Pełna lista obserwacji drużyny

Qll27 : Maciej Kulmajer


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6309881 2021.12.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6307486 2021.12.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6307485 2021.12.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6307484 2021.12.29 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6307483 2021.12.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 200 6307482 2021.12.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6307480 2021.12.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6307478 2021.12.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6307479 2021.12.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6307477 2021.12.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6307475 2021.12.29 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 6307476 2021.12.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 100 6307459 2021.12.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6307470 2021.12.29 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 6307469 2021.12.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6307468 2021.12.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 52 6307467 2021.12.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6307466 2021.12.29 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6307465 2021.12.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6307464 2021.12.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6307463 2021.12.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6307462 2021.12.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6307461 2021.12.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6303842 2021.12.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6303841 2021.12.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6303840 2021.12.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6303839 2021.12.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6303838 2021.12.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 6303837 2021.12.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 6303836 2021.12.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 6303835 2021.12.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 6303834 2021.12.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6303833 2021.12.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 6303832 2021.12.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6303831 2021.12.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6303830 2021.12.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 14 6298270 2021.12.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 12 6298269 2021.12.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 6298268 2021.12.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6298267 2021.12.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 25 6298266 2021.12.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6298265 2021.12.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6298264 2021.12.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 6298263 2021.12.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6298262 2021.12.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 16 6298261 2021.12.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6298260 2021.12.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6298259 2021.12.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 6298258 2021.12.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6287072 2021.12.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6287071 2021.12.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6287070 2021.12.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6287069 2021.12.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 16 6287068 2021.12.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 6287067 2021.12.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6287066 2021.12.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6287065 2021.12.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6287064 2021.12.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6287063 2021.12.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6261278 2021.12.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6261276 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6261275 2021.12.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 6261274 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6261273 2021.12.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 36 6261272 2021.12.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6244492 2021.11.27 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 6244491 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6244490 2021.11.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6244489 2021.11.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6244488 2021.11.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6244487 2021.11.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6244486 2021.11.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6244485 2021.11.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6244484 2021.11.27 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6244483 2021.11.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6244482 2021.11.27 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 15 6241830 2021.11.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6241824 2021.11.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 6241825 2021.11.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 6241821 2021.11.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 6241826 2021.11.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6241822 2021.11.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6241823 2021.11.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 6241820 2021.11.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 48 6241819 2021.11.25 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 6241818 2021.11.25 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 6241817 2021.11.25 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 6241827 2021.11.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6241828 2021.11.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6241829 2021.11.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6241831 2021.11.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6241832 2021.11.25 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6241833 2021.11.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 6241834 2021.11.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 6241835 2021.11.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6241836 2021.11.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6241837 2021.11.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6241838 2021.11.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6236340 2021.11.22 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 6236332 2021.11.22 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 17 6236339 2021.11.22 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6236337 2021.11.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6236341 2021.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6236333 2021.11.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 6236336 2021.11.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6236334 2021.11.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6236338 2021.11.22 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6236331 2021.11.22 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 6236330 2021.11.22 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6236328 2021.11.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 60 6236329 2021.11.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6233886 2021.11.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 6233885 2021.11.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6233884 2021.11.21 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6233883 2021.11.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6231485 2021.11.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6231484 2021.11.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6231483 2021.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6231482 2021.11.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6231481 2021.11.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6231480 2021.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6231479 2021.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6231478 2021.11.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6231477 2021.11.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6208098 2021.11.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 6208097 2021.11.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 6208096 2021.11.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 6208094 2021.11.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6208093 2021.11.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6208092 2021.11.11 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6208091 2021.11.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6208090 2021.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6208089 2021.11.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6208088 2021.11.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6208087 2021.11.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6208086 2021.11.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6208085 2021.11.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6208084 2021.11.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6208083 2021.11.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6208082 2021.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 6208081 2021.11.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6208080 2021.11.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6207472 2021.10.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6207471 2021.10.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6207470 2021.10.31 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 25 6207469 2021.10.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6207468 2021.10.31 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6207467 2021.10.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6207466 2021.10.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6207465 2021.10.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 6207464 2021.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6207463 2021.10.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6207462 2021.10.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6207461 2021.10.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 6179229 2021.10.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6179228 2021.10.30 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6179227 2021.10.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6179226 2021.10.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6179225 2021.10.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6179223 2021.10.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6179222 2021.10.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6179221 2021.10.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6179220 2021.10.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6179219 2021.10.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6004758 2021.08.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6004757 2021.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6004759 2021.08.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 6004756 2021.08.28 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 6004754 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6004755 2021.08.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6004752 2021.07.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6004753 2021.07.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6004751 2021.07.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6004750 2021.07.31 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5899877 2021.07.17 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5885677 2021.07.11 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5885675 2021.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5885676 2021.07.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5885673 2021.07.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5885674 2021.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 5885672 2021.07.11 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5885671 2021.07.11 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 7 5885678 2021.07.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5824198 2021.06.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5824197 2021.06.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5824199 2021.06.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5824195 2021.06.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5824193 2021.06.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 5824196 2021.06.18 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 5824192 2021.06.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5824194 2021.06.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5818771 2021.06.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5818770 2021.06.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5818769 2021.06.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5818768 2021.06.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5818767 2021.06.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 5818766 2021.06.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5818765 2021.06.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 5818764 2021.06.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5818763 2021.06.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5818762 2021.06.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5818761 2021.06.17 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5818759 2021.06.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5818760 2021.06.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5818758 2021.06.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5818757 2021.06.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5799194 2021.06.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5799192 2021.06.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5799193 2021.06.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5799190 2021.06.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5799189 2021.06.12 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5799188 2021.06.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5799163 2021.06.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 5799162 2021.06.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5799161 2021.06.12 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5799160 2021.06.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 5799158 2021.06.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5799159 2021.06.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5799157 2021.06.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5799156 2021.06.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5799155 2021.06.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 14 5799154 2021.06.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 5799152 2021.06.12 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 4 5799149 2021.06.12 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5799150 2021.06.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5799151 2021.06.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5799148 2021.06.06 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5769533 2021.06.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 5769530 2021.06.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5769529 2021.06.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 30 5769532 2021.06.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 6 5769531 2021.06.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5769528 2021.06.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 5769527 2021.06.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5768483 2021.06.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5768480 2021.06.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5768481 2021.06.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5768478 2021.06.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 5768477 2021.06.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 5768474 2021.06.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5768475 2021.06.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5768473 2021.06.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5768476 2021.06.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5768470 2021.06.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5768472 2021.06.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5768482 2021.06.04 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5768468 2021.06.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5768471 2021.06.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5768469 2021.06.03 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5768466 2021.06.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5768467 2021.06.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5768465 2021.06.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5768463 2021.06.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5768464 2021.06.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5747548 2021.06.02 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5747551 2021.06.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5747549 2021.06.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5747545 2021.06.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5747550 2021.06.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5747547 2021.06.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5747546 2021.06.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5747542 2021.06.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 16 5747541 2021.06.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5747544 2021.06.02 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5747540 2021.06.02 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5747543 2021.06.02 mapa
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 5747539 2021.06.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5731069 2021.05.30 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5731068 2021.05.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5731067 2021.05.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5731065 2021.05.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5731066 2021.05.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5731063 2021.05.30 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5731061 2021.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 25 5731060 2021.05.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 5731062 2021.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 12 5731059 2021.05.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5731057 2021.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5731058 2021.05.30 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5731056 2021.05.30 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5728470 2021.05.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5728472 2021.05.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5728471 2021.05.29 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5712661 2021.05.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5694354 2021.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5694353 2021.05.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5694355 2021.05.23 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5694352 2021.05.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5694307 2021.05.23 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5694323 2021.05.23 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5694322 2021.05.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5694321 2021.05.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5694318 2021.05.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5694319 2021.05.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5694320 2021.05.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5694315 2021.05.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5694317 2021.05.23 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5694316 2021.05.23 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5694312 2021.05.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5694314 2021.05.23 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5694311 2021.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5694313 2021.05.23 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 5694310 2021.05.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 5694309 2021.05.23 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5694308 2021.05.22 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 5 5677939 2021.05.19 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5677937 2021.05.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5677938 2021.05.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5677935 2021.05.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5677936 2021.05.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5677933 2021.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5677934 2021.05.17 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5677931 2021.05.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 40 5677932 2021.05.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5651392 2021.05.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5651389 2021.05.15 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5651387 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5651386 2021.05.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 5651388 2021.05.15 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5651383 2021.05.15 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5651382 2021.05.15 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5651384 2021.05.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5651385 2021.05.15 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5651381 2021.05.15 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5651380 2021.05.15 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5651379 2021.05.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5651378 2021.05.15 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 5651377 2021.05.13 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5651376 2021.05.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5651375 2021.05.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5632622 2021.05.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5624914 2021.05.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5624502 2021.05.11 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5624503 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5624506 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 50 5624507 2021.05.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5609134 2021.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5597942 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5597944 2021.05.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5597943 2021.05.08 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5597941 2021.05.08 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5592482 2021.05.08 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5592481 2021.05.08 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5592480 2021.05.08 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5592479 2021.05.08 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5592478 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5592477 2021.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5592476 2021.05.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5592473 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5592474 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 5592475 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5592472 2021.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5592447 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5592444 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5592426 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5592425 2021.05.08 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5592424 2021.05.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5592422 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5592423 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 5592420 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5592421 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5592419 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5592416 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5592417 2021.05.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5592418 2021.05.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 5592415 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 5592414 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5587633 2021.05.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5587636 2021.05.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5587635 2021.05.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 6 5587634 2021.05.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5587632 2021.05.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5587631 2021.05.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5587623 2021.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 5587630 2021.05.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5587625 2021.05.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5587622 2021.05.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 5587621 2021.05.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5587619 2021.05.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5587620 2021.05.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5587627 2021.05.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5587615 2021.05.07 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5587629 2021.05.07 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5587626 2021.05.07 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5587617 2021.05.07 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5587616 2021.05.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5587624 2021.05.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5587618 2021.05.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5587614 2021.05.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5581396 2021.05.06 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5581395 2021.05.06 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 4 5581394 2021.05.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5581397 2021.05.06 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5581392 2021.05.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 5581393 2021.05.06 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5581389 2021.05.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5581390 2021.05.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5581391 2021.05.06 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5581387 2021.05.06 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5581388 2021.05.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5581386 2021.05.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 5578289 2021.05.05 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5578290 2021.05.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5578285 2021.05.05 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5578288 2021.05.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5578284 2021.05.05 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5578282 2021.05.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5578286 2021.05.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5578283 2021.05.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 5578287 2021.05.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5578281 2021.05.05 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5578280 2021.05.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5578279 2021.05.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5578277 2021.05.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5578275 2021.05.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5578278 2021.05.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5578271 2021.05.04 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5578267 2021.05.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5578273 2021.05.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 5578270 2021.05.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5578269 2021.05.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5578274 2021.05.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5578272 2021.05.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5578266 2021.05.04 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5578268 2021.05.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5578265 2021.05.04 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5578276 2021.05.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5567134 2021.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5567133 2021.05.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5567132 2021.05.03 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5567131 2021.05.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5565224 2021.05.03 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 5565222 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5565231 2021.05.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5565233 2021.05.03 mapa
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 5565167 2021.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5546105 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5546110 2021.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5546104 2021.05.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5546101 2021.05.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5546103 2021.05.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5546102 2021.05.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5546100 2021.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5546099 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 5546098 2021.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5546097 2021.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5546096 2021.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5546109 2021.05.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 18 5546095 2021.05.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5546094 2021.05.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 5546107 2021.05.01 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5546106 2021.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5546093 2021.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5546091 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5546090 2021.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5546092 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5546089 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 5546087 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5546085 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5546088 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5546086 2021.05.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5546084 2021.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5546083 2021.05.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5546082 2021.05.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5546081 2021.05.01 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5546079 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5546080 2021.05.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5546078 2021.05.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 4 5538928 2021.04.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5538932 2021.04.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5538930 2021.04.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5538925 2021.04.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5538926 2021.04.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5538933 2021.04.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5538931 2021.04.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5538935 2021.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5538929 2021.04.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5538924 2021.04.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5538922 2021.04.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5538927 2021.04.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 5538923 2021.04.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5538934 2021.04.30 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 5538920 2021.04.30 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5538921 2021.04.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5538919 2021.04.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5538918 2021.04.30 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5538916 2021.04.30 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5538915 2021.04.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5538917 2021.04.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5519057 2021.04.26 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5519059 2021.04.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5519058 2021.04.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5519055 2021.04.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5519056 2021.04.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5519052 2021.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5519053 2021.04.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5519054 2021.04.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5519050 2021.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5519051 2021.04.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5519049 2021.04.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5519048 2021.04.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5519047 2021.04.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5519046 2021.04.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5519045 2021.04.25 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5508159 2021.04.25 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 36 5508160 2021.04.25 mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 3 5508162 2021.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5504485 2021.04.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5504488 2021.04.24 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5504482 2021.04.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5504484 2021.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5504486 2021.04.24 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5504483 2021.04.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5504000 2021.04.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5504002 2021.04.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5504001 2021.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5503998 2021.04.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5503996 2021.04.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5503999 2021.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5503957 2021.04.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5503961 2021.04.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5503958 2021.04.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5503954 2021.04.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5503959 2021.04.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5503952 2021.04.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5503960 2021.04.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5503955 2021.04.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5503951 2021.04.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5503947 2021.04.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5503946 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5503953 2021.04.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5503950 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5503949 2021.04.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5503956 2021.04.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 5503945 2021.04.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5503948 2021.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 5446669 2021.04.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5446670 2021.04.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 5446668 2021.04.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5446667 2021.04.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5446666 2021.04.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 5446664 2021.04.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5446665 2021.04.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5446662 2021.04.14 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5446663 2021.04.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5446661 2021.04.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5446660 2021.04.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5446659 2021.04.14 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 5446658 2021.04.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5446657 2021.04.14 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 5446656 2021.04.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5446655 2021.04.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5446654 2021.04.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5446653 2021.04.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5446652 2021.04.14 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5446651 2021.04.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5446650 2021.04.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 5446649 2021.04.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 5446648 2021.04.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5446647 2021.04.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5446646 2021.04.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5446645 2021.04.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5446644 2021.04.14 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5446643 2021.04.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5446642 2021.04.14 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5446641 2021.04.14 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 5427498 2021.04.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5427486 2021.04.11 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5427500 2021.04.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5427530 2021.04.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5427533 2021.04.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5427532 2021.04.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5427512 2021.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5427520 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5427525 2021.04.11 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5427511 2021.04.11 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5427509 2021.04.11 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5427506 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5427502 2021.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5427517 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5427515 2021.04.11 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5427497 2021.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5427493 2021.04.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5427491 2021.04.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5427489 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5412141 2021.04.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5412140 2021.04.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5412142 2021.04.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5412139 2021.04.09 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5412137 2021.04.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5412136 2021.04.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5412138 2021.04.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5412134 2021.04.09 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5412132 2021.04.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5412133 2021.04.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5412135 2021.04.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5412131 2021.04.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5390681 2021.04.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 5390682 2021.04.04 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 31 5390679 2021.04.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5385162 2021.04.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5385158 2021.04.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5385161 2021.04.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5385160 2021.04.03 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5385159 2021.04.03 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5385163 2021.04.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5385151 2021.04.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5385157 2021.04.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5385153 2021.04.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5385152 2021.04.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5385149 2021.04.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5385154 2021.04.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5385147 2021.04.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5385155 2021.04.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5385156 2021.04.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5385148 2021.04.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5385146 2021.04.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5385145 2021.04.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5385144 2021.04.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5385150 2021.04.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5385143 2021.04.03 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5385142 2021.04.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5379360 2021.04.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5379359 2021.04.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5379331 2021.04.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5379332 2021.04.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 5379336 2021.04.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5379334 2021.04.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5379328 2021.04.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5379333 2021.04.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5379327 2021.04.02 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5379326 2021.04.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5379329 2021.04.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5379330 2021.04.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5361344 2021.03.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5361345 2021.03.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5361341 2021.03.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5361328 2021.03.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5361334 2021.03.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5361331 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 70 5361338 2021.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5350718 2021.03.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5349862 2021.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5349859 2021.03.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5349858 2021.03.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5349860 2021.03.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5349857 2021.03.28 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5349856 2021.03.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5349855 2021.03.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5349853 2021.03.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5349854 2021.03.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5349852 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5349850 2021.03.28 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5349849 2021.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5349851 2021.03.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5341289 2021.03.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5341286 2021.03.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5341288 2021.03.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5341287 2021.03.27 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 5341285 2021.03.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5341284 2021.03.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5341303 2021.03.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5341304 2021.03.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 14 5341300 2021.03.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5341301 2021.03.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5341299 2021.03.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5341302 2021.03.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 25 5341305 2021.03.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 5341298 2021.03.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 5341297 2021.03.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5341296 2021.03.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5341295 2021.03.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 5341294 2021.03.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 5341293 2021.03.27 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 5341292 2021.03.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5341290 2021.03.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5341291 2021.03.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5341282 2021.03.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 5341279 2021.03.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5341280 2021.03.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5341278 2021.03.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5341281 2021.03.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 5341283 2021.03.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 5341276 2021.03.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5341275 2021.03.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5341277 2021.03.27 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5341273 2021.03.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5341274 2021.03.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5341272 2021.03.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5341270 2021.03.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5341271 2021.03.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5341269 2021.03.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5341268 2021.03.25 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 5331786 2021.03.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5309984 2021.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5309901 2021.03.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5309902 2021.03.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5309903 2021.03.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 21 5309904 2021.03.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 5309905 2021.03.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5309906 2021.03.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5309907 2021.03.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5309908 2021.03.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5309909 2021.03.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5309910 2021.03.20 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5309911 2021.03.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5309912 2021.03.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5309913 2021.03.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5309914 2021.03.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5309915 2021.03.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5309916 2021.03.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5309917 2021.03.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5284012 2021.03.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 7 5284013 2021.03.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5284016 2021.03.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5284014 2021.03.13 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5284011 2021.03.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5284008 2021.03.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5284006 2021.03.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5284015 2021.03.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5284005 2021.03.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 5284004 2021.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5284010 2021.03.13 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 16 5284009 2021.03.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 5284007 2021.03.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5284003 2021.03.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5284001 2021.03.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 5283999 2021.03.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5284002 2021.03.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5284000 2021.03.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5283997 2021.03.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 5283998 2021.03.06 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 50 5283996 2021.03.06 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5253922 2021.03.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5251484 2021.03.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5251483 2021.03.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5251481 2021.03.05 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5251480 2021.03.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5251482 2021.03.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5251479 2021.03.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5251478 2021.03.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5251477 2021.03.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5251476 2021.03.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5251475 2021.03.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5251474 2021.03.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5251473 2021.03.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5251472 2021.03.03 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5251471 2021.03.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5235367 2021.02.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5235366 2021.02.28 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 5235365 2021.02.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 5235364 2021.02.28 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 5 5235363 2021.02.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 5235360 2021.02.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5235361 2021.02.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 5235358 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5235362 2021.02.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5235357 2021.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5235359 2021.02.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5235356 2021.02.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5235355 2021.02.28 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5235354 2021.02.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5230318 2021.02.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5228200 2021.02.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5228196 2021.02.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5228201 2021.02.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5228199 2021.02.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5228197 2021.02.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5228192 2021.02.26 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5228193 2021.02.26 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5228188 2021.02.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5220611 2021.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5220613 2021.02.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5220612 2021.02.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5220609 2021.02.25 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 6 5220610 2021.02.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5220608 2021.02.25 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5220606 2021.02.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5220607 2021.02.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5215349 2021.02.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5215348 2021.02.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5215346 2021.02.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5215350 2021.02.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5215347 2021.02.24 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5215345 2021.02.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5212480 2021.02.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5212479 2021.02.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 5212478 2021.02.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5212477 2021.02.23 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 4 5212476 2021.02.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 5212475 2021.02.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5204362 2021.02.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5204361 2021.02.21 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5204360 2021.02.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5203906 2021.02.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5204359 2021.02.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5204358 2021.02.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5203903 2021.02.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5204356 2021.02.21 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5204357 2021.02.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 5204355 2021.02.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5204353 2021.02.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5204354 2021.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5203905 2021.02.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5204352 2021.02.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5204351 2021.02.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5204350 2021.02.20 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 5204349 2021.02.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5204348 2021.02.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5204345 2021.02.20 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5203904 2021.02.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5195772 2021.02.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5195771 2021.02.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5195769 2021.02.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5195770 2021.02.20 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5195768 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5188391 2021.02.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5188389 2021.02.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 16 5188390 2021.02.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 5188388 2021.02.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 5188387 2021.02.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5188384 2021.02.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5188386 2021.02.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5188385 2021.02.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5188383 2021.02.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 5185328 2021.02.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5185326 2021.02.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 12 5185327 2021.02.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5185324 2021.02.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5185325 2021.02.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5185323 2021.02.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5185322 2021.02.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5185320 2021.02.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 350 5185321 2021.02.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5185319 2021.02.16 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 5185315 2021.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5185318 2021.02.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5185317 2021.02.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5185316 2021.02.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5185314 2021.02.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5181255 2021.02.14 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 250 5181254 2021.02.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5181253 2021.02.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5178348 2021.02.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 5178346 2021.02.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5178347 2021.02.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5178345 2021.02.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5178344 2021.02.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5178343 2021.02.14 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5178341 2021.02.14 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 5178340 2021.02.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5181241 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 182 5181243 2021.02.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5175862 2021.02.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5175858 2021.02.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5175860 2021.02.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5175861 2021.02.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5175855 2021.02.13 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5175856 2021.02.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5175857 2021.02.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5175859 2021.02.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5175853 2021.02.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5175854 2021.02.13 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5175851 2021.02.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5175850 2021.02.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 125 5175852 2021.02.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5175849 2021.02.13 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5175847 2021.02.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5175848 2021.02.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5175846 2021.02.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5169697 2021.02.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5169698 2021.02.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5169696 2021.02.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5169695 2021.02.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5169693 2021.02.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5169692 2021.02.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5169694 2021.02.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5169691 2021.02.11 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5169690 2021.02.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5169688 2021.02.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5169687 2021.02.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5169689 2021.02.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5169686 2021.02.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 5169685 2021.02.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5169684 2021.02.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5169682 2021.02.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5169683 2021.02.11 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5169681 2021.02.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5169679 2021.02.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5169678 2021.02.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5169680 2021.02.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5169676 2021.02.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 5169677 2021.02.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5169675 2021.02.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5169674 2021.02.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5155717 2021.02.06 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 8 5155716 2021.02.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5155713 2021.02.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5155715 2021.02.06 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 5155714 2021.02.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5155712 2021.02.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5155709 2021.02.06 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5155710 2021.02.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5155711 2021.02.06 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5155708 2021.02.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 14 5155707 2021.02.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5155706 2021.02.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5155704 2021.02.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5155705 2021.02.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 5155702 2021.02.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5155699 2021.02.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 5155701 2021.02.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5155700 2021.02.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5155703 2021.02.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5155696 2021.02.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5155698 2021.02.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5155697 2021.02.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 80 5155692 2021.02.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5155693 2021.02.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5155695 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5155694 2021.02.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 24 5155691 2021.02.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5155690 2021.02.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 5153885 2021.02.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5153884 2021.02.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5153883 2021.02.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5153882 2021.02.05 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5153880 2021.02.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5141017 2021.01.31 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5141030 2021.01.31 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5141031 2021.01.31 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5141033 2021.01.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5141032 2021.01.31 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5141026 2021.01.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5141025 2021.01.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5141029 2021.01.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5141024 2021.01.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 17 5141028 2021.01.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 5141023 2021.01.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5141022 2021.01.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5141021 2021.01.31 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5141020 2021.01.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 5141019 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5141027 2021.01.31 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 5141018 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5135621 2021.01.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5135620 2021.01.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5135619 2021.01.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5135622 2021.01.30 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5135624 2021.01.30 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5135618 2021.01.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5135616 2021.01.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5135817 2021.01.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 5135617 2021.01.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5135614 2021.01.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5135612 2021.01.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5135615 2021.01.30 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 5135623 2021.01.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5135611 2021.01.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5135613 2021.01.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5135608 2021.01.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5135607 2021.01.30 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5135609 2021.01.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5130346 2021.01.29 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 60 5130345 2021.01.29 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 3 5130344 2021.01.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 12 5130343 2021.01.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5130341 2021.01.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5130342 2021.01.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5130340 2021.01.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5130338 2021.01.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5130339 2021.01.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5130337 2021.01.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5119871 2021.01.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5119869 2021.01.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5119867 2021.01.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5119870 2021.01.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5119868 2021.01.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 5119866 2021.01.24 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5119863 2021.01.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5119865 2021.01.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5119864 2021.01.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5119860 2021.01.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5119862 2021.01.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5119859 2021.01.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5119861 2021.01.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5119856 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 5119858 2021.01.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5119857 2021.01.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5119855 2021.01.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5097485 2021.01.17 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 50 5097484 2021.01.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 5092292 2021.01.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 5092293 2021.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5091839 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5091837 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5091840 2021.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 33 5091835 2021.01.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5091836 2021.01.16 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5091832 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5091838 2021.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5091834 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 5091833 2021.01.16 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5091831 2021.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5069127 2021.01.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5069126 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 5069125 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5069128 2021.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5069124 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5069122 2021.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5069123 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 5069121 2021.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5059458 2021.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5059457 2021.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5059455 2021.01.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5059456 2021.01.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5059452 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5059454 2021.01.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5059453 2021.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5059451 2021.01.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 5059450 2021.01.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5059449 2021.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5059448 2021.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5059447 2021.01.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5059446 2021.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5059445 2021.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5059444 2021.01.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5059441 2021.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5059443 2021.01.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5059442 2021.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 5059438 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 5059440 2021.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5059439 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 12 5059437 2021.01.08 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 5059435 2021.01.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5059436 2021.01.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5059434 2021.01.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5059433 2021.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 36 5059432 2021.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5057890 2021.01.07 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5057889 2021.01.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5057885 2021.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5057887 2021.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5057888 2021.01.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5057886 2021.01.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5057884 2021.01.07 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 70 5057883 2021.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5057882 2021.01.07 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5057881 2021.01.07 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 5057880 2021.01.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5054281 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5051665 2021.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5051664 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5051662 2021.01.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5051661 2021.01.06 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5051659 2021.01.06 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 5051660 2021.01.06 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5054282 2021.01.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5051663 2021.01.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5051656 2021.01.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5051655 2021.01.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5051657 2021.01.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5051653 2021.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5051652 2021.01.05 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5051650 2021.01.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5051651 2021.01.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 5051649 2021.01.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5051648 2021.01.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5036277 2021.01.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 80 5036274 2021.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5036276 2021.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 16 5036275 2021.01.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 5036273 2021.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5036272 2021.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5036271 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5036269 2021.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 5036270 2021.01.02 mapa