Pełna lista obserwacji drużyny

Rybołów : Karol Łanocha


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6251251 2021.11.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6251252 2021.11.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6251253 2021.11.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6251254 2021.11.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6251255 2021.11.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6251256 2021.11.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6251257 2021.11.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6251258 2021.11.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6251259 2021.11.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6251260 2021.11.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6251261 2021.11.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6251262 2021.11.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6251263 2021.11.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6251264 2021.11.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6251265 2021.11.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6251266 2021.11.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6251267 2021.11.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6251268 2021.11.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6251269 2021.11.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6250455 2021.11.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6250456 2021.11.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6250457 2021.11.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6250458 2021.11.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6250459 2021.11.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6250460 2021.11.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6250461 2021.11.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6250462 2021.11.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6250463 2021.11.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6250464 2021.11.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6250465 2021.11.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6250466 2021.11.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6250467 2021.11.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6250468 2021.11.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6250469 2021.11.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6250470 2021.11.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6250471 2021.11.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6250472 2021.11.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6250473 2021.11.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6250474 2021.11.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6250475 2021.11.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6250476 2021.11.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6250477 2021.11.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6250478 2021.11.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6250479 2021.11.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6250480 2021.11.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6250481 2021.11.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6250482 2021.11.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6250483 2021.11.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6250484 2021.11.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6250485 2021.11.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6250486 2021.11.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6250487 2021.11.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6250488 2021.11.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6250489 2021.11.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6250490 2021.11.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6250491 2021.11.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6250492 2021.11.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6250493 2021.11.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6250494 2021.11.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6250495 2021.11.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6250496 2021.11.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6250497 2021.11.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6250498 2021.11.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6250499 2021.11.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6250500 2021.11.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6250501 2021.11.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6250502 2021.11.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6250503 2021.11.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6250626 2021.11.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6247603 2021.11.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6247604 2021.11.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6247605 2021.11.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6247606 2021.11.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6247607 2021.11.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6247608 2021.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6247609 2021.11.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6247610 2021.11.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6247611 2021.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6247612 2021.11.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6247613 2021.11.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6247614 2021.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6247615 2021.11.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6247616 2021.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6247617 2021.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6247618 2021.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6247619 2021.11.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6247620 2021.11.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6247621 2021.11.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6247622 2021.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6247623 2021.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6247624 2021.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6247625 2021.11.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6247626 2021.11.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6247627 2021.11.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6247628 2021.11.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6247629 2021.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6247630 2021.11.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6247631 2021.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6247632 2021.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6247633 2021.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6247634 2021.11.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6247635 2021.11.28 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 6247636 2021.11.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6247637 2021.11.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6247638 2021.11.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6247639 2021.11.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6247640 2021.11.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6247641 2021.11.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 6247642 2021.11.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 6247643 2021.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6247644 2021.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6247645 2021.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6247646 2021.11.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6247647 2021.11.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6247648 2021.11.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6247649 2021.11.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6247650 2021.11.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6247652 2021.11.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6247653 2021.11.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6247654 2021.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6247655 2021.11.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6247656 2021.11.28 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6247657 2021.11.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 6247658 2021.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6247659 2021.11.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6249672 2021.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6249673 2021.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6249674 2021.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6249675 2021.11.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6249676 2021.11.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6250408 2021.11.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6245087 2021.11.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6245088 2021.11.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6245089 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6245090 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6245091 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6245092 2021.11.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6245093 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6245094 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6245095 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6245096 2021.11.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6245097 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6245098 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6245099 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6245100 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6245101 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6245102 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6245103 2021.11.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6245104 2021.11.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6245105 2021.11.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6245106 2021.11.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6245107 2021.11.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6245108 2021.11.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6245109 2021.11.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6245110 2021.11.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6245111 2021.11.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6245112 2021.11.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6245113 2021.11.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6245114 2021.11.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6245115 2021.11.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6245116 2021.11.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6245117 2021.11.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6245118 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6245119 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6245120 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6245121 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6245122 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6245123 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6245124 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6245125 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6245126 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6245127 2021.11.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6245128 2021.11.27 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6245129 2021.11.27 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6245130 2021.11.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6245131 2021.11.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6245132 2021.11.27 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6245133 2021.11.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6245134 2021.11.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6245136 2021.11.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6245137 2021.11.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6245138 2021.11.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6245139 2021.11.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6245140 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6245141 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6245142 2021.11.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6245143 2021.11.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6245144 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6245145 2021.11.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6245146 2021.11.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6245147 2021.11.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6245148 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6245149 2021.11.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6245150 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6245151 2021.11.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6245152 2021.11.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 6245153 2021.11.27 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6245154 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6245155 2021.11.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6245156 2021.11.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 6245157 2021.11.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6245158 2021.11.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6245159 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6245160 2021.11.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6245161 2021.11.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6245162 2021.11.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6245163 2021.11.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6245164 2021.11.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6245165 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6245166 2021.11.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6245167 2021.11.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6245168 2021.11.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6242820 2021.11.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6242821 2021.11.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6242822 2021.11.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6242823 2021.11.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6242824 2021.11.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6242825 2021.11.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6242826 2021.11.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6242827 2021.11.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6242828 2021.11.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6242829 2021.11.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6242830 2021.11.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6242831 2021.11.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6242832 2021.11.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6242833 2021.11.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6242835 2021.11.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6242836 2021.11.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6242837 2021.11.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6242838 2021.11.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6242839 2021.11.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6242840 2021.11.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6242841 2021.11.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6242842 2021.11.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6242843 2021.11.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6242844 2021.11.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6242845 2021.11.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6242846 2021.11.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6242847 2021.11.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6242848 2021.11.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6242849 2021.11.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6242850 2021.11.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6242851 2021.11.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6242852 2021.11.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6242853 2021.11.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6242854 2021.11.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6242855 2021.11.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6242856 2021.11.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6242857 2021.11.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6242858 2021.11.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6242859 2021.11.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6242860 2021.11.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6242861 2021.11.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6242862 2021.11.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6243378 2021.11.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6242079 2021.11.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6242080 2021.11.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6242081 2021.11.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6242082 2021.11.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6242083 2021.11.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6242084 2021.11.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6242085 2021.11.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6242086 2021.11.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6242087 2021.11.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6242088 2021.11.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6242089 2021.11.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6242090 2021.11.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6242091 2021.11.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6242092 2021.11.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6242093 2021.11.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6242094 2021.11.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6242095 2021.11.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6242096 2021.11.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6242097 2021.11.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6239686 2021.11.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6239687 2021.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6239688 2021.11.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6239689 2021.11.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6239690 2021.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6239691 2021.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6239692 2021.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6239693 2021.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6239694 2021.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6239695 2021.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6239696 2021.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6239697 2021.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6239698 2021.11.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6239699 2021.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6239700 2021.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6239701 2021.11.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6239702 2021.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6239703 2021.11.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6239704 2021.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6239705 2021.11.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6239706 2021.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6239707 2021.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6239708 2021.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6239709 2021.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6239710 2021.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6239711 2021.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6239712 2021.11.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6239713 2021.11.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6239714 2021.11.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6239715 2021.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6239716 2021.11.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6239717 2021.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6239718 2021.11.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6239719 2021.11.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6239720 2021.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6239721 2021.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6239722 2021.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6239723 2021.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6239724 2021.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6239725 2021.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6239726 2021.11.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6239727 2021.11.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6239728 2021.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6239729 2021.11.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6239730 2021.11.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6239731 2021.11.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6239732 2021.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6238185 2021.11.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6238186 2021.11.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6238187 2021.11.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6238188 2021.11.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6238189 2021.11.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6238190 2021.11.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6238191 2021.11.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6238192 2021.11.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6238193 2021.11.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6238194 2021.11.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6238195 2021.11.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6238196 2021.11.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6238197 2021.11.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6238198 2021.11.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6238199 2021.11.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6238200 2021.11.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6238201 2021.11.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6236416 2021.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6236417 2021.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6236418 2021.11.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6236419 2021.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6236420 2021.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6236421 2021.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6236422 2021.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6236423 2021.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6236424 2021.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6236425 2021.11.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6236426 2021.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6236427 2021.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6236428 2021.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6236429 2021.11.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6236430 2021.11.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6236431 2021.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6236432 2021.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6236433 2021.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6236434 2021.11.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6236435 2021.11.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6236436 2021.11.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6236437 2021.11.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6236438 2021.11.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6236439 2021.11.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6236440 2021.11.22 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6236441 2021.11.22 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6236442 2021.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6236443 2021.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6236444 2021.11.22 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6236445 2021.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6236446 2021.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6236447 2021.11.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6236448 2021.11.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6236449 2021.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6236450 2021.11.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6236451 2021.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6233033 2021.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6233034 2021.11.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6233035 2021.11.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6233036 2021.11.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6233037 2021.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6233038 2021.11.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6233039 2021.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6233040 2021.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6233041 2021.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6233042 2021.11.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6233043 2021.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6233044 2021.11.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6233045 2021.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6233046 2021.11.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6233047 2021.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6233048 2021.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6233049 2021.11.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6233050 2021.11.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6233051 2021.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6233052 2021.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6233053 2021.11.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6233054 2021.11.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 6233055 2021.11.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6233056 2021.11.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6233057 2021.11.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 6233058 2021.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6233059 2021.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6233060 2021.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6233061 2021.11.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6233062 2021.11.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6233063 2021.11.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6233064 2021.11.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6233066 2021.11.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6233067 2021.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6233068 2021.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6233069 2021.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6233070 2021.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6233071 2021.11.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6233072 2021.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6233073 2021.11.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6233074 2021.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6233075 2021.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6233076 2021.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6233077 2021.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6233078 2021.11.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6233079 2021.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6233080 2021.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6233081 2021.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6233082 2021.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6233083 2021.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6233084 2021.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6233085 2021.11.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6233086 2021.11.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6233087 2021.11.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6233088 2021.11.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6233090 2021.11.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6233091 2021.11.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6233092 2021.11.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6233093 2021.11.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 6233094 2021.11.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6233095 2021.11.21 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 6233096 2021.11.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6233097 2021.11.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6242834 2021.11.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6230140 2021.11.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6230141 2021.11.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6230142 2021.11.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6230143 2021.11.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6230144 2021.11.20 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6230145 2021.11.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6230146 2021.11.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6230147 2021.11.20 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6230148 2021.11.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6230149 2021.11.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6230150 2021.11.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6230151 2021.11.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6230152 2021.11.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6230153 2021.11.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6230154 2021.11.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6230155 2021.11.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6230156 2021.11.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6230157 2021.11.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6230158 2021.11.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6230159 2021.11.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6230160 2021.11.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6230161 2021.11.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6230162 2021.11.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6230163 2021.11.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6230164 2021.11.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6230165 2021.11.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6230166 2021.11.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6230167 2021.11.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6230168 2021.11.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6227151 2021.11.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6227152 2021.11.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6227153 2021.11.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6227154 2021.11.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6227155 2021.11.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6227156 2021.11.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6227157 2021.11.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6227158 2021.11.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6227159 2021.11.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6227160 2021.11.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6227161 2021.11.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6227162 2021.11.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6227163 2021.11.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6227164 2021.11.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6227165 2021.11.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6227166 2021.11.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6227167 2021.11.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6227168 2021.11.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6227169 2021.11.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6227170 2021.11.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6227171 2021.11.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6226012 2021.11.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6226013 2021.11.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6226014 2021.11.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6226015 2021.11.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6226016 2021.11.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6226017 2021.11.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6226018 2021.11.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6226019 2021.11.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6226020 2021.11.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6226021 2021.11.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6226022 2021.11.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6226023 2021.11.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6226024 2021.11.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6226025 2021.11.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6226026 2021.11.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6226027 2021.11.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6226028 2021.11.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6226029 2021.11.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6226030 2021.11.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6226031 2021.11.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6226032 2021.11.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6226033 2021.11.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6226034 2021.11.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6226035 2021.11.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6226036 2021.11.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6226037 2021.11.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6226038 2021.11.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6226039 2021.11.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6226040 2021.11.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6226041 2021.11.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6226042 2021.11.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6226043 2021.11.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6226044 2021.11.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6226045 2021.11.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6226046 2021.11.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6226047 2021.11.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6226048 2021.11.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6226049 2021.11.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6226050 2021.11.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6226051 2021.11.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6224358 2021.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6224359 2021.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6224360 2021.11.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6224361 2021.11.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6224362 2021.11.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6224363 2021.11.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6224364 2021.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6224365 2021.11.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6224366 2021.11.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6224367 2021.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6224368 2021.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6224369 2021.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6224370 2021.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6224371 2021.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6224372 2021.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6224373 2021.11.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6224374 2021.11.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6224375 2021.11.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6224376 2021.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6224377 2021.11.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6224378 2021.11.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6224379 2021.11.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6224380 2021.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6224381 2021.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6224382 2021.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6224383 2021.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6224384 2021.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6224385 2021.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6224386 2021.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6224387 2021.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6224388 2021.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6224389 2021.11.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6224390 2021.11.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6224391 2021.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6224392 2021.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6224393 2021.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6224394 2021.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6224395 2021.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6224396 2021.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6224397 2021.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6224398 2021.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6224399 2021.11.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6224400 2021.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6224401 2021.11.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6224402 2021.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6224403 2021.11.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6224404 2021.11.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6224405 2021.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6224406 2021.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6224407 2021.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6224408 2021.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6224409 2021.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6224410 2021.11.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6224411 2021.11.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6224412 2021.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6224413 2021.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6224414 2021.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6224415 2021.11.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6224416 2021.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6224896 2021.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6224897 2021.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6224898 2021.11.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6224899 2021.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6222642 2021.11.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6222643 2021.11.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6222644 2021.11.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6222645 2021.11.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6222646 2021.11.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6222647 2021.11.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6222648 2021.11.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6222649 2021.11.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6222650 2021.11.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6222651 2021.11.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6222652 2021.11.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6222653 2021.11.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6222654 2021.11.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6222655 2021.11.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6222656 2021.11.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6222657 2021.11.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6222658 2021.11.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6222659 2021.11.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6222660 2021.11.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6222661 2021.11.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6222662 2021.11.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6222663 2021.11.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6222664 2021.11.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6222665 2021.11.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6222666 2021.11.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6222667 2021.11.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6222668 2021.11.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6222669 2021.11.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6222670 2021.11.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6222671 2021.11.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6222672 2021.11.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6222673 2021.11.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6222674 2021.11.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6222675 2021.11.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6222676 2021.11.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6222677 2021.11.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6222678 2021.11.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6222679 2021.11.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6222680 2021.11.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6222681 2021.11.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6222682 2021.11.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6222683 2021.11.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6222684 2021.11.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6222685 2021.11.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6222686 2021.11.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6222687 2021.11.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6222688 2021.11.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6222689 2021.11.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6222690 2021.11.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6222691 2021.11.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6222692 2021.11.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6222693 2021.11.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6222694 2021.11.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6222695 2021.11.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6222696 2021.11.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6222697 2021.11.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6222698 2021.11.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6222699 2021.11.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6222700 2021.11.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6222701 2021.11.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6222702 2021.11.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6222703 2021.11.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6222704 2021.11.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6222705 2021.11.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 6222706 2021.11.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6222707 2021.11.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6222708 2021.11.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6222709 2021.11.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6222710 2021.11.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6222711 2021.11.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6222712 2021.11.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6222713 2021.11.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6222714 2021.11.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6222741 2021.11.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6222742 2021.11.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6222743 2021.11.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6222744 2021.11.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6223375 2021.11.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6223376 2021.11.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6223377 2021.11.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6221585 2021.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6221586 2021.11.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6221587 2021.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6221588 2021.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6221589 2021.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6221590 2021.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6221591 2021.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6221592 2021.11.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6221593 2021.11.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6221594 2021.11.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6221595 2021.11.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6221596 2021.11.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6221597 2021.11.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6221598 2021.11.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6221599 2021.11.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6221600 2021.11.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6221601 2021.11.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6221602 2021.11.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6221603 2021.11.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6221604 2021.11.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6221605 2021.11.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6221606 2021.11.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6221607 2021.11.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6218479 2021.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6218480 2021.11.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6218481 2021.11.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6218482 2021.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6218483 2021.11.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6218484 2021.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6218485 2021.11.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6218486 2021.11.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6218487 2021.11.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6218488 2021.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6218489 2021.11.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6218490 2021.11.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6218491 2021.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6218492 2021.11.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6218493 2021.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6218494 2021.11.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6218495 2021.11.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6218496 2021.11.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6218497 2021.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6218498 2021.11.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 6218499 2021.11.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6218500 2021.11.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6218501 2021.11.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6218502 2021.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6218503 2021.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6218504 2021.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6218505 2021.11.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6218506 2021.11.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6218507 2021.11.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 6218508 2021.11.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6218509 2021.11.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6218510 2021.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6218511 2021.11.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6218512 2021.11.14 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6218513 2021.11.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6218514 2021.11.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6218516 2021.11.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 7 6218517 2021.11.14 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 6218689 2021.11.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6220087 2021.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6220090 2021.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6220091 2021.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6220092 2021.11.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6220093 2021.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6220094 2021.11.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6215302 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6215303 2021.11.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6215304 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6215305 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6215306 2021.11.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6215307 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6215308 2021.11.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6215309 2021.11.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6215310 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6215311 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6215312 2021.11.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6215313 2021.11.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6215314 2021.11.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6215315 2021.11.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6215316 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6215317 2021.11.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6215318 2021.11.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6215319 2021.11.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6215320 2021.11.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6215321 2021.11.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6215322 2021.11.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6215323 2021.11.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6215324 2021.11.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6215325 2021.11.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6215326 2021.11.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6215327 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6215328 2021.11.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6215329 2021.11.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6215330 2021.11.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6215331 2021.11.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6215332 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6215333 2021.11.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6215334 2021.11.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6215335 2021.11.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6215336 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6215337 2021.11.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6215338 2021.11.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6215339 2021.11.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6215340 2021.11.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6215341 2021.11.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6215342 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6215343 2021.11.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6215344 2021.11.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6215345 2021.11.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6215346 2021.11.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6215347 2021.11.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6215348 2021.11.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6215349 2021.11.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6215350 2021.11.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6215351 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6215352 2021.11.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6215353 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6215354 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6215355 2021.11.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6215356 2021.11.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6215357 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6215358 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6215359 2021.11.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6215360 2021.11.13 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 6215361 2021.11.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6215362 2021.11.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6215363 2021.11.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6215364 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6215365 2021.11.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6215366 2021.11.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6215367 2021.11.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6215368 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6215369 2021.11.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6215370 2021.11.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6215371 2021.11.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6215372 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6215373 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6215374 2021.11.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6215375 2021.11.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6215376 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6215377 2021.11.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6215378 2021.11.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6215379 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6215380 2021.11.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6215381 2021.11.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6215382 2021.11.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6215383 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6215384 2021.11.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6215385 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6215386 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6215387 2021.11.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6215388 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6215389 2021.11.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6215390 2021.11.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6215391 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6215392 2021.11.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6215393 2021.11.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6215394 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6215395 2021.11.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6215396 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6215397 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6215398 2021.11.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6215399 2021.11.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6215400 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6216427 2021.11.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6216428 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6211748 2021.11.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6211749 2021.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6211750 2021.11.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6211751 2021.11.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6211752 2021.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6211753 2021.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6211754 2021.11.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6211755 2021.11.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6211756 2021.11.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6211757 2021.11.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6211758 2021.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6211759 2021.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6211760 2021.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6211761 2021.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6211762 2021.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6211763 2021.11.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6211764 2021.11.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6211765 2021.11.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6211766 2021.11.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6211767 2021.11.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6211768 2021.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6211769 2021.11.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6211770 2021.11.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6211771 2021.11.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6211772 2021.11.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6211773 2021.11.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6211774 2021.11.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6211775 2021.11.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6211776 2021.11.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6211777 2021.11.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6211778 2021.11.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6211779 2021.11.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6211780 2021.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6211781 2021.11.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6211782 2021.11.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6211783 2021.11.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6211784 2021.11.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6211785 2021.11.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6211786 2021.11.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6211787 2021.11.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6211788 2021.11.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6211789 2021.11.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6211790 2021.11.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6211791 2021.11.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6211792 2021.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6211793 2021.11.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6211794 2021.11.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6211795 2021.11.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6211796 2021.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6211797 2021.11.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6211798 2021.11.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6211799 2021.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6211800 2021.11.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6211801 2021.11.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6211802 2021.11.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6211803 2021.11.12 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6211804 2021.11.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6211805 2021.11.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6211806 2021.11.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6211807 2021.11.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6211808 2021.11.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6211809 2021.11.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6211810 2021.11.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6211811 2021.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6211812 2021.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6211813 2021.11.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6211814 2021.11.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6211815 2021.11.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6211816 2021.11.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6211817 2021.11.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6211818 2021.11.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6211819 2021.11.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6211820 2021.11.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6211821 2021.11.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6211822 2021.11.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6211823 2021.11.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6211824 2021.11.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6211825 2021.11.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6211826 2021.11.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6211827 2021.11.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6211828 2021.11.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6211829 2021.11.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6211830 2021.11.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6211831 2021.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6211832 2021.11.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6211833 2021.11.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6211834 2021.11.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6211835 2021.11.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6211836 2021.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6211837 2021.11.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6211838 2021.11.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6211839 2021.11.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6211840 2021.11.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6211841 2021.11.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6211842 2021.11.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6211843 2021.11.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6211844 2021.11.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6211845 2021.11.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6211846 2021.11.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6211847 2021.11.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6211848 2021.11.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6211849 2021.11.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6211850 2021.11.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6211851 2021.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6211852 2021.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6211853 2021.11.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6211854 2021.11.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6211855 2021.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6211856 2021.11.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6211857 2021.11.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6211858 2021.11.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6211859 2021.11.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6211860 2021.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6211861 2021.11.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6211862 2021.11.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6211863 2021.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6211864 2021.11.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6211865 2021.11.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6211866 2021.11.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6211867 2021.11.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6211868 2021.11.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6211869 2021.11.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6211870 2021.11.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6211871 2021.11.12 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 6211872 2021.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6211873 2021.11.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6211874 2021.11.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6211875 2021.11.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6211876 2021.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6211877 2021.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6211878 2021.11.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6211879 2021.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6211880 2021.11.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6211881 2021.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6211882 2021.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6211883 2021.11.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6211884 2021.11.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6211885 2021.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6213075 2021.11.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6213076 2021.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6213077 2021.11.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6213078 2021.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6213079 2021.11.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6213080 2021.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6213081 2021.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6208842 2021.11.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6208843 2021.11.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6208844 2021.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6208845 2021.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6208846 2021.11.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6208847 2021.11.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6208848 2021.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6208849 2021.11.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6208850 2021.11.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6208851 2021.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6208852 2021.11.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6208853 2021.11.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6208854 2021.11.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6208855 2021.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6208856 2021.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6208857 2021.11.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6208858 2021.11.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6208859 2021.11.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6208860 2021.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6208861 2021.11.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6208862 2021.11.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6208863 2021.11.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6208864 2021.11.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6208865 2021.11.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6208866 2021.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6208867 2021.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6208868 2021.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6208869 2021.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6208870 2021.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6208871 2021.11.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6208872 2021.11.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6208873 2021.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 6208874 2021.11.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6208875 2021.11.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6208876 2021.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6208877 2021.11.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 6208878 2021.11.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6208879 2021.11.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6208880 2021.11.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6208881 2021.11.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6208882 2021.11.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6208883 2021.11.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6208884 2021.11.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6208885 2021.11.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6208886 2021.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6208887 2021.11.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6208888 2021.11.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6208889 2021.11.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 6208890 2021.11.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6208891 2021.11.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 6208892 2021.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6208893 2021.11.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6208894 2021.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6208895 2021.11.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6208896 2021.11.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6208897 2021.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6208898 2021.11.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6208899 2021.11.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6208900 2021.11.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6208901 2021.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6208902 2021.11.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6208903 2021.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6208904 2021.11.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6208905 2021.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6208906 2021.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6208907 2021.11.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6208908 2021.11.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6208909 2021.11.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6208910 2021.11.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6208911 2021.11.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6208912 2021.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6208913 2021.11.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6208914 2021.11.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6208915 2021.11.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6208916 2021.11.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6208917 2021.11.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6208918 2021.11.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6208919 2021.11.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6208920 2021.11.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 6208981 2021.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6210375 2021.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6210376 2021.11.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6210377 2021.11.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6210378 2021.11.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6210379 2021.11.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6210380 2021.11.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6206433 2021.11.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6206434 2021.11.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6206435 2021.11.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6206436 2021.11.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6206437 2021.11.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6206438 2021.11.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6206439 2021.11.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6206440 2021.11.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6206441 2021.11.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6206442 2021.11.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6206443 2021.11.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6206444 2021.11.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6206445 2021.11.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6206446 2021.11.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6206447 2021.11.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6206448 2021.11.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6206449 2021.11.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6206450 2021.11.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6206451 2021.11.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6206452 2021.11.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6206453 2021.11.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6206454 2021.11.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6206455 2021.11.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6206456 2021.11.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6206457 2021.11.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6206458 2021.11.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6206459 2021.11.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6206460 2021.11.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6206461 2021.11.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6206462 2021.11.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6206463 2021.11.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6206464 2021.11.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6206465 2021.11.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6206466 2021.11.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6206467 2021.11.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6206468 2021.11.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6206469 2021.11.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6206470 2021.11.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6206471 2021.11.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6206472 2021.11.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6206473 2021.11.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6206474 2021.11.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6206475 2021.11.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6206476 2021.11.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6206477 2021.11.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6206478 2021.11.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6206479 2021.11.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6206480 2021.11.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6206481 2021.11.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6206482 2021.11.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6206483 2021.11.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6206484 2021.11.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6206485 2021.11.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6206486 2021.11.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6206487 2021.11.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6206488 2021.11.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6206489 2021.11.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6206490 2021.11.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6206491 2021.11.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6206492 2021.11.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6207147 2021.11.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6207148 2021.11.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6207149 2021.11.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6207150 2021.11.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6205598 2021.11.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6205599 2021.11.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6205600 2021.11.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6205601 2021.11.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6205602 2021.11.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6205603 2021.11.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6205604 2021.11.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6205605 2021.11.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6205606 2021.11.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6205607 2021.11.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6205608 2021.11.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6205609 2021.11.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6205610 2021.11.09