Pełna lista obserwacji drużyny

Śliwa : Tomek Śliwa


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5233853 2021.02.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5233851 2021.02.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5233849 2021.02.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5233752 2021.02.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 5233751 2021.02.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 5226250 2021.02.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5226251 2021.02.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5226252 2021.02.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5226261 2021.02.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5226257 2021.02.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5217899 2021.02.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5217903 2021.02.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5217902 2021.02.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5217898 2021.02.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5217897 2021.02.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5208786 2021.02.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5208790 2021.02.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5208788 2021.02.22 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 15 5204632 2021.02.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5204633 2021.02.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5204635 2021.02.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5204644 2021.02.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5204645 2021.02.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5204646 2021.02.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5204647 2021.02.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5204890 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5204900 2021.02.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5204922 2021.02.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5204929 2021.02.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5204938 2021.02.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5204940 2021.02.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5198128 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5198127 2021.02.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5198126 2021.02.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 5198125 2021.02.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5198161 2021.02.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5198129 2021.02.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5198155 2021.02.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5198156 2021.02.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5198158 2021.02.20 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 5198160 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5198162 2021.02.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5193927 2021.02.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5193928 2021.02.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5193930 2021.02.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5188707 2021.02.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5180660 2021.02.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5180853 2021.02.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5180870 2021.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5180872 2021.02.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5180873 2021.02.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5180874 2021.02.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5141945 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5141947 2021.01.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5141952 2021.01.31 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5141953 2021.01.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 5141956 2021.01.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5141958 2021.01.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5141990 2021.01.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5141997 2021.01.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5141999 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5142001 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5142003 2021.01.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5142010 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5129899 2021.01.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5129901 2021.01.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5129903 2021.01.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5129905 2021.01.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5127401 2021.01.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5127402 2021.01.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5127403 2021.01.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5127404 2021.01.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5127413 2021.01.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5127414 2021.01.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5127415 2021.01.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5127416 2021.01.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5124971 2021.01.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5124972 2021.01.26 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5124973 2021.01.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5124974 2021.01.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5124988 2021.01.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5124989 2021.01.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5123093 2021.01.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 5123094 2021.01.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5123095 2021.01.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5123096 2021.01.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5123097 2021.01.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5123099 2021.01.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5123100 2021.01.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5121195 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5121196 2021.01.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5121197 2021.01.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5121198 2021.01.24 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5121199 2021.01.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5121200 2021.01.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5121202 2021.01.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5121204 2021.01.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5116548 2021.01.23 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 25 5116547 2021.01.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5116546 2021.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5116545 2021.01.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 5116544 2021.01.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5116552 2021.01.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5116553 2021.01.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5116554 2021.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5116555 2021.01.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5116557 2021.01.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5116556 2021.01.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 5116612 2021.01.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5112808 2021.01.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5112841 2021.01.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5112843 2021.01.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 7 5112844 2021.01.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5104983 2021.01.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5104981 2021.01.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5104982 2021.01.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5104980 2021.01.20 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5101489 2021.01.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5101490 2021.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5101491 2021.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5101492 2021.01.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5101493 2021.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5101494 2021.01.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5101495 2021.01.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5097592 2021.01.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5097593 2021.01.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5097594 2021.01.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5097596 2021.01.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5097597 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5097598 2021.01.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5097599 2021.01.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5097591 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5097590 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5097589 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5097588 2021.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5097587 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5089812 2021.01.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5089811 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5089810 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5089809 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5089807 2021.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5089814 2021.01.16 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5089816 2021.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5089817 2021.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5089818 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5089819 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5089820 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5089821 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5089823 2021.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5086315 2021.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5086316 2021.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5086317 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5086318 2021.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5082864 2021.01.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5082865 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5082866 2021.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5082867 2021.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5082868 2021.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5073531 2021.01.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5073533 2021.01.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 5073530 2021.01.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5073532 2021.01.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5075325 2021.01.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 5071754 2021.01.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5071753 2021.01.10 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5071752 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5071750 2021.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5071749 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5071748 2021.01.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 5071746 2021.01.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 5071745 2021.01.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 5071743 2021.01.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5071755 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5071756 2021.01.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5071838 2021.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5071829 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5071833 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5071787 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5071785 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5071782 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5071775 2021.01.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 5071770 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5071758 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5066160 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5066161 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5066162 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5066163 2021.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5066172 2021.01.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5061517 2021.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5061516 2021.01.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 5061515 2021.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 25 5061514 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 5061513 2021.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 5061512 2021.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5061519 2021.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5061518 2021.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5061520 2021.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5061527 2021.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5061521 2021.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5061522 2021.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 5061523 2021.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5061524 2021.01.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5061525 2021.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5061528 2021.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 5061529 2021.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5052133 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5052131 2021.01.06 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5052124 2021.01.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 5052135 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5052136 2021.01.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 5052140 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5052142 2021.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5052143 2021.01.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 12 5052152 2021.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5048375 2021.01.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5048374 2021.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5048373 2021.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 5048372 2021.01.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5048371 2021.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5048370 2021.01.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5048369 2021.01.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5048376 2021.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 5048377 2021.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5048378 2021.01.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5048415 2021.01.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 5048410 2021.01.04 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5048409 2021.01.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5048383 2021.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5048382 2021.01.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 5048381 2021.01.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5048379 2021.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 5042665 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5042661 2021.01.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 5042652 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 5042649 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5042646 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5042629 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 21 5042622 2021.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5042620 2021.01.03 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5042464 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 5042961 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 23 5042669 2021.01.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5042675 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5042728 2021.01.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5042954 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5042863 2021.01.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 5042844 2021.01.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5042812 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5042808 2021.01.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 5042807 2021.01.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5042787 2021.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 5042783 2021.01.03 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5042779 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5036388 2021.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 5036390 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5036391 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 5036404 2021.01.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5036405 2021.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5036429 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 5036469 2021.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5036387 2021.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 5036481 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5036483 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5036470 2021.01.02 mapa