Pełna lista obserwacji drużyny

Kozodojec : Grzegorz Lorek


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6087844 2021.09.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6087845 2021.09.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6087846 2021.09.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6087847 2021.09.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6087848 2021.09.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6087849 2021.09.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6087850 2021.09.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6087851 2021.09.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6087852 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6084900 2021.09.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6085063 2021.09.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6085064 2021.09.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6085065 2021.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6085066 2021.09.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6085067 2021.09.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6085069 2021.09.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6086755 2021.09.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6086756 2021.09.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 6086757 2021.09.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6087630 2021.09.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6087631 2021.09.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 6087632 2021.09.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6087633 2021.09.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6087634 2021.09.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6081453 2021.09.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6081454 2021.09.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6081947 2021.09.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6081948 2021.09.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6081949 2021.09.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6081968 2021.09.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6081969 2021.09.26 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6081970 2021.09.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6081971 2021.09.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6081972 2021.09.26 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6081973 2021.09.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6081974 2021.09.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6081975 2021.09.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6081976 2021.09.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6081977 2021.09.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6081978 2021.09.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6081979 2021.09.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6081980 2021.09.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6081981 2021.09.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 6081982 2021.09.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 6081983 2021.09.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6081984 2021.09.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6081985 2021.09.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6081986 2021.09.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6084185 2021.09.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6084186 2021.09.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6084187 2021.09.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6084366 2021.09.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6084417 2021.09.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6084418 2021.09.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6084424 2021.09.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6084425 2021.09.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 6084426 2021.09.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 6084427 2021.09.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6084428 2021.09.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6084429 2021.09.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6084430 2021.09.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6084431 2021.09.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6084432 2021.09.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6084433 2021.09.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6084434 2021.09.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6084435 2021.09.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6084436 2021.09.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 6084437 2021.09.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 6084438 2021.09.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6084607 2021.09.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6084609 2021.09.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6084611 2021.09.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 6084612 2021.09.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6084613 2021.09.26 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6084614 2021.09.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6084615 2021.09.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6084616 2021.09.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6084617 2021.09.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6084618 2021.09.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 6084619 2021.09.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6084620 2021.09.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6084624 2021.09.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6084625 2021.09.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6084626 2021.09.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6084627 2021.09.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 6084628 2021.09.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6084629 2021.09.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6084630 2021.09.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6084631 2021.09.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6084632 2021.09.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6084634 2021.09.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 6084635 2021.09.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6084636 2021.09.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6084653 2021.09.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 6084683 2021.09.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6085083 2021.09.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6085085 2021.09.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6085086 2021.09.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6085087 2021.09.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6085088 2021.09.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6085089 2021.09.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6085090 2021.09.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6085091 2021.09.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6085103 2021.09.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6085104 2021.09.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6085105 2021.09.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6085106 2021.09.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6085107 2021.09.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6085108 2021.09.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6085109 2021.09.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6085110 2021.09.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6085201 2021.09.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 6085202 2021.09.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6085203 2021.09.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6085204 2021.09.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6085205 2021.09.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6085206 2021.09.26 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6085207 2021.09.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6085208 2021.09.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 6085209 2021.09.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6085211 2021.09.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 6085212 2021.09.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 55 6085213 2021.09.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6085214 2021.09.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6076651 2021.09.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6076652 2021.09.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6076653 2021.09.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6076654 2021.09.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6076655 2021.09.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6076656 2021.09.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6076657 2021.09.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6076658 2021.09.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 6076659 2021.09.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 6076660 2021.09.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6076661 2021.09.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 6076662 2021.09.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6076663 2021.09.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6076664 2021.09.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6076665 2021.09.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 6076666 2021.09.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6076667 2021.09.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6076669 2021.09.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6076678 2021.09.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6076718 2021.09.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6079329 2021.09.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6079330 2021.09.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6079344 2021.09.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6079345 2021.09.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6079346 2021.09.25 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6079347 2021.09.25 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6079348 2021.09.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6079349 2021.09.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6079350 2021.09.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6079351 2021.09.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6079352 2021.09.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6079353 2021.09.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6079355 2021.09.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6079356 2021.09.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6079357 2021.09.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6079358 2021.09.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6079359 2021.09.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6079360 2021.09.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6079361 2021.09.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6079362 2021.09.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6079363 2021.09.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6079364 2021.09.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6079365 2021.09.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 6079368 2021.09.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6079369 2021.09.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6079370 2021.09.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6079371 2021.09.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6079372 2021.09.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6079376 2021.09.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 140 6079377 2021.09.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6079380 2021.09.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 6079381 2021.09.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 6079382 2021.09.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6079383 2021.09.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6079384 2021.09.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6079394 2021.09.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6079395 2021.09.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 6079396 2021.09.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6079397 2021.09.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 6079398 2021.09.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 160 6079399 2021.09.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6079400 2021.09.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6079401 2021.09.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6079402 2021.09.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6079404 2021.09.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6081940 2021.09.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6081941 2021.09.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6081942 2021.09.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6081943 2021.09.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6081944 2021.09.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6081945 2021.09.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6081946 2021.09.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6074754 2021.09.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6074755 2021.09.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6074756 2021.09.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 6074757 2021.09.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6074758 2021.09.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 6075768 2021.09.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6075769 2021.09.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6075770 2021.09.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6075771 2021.09.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6075772 2021.09.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6076710 2021.09.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6076711 2021.09.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6076712 2021.09.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6076713 2021.09.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6076714 2021.09.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6076715 2021.09.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6076716 2021.09.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6076717 2021.09.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6079385 2021.09.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6072665 2021.09.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6072666 2021.09.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6072667 2021.09.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6072668 2021.09.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6072669 2021.09.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 6072670 2021.09.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6072671 2021.09.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6072673 2021.09.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6072674 2021.09.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6072675 2021.09.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6072676 2021.09.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6072677 2021.09.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 6071015 2021.09.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6071016 2021.09.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6071017 2021.09.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6071019 2021.09.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6071020 2021.09.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6071021 2021.09.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 6071022 2021.09.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6071023 2021.09.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6071024 2021.09.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6071159 2021.09.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6071643 2021.09.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 6071644 2021.09.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6071645 2021.09.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6068692 2021.09.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6068693 2021.09.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6068694 2021.09.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 6068695 2021.09.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6068696 2021.09.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6068697 2021.09.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6068698 2021.09.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6068699 2021.09.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6070754 2021.09.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6070755 2021.09.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6066832 2021.09.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6066833 2021.09.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6066834 2021.09.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6066835 2021.09.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6066836 2021.09.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 6066837 2021.09.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6066838 2021.09.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6066839 2021.09.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6066841 2021.09.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 6066842 2021.09.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6066843 2021.09.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6068588 2021.09.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6068589 2021.09.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6068590 2021.09.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6068592 2021.09.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6068594 2021.09.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6068595 2021.09.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6068596 2021.09.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6065559 2021.09.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6065560 2021.09.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6065561 2021.09.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6065562 2021.09.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6065563 2021.09.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6065564 2021.09.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6065566 2021.09.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6065567 2021.09.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6065568 2021.09.19 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6065569 2021.09.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 6065580 2021.09.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 6065596 2021.09.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6065597 2021.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6065598 2021.09.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6065599 2021.09.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6065626 2021.09.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6065628 2021.09.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6065629 2021.09.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6065630 2021.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6065631 2021.09.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6066001 2021.09.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6066002 2021.09.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 6066003 2021.09.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 6066004 2021.09.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6066007 2021.09.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6066008 2021.09.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6066009 2021.09.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6066010 2021.09.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6066019 2021.09.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 6066020 2021.09.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6066021 2021.09.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6066022 2021.09.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6066349 2021.09.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6066350 2021.09.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 29 6066351 2021.09.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6066352 2021.09.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6066353 2021.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6066354 2021.09.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6066355 2021.09.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 17 6066356 2021.09.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6066357 2021.09.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6066388 2021.09.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6066389 2021.09.19 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6066390 2021.09.19 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6066391 2021.09.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6066393 2021.09.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6066394 2021.09.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6066395 2021.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6066396 2021.09.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6066397 2021.09.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6066398 2021.09.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6066399 2021.09.19 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6066400 2021.09.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6066401 2021.09.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6066402 2021.09.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6066403 2021.09.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6066404 2021.09.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6066405 2021.09.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 350 6066868 2021.09.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6066869 2021.09.19 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6066870 2021.09.19 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6066871 2021.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6066873 2021.09.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6066874 2021.09.19 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6066875 2021.09.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6066876 2021.09.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6066877 2021.09.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6066878 2021.09.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6066879 2021.09.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 27 6066880 2021.09.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6066881 2021.09.19 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6066882 2021.09.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6066883 2021.09.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6060611 2021.09.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6060612 2021.09.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6060613 2021.09.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6061220 2021.09.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6061221 2021.09.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6061222 2021.09.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6061223 2021.09.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6061224 2021.09.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6061832 2021.09.18 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6061833 2021.09.18 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 6061834 2021.09.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6061835 2021.09.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6061836 2021.09.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6061838 2021.09.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 500 6065752 2021.09.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6065753 2021.09.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6065754 2021.09.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6066041 2021.09.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6066042 2021.09.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6066043 2021.09.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6066044 2021.09.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6066045 2021.09.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6066046 2021.09.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6066047 2021.09.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6060608 2021.09.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6060609 2021.09.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6060610 2021.09.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6056869 2021.09.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6056870 2021.09.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6056871 2021.09.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 6054259 2021.09.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 6054260 2021.09.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 6054261 2021.09.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6054262 2021.09.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6054263 2021.09.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6054264 2021.09.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6054265 2021.09.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6054266 2021.09.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6054267 2021.09.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6054268 2021.09.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6054671 2021.09.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6054672 2021.09.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6054673 2021.09.15 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6056451 2021.09.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6056452 2021.09.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6056453 2021.09.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6056454 2021.09.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6056455 2021.09.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6051540 2021.09.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6051542 2021.09.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6052041 2021.09.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6053714 2021.09.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6053715 2021.09.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6053716 2021.09.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6053717 2021.09.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6053718 2021.09.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6053719 2021.09.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6053720 2021.09.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 6053721 2021.09.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6049529 2021.09.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6049530 2021.09.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6049531 2021.09.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6049532 2021.09.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6049656 2021.09.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6049657 2021.09.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6049658 2021.09.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6049659 2021.09.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6049660 2021.09.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6049661 2021.09.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6049780 2021.09.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6049781 2021.09.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6050971 2021.09.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6050972 2021.09.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6050973 2021.09.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6051069 2021.09.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6051070 2021.09.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6051071 2021.09.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6046177 2021.09.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 6046178 2021.09.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6046179 2021.09.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 6046180 2021.09.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6046181 2021.09.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6046182 2021.09.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6046183 2021.09.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6046184 2021.09.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6046185 2021.09.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6046186 2021.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6046187 2021.09.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6046790 2021.09.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6046791 2021.09.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6046792 2021.09.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6046793 2021.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6046843 2021.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 6046844 2021.09.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6046845 2021.09.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 24 6046846 2021.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6046847 2021.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 6046848 2021.09.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6046849 2021.09.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6046850 2021.09.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 6046851 2021.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6046852 2021.09.12 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 6047495 2021.09.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6047517 2021.09.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6047518 2021.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6047519 2021.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6047520 2021.09.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6047521 2021.09.12 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6047522 2021.09.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6047523 2021.09.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6047524 2021.09.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6047525 2021.09.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6047526 2021.09.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6047527 2021.09.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6047528 2021.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6047529 2021.09.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6047530 2021.09.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6047805 2021.09.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 6047806 2021.09.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6047807 2021.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6047808 2021.09.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6047809 2021.09.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 6047810 2021.09.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6047813 2021.09.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6047814 2021.09.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6047815 2021.09.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6047816 2021.09.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6047817 2021.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6047818 2021.09.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6047819 2021.09.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6047820 2021.09.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 6047822 2021.09.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 6047823 2021.09.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6047825 2021.09.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6048696 2021.09.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6048697 2021.09.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6048698 2021.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6048699 2021.09.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6048700 2021.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6048701 2021.09.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6048702 2021.09.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6048772 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6048773 2021.09.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6048774 2021.09.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6048775 2021.09.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 6048776 2021.09.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6048777 2021.09.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 15 6049005 2021.09.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6049006 2021.09.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6049007 2021.09.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6049008 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6049009 2021.09.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 9 6049010 2021.09.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6049011 2021.09.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6049012 2021.09.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6049013 2021.09.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6049014 2021.09.12 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6049015 2021.09.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6049016 2021.09.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6049017 2021.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3500 6049018 2021.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6042087 2021.09.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6042088 2021.09.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6042089 2021.09.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6042090 2021.09.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6042091 2021.09.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6042092 2021.09.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6042093 2021.09.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6042094 2021.09.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6043422 2021.09.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6043423 2021.09.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6043424 2021.09.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6043425 2021.09.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6043426 2021.09.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6043427 2021.09.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6043428 2021.09.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6043429 2021.09.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6043918 2021.09.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 6043919 2021.09.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6043961 2021.09.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 6045475 2021.09.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6045476 2021.09.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6045477 2021.09.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6045478 2021.09.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6045480 2021.09.11 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6045481 2021.09.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6039813 2021.09.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 6039814 2021.09.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 6039815 2021.09.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6039816 2021.09.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6040799 2021.09.10 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 6040800 2021.09.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 6040801 2021.09.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6040802 2021.09.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6040803 2021.09.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 23 6040804 2021.09.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6040805 2021.09.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6040806 2021.09.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6040807 2021.09.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6040808 2021.09.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6040809 2021.09.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6040810 2021.09.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6041358 2021.09.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 6041359 2021.09.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6041360 2021.09.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 6041361 2021.09.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 6041362 2021.09.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6041363 2021.09.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6037983 2021.09.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6037984 2021.09.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6037985 2021.09.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6037986 2021.09.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6037987 2021.09.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6037988 2021.09.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6038025 2021.09.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6038463 2021.09.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 6039310 2021.09.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6039313 2021.09.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6039315 2021.09.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6039317 2021.09.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6039318 2021.09.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6039323 2021.09.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6039324 2021.09.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6039325 2021.09.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6039326 2021.09.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6039362 2021.09.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 6039363 2021.09.09 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 6039364 2021.09.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6039366 2021.09.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6039367 2021.09.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 6039368 2021.09.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 6039369 2021.09.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6039370 2021.09.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 6039371 2021.09.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6039372 2021.09.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6041711 2021.09.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 6041712 2021.09.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6035767 2021.09.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6035768 2021.09.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6035769 2021.09.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6035770 2021.09.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6035771 2021.09.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6035772 2021.09.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 6035773 2021.09.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6036515 2021.09.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6036517 2021.09.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6036518 2021.09.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6036568 2021.09.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6036569 2021.09.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6036570 2021.09.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6036571 2021.09.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6036572 2021.09.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6036573 2021.09.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6036574 2021.09.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6036575 2021.09.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6036576 2021.09.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6036578 2021.09.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6036579 2021.09.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 6036580 2021.09.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6036650 2021.09.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6036651 2021.09.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6036652 2021.09.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6036653 2021.09.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6036654 2021.09.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6036655 2021.09.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6036657 2021.09.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6036658 2021.09.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6036659 2021.09.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6036660 2021.09.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6036661 2021.09.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6036662 2021.09.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 6036663 2021.09.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6036664 2021.09.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6036665 2021.09.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6036666 2021.09.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6036667 2021.09.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6036668 2021.09.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6036669 2021.09.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6036670 2021.09.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 6036671 2021.09.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6036672 2021.09.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6036673 2021.09.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 6036674 2021.09.08 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6037670 2021.09.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6037671 2021.09.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6037672 2021.09.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6037673 2021.09.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6037674 2021.09.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6037675 2021.09.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6037676 2021.09.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6037678 2021.09.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6037679 2021.09.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6037680 2021.09.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6037681 2021.09.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6037682 2021.09.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6037683 2021.09.08 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6037684 2021.09.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6041878 2021.09.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6041879 2021.09.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6041880 2021.09.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6041881 2021.09.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6041882 2021.09.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6041883 2021.09.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6041884 2021.09.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6041885 2021.09.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6041886 2021.09.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6041887 2021.09.08 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 6041888 2021.09.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 6033455 2021.09.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6033456 2021.09.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6033577 2021.09.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6033581 2021.09.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6033588 2021.09.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6033609 2021.09.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6033611 2021.09.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6033612 2021.09.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6033613 2021.09.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6033614 2021.09.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6033615 2021.09.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6033616 2021.09.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 6033617 2021.09.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6035004 2021.09.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 6035005 2021.09.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6035006 2021.09.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6035007 2021.09.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6035008 2021.09.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6035009 2021.09.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6035010 2021.09.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6035011 2021.09.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 6035012 2021.09.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6035013 2021.09.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6035014 2021.09.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6035015 2021.09.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6035016 2021.09.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6035017 2021.09.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6035018 2021.09.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6035019 2021.09.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6035020 2021.09.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6035021 2021.09.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6035022 2021.09.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6036516 2021.09.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6036520 2021.09.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6038138 2021.09.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6038139 2021.09.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6038140 2021.09.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6038141 2021.09.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6039847 2021.09.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6039848 2021.09.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6051589 2021.09.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6051590 2021.09.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6051591 2021.09.07 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 6051592 2021.09.07 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6051593 2021.09.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6030577 2021.09.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6030578 2021.09.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6030579 2021.09.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6031223 2021.09.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 6031224 2021.09.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6031225 2021.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6031226 2021.09.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6031231 2021.09.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6031232 2021.09.06 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 6031233 2021.09.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 6031234 2021.09.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6031235 2021.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 6031236 2021.09.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6031237 2021.09.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6031238 2021.09.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6031240 2021.09.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6031264 2021.09.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6031265 2021.09.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 6031271 2021.09.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6032029 2021.09.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6032030 2021.09.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6032032 2021.09.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6032053 2021.09.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6032054 2021.09.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6032055 2021.09.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6032057 2021.09.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 6039401 2021.09.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6039402 2021.09.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6051585 2021.09.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6026820 2021.09.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 70 6026821 2021.09.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6026823 2021.09.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6026824 2021.09.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6026830 2021.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 6026831 2021.09.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6026880 2021.09.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 6026881 2021.09.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6026882 2021.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6026883 2021.09.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6026884 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6026885 2021.09.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6026886 2021.09.05 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 6026887 2021.09.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6027558 2021.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6027559 2021.09.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 6027560 2021.09.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6027561 2021.09.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6027562 2021.09.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6027563 2021.09.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6028692 2021.09.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6028695 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 6028788 2021.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6028789 2021.09.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6028790 2021.09.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6028791 2021.09.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6028792 2021.09.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6028794 2021.09.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6028795 2021.09.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6029809 2021.09.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 10 6029810 2021.09.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6029811 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6029813 2021.09.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6029814 2021.09.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6029815 2021.09.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6029816 2021.09.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6029817 2021.09.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6029818 2021.09.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6029819 2021.09.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6029820 2021.09.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6029821 2021.09.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6029822 2021.09.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6033954 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6033955 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6033956 2021.09.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6033957 2021.09.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6033958 2021.09.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6033959 2021.09.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6033960 2021.09.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6033961 2021.09.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6033962 2021.09.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6033963 2021.09.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 25 6033964 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6033965 2021.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 6033966 2021.09.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6033967 2021.09.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6033968 2021.09.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6033969 2021.09.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6033970 2021.09.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6033971 2021.09.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6033972 2021.09.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6038031 2021.09.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6038032 2021.09.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6038033 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6038034 2021.09.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6038035 2021.09.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6038036 2021.09.05 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6038037 2021.09.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6038038 2021.09.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6038039 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6038040 2021.09.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6038106 2021.09.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6038107 2021.09.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6038108 2021.09.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6038109 2021.09.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6038110 2021.09.05 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 6038111 2021.09.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6038112 2021.09.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6038113 2021.09.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6038114 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6038115 2021.09.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6038116 2021.09.05 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6038117 2021.09.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6038118 2021.09.05 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 6038120 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 6038121 2021.09.05 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6038122 2021.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6038123 2021.09.05 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6038124 2021.09.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6038125 2021.09.05 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 6038126 2021.09.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6038127 2021.09.05 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6038128 2021.09.05 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6038129 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6038130 2021.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6038132 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6038133 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6039841 2021.09.05 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 6039842 2021.09.05 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 6039843 2021.09.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6022723 2021.09.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6022724 2021.09.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6022725 2021.09.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6022726 2021.09.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 6022727 2021.09.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6022728 2021.09.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 6022729 2021.09.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 6022730 2021.09.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6024170 2021.09.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6024171 2021.09.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6024172 2021.09.04 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6024173 2021.09.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6024203 2021.09.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6024212 2021.09.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6024213 2021.09.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6024214 2021.09.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6024215 2021.09.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6024216 2021.09.04 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6024217 2021.09.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6024218 2021.09.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6024219 2021.09.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6024220 2021.09.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6024221 2021.09.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6024222 2021.09.04 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6024223 2021.09.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6024224 2021.09.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6024227 2021.09.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6024231 2021.09.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 6024232 2021.09.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 6024233 2021.09.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6024234 2021.09.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 6024237 2021.09.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6024241 2021.09.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6024242 2021.09.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6024243 2021.09.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 6024245 2021.09.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6024248 2021.09.04 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6024249 2021.09.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6024304 2021.09.04 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6025684 2021.09.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6025699 2021.09.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6025700 2021.09.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6025702 2021.09.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6025703 2021.09.04 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 6026914 2021.09.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6020678 2021.09.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6020679 2021.09.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6020680 2021.09.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6020681 2021.09.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6020682 2021.09.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 6020689 2021.09.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6020690 2021.09.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6020691 2021.09.03 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 6020692 2021.09.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 6020693 2021.09.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6020694 2021.09.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6020695 2021.09.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 6020696 2021.09.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 6020697 2021.09.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 6020698 2021.09.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6020699 2021.09.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6021245 2021.09.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6021246 2021.09.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 6021247 2021.09.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6021248 2021.09.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6021249 2021.09.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6021887 2021.09.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6021888 2021.09.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6021889 2021.09.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6021890 2021.09.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6021891 2021.09.03 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6021893 2021.09.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6021894 2021.09.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6021895 2021.09.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6021896 2021.09.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6021897 2021.09.03 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 6026616 2021.09.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6026902 2021.09.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 6017402 2021.09.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6017403 2021.09.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6017404 2021.09.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6017405 2021.09.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6017406 2021.09.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6019529 2021.09.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6019530 2021.09.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6019531 2021.09.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 6019532 2021.09.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6019533 2021.09.02 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 6019534 2021.09.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6019535 2021.09.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6019536 2021.09.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6019537 2021.09.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6019538 2021.09.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6019539 2021.09.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6019540 2021.09.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6019541 2021.09.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6019542 2021.09.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 6019543 2021.09.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6019544 2021.09.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6019545 2021.09.02 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6019663 2021.09.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6019664 2021.09.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6019665 2021.09.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6019666 2021.09.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6019667 2021.09.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6019668 2021.09.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6019669 2021.09.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6019671 2021.09.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6019672 2021.09.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6019673 2021.09.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6019674 2021.09.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6019675 2021.09.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6019676 2021.09.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6019677 2021.09.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6019678 2021.09.02 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6026614 2021.09.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6047051 2021.09.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6047052 2021.09.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6014976 2021.09.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6014977 2021.09.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6014978 2021.09.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 6014979 2021.09.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6014980 2021.09.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6016665 2021.09.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6016666 2021.09.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6016667 2021.09.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 6016668 2021.09.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6013201 2021.08.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6013202 2021.08.31 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 6013203 2021.08.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6013204 2021.08.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6013205 2021.08.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6013206 2021.08.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6014460 2021.08.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6014461 2021.08.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6014462 2021.08.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6014463 2021.08.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6011836 2021.08.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6011837 2021.08.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6011838 2021.08.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 6011839 2021.08.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6011840 2021.08.30 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 6011841 2021.08.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6011842 2021.08.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6012678 2021.08.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6012679 2021.08.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6012680 2021.08.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6012681 2021.08.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6012682 2021.08.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6009024 2021.08.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6009025 2021.08.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6009027 2021.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 6009028 2021.08.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6009029 2021.08.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6009030 2021.08.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6009036 2021.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6009037 2021.08.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6009038 2021.08.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6009039 2021.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6009040 2021.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6009041 2021.08.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6010245 2021.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6010246 2021.08.29 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6010247 2021.08.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6010248 2021.08.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6010249 2021.08.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6010250 2021.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6010251 2021.08.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6011156 2021.08.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 6011157 2021.08.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6011158 2021.08.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6011159 2021.08.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6011160 2021.08.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6011161 2021.08.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6011162 2021.08.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6011163 2021.08.29 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6011164 2021.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6011165 2021.08.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6011166 2021.08.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6011167 2021.08.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 6011168 2021.08.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6011169 2021.08.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 6011170 2021.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6011171 2021.08.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6011520 2021.08.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6011521 2021.08.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6011522 2021.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6011523 2021.08.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6011524 2021.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6011525 2021.08.29 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 6011526 2021.08.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 6011527 2021.08.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6011528 2021.08.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6011529 2021.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6011530 2021.08.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6011531 2021.08.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 230 6011532 2021.08.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6011533 2021.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6011534 2021.08.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 6011535 2021.08.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6011537 2021.08.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6011538 2021.08.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6011539 2021.08.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6011540 2021.08.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6011541 2021.08.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6011542 2021.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6011543 2021.08.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6011544 2021.08.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6011546 2021.08.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6011547 2021.08.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 6012001 2021.08.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6012002 2021.08.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6012003 2021.08.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6012005 2021.08.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6012006 2021.08.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6012007 2021.08.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6012008 2021.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 60 6012009 2021.08.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6012010 2021.08.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6012011 2021.08.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6012012 2021.08.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 6012013 2021.08.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6012014 2021.08.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 6012015 2021.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6012016 2021.08.29 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6012017 2021.08.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6014611 2021.08.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6014612 2021.08.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6003830 2021.08.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6003831 2021.08.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6003832 2021.08.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6003833 2021.08.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6003834 2021.08.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6003835 2021.08.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6003836 2021.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6003837 2021.08.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 6003838 2021.08.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6003839 2021.08.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6003840 2021.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6007175 2021.08.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6007176 2021.08.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6007177 2021.08.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6007178 2021.08.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6011403 2021.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6011404 2021.08.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 6011405 2021.08.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6011406 2021.08.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6011407 2021.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6011409 2021.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 6011410 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6011412 2021.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 6011413 2021.08.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6011414 2021.08.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6011415 2021.08.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6011416 2021.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 6011417 2021.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6011421 2021.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 6011424 2021.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6011425 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6011426 2021.08.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6011439 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6011475 2021.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 6011479 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6011480 2021.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6011481 2021.08.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6011483 2021.08.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6011484 2021.08.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6016682 2021.08.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6016683 2021.08.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6016684 2021.08.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6016685 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6016686 2021.08.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6016687 2021.08.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6016688 2021.08.28 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 6016689 2021.08.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6016690 2021.08.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6016691 2021.08.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6016692 2021.08.28 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6016693 2021.08.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6016694 2021.08.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 6016695 2021.08.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6016697 2021.08.28 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6016698 2021.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6016699 2021.08.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6016700 2021.08.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6016701 2021.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6016702 2021.08.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6032058 2021.08.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6032060 2021.08.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6032061 2021.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6032062 2021.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6032063 2021.08.28 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6000913 2021.08.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6000914 2021.08.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6000915 2021.08.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6000916 2021.08.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6000917 2021.08.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6000918 2021.08.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 6000919 2021.08.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 6000920 2021.08.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 6000921 2021.08.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6000922 2021.08.27