Pełna lista obserwacji drużyny

Rybołów : Karol Łanocha


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5902323 2021.07.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5902324 2021.07.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5902325 2021.07.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5902326 2021.07.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5902327 2021.07.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5902328 2021.07.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5902329 2021.07.17 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 5902330 2021.07.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5902331 2021.07.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5902332 2021.07.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5902333 2021.07.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5902334 2021.07.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5902335 2021.07.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5902336 2021.07.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5902337 2021.07.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5896746 2021.07.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5896747 2021.07.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5896749 2021.07.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5890758 2021.07.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5890759 2021.07.12 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5890760 2021.07.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5890761 2021.07.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5890762 2021.07.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5890763 2021.07.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5890765 2021.07.12 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5890766 2021.07.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5890767 2021.07.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5890768 2021.07.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5890769 2021.07.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5890770 2021.07.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5890771 2021.07.12 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5890772 2021.07.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5890773 2021.07.12 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5890774 2021.07.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5890776 2021.07.12 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5890777 2021.07.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5890878 2021.07.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5890778 2021.07.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5890779 2021.07.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5890780 2021.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5890781 2021.07.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5890782 2021.07.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5890784 2021.07.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5890785 2021.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5890786 2021.07.11 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5890787 2021.07.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5890788 2021.07.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5890789 2021.07.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5890790 2021.07.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5890792 2021.07.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5890793 2021.07.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5890794 2021.07.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5890876 2021.07.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5890877 2021.07.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5890880 2021.07.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5890881 2021.07.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5890882 2021.07.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5890795 2021.07.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5890879 2021.07.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5882105 2021.07.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5882106 2021.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5882107 2021.07.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5882108 2021.07.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5882110 2021.07.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5882111 2021.07.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5882112 2021.07.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5882113 2021.07.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5882114 2021.07.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5882115 2021.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5882116 2021.07.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5882117 2021.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5882118 2021.07.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5882119 2021.07.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5882120 2021.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5882121 2021.07.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5882122 2021.07.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5882123 2021.07.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5882124 2021.07.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5882125 2021.07.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5882126 2021.07.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5882127 2021.07.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5882128 2021.07.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5882129 2021.07.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5882130 2021.07.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5882131 2021.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5882132 2021.07.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5882133 2021.07.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5882134 2021.07.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5882135 2021.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5882136 2021.07.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5882137 2021.07.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5882138 2021.07.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5882139 2021.07.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5879424 2021.07.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5879425 2021.07.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5879426 2021.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5879427 2021.07.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5879428 2021.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5879429 2021.07.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5879430 2021.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5879431 2021.07.08 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 5879432 2021.07.08 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5879433 2021.07.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5879434 2021.07.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5879435 2021.07.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5879436 2021.07.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5876590 2021.07.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5876591 2021.07.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5876592 2021.07.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5876593 2021.07.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5876594 2021.07.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5876595 2021.07.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5876596 2021.07.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5876597 2021.07.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5876598 2021.07.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5876599 2021.07.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5876600 2021.07.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5876601 2021.07.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5876602 2021.07.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5876603 2021.07.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5876604 2021.07.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5876605 2021.07.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5876606 2021.07.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 24 5876607 2021.07.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5876608 2021.07.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5876609 2021.07.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5876610 2021.07.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5876611 2021.07.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5876612 2021.07.07 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5876613 2021.07.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 5876614 2021.07.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5876615 2021.07.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5876616 2021.07.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5876617 2021.07.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5876618 2021.07.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5876619 2021.07.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5876620 2021.07.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5876621 2021.07.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5876623 2021.07.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5876624 2021.07.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5876625 2021.07.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5876626 2021.07.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5876627 2021.07.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5876628 2021.07.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5876629 2021.07.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5876630 2021.07.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5876631 2021.07.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5876632 2021.07.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5876633 2021.07.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5876634 2021.07.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5876635 2021.07.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5876636 2021.07.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5876637 2021.07.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5876638 2021.07.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5876639 2021.07.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5876640 2021.07.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5876641 2021.07.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5876642 2021.07.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5876643 2021.07.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5876644 2021.07.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5876645 2021.07.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5876646 2021.07.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5876648 2021.07.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5876649 2021.07.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5876650 2021.07.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5876651 2021.07.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5876652 2021.07.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5876653 2021.07.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5876654 2021.07.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5876655 2021.07.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5876657 2021.07.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5876659 2021.07.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5876660 2021.07.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5876661 2021.07.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5876662 2021.07.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5876663 2021.07.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5874310 2021.07.06 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5874311 2021.07.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5874312 2021.07.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5874313 2021.07.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5874314 2021.07.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5874315 2021.07.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5874316 2021.07.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5874317 2021.07.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5874318 2021.07.06 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5874319 2021.07.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5874321 2021.07.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5874322 2021.07.06 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5874323 2021.07.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5874324 2021.07.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5874325 2021.07.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5874326 2021.07.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5874327 2021.07.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5874328 2021.07.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5874329 2021.07.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5874330 2021.07.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5874331 2021.07.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5874332 2021.07.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5874333 2021.07.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5874334 2021.07.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5874335 2021.07.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5874336 2021.07.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5874337 2021.07.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5874338 2021.07.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5874339 2021.07.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5874340 2021.07.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 5874341 2021.07.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5874342 2021.07.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5874343 2021.07.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5874344 2021.07.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5874345 2021.07.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5874346 2021.07.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5874347 2021.07.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5874349 2021.07.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5876622 2021.07.06 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5864766 2021.07.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5857591 2021.06.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5857592 2021.06.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5857593 2021.06.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 5857594 2021.06.30 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5857595 2021.06.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5857596 2021.06.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5857597 2021.06.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5857598 2021.06.30 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5857599 2021.06.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5857600 2021.06.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5857601 2021.06.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5857602 2021.06.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5857603 2021.06.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5857604 2021.06.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5857605 2021.06.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5857606 2021.06.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5857612 2021.06.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5857613 2021.06.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5857614 2021.06.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5857615 2021.06.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5855261 2021.06.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5855262 2021.06.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5855263 2021.06.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5855264 2021.06.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5855265 2021.06.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5855266 2021.06.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5855268 2021.06.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5855269 2021.06.29 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5855270 2021.06.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5855271 2021.06.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5855272 2021.06.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5855273 2021.06.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5855274 2021.06.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5855275 2021.06.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5855276 2021.06.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5855277 2021.06.29 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5855278 2021.06.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5855279 2021.06.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5855280 2021.06.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5855281 2021.06.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5855282 2021.06.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5851964 2021.06.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5851965 2021.06.27 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5851966 2021.06.27 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 5851967 2021.06.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5851968 2021.06.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5851969 2021.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5851970 2021.06.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5851971 2021.06.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5851972 2021.06.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5851973 2021.06.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5851974 2021.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5851975 2021.06.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5851976 2021.06.27 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5851981 2021.06.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5851979 2021.06.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5851980 2021.06.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5851982 2021.06.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5815395 2021.06.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5815396 2021.06.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5815397 2021.06.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5815398 2021.06.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5815399 2021.06.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5815400 2021.06.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5815401 2021.06.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5815402 2021.06.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5815403 2021.06.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5815404 2021.06.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5815405 2021.06.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5815406 2021.06.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5815407 2021.06.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5815408 2021.06.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5815409 2021.06.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5815410 2021.06.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5815411 2021.06.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5815412 2021.06.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5815413 2021.06.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5815414 2021.06.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5815415 2021.06.16 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5815416 2021.06.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5815417 2021.06.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5815418 2021.06.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5815419 2021.06.16 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5815420 2021.06.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5815421 2021.06.16 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5815422 2021.06.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5815423 2021.06.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5815424 2021.06.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5815425 2021.06.16 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 5815426 2021.06.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5815427 2021.06.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5815428 2021.06.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5812272 2021.06.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5812273 2021.06.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5812274 2021.06.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5812275 2021.06.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5812276 2021.06.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5812277 2021.06.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5812278 2021.06.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5812279 2021.06.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5812280 2021.06.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5812281 2021.06.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5812282 2021.06.15 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5812283 2021.06.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5812284 2021.06.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5812285 2021.06.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5804764 2021.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5804770 2021.06.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5804771 2021.06.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5804772 2021.06.13 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5804773 2021.06.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5804775 2021.06.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5804776 2021.06.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5804777 2021.06.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5804778 2021.06.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5804779 2021.06.13 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5804756 2021.06.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5804759 2021.06.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5804761 2021.06.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5804762 2021.06.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5804763 2021.06.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5804765 2021.06.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5804766 2021.06.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5804767 2021.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5804768 2021.06.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5804769 2021.06.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5804774 2021.06.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5804751 2021.06.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5804752 2021.06.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5804753 2021.06.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5804754 2021.06.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5804755 2021.06.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5804757 2021.06.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5804758 2021.06.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5804760 2021.06.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5792856 2021.06.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5792857 2021.06.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5792858 2021.06.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5792859 2021.06.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5792860 2021.06.10 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5792861 2021.06.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5792862 2021.06.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5792863 2021.06.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5792864 2021.06.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5792865 2021.06.10 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5792866 2021.06.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5792867 2021.06.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5792868 2021.06.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5792869 2021.06.10 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5792870 2021.06.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5792871 2021.06.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5792872 2021.06.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5792873 2021.06.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5789423 2021.06.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5789424 2021.06.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5789425 2021.06.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5789426 2021.06.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5789427 2021.06.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5789428 2021.06.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5789429 2021.06.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5789430 2021.06.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5789432 2021.06.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5789433 2021.06.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5789434 2021.06.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5789435 2021.06.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5789436 2021.06.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5789437 2021.06.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5789438 2021.06.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5789439 2021.06.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5789440 2021.06.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5789441 2021.06.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5789442 2021.06.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5789443 2021.06.09 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5789444 2021.06.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5789445 2021.06.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5789446 2021.06.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5789447 2021.06.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5789448 2021.06.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5789449 2021.06.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5789450 2021.06.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5789451 2021.06.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5789452 2021.06.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5786068 2021.06.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5786069 2021.06.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5786070 2021.06.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5786071 2021.06.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5786072 2021.06.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5786073 2021.06.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5786074 2021.06.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5786075 2021.06.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5786076 2021.06.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5786077 2021.06.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5786078 2021.06.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5786079 2021.06.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5786080 2021.06.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5786081 2021.06.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5786082 2021.06.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5786084 2021.06.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5786085 2021.06.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5786086 2021.06.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5786087 2021.06.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5786088 2021.06.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5786089 2021.06.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5786090 2021.06.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5786091 2021.06.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5786092 2021.06.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5786093 2021.06.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5786094 2021.06.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5786095 2021.06.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5786096 2021.06.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5786097 2021.06.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5786098 2021.06.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5786099 2021.06.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5786100 2021.06.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5786101 2021.06.08 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5786102 2021.06.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5786103 2021.06.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5786104 2021.06.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5786105 2021.06.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5786106 2021.06.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5786107 2021.06.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5786108 2021.06.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5786109 2021.06.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5786110 2021.06.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5786111 2021.06.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5786112 2021.06.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5786113 2021.06.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5786114 2021.06.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5786115 2021.06.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5786116 2021.06.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5786117 2021.06.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5786118 2021.06.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5786119 2021.06.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5786120 2021.06.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5786121 2021.06.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5786122 2021.06.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5786123 2021.06.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5786124 2021.06.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5786125 2021.06.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5786126 2021.06.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5786127 2021.06.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5786128 2021.06.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5786129 2021.06.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5786130 2021.06.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5786131 2021.06.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5786132 2021.06.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5786133 2021.06.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5786134 2021.06.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5786135 2021.06.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5786136 2021.06.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5786137 2021.06.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5786138 2021.06.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5786139 2021.06.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5786140 2021.06.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5786141 2021.06.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5786142 2021.06.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5786143 2021.06.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5786144 2021.06.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5786145 2021.06.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5786146 2021.06.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5786147 2021.06.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5786148 2021.06.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5786149 2021.06.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5786150 2021.06.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5786151 2021.06.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5786152 2021.06.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5786153 2021.06.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5786154 2021.06.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5786155 2021.06.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5786158 2021.06.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5782559 2021.06.07 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5782560 2021.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5782561 2021.06.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5782562 2021.06.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5782563 2021.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5782564 2021.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5782565 2021.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5782566 2021.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5782567 2021.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5782568 2021.06.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5782569 2021.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5782570 2021.06.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5782571 2021.06.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5782572 2021.06.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5782573 2021.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5782574 2021.06.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5782575 2021.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5782576 2021.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5782577 2021.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5782578 2021.06.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5782579 2021.06.07 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5782580 2021.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5782581 2021.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5782582 2021.06.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5782583 2021.06.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5782584 2021.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5782585 2021.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5782586 2021.06.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5782587 2021.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5782588 2021.06.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5782589 2021.06.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5782590 2021.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5782591 2021.06.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5782592 2021.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5782593 2021.06.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5782594 2021.06.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5782595 2021.06.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5782596 2021.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5782597 2021.06.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5782598 2021.06.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5782599 2021.06.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5782600 2021.06.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5782601 2021.06.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5782602 2021.06.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5782603 2021.06.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5782604 2021.06.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5782605 2021.06.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5782606 2021.06.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5782607 2021.06.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5782608 2021.06.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5782609 2021.06.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5782610 2021.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5782611 2021.06.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5782612 2021.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5782613 2021.06.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5782614 2021.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5782615 2021.06.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5782616 2021.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5782617 2021.06.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5782618 2021.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5782619 2021.06.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5782620 2021.06.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5782621 2021.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5782622 2021.06.07 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5782625 2021.06.07 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5782626 2021.06.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5782627 2021.06.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5782628 2021.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5782629 2021.06.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5782630 2021.06.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5782631 2021.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5782632 2021.06.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5782633 2021.06.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5782634 2021.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5782635 2021.06.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5782636 2021.06.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5782637 2021.06.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5782638 2021.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5782639 2021.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5782640 2021.06.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5782641 2021.06.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5782642 2021.06.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5782643 2021.06.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5782644 2021.06.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5782645 2021.06.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5782646 2021.06.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5782647 2021.06.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5782648 2021.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5782649 2021.06.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5782650 2021.06.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5782651 2021.06.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5782652 2021.06.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5782653 2021.06.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5782654 2021.06.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5782655 2021.06.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5782656 2021.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5782657 2021.06.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5782658 2021.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5782659 2021.06.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5782660 2021.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5782662 2021.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5782663 2021.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5782664 2021.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5782665 2021.06.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5782666 2021.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5782667 2021.06.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5782668 2021.06.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5782669 2021.06.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5782670 2021.06.07 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5778006 2021.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5778007 2021.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5778008 2021.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5778009 2021.06.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5778010 2021.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5778011 2021.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5778012 2021.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5778013 2021.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5778014 2021.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5778015 2021.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5778016 2021.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5778017 2021.06.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5778018 2021.06.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5778019 2021.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5778020 2021.06.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5778021 2021.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5778022 2021.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5778024 2021.06.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5778025 2021.06.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5778026 2021.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5778027 2021.06.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5778028 2021.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5778029 2021.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5778030 2021.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5778031 2021.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5778032 2021.06.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5778033 2021.06.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5778034 2021.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5778035 2021.06.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5778036 2021.06.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5778037 2021.06.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5778038 2021.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5778039 2021.06.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5778040 2021.06.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5778042 2021.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5778043 2021.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5778044 2021.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5778045 2021.06.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5778046 2021.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5778047 2021.06.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5778048 2021.06.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5778049 2021.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5778050 2021.06.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5778051 2021.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5778052 2021.06.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5778053 2021.06.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5778054 2021.06.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5778055 2021.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5778056 2021.06.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5778057 2021.06.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5778058 2021.06.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5778059 2021.06.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 5778060 2021.06.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5778061 2021.06.06 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5778062 2021.06.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5778063 2021.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5778064 2021.06.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5778065 2021.06.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5778066 2021.06.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5778067 2021.06.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5778068 2021.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5778070 2021.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5778071 2021.06.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5778072 2021.06.06 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5778073 2021.06.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5778074 2021.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5778075 2021.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5778076 2021.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5778077 2021.06.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5778078 2021.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5778079 2021.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5778080 2021.06.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5778081 2021.06.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5778082 2021.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5778083 2021.06.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5778084 2021.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5778085 2021.06.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5778086 2021.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5778087 2021.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5778088 2021.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5778089 2021.06.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5778090 2021.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5778091 2021.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5778092 2021.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5778093 2021.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5778094 2021.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5778095 2021.06.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5778096 2021.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5778097 2021.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5778098 2021.06.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5778099 2021.06.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5778100 2021.06.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5778101 2021.06.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5778102 2021.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5778103 2021.06.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5778104 2021.06.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5778105 2021.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5778106 2021.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5778107 2021.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5778108 2021.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5778109 2021.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5778110 2021.06.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5778111 2021.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5778112 2021.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5778113 2021.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5778114 2021.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5778115 2021.06.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5778116 2021.06.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5778117 2021.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5778118 2021.06.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5778119 2021.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5778120 2021.06.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5778121 2021.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5778122 2021.06.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5778123 2021.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5778124 2021.06.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5778125 2021.06.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5782446 2021.06.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5782661 2021.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5770437 2021.06.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5770438 2021.06.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5770439 2021.06.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5770440 2021.06.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5770441 2021.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5770442 2021.06.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5770443 2021.06.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5770444 2021.06.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5770445 2021.06.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5770446 2021.06.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5770447 2021.06.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5770448 2021.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5770449 2021.06.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5770450 2021.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5770451 2021.06.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5770452 2021.06.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5770453 2021.06.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5770454 2021.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5770455 2021.06.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5770456 2021.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5770457 2021.06.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5770458 2021.06.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5770459 2021.06.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5770460 2021.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5770461 2021.06.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5770462 2021.06.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5770463 2021.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5770464 2021.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5770465 2021.06.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5770466 2021.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5770467 2021.06.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5770468 2021.06.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5770470 2021.06.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5770471 2021.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5770472 2021.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5770473 2021.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5770474 2021.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5770475 2021.06.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5770476 2021.06.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5770477 2021.06.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5770478 2021.06.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5770480 2021.06.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5770481 2021.06.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5770482 2021.06.05 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5770483 2021.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5770484 2021.06.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5770485 2021.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5770486 2021.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5770487 2021.06.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5770488 2021.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5770489 2021.06.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5770490 2021.06.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5770491 2021.06.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5770492 2021.06.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5770493 2021.06.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5770494 2021.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5770495 2021.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5770496 2021.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5770497 2021.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5770498 2021.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5770499 2021.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5770500 2021.06.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5770501 2021.06.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5770502 2021.06.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5770503 2021.06.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5770504 2021.06.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5770505 2021.06.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5770506 2021.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5770507 2021.06.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5770508 2021.06.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5770509 2021.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5770510 2021.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5770511 2021.06.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5770512 2021.06.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5770513 2021.06.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5770514 2021.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5770515 2021.06.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5770516 2021.06.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5770517 2021.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5770518 2021.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5770519 2021.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5770520 2021.06.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5770521 2021.06.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5770522 2021.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5770523 2021.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5770524 2021.06.05 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5770525 2021.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5770526 2021.06.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5770527 2021.06.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5770528 2021.06.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5770529 2021.06.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5770530 2021.06.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5770531 2021.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5770532 2021.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5770533 2021.06.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5770534 2021.06.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5770535 2021.06.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5770536 2021.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5770537 2021.06.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5770538 2021.06.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5770539 2021.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5770540 2021.06.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5770541 2021.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5770542 2021.06.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5770543 2021.06.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5770544 2021.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5770545 2021.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5770546 2021.06.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5770547 2021.06.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5770548 2021.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5770549 2021.06.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5770550 2021.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5770551 2021.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5770552 2021.06.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5770553 2021.06.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5770554 2021.06.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5770555 2021.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5770556 2021.06.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5770557 2021.06.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5770558 2021.06.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5770559 2021.06.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5770560 2021.06.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5770561 2021.06.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5770562 2021.06.05 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5770605 2021.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5757575 2021.06.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5757576 2021.06.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5757577 2021.06.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5757578 2021.06.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5757579 2021.06.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5757580 2021.06.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5757581 2021.06.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5757582 2021.06.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5757583 2021.06.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5757584 2021.06.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5757585 2021.06.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5757586 2021.06.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5757587 2021.06.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5757588 2021.06.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5757589 2021.06.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5757590 2021.06.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5757591 2021.06.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5757592 2021.06.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5757593 2021.06.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5757594 2021.06.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5757595 2021.06.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5757596 2021.06.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5757597 2021.06.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5757598 2021.06.04 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5757599 2021.06.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5757600 2021.06.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5757601 2021.06.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5757602 2021.06.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5757603 2021.06.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5757604 2021.06.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5757605 2021.06.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5757606 2021.06.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5757607 2021.06.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5757608 2021.06.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5757609 2021.06.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5757610 2021.06.04 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5757611 2021.06.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5757612 2021.06.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5757613 2021.06.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5757614 2021.06.04 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5757615 2021.06.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5757616 2021.06.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5757617 2021.06.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5757618 2021.06.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5757619 2021.06.04 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5757620 2021.06.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5757621 2021.06.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5757622 2021.06.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5757623 2021.06.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5757624 2021.06.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5763981 2021.06.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5763982 2021.06.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5763983 2021.06.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5763984 2021.06.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5763985 2021.06.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5763986 2021.06.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5763987 2021.06.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5763988 2021.06.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5763989 2021.06.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5763990 2021.06.04 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5763991 2021.06.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5763992 2021.06.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5763993 2021.06.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5763994 2021.06.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5763995 2021.06.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5763996 2021.06.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5763997 2021.06.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5763998 2021.06.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5763999 2021.06.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5764000 2021.06.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5764001 2021.06.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5764002 2021.06.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5764003 2021.06.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5764004 2021.06.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5764005 2021.06.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5764006 2021.06.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5764007 2021.06.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5764008 2021.06.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5764009 2021.06.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5764010 2021.06.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5764011 2021.06.04 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5764012 2021.06.04 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5764013 2021.06.04 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5764014 2021.06.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5764015 2021.06.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5764016 2021.06.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5764017 2021.06.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5764018 2021.06.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5764019 2021.06.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5764020 2021.06.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5764021 2021.06.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5764022 2021.06.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5764023 2021.06.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5764024 2021.06.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5764025 2021.06.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5764026 2021.06.04 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5764027 2021.06.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5764028 2021.06.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5764029 2021.06.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5764030 2021.06.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5764031 2021.06.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5764032 2021.06.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5764033 2021.06.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5764034 2021.06.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5764035 2021.06.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5764036 2021.06.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5764037 2021.06.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5764038 2021.06.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5764039 2021.06.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5764040 2021.06.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5764041 2021.06.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5764042 2021.06.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5764043 2021.06.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5764044 2021.06.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5764045 2021.06.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5764046 2021.06.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5764047 2021.06.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5764048 2021.06.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5764049 2021.06.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5764050 2021.06.04 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5764051 2021.06.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5764052 2021.06.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5764053 2021.06.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5764054 2021.06.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5764055 2021.06.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5764056 2021.06.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5764057 2021.06.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5764058 2021.06.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5764059 2021.06.04 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5764060 2021.06.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5764061 2021.06.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5764062 2021.06.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5764063 2021.06.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5764064 2021.06.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5764065 2021.06.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5764066 2021.06.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5764070 2021.06.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5754209 2021.06.03 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5754210 2021.06.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5754211 2021.06.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5754212 2021.06.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5754213 2021.06.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5754214 2021.06.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5754215 2021.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5754216 2021.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5754217 2021.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5754218 2021.06.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5754219 2021.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5754220 2021.06.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5754221 2021.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5754222 2021.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5754223 2021.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5754224 2021.06.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5754225 2021.06.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5754226 2021.06.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5754227 2021.06.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5754228 2021.06.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5754229 2021.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5754230 2021.06.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5754231 2021.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5754232 2021.06.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5754233 2021.06.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5754234 2021.06.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5754235 2021.06.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5754236 2021.06.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5754237 2021.06.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5754238 2021.06.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5754240 2021.06.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5754241 2021.06.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5754242 2021.06.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5754243 2021.06.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5754244 2021.06.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5754245 2021.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5754246 2021.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5754247 2021.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5754248 2021.06.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5754249 2021.06.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5754250 2021.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5754251 2021.06.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5754252 2021.06.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5754253 2021.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5754254 2021.06.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5754255 2021.06.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5754256 2021.06.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5754257 2021.06.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5754258 2021.06.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5754259 2021.06.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5754260 2021.06.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5754261 2021.06.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5754262 2021.06.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5754263 2021.06.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5754264 2021.06.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5754265 2021.06.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5754266 2021.06.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5754267 2021.06.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5754268 2021.06.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5754269 2021.06.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5754270 2021.06.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5754271 2021.06.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5754272 2021.06.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5754273 2021.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5754274 2021.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5754275 2021.06.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5754276 2021.06.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5754277 2021.06.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5754278 2021.06.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5754279 2021.06.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5754280 2021.06.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5754281 2021.06.03 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5754282 2021.06.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5754283 2021.06.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5754284 2021.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5754285 2021.06.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5754286 2021.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5754287 2021.06.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5754288 2021.06.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5754289 2021.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5754290 2021.06.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5754291 2021.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5754292 2021.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5754293 2021.06.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5754294 2021.06.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5754295 2021.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5754296 2021.06.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5754297 2021.06.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5754298 2021.06.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5754299 2021.06.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5754300 2021.06.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5754301 2021.06.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5754302 2021.06.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5754303 2021.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5754304 2021.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5754305 2021.06.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5754306 2021.06.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5754307 2021.06.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5754308 2021.06.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5754309 2021.06.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5754310 2021.06.03 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5754311 2021.06.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5754312 2021.06.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5754313 2021.06.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5754314 2021.06.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5754315 2021.06.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5754316 2021.06.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5754317 2021.06.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5754318 2021.06.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5754319 2021.06.03 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5754320 2021.06.03 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 5754321 2021.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5754322 2021.06.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5754323 2021.06.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5754330 2021.06.03 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5754331 2021.06.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5754332 2021.06.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5754333 2021.06.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5754334 2021.06.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5754335 2021.06.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5754336 2021.06.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5754337 2021.06.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5754338 2021.06.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5747649 2021.06.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5747650 2021.06.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5747651 2021.06.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5747652 2021.06.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5747653 2021.06.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5747654 2021.06.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5747655 2021.06.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5747656 2021.06.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5747657 2021.06.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5747658 2021.06.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5747659 2021.06.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5747660 2021.06.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5747661 2021.06.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5747662 2021.06.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5747663 2021.06.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5747664 2021.06.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5747665 2021.06.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5747666 2021.06.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5747667 2021.06.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5747668 2021.06.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5747669 2021.06.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5747670 2021.06.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5747671 2021.06.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5747672 2021.06.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5747673 2021.06.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5747674 2021.06.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5747675 2021.06.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5747676 2021.06.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5747677 2021.06.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5747678 2021.06.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5747679 2021.06.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5747680 2021.06.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5747682 2021.06.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5747683 2021.06.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5747684 2021.06.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5747685 2021.06.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5747686 2021.06.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5747687 2021.06.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5747688 2021.06.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5747689 2021.06.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5747690 2021.06.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5747691 2021.06.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5747692 2021.06.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5747693 2021.06.02 mapa