Pełna lista obserwacji drużyny

Wredny Szu : Andrzej Szuksztul


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5097310 2021.01.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5097305 2021.01.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5097306 2021.01.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5097307 2021.01.17 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 5097308 2021.01.17 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 5097309 2021.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5097311 2021.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5097312 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 10 5097313 2021.01.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5097314 2021.01.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5097315 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 5097316 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5097317 2021.01.17 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 5097304 2021.01.17 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5091852 2021.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 5091787 2021.01.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5086650 2021.01.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5086651 2021.01.15 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5086638 2021.01.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5086637 2021.01.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 5086636 2021.01.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 5086635 2021.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5086634 2021.01.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5086633 2021.01.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 60 5086632 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 5086631 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 700 5086630 2021.01.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5086629 2021.01.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 5086628 2021.01.15 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 5086627 2021.01.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 5086626 2021.01.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 5086640 2021.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5086641 2021.01.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 5097895 2021.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 5086639 2021.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5086900 2021.01.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 5086652 2021.01.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5086649 2021.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5086648 2021.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5086647 2021.01.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5086646 2021.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5086645 2021.01.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5086644 2021.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5086643 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5086642 2021.01.15 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5080616 2021.01.13 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 5072802 2021.01.10 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 5072806 2021.01.10 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5072805 2021.01.10 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5072807 2021.01.10 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5065430 2021.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5062657 2021.01.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5065356 2021.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5058289 2021.01.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5058288 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5057994 2021.01.05 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 5057995 2021.01.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5057996 2021.01.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5057997 2021.01.05 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5057998 2021.01.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5057999 2021.01.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5058000 2021.01.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5058002 2021.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5058003 2021.01.05 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 5058007 2021.01.05 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5058008 2021.01.05 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5057993 2021.01.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5057991 2021.01.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5057990 2021.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5058030 2021.01.05 mapa
rzadki alka, Alca torda 35 5057977 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 4 5057978 2021.01.05 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 5057979 2021.01.05 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 5057980 2021.01.05 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 20 5057982 2021.01.05 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5057983 2021.01.05 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 5057985 2021.01.05 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 20 5057986 2021.01.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5057987 2021.01.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5057988 2021.01.05 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5057989 2021.01.05 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5058010 2021.01.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5058001 2021.01.05 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 5058031 2021.01.05 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 5058120 2021.01.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5058119 2021.01.05 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 5 5057984 2021.01.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5058118 2021.01.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5058151 2021.01.05 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5058045 2021.01.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 5058044 2021.01.05 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 5058040 2021.01.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5058033 2021.01.05 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5058041 2021.01.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5058032 2021.01.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5058042 2021.01.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5058043 2021.01.05 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5058106 2021.01.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 5058109 2021.01.04 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5058103 2021.01.04 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 7 5058104 2021.01.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5058112 2021.01.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5058110 2021.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5058111 2021.01.04 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 7 5058105 2021.01.04 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5058108 2021.01.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5058107 2021.01.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5058113 2021.01.04 mapa
bardzo rzadki sikora lazurowa, Cyanistes cyanus 1 5049918 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5065132 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5065082 2021.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5065079 2021.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5065078 2021.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5065083 2021.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5065308 2021.01.01 mapa