Pełna lista obserwacji drużyny

P. Strong : Marcin Łaguna


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 5260680 2021.03.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5260679 2021.03.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5260678 2021.03.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5260677 2021.03.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 5260676 2021.03.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5260675 2021.03.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5260674 2021.03.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 5260673 2021.03.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 5260672 2021.03.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5260671 2021.03.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 5260670 2021.03.07 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 5260669 2021.03.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5260668 2021.03.06 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5260667 2021.03.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5241130 2021.03.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5241128 2021.03.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5241127 2021.03.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5241131 2021.03.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5241129 2021.03.02 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5241126 2021.03.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5241125 2021.03.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5241122 2021.03.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5241123 2021.03.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5241124 2021.03.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5241120 2021.03.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5241121 2021.03.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5241119 2021.03.02 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5241118 2021.03.02 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5240109 2021.02.28 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5240110 2021.02.28 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5240111 2021.02.28 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5240112 2021.02.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5221015 2021.02.25 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5221013 2021.02.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5221016 2021.02.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5216456 2021.02.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5216455 2021.02.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5216454 2021.02.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5216453 2021.02.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5212772 2021.02.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5212771 2021.02.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5212770 2021.02.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5212768 2021.02.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 5212767 2021.02.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5212773 2021.02.23 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5212774 2021.02.23 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5212779 2021.02.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5212778 2021.02.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5212769 2021.02.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5212777 2021.02.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5212776 2021.02.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5212775 2021.02.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5209325 2021.02.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5209324 2021.02.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5209323 2021.02.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5209322 2021.02.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5209321 2021.02.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5209320 2021.02.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5209326 2021.02.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5209327 2021.02.22 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5209328 2021.02.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5209334 2021.02.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5209333 2021.02.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5209331 2021.02.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5209330 2021.02.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5209329 2021.02.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5209332 2021.02.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5205270 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5205274 2021.02.21 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 5205269 2021.02.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5205277 2021.02.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5205275 2021.02.21 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5205271 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5205273 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5205272 2021.02.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 9 5205276 2021.02.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5205254 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5205253 2021.02.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5205255 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5205267 2021.02.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5205266 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5205265 2021.02.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5205256 2021.02.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5205262 2021.02.21 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5205263 2021.02.21 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5205264 2021.02.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5205259 2021.02.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5205260 2021.02.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5205258 2021.02.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 5205257 2021.02.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5196117 2021.02.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5196116 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5196115 2021.02.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5196114 2021.02.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5196113 2021.02.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5196112 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5196111 2021.02.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5196110 2021.02.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5196109 2021.02.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5196108 2021.02.20 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5196107 2021.02.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5196106 2021.02.20 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5196105 2021.02.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5196104 2021.02.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5196103 2021.02.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5196102 2021.02.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5196101 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5196100 2021.02.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5196099 2021.02.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5196098 2021.02.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5196097 2021.02.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5194924 2021.02.20 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5194923 2021.02.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5194922 2021.02.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5194921 2021.02.20 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5194920 2021.02.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5194916 2021.02.20 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5194915 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5194912 2021.02.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5194914 2021.02.20 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5194913 2021.02.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5194679 2021.02.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5194678 2021.02.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5194677 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5194676 2021.02.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5194675 2021.02.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5194674 2021.02.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5194548 2021.02.20 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5194549 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5194547 2021.02.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5194546 2021.02.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5194545 2021.02.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5194544 2021.02.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5194543 2021.02.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5194542 2021.02.20 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5194540 2021.02.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 5194541 2021.02.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5194517 2021.02.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5194516 2021.02.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5194513 2021.02.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 5194512 2021.02.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5194511 2021.02.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5194510 2021.02.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5194509 2021.02.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5194508 2021.02.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5194507 2021.02.20 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5194506 2021.02.20 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5194505 2021.02.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5194504 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5194503 2021.02.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5194502 2021.02.20 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5194501 2021.02.20 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5194500 2021.02.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5194499 2021.02.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5194498 2021.02.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5194497 2021.02.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5194496 2021.02.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5194495 2021.02.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5194494 2021.02.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5194493 2021.02.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5194492 2021.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5194491 2021.02.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5194490 2021.02.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5194489 2021.02.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5194488 2021.02.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5194487 2021.02.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5194486 2021.02.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5194485 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5194484 2021.02.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5194483 2021.02.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5194482 2021.02.20 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5198918 2021.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5194515 2021.02.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5194917 2021.02.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5198920 2021.02.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5198919 2021.02.20 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5194919 2021.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5194918 2021.02.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5191875 2021.02.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5191874 2021.02.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5191888 2021.02.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5191890 2021.02.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5191891 2021.02.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5191892 2021.02.19 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 5191889 2021.02.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5191880 2021.02.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5191870 2021.02.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5191873 2021.02.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5191867 2021.02.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5191872 2021.02.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5191864 2021.02.19 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 5191865 2021.02.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5191866 2021.02.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5191862 2021.02.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5191859 2021.02.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5191871 2021.02.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 5191861 2021.02.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 5191868 2021.02.19 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5191860 2021.02.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5191858 2021.02.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5191863 2021.02.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5191869 2021.02.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5191876 2021.02.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5191881 2021.02.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5191882 2021.02.19 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5191883 2021.02.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5191878 2021.02.19 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5191887 2021.02.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5191886 2021.02.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5191885 2021.02.19 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5191884 2021.02.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5191877 2021.02.19 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5191879 2021.02.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5189381 2021.02.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5189379 2021.02.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5189378 2021.02.18 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5189380 2021.02.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5189377 2021.02.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5189376 2021.02.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5189375 2021.02.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5189374 2021.02.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5189373 2021.02.18 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 5189372 2021.02.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5191139 2021.02.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5191136 2021.02.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5191137 2021.02.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5191138 2021.02.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5191135 2021.02.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5191155 2021.02.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5191154 2021.02.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5191153 2021.02.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5191170 2021.02.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5191164 2021.02.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5191165 2021.02.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5191168 2021.02.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5191156 2021.02.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 5191157 2021.02.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5191177 2021.02.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5191175 2021.02.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5191174 2021.02.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5191176 2021.02.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5191173 2021.02.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5191169 2021.02.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5191171 2021.02.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5191159 2021.02.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5191167 2021.02.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5191158 2021.02.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5191166 2021.02.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5191145 2021.02.17 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5191144 2021.02.17 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5191151 2021.02.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5191150 2021.02.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5191142 2021.02.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5191141 2021.02.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5191143 2021.02.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5191140 2021.02.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 16 5191152 2021.02.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5191172 2021.02.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5191162 2021.02.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5191161 2021.02.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5191160 2021.02.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5191163 2021.02.17 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5189033 2021.02.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5189034 2021.02.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5189035 2021.02.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5189038 2021.02.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5189032 2021.02.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5189031 2021.02.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5189036 2021.02.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5189037 2021.02.17 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5189030 2021.02.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5189029 2021.02.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5191182 2021.02.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5191183 2021.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5191178 2021.02.16 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5191184 2021.02.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5191179 2021.02.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5191180 2021.02.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5191186 2021.02.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 5191185 2021.02.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5191187 2021.02.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5191188 2021.02.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5191193 2021.02.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5191197 2021.02.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5191198 2021.02.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5191192 2021.02.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5191196 2021.02.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5191207 2021.02.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5191205 2021.02.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 5191217 2021.02.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 5191213 2021.02.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 5191214 2021.02.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5191215 2021.02.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5191202 2021.02.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5191204 2021.02.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 20 5191218 2021.02.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5191216 2021.02.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5191201 2021.02.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5191200 2021.02.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5191206 2021.02.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5191195 2021.02.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5191191 2021.02.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5191194 2021.02.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5191190 2021.02.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5191199 2021.02.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5191189 2021.02.16 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5191220 2021.02.16 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5182986 2021.02.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5182987 2021.02.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5182984 2021.02.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5182985 2021.02.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5184340 2021.02.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5184330 2021.02.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 50 5184331 2021.02.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5184332 2021.02.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5184333 2021.02.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5184334 2021.02.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5184342 2021.02.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5184336 2021.02.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5184337 2021.02.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5184338 2021.02.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5184339 2021.02.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5184335 2021.02.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5184341 2021.02.15 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 50 5182161 2021.02.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5181332 2021.02.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5181329 2021.02.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5181331 2021.02.14 mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 5181333 2021.02.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 5181334 2021.02.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 5181335 2021.02.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5181336 2021.02.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5181337 2021.02.14 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 5181338 2021.02.14 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5181339 2021.02.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5181341 2021.02.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5181342 2021.02.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5181343 2021.02.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5181328 2021.02.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5181327 2021.02.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5181326 2021.02.14 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5181319 2021.02.14 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5181318 2021.02.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5181317 2021.02.14 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5181316 2021.02.14 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5181320 2021.02.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5181340 2021.02.14 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5181322 2021.02.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5181323 2021.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5181324 2021.02.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5181325 2021.02.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 5181321 2021.02.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 5172265 2021.02.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3000 5172692 2021.02.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5172690 2021.02.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5172683 2021.02.11 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 5172688 2021.02.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5172678 2021.02.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 11 5172689 2021.02.11 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 5205691 2021.02.11 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 10 5205692 2021.02.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5172675 2021.02.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5172676 2021.02.11 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 100 5172677 2021.02.11 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 25 5205714 2021.02.11 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5205716 2021.02.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5205717 2021.02.11 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 5205695 2021.02.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5205693 2021.02.11 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 200 5205712 2021.02.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5205715 2021.02.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5205694 2021.02.11 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5172679 2021.02.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5205719 2021.02.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5172685 2021.02.11 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5172687 2021.02.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5172686 2021.02.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5172684 2021.02.11 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5172681 2021.02.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5172680 2021.02.11 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5205730 2021.02.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5205720 2021.02.11 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5205722 2021.02.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5205721 2021.02.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5205728 2021.02.11 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5205725 2021.02.11 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 25 5205724 2021.02.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5205726 2021.02.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5205723 2021.02.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5205729 2021.02.11 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 5205732 2021.02.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5205731 2021.02.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 5205727 2021.02.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5168617 2021.02.11 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5205718 2021.02.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5167338 2021.02.10 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis 1 5167339 2021.02.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5205295 2021.02.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5205292 2021.02.10 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5205293 2021.02.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5205294 2021.02.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5205296 2021.02.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5205297 2021.02.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5205298 2021.02.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5205299 2021.02.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5205300 2021.02.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5205291 2021.02.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5162693 2021.02.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5162692 2021.02.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5162691 2021.02.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5162690 2021.02.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5162689 2021.02.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5162694 2021.02.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5162695 2021.02.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5162696 2021.02.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5163975 2021.02.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5163974 2021.02.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5163973 2021.02.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5163972 2021.02.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5162697 2021.02.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5162389 2021.02.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5162388 2021.02.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5162387 2021.02.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5162386 2021.02.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5162385 2021.02.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5162384 2021.02.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5162383 2021.02.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5162382 2021.02.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5162381 2021.02.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5162380 2021.02.07 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5162379 2021.02.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5162390 2021.02.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 20 5162391 2021.02.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5162402 2021.02.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5162401 2021.02.07 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5162400 2021.02.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5162399 2021.02.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5162398 2021.02.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5162397 2021.02.07 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5162396 2021.02.07 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5162395 2021.02.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5162394 2021.02.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 5162393 2021.02.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5162392 2021.02.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5158646 2021.02.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5158645 2021.02.06 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5158644 2021.02.06 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5158643 2021.02.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5158647 2021.02.06 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5158648 2021.02.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5158649 2021.02.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5158650 2021.02.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5158651 2021.02.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5158652 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5158653 2021.02.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5158642 2021.02.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5158641 2021.02.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5158640 2021.02.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5158633 2021.02.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 11 5158634 2021.02.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5158635 2021.02.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5158636 2021.02.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5158637 2021.02.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5158638 2021.02.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5158639 2021.02.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5151312 2021.02.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5151313 2021.02.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5151314 2021.02.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 5151315 2021.02.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5151316 2021.02.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5151317 2021.02.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5149643 2021.02.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5149644 2021.02.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5149645 2021.02.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5149646 2021.02.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5149647 2021.02.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5143366 2021.02.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5143365 2021.02.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5143363 2021.02.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5143364 2021.02.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5143361 2021.02.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5143360 2021.02.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5143358 2021.02.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5143362 2021.02.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5143357 2021.02.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5143356 2021.02.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5143359 2021.02.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5143355 2021.02.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5143354 2021.02.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5143353 2021.02.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5142858 2021.01.31 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5142857 2021.01.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5142839 2021.01.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5142838 2021.01.31 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5142837 2021.01.31 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5142836 2021.01.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5142835 2021.01.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5142834 2021.01.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5142833 2021.01.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5142832 2021.01.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5142831 2021.01.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5142830 2021.01.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5142829 2021.01.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5142828 2021.01.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5142840 2021.01.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5142841 2021.01.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5142842 2021.01.31 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5142854 2021.01.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5142853 2021.01.31 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5142852 2021.01.31 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 4 5142851 2021.01.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5142850 2021.01.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5142849 2021.01.31 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5142848 2021.01.31 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5142847 2021.01.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5142846 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5142845 2021.01.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5142844 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5142843 2021.01.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5136985 2021.01.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5136986 2021.01.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 5136987 2021.01.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5136988 2021.01.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5136989 2021.01.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 5132864 2021.01.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5132865 2021.01.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5132866 2021.01.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5132867 2021.01.29 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5132868 2021.01.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5132869 2021.01.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5132870 2021.01.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5132871 2021.01.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 5132877 2021.01.29 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5132876 2021.01.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5132875 2021.01.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5132874 2021.01.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5132873 2021.01.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5132872 2021.01.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5127365 2021.01.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5127366 2021.01.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5127367 2021.01.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5127368 2021.01.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5127369 2021.01.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5127370 2021.01.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5127371 2021.01.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5117072 2021.01.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5117071 2021.01.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5123676 2021.01.24 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 5123677 2021.01.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5123679 2021.01.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5123680 2021.01.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5123681 2021.01.24 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5123686 2021.01.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5123685 2021.01.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5123684 2021.01.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5123683 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5123682 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5123675 2021.01.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5123674 2021.01.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5123673 2021.01.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5123678 2021.01.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5113247 2021.01.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5113246 2021.01.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5113248 2021.01.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 5113245 2021.01.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5113244 2021.01.22 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5113243 2021.01.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 21 5113249 2021.01.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 5113250 2021.01.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5113251 2021.01.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5113252 2021.01.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 31 5113253 2021.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 262 5113254 2021.01.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5113255 2021.01.22 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5113256 2021.01.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 5113257 2021.01.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5107768 2021.01.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5107767 2021.01.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5107766 2021.01.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5107765 2021.01.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5104524 2021.01.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5104522 2021.01.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5104521 2021.01.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5104523 2021.01.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5104419 2021.01.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5107098 2021.01.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 35 5107085 2021.01.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5107086 2021.01.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5107087 2021.01.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5107088 2021.01.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5107089 2021.01.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5107090 2021.01.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5107091 2021.01.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5107101 2021.01.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5107100 2021.01.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5107099 2021.01.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 15 5107097 2021.01.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5107096 2021.01.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5107095 2021.01.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5107093 2021.01.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5107092 2021.01.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5103584 2021.01.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 5102474 2021.01.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5102101 2021.01.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5102100 2021.01.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5099745 2021.01.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5099742 2021.01.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5099744 2021.01.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5099739 2021.01.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5099741 2021.01.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5099743 2021.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5099738 2021.01.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5099740 2021.01.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5099737 2021.01.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5093039 2021.01.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5093041 2021.01.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5093042 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5093037 2021.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5093040 2021.01.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5093038 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5086915 2021.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5086914 2021.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5086913 2021.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5086912 2021.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5086911 2021.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5086910 2021.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5086909 2021.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5086908 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5088767 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5088753 2021.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5088752 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5088751 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 5088750 2021.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5088749 2021.01.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5088748 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5088746 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5088745 2021.01.16 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5088744 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5088743 2021.01.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5205734 2021.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5088754 2021.01.16 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5088755 2021.01.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5088768 2021.01.16 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 5088769 2021.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5088770 2021.01.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5088771 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5088772 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5088773 2021.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5088774 2021.01.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5088775 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 10 5088766 2021.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5088765 2021.01.16 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5088764 2021.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5088756 2021.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5088757 2021.01.16 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5088758 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5088760 2021.01.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5088761 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5088762 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5088763 2021.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5086070 2021.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5086068 2021.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 14 5086069 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5086071 2021.01.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5086067 2021.01.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5086066 2021.01.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5084554 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5084556 2021.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5084555 2021.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5084553 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 26 5084552 2021.01.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5084550 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5084551 2021.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5084549 2021.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 5084548 2021.01.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5084546 2021.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5084545 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5084547 2021.01.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5083945 2021.01.15 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5083944 2021.01.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 5083943 2021.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5083942 2021.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5083940 2021.01.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5083941 2021.01.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5083939 2021.01.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5083938 2021.01.15 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5083937 2021.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5083936 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 5083935 2021.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5083833 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5083832 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5083831 2021.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5083849 2021.01.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5083848 2021.01.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 7 5083847 2021.01.15 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5083846 2021.01.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 5083845 2021.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5083844 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5083843 2021.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5083842 2021.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5083841 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5083840 2021.01.15 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 5083839 2021.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5083838 2021.01.15 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5083837 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5083836 2021.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5083835 2021.01.15 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5083834 2021.01.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5083828 2021.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5083827 2021.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5083830 2021.01.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5083829 2021.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5083826 2021.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 5083825 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5083824 2021.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5083823 2021.01.15 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5083822 2021.01.15 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 5083821 2021.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5083820 2021.01.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5083819 2021.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5083818 2021.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5083817 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5083815 2021.01.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5083816 2021.01.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5083515 2021.01.15 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 5083513 2021.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5083504 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5083514 2021.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5083502 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5083500 2021.01.15 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5083498 2021.01.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5083496 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5083493 2021.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5083492 2021.01.15 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5083491 2021.01.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 5083490 2021.01.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5083489 2021.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5083488 2021.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 5083512 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5083511 2021.01.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 5083510 2021.01.15 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5083509 2021.01.15 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5083508 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5083517 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5083518 2021.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 5083516 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5083505 2021.01.15 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5083503 2021.01.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5083506 2021.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5083507 2021.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5083501 2021.01.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5083497 2021.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5083495 2021.01.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5083494 2021.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5083487 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5083485 2021.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5083486 2021.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5083484 2021.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5083483 2021.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5083482 2021.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5083481 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5083480 2021.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5083479 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5083478 2021.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5083477 2021.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5083476 2021.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5083475 2021.01.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 5083473 2021.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 5083474 2021.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 5083472 2021.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5083293 2021.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5083292 2021.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 132 5086075 2021.01.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 9 5086072 2021.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5083499 2021.01.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5086074 2021.01.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 5086073 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 266 5086076 2021.01.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5082934 2021.01.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5080834 2021.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5080833 2021.01.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5080831 2021.01.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5080832 2021.01.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5080829 2021.01.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5080830 2021.01.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5080828 2021.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5080826 2021.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5080827 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5080824 2021.01.14 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5080825 2021.01.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5080749 2021.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5080750 2021.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5080748 2021.01.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5080745 2021.01.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5080744 2021.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5080746 2021.01.14 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5080747 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5080743 2021.01.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5080585 2021.01.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5080586 2021.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5080584 2021.01.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 5080583 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 207 5080959 2021.01.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 76 5080964 2021.01.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5080962 2021.01.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5080961 2021.01.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 11 5080960 2021.01.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5078144 2021.01.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5078143 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5078140 2021.01.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5078141 2021.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5078139 2021.01.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5078142 2021.01.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 45 5078138 2021.01.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5075578 2021.01.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 5077518 2021.01.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5077519 2021.01.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5077520 2021.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5077521 2021.01.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5073163 2021.01.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5073164 2021.01.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5073162 2021.01.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5069205 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5069206 2021.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5069207 2021.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5066967 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5066966 2021.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 5069208 2021.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5069210 2021.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5069209 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5062898 2021.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5062896 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5062895 2021.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5062894 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5062893 2021.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5058553 2021.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5058552 2021.01.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5055697 2021.01.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5055664 2021.01.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 5055663 2021.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5055662 2021.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5055661 2021.01.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5051268 2021.01.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5051269 2021.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5050425 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5050424 2021.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5050426 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5050423 2021.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5050422 2021.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5050421 2021.01.06 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5050419 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5050418 2021.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5050420 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5050417 2021.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5046409 2021.01.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5046407 2021.01.04 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5046404 2021.01.04 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5046403 2021.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5046405 2021.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5046406 2021.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5046408 2021.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5046410 2021.01.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5046411 2021.01.04 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5040269 2021.01.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5040256 2021.01.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5039904 2021.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5039903 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5039901 2021.01.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5039900 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5039902 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5039899 2021.01.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5040258 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5040260 2021.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5036934 2021.01.02 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5036933 2021.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5036931 2021.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5036930 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5036929 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5036928 2021.01.02 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5036927 2021.01.02 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5036926 2021.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5036932 2021.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5036935 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5036936 2021.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5036943 2021.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5036941 2021.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5036940 2021.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5036939 2021.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5036938 2021.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 5036937 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5029399 2021.01.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5029398 2021.01.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5029396 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5029397 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5029394 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5029395 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5029393 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5027250 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5027249 2021.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5027246 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5027248 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5027247 2021.01.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5030837 2021.01.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5030838 2021.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5040257 2021.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5030847 2021.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5030846 2021.01.01 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5030845 2021.01.01 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5030844 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5030843 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5030842 2021.01.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 5030841 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5040259 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5030839 2021.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5030840 2021.01.01 mapa