Pełna lista obserwacji drużyny

Canon : Janusz Nowosielski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 5090115 2021.01.16 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 5089154 2021.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5089146 2021.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5089145 2021.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5089144 2021.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5089143 2021.01.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5089142 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5089141 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5089140 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5089139 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5089138 2021.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5089159 2021.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5089160 2021.01.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5089161 2021.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5090114 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5090113 2021.01.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5090112 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5090111 2021.01.16 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5090110 2021.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 5090109 2021.01.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5090108 2021.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5090107 2021.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 49 5090106 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5089162 2021.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 27 5089156 2021.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5086103 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5086102 2021.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 5086101 2021.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 130 5086100 2021.01.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5086104 2021.01.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 5086105 2021.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5086106 2021.01.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5086108 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5086109 2021.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5086110 2021.01.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5086107 2021.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 5082494 2021.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5082495 2021.01.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5082496 2021.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5082497 2021.01.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5082467 2021.01.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5082466 2021.01.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 5082465 2021.01.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5082464 2021.01.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5082462 2021.01.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5082461 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 110 5082460 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5082498 2021.01.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 5082499 2021.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5082500 2021.01.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5082463 2021.01.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5082511 2021.01.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5082510 2021.01.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 200 5082509 2021.01.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 5082508 2021.01.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5082507 2021.01.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 15 5082506 2021.01.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5082501 2021.01.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5082502 2021.01.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5082503 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5082504 2021.01.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5082505 2021.01.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 5079646 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5079645 2021.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5079644 2021.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5079643 2021.01.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5079642 2021.01.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 90 5079641 2021.01.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5079640 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5079639 2021.01.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5079647 2021.01.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 5079648 2021.01.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5079649 2021.01.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 5079665 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5079663 2021.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5079662 2021.01.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5079660 2021.01.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5079654 2021.01.13 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5079652 2021.01.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5079650 2021.01.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 16 5077158 2021.01.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 5077159 2021.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5077160 2021.01.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5077161 2021.01.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 21 5077162 2021.01.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 5077163 2021.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5077164 2021.01.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5068851 2021.01.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5068853 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5068854 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5068855 2021.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 12 5068902 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5068903 2021.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 5068904 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5068905 2021.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 5068906 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 17 5068907 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 5068909 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5068908 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5068910 2021.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5063989 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5063988 2021.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5063987 2021.01.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5063986 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 45 5063985 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5063984 2021.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 9 5063990 2021.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 12 5063991 2021.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5063995 2021.01.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5063996 2021.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 5063998 2021.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5064003 2021.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5064004 2021.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 5064007 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 5064016 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 5067061 2021.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5063982 2021.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5063981 2021.01.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 35 5063896 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5063897 2021.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5063898 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5063899 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5063900 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5063901 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5063980 2021.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5056680 2021.01.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5056681 2021.01.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 90 5056682 2021.01.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 8 5056683 2021.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5056684 2021.01.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5056685 2021.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5056686 2021.01.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 16 5056687 2021.01.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 5056688 2021.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5056689 2021.01.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5056690 2021.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5056691 2021.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 5053711 2021.01.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 5053712 2021.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 43 5053713 2021.01.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5053714 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5053715 2021.01.06 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5053716 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5053709 2021.01.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5053708 2021.01.06 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 15 5053707 2021.01.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 5053706 2021.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5053705 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5053704 2021.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 5053703 2021.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 5053717 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5053718 2021.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5053732 2021.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5053731 2021.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5053730 2021.01.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5053729 2021.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5053728 2021.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 800 5053727 2021.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5053726 2021.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 5053725 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5053719 2021.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5053720 2021.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5053721 2021.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5053722 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5053724 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5053723 2021.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5049309 2021.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5049310 2021.01.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5049311 2021.01.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5049312 2021.01.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5049313 2021.01.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 60 5049314 2021.01.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 5049315 2021.01.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5047062 2021.01.04 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5047061 2021.01.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5047060 2021.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5047059 2021.01.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 26 5047058 2021.01.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5047057 2021.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5047056 2021.01.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5047055 2021.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5047054 2021.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5047053 2021.01.04 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5047052 2021.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5047122 2021.01.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5047064 2021.01.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5047111 2021.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 5047112 2021.01.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5049524 2021.01.04 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5047123 2021.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5047121 2021.01.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5047119 2021.01.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5047118 2021.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5047117 2021.01.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5047116 2021.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 5047115 2021.01.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5047114 2021.01.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5047113 2021.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5042230 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 24 5042231 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5042233 2021.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 5042234 2021.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5042235 2021.01.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 5042236 2021.01.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 5042237 2021.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5042232 2021.01.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5036206 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5036207 2021.01.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 5036208 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 140 5036217 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5036218 2021.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5036220 2021.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5036221 2021.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5028298 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5028297 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5028296 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5028295 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5028294 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5028293 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 22 5028292 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5028291 2021.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5028299 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 13 5028313 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 5028342 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5028326 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5028324 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5028323 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5028290 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5028316 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5028315 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5028314 2021.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5028317 2021.01.01 mapa