Pełna lista obserwacji drużyny

Canon : Janusz Nowosielski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5605748 2021.05.09 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 3 5605942 2021.05.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5579219 2021.05.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5579220 2021.05.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5579221 2021.05.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 6 5579222 2021.05.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5579223 2021.05.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5579224 2021.05.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5579225 2021.05.05 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5579226 2021.05.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5579227 2021.05.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5579228 2021.05.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5579229 2021.05.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5579230 2021.05.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5579231 2021.05.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5579232 2021.05.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5579233 2021.05.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5579234 2021.05.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5579235 2021.05.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5579236 2021.05.05 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5560228 2021.05.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5560230 2021.05.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5560231 2021.05.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5560235 2021.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5560237 2021.05.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5564785 2021.05.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5564786 2021.05.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5564787 2021.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5564788 2021.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5564789 2021.05.03 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5564790 2021.05.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 5564791 2021.05.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5564792 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5564793 2021.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5564794 2021.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5564795 2021.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5564796 2021.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5564797 2021.05.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5564798 2021.05.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5564799 2021.05.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5564800 2021.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5564801 2021.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5564802 2021.05.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5564803 2021.05.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5564804 2021.05.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5564805 2021.05.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5564806 2021.05.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5564807 2021.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5564808 2021.05.03 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5564809 2021.05.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5564810 2021.05.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5557342 2021.05.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5557343 2021.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5557344 2021.05.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5557345 2021.05.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5557346 2021.05.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5557347 2021.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5557348 2021.05.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5557349 2021.05.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5557350 2021.05.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5557351 2021.05.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5557352 2021.05.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5557353 2021.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5557354 2021.05.02 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5557390 2021.05.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5557397 2021.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5557399 2021.05.02 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5549633 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5549634 2021.05.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5549635 2021.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5549636 2021.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5549637 2021.05.01 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5534525 2021.04.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5534527 2021.04.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5534528 2021.04.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 16 5561196 2021.04.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5527874 2021.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5527875 2021.04.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5527876 2021.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5527877 2021.04.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5527878 2021.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5527879 2021.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5527880 2021.04.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5527881 2021.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5527882 2021.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5527883 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5527884 2021.04.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5527885 2021.04.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5527886 2021.04.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5527887 2021.04.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5527888 2021.04.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5527889 2021.04.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5527890 2021.04.28 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5527891 2021.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5527892 2021.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5527893 2021.04.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5527894 2021.04.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5527895 2021.04.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5527896 2021.04.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5527897 2021.04.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5527898 2021.04.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5527899 2021.04.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5527900 2021.04.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5522049 2021.04.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5522050 2021.04.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5522051 2021.04.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5522052 2021.04.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5522053 2021.04.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5522054 2021.04.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5522055 2021.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5522056 2021.04.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5522057 2021.04.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5522058 2021.04.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5522059 2021.04.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5522060 2021.04.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5522061 2021.04.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5522062 2021.04.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5522063 2021.04.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5522064 2021.04.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5522065 2021.04.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5519120 2021.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5519121 2021.04.26 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5519122 2021.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 5519123 2021.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5519124 2021.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5519125 2021.04.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5519126 2021.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5519127 2021.04.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5519128 2021.04.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5519129 2021.04.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5519130 2021.04.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5519131 2021.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5519132 2021.04.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5519133 2021.04.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5519134 2021.04.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5519135 2021.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5519136 2021.04.26 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5519137 2021.04.26 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5519138 2021.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5519139 2021.04.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5519140 2021.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 5519151 2021.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5519152 2021.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5519153 2021.04.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5519154 2021.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5519155 2021.04.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5519156 2021.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5519157 2021.04.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5519158 2021.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 28 5519159 2021.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5519160 2021.04.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5519161 2021.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5519162 2021.04.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5519163 2021.04.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5519164 2021.04.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5519165 2021.04.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5519166 2021.04.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5519167 2021.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5519172 2021.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 21 5508525 2021.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5508527 2021.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5508528 2021.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5508545 2021.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 61 5508546 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5508547 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5508548 2021.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5508549 2021.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5508550 2021.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5508551 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5508552 2021.04.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5508553 2021.04.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5508554 2021.04.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5508555 2021.04.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5508556 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5508557 2021.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5508558 2021.04.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5508559 2021.04.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5508560 2021.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5508594 2021.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5508595 2021.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5508596 2021.04.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5508597 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5508598 2021.04.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5508599 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5508600 2021.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5508601 2021.04.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5508603 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5508604 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5508605 2021.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5508606 2021.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5508607 2021.04.25 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5508608 2021.04.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5508834 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 6 5490503 2021.04.22 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 5490504 2021.04.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 5490505 2021.04.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5490506 2021.04.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5490507 2021.04.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5490508 2021.04.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5490509 2021.04.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 5 5490510 2021.04.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5490511 2021.04.22 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5490512 2021.04.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5490513 2021.04.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5490514 2021.04.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5490515 2021.04.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5490516 2021.04.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5490517 2021.04.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5490518 2021.04.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5490519 2021.04.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5490520 2021.04.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5490521 2021.04.22 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5490522 2021.04.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 5484952 2021.04.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 5484953 2021.04.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 5484954 2021.04.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5484955 2021.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5484956 2021.04.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5484957 2021.04.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5484958 2021.04.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 5484959 2021.04.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5484960 2021.04.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5484961 2021.04.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5484962 2021.04.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5484963 2021.04.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5484964 2021.04.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 5484965 2021.04.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 5484966 2021.04.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5484967 2021.04.21 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5484968 2021.04.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5484969 2021.04.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5484970 2021.04.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5484971 2021.04.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5484972 2021.04.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5484973 2021.04.21 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5484974 2021.04.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5484975 2021.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5484976 2021.04.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5484977 2021.04.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5484978 2021.04.21 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5484979 2021.04.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5484980 2021.04.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5484981 2021.04.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5484982 2021.04.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5475676 2021.04.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5475685 2021.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5475686 2021.04.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5475687 2021.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5475688 2021.04.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5475689 2021.04.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 5475690 2021.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5475691 2021.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5475692 2021.04.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5475693 2021.04.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5475694 2021.04.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5475695 2021.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5475696 2021.04.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5475697 2021.04.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5475698 2021.04.19 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5475699 2021.04.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 5475700 2021.04.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5475701 2021.04.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5475702 2021.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5475703 2021.04.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5475704 2021.04.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5464545 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 5464602 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 5464604 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 6 5464927 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5464928 2021.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 5464929 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5464930 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5464931 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5464932 2021.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5464933 2021.04.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5464934 2021.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5464935 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 23 5464936 2021.04.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5464937 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5464938 2021.04.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5464939 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5464940 2021.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5464941 2021.04.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 5464942 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 5464943 2021.04.18 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5464944 2021.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5464945 2021.04.18 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 5464946 2021.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5464947 2021.04.18 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5464948 2021.04.18 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5464949 2021.04.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5464950 2021.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5464951 2021.04.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5464952 2021.04.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5464953 2021.04.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5464954 2021.04.18 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5464955 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5464956 2021.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 5464957 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5464958 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5464959 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5464960 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5464961 2021.04.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5464962 2021.04.18 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5464963 2021.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5464964 2021.04.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5464965 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5464966 2021.04.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5451549 2021.04.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5454093 2021.04.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5454094 2021.04.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5454095 2021.04.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5454096 2021.04.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5454097 2021.04.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5454098 2021.04.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5454099 2021.04.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 5454100 2021.04.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5454101 2021.04.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5454102 2021.04.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5454103 2021.04.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5454104 2021.04.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5454105 2021.04.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5454106 2021.04.16 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5454107 2021.04.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5454108 2021.04.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5454109 2021.04.16 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5454110 2021.04.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5454111 2021.04.16 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5454112 2021.04.16 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5454113 2021.04.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5454114 2021.04.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5454115 2021.04.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5454116 2021.04.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5454117 2021.04.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5449291 2021.04.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 24 5446731 2021.04.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5446732 2021.04.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5446733 2021.04.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 44 5446734 2021.04.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5446735 2021.04.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5446736 2021.04.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5446737 2021.04.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5446738 2021.04.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 5446739 2021.04.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5446740 2021.04.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5446741 2021.04.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5446743 2021.04.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5446744 2021.04.14 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5446745 2021.04.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5446746 2021.04.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5446747 2021.04.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5446748 2021.04.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5446749 2021.04.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5446750 2021.04.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5446751 2021.04.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5446752 2021.04.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 5446753 2021.04.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 5446754 2021.04.14 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5446755 2021.04.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5446756 2021.04.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5446757 2021.04.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5446758 2021.04.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5446759 2021.04.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 5446760 2021.04.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5446761 2021.04.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5446762 2021.04.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5446763 2021.04.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5446764 2021.04.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 12 5446765 2021.04.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 5446766 2021.04.14 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5446767 2021.04.14 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5446768 2021.04.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5446769 2021.04.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5446770 2021.04.14 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5446771 2021.04.14 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5446917 2021.04.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5444003 2021.04.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5444004 2021.04.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5444007 2021.04.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5444032 2021.04.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 5444038 2021.04.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5444040 2021.04.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 5444061 2021.04.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5444062 2021.04.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5444063 2021.04.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 5444064 2021.04.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 5444065 2021.04.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5444066 2021.04.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5444067 2021.04.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 5444068 2021.04.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5444069 2021.04.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5444070 2021.04.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5444114 2021.04.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5444129 2021.04.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5444171 2021.04.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5444173 2021.04.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5427592 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5427616 2021.04.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5427617 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5427618 2021.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5427619 2021.04.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5427620 2021.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5427621 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5427622 2021.04.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5427623 2021.04.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5427624 2021.04.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5427625 2021.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5427626 2021.04.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5427627 2021.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5427628 2021.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5427629 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5427630 2021.04.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5427631 2021.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5427658 2021.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5427659 2021.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5427660 2021.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 5427661 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5427662 2021.04.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5427663 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5427664 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5427665 2021.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5427666 2021.04.11 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5427667 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5427668 2021.04.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5427669 2021.04.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5427670 2021.04.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5427671 2021.04.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 14 5427672 2021.04.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5427673 2021.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5438101 2021.04.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5438102 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5438103 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5438104 2021.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5438105 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5438106 2021.04.11 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5438107 2021.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5438108 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5438109 2021.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5438110 2021.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5438111 2021.04.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5438112 2021.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5438113 2021.04.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5438114 2021.04.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 5438115 2021.04.11 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5438116 2021.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 5415027 2021.04.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5415028 2021.04.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 5415029 2021.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5415030 2021.04.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5415031 2021.04.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5415032 2021.04.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5415033 2021.04.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5415034 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5415035 2021.04.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5415036 2021.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 5415037 2021.04.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5415038 2021.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5415039 2021.04.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5415040 2021.04.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5415041 2021.04.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5415042 2021.04.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 5415055 2021.04.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5416969 2021.04.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 5407716 2021.04.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 5407717 2021.04.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5407718 2021.04.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5407719 2021.04.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5407720 2021.04.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5407721 2021.04.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5407722 2021.04.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 5407723 2021.04.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5407724 2021.04.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5407725 2021.04.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5407726 2021.04.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5407727 2021.04.08 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 100 5407728 2021.04.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5407729 2021.04.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5407730 2021.04.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5407731 2021.04.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5407732 2021.04.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5407733 2021.04.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5407734 2021.04.08 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5407736 2021.04.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5403025 2021.04.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5416190 2021.04.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5398906 2021.04.05 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5416194 2021.04.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5388223 2021.04.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 22 5388224 2021.04.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5388225 2021.04.04 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5388226 2021.04.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5388227 2021.04.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5388228 2021.04.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5388229 2021.04.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5388230 2021.04.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5388231 2021.04.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5388232 2021.04.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5388233 2021.04.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5388234 2021.04.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5388235 2021.04.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5388236 2021.04.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5388237 2021.04.04 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5388238 2021.04.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5388239 2021.04.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5388240 2021.04.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5388241 2021.04.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5388242 2021.04.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5388243 2021.04.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5388320 2021.04.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5388321 2021.04.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5388322 2021.04.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5388323 2021.04.04 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5388324 2021.04.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5388325 2021.04.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 5388326 2021.04.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5388327 2021.04.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5388328 2021.04.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5388329 2021.04.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5388330 2021.04.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5388331 2021.04.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5390533 2021.04.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5381937 2021.04.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5381938 2021.04.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5381939 2021.04.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5381940 2021.04.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5381941 2021.04.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 5381942 2021.04.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5381943 2021.04.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5381944 2021.04.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 5381945 2021.04.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5381946 2021.04.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5381947 2021.04.03 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5381948 2021.04.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 5371379 2021.04.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5371380 2021.04.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5371381 2021.04.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5371382 2021.04.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5371383 2021.04.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5371384 2021.04.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5371385 2021.04.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5371386 2021.04.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5371387 2021.04.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5371388 2021.04.01 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 5371389 2021.04.01 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5371390 2021.04.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5371391 2021.04.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5371392 2021.04.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5371444 2021.04.01 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5371818 2021.04.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5371853 2021.04.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5371854 2021.04.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5371855 2021.04.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5371857 2021.04.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5371858 2021.04.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5371860 2021.04.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5371871 2021.04.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5367209 2021.03.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5367210 2021.03.31 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 12 5367211 2021.03.31 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5367212 2021.03.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5367213 2021.03.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5367214 2021.03.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 5367215 2021.03.31 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5367216 2021.03.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 12 5367217 2021.03.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5367218 2021.03.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5367219 2021.03.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5367220 2021.03.31 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5367221 2021.03.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5367222 2021.03.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5367223 2021.03.31 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5367224 2021.03.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5367225 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5367226 2021.03.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5367227 2021.03.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5367228 2021.03.31 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5367229 2021.03.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5367230 2021.03.31 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5367236 2021.03.31 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5371346 2021.03.31 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5371347 2021.03.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5361840 2021.03.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5361841 2021.03.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5361842 2021.03.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5361843 2021.03.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5361844 2021.03.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5361846 2021.03.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5361847 2021.03.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5361849 2021.03.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5361850 2021.03.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5361851 2021.03.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5361852 2021.03.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5361853 2021.03.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5361854 2021.03.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5361893 2021.03.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5361894 2021.03.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5361895 2021.03.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 5361896 2021.03.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5361897 2021.03.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5361898 2021.03.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5361899 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5361900 2021.03.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 5361901 2021.03.30 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 5361902 2021.03.30 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5361903 2021.03.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5361904 2021.03.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5361928 2021.03.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5361929 2021.03.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5361930 2021.03.30 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5361931 2021.03.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5361932 2021.03.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5361933 2021.03.30 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5361934 2021.03.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5361935 2021.03.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5361936 2021.03.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5361937 2021.03.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5361938 2021.03.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5361939 2021.03.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5361940 2021.03.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5364857 2021.03.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5356989 2021.03.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5356990 2021.03.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5356991 2021.03.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 18 5356992 2021.03.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5356993 2021.03.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5356994 2021.03.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5356995 2021.03.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5356996 2021.03.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5356997 2021.03.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5356998 2021.03.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5356999 2021.03.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5357000 2021.03.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5357001 2021.03.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5357002 2021.03.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5357003 2021.03.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5357004 2021.03.29 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5357005 2021.03.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5357006 2021.03.29 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5357007 2021.03.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5357008 2021.03.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5357009 2021.03.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5357010 2021.03.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5357011 2021.03.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5357012 2021.03.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5357013 2021.03.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5357014 2021.03.29 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5357015 2021.03.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5357016 2021.03.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5346346 2021.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5349568 2021.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 13 5349569 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5349570 2021.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 5349571 2021.03.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5349572 2021.03.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5349573 2021.03.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 5349574 2021.03.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5349575 2021.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5349576 2021.03.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5349577 2021.03.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5349578 2021.03.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5349579 2021.03.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5349580 2021.03.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5349581 2021.03.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5349582 2021.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5349583 2021.03.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5349584 2021.03.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5349585 2021.03.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5349586 2021.03.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5349587 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5349588 2021.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5349589 2021.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5349625 2021.03.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5349626 2021.03.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5349627 2021.03.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5349628 2021.03.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5349629 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5350001 2021.03.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5350015 2021.03.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5344355 2021.03.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5344356 2021.03.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5344357 2021.03.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5344358 2021.03.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5344359 2021.03.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5344360 2021.03.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5344361 2021.03.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5344362 2021.03.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 5344363 2021.03.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5344364 2021.03.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5344365 2021.03.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 5344366 2021.03.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5344367 2021.03.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5344368 2021.03.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5344369 2021.03.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5344370 2021.03.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5344371 2021.03.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5344388 2021.03.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 5344389 2021.03.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5344390 2021.03.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5344391 2021.03.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5344392 2021.03.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5344393 2021.03.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5344394 2021.03.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5344395 2021.03.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 5344396 2021.03.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5344397 2021.03.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5344398 2021.03.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 5344399 2021.03.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5346349 2021.03.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5334269 2021.03.26 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 13 5334270 2021.03.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 13 5334273 2021.03.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 5332341 2021.03.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 5332342 2021.03.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 5332343 2021.03.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5332344 2021.03.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 5332345 2021.03.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5332346 2021.03.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5332347 2021.03.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5332348 2021.03.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5332349 2021.03.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5332350 2021.03.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5332351 2021.03.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5332352 2021.03.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5332353 2021.03.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5332354 2021.03.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 5332355 2021.03.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5332356 2021.03.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5332357 2021.03.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5332358 2021.03.25 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5332359 2021.03.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5332360 2021.03.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5332361 2021.03.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5332362 2021.03.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 5332363 2021.03.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5332364 2021.03.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5332365 2021.03.25 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5332366 2021.03.25 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5332367 2021.03.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5332368 2021.03.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5332369 2021.03.25 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5332370 2021.03.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5332371 2021.03.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5332372 2021.03.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5332373 2021.03.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5332374 2021.03.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5332375 2021.03.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5332376 2021.03.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5332377 2021.03.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 5332398 2021.03.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 5332399 2021.03.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5332400 2021.03.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5327825 2021.03.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5327826 2021.03.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5327827 2021.03.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5327828 2021.03.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5327829 2021.03.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 14 5327830 2021.03.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5327831 2021.03.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 16 5327832 2021.03.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5327833 2021.03.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5327834 2021.03.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5327835 2021.03.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5327836 2021.03.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5327837 2021.03.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 5327838 2021.03.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5327839 2021.03.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5327840 2021.03.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5327841 2021.03.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5327842 2021.03.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5327843 2021.03.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5327844 2021.03.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5327845 2021.03.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5327846 2021.03.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5327847 2021.03.24 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5329199 2021.03.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5324321 2021.03.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5324322 2021.03.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 5324323 2021.03.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5324324 2021.03.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 3 5324325 2021.03.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 5324326 2021.03.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5324327 2021.03.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5324328 2021.03.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5324329 2021.03.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5324330 2021.03.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5324331 2021.03.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5324332 2021.03.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5324333 2021.03.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5324334 2021.03.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5324335 2021.03.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5324336 2021.03.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 5324337 2021.03.23 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5324338 2021.03.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 5324339 2021.03.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5324340 2021.03.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5324342 2021.03.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5324343 2021.03.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5324344 2021.03.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5324345 2021.03.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5324347 2021.03.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5324348 2021.03.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5321421 2021.03.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5321422 2021.03.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 230 5321425 2021.03.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5321426 2021.03.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5321430 2021.03.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5321433 2021.03.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5321436 2021.03.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5321465 2021.03.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5321466 2021.03.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5321467 2021.03.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 5321468 2021.03.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5321469 2021.03.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5321470 2021.03.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5321471 2021.03.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5321472 2021.03.22 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5321474 2021.03.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5321475 2021.03.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 5321476 2021.03.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5321477 2021.03.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5321478 2021.03.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5321479 2021.03.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5321480 2021.03.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5321481 2021.03.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 48 5321482 2021.03.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 37 5321486 2021.03.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 260 5317261 2021.03.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5317263 2021.03.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5317265 2021.03.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5301055 2021.03.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5301057 2021.03.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5301058 2021.03.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5301059 2021.03.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 5301060 2021.03.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5301063 2021.03.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5301067 2021.03.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5301070 2021.03.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5301072 2021.03.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5301074 2021.03.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 5301142 2021.03.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5301144 2021.03.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 5301146 2021.03.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5295361 2021.03.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 5295362 2021.03.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5295395 2021.03.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5295396 2021.03.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5295398 2021.03.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5295399 2021.03.15 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 10 5295402 2021.03.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 160 5295406 2021.03.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5295410 2021.03.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 210 5286692 2021.03.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 22 5286703 2021.03.14 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5286705 2021.03.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 5286708 2021.03.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5286709 2021.03.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5292177 2021.03.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5278800 2021.03.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5278801 2021.03.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5278802 2021.03.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5278803 2021.03.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5278804 2021.03.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5278805 2021.03.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5278806 2021.03.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5278807 2021.03.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5278808 2021.03.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5278809 2021.03.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5278810 2021.03.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5278811 2021.03.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5278812 2021.03.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5278813 2021.03.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5278814 2021.03.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5275802 2021.03.11 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5275803 2021.03.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5275804 2021.03.11 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 15 5275805 2021.03.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 5275806 2021.03.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5275807 2021.03.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 5275808 2021.03.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5275809 2021.03.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5275810 2021.03.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5275811 2021.03.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 15 5275878 2021.03.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5275883 2021.03.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 5275884 2021.03.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 80 5275885 2021.03.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5274055 2021.03.10 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 5274056 2021.03.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5274057 2021.03.10 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 5274058 2021.03.10 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 5274059 2021.03.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5274060 2021.03.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5274061 2021.03.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5274062 2021.03.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5274063 2021.03.10 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5269258 2021.03.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5269259 2021.03.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5269260 2021.03.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5269261 2021.03.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5269262 2021.03.09 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5270482 2021.03.09 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5266126 2021.03.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5266127 2021.03.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5266128 2021.03.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5266129 2021.03.08 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 5266355 2021.03.08 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 2 5263662 2021.03.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 18 5246365 2021.03.03 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 28 5246366 2021.03.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5246367 2021.03.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5246368 2021.03.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 5246369 2021.03.03 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 5246370 2021.03.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 5246371 2021.03.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 36 5246372 2021.03.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5246373 2021.03.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5246374 2021.03.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5246375 2021.03.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5246376 2021.03.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5246377 2021.03.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5246378 2021.03.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5246379 2021.03.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5246382 2021.03.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5246383 2021.03.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5246384 2021.03.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5246385 2021.03.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5246386 2021.03.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5246387 2021.03.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5246388 2021.03.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5246389 2021.03.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5246390 2021.03.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5246391 2021.03.03 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 8 5242005 2021.03.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 17 5242006 2021.03.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5242007 2021.03.02 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5242008 2021.03.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5242009 2021.03.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5239203 2021.03.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5239204 2021.03.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5239205 2021.03.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5239206 2021.03.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5239207 2021.03.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5239208 2021.03.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5239209 2021.03.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 27 5239251 2021.03.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 29 5239253 2021.03.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5239269 2021.03.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5239270 2021.03.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5239271 2021.03.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5239272 2021.03.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5239274 2021.03.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 3 5239275 2021.03.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5239276 2021.03.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5239277 2021.03.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5239278 2021.03.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5239279 2021.03.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5239280 2021.03.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5239281 2021.03.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5239282 2021.03.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 5237099 2021.02.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 5237101 2021.02.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5237102 2021.02.27 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 150 5237106 2021.02.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5237107 2021.02.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5237108 2021.02.27 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5222076 2021.02.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 16 5222077 2021.02.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 5222078 2021.02.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5222079 2021.02.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5222080 2021.02.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5222081 2021.02.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5222082 2021.02.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5222083 2021.02.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5222084 2021.02.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5222085 2021.02.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 5222086 2021.02.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 5222087 2021.02.26 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5222088 2021.02.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 5222089 2021.02.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5222090 2021.02.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5222091 2021.02.26 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5222092 2021.02.26 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5222093 2021.02.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 55 5220194 2021.02.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5220197 2021.02.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5220198 2021.02.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 160 5220199 2021.02.25 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 60 5220200 2021.02.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5220201 2021.02.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5220202 2021.02.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5220203 2021.02.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5220204 2021.02.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 5220205 2021.02.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 5220206 2021.02.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 5220207 2021.02.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 5220208 2021.02.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 5220209 2021.02.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5220210 2021.02.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5220211 2021.02.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5220212 2021.02.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 56 5220214 2021.02.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 5220215 2021.02.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5220216 2021.02.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5220217 2021.02.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5220218 2021.02.25 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5220219 2021.02.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5215521 2021.02.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5215522 2021.02.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 5215523 2021.02.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5215524 2021.02.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5215525 2021.02.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5215526 2021.02.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5215527 2021.02.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5215528 2021.02.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 5215529 2021.02.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 14 5215530 2021.02.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5215531 2021.02.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5215532 2021.02.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5211122 2021.02.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5211124 2021.02.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 5211125 2021.02.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5211126 2021.02.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5211127 2021.02.23 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5211128 2021.02.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5211129 2021.02.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5211130 2021.02.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5211132 2021.02.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5208521 2021.02.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5208522 2021.02.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5208523 2021.02.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5208524 2021.02.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5208525 2021.02.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5208526 2021.02.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5208527 2021.02.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5208528 2021.02.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5202099 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5202103 2021.02.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5202105 2021.02.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5202106 2021.02.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5202108 2021.02.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5202109 2021.02.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5202110 2021.02.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5202112 2021.02.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5202113 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5202122 2021.02.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 5202123 2021.02.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 5202124 2021.02.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5202125 2021.02.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5202126 2021.02.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5202127 2021.02.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 5202128 2021.02.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5202129 2021.02.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5202173 2021.02.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5202174 2021.02.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5202175 2021.02.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 5202176 2021.02.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 5202177 2021.02.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5202178 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5202179 2021.02.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5202180 2021.02.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5202181 2021.02.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5202182 2021.02.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 5202183 2021.02.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5202184 2021.02.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5202185 2021.02.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5202186 2021.02.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 5202187 2021.02.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5202188 2021.02.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5202189 2021.02.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5202190 2021.02.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5190473 2021.02.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 5190474 2021.02.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5190475 2021.02.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5190476 2021.02.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5190477 2021.02.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5190478 2021.02.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5190479 2021.02.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5190480 2021.02.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5190481 2021.02.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5190482 2021.02.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5187992 2021.02.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 5187993 2021.02.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5187994 2021.02.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 5187995 2021.02.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5187996 2021.02.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5187997 2021.02.17 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5187998 2021.02.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5188000 2021.02.17 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5188001 2021.02.17 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 5188002 2021.02.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5183307 2021.02.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5183308 2021.02.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5183315 2021.02.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 90 5183316 2021.02.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5183318 2021.02.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5183319 2021.02.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 120 5183321 2021.02.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5183323 2021.02.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5183324 2021.02.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5183326 2021.02.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5183327 2021.02.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5183328 2021.02.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5183351 2021.02.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5183352 2021.02.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5183353 2021.02.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 5183354 2021.02.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 5183355 2021.02.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5183356 2021.02.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5183357 2021.02.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5183358 2021.02.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5183359 2021.02.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5183360 2021.02.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5183361 2021.02.15 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 5183362 2021.02.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5183363 2021.02.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 220 5183364 2021.02.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5183365 2021.02.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5178302 2021.02.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 5178303 2021.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5178304 2021.02.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5178305 2021.02.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5178306 2021.02.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5178307 2021.02.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5178308 2021.02.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5178309 2021.02.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5178310 2021.02.14