Pełna lista obserwacji drużyny

P. Strong : Marcin Łaguna


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6060238 2021.09.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6056952 2021.09.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6056949 2021.09.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6056951 2021.09.16 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6056950 2021.09.16 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6055843 2021.09.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6055844 2021.09.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6055845 2021.09.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6055846 2021.09.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6055847 2021.09.15 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 3 6045159 2021.09.11 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6045160 2021.09.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 10 6045161 2021.09.11 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 9 6045162 2021.09.11 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 4 6045163 2021.09.11 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 5 6045164 2021.09.11 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6045165 2021.09.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 6045166 2021.09.11 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 6045167 2021.09.11 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 6045168 2021.09.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 6045169 2021.09.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6041758 2021.09.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6041759 2021.09.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 6041760 2021.09.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6041761 2021.09.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6041762 2021.09.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6041763 2021.09.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6041764 2021.09.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6041765 2021.09.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6041766 2021.09.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6035444 2021.09.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6035442 2021.09.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6035443 2021.09.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6035441 2021.09.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6035152 2021.09.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6035153 2021.09.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6035154 2021.09.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6035155 2021.09.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 6035156 2021.09.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6035157 2021.09.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6035159 2021.09.07 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 6032201 2021.09.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6032202 2021.09.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6032203 2021.09.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6032204 2021.09.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6032205 2021.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6032206 2021.09.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6032207 2021.09.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6032208 2021.09.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6032209 2021.09.06 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6032210 2021.09.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6032211 2021.09.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6028714 2021.09.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6029957 2021.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6029958 2021.09.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6029959 2021.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6029960 2021.09.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6025678 2021.09.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6025679 2021.09.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6025680 2021.09.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6025681 2021.09.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6021351 2021.09.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6021352 2021.09.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6021353 2021.09.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6021354 2021.09.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6021355 2021.09.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6021356 2021.09.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6021357 2021.09.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6021358 2021.09.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6021359 2021.09.02 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6021360 2021.09.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6021361 2021.09.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6021362 2021.09.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6021363 2021.09.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 6021364 2021.09.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6021365 2021.09.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6021366 2021.09.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 6021367 2021.09.02 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 6021368 2021.09.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6021369 2021.09.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6021370 2021.09.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6021371 2021.09.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6021372 2021.09.02 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6017544 2021.09.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6014579 2021.09.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 6014580 2021.09.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6014578 2021.09.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6014577 2021.09.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6014576 2021.09.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6014575 2021.09.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6014574 2021.09.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6014573 2021.09.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6014567 2021.09.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6014566 2021.09.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6014565 2021.09.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6014564 2021.09.01 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 6017546 2021.09.01 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 5 6017547 2021.09.01 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 6017548 2021.09.01 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 6017549 2021.09.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6017550 2021.09.01 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 6017551 2021.09.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6017552 2021.09.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6017553 2021.09.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6017554 2021.09.01 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 4 6017555 2021.09.01 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6012506 2021.08.30 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6011199 2021.08.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6011201 2021.08.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6011202 2021.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6011203 2021.08.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6011204 2021.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6011205 2021.08.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 8 6011206 2021.08.29 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6011207 2021.08.29 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6011208 2021.08.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6011209 2021.08.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6011210 2021.08.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6011211 2021.08.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6011212 2021.08.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6011213 2021.08.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6011214 2021.08.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6011215 2021.08.29 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6011216 2021.08.29 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6006479 2021.08.28 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6006480 2021.08.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6006477 2021.08.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6006478 2021.08.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6006476 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6006473 2021.08.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6006475 2021.08.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6006474 2021.08.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6006472 2021.08.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6000809 2021.08.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 6002938 2021.08.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6002939 2021.08.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6002940 2021.08.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6002941 2021.08.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6002942 2021.08.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6002943 2021.08.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6002944 2021.08.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6002945 2021.08.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6002946 2021.08.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6002947 2021.08.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6002948 2021.08.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 6002949 2021.08.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6002950 2021.08.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6002951 2021.08.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6002952 2021.08.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 6002953 2021.08.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6002954 2021.08.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6002955 2021.08.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6002956 2021.08.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6002957 2021.08.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6002958 2021.08.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6002959 2021.08.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6000432 2021.08.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6000433 2021.08.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 6000434 2021.08.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 6000435 2021.08.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6000436 2021.08.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6000437 2021.08.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6000438 2021.08.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6000439 2021.08.26 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6000601 2021.08.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5998312 2021.08.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5998313 2021.08.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5998314 2021.08.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5998315 2021.08.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5994979 2021.08.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5994976 2021.08.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5994978 2021.08.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5994977 2021.08.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5994050 2021.08.24 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5995157 2021.08.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5995158 2021.08.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5995159 2021.08.24 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 5993581 2021.08.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5993582 2021.08.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5993583 2021.08.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5993584 2021.08.23 mapa
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 5988613 2021.08.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5988614 2021.08.22 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5988615 2021.08.22 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5988616 2021.08.22 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 5988617 2021.08.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5988618 2021.08.22 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5988619 2021.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5991908 2021.08.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5991909 2021.08.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5991910 2021.08.22 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 3 5987499 2021.08.21 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 5987500 2021.08.21 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 5987501 2021.08.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5987502 2021.08.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5987503 2021.08.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5987504 2021.08.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5987505 2021.08.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5987506 2021.08.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5985437 2021.08.20 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5985438 2021.08.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5985439 2021.08.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5985440 2021.08.20 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5985441 2021.08.20 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5985443 2021.08.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5985444 2021.08.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5985445 2021.08.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5985446 2021.08.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5985447 2021.08.20 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 5981899 2021.08.19 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5981900 2021.08.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5981901 2021.08.19 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5981902 2021.08.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5981903 2021.08.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5981904 2021.08.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5981905 2021.08.19 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 5981906 2021.08.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5981907 2021.08.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5981908 2021.08.19 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5981909 2021.08.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5981910 2021.08.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5981911 2021.08.19 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5978830 2021.08.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5978829 2021.08.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5978828 2021.08.18 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 5978827 2021.08.18 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 3 5979830 2021.08.18 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 5979831 2021.08.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5979832 2021.08.18 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5979833 2021.08.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5979834 2021.08.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5979835 2021.08.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5976597 2021.08.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5976596 2021.08.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5976595 2021.08.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5976594 2021.08.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5976593 2021.08.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5976591 2021.08.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5976592 2021.08.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5976598 2021.08.17 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5976917 2021.08.17 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5976918 2021.08.17 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5978239 2021.08.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5974752 2021.08.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5974749 2021.08.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5974750 2021.08.16 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5974751 2021.08.16 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5975723 2021.08.16 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5975724 2021.08.16 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 5975725 2021.08.16 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 5975726 2021.08.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 5970975 2021.08.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5970974 2021.08.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5970973 2021.08.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5970971 2021.08.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5970972 2021.08.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5970970 2021.08.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5974445 2021.08.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5974446 2021.08.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5970106 2021.08.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5970105 2021.08.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5969843 2021.08.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5970751 2021.08.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5970752 2021.08.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5970753 2021.08.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5970754 2021.08.14 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5970755 2021.08.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5970756 2021.08.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5970757 2021.08.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5966991 2021.08.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5966984 2021.08.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5966982 2021.08.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5966983 2021.08.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5966990 2021.08.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5967795 2021.08.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5967796 2021.08.13 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5967797 2021.08.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5967798 2021.08.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5967799 2021.08.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5967800 2021.08.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5965696 2021.08.13 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5965697 2021.08.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5964522 2021.08.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5964524 2021.08.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5964525 2021.08.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5965269 2021.08.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5965270 2021.08.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5963711 2021.08.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5963712 2021.08.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5963713 2021.08.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5963714 2021.08.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5963715 2021.08.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5963716 2021.08.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5963717 2021.08.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5963718 2021.08.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5963719 2021.08.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5963720 2021.08.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5960094 2021.08.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5960093 2021.08.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5961670 2021.08.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5961671 2021.08.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5961672 2021.08.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5961673 2021.08.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5961674 2021.08.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5961675 2021.08.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5961676 2021.08.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5961677 2021.08.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5959354 2021.08.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5959355 2021.08.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5959356 2021.08.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5959357 2021.08.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5959358 2021.08.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5959359 2021.08.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5959360 2021.08.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5955827 2021.08.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5955829 2021.08.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5955828 2021.08.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5955826 2021.08.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5955668 2021.08.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5955669 2021.08.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5955670 2021.08.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5957989 2021.08.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5957990 2021.08.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5957991 2021.08.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5957992 2021.08.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5957993 2021.08.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5957994 2021.08.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5957995 2021.08.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5957996 2021.08.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5957997 2021.08.08 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5957998 2021.08.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 80 5957999 2021.08.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5958000 2021.08.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5958001 2021.08.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5958002 2021.08.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 32 5954216 2021.08.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5953092 2021.08.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5953090 2021.08.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5953091 2021.08.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5953089 2021.08.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5953088 2021.08.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5952385 2021.08.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5952304 2021.08.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5954214 2021.08.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5954215 2021.08.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5954217 2021.08.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5952305 2021.08.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 5952306 2021.08.06 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5949066 2021.08.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5949068 2021.08.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5949065 2021.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5948774 2021.08.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5947873 2021.08.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5947872 2021.08.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5947871 2021.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5947870 2021.08.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5948181 2021.08.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5948182 2021.08.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5948183 2021.08.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5948184 2021.08.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 63 5949067 2021.08.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5949069 2021.08.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5946394 2021.08.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5946391 2021.08.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5946387 2021.08.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5946389 2021.08.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5946388 2021.08.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5946390 2021.08.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5946392 2021.08.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5946393 2021.08.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 5947349 2021.08.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 7 5947350 2021.08.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5948185 2021.08.04 mapa
bardzo rzadki brodziec plamisty, Actitis macularius 1 5944224 2021.08.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 13 5945160 2021.08.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 23 5945161 2021.08.03 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5945162 2021.08.03 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5945163 2021.08.03 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 7 5945164 2021.08.03 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5945165 2021.08.03 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 5945166 2021.08.03 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 5945167 2021.08.03 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 5945168 2021.08.03 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 5945169 2021.08.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5945170 2021.08.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5945171 2021.08.03 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 15 5945172 2021.08.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5945173 2021.08.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5945174 2021.08.03 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5945175 2021.08.03 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 5942557 2021.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 5942558 2021.08.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 5942559 2021.08.02 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5942560 2021.08.02 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5942561 2021.08.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 5942562 2021.08.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5942563 2021.08.02 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5942564 2021.08.02 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 5942565 2021.08.02 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 8 5942566 2021.08.02 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 5938624 2021.08.01 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 5 5941479 2021.08.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 5941480 2021.08.01 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 5941481 2021.08.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 5941482 2021.08.01 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 5 5941483 2021.08.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5941484 2021.08.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5941485 2021.08.01 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 5941486 2021.08.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5941487 2021.08.01 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5941488 2021.08.01 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 11 5941489 2021.08.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 22 5941490 2021.08.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5941491 2021.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 44 5941492 2021.08.01 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 5941496 2021.08.01 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 5937377 2021.07.31 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 5937371 2021.07.31 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5937367 2021.07.31 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5937369 2021.07.31 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 6 5937366 2021.07.31 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5937365 2021.07.31 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 179 5937360 2021.07.31 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 8 5937370 2021.07.31 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5937372 2021.07.31 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 10 5937373 2021.07.31 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 5937374 2021.07.31 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5937375 2021.07.31 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5937376 2021.07.31 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5937378 2021.07.31 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 5937379 2021.07.31 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 7 5938504 2021.07.31 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5938505 2021.07.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5934779 2021.07.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5934784 2021.07.30 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5934778 2021.07.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5934781 2021.07.30 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 5934777 2021.07.30 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 8 5934774 2021.07.30 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 10 5934776 2021.07.30 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 8 5934775 2021.07.30 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 5934780 2021.07.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 103 5934782 2021.07.30 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5934783 2021.07.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5934785 2021.07.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5934786 2021.07.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 5934787 2021.07.30 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5934788 2021.07.30 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5934789 2021.07.30 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5934790 2021.07.30 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5934791 2021.07.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 54 5934792 2021.07.30 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5934793 2021.07.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5934794 2021.07.30 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 5933215 2021.07.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 128 5933216 2021.07.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5933217 2021.07.29 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 5933218 2021.07.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5933219 2021.07.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5933220 2021.07.29 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5933221 2021.07.29 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 5933222 2021.07.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5933223 2021.07.29 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 5933224 2021.07.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5933225 2021.07.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 42 5933226 2021.07.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 26 5933227 2021.07.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5933228 2021.07.29 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5931073 2021.07.28 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5931072 2021.07.28 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5930710 2021.07.28 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 5930547 2021.07.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5930549 2021.07.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5930548 2021.07.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 29 5930550 2021.07.28 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 5930709 2021.07.28 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 5930711 2021.07.28 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5930712 2021.07.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5930713 2021.07.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 5930714 2021.07.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 31 5930715 2021.07.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 42 5930716 2021.07.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5930717 2021.07.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5929537 2021.07.28 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5928552 2021.07.27 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 5928550 2021.07.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5928551 2021.07.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5928547 2021.07.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5928549 2021.07.27 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 5928548 2021.07.27 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5928545 2021.07.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5928544 2021.07.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5928542 2021.07.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5928541 2021.07.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5928540 2021.07.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5928543 2021.07.27 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 5928539 2021.07.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 5928538 2021.07.27 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 32 5928546 2021.07.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 80 5926320 2021.07.26 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5926056 2021.07.26 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 5926057 2021.07.26 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5926058 2021.07.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 45 5926059 2021.07.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 36 5926060 2021.07.26 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 5926061 2021.07.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 5926062 2021.07.26 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5926063 2021.07.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5926065 2021.07.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5926066 2021.07.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5926067 2021.07.26 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 200 5924141 2021.07.25 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5924139 2021.07.25 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5924140 2021.07.25 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 5923235 2021.07.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 5923236 2021.07.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 11 5923237 2021.07.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5923238 2021.07.25 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5923239 2021.07.25 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5923240 2021.07.25 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5923241 2021.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5923242 2021.07.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5923243 2021.07.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 23 5923244 2021.07.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 48 5923245 2021.07.25 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5923246 2021.07.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5923247 2021.07.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 5919570 2021.07.24 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 5919571 2021.07.24 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 4 5919572 2021.07.24 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 5 5919573 2021.07.24 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 5919574 2021.07.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5919575 2021.07.24 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5919576 2021.07.24 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5919577 2021.07.24 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 5919578 2021.07.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5919579 2021.07.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5919580 2021.07.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 5919581 2021.07.24 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5919582 2021.07.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5919583 2021.07.24 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 5919584 2021.07.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5919585 2021.07.24 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5917248 2021.07.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5917249 2021.07.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5917250 2021.07.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5917251 2021.07.23 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5917252 2021.07.23 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 5917253 2021.07.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5917254 2021.07.23 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5917255 2021.07.23 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 5917256 2021.07.23 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 10 5917257 2021.07.23 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 4 5917258 2021.07.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5917259 2021.07.23 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5917260 2021.07.23 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5917261 2021.07.23 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5917262 2021.07.23 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 4 5919560 2021.07.23 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 15 5914130 2021.07.22 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 9 5914131 2021.07.22 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 10 5914132 2021.07.22 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 5914133 2021.07.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5914134 2021.07.22 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 5914135 2021.07.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 5914136 2021.07.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5914137 2021.07.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 47 5914138 2021.07.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5914139 2021.07.22 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5914140 2021.07.22 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5914141 2021.07.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5914142 2021.07.22 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 5914143 2021.07.22 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5914144 2021.07.22 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5914145 2021.07.22 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 50 5914146 2021.07.22 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 11 5912853 2021.07.21 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 5912854 2021.07.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5912856 2021.07.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5912857 2021.07.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5912858 2021.07.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 23 5910243 2021.07.20 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 5910244 2021.07.20 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5910245 2021.07.20 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 8 5910246 2021.07.20 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5910247 2021.07.20 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 5910248 2021.07.20 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 5910249 2021.07.20 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 5910250 2021.07.20 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5910251 2021.07.20 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 12 5910252 2021.07.20 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 17 5910253 2021.07.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5910254 2021.07.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 28 5910255 2021.07.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 62 5910256 2021.07.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 46 5910257 2021.07.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 17 5910258 2021.07.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 5910259 2021.07.20 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 9 5910260 2021.07.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5910261 2021.07.20 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5910262 2021.07.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5910263 2021.07.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5910264 2021.07.20 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5910265 2021.07.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 5910266 2021.07.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5910267 2021.07.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5910268 2021.07.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5910269 2021.07.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5910271 2021.07.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5910272 2021.07.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5910273 2021.07.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 5907731 2021.07.19 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 5907732 2021.07.19 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 5907733 2021.07.19 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 5 5907734 2021.07.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5907735 2021.07.19 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5907736 2021.07.19 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 11 5907737 2021.07.19 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5907738 2021.07.19 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 7 5907739 2021.07.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5907740 2021.07.19 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 5907741 2021.07.19 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 12 5907742 2021.07.19 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 92 5907743 2021.07.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 53 5907744 2021.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 65 5907745 2021.07.19 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5907746 2021.07.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 28 5907747 2021.07.19 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 5903171 2021.07.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5903172 2021.07.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5903173 2021.07.18 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 5903174 2021.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5903175 2021.07.18 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5903176 2021.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 7 5903177 2021.07.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 5903178 2021.07.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 72 5903179 2021.07.18 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 5903180 2021.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5904849 2021.07.18 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 5904850 2021.07.18 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 5904851 2021.07.18 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 9 5904852 2021.07.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5904853 2021.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 78 5899519 2021.07.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5901030 2021.07.17 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5901031 2021.07.17 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 5901032 2021.07.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5901033 2021.07.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5901034 2021.07.17 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5901035 2021.07.17 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 5901036 2021.07.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5901037 2021.07.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 5901038 2021.07.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5901039 2021.07.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5901040 2021.07.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5901041 2021.07.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5901042 2021.07.17 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 5901043 2021.07.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 43 5901044 2021.07.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 5901045 2021.07.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5901046 2021.07.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5901047 2021.07.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5901048 2021.07.17 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 5901049 2021.07.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5901050 2021.07.17 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5901051 2021.07.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 16 5901052 2021.07.17 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 5901053 2021.07.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 72 5901054 2021.07.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5895265 2021.07.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5895264 2021.07.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5895263 2021.07.15 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5895262 2021.07.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5895261 2021.07.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5895260 2021.07.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 5894761 2021.07.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5894757 2021.07.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5894760 2021.07.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5894758 2021.07.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5894759 2021.07.07 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5872481 2021.07.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5872483 2021.07.06 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5872482 2021.07.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5872480 2021.07.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5872476 2021.07.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5872479 2021.07.06 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5872474 2021.07.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5872475 2021.07.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5872473 2021.07.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5872472 2021.07.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5872464 2021.07.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5872468 2021.07.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5872467 2021.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5872454 2021.07.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5872452 2021.07.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5872459 2021.07.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5872453 2021.07.06 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5872450 2021.07.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5872447 2021.07.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5872448 2021.07.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5872445 2021.07.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5872444 2021.07.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5872443 2021.07.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5872440 2021.07.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5872442 2021.07.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5872441 2021.07.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 5872463 2021.07.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5872470 2021.07.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5872471 2021.07.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 24 5872462 2021.07.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5872469 2021.07.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5872461 2021.07.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5872466 2021.07.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5872458 2021.07.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5872457 2021.07.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5872455 2021.07.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5872456 2021.07.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5872451 2021.07.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5872465 2021.07.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5872449 2021.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5872460 2021.07.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5872446 2021.07.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5872436 2021.07.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5872437 2021.07.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5872439 2021.07.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5872438 2021.07.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5872434 2021.07.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5872433 2021.07.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5872435 2021.07.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5872432 2021.07.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5872430 2021.07.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5872428 2021.07.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5872429 2021.07.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5872431 2021.07.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5872427 2021.07.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5872426 2021.07.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5872425 2021.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5872424 2021.07.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5872477 2021.07.06 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 6050401 2021.06.06 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 6050403 2021.06.06 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6050404 2021.06.06 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6050405 2021.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 6050406 2021.06.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5755517 2021.06.04 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 6050962 2021.06.01 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 6050963 2021.06.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5723855 2021.05.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5723858 2021.05.29 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5723859 2021.05.29 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5723853 2021.05.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5723854 2021.05.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5723856 2021.05.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5723857 2021.05.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5723860 2021.05.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5723861 2021.05.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5723862 2021.05.28 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 5723863 2021.05.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5723864 2021.05.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5723865 2021.05.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5723866 2021.05.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5723867 2021.05.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5723868 2021.05.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5723869 2021.05.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5723870 2021.05.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5723871 2021.05.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5723872 2021.05.28 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5704448 2021.05.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5704447 2021.05.24 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5704446 2021.05.24 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 3 5704445 2021.05.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5688378 2021.05.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5688377 2021.05.22 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5688206 2021.05.22 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5688207 2021.05.22 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5685382 2021.05.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5685383 2021.05.21 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5685381 2021.05.21 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5685380 2021.05.21 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5685384 2021.05.21 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5685378 2021.05.21 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5685379 2021.05.21 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5685377 2021.05.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5685376 2021.05.21 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 5 5685375 2021.05.21 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5685374 2021.05.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5681470 2021.05.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5681469 2021.05.21 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 5681472 2021.05.21 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 5681467 2021.05.21 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5686160 2021.05.21 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5686161 2021.05.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5686162 2021.05.21 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5681468 2021.05.21 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5680091 2021.05.20 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5680092 2021.05.20 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5680093 2021.05.20 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5698665 2021.05.18 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5698666 2021.05.18 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5698667 2021.05.18 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5698668 2021.05.18 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5643124 2021.05.14 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5607310 2021.05.09 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5598957 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5596995 2021.05.08 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5596989 2021.05.08 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 5596991 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5596987 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 5597034 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5597033 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5597013 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 5597031 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5597010 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5597009 2021.05.08 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 4 5597032 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5597011 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5597012 2021.05.08 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5597014 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5597005 2021.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5597008 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5597007 2021.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5597006 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5597003 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 5597002 2021.05.08 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5596969 2021.05.08 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5596978 2021.05.08 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5596955 2021.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5596968 2021.05.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5596947 2021.05.08 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5596943 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5596944 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5596966 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5596934 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5596938 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5596951 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5596930 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5596925 2021.05.08 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5596921 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5596923 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 5596926 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5597071 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5597067 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 5597070 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5597072 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5597066 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 5597064 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5597068 2021.05.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5597065 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5597062 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5597063 2021.05.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 5597057 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5597061 2021.05.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5597060 2021.05.08 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5597069 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5597059 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5597058 2021.05.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5597056 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5597055 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5597053 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5597052 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5597051 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5597054 2021.05.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5597050 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5597048 2021.05.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5597049 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5597047 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5597046 2021.05.08 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5597044 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5597045 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5597042 2021.05.08 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5597043 2021.05.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 5597041 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5596901 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5596903 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5596898 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5596902 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5596893 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5596905 2021.05.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5596884 2021.05.08 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5596885 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5596878 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5596897 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5596875 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5596888 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5596881 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5596877 2021.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5596874 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5596882 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5596957 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5596958 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5596945 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5596941 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5596949 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5596953 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5596939 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5596973 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5596931 2021.05.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5596932 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5596936 2021.05.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5596974 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5596954 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5596948 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5596914 2021.05.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5596924 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5596965 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5596971 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5596962 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5596998 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5596952 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5596981 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5596970 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5596935 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5596940 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5596927 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5596929 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5596928 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5596922 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 5596919 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5596918 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5596933 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5596915 2021.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5596912 2021.05.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5596907 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5596909 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5596908 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5596911 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5596906 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5596916 2021.05.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 5596899 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5596913 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5596910 2021.05.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5596900 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5596894 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5596895 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5596890 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5596904 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5596967 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5596961 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5596960 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5596963 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5596984 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5596959 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5596985 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5596950 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5596942 2021.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5596964 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5596946 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5596937 2021.05.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 5596972 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5596956 2021.05.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5596920 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5596917 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5596891 2021.05.08 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5596887 2021.05.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5596886 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5596889 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5596880 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5596879 2021.05.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 5596876 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5596896 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5596892 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5596883 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5596873 2021.05.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5596872 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5596871 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5596870 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5596868 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5596869 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5597004 2021.05.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5597000 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5597001 2021.05.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5596997 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5596994 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5596990 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5596992 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5596988 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5596986 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5596983 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5596980 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5596982 2021.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5596979 2021.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5596977 2021.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5596976 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5596975 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 5596867 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5596845 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 5596840 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5596829 2021.05.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5596835 2021.05.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5596823 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5596838 2021.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5596826 2021.05.08 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 5596824 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5596818 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5596796 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5596797 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5596795 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5596792 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5596785 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5596781 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 5596851 2021.05.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5596852 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5596844 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5596839 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5596834 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5596861 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5596810 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5596812 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5596811 2021.05.08 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5596808 2021.05.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5596813 2021.05.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5596791 2021.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5596789 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 5596782 2021.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5596779 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5596780 2021.05.08 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5596850 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5596849 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5596854 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5596859 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5596833 2021.05.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5596827 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5596846 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5596864 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5596825 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5596807 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5596816 2021.05.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5596804 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5596800 2021.05.08 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5596784 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5596783 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 5596777 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5596853 2021.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5596865 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5596847 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5596862 2021.05.08 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5596832 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5596837 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5596856 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5596842 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5596822 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5596831 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5596806 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5596809 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5596802 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5596794 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5596793 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 5596778 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5596857 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5596860 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5596848 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5596858 2021.05.08 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5596841 2021.05.08 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5596855 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5596866 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5596830 2021.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5596820 2021.05.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5596863 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5596815 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 5596828 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5596814 2021.05.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5596799 2021.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5596788 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5596790 2021.05.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5596843 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5596836 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5596819 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5596821 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5596805 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5596803 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5596817 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5596801 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5596798 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5596787 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5596786 2021.05.08 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5596776 2021.05.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5596775 2021.05.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5596773 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5596772 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5596774 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5596771 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5596769 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5596768 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5596770 2021.05.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5596767 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5596766 2021.05.08 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5596765 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5596764 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5596763 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5596762 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5596761 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5596759 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5596757 2021.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5596758 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5596756 2021.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5596755 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5596720 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5596719 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5596721 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5596717 2021.05.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5596714 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5596731 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5596718 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5596715 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5596716 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5596712 2021.05.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5596713 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5596710 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5596711 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5596709 2021.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5596708 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5596706 2021.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5596752 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5596748 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5596751 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5596745 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5596743 2021.05.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5596739 2021.05.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5596742 2021.05.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5596741 2021.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5596733 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5596730 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5596732 2021.05.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5596727 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5596723 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5596724 2021.05.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5596726 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5596722 2021.05.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5596753 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5596754 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5596750 2021.05.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5596747 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5596749 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5596746 2021.05.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5596744 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5596738 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5596737 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5596740 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5596736 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5596735 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5596734 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5596728 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5596729 2021.05.08 mapa