Pełna lista obserwacji drużyny

Michał Kujawa : Michał Kujawa


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5230246 2021.02.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5230251 2021.02.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5230245 2021.02.27 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5230247 2021.02.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5230248 2021.02.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5230249 2021.02.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5230250 2021.02.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 80 5224084 2021.02.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5224085 2021.02.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5224086 2021.02.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 5224087 2021.02.26 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 7 5224088 2021.02.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 14 5224089 2021.02.26 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5224083 2021.02.26 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 5224082 2021.02.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 5224081 2021.02.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5224080 2021.02.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 5224078 2021.02.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5000 5224077 2021.02.26 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10000 5224076 2021.02.26 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 86 5224075 2021.02.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 500 5224074 2021.02.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 63 5224079 2021.02.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 5224090 2021.02.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5224092 2021.02.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 5224091 2021.02.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5224106 2021.02.26 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 16 5224105 2021.02.26 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 5224104 2021.02.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5224103 2021.02.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 24 5224102 2021.02.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5224101 2021.02.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5224100 2021.02.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5224099 2021.02.26 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 2 5224098 2021.02.26 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 220 5224097 2021.02.26 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 41 5224096 2021.02.26 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5224095 2021.02.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 33 5224094 2021.02.26 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5224093 2021.02.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 70 5218717 2021.02.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 5218718 2021.02.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 5218719 2021.02.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5224073 2021.02.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 70 5218716 2021.02.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5215272 2021.02.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5208860 2021.02.22 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 5208861 2021.02.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5208862 2021.02.22 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5208863 2021.02.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5208864 2021.02.22 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 5208865 2021.02.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5208859 2021.02.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 75 5208858 2021.02.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 25 5208857 2021.02.22 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 20 5208856 2021.02.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5208855 2021.02.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5208854 2021.02.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5208853 2021.02.22 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 350 5208852 2021.02.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 14 5208866 2021.02.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5208867 2021.02.22 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5209242 2021.02.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5208880 2021.02.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5208879 2021.02.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 5208878 2021.02.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5208877 2021.02.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5208876 2021.02.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5208875 2021.02.22 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 5208874 2021.02.22 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 5208868 2021.02.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5208869 2021.02.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5208870 2021.02.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5208871 2021.02.22 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 5208872 2021.02.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5208873 2021.02.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 14 5202016 2021.02.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5202000 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5202014 2021.02.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5202013 2021.02.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5202012 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 5202011 2021.02.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 36 5202010 2021.02.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5202009 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5202003 2021.02.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5202017 2021.02.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5202018 2021.02.21 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 5202015 2021.02.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5202027 2021.02.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5202026 2021.02.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 68 5202025 2021.02.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5202024 2021.02.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5202023 2021.02.21 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5202022 2021.02.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5202021 2021.02.21 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 5 5202020 2021.02.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5202019 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5198220 2021.02.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5198221 2021.02.20 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5198222 2021.02.20 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 12 5189814 2021.02.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5190673 2021.02.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 5190674 2021.02.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 5190675 2021.02.18 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5183426 2021.02.15 mapa
bardzo rzadki poświerka, Calcarius lapponicus 1 5183425 2021.02.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 12 5183424 2021.02.15 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 50 5183423 2021.02.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 5183422 2021.02.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5183421 2021.02.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 15 5183420 2021.02.15 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 10 5183419 2021.02.15 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 5183418 2021.02.15 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 5183427 2021.02.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5183428 2021.02.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5183437 2021.02.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5183436 2021.02.15 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5183435 2021.02.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 14 5183434 2021.02.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 30 5183433 2021.02.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5183432 2021.02.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5183431 2021.02.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5183430 2021.02.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5183429 2021.02.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5178853 2021.02.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5178851 2021.02.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 13 5178850 2021.02.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 5178849 2021.02.14 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 5178848 2021.02.14 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 120 5178847 2021.02.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5178852 2021.02.14 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5178854 2021.02.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 30 5178855 2021.02.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 5178861 2021.02.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5178860 2021.02.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5178859 2021.02.14 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5178858 2021.02.14 mapa
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 1 5178857 2021.02.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 30 5178856 2021.02.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 5171381 2021.02.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5171380 2021.02.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5171379 2021.02.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5171378 2021.02.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5171377 2021.02.12 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5171376 2021.02.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5171382 2021.02.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 9 5171383 2021.02.12 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 5173344 2021.02.12 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5171388 2021.02.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 5171387 2021.02.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5171386 2021.02.12 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 120 5171385 2021.02.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 30 5171384 2021.02.12 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis 1 5162982 2021.02.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5162976 2021.02.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5162977 2021.02.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5162978 2021.02.07 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5162979 2021.02.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 5162980 2021.02.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 5162981 2021.02.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 250 5162983 2021.02.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5162984 2021.02.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5162986 2021.02.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5163271 2021.02.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 20 5149487 2021.02.03 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 5149486 2021.02.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5149485 2021.02.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5149484 2021.02.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 9 5149483 2021.02.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5149488 2021.02.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5149489 2021.02.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5149490 2021.02.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5149491 2021.02.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5149492 2021.02.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5149493 2021.02.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5149494 2021.02.03 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5149482 2021.02.03 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5145820 2021.02.01 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 20 5145805 2021.02.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 10 5145806 2021.02.01 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5145807 2021.02.01 mapa
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 5145808 2021.02.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 5145809 2021.02.01 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5145811 2021.02.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5145812 2021.02.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 5145813 2021.02.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5145819 2021.02.01 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 5145818 2021.02.01 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5145817 2021.02.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5145816 2021.02.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 45 5145815 2021.02.01 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5145814 2021.02.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5138572 2021.01.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5138571 2021.01.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5138573 2021.01.31 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5138574 2021.01.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5139832 2021.01.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5139833 2021.01.31 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5139834 2021.01.31 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5139835 2021.01.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 5138570 2021.01.31 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5138569 2021.01.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5138561 2021.01.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5138562 2021.01.31 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5138563 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5138564 2021.01.31 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5138565 2021.01.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5138566 2021.01.31 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5138567 2021.01.31 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5138568 2021.01.31 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 5139836 2021.01.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 5139837 2021.01.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5139838 2021.01.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5139868 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5139869 2021.01.31 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5139870 2021.01.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5139871 2021.01.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5139872 2021.01.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5139873 2021.01.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5139874 2021.01.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5139875 2021.01.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5139867 2021.01.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 11 5139866 2021.01.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5139839 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5139840 2021.01.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5139841 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5139842 2021.01.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5139843 2021.01.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5139844 2021.01.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5139845 2021.01.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5139846 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5129057 2021.01.28 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 5129056 2021.01.28 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5129055 2021.01.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 12 5129054 2021.01.28 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 5129053 2021.01.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 5129052 2021.01.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5129051 2021.01.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5129058 2021.01.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5129059 2021.01.28 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 5129066 2021.01.28 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 5129065 2021.01.28 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 5129064 2021.01.28 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 5129063 2021.01.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5129062 2021.01.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5129061 2021.01.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5129060 2021.01.28 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5125766 2021.01.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5124716 2021.01.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5122810 2021.01.24 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5112552 2021.01.22 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 5112553 2021.01.22 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5112554 2021.01.22 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 5112555 2021.01.22 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5112556 2021.01.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5112557 2021.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5112558 2021.01.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5108688 2021.01.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5108687 2021.01.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5108689 2021.01.21 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 5108690 2021.01.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5108691 2021.01.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5108692 2021.01.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5108695 2021.01.21 mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 5106900 2021.01.20 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5106901 2021.01.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5106902 2021.01.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5106903 2021.01.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5106904 2021.01.20 mapa
bardzo rzadki płochacz syberyjski, Prunella montanella 1 5106907 2021.01.20 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 5101306 2021.01.18 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5101303 2021.01.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5101304 2021.01.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5101305 2021.01.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 37 5086776 2021.01.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 5086790 2021.01.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5086774 2021.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1300 5086794 2021.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1500 5086793 2021.01.15 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 30 5086791 2021.01.15 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 5086789 2021.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2000 5086788 2021.01.15 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 143 5086773 2021.01.15 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 8 5086775 2021.01.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5086777 2021.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5086778 2021.01.15 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5086779 2021.01.15 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5086780 2021.01.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5086781 2021.01.15 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 200 5086782 2021.01.15 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5086783 2021.01.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 5086784 2021.01.15 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5086785 2021.01.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5086786 2021.01.15 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 5086787 2021.01.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5086772 2021.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5108657 2021.01.15 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 5108659 2021.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 5108660 2021.01.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5086792 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5109074 2021.01.15 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 10 5082931 2021.01.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 5082932 2021.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5108658 2021.01.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5108656 2021.01.14 mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 5086811 2021.01.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5107255 2021.01.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 5107256 2021.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5107257 2021.01.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5107243 2021.01.06 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5107241 2021.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5107240 2021.01.06 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5107239 2021.01.06 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 5107233 2021.01.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5107235 2021.01.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5107236 2021.01.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 5107234 2021.01.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5107237 2021.01.05 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 8 5107242 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 5108536 2021.01.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5107238 2021.01.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5107183 2021.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5107182 2021.01.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 5107184 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5107180 2021.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5107181 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei 1 5108533 2021.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5107169 2021.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 5107170 2021.01.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5107171 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5107172 2021.01.02 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5107173 2021.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 5107174 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5107175 2021.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5107177 2021.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5107176 2021.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5107178 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5107179 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5107164 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5107165 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5107157 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5107158 2021.01.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 8 5107159 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5107160 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5107168 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5107167 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5107161 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5107166 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5107162 2021.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 5107163 2021.01.01 mapa