2021.04.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5377460 2021.04.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5377461 2021.04.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 53 5377438 2021.04.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5377443 2021.04.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5377442 2021.04.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5377441 2021.04.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5377440 2021.04.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5377439 2021.04.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5377437 2021.04.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5377436 2021.04.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5377435 2021.04.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5377434 2021.04.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5377433 2021.04.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5377432 2021.04.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 5377431 2021.04.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5377430 2021.04.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5377429 2021.04.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5377428 2021.04.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5377427 2021.04.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5377426 2021.04.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5377425 2021.04.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5377424 2021.04.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5377423 2021.04.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5377422 2021.04.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5369401 2021.04.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5363528 2021.03.31 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5363387 2021.03.31 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5355526 2021.03.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5355745 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5355746 2021.03.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5355747 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5355748 2021.03.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 5355750 2021.03.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5355751 2021.03.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5355752 2021.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 5355753 2021.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5355754 2021.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5355755 2021.03.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5355756 2021.03.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5355757 2021.03.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5355758 2021.03.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5355759 2021.03.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5355760 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5355761 2021.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5355762 2021.03.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5355763 2021.03.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5355764 2021.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5355765 2021.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5355766 2021.03.28 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5355767 2021.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5355768 2021.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5355769 2021.03.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5355770 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5355771 2021.03.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5341267 2021.03.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5341266 2021.03.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5341265 2021.03.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5341264 2021.03.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5341263 2021.03.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5341262 2021.03.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 28 5341261 2021.03.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5341260 2021.03.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5341259 2021.03.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5341258 2021.03.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5341257 2021.03.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5341256 2021.03.27 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5341255 2021.03.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5340312 2021.03.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5340311 2021.03.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5340310 2021.03.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5340309 2021.03.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5340308 2021.03.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5340307 2021.03.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5340306 2021.03.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5340305 2021.03.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5340304 2021.03.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5340303 2021.03.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5340302 2021.03.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5340301 2021.03.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5340300 2021.03.27 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5340299 2021.03.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5340298 2021.03.27 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5340297 2021.03.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5340296 2021.03.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5340295 2021.03.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5340294 2021.03.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5340293 2021.03.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5340292 2021.03.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5340291 2021.03.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5340290 2021.03.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5340289 2021.03.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5340288 2021.03.27 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 5340287 2021.03.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5340286 2021.03.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5340285 2021.03.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5340284 2021.03.27 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 21 5339630 2021.03.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5355739 2021.03.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5355740 2021.03.27 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5355741 2021.03.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5355742 2021.03.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5355743 2021.03.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5355744 2021.03.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5355786 2021.03.26 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 5355787 2021.03.26 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5355788 2021.03.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5322854 2021.03.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5322855 2021.03.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5325307 2021.03.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5316309 2021.03.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5315013 2021.03.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5315012 2021.03.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5315011 2021.03.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5315010 2021.03.21 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5315009 2021.03.21 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5310041 2021.03.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5310042 2021.03.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5310043 2021.03.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5310044 2021.03.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5310045 2021.03.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5310046 2021.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5310047 2021.03.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5310048 2021.03.20 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5310049 2021.03.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5310050 2021.03.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5310051 2021.03.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5310052 2021.03.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5310053 2021.03.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5310054 2021.03.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5310055 2021.03.20 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 5310056 2021.03.20 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5310057 2021.03.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5310058 2021.03.20 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5310059 2021.03.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5310060 2021.03.20 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 27 5310061 2021.03.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5310062 2021.03.20 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5310063 2021.03.20 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 5310064 2021.03.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5310065 2021.03.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 5310066 2021.03.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5310067 2021.03.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5310068 2021.03.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5310069 2021.03.20 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5310070 2021.03.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5310071 2021.03.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5310072 2021.03.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 5310074 2021.03.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5310076 2021.03.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5310077 2021.03.20 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5310198 2021.03.20 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 22 5310199 2021.03.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5310200 2021.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5310201 2021.03.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5310203 2021.03.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5310204 2021.03.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5310205 2021.03.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5310206 2021.03.20 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5310250 2021.03.19 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5310251 2021.03.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5310252 2021.03.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5310253 2021.03.19 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5310254 2021.03.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5310255 2021.03.19 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5310256 2021.03.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5310257 2021.03.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5310258 2021.03.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5310259 2021.03.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5310260 2021.03.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5310261 2021.03.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5310262 2021.03.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5310263 2021.03.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5303987 2021.03.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5303989 2021.03.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5303985 2021.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5303988 2021.03.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5303986 2021.03.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5299261 2021.03.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5299260 2021.03.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5299259 2021.03.17 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5282605 2021.03.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5282607 2021.03.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5282608 2021.03.13 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 5279434 2021.03.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5279424 2021.03.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5279421 2021.03.12 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 5279425 2021.03.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5279426 2021.03.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 5279420 2021.03.12 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5279423 2021.03.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5279419 2021.03.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5279418 2021.03.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5279433 2021.03.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5279432 2021.03.12 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5279431 2021.03.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5279430 2021.03.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5279429 2021.03.12 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5279428 2021.03.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5279427 2021.03.12 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5279435 2021.03.12 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5279436 2021.03.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5279437 2021.03.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5279438 2021.03.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5279439 2021.03.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5279443 2021.03.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5279444 2021.03.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5279445 2021.03.12 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5279446 2021.03.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5279447 2021.03.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5279448 2021.03.12 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5279449 2021.03.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5279450 2021.03.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5279451 2021.03.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5279452 2021.03.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5279453 2021.03.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 5260680 2021.03.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5260679 2021.03.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5260678 2021.03.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5260677 2021.03.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 5260676 2021.03.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5260675 2021.03.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5260674 2021.03.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 5260673 2021.03.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 5260672 2021.03.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5260671 2021.03.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 5260670 2021.03.07 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 5260669 2021.03.07 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5311026 2021.03.07 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5260667 2021.03.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5260668 2021.03.06 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5311042 2021.03.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5241130 2021.03.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5241128 2021.03.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5241127 2021.03.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5241131 2021.03.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5241129 2021.03.02 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5241126 2021.03.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5241125 2021.03.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5241122 2021.03.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5241123 2021.03.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5241124 2021.03.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5241120 2021.03.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5241121 2021.03.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5241119 2021.03.02 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5241118 2021.03.02 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5240109 2021.02.28 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5240110 2021.02.28 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5240111 2021.02.28 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5240112 2021.02.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5221015 2021.02.25 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5221013 2021.02.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5221016 2021.02.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5216453 2021.02.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5216454 2021.02.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5216455 2021.02.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5216456 2021.02.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 5212767 2021.02.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5212768 2021.02.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5212769 2021.02.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5212770 2021.02.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5212771 2021.02.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5212772 2021.02.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5212773 2021.02.23 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5212774 2021.02.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5212775 2021.02.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5212776 2021.02.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5212777 2021.02.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5212778 2021.02.23 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5212779 2021.02.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5209320 2021.02.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5209321 2021.02.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5209322 2021.02.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5209323 2021.02.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5209324 2021.02.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5209325 2021.02.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5209326 2021.02.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5209327 2021.02.22 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5209328 2021.02.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5209329 2021.02.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5209330 2021.02.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5209331 2021.02.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5209332 2021.02.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5209333 2021.02.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5209334 2021.02.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5205270 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5205274 2021.02.21 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 5205269 2021.02.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5205277 2021.02.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5205275 2021.02.21 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5205271 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5205273 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5205272 2021.02.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 9 5205276 2021.02.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5205254 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5205253 2021.02.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5205255 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5205267 2021.02.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5205266 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5205265 2021.02.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5205256 2021.02.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5205262 2021.02.21 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5205263 2021.02.21 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5205264 2021.02.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5205259 2021.02.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5205260 2021.02.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5205258 2021.02.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 5205257 2021.02.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5196117 2021.02.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5196116 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5196115 2021.02.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5196114 2021.02.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5196113 2021.02.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5196112 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5196111 2021.02.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5196110 2021.02.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5196109 2021.02.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5196108 2021.02.20 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5196107 2021.02.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5196106 2021.02.20 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5196105 2021.02.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5196104 2021.02.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5196103 2021.02.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5196102 2021.02.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5196101 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5196100 2021.02.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5196099 2021.02.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5196098 2021.02.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5196097 2021.02.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5194924 2021.02.20 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5194923 2021.02.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5194922 2021.02.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5194921 2021.02.20 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5194920 2021.02.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5194916 2021.02.20 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5194915 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5194912 2021.02.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5194914 2021.02.20 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5194913 2021.02.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5194679 2021.02.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5194678 2021.02.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5194677 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5194676 2021.02.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5194675 2021.02.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5194674 2021.02.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5194548 2021.02.20 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5194549 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5194547 2021.02.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5194546 2021.02.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5194545 2021.02.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5194544 2021.02.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5194543 2021.02.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5194542 2021.02.20 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5194540 2021.02.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 5194541 2021.02.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5194517 2021.02.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5194516 2021.02.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5194513 2021.02.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 5194512 2021.02.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5194511 2021.02.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5194510 2021.02.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5194509 2021.02.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5194508 2021.02.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5194507 2021.02.20 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5194506 2021.02.20 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5194505 2021.02.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5194504 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5194503 2021.02.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5194502 2021.02.20 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5194501 2021.02.20 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5194500 2021.02.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5194499 2021.02.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5194498 2021.02.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5194497 2021.02.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5194496 2021.02.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5194495 2021.02.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5194494 2021.02.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5194493 2021.02.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5194492 2021.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5194491 2021.02.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5194490 2021.02.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5194489 2021.02.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5194488 2021.02.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5194487 2021.02.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5194486 2021.02.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5194485 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5194484 2021.02.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5194483 2021.02.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5194482 2021.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5194515 2021.02.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5194917 2021.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5194918 2021.02.20 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5194919 2021.02.20 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5198918 2021.02.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5198919 2021.02.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5198920 2021.02.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5191875 2021.02.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5191874 2021.02.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5191888 2021.02.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5191890 2021.02.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5191891 2021.02.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5191892 2021.02.19 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 5191889 2021.02.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5191880 2021.02.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5191870 2021.02.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5191873 2021.02.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5191867 2021.02.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5191872 2021.02.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5191864 2021.02.19 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 5191865 2021.02.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5191866 2021.02.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5191862 2021.02.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5191859 2021.02.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5191871 2021.02.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 5191861 2021.02.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 5191868 2021.02.19 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5191860 2021.02.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5191858 2021.02.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5191863 2021.02.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5191869 2021.02.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5191876 2021.02.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5191877 2021.02.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5191878 2021.02.19 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5191879 2021.02.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5191881 2021.02.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5191882 2021.02.19 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5191883 2021.02.19 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5191884 2021.02.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5191885 2021.02.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5191886 2021.02.19 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5191887 2021.02.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5189381 2021.02.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5189379 2021.02.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5189378 2021.02.18 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5189380 2021.02.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5189377 2021.02.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5189376 2021.02.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5189375 2021.02.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5189374 2021.02.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5189373 2021.02.18 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 5189372 2021.02.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5191135 2021.02.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5191136 2021.02.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5191137 2021.02.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5191138 2021.02.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5191139 2021.02.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5191155 2021.02.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5191154 2021.02.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5191153 2021.02.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5191170 2021.02.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5191164 2021.02.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5191165 2021.02.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5191168 2021.02.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5191156 2021.02.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 5191157 2021.02.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5191177 2021.02.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5191175 2021.02.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5191174 2021.02.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5191176 2021.02.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5191173 2021.02.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5191169 2021.02.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5191171 2021.02.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5191159 2021.02.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5191167 2021.02.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5191158 2021.02.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5191166 2021.02.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5191145 2021.02.17 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5191144 2021.02.17 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5191151 2021.02.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5191150 2021.02.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5191142 2021.02.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5191141 2021.02.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5191143 2021.02.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1