Pełna lista obserwacji drużyny

Michał Kujawa : Michał Kujawa


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5839559 2021.06.24 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5839558 2021.06.24 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 300 5838367 2021.06.24 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 5838366 2021.06.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5838365 2021.06.24 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5838364 2021.06.24 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5838363 2021.06.24 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 9 5839560 2021.06.24 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 5832328 2021.06.22 mapa
bardzo rzadki syczek, Otus scops 1 5822748 2021.06.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 5795406 2021.06.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5795405 2021.06.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5795404 2021.06.11 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5795403 2021.06.11 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5795402 2021.06.11 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5794763 2021.06.11 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5794492 2021.06.11 mapa
rzadki pójdźka, Athene noctua 2 5783635 2021.06.08 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5783636 2021.06.08 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5783637 2021.06.08 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5783638 2021.06.08 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5783639 2021.06.08 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 250 5780900 2021.06.06 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 5780899 2021.06.06 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5780898 2021.06.06 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5780897 2021.06.06 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5765807 2021.06.05 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5765808 2021.06.05 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5765809 2021.06.05 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5765810 2021.06.05 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5765811 2021.06.05 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5765812 2021.06.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5752787 2021.06.03 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 40 5752788 2021.06.03 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5752789 2021.06.03 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 5752790 2021.06.03 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5752791 2021.06.03 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5752792 2021.06.03 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 5731952 2021.05.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5710742 2021.05.24 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5710743 2021.05.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5710744 2021.05.24 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5710746 2021.05.24 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 5710748 2021.05.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5710749 2021.05.24 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 3 5710750 2021.05.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 60 5710751 2021.05.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5710752 2021.05.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5710753 2021.05.24 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5710754 2021.05.24 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5692477 2021.05.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5692478 2021.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5692479 2021.05.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5692480 2021.05.23 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5694744 2021.05.23 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5694745 2021.05.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5694746 2021.05.23 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5692476 2021.05.23 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5692475 2021.05.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 200 5692474 2021.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5692473 2021.05.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5692472 2021.05.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5692471 2021.05.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5692470 2021.05.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5692469 2021.05.23 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5692468 2021.05.23 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5692467 2021.05.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5694747 2021.05.23 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5694748 2021.05.23 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5694749 2021.05.23 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5697290 2021.05.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5697289 2021.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5697288 2021.05.23 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5697287 2021.05.23 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5697286 2021.05.23 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5697284 2021.05.23 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5697283 2021.05.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5697282 2021.05.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5697281 2021.05.23 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5695174 2021.05.23 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5697285 2021.05.23 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5695173 2021.05.23 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5694751 2021.05.23 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5694750 2021.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5697293 2021.05.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5697292 2021.05.22 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5697291 2021.05.22 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5662202 2021.05.17 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5662203 2021.05.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5662204 2021.05.17 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5662205 2021.05.17 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 5662206 2021.05.17 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5662207 2021.05.17 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5662208 2021.05.17 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5662209 2021.05.17 mapa
bardzo rzadki żwirowiec łąkowy, Glareola pratincola 1 5692516 2021.05.17 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5662214 2021.05.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5662213 2021.05.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5662212 2021.05.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5662211 2021.05.17 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5662210 2021.05.17 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 5650105 2021.05.15 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 5650104 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5650106 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 5650107 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5650108 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 5650109 2021.05.15 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 5650110 2021.05.15 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5650111 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 5650112 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5650113 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 5650114 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2000 5650115 2021.05.15 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5650116 2021.05.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5630267 2021.05.12 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5630266 2021.05.12 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5630265 2021.05.12 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5630264 2021.05.12 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5630262 2021.05.12 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5630261 2021.05.12 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5630263 2021.05.12 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5630260 2021.05.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5627932 2021.05.11 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 5627933 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 5627934 2021.05.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5627935 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 5627936 2021.05.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 120 5627937 2021.05.11 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 5627938 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 40 5627939 2021.05.11 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5627940 2021.05.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5627941 2021.05.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 5627942 2021.05.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5620081 2021.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5620082 2021.05.10 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 4 5620083 2021.05.10 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5620084 2021.05.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5620085 2021.05.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 5620087 2021.05.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 5620088 2021.05.10 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5620089 2021.05.10 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5620080 2021.05.10 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5620079 2021.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5620070 2021.05.10 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 5620071 2021.05.10 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5620072 2021.05.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5620073 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5620074 2021.05.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5620075 2021.05.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5620076 2021.05.10 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5620077 2021.05.10 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5620078 2021.05.10 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5620090 2021.05.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5620091 2021.05.10 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 25 5620092 2021.05.10 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 8 5620106 2021.05.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 5620107 2021.05.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 5620108 2021.05.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5620109 2021.05.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5620110 2021.05.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5620111 2021.05.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5620112 2021.05.10 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 5620113 2021.05.10 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 5632833 2021.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 5620105 2021.05.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5620104 2021.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5620093 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5620095 2021.05.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5620097 2021.05.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 5620098 2021.05.10 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 10 5620099 2021.05.10 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5620100 2021.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5620101 2021.05.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 5620102 2021.05.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 5620103 2021.05.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 5600991 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5600990 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5600989 2021.05.09 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5600988 2021.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5600987 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 5600986 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 4 5600985 2021.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5600984 2021.05.09 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5600983 2021.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5601005 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5601006 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5620069 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5620068 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5620067 2021.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5601128 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5601127 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5601126 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5601026 2021.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5601025 2021.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5601007 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5594854 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 5594855 2021.05.08 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 3 5594856 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5594857 2021.05.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5594858 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5594859 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 5594853 2021.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5594852 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5594851 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5594850 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5594849 2021.05.08 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5594848 2021.05.08 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5594847 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5594846 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 5594845 2021.05.08 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5594860 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5594861 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5594862 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5599401 2021.05.08 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5599400 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5597082 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5594874 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5594873 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5594872 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5594871 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5594870 2021.05.08 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5594869 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5594863 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5594864 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5594865 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5594866 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5594867 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5594868 2021.05.08 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 5570837 2021.05.04 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5570836 2021.05.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5570835 2021.05.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 5570834 2021.05.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5570829 2021.05.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 5570833 2021.05.04 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5570832 2021.05.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5570830 2021.05.04 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5570838 2021.05.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5570839 2021.05.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 5570840 2021.05.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5570841 2021.05.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5570842 2021.05.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5570843 2021.05.04 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5570845 2021.05.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5570846 2021.05.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5570844 2021.05.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5570847 2021.05.04 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5570831 2021.05.02 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5570820 2021.05.01 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5570821 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5570822 2021.05.01 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 5570823 2021.05.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 5 5570824 2021.05.01 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5570825 2021.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5570826 2021.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 5570827 2021.05.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 5570828 2021.05.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5533537 2021.04.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5533538 2021.04.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 5533536 2021.04.29 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5533535 2021.04.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 5533534 2021.04.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5533533 2021.04.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 5533532 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5533327 2021.04.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5533325 2021.04.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5533324 2021.04.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 35 5533323 2021.04.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 17 5533322 2021.04.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5533321 2021.04.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5533207 2021.04.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5533208 2021.04.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5533206 2021.04.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 5533203 2021.04.29 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 15 5533201 2021.04.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 4 5533202 2021.04.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5533205 2021.04.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5533204 2021.04.29 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 5533209 2021.04.29 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 38 5533315 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5533316 2021.04.29 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5536023 2021.04.29 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5534177 2021.04.29 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 20 5533687 2021.04.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 5533686 2021.04.29 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5533685 2021.04.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5533684 2021.04.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 5533318 2021.04.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5533317 2021.04.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5528502 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 45 5528503 2021.04.28 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5528504 2021.04.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5528505 2021.04.28 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5528506 2021.04.28 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5528501 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5528500 2021.04.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5528499 2021.04.28 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 5528498 2021.04.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 20 5528497 2021.04.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 8 5528496 2021.04.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5528495 2021.04.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5528494 2021.04.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5528507 2021.04.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 12 5528508 2021.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 80 5528509 2021.04.28 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5528522 2021.04.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5528521 2021.04.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5528520 2021.04.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 5528519 2021.04.28 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5528518 2021.04.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 5528517 2021.04.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5528516 2021.04.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5528515 2021.04.28 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5528514 2021.04.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5528513 2021.04.28 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5528512 2021.04.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 5528511 2021.04.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 9 5528510 2021.04.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5528493 2021.04.26 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5507459 2021.04.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5480368 2021.04.20 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 5480370 2021.04.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5480372 2021.04.20 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 30 5480442 2021.04.20 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5480443 2021.04.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 12 5480444 2021.04.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 300 5480445 2021.04.20 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5480446 2021.04.20 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 5480447 2021.04.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5480780 2021.04.20 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5480781 2021.04.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5480782 2021.04.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 5480783 2021.04.20 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 5488384 2021.04.20 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5473239 2021.04.19 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5468678 2021.04.18 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5442568 2021.04.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5442567 2021.04.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5442565 2021.04.13 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5442566 2021.04.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5442564 2021.04.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5442563 2021.04.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 5442562 2021.04.13 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5442561 2021.04.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5442560 2021.04.13 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5441411 2021.04.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5442569 2021.04.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5442833 2021.04.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5443020 2021.04.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5443019 2021.04.13 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5443018 2021.04.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5443017 2021.04.13 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 5443016 2021.04.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5442838 2021.04.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5442837 2021.04.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5442836 2021.04.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 240 5442835 2021.04.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5442834 2021.04.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5441407 2021.04.12 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5441408 2021.04.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5441410 2021.04.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 28 5432695 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5432696 2021.04.11 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5432697 2021.04.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5432698 2021.04.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 28 5432699 2021.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5432700 2021.04.11 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5407363 2021.04.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 28 5402475 2021.04.06 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana 1 5402476 2021.04.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 250 5402477 2021.04.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 5402478 2021.04.06 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 5402479 2021.04.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 90 5402480 2021.04.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 5402481 2021.04.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 65 5402482 2021.04.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5402483 2021.04.06 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5402484 2021.04.06 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5388857 2021.04.04 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 27 5388856 2021.04.04 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5388855 2021.04.04 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 5388854 2021.04.04 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5388853 2021.04.04 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 5388852 2021.04.04 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5388858 2021.04.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5388859 2021.04.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 250 5388860 2021.04.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5389437 2021.04.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5389435 2021.04.04 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 5389434 2021.04.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5389433 2021.04.04 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 5388861 2021.04.04 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 9 5385065 2021.04.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5383645 2021.04.03 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 5383646 2021.04.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5383647 2021.04.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 5383648 2021.04.03 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 2 5383649 2021.04.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 5383650 2021.04.03 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 110 5383651 2021.04.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 5383652 2021.04.03 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis 1 5385385 2021.04.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5389436 2021.04.03 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5377757 2021.04.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5379080 2021.04.02 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5371872 2021.04.01 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5371873 2021.04.01 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5371874 2021.04.01 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5371875 2021.04.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5371876 2021.04.01 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5371877 2021.04.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5371878 2021.04.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5371879 2021.04.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5363853 2021.03.31 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5363854 2021.03.31 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5364082 2021.03.31 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5363028 2021.03.31 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 133 5359201 2021.03.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5359204 2021.03.29 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5359205 2021.03.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5359206 2021.03.29 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1500 5359200 2021.03.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5355964 2021.03.29 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5359203 2021.03.29 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 5359202 2021.03.29 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5363031 2021.03.27 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5345488 2021.03.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5345489 2021.03.27 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 5345490 2021.03.27 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5345491 2021.03.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 35 5345492 2021.03.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5345493 2021.03.27 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 5345494 2021.03.27 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5363033 2021.03.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2500 5332329 2021.03.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5332326 2021.03.23 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 5332327 2021.03.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5332328 2021.03.23 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5316186 2021.03.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 5316185 2021.03.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1600 5316184 2021.03.21 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 5316183 2021.03.21 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 12 5316182 2021.03.21 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5298971 2021.03.16 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5298972 2021.03.16 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5298973 2021.03.16 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5298974 2021.03.16 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5298975 2021.03.16 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5298976 2021.03.16 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5298977 2021.03.16 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 7 5293688 2021.03.15 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 5293687 2021.03.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 5285044 2021.03.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5285043 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 5285042 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1200 5285041 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 700 5284256 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 400 5284255 2021.03.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5285045 2021.03.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5285046 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2000 5285047 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 5285048 2021.03.13 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 48 5285049 2021.03.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5285050 2021.03.13 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 5285304 2021.03.13 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5284254 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 400 5284253 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 5284252 2021.03.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 5284251 2021.03.13 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 5284250 2021.03.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5279470 2021.03.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 5279469 2021.03.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 5279468 2021.03.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5279467 2021.03.12 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 8 5279466 2021.03.12 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 5 5279465 2021.03.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5279472 2021.03.12 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5279492 2021.03.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 48 5279491 2021.03.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 5279476 2021.03.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 660 5279475 2021.03.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5279474 2021.03.12 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 5279473 2021.03.12 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 5272614 2021.03.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 5272613 2021.03.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5272611 2021.03.09 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 30 5272610 2021.03.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5272609 2021.03.09 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5272608 2021.03.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5000 5272607 2021.03.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 400 5272606 2021.03.09 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 5 5272580 2021.03.09 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 5272461 2021.03.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 150 5272615 2021.03.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 18 5272616 2021.03.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5272617 2021.03.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5272628 2021.03.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5272627 2021.03.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 40 5272626 2021.03.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 5272625 2021.03.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5272624 2021.03.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 5272622 2021.03.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5272621 2021.03.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5272619 2021.03.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5272618 2021.03.09 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 3 5251097 2021.03.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 600 5251098 2021.03.05 mapa
rzadki alka, Alca torda 42 5247518 2021.03.03 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5247517 2021.03.03 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 5 5247516 2021.03.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5247515 2021.03.03 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5247514 2021.03.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5247513 2021.03.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5247512 2021.03.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5247511 2021.03.03 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 4 5247510 2021.03.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5247509 2021.03.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5247508 2021.03.03 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5247507 2021.03.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5247519 2021.03.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5247520 2021.03.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 63 5247533 2021.03.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 5247532 2021.03.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5247531 2021.03.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5247530 2021.03.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3000 5247529 2021.03.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5247528 2021.03.03 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5247527 2021.03.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 5247526 2021.03.03 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5247525 2021.03.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 29 5247524 2021.03.03 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 5247523 2021.03.03 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 5247522 2021.03.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5247521 2021.03.03 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 5241706 2021.03.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 300 5241707 2021.03.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5241708 2021.03.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 60 5241709 2021.03.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 45 5239096 2021.02.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5239097 2021.02.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 33 5239098 2021.02.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5239099 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 153 5239100 2021.02.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 5239101 2021.02.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 5239102 2021.02.28 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 13 5239095 2021.02.28 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5239094 2021.02.28 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 5239093 2021.02.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 20 5239092 2021.02.28 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5239091 2021.02.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 5239090 2021.02.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 27 5239089 2021.02.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 200 5239088 2021.02.28 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 8 5239087 2021.02.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 5239103 2021.02.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5239104 2021.02.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5239105 2021.02.28 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5240186 2021.02.28 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5239120 2021.02.28 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 5239119 2021.02.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 5239118 2021.02.28 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 5239117 2021.02.28 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 34 5239116 2021.02.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 5239115 2021.02.28 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1300 5239114 2021.02.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 60 5239113 2021.02.28 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 5239106 2021.02.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5239107 2021.02.28 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 5239108 2021.02.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5239109 2021.02.28 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5239110 2021.02.28 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5239111 2021.02.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 180 5239112 2021.02.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5230245 2021.02.27 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5230246 2021.02.27 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5230247 2021.02.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5230249 2021.02.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5230248 2021.02.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5230250 2021.02.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5230251 2021.02.27 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5224083 2021.02.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 80 5224084 2021.02.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5224085 2021.02.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5224086 2021.02.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 5224087 2021.02.26 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 7 5224088 2021.02.26 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 5224082 2021.02.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 5224081 2021.02.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5224080 2021.02.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 63 5224079 2021.02.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 5224078 2021.02.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5000 5224077 2021.02.26 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10000 5224076 2021.02.26 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 86 5224075 2021.02.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 500 5224074 2021.02.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 14 5224089 2021.02.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 5224090 2021.02.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 5224091 2021.02.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5224106 2021.02.26 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 16 5224105 2021.02.26 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 5224104 2021.02.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5224103 2021.02.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 24 5224102 2021.02.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5224101 2021.02.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5224100 2021.02.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5224099 2021.02.26 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 2 5224098 2021.02.26 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 220 5224097 2021.02.26 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 41 5224096 2021.02.26 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5224095 2021.02.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 33 5224094 2021.02.26 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5224093 2021.02.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5224092 2021.02.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 70 5218716 2021.02.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 70 5218717 2021.02.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 5218718 2021.02.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 5218719 2021.02.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5224073 2021.02.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5215272 2021.02.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5208860 2021.02.22 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 5208861 2021.02.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5208862 2021.02.22 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5208863 2021.02.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5208864 2021.02.22 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 5208865 2021.02.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5208859 2021.02.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 75 5208858 2021.02.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 25 5208857 2021.02.22 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 20 5208856 2021.02.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5208855 2021.02.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5208854 2021.02.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5208853 2021.02.22 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 350 5208852 2021.02.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 14 5208866 2021.02.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5208867 2021.02.22 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5209242 2021.02.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5208880 2021.02.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5208879 2021.02.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 5208878 2021.02.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5208877 2021.02.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5208876 2021.02.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5208875 2021.02.22 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 5208874 2021.02.22 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 5208868 2021.02.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5208869 2021.02.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5208870 2021.02.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5208871 2021.02.22 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 5208872 2021.02.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5208873 2021.02.22 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 5202015 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5202014 2021.02.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5202013 2021.02.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5202012 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 5202011 2021.02.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 36 5202010 2021.02.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5202009 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5202003 2021.02.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5202000 2021.02.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 14 5202016 2021.02.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5202017 2021.02.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5202018 2021.02.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5202027 2021.02.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5202026 2021.02.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 68 5202025 2021.02.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5202024 2021.02.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5202023 2021.02.21 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5202022 2021.02.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5202021 2021.02.21 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 5 5202020 2021.02.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5202019 2021.02.21 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5198222 2021.02.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5198221 2021.02.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5198220 2021.02.20 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 12 5189814 2021.02.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5190673 2021.02.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 5190674 2021.02.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 5190675 2021.02.18 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5183426 2021.02.15 mapa
bardzo rzadki poświerka, Calcarius lapponicus 1 5183425 2021.02.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 12 5183424 2021.02.15 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 50 5183423 2021.02.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 5183422 2021.02.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5183421 2021.02.15 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 10 5183419 2021.02.15 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 5183418 2021.02.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 15 5183420 2021.02.15 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 5183427 2021.02.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5183428 2021.02.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5183436 2021.02.15 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5183435 2021.02.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5183437 2021.02.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 14 5183434 2021.02.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 30 5183433 2021.02.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5183432 2021.02.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5183431 2021.02.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5183430 2021.02.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5183429 2021.02.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5178852 2021.02.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5178851 2021.02.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 13 5178850 2021.02.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 5178849 2021.02.14 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 5178848 2021.02.14 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 120 5178847 2021.02.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5178853 2021.02.14 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5178854 2021.02.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 30 5178855 2021.02.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 5178861 2021.02.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5178860 2021.02.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5178859 2021.02.14 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5178858 2021.02.14 mapa
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 1 5178857 2021.02.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 30 5178856 2021.02.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 5171381 2021.02.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5171380 2021.02.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5171379 2021.02.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5171378 2021.02.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5171377 2021.02.12 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5171376 2021.02.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5171382 2021.02.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 9 5171383 2021.02.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 30 5171384 2021.02.12 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 120 5171385 2021.02.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5171386 2021.02.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 5171387 2021.02.12 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5171388 2021.02.12 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 5173344 2021.02.12 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis 1 5162982 2021.02.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5162986 2021.02.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5162976 2021.02.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5162977 2021.02.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5162978 2021.02.07 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5162979 2021.02.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 5162980 2021.02.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 5162981 2021.02.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5163271 2021.02.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 250 5162983 2021.02.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5162984 2021.02.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 5162985 2021.02.07 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 5149486 2021.02.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5149485 2021.02.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5149484 2021.02.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 9 5149483 2021.02.03 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5149482 2021.02.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 20 5149487 2021.02.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5149488 2021.02.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5149489 2021.02.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5149490 2021.02.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5149491 2021.02.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5149492 2021.02.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5149493 2021.02.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5149494 2021.02.03 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5145811 2021.02.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 5145809 2021.02.01 mapa
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 5145808 2021.02.01 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5145807 2021.02.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 10 5145806 2021.02.01 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 20 5145805 2021.02.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5145812 2021.02.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 5145813 2021.02.01 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5145820 2021.02.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5145819 2021.02.01 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 5145818 2021.02.01 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5145817 2021.02.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5145816 2021.02.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 45 5145815 2021.02.01 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5145814 2021.02.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5138571 2021.01.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5138572 2021.01.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5138573 2021.01.31 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5138574 2021.01.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5139832 2021.01.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5139833 2021.01.31 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5139834 2021.01.31 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5139835 2021.01.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 5138570 2021.01.31 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5138569 2021.01.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5138561 2021.01.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5138562 2021.01.31 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5138563 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5138564 2021.01.31 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5138565 2021.01.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5138566 2021.01.31 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5138567 2021.01.31 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5138568 2021.01.31 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 5139836 2021.01.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 5139837 2021.01.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5139838 2021.01.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5139868 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5139869 2021.01.31 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5139870 2021.01.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5139871 2021.01.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5139872 2021.01.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5139873 2021.01.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5139874 2021.01.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5139875 2021.01.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5139867 2021.01.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 11 5139866 2021.01.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5139839 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5139840 2021.01.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5139841 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5139842 2021.01.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5139843 2021.01.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5139844 2021.01.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5139845 2021.01.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5139846 2021.01.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5129060 2021.01.28 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 5129056 2021.01.28 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5129055 2021.01.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 12 5129054 2021.01.28 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 5129053 2021.01.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 5129052 2021.01.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5129051 2021.01.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5129057 2021.01.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5129058 2021.01.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5129059 2021.01.28 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 5129066 2021.01.28 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 5129065 2021.01.28 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 5129064 2021.01.28 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 5129063 2021.01.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5129062 2021.01.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5129061 2021.01.28 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5125766 2021.01.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5124716 2021.01.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5122810 2021.01.24 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5112552 2021.01.22 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 5112553 2021.01.22 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5112554 2021.01.22 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 5112555 2021.01.22 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5112556 2021.01.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5112557 2021.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5112558 2021.01.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5108687 2021.01.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5108688 2021.01.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5108689 2021.01.21 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 5108690 2021.01.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5108691 2021.01.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5108692 2021.01.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5108695 2021.01.21 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5106901 2021.01.20 mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 5106900 2021.01.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5106902 2021.01.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5106903 2021.01.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5106904 2021.01.20 mapa
bardzo rzadki płochacz syberyjski, Prunella montanella 1 5106907 2021.01.20 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 5101306 2021.01.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5101304 2021.01.18 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5101303 2021.01.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5101305 2021.01.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 37 5086776 2021.01.15 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5086779 2021.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5086778 2021.01.15 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 8 5086775 2021.01.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5086777 2021.01.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5086781 2021.01.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5086774 2021.01.15 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 143 5086773 2021.01.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5086772 2021.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1300 5086794 2021.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1500 5086793 2021.01.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5086792 2021.01.15 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 200 5086782 2021.01.15 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5086783 2021.01.15 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5086785 2021.01.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5086786 2021.01.15 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 5086787 2021.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2000 5086788 2021.01.15 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 5086789 2021.01.15 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5086780 2021.01.15 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 30 5086791 2021.01.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 5086790 2021.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5108657 2021.01.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 5086784 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5109074 2021.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 5108660 2021.01.15 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 5108659 2021.01.15 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 10 5082931 2021.01.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 5082932 2021.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5108658 2021.01.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5108656 2021.01.14 mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 5086811 2021.01.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5107255 2021.01.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 5107256 2021.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5107257 2021.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5107240 2021.01.06 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5107241 2021.01.06 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5107239 2021.01.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5107243 2021.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5107235 2021.01.05 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 5107233 2021.01.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 5107234 2021.01.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5107236 2021.01.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5107237 2021.01.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5107238 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 5108536 2021.01.05 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 8 5107242 2021.01.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5107183 2021.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5107182 2021.01.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 5107184 2021.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5107181 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5107180 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei 1 5108533 2021.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5107177 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5107179 2021.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5107178 2021.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5107169 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5107175 2021.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 5107174 2021.01.02 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5107173 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5107172 2021.01.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5107171 2021.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 5107170 2021.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5107176 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5107164 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5107157 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5107158 2021.01.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 8 5107159 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5107160 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5107161 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5107162 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5107168 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5107167 2021.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 5107163 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5107165 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5107166 2021.01.01 mapa