Pełna lista obserwacji drużyny

Rafał Ćwiertnia : Rafał Ćwiertnia


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 12 5099050 2021.01.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5099032 2021.01.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5099031 2021.01.18 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5099030 2021.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5098764 2021.01.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5098763 2021.01.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5098762 2021.01.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5098761 2021.01.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5098040 2021.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5098041 2021.01.17 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 10 5098042 2021.01.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5098043 2021.01.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 5098044 2021.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5086169 2021.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5086167 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 100 5086170 2021.01.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 5086168 2021.01.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5086165 2021.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 5086166 2021.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 5086164 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5083565 2021.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5083564 2021.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 5083563 2021.01.15 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5082893 2021.01.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 5082892 2021.01.14 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5075429 2021.01.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5072175 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5058623 2021.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 5058622 2021.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5058621 2021.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 5052744 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5052244 2021.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 5052245 2021.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5052243 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 5052241 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5052242 2021.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5052240 2021.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 15 5052239 2021.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5052238 2021.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5051172 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5051171 2021.01.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 5051170 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5051169 2021.01.06 mapa