Pełna lista obserwacji drużyny

Rafał Ćwiertnia : Rafał Ćwiertnia


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 6169177 2021.10.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6169176 2021.10.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 6169175 2021.10.26 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 50 6169174 2021.10.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 6108187 2021.10.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6108188 2021.10.03 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 100 6108185 2021.10.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 6108186 2021.10.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 300 6090917 2021.09.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5843962 2021.06.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5843963 2021.06.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5843966 2021.06.26 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5843964 2021.06.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5843965 2021.06.26 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 5843961 2021.06.26 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5836437 2021.06.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5793252 2021.06.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5793251 2021.06.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 5793249 2021.06.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5793248 2021.06.10 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5793247 2021.06.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5793246 2021.06.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 5793245 2021.06.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5793253 2021.06.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5793254 2021.06.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5793255 2021.06.10 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5793250 2021.06.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5793262 2021.06.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5793261 2021.06.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 5793260 2021.06.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 5793259 2021.06.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5793258 2021.06.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5793257 2021.06.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5793256 2021.06.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 5787598 2021.06.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5783691 2021.06.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5783690 2021.06.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5783601 2021.06.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5783603 2021.06.08 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5783599 2021.06.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5783602 2021.06.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5783598 2021.06.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5783600 2021.06.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5783596 2021.06.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5783597 2021.06.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5676947 2021.05.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5676946 2021.05.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5676948 2021.05.20 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5676945 2021.05.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5676944 2021.05.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5662654 2021.05.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5662653 2021.05.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5662650 2021.05.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5662652 2021.05.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5662649 2021.05.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5662648 2021.05.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5662651 2021.05.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5662647 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5640759 2021.05.14 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5640757 2021.05.14 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5640758 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5640756 2021.05.14 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5640755 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5640439 2021.05.14 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5640438 2021.05.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5640425 2021.05.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5640424 2021.05.14 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5640423 2021.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5640422 2021.05.14 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5640421 2021.05.14 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5689155 2021.05.12 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5616787 2021.05.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5616609 2021.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5616608 2021.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5616606 2021.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5616610 2021.05.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5616607 2021.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5616604 2021.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5616605 2021.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5597667 2021.05.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5597733 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 80 5597735 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5597762 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5597773 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5597775 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 5597777 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5597778 2021.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5597782 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5597783 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5597780 2021.05.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5597495 2021.05.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5597570 2021.05.02 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5597576 2021.05.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5597579 2021.05.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5597591 2021.05.02 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5597491 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5597488 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5527065 2021.04.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5527066 2021.04.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5527067 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5526960 2021.04.28 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 5526910 2021.04.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5526911 2021.04.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5526909 2021.04.28 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5521600 2021.04.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5521598 2021.04.27 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5521599 2021.04.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5521453 2021.04.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5521452 2021.04.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5521450 2021.04.27 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5521451 2021.04.27 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5525098 2021.04.27 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5525099 2021.04.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5515972 2021.04.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 5515971 2021.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5515970 2021.04.26 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5515969 2021.04.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5506946 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5506945 2021.04.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5506944 2021.04.25 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5506932 2021.04.25 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5506933 2021.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5480950 2021.04.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5480949 2021.04.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5480947 2021.04.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5480948 2021.04.20 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5480946 2021.04.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5480506 2021.04.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5480507 2021.04.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5480504 2021.04.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5480505 2021.04.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5480503 2021.04.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5480502 2021.04.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5479843 2021.04.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5479842 2021.04.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5479839 2021.04.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5479841 2021.04.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5479840 2021.04.20 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5479838 2021.04.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5478360 2021.04.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5478359 2021.04.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5478358 2021.04.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5478357 2021.04.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5478356 2021.04.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5363522 2021.03.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5363524 2021.03.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5363523 2021.03.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5363521 2021.03.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5349759 2021.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5349760 2021.03.28 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 5349758 2021.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5349095 2021.03.28 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5349093 2021.03.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5349091 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5349094 2021.03.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5349092 2021.03.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5349090 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5349089 2021.03.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5349088 2021.03.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5349087 2021.03.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5348959 2021.03.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5348960 2021.03.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5348961 2021.03.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5348958 2021.03.25 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5348957 2021.03.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 5275881 2021.03.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5275882 2021.03.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 5275880 2021.03.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5275879 2021.03.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5269285 2021.03.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5269278 2021.03.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5269205 2021.03.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5269206 2021.03.09 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5269207 2021.03.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5269204 2021.03.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5267724 2021.03.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5267725 2021.03.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5267726 2021.03.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5267727 2021.03.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5267728 2021.03.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5267729 2021.03.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5267730 2021.03.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5267731 2021.03.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5267732 2021.03.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5254790 2021.03.06 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 5 5254789 2021.03.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 5252036 2021.03.05 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 74 5252034 2021.03.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5252035 2021.03.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5250948 2021.03.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5245863 2021.03.03 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5245861 2021.03.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5245860 2021.03.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5245859 2021.03.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5245858 2021.03.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5245862 2021.03.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5245857 2021.03.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5244954 2021.03.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 55 5244955 2021.03.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5241086 2021.03.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5241001 2021.03.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5241000 2021.03.02 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5240999 2021.03.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5240894 2021.03.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5240893 2021.03.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5240892 2021.03.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5218178 2021.02.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5218180 2021.02.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5218179 2021.02.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 23 5218176 2021.02.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 50 5218177 2021.02.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5218175 2021.02.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 200 5198689 2021.02.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5198249 2021.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5198248 2021.02.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5198247 2021.02.20 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 5198246 2021.02.20 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5193370 2021.02.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 38 5193361 2021.02.19 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 18 5189322 2021.02.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5189170 2021.02.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5189169 2021.02.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5189171 2021.02.18 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5189167 2021.02.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5189168 2021.02.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5189166 2021.02.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5188580 2021.02.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5188578 2021.02.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5188576 2021.02.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5188577 2021.02.17 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5188574 2021.02.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5188575 2021.02.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5188579 2021.02.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5188573 2021.02.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5188700 2021.02.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5188676 2021.02.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 5188677 2021.02.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5188679 2021.02.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5188680 2021.02.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 5188681 2021.02.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5188682 2021.02.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5188683 2021.02.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5188684 2021.02.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5172611 2021.02.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5172612 2021.02.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5172613 2021.02.12 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5172614 2021.02.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5172615 2021.02.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 8 5170328 2021.02.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5170329 2021.02.11 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 19 5170330 2021.02.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5170331 2021.02.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 5170332 2021.02.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 200 5170333 2021.02.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5155734 2021.02.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5155635 2021.02.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5155634 2021.02.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 20 5155633 2021.02.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5154904 2021.02.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5154903 2021.02.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5154742 2021.02.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5154740 2021.02.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5154738 2021.02.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5154741 2021.02.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5154739 2021.02.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5154737 2021.02.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5154736 2021.02.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 5154733 2021.02.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 5154734 2021.02.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5154735 2021.02.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5154732 2021.02.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5153786 2021.02.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5152554 2021.02.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5152556 2021.02.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5152555 2021.02.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5152553 2021.02.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5152552 2021.02.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 5152550 2021.02.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 5152549 2021.02.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5152551 2021.02.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5152548 2021.02.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5152546 2021.02.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5152547 2021.02.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 5153787 2021.02.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5153788 2021.02.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5145935 2021.02.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 100 5145911 2021.02.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5145912 2021.02.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5145910 2021.02.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 5145012 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5145014 2021.01.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5145015 2021.01.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5145017 2021.01.31 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5145019 2021.01.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5145020 2021.01.31 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5145031 2021.01.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 6 5145034 2021.01.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5145036 2021.01.31 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5145039 2021.01.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5145010 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 5145009 2021.01.31 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5142266 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 30 5142474 2021.01.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5144853 2021.01.31 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 5144854 2021.01.31 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 4 5144965 2021.01.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5144973 2021.01.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5144997 2021.01.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5144999 2021.01.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5145001 2021.01.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5145007 2021.01.31 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5145008 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5145040 2021.01.31 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5145043 2021.01.31 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 5145047 2021.01.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 5145075 2021.01.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5145077 2021.01.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5145078 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5145080 2021.01.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5145083 2021.01.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 15 5145087 2021.01.31 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5145089 2021.01.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5145106 2021.01.31 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5145108 2021.01.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 5145112 2021.01.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 5145073 2021.01.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5145072 2021.01.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5145048 2021.01.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5145057 2021.01.31 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 5145059 2021.01.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5145061 2021.01.31 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 8 5145062 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5145064 2021.01.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 5145065 2021.01.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5145067 2021.01.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5145069 2021.01.31 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 5145070 2021.01.31 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 8 5145071 2021.01.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5131762 2021.01.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5131760 2021.01.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5131761 2021.01.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5132714 2021.01.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5132715 2021.01.29 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5132712 2021.01.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 5129943 2021.01.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 5129942 2021.01.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5129947 2021.01.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5129946 2021.01.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5126707 2021.01.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5127519 2021.01.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5127522 2021.01.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5124686 2021.01.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5124685 2021.01.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5124684 2021.01.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5124517 2021.01.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5124516 2021.01.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5127488 2021.01.26 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 19 5123531 2021.01.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 32 5123569 2021.01.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5123549 2021.01.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 5123548 2021.01.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5123535 2021.01.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5123534 2021.01.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 5114059 2021.01.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5113966 2021.01.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 5113965 2021.01.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 5113421 2021.01.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5116754 2021.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5111890 2021.01.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5111889 2021.01.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5111888 2021.01.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5111887 2021.01.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5111886 2021.01.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5111771 2021.01.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5111743 2021.01.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5111742 2021.01.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5111741 2021.01.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 5106994 2021.01.20 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5106995 2021.01.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5106996 2021.01.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 5106997 2021.01.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5103903 2021.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5103904 2021.01.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 5103905 2021.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5103906 2021.01.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5103907 2021.01.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5103908 2021.01.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5103909 2021.01.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5103910 2021.01.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 5103911 2021.01.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5103912 2021.01.19 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5103913 2021.01.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5103914 2021.01.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5103915 2021.01.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5099208 2021.01.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5099207 2021.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5099206 2021.01.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 400 5099202 2021.01.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5099201 2021.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5099174 2021.01.18 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5099172 2021.01.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 400 5099171 2021.01.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 800 5099173 2021.01.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 500 5099169 2021.01.18 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 500 5099170 2021.01.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 300 5099168 2021.01.18 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 12 5099050 2021.01.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5099032 2021.01.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5099031 2021.01.18 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5099030 2021.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5098764 2021.01.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5098763 2021.01.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5098762 2021.01.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5098761 2021.01.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 200 5101226 2021.01.18 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 12 5099459 2021.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5101250 2021.01.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5098040 2021.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5098041 2021.01.17 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 10 5098042 2021.01.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5098043 2021.01.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 5098044 2021.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 5101249 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5101251 2021.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5086169 2021.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5086167 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 100 5086170 2021.01.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 5086168 2021.01.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5086165 2021.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 5086166 2021.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 5086164 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5083565 2021.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5083564 2021.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 5083563 2021.01.15 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5082893 2021.01.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 5082892 2021.01.14 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5075429 2021.01.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5072175 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5058623 2021.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 5058622 2021.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5058621 2021.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 5052744 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5052244 2021.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 5052245 2021.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5052243 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 5052241 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5052242 2021.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5052240 2021.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 15 5052239 2021.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5052238 2021.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5051172 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5051171 2021.01.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 5051170 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5051169 2021.01.06 mapa