Pełna lista obserwacji drużyny

TARDA : Wojciech Kaczor


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5068503 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5068500 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 5068498 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 5068501 2021.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 5068502 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5068497 2021.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5068499 2021.01.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 5068496 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 5068203 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5068197 2021.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 5068198 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5068200 2021.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 16 5068199 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5068202 2021.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5068201 2021.01.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5068182 2021.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5068181 2021.01.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5068180 2021.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 5062311 2021.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5062310 2021.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5062309 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5062312 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 5062308 2021.01.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5062307 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5062306 2021.01.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 5062305 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5062304 2021.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5062303 2021.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5062053 2021.01.09 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5062052 2021.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5062054 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5062051 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5062049 2021.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5062050 2021.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5062048 2021.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5062593 2021.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5062592 2021.01.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5062591 2021.01.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5052360 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5052359 2021.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5051675 2021.01.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5051674 2021.01.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5051670 2021.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5051671 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5051673 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5051668 2021.01.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5051669 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5051672 2021.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5051667 2021.01.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5051349 2021.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5051348 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5051347 2021.01.06 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5051345 2021.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5051344 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5051346 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5051343 2021.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5052368 2021.01.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5052369 2021.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5051188 2021.01.04 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 5051186 2021.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 5051187 2021.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5051185 2021.01.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5046203 2021.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5046202 2021.01.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 5046201 2021.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5046200 2021.01.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5046199 2021.01.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5046194 2021.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5046195 2021.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5046193 2021.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5046105 2021.01.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5046106 2021.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5046104 2021.01.04 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5046100 2021.01.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5046103 2021.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 5046102 2021.01.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5046101 2021.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5046099 2021.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5043215 2021.01.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5041441 2021.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5041365 2021.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5041364 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5041070 2021.01.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 22 5040771 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5040769 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 105 5040770 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5040094 2021.01.03 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5034424 2021.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5033466 2021.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5033467 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 5033468 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5033470 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5033471 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5033473 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5033474 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5033465 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5033472 2021.01.01 mapa