Pełna lista obserwacji drużyny

Kozodojec : Grzegorz Lorek


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5647408 2021.05.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5647409 2021.05.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5647413 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5647414 2021.05.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5647417 2021.05.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5647418 2021.05.15 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5647421 2021.05.15 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5647423 2021.05.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5647425 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5647426 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5647427 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5647428 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5647429 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5647430 2021.05.15 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5647431 2021.05.15 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5647446 2021.05.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5647447 2021.05.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5640364 2021.05.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5640365 2021.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5640366 2021.05.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5640367 2021.05.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5640368 2021.05.14 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5640369 2021.05.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5640370 2021.05.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5640371 2021.05.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5640372 2021.05.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5640373 2021.05.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5640374 2021.05.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5640375 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5640376 2021.05.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5640377 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5640378 2021.05.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5640379 2021.05.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5640380 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5640381 2021.05.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5640382 2021.05.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5640383 2021.05.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5641152 2021.05.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5641153 2021.05.14 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5641155 2021.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5641156 2021.05.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5641157 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5641159 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5641160 2021.05.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5641164 2021.05.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5641165 2021.05.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5641167 2021.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5647405 2021.05.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5647406 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5634100 2021.05.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5634101 2021.05.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5634102 2021.05.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5634103 2021.05.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5634104 2021.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5634105 2021.05.13 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5634106 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5634107 2021.05.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5634108 2021.05.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5634109 2021.05.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5634110 2021.05.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5634111 2021.05.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5634112 2021.05.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5634113 2021.05.13 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5634114 2021.05.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5634115 2021.05.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5634116 2021.05.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5634117 2021.05.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5634118 2021.05.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5634119 2021.05.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5634120 2021.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5634121 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5634122 2021.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5634123 2021.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5634124 2021.05.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5634125 2021.05.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5635480 2021.05.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5635481 2021.05.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5635482 2021.05.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5635483 2021.05.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5635484 2021.05.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5635485 2021.05.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5635486 2021.05.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5635487 2021.05.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5635488 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5635489 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5635490 2021.05.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5635491 2021.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5635492 2021.05.13 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5635814 2021.05.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5635815 2021.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5635816 2021.05.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5635817 2021.05.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5635818 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5635819 2021.05.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5635820 2021.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5635821 2021.05.13 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5635822 2021.05.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5635823 2021.05.13 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5639944 2021.05.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5639945 2021.05.13 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5639946 2021.05.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5639947 2021.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5639948 2021.05.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5639949 2021.05.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5639950 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5639951 2021.05.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5639952 2021.05.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5639953 2021.05.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5639954 2021.05.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5639955 2021.05.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5639956 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5639957 2021.05.13 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5640017 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5640026 2021.05.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5640027 2021.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5640028 2021.05.13 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5640029 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5640030 2021.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5640031 2021.05.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5640032 2021.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5640034 2021.05.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5640762 2021.05.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5640763 2021.05.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5640764 2021.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5640766 2021.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5640767 2021.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5640769 2021.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5640770 2021.05.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5640772 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5640773 2021.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5640774 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5640775 2021.05.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5640776 2021.05.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5640777 2021.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5640781 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5640783 2021.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5640785 2021.05.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5640786 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5640787 2021.05.13 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5640789 2021.05.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5640792 2021.05.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5640793 2021.05.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5640794 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5640795 2021.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5640796 2021.05.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5640797 2021.05.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5640798 2021.05.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5640801 2021.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 5640802 2021.05.13 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5640803 2021.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5640804 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5640805 2021.05.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5640807 2021.05.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5640808 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5640809 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5640810 2021.05.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5640823 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5640824 2021.05.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5640825 2021.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 12 5640826 2021.05.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5640827 2021.05.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5640828 2021.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5640829 2021.05.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5640830 2021.05.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5640831 2021.05.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5640833 2021.05.13 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5640834 2021.05.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5640835 2021.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5640836 2021.05.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5640837 2021.05.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5640838 2021.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5640839 2021.05.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5640840 2021.05.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5640841 2021.05.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5640842 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5640843 2021.05.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5640844 2021.05.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5640846 2021.05.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5640847 2021.05.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5640849 2021.05.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5640850 2021.05.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5640851 2021.05.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5640884 2021.05.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5640892 2021.05.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5640894 2021.05.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5640908 2021.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5640909 2021.05.13 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5640910 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5640912 2021.05.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5640913 2021.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5640914 2021.05.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5640915 2021.05.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5640916 2021.05.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5640917 2021.05.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 5640924 2021.05.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5640925 2021.05.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5640926 2021.05.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5640927 2021.05.13 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5640928 2021.05.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5640929 2021.05.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5640930 2021.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5640931 2021.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 5640932 2021.05.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5640933 2021.05.13 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 5640934 2021.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5640935 2021.05.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5640936 2021.05.13 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 40 5640937 2021.05.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 5640938 2021.05.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5640939 2021.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 9 5640940 2021.05.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5640941 2021.05.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5640942 2021.05.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5640943 2021.05.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5640944 2021.05.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5640945 2021.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5640946 2021.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5640947 2021.05.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5640948 2021.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5640949 2021.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5628814 2021.05.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5628815 2021.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5628816 2021.05.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5628817 2021.05.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5628818 2021.05.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5628819 2021.05.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5628820 2021.05.12 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5628821 2021.05.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5628822 2021.05.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5628823 2021.05.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5628824 2021.05.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5628825 2021.05.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5628826 2021.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5628827 2021.05.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5628828 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5628829 2021.05.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5628830 2021.05.12 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5628873 2021.05.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5628874 2021.05.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5628875 2021.05.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5628876 2021.05.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5628877 2021.05.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5628878 2021.05.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5628879 2021.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5628880 2021.05.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5628881 2021.05.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5628882 2021.05.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5628883 2021.05.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5628884 2021.05.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5628885 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5628886 2021.05.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5628887 2021.05.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5628888 2021.05.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5628889 2021.05.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5628890 2021.05.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5628891 2021.05.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5628892 2021.05.12 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5628893 2021.05.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 5628894 2021.05.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5628895 2021.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5628896 2021.05.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5628898 2021.05.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5629705 2021.05.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5629706 2021.05.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5629707 2021.05.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5629708 2021.05.12 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5629709 2021.05.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5629711 2021.05.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5629712 2021.05.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5629713 2021.05.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5629963 2021.05.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5629965 2021.05.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5632631 2021.05.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5632632 2021.05.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5632633 2021.05.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5634059 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5634060 2021.05.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5634061 2021.05.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5634064 2021.05.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5634065 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5634066 2021.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5634067 2021.05.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5634068 2021.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5634069 2021.05.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5634070 2021.05.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5634072 2021.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5624197 2021.05.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5624199 2021.05.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5624201 2021.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5624508 2021.05.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5624509 2021.05.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5624510 2021.05.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5624511 2021.05.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5624512 2021.05.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5624513 2021.05.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5624514 2021.05.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5624515 2021.05.11 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5624516 2021.05.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5624517 2021.05.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5624518 2021.05.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5624519 2021.05.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5628069 2021.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5628071 2021.05.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5628072 2021.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5628073 2021.05.11 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5628074 2021.05.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5628075 2021.05.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5628076 2021.05.11 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5628077 2021.05.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5628950 2021.05.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5628951 2021.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5628952 2021.05.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5628953 2021.05.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5628954 2021.05.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5628955 2021.05.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5628956 2021.05.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5628957 2021.05.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5628958 2021.05.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5628959 2021.05.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5628960 2021.05.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5628961 2021.05.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5628962 2021.05.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5628963 2021.05.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5628964 2021.05.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5628965 2021.05.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5628966 2021.05.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5628967 2021.05.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5628968 2021.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5629113 2021.05.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5629114 2021.05.11 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5629115 2021.05.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5629116 2021.05.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5629117 2021.05.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5629118 2021.05.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5629119 2021.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5629120 2021.05.11 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5629121 2021.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5629122 2021.05.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5629123 2021.05.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5629124 2021.05.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 5629125 2021.05.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5629126 2021.05.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5629127 2021.05.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5629128 2021.05.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5636198 2021.05.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5636199 2021.05.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5636200 2021.05.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5636201 2021.05.11 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5636202 2021.05.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5636203 2021.05.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5636204 2021.05.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5636205 2021.05.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5636206 2021.05.11 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5636207 2021.05.11 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5636208 2021.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5636209 2021.05.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5636210 2021.05.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5636211 2021.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5636212 2021.05.11 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5636213 2021.05.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5636214 2021.05.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5636215 2021.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5614173 2021.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5614174 2021.05.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5614175 2021.05.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5614176 2021.05.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5614177 2021.05.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5614178 2021.05.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5614179 2021.05.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5614180 2021.05.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5614181 2021.05.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5614182 2021.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5614183 2021.05.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5614184 2021.05.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5614185 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5614186 2021.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5614187 2021.05.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5614188 2021.05.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5614189 2021.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5614428 2021.05.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5614429 2021.05.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5614430 2021.05.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5614431 2021.05.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5614432 2021.05.10 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5614433 2021.05.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5614434 2021.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5614435 2021.05.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5614436 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5614437 2021.05.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5614438 2021.05.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5614439 2021.05.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5614440 2021.05.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5614441 2021.05.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5614442 2021.05.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5616575 2021.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5616576 2021.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5616578 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5616581 2021.05.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5616583 2021.05.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5616584 2021.05.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5616587 2021.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5616589 2021.05.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5616591 2021.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5616592 2021.05.10 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5616594 2021.05.10 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5616596 2021.05.10 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5618223 2021.05.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5618226 2021.05.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5621446 2021.05.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5621447 2021.05.10 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5621448 2021.05.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5621449 2021.05.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5621451 2021.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5621452 2021.05.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5621453 2021.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5621456 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5621457 2021.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5621458 2021.05.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5621475 2021.05.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5621476 2021.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5621479 2021.05.10 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5621482 2021.05.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5621483 2021.05.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5621486 2021.05.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5629750 2021.05.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5629751 2021.05.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5629752 2021.05.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5629753 2021.05.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5629754 2021.05.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5629755 2021.05.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5629756 2021.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5629757 2021.05.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5629758 2021.05.10 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5607008 2021.05.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5607011 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5607013 2021.05.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5607016 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5609644 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5609645 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5609646 2021.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5609647 2021.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5609648 2021.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5609649 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5609650 2021.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5609725 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5609726 2021.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5609727 2021.05.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5609728 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 5609729 2021.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5609730 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5609731 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5609732 2021.05.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5609733 2021.05.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5609734 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5609735 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5609736 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5609737 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5609738 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5609739 2021.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5609740 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5609741 2021.05.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5614164 2021.05.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5614165 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5614166 2021.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5614383 2021.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5614384 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5614385 2021.05.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5614386 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5614387 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5614388 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5614389 2021.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5614390 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5614391 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5614392 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5614393 2021.05.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5614394 2021.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5614395 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5614396 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5614397 2021.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5614398 2021.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5614399 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5614400 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5614401 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5614402 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5614403 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5614404 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 5614405 2021.05.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5614997 2021.05.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5615000 2021.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5615003 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5615005 2021.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5615006 2021.05.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5615023 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5615028 2021.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5615030 2021.05.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5615093 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5615209 2021.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5615211 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5615213 2021.05.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5615215 2021.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5615628 2021.05.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5615631 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5615633 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5615634 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5615636 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5615638 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5615640 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5615641 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5615646 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5615647 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5615649 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5615650 2021.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5615652 2021.05.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5615654 2021.05.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5615672 2021.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5615673 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5615675 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5615676 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5615677 2021.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5615678 2021.05.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5615680 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5615683 2021.05.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5615684 2021.05.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5615686 2021.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5615687 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5615688 2021.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5615689 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5615692 2021.05.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5615694 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5615696 2021.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5615714 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5615715 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5615717 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5615718 2021.05.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5615724 2021.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5615726 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5615730 2021.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5615731 2021.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5615732 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5615733 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5615734 2021.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5615736 2021.05.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5615737 2021.05.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5615738 2021.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5615739 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5615742 2021.05.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5615744 2021.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5615746 2021.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5615747 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5615750 2021.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5615751 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5615752 2021.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5615755 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5615756 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5615758 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5615959 2021.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5615960 2021.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5615961 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5615963 2021.05.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5615982 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5615983 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5615984 2021.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5615985 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5615986 2021.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5615987 2021.05.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5615988 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5615989 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5615990 2021.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5615991 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5615992 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5615993 2021.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5615994 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5615995 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 5615996 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5615997 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5615998 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5616009 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5616011 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5616014 2021.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5616016 2021.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5616019 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5616022 2021.05.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5616032 2021.05.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5616038 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5616039 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5616042 2021.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5616044 2021.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5616046 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5616048 2021.05.09 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5616751 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5616752 2021.05.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5616753 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5616754 2021.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5616755 2021.05.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5616756 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5616757 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5616758 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5616759 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 5616760 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5616761 2021.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5616762 2021.05.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5616763 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 5616764 2021.05.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5616765 2021.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5616766 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5616767 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5616768 2021.05.09 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5616769 2021.05.09 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5616770 2021.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5616771 2021.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5616772 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5616773 2021.05.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5616774 2021.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5616775 2021.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5616776 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5616795 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5616796 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5616797 2021.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5616798 2021.05.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5616799 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5616800 2021.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5616801 2021.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5616808 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5616809 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5616810 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5616813 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5616818 2021.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5616819 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5616820 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5616821 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5616822 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5616823 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5616824 2021.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5616825 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5616826 2021.05.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5616827 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5616838 2021.05.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5616853 2021.05.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5616854 2021.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5616896 2021.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5616897 2021.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5616898 2021.05.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5616899 2021.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5616900 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5616901 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5616906 2021.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5616907 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5616909 2021.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5616910 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5616911 2021.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5616912 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5616914 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5616915 2021.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5616916 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5616917 2021.05.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5616918 2021.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5616920 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5616921 2021.05.09 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5616922 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5616923 2021.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5616924 2021.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5616925 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5616926 2021.05.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 5616927 2021.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5616930 2021.05.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5616932 2021.05.09 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5616933 2021.05.09 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5616935 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5616936 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5616937 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5616938 2021.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5616939 2021.05.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5616941 2021.05.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5616943 2021.05.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5616947 2021.05.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5616954 2021.05.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5616956 2021.05.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5616964 2021.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5616966 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5616968 2021.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5616971 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5616974 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5616976 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5617048 2021.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5617118 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5624536 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5624537 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5624538 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5624564 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5624566 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5624568 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5624569 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5624570 2021.05.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5624571 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5624572 2021.05.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5624573 2021.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5592427 2021.05.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5592428 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5592429 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5592430 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5592431 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5592432 2021.05.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5592433 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 5592434 2021.05.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5592435 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5592436 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5592437 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5592438 2021.05.08 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5592439 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5592440 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5592441 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 5592442 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5592443 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 60 5592445 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5592446 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5592448 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5592449 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5592450 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5592451 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5592452 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5592453 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5592454 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5592455 2021.05.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5592456 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5592457 2021.05.08 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5592458 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 5592459 2021.05.08 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 5592460 2021.05.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5592461 2021.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5592462 2021.05.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5592463 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5592464 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 5592465 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5592466 2021.05.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5592467 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 14 5592468 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 5592469 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5592470 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5592538 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5592540 2021.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5592541 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5592542 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5592543 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5592546 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5606950 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5607005 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5607026 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5614200 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5614201 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5614202 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5614203 2021.05.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5614204 2021.05.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5614205 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5614206 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5614207 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5614208 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5614209 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5614210 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5614211 2021.05.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5614212 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 5614240 2021.05.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5614241 2021.05.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5614242 2021.05.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5614243 2021.05.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5614244 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5614245 2021.05.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 5614246 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5614247 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5614248 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5614249 2021.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5614250 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5614251 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 5614311 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5614312 2021.05.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5614313 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5614314 2021.05.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5614315 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5614316 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5614317 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5614318 2021.05.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 5614319 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 17 5614320 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5614321 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 12 5614322 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 27 5614323 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 14 5614324 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 5614325 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5614326 2021.05.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 5614327 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 44 5614328 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5614329 2021.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5614330 2021.05.08 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 5614331 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5629919 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5629920 2021.05.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5629921 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5629922 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5629923 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5629924 2021.05.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5629925 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5629926 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5629927 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5629928 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5629929 2021.05.08 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5629930 2021.05.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5629931 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5629932 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5629933 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5629934 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 5629935 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5629936 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5629937 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5629938 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5629939 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5629940 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5629941 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5629942 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5629943 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5629944 2021.05.08 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5629945 2021.05.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5629946 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5629947 2021.05.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5629948 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5629949 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5629950 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5629951 2021.05.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5629952 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5629953 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5629954 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5629955 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5629956 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5629957 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5629958 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5634126 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5634127 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5634128 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5634130 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5634132 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5634133 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5634135 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5634136 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5634137 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5634138 2021.05.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5634139 2021.05.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5634140 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5634150 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5634151 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5634152 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5634153 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5634154 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5634155 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5634156 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5634157 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5634158 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5634159 2021.05.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5634160 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5634161 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5634162 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5634164 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5634165 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5634166 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5634167 2021.05.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5634168 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5634169 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5634170 2021.05.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5634171 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5634172 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5634173 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5634174 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5634175 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5634176 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5634177 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5634178 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5634179 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5634180 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5634181 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5634649 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5634650 2021.05.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5634655 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5634656 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5634657 2021.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5634658 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5634659 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5634660 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5634661 2021.05.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5634662 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5634664 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5634665 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5634691 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5634786 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5634787 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5634788 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5634789 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5634790 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5634791 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5634792 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5634793 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5634794 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5634882 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5634885 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5634887 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5634894 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5634896 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5634898 2021.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5634901 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5634902 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5634904 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5634905 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5634906 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5634907 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5634929 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5634942 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5634943 2021.05.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5634944 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5634950 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5634954 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5634956 2021.05.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5634960 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5634961 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5634962 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5634964 2021.05.08 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5634965 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5634966 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5634969 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5634970 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5634971 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5634972 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5634974 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5634975 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5634977 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5635379 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5635380 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5635381 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5635382 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5635383 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5635391 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5635406 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5635407 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5635408 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5635409 2021.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5635447 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5635448 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5635449 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5635450 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 17 5636031 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 20 5636032 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 14 5636033 2021.05.08 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5636034 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 27 5636035 2021.05.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5636036 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5636037 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5636038 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 5636039 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5636040 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 5636041 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 13 5636042 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5636043 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5636044 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 5636045 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5636046 2021.05.08 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5636047 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5636048 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5636049 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5636050 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5636051 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5636052 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5636053 2021.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5636054 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 5636055 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5636056 2021.05.08 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 5636057 2021.05.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 6 5636058 2021.05.08 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5636059 2021.05.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5636060 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5636061 2021.05.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5583944 2021.05.07 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5583945 2021.05.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5583946 2021.05.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5583947 2021.05.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 5583948 2021.05.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5583949 2021.05.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5583950 2021.05.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5583951 2021.05.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5583952 2021.05.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5583953 2021.05.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5583954 2021.05.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5583955 2021.05.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5583956 2021.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5583957 2021.05.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5583958 2021.05.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5583959 2021.05.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5583960 2021.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5583961 2021.05.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5583962 2021.05.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5584324 2021.05.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5584325 2021.05.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5584326 2021.05.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5584327 2021.05.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5584328 2021.05.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5584329 2021.05.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5584330 2021.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5584331 2021.05.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5584332 2021.05.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5584333 2021.05.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5585908 2021.05.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5585909 2021.05.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5585910 2021.05.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5585911 2021.05.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5585912 2021.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5585913 2021.05.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5585914 2021.05.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5585916 2021.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5585919 2021.05.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5585921 2021.05.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5592544 2021.05.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5592574 2021.05.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5592575 2021.05.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5630046 2021.05.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5630048 2021.05.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5630049 2021.05.07 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5630050 2021.05.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5630051 2021.05.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5630052 2021.05.07 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5630053 2021.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5630054 2021.05.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5630055 2021.05.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5630056 2021.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5630057 2021.05.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5630058 2021.05.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5630059 2021.05.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5630060 2021.05.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5630061 2021.05.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5630062 2021.05.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5640960 2021.05.07 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5640961 2021.05.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5640962 2021.05.07 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5640963 2021.05.07 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5640964 2021.05.07 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5640965 2021.05.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5640966 2021.05.07 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5640967 2021.05.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5640969 2021.05.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5640970 2021.05.07 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5640971 2021.05.07 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5640972 2021.05.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5640973 2021.05.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5640974 2021.05.07 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5640975 2021.05.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5640976 2021.05.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5640977 2021.05.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5640978 2021.05.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5580772 2021.05.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5580775 2021.05.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5580776 2021.05.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5580791 2021.05.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5580792 2021.05.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5580794 2021.05.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5580795 2021.05.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5580796 2021.05.06 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5580797 2021.05.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5580798 2021.05.06 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5580799 2021.05.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5580800 2021.05.06 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5581676 2021.05.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5581677 2021.05.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5581678 2021.05.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5581679 2021.05.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5581697 2021.05.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5581698 2021.05.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5581699 2021.05.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5581700 2021.05.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5581701 2021.05.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5581702 2021.05.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5581703 2021.05.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5581704 2021.05.06 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5581705 2021.05.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5581706 2021.05.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5581707 2021.05.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5581708 2021.05.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5581709 2021.05.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5581710 2021.05.06 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5581711 2021.05.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5581712 2021.05.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5581713 2021.05.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5581714 2021.05.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5581715 2021.05.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5581716 2021.05.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5583311 2021.05.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5583312 2021.05.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5583313 2021.05.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5583314 2021.05.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5583315 2021.05.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5584234 2021.05.06 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5584235 2021.05.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5584236 2021.05.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5584237 2021.05.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5584238 2021.05.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5584239 2021.05.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5584240 2021.05.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5584241 2021.05.06 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5584242 2021.05.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5584243 2021.05.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5584244 2021.05.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5584245 2021.05.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5584246 2021.05.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5584247 2021.05.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5584249 2021.05.06 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5584250 2021.05.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5584251 2021.05.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 5584252 2021.05.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5584253 2021.05.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5584254 2021.05.06 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5584255 2021.05.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5584256 2021.05.06 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 5584257 2021.05.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5584805 2021.05.06 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5584806 2021.05.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5584807 2021.05.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5584808 2021.05.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5584809 2021.05.06 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5584810 2021.05.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5584811 2021.05.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1