Pełna lista obserwacji drużyny

Qll27 : Maciej Kulmajer


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5097485 2021.01.17 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 50 5097484 2021.01.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 5092292 2021.01.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 5092293 2021.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5091839 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5091837 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5091840 2021.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 33 5091835 2021.01.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5091836 2021.01.16 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5091832 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5091838 2021.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5091834 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 5091833 2021.01.16 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5091831 2021.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5069127 2021.01.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5069126 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 5069125 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5069128 2021.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5069124 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5069122 2021.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5069123 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 5069121 2021.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5059458 2021.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5059457 2021.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5059455 2021.01.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5059456 2021.01.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5059452 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5059454 2021.01.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5059453 2021.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5059451 2021.01.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 5059450 2021.01.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5059449 2021.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5059448 2021.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5059447 2021.01.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5059446 2021.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5059445 2021.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5059444 2021.01.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5059441 2021.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5059443 2021.01.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5059442 2021.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 5059438 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 5059440 2021.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5059439 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 12 5059437 2021.01.08 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 5059435 2021.01.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5059436 2021.01.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5059434 2021.01.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5059433 2021.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 36 5059432 2021.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5057890 2021.01.07 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5057889 2021.01.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5057885 2021.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5057887 2021.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5057888 2021.01.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5057886 2021.01.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5057884 2021.01.07 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 70 5057883 2021.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5057882 2021.01.07 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5057881 2021.01.07 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 5057880 2021.01.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5054281 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5051665 2021.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5051664 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5051662 2021.01.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5051661 2021.01.06 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5051659 2021.01.06 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 5051660 2021.01.06 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5054282 2021.01.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5051663 2021.01.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5051656 2021.01.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5051655 2021.01.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5051657 2021.01.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5051653 2021.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5051652 2021.01.05 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5051650 2021.01.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5051651 2021.01.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 5051649 2021.01.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5051648 2021.01.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5036277 2021.01.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 80 5036274 2021.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5036276 2021.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 16 5036275 2021.01.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 5036273 2021.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5036272 2021.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5036271 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5036269 2021.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 5036270 2021.01.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5036268 2021.01.02 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 5036264 2021.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 5036265 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5036267 2021.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5036266 2021.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5036262 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5036263 2021.01.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5036260 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5036261 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 5036259 2021.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 5036258 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5036256 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5036257 2021.01.02 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5036255 2021.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5029707 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5029705 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5029706 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 5029704 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5029702 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5029703 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5029701 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5029700 2021.01.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5029699 2021.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5029698 2021.01.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5029697 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5029696 2021.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5029694 2021.01.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5029695 2021.01.01 mapa