Pełna lista obserwacji drużyny

Apus apus : Kacper Kowalczyk


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5099204 2021.01.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 21 5098729 2021.01.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 5098864 2021.01.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 5098863 2021.01.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5098860 2021.01.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5098755 2021.01.17 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5098754 2021.01.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 5098753 2021.01.17 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5098752 2021.01.17 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 18 5098751 2021.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 5098749 2021.01.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 13 5098866 2021.01.17 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 5098867 2021.01.17 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 24 5098872 2021.01.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 5098886 2021.01.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 5101618 2021.01.17 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5098716 2021.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5098717 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 5098718 2021.01.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 21 5098719 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 5098720 2021.01.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 8 5098709 2021.01.16 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5098710 2021.01.16 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5098711 2021.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 5098712 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 5098714 2021.01.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 5098713 2021.01.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 5098715 2021.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 14 5098721 2021.01.16 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 5098722 2021.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 5099772 2021.01.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 17 5099728 2021.01.16 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 27 5099724 2021.01.16 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5098983 2021.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5098982 2021.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 24 5102465 2021.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5098732 2021.01.16 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 5098727 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 56 5098724 2021.01.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5098723 2021.01.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5099731 2021.01.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 5099151 2021.01.12 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5058646 2021.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5050538 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 16 5050537 2021.01.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 14 5050536 2021.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 17 5050535 2021.01.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 17 5048429 2021.01.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5045546 2021.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 17 5041481 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki sikora lazurowa, Cyanistes cyanus 1 5041467 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5041476 2021.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5041477 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 14 5041480 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5041484 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5041485 2021.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5041598 2021.01.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5041599 2021.01.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5037450 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 12 5037443 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 11 5037444 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 5037445 2021.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 27 5037446 2021.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5037447 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5037448 2021.01.02 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 5037449 2021.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 5037451 2021.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 500 5037442 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 37 5037441 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 5037440 2021.01.02 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 8 5037431 2021.01.02 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 5037432 2021.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5037433 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 5037434 2021.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 5037435 2021.01.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 170 5037436 2021.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 220 5037437 2021.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 17 5037438 2021.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 25 5037439 2021.01.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5037452 2021.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 5037453 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5039659 2021.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5039660 2021.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 32 5039661 2021.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 5039662 2021.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5039664 2021.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 17 5039663 2021.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 5039665 2021.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5039666 2021.01.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5045543 2021.01.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5037500 2021.01.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5037463 2021.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5037454 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5037455 2021.01.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5037456 2021.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 80 5037457 2021.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5037458 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 5037459 2021.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 41 5037460 2021.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5037462 2021.01.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5045695 2021.01.02 mapa