Pełna lista obserwacji drużyny

Canon : Janusz Nowosielski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6154416 2021.10.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6150502 2021.10.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6150503 2021.10.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 22 6150504 2021.10.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6150505 2021.10.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 6150506 2021.10.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6150507 2021.10.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6150508 2021.10.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6150509 2021.10.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 6150510 2021.10.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6150511 2021.10.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 6150512 2021.10.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 6133952 2021.10.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6133953 2021.10.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6133954 2021.10.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 22 6133955 2021.10.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6133956 2021.10.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6133957 2021.10.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6133958 2021.10.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6133959 2021.10.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6133960 2021.10.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6133961 2021.10.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6133963 2021.10.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6133964 2021.10.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6133965 2021.10.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6133966 2021.10.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 6130366 2021.10.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6130367 2021.10.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 14 6130368 2021.10.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6130369 2021.10.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6130370 2021.10.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 6130371 2021.10.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6130372 2021.10.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6130373 2021.10.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 6130374 2021.10.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 6130375 2021.10.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 6130376 2021.10.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 110 6130377 2021.10.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6130378 2021.10.11 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 6130379 2021.10.11 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6130380 2021.10.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 6130381 2021.10.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 6130382 2021.10.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6130383 2021.10.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6130384 2021.10.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6130385 2021.10.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 6127422 2021.10.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 6127423 2021.10.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 6127424 2021.10.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 69 6127425 2021.10.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 6127426 2021.10.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 6127427 2021.10.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 135 6127428 2021.10.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6127429 2021.10.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 6127430 2021.10.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6127431 2021.10.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 120 6127432 2021.10.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6127433 2021.10.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6127434 2021.10.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6127435 2021.10.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 6127436 2021.10.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6127437 2021.10.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 6127438 2021.10.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 6127464 2021.10.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 6127465 2021.10.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6127466 2021.10.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 6127467 2021.10.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 6127468 2021.10.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 6127469 2021.10.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6127470 2021.10.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 6127471 2021.10.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6127472 2021.10.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6127473 2021.10.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 399 6127474 2021.10.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 120 6127475 2021.10.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 25 6127476 2021.10.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 6127477 2021.10.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6127478 2021.10.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6127479 2021.10.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6127480 2021.10.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6127481 2021.10.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 6127482 2021.10.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6127483 2021.10.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6117628 2021.10.07 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 6117629 2021.10.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 6117630 2021.10.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6115471 2021.10.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6115472 2021.10.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6115473 2021.10.06 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6115474 2021.10.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 78 6115475 2021.10.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 6115476 2021.10.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 6115477 2021.10.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6115478 2021.10.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 6115479 2021.10.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6115480 2021.10.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6115481 2021.10.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6115482 2021.10.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6115483 2021.10.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 6113365 2021.10.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6113366 2021.10.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6113367 2021.10.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 19 6113368 2021.10.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6113369 2021.10.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6113370 2021.10.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6113371 2021.10.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6113372 2021.10.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 6110947 2021.10.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 21 6110948 2021.10.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 22 6110949 2021.10.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6110950 2021.10.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6110951 2021.10.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6110952 2021.10.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 6110953 2021.10.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6110954 2021.10.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6110955 2021.10.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6110956 2021.10.04 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6110957 2021.10.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6110958 2021.10.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 6110959 2021.10.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6099866 2021.10.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6099867 2021.10.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6097971 2021.10.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 6095208 2021.09.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6095209 2021.09.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 6095210 2021.09.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 6095211 2021.09.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6095249 2021.09.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6095250 2021.09.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 6095251 2021.09.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6095252 2021.09.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6095253 2021.09.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6095254 2021.09.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 12 6095255 2021.09.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6095256 2021.09.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 6095258 2021.09.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6092852 2021.09.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6092866 2021.09.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 6092868 2021.09.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6092870 2021.09.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6092872 2021.09.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6092874 2021.09.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 6089303 2021.09.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 13 6089304 2021.09.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6089305 2021.09.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6089306 2021.09.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6041082 2021.09.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 6038509 2021.09.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6038510 2021.09.09 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 6038511 2021.09.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6038512 2021.09.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6038513 2021.09.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6037602 2021.09.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6037605 2021.09.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6037607 2021.09.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6037609 2021.09.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 6033693 2021.09.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6033694 2021.09.07 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 6033695 2021.09.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 6033696 2021.09.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 6033697 2021.09.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6033698 2021.09.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 6033699 2021.09.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6033707 2021.09.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6031838 2021.09.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6031841 2021.09.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6031843 2021.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 6031875 2021.09.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 25 6031876 2021.09.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 6031877 2021.09.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6031878 2021.09.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 6031879 2021.09.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6031880 2021.09.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6031881 2021.09.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6031882 2021.09.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6031883 2021.09.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6031884 2021.09.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6031885 2021.09.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6031886 2021.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 6031887 2021.09.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 6031888 2021.09.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 6031889 2021.09.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 6031890 2021.09.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 6031891 2021.09.06 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6031892 2021.09.06 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6031893 2021.09.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 22 6029249 2021.09.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6029250 2021.09.05 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6018087 2021.09.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6018088 2021.09.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 6018089 2021.09.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 27 6018389 2021.09.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6018390 2021.09.02 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 6018391 2021.09.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6018400 2021.09.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6018401 2021.09.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6018402 2021.09.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6018403 2021.09.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6015899 2021.09.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6015900 2021.09.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6015901 2021.09.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 6015902 2021.09.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6015989 2021.09.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6015994 2021.09.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 6012903 2021.08.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6012904 2021.08.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6012905 2021.08.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6012906 2021.08.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6012907 2021.08.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 6012908 2021.08.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6012909 2021.08.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 6012910 2021.08.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 6012911 2021.08.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6012912 2021.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6012913 2021.08.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6012914 2021.08.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6012915 2021.08.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6012916 2021.08.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6012917 2021.08.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 6012918 2021.08.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6012919 2021.08.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6012920 2021.08.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 6009172 2021.08.29 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 6009173 2021.08.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6009174 2021.08.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 6009175 2021.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6009176 2021.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6009177 2021.08.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6009178 2021.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6009179 2021.08.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6009180 2021.08.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6009181 2021.08.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6009182 2021.08.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6009183 2021.08.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6009184 2021.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6009185 2021.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6009186 2021.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6005133 2021.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6005135 2021.08.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6005136 2021.08.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 6005137 2021.08.28 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5999981 2021.08.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5999982 2021.08.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5999983 2021.08.26 mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 7 5999984 2021.08.26 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 19 5999985 2021.08.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5999986 2021.08.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5999989 2021.08.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5999990 2021.08.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5999991 2021.08.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 5999992 2021.08.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 5999993 2021.08.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5999994 2021.08.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5999995 2021.08.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5999996 2021.08.26 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 5999997 2021.08.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5999998 2021.08.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5999999 2021.08.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6000000 2021.08.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6000001 2021.08.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5997894 2021.08.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5997895 2021.08.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5997896 2021.08.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 5997897 2021.08.25 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5997898 2021.08.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5997899 2021.08.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5997900 2021.08.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5997901 2021.08.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5997902 2021.08.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5997903 2021.08.25 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5997904 2021.08.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5997905 2021.08.25 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 4 5997906 2021.08.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5994933 2021.08.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5994935 2021.08.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5994936 2021.08.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5994938 2021.08.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5994940 2021.08.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5981811 2021.08.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5981812 2021.08.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5981813 2021.08.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5981814 2021.08.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5981815 2021.08.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5981816 2021.08.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5981817 2021.08.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5981818 2021.08.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5981819 2021.08.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5981820 2021.08.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5981821 2021.08.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5981822 2021.08.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5981823 2021.08.19 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5981824 2021.08.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5981825 2021.08.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5981826 2021.08.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5980008 2021.08.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5980009 2021.08.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5980010 2021.08.18 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5980011 2021.08.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5980012 2021.08.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5980013 2021.08.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5980014 2021.08.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5980015 2021.08.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 5980016 2021.08.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5980017 2021.08.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5980018 2021.08.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5980019 2021.08.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5980020 2021.08.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 5980021 2021.08.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 31 5971456 2021.08.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 5971458 2021.08.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5973645 2021.08.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5973646 2021.08.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5973647 2021.08.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5973648 2021.08.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5973649 2021.08.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5973650 2021.08.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5973651 2021.08.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5973652 2021.08.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5973653 2021.08.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 5973654 2021.08.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5973655 2021.08.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5973656 2021.08.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5969658 2021.08.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5969659 2021.08.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5969660 2021.08.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5969661 2021.08.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5969662 2021.08.14 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5969663 2021.08.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5969664 2021.08.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5969665 2021.08.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5969666 2021.08.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5969667 2021.08.14 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5969668 2021.08.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5969669 2021.08.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5969670 2021.08.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5969671 2021.08.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5969672 2021.08.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5969673 2021.08.14 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5965039 2021.08.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 5965040 2021.08.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 5965041 2021.08.12 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5965042 2021.08.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5965043 2021.08.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5965044 2021.08.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5965045 2021.08.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5965046 2021.08.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5965047 2021.08.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5965048 2021.08.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5965049 2021.08.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5965050 2021.08.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5965051 2021.08.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5948520 2021.08.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5948521 2021.08.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5948522 2021.08.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5948523 2021.08.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5948524 2021.08.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5948525 2021.08.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5948526 2021.08.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5948527 2021.08.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5948529 2021.08.05 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5948530 2021.08.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5948531 2021.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5948532 2021.08.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5948533 2021.08.05 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5949048 2021.08.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5942457 2021.08.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5942458 2021.08.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 5942459 2021.08.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5942460 2021.08.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5942461 2021.08.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5942462 2021.08.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5942463 2021.08.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5942464 2021.08.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5942465 2021.08.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5942466 2021.08.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5942467 2021.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5942468 2021.08.02 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5942469 2021.08.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5942470 2021.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5942471 2021.08.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5942472 2021.08.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5942473 2021.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 5942474 2021.08.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 60 5942475 2021.08.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5942476 2021.08.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5942477 2021.08.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5942478 2021.08.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5942479 2021.08.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5942480 2021.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5942481 2021.08.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5942482 2021.08.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 5942483 2021.08.02 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5928911 2021.07.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 5928912 2021.07.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5928913 2021.07.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 5928914 2021.07.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5928915 2021.07.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 5928916 2021.07.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 5928918 2021.07.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5928919 2021.07.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5928923 2021.07.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5928924 2021.07.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5925859 2021.07.26 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5925860 2021.07.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5925861 2021.07.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5925862 2021.07.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5925863 2021.07.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5925864 2021.07.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5925865 2021.07.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5925866 2021.07.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5925867 2021.07.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5925868 2021.07.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5925869 2021.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5925870 2021.07.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5925871 2021.07.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5925872 2021.07.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5925873 2021.07.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5925874 2021.07.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5925875 2021.07.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5925876 2021.07.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5925877 2021.07.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5925878 2021.07.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5925879 2021.07.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5925880 2021.07.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5925881 2021.07.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5925882 2021.07.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5925883 2021.07.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5925884 2021.07.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5925885 2021.07.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5925886 2021.07.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5925887 2021.07.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5925888 2021.07.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5925889 2021.07.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5925890 2021.07.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5925891 2021.07.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5925893 2021.07.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5925902 2021.07.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5922370 2021.07.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5922371 2021.07.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5913899 2021.07.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5913900 2021.07.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5913901 2021.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5913902 2021.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5913903 2021.07.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5913904 2021.07.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 5913905 2021.07.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5913906 2021.07.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5913907 2021.07.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5913908 2021.07.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5913909 2021.07.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5913910 2021.07.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5913911 2021.07.22 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 5911602 2021.07.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 16 5911604 2021.07.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 5911605 2021.07.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5911606 2021.07.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5911607 2021.07.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5911608 2021.07.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5911609 2021.07.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5911610 2021.07.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5911611 2021.07.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5911612 2021.07.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5911613 2021.07.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5911614 2021.07.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5911615 2021.07.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5911616 2021.07.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5911617 2021.07.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5911618 2021.07.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5911619 2021.07.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5911620 2021.07.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5910058 2021.07.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5910059 2021.07.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5910060 2021.07.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5910061 2021.07.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5910062 2021.07.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5910063 2021.07.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5910064 2021.07.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5910065 2021.07.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5910066 2021.07.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5910067 2021.07.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5910068 2021.07.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 5887522 2021.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 5887523 2021.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5887524 2021.07.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5887525 2021.07.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5887526 2021.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5887527 2021.07.11 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5887528 2021.07.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 5887529 2021.07.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5887530 2021.07.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5887531 2021.07.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5887532 2021.07.11 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5887533 2021.07.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5887534 2021.07.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5887535 2021.07.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5887536 2021.07.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5887537 2021.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5887538 2021.07.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5887539 2021.07.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5887540 2021.07.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5887541 2021.07.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5887542 2021.07.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5887543 2021.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5887544 2021.07.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5887545 2021.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5839058 2021.06.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5839059 2021.06.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5839060 2021.06.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5839061 2021.06.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5839062 2021.06.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5839063 2021.06.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5839064 2021.06.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5839065 2021.06.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5839066 2021.06.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 5839067 2021.06.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 5839068 2021.06.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5839069 2021.06.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5839070 2021.06.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5839071 2021.06.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5839072 2021.06.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 5839073 2021.06.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5839074 2021.06.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 5839075 2021.06.24 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5839076 2021.06.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5839077 2021.06.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5839078 2021.06.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5839079 2021.06.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5839080 2021.06.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5839081 2021.06.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5839082 2021.06.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5839083 2021.06.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5836631 2021.06.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 5836632 2021.06.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5836633 2021.06.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5836634 2021.06.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5836635 2021.06.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 5836636 2021.06.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5836637 2021.06.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5836638 2021.06.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5836639 2021.06.23 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5836640 2021.06.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5836641 2021.06.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5836642 2021.06.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5836643 2021.06.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5836644 2021.06.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5836645 2021.06.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5836646 2021.06.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5836647 2021.06.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5836648 2021.06.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5831181 2021.06.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5831183 2021.06.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5811824 2021.06.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5811825 2021.06.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5811826 2021.06.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5811827 2021.06.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5811828 2021.06.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5811829 2021.06.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5811830 2021.06.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 5811831 2021.06.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5811832 2021.06.15 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5811833 2021.06.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5811834 2021.06.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5811835 2021.06.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5811836 2021.06.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5811837 2021.06.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5811838 2021.06.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5811839 2021.06.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5811840 2021.06.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5811841 2021.06.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5811842 2021.06.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5811843 2021.06.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5811844 2021.06.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5811845 2021.06.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5811846 2021.06.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5811847 2021.06.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 5811848 2021.06.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5811849 2021.06.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5800180 2021.06.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5800182 2021.06.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5800183 2021.06.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5800184 2021.06.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5800185 2021.06.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5792820 2021.06.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5792821 2021.06.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5792822 2021.06.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5792823 2021.06.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5792824 2021.06.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5792825 2021.06.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 8 5792826 2021.06.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5792827 2021.06.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5792828 2021.06.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5792829 2021.06.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5792830 2021.06.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5792831 2021.06.10 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5792877 2021.06.10 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5788824 2021.06.09 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5788825 2021.06.09 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5780826 2021.06.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5780828 2021.06.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5780829 2021.06.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5780831 2021.06.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5780832 2021.06.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5780833 2021.06.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 5780834 2021.06.07 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5780835 2021.06.07 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5780836 2021.06.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5780837 2021.06.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5780838 2021.06.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5780840 2021.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5780841 2021.06.07 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 4 5780842 2021.06.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5780843 2021.06.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5780844 2021.06.07 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5780845 2021.06.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5758589 2021.06.04 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5753923 2021.06.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5747434 2021.06.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 4 5747435 2021.06.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5747436 2021.06.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5747437 2021.06.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5747438 2021.06.02 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 4 5747439 2021.06.02 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 4 5747440 2021.06.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5747441 2021.06.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5747442 2021.06.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 5747443 2021.06.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5747444 2021.06.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5747445 2021.06.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5747446 2021.06.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5747447 2021.06.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5747448 2021.06.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5747449 2021.06.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5747450 2021.06.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5747451 2021.06.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5747452 2021.06.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5747453 2021.06.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5747490 2021.06.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5730111 2021.05.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5730112 2021.05.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5730113 2021.05.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5730114 2021.05.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5730115 2021.05.30 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 5 5730116 2021.05.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5730117 2021.05.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5730118 2021.05.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5730119 2021.05.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5730120 2021.05.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5730121 2021.05.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5730122 2021.05.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5730123 2021.05.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5730124 2021.05.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5730125 2021.05.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5730126 2021.05.30 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5730127 2021.05.30 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5734185 2021.05.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5734186 2021.05.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 5734187 2021.05.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 5734188 2021.05.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5734189 2021.05.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5734190 2021.05.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 5734191 2021.05.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 5734192 2021.05.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 5734193 2021.05.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5734194 2021.05.30 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 6 5734195 2021.05.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 32 5734196 2021.05.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5734197 2021.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5734198 2021.05.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 5734199 2021.05.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5734200 2021.05.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5734201 2021.05.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5734202 2021.05.30 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5734203 2021.05.30 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 5 5734204 2021.05.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5734205 2021.05.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 5734206 2021.05.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5734207 2021.05.30 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5734208 2021.05.30 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5734209 2021.05.30 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5734210 2021.05.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5734211 2021.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5734212 2021.05.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5734213 2021.05.30 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5734214 2021.05.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5734215 2021.05.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5734216 2021.05.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5726586 2021.05.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5726587 2021.05.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5726588 2021.05.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5726589 2021.05.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5726590 2021.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5605748 2021.05.09 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 3 5605942 2021.05.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5579219 2021.05.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5579220 2021.05.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5579221 2021.05.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 6 5579222 2021.05.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5579223 2021.05.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5579224 2021.05.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5579225 2021.05.05 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5579226 2021.05.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5579227 2021.05.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5579228 2021.05.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5579229 2021.05.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5579230 2021.05.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5579231 2021.05.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5579232 2021.05.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5579233 2021.05.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5579234 2021.05.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5579235 2021.05.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5579236 2021.05.05 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5560228 2021.05.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5560230 2021.05.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5560231 2021.05.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5560235 2021.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5560237 2021.05.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5564785 2021.05.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5564786 2021.05.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5564787 2021.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5564788 2021.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5564789 2021.05.03 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5564790 2021.05.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 5564791 2021.05.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5564792 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5564793 2021.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5564794 2021.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5564795 2021.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5564796 2021.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5564797 2021.05.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5564798 2021.05.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5564799 2021.05.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5564800 2021.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5564801 2021.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5564802 2021.05.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5564803 2021.05.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5564804 2021.05.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5564805 2021.05.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5564806 2021.05.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5564807 2021.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5564808 2021.05.03 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5564809 2021.05.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5564810 2021.05.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5557342 2021.05.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5557343 2021.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5557344 2021.05.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5557345 2021.05.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5557346 2021.05.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5557347 2021.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5557348 2021.05.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5557349 2021.05.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5557350 2021.05.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5557351 2021.05.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5557352 2021.05.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5557353 2021.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5557354 2021.05.02 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5557390 2021.05.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5557397 2021.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5557399 2021.05.02 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5549633 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5549634 2021.05.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5549635 2021.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5549636 2021.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5549637 2021.05.01 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5534525 2021.04.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5534527 2021.04.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5534528 2021.04.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 16 5561196 2021.04.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5527874 2021.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5527875 2021.04.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5527876 2021.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5527877 2021.04.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5527878 2021.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5527879 2021.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5527880 2021.04.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5527881 2021.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5527882 2021.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5527883 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5527884 2021.04.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5527885 2021.04.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5527886 2021.04.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5527887 2021.04.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5527888 2021.04.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5527889 2021.04.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5527890 2021.04.28 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5527891 2021.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5527892 2021.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5527893 2021.04.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5527894 2021.04.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5527895 2021.04.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5527896 2021.04.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5527897 2021.04.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5527898 2021.04.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5527899 2021.04.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5527900 2021.04.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5522049 2021.04.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5522050 2021.04.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5522051 2021.04.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5522052 2021.04.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5522053 2021.04.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5522054 2021.04.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5522055 2021.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5522056 2021.04.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5522057 2021.04.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5522058 2021.04.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5522059 2021.04.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5522060 2021.04.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5522061 2021.04.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5522062 2021.04.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5522063 2021.04.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5522064 2021.04.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5522065 2021.04.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5519120 2021.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5519121 2021.04.26 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5519122 2021.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 5519123 2021.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5519124 2021.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5519125 2021.04.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5519126 2021.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5519127 2021.04.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5519128 2021.04.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5519129 2021.04.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5519130 2021.04.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5519131 2021.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5519132 2021.04.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5519133 2021.04.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5519134 2021.04.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5519135 2021.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5519136 2021.04.26 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5519137 2021.04.26 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5519138 2021.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5519139 2021.04.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5519140 2021.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 5519151 2021.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5519152 2021.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5519153 2021.04.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5519154 2021.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5519155 2021.04.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5519156 2021.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5519157 2021.04.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5519158 2021.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 28 5519159 2021.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5519160 2021.04.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5519161 2021.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5519162 2021.04.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5519163 2021.04.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5519164 2021.04.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5519165 2021.04.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5519166 2021.04.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5519167 2021.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5519172 2021.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 21 5508525 2021.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5508527 2021.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5508528 2021.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5508545 2021.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 61 5508546 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5508547 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5508548 2021.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5508549 2021.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5508550 2021.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5508551 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5508552 2021.04.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5508553 2021.04.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5508554 2021.04.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5508555 2021.04.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5508556 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5508557 2021.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5508558 2021.04.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5508559 2021.04.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5508560 2021.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5508594 2021.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5508595 2021.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5508596 2021.04.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5508597 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5508598 2021.04.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5508599 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5508600 2021.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5508601 2021.04.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5508603 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5508604 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5508605 2021.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5508606 2021.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5508607 2021.04.25 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5508608 2021.04.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5508834 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 6 5490503 2021.04.22 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 5490504 2021.04.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 5490505 2021.04.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5490506 2021.04.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5490507 2021.04.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5490508 2021.04.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5490509 2021.04.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 5 5490510 2021.04.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5490511 2021.04.22 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5490512 2021.04.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5490513 2021.04.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5490514 2021.04.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5490515 2021.04.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5490516 2021.04.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5490517 2021.04.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5490518 2021.04.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5490519 2021.04.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5490520 2021.04.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5490521 2021.04.22 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5490522 2021.04.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 5484952 2021.04.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 5484953 2021.04.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 5484954 2021.04.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5484955 2021.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5484956 2021.04.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5484957 2021.04.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5484958 2021.04.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 5484959 2021.04.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5484960 2021.04.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5484961 2021.04.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5484962 2021.04.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5484963 2021.04.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5484964 2021.04.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 5484965 2021.04.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 5484966 2021.04.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5484967 2021.04.21 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5484968 2021.04.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5484969 2021.04.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5484970 2021.04.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5484971 2021.04.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5484972 2021.04.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5484973 2021.04.21 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5484974 2021.04.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5484975 2021.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5484976 2021.04.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5484977 2021.04.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5484978 2021.04.21 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5484979 2021.04.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5484980 2021.04.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5484981 2021.04.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5484982 2021.04.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5475676 2021.04.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5475685 2021.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5475686 2021.04.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5475687 2021.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5475688 2021.04.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5475689 2021.04.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 5475690 2021.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5475691 2021.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5475692 2021.04.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5475693 2021.04.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5475694 2021.04.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5475695 2021.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5475696 2021.04.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5475697 2021.04.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5475698 2021.04.19 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5475699 2021.04.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 5475700 2021.04.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5475701 2021.04.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5475702 2021.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5475703 2021.04.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5475704 2021.04.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5464545 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 5464602 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 5464604 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 6 5464927 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5464928 2021.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 5464929 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5464930 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5464931 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5464932 2021.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5464933 2021.04.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5464934 2021.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5464935 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 23 5464936 2021.04.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5464937 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5464938 2021.04.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5464939 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5464940 2021.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5464941 2021.04.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 5464942 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 5464943 2021.04.18 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5464944 2021.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5464945 2021.04.18 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 5464946 2021.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5464947 2021.04.18 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5464948 2021.04.18 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5464949 2021.04.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5464950 2021.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5464951 2021.04.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5464952 2021.04.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5464953 2021.04.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5464954 2021.04.18 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5464955 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5464956 2021.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 5464957 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5464958 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5464959 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5464960 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5464961 2021.04.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5464962 2021.04.18 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5464963 2021.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5464964 2021.04.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5464965 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5464966 2021.04.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5451549 2021.04.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5454093 2021.04.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5454094 2021.04.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5454095 2021.04.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5454096 2021.04.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5454097 2021.04.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5454098 2021.04.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5454099 2021.04.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 5454100 2021.04.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5454101 2021.04.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5454102 2021.04.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5454103 2021.04.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5454104 2021.04.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5454105 2021.04.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5454106 2021.04.16 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5454107 2021.04.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5454108 2021.04.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5454109 2021.04.16 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5454110 2021.04.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5454111 2021.04.16 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5454112 2021.04.16 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5454113 2021.04.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5454114 2021.04.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5454115 2021.04.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5454116 2021.04.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5454117 2021.04.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5449291 2021.04.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 24 5446731 2021.04.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5446732 2021.04.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5446733 2021.04.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 44 5446734 2021.04.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5446735 2021.04.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5446736 2021.04.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5446737 2021.04.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5446738 2021.04.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 5446739 2021.04.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5446740 2021.04.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5446741 2021.04.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5446743 2021.04.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5446744 2021.04.14 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5446745 2021.04.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5446746 2021.04.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5446747 2021.04.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5446748 2021.04.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5446749 2021.04.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5446750 2021.04.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5446751 2021.04.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5446752 2021.04.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 5446753 2021.04.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 5446754 2021.04.14 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5446755 2021.04.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5446756 2021.04.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5446757 2021.04.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5446758 2021.04.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5446759 2021.04.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 5446760 2021.04.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5446761 2021.04.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5446762 2021.04.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5446763 2021.04.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5446764 2021.04.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 12 5446765 2021.04.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 5446766 2021.04.14 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5446767 2021.04.14 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5446768 2021.04.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5446769 2021.04.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5446770 2021.04.14 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5446771 2021.04.14 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5446917 2021.04.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5444003 2021.04.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5444004 2021.04.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5444007 2021.04.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5444032 2021.04.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 5444038 2021.04.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5444040 2021.04.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 5444061 2021.04.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5444062 2021.04.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5444063 2021.04.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 5444064 2021.04.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 5444065 2021.04.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5444066 2021.04.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5444067 2021.04.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 5444068 2021.04.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5444069 2021.04.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5444070 2021.04.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5444114 2021.04.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5444129 2021.04.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5444171 2021.04.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5444173 2021.04.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5427592 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5427616 2021.04.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5427617 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5427618 2021.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5427619 2021.04.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5427620 2021.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5427621 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5427622 2021.04.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5427623 2021.04.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5427624 2021.04.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5427625 2021.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5427626 2021.04.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5427627 2021.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5427628 2021.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5427629 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5427630 2021.04.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5427631 2021.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5427658 2021.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5427659 2021.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5427660 2021.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 5427661 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5427662 2021.04.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5427663 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5427664 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5427665 2021.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5427666 2021.04.11 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5427667 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5427668 2021.04.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5427669 2021.04.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5427670 2021.04.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5427671 2021.04.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 14 5427672 2021.04.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5427673 2021.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5438101 2021.04.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5438102 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5438103 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5438104 2021.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5438105 2021.04.11 mapa
pospolity kr