Pełna lista obserwacji drużyny

Piotr Świętochowski : Piotr Świętochowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6311773 2021.12.31 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6311771 2021.12.30 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6311772 2021.12.30 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6307299 2021.12.29 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6307300 2021.12.29 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6307298 2021.12.29 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6307297 2021.12.29 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6307296 2021.12.29 ŚL mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 6307206 2021.12.28 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6307208 2021.12.28 ŚL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6307205 2021.12.28 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6307207 2021.12.28 ŚL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 6307204 2021.12.28 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6307203 2021.12.28 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6307202 2021.12.27 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 6303821 2021.12.27 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6303820 2021.12.27 ŚL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 120 6303819 2021.12.27 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6303822 2021.12.27 ŚL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 6303818 2021.12.27 ŚL mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 6300110 2021.12.26 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6295492 2021.12.24 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6295493 2021.12.23 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6293777 2021.12.22 PL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 6293776 2021.12.22 PL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 6293773 2021.12.22 PL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6293775 2021.12.22 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6293774 2021.12.22 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6293772 2021.12.22 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6283657 2021.12.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6283656 2021.12.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6283655 2021.12.17 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 120 6283654 2021.12.17 LB mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6283653 2021.12.17 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 60 6283652 2021.12.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6283651 2021.12.17 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 80 6283650 2021.12.10 PL mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 52 6300162 2021.12.08 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 6256687 2021.12.04 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6256683 2021.11.22 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6256686 2021.11.22 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6256685 2021.11.22 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6256684 2021.11.22 PL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6256680 2021.11.22 PL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6256681 2021.11.22 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6256682 2021.11.22 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6223858 2021.11.16 PL mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6223856 2021.11.16 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 280 6223914 2021.11.16 PL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 40 6223910 2021.11.16 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 6223915 2021.11.16 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 22 6223889 2021.11.16 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 6223897 2021.11.16 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 6223863 2021.11.16 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 300 6223864 2021.11.16 PL mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 6223895 2021.11.16 PL mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 6223905 2021.11.16 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 6223907 2021.11.16 PL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 6223900 2021.11.16 PL mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 4 6223902 2021.11.16 PL mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6223893 2021.11.16 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 27 6223885 2021.11.16 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 6223884 2021.11.16 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6223879 2021.11.16 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6223886 2021.11.16 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6223882 2021.11.16 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 6223875 2021.11.16 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 6223876 2021.11.16 PL mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 6223877 2021.11.16 PL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 6223881 2021.11.16 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6223880 2021.11.16 PL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6223878 2021.11.16 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 6223883 2021.11.16 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6223874 2021.11.16 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6223873 2021.11.16 PL mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 6223872 2021.11.16 PL mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 6223870 2021.11.16 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6223871 2021.11.16 PL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 6220927 2021.11.14 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 9 6220923 2021.11.14 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6220928 2021.11.14 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6220929 2021.11.14 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6220922 2021.11.14 PL mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 30 6220924 2021.11.14 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6220925 2021.11.14 PL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6220926 2021.11.14 PL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6220921 2021.11.14 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6220920 2021.11.14 PL mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 6220918 2021.11.14 PL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6220919 2021.11.14 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6220917 2021.11.14 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6220915 2021.11.14 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6220916 2021.11.09 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 6204786 2021.11.09 PL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 6204785 2021.11.07 PL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 6194007 2021.11.05 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 6194008 2021.11.03 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6194006 2021.11.03 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6173510 2021.10.28 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6173509 2021.10.28 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 160 6173512 2021.10.25 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 80 6173511 2021.10.25 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 6147835 2021.10.18 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6096598 2021.10.01 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 400 6096597 2021.09.26 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 6081890 2021.09.26 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6081891 2021.09.26 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6081889 2021.09.26 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 6081888 2021.09.26 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6081887 2021.09.26 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 6068975 2021.09.20 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 120 6068974 2021.09.20 KP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6068973 2021.09.20 KP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 6068972 2021.09.20 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6068971 2021.09.20 KP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 25 6068969 2021.09.20 KP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 6068970 2021.09.20 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 13 6068968 2021.09.20 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6068966 2021.09.20 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6068967 2021.09.20 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6068991 2021.09.20 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 6068989 2021.09.20 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 6068990 2021.09.20 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 18 6068988 2021.09.20 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 6068987 2021.09.20 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 21 6068986 2021.09.20 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6068984 2021.09.20 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6068985 2021.09.20 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 6068982 2021.09.20 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6068983 2021.09.20 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 6068981 2021.09.20 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 6068980 2021.09.20 WP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 6068979 2021.09.20 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6068978 2021.09.20 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 6068977 2021.09.20 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 150 6068976 2021.09.20 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 6068963 2021.09.20 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6068962 2021.09.20 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6068959 2021.09.20 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6068960 2021.09.20 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6068958 2021.09.20 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6068965 2021.09.20 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6068957 2021.09.20 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6068961 2021.09.20 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 6068964 2021.09.20 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 26 6068956 2021.09.20 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 25 6068954 2021.09.20 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6068953 2021.09.20 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6068955 2021.09.20 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 6068951 2021.09.20 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 400 6068952 2021.09.20 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6068950 2021.09.20 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6064403 2021.09.19 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6064402 2021.09.19 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6064401 2021.09.19 ZP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 6 6064400 2021.09.19 ZP mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6064398 2021.09.19 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 6064399 2021.09.18 KP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6064397 2021.09.18 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 6064396 2021.09.18 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6064395 2021.09.18 KP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6064419 2021.09.18 KP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 8 6064418 2021.09.18 KP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 13 6064416 2021.09.18 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 6064415 2021.09.18 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6064414 2021.09.18 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 6064417 2021.09.18 KP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6064413 2021.09.18 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6064412 2021.09.18 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6064411 2021.09.18 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 6064409 2021.09.18 KP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6064410 2021.09.18 ŁD mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 6064408 2021.09.18 ŁD mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6064407 2021.09.18 ŁD mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6064406 2021.09.18 ŁD mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6064404 2021.09.18 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6064405 2021.09.18 ŁD mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6064394 2021.09.18 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 6064392 2021.09.18 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 6064393 2021.09.18 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6064391 2021.09.18 ŁD mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6064390 2021.09.18 ŁD mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6064389 2021.09.18 ŁD mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6064387 2021.09.18 ŁD mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6064388 2021.09.18 ŁD mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6064385 2021.09.18 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6064386 2021.09.18 ŁD mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 36 6064383 2021.09.18 ŁD mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6064384 2021.09.18 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6064382 2021.09.18 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6064379 2021.09.18 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 160 6064381 2021.09.18 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 6064380 2021.09.18 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6049792 2021.09.13 PL mapa
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 6049791 2021.09.12 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 6046194 2021.09.12 PL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6046193 2021.09.11 PL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6040868 2021.09.10 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6040867 2021.09.10 PL mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6040866 2021.09.10 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6040865 2021.09.10 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6040864 2021.09.10 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6040862 2021.09.10 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6040861 2021.09.09 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6040860 2021.09.09 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6040863 2021.09.09 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6040859 2021.09.09 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6040856 2021.09.09 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6040858 2021.09.09 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6040857 2021.09.05 KP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 6013125 2021.08.30 PL mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 4 6013126 2021.08.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6013127 2021.08.27 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 6013128 2021.08.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6013129 2021.08.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6013130 2021.08.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6013131 2021.08.27 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5973461 2021.08.15 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5973463 2021.08.14 PL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 21 5973462 2021.08.14 PL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5966233 2021.08.13 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5966108 2021.08.13 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5966014 2021.08.13 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5966016 2021.08.13 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5966011 2021.08.13 PL mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 5966015 2021.08.13 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5966012 2021.08.12 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5966013 2021.08.12 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5966010 2021.08.12 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5966009 2021.08.12 PL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5966008 2021.08.12 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 120 5949495 2021.08.05 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5940743 2021.08.01 PL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5938664 2021.08.01 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5938663 2021.08.01 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5938662 2021.07.30 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5938660 2021.07.30 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5938661 2021.07.29 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5938659 2021.07.29 PL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5932911 2021.07.24 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5932910 2021.07.24 PL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5932943 2021.07.24 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5932941 2021.07.18 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5932940 2021.07.18 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5932942 2021.07.17 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5932937 2021.07.17 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5932939 2021.07.17 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5932936 2021.07.17 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5932938 2021.07.17 ŁD mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5932935 2021.07.17 ŁD mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 5932933 2021.07.17 ŁD mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 5932930 2021.07.17 ŁD mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5932934 2021.07.17 MZ mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5932931 2021.07.17 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5932929 2021.07.17 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5932932 2021.07.17 MZ mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5932928 2021.07.17 MZ mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5932920 2021.07.17 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5932925 2021.07.16 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5932927 2021.07.16 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5932923 2021.07.16 MZ mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5932918 2021.07.16 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5932922 2021.07.16 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5932924 2021.07.16 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5932926 2021.07.16 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5932921 2021.07.16 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5932914 2021.07.16 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5932919 2021.07.16 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5932916 2021.07.16 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5932917 2021.07.16 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5932912 2021.07.16 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5932915 2021.07.16 MZ mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5932913 2021.07.16 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5932904 2021.07.16 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5932901 2021.07.16 MZ mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5932905 2021.07.16 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5932906 2021.07.16 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5932908 2021.07.16 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 5932909 2021.07.16 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5932902 2021.07.16 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5932900 2021.07.16 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5932903 2021.07.16 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5932899 2021.07.16 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5932907 2021.07.16 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5932896 2021.07.16 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5932897 2021.07.16 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5932898 2021.07.16 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5932895 2021.07.16 MZ mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5932894 2021.07.16 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5932893 2021.07.16 MZ mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5932891 2021.07.16 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5932892 2021.07.16 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5932889 2021.07.16 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5932888 2021.07.16 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5932890 2021.07.16 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5932886 2021.07.16 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5932885 2021.07.16 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5932887 2021.07.16 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 5932883 2021.07.16 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 5932882 2021.07.16 MZ mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5932881 2021.07.16 MZ mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5932884 2021.07.16 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5932878 2021.07.16 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5932879 2021.07.16 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5932880 2021.07.16 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5898004 2021.07.16 MZ mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5897998 2021.07.16 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5898006 2021.07.16 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5898000 2021.07.16 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5897996 2021.07.16 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5898001 2021.07.16 MZ mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5897997 2021.07.16 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5897999 2021.07.15 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5897995 2021.07.15 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5898019 2021.07.15 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5898017 2021.07.15 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5898016 2021.07.15 PL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5898015 2021.07.15 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 5898018 2021.07.15 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5898010 2021.07.15 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5898013 2021.07.15 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5898012 2021.07.15 PL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 5898014 2021.07.15 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 65 5898009 2021.07.15 PL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5898011 2021.07.15 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5898007 2021.07.15 PL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5898008 2021.07.15 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5898002 2021.07.15 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5898005 2021.07.15 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5898003 2021.07.15 PL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5897991 2021.07.15 PL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5897990 2021.07.15 PL mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5897987 2021.07.11 PL mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5897992 2021.07.11 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5897989 2021.07.10 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 5897988 2021.07.10 PL mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5897994 2021.07.10 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5897986 2021.07.10 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5897993 2021.07.10 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5897985 2021.07.10 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5897983 2021.07.10 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5897984 2021.07.09 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5897980 2021.07.09 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5897982 2021.07.09 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5897981 2021.07.09 PL mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5897979 2021.07.09 PL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5880286 2021.06.24 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 45 5880285 2021.06.24 PL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5880284 2021.06.24 PL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5880283 2021.06.24 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5880280 2021.06.24 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 25 5880281 2021.06.24 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5880277 2021.06.24 PL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5880274 2021.06.24 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 25 5880273 2021.06.24 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5880270 2021.06.24 PL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5880267 2021.06.24 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5880266 2021.06.24 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5880261 2021.06.24 PL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 5880260 2021.06.24 PL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5880282 2021.06.24 PL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5880279 2021.06.24 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5880278 2021.06.24 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5880275 2021.06.24 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5880276 2021.06.24 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 12 5880272 2021.06.24 PL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 5880271 2021.06.24 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5880268 2021.06.24 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5880264 2021.06.24 PL mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5880269 2021.06.23 PL mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5880265 2021.06.23 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5880263 2021.06.23 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5880262 2021.06.23 PL mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6301279 2021.06.15 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5880258 2021.06.14 PL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5880257 2021.06.14 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5806107 2021.06.14 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 5806108 2021.06.10 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5791765 2021.06.10 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5791764 2021.06.10 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5791766 2021.06.10 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5791781 2021.06.09 PL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 5791780 2021.06.09 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5791779 2021.06.09 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5791778 2021.06.09 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5791777 2021.06.09 PL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5791776 2021.06.09 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 5791775 2021.06.09 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5791774 2021.06.09 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5791773 2021.06.09 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 5791772 2021.06.09 PL mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5791771 2021.06.09 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5791770 2021.06.09 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5791769 2021.06.09 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5791768 2021.06.09 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5791767 2021.06.09 PL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5791763 2021.06.09 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5791762 2021.06.09 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5791761 2021.06.09 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5791760 2021.06.09 PL mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 5791759 2021.06.09 PL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 5791758 2021.06.09 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5791757 2021.06.09 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5791756 2021.06.09 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5791755 2021.06.09 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 5791754 2021.06.09 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5791753 2021.06.09 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5791752 2021.06.09 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5791751 2021.06.09 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5791750 2021.06.09 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5791749 2021.06.09 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5791748 2021.06.09 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5789737 2021.06.09 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5789736 2021.06.09 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5789735 2021.06.09 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5789734 2021.06.09 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5789733 2021.06.09 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5789732 2021.06.09 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5789731 2021.06.09 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5789730 2021.06.08 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5789729 2021.06.08 PL mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5789728 2021.06.08 PL mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5789727 2021.06.08 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5789726 2021.06.08 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5789725 2021.06.08 PL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5789724 2021.06.07 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5789722 2021.06.07 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5789723 2021.06.07 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5782300 2021.06.07 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5782303 2021.06.07 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 5782298 2021.06.07 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5782302 2021.06.05 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 37 5782299 2021.06.04 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5782301 2021.06.04 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5782296 2021.06.04 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5782297 2021.06.03 PL mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 5782295 2021.06.03 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5750761 2021.06.03 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 5750760 2021.06.03 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5747622 2021.06.02 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5747618 2021.06.02 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5747621 2021.06.02 PL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5747624 2021.06.02 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5747613 2021.06.02 PL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5747616 2021.06.02 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5747617 2021.06.02 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5747619 2021.06.02 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5747614 2021.06.02 PL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5747623 2021.06.02 PL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5747620 2021.06.02 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5747612 2021.06.02 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5747615 2021.06.02 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5747641 2021.06.02 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5747636 2021.06.02 PL mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 5747639 2021.06.02 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 30 5747638 2021.06.02 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5747637 2021.06.02 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5747632 2021.06.02 PL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5747631 2021.06.02 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5747635 2021.06.02 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5747634 2021.06.02 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5747633 2021.06.02 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5747628 2021.06.02 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5747629 2021.06.02 PL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5747627 2021.06.02 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5747625 2021.06.02 PL mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5747640 2021.06.02 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5744430 2021.06.02 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5743450 2021.06.01 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5743449 2021.06.01 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5743439 2021.06.01 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5743438 2021.06.01 PL mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5743437 2021.05.31 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5743448 2021.05.31 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5743447 2021.05.31 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5743446 2021.05.31 PL mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5743445 2021.05.31 PL mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5743444 2021.05.31 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5743443 2021.05.31 PL mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5743442 2021.05.31 PL mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 5743441 2021.05.31 PL mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5743440 2021.05.31 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5743466 2021.05.31 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5743465 2021.05.31 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5743464 2021.05.31 PL mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5743463 2021.05.31 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5743462 2021.05.31 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5743461 2021.05.31 PL mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5743460 2021.05.31 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5743459 2021.05.31 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5743458 2021.05.31 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5743457 2021.05.31 PL mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5743456 2021.05.31 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5743455 2021.05.31 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5743454 2021.05.31 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5743453 2021.05.31 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5743452 2021.05.31 PL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 5743451 2021.05.31 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5743435 2021.05.31 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5743434 2021.05.31 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5743433 2021.05.31 PL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 5743432 2021.05.31 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5743431 2021.05.31 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5743430 2021.05.31 PL mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5743429 2021.05.31 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5743428 2021.05.31 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5743427 2021.05.31 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5743426 2021.05.31 PL mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5743425 2021.05.31 PL mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5743424 2021.05.31 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5743436 2021.05.31 PL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 5743423 2021.05.31 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5743421 2021.05.31 PL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5743422 2021.05.31 PL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5736653 2021.05.31 PL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5736654 2021.05.30 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 5736652 2021.05.29 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 5736651 2021.05.29 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5724559 2021.05.29 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5724558 2021.05.29 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5724557 2021.05.29 PL mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5724556 2021.05.29 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5724555 2021.05.29 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5724554 2021.05.29 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5724553 2021.05.29 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5724552 2021.05.29 PL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5724551 2021.05.29 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5724550 2021.05.29 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5724549 2021.05.29 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5724548 2021.05.29 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5724547 2021.05.29 PL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 5724546 2021.05.29 PL mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 5724545 2021.05.29 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5724544 2021.05.29 PL mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5724543 2021.05.29 PL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5724541 2021.05.29 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5724542 2021.05.28 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5724539 2021.05.27 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5724540 2021.05.27 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5724538 2021.05.27 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5724537 2021.05.27 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5713678 2021.05.27 PL mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5713679 2021.05.27 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 4 5713677 2021.05.27 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5710833 2021.05.26 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5710832 2021.05.25 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5710830 2021.05.25 PL mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5710831 2021.05.25 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5710827 2021.05.25 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5710828 2021.05.25 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5710826 2021.05.25 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 16 5710829 2021.05.25 PL mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5706171 2021.05.25 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5706172 2021.05.25 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5706169 2021.05.25 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5706170 2021.05.25 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5706167 2021.05.25 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5706168 2021.05.25 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5706166 2021.05.25 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5706165 2021.05.25 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5706164 2021.05.25 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5706163 2021.05.25 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5706161 2021.05.25 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 5706155 2021.05.25 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5706162 2021.05.25 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5706154 2021.05.25 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5706156 2021.05.25 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5706160 2021.05.25 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 5706157 2021.05.25 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5706159 2021.05.25 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5706153 2021.05.25 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5706158 2021.05.25 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5706152 2021.05.25 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5706151 2021.05.25 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5706149 2021.05.24 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5706150 2021.05.24 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5706148 2021.05.24 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5706147 2021.05.24 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5704279 2021.05.24 PL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 5704277 2021.05.24 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5704274 2021.05.24 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5704276 2021.05.24 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5704275 2021.05.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5704278 2021.05.24 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5704271 2021.05.24 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5704267 2021.05.24 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5704273 2021.05.24 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5704272 2021.05.24 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5704268 2021.05.24 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5704265 2021.05.24 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5704269 2021.05.24 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5704270 2021.05.24 PL mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5704266 2021.05.24 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5704262 2021.05.24 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5704263 2021.05.24 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5704264 2021.05.23 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5704260 2021.05.23 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5704261 2021.05.23 PL mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5704259 2021.05.23 PL mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5704258 2021.05.23 PL mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 5698485 2021.05.23 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5698483 2021.05.23 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5698484 2021.05.23 PL mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5697815 2021.05.23 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5697816 2021.05.23 PL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5697814 2021.05.23 PL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5695416 2021.05.23 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5691138 2021.05.21 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5691139 2021.05.21 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5691137 2021.05.21 PL mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5691136 2021.05.21 PL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5682990 2021.05.21 PL mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5682988 2021.05.21 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5682987 2021.05.21 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5682986 2021.05.21 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5682989 2021.05.21 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5682985 2021.05.21 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5682984 2021.05.21 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5682982 2021.05.21 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5682981 2021.05.20 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 6 5682980 2021.05.20 PL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5682983 2021.05.20 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5682979 2021.05.20 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5682978 2021.05.20 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 5682975 2021.05.20 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5682976 2021.05.20 PL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5682977 2021.05.20 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5682972 2021.05.20 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5682971 2021.05.20 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5682973 2021.05.20 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5682970 2021.05.20 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5682969 2021.05.20 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 5682974 2021.05.19 PL mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5674131 2021.05.19 PL mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5674130 2021.05.19 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5674129 2021.05.19 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5674128 2021.05.19 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5674126 2021.05.19 PL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5674125 2021.05.19 PL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5674127 2021.05.19 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5674124 2021.05.19 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5674123 2021.05.19 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5674122 2021.05.19 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 5671807 2021.05.19 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5671805 2021.05.19 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5671798 2021.05.19 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 3 5671806 2021.05.18 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5671797 2021.05.18 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5671803 2021.05.18 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5671802 2021.05.18 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5671796 2021.05.18 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5671801 2021.05.18 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5671799 2021.05.18 PL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5671795 2021.05.18 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5671800 2021.05.18 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5671794 2021.05.18 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5671793 2021.05.18 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5671791 2021.05.18 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5671792 2021.05.18 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5671790 2021.05.18 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5670560 2021.05.18 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5670559 2021.05.18 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5670558 2021.05.18 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5670557 2021.05.18 PL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5670556 2021.05.18 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5670555 2021.05.18 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5670554 2021.05.18 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5670552 2021.05.18 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5670553 2021.05.18 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5670478 2021.05.18 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5670479 2021.05.18 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5670477 2021.05.18 PL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 5670503 2021.05.18 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5670501 2021.05.18 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5670499 2021.05.18 PL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5670500 2021.05.18 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5670497 2021.05.18 PL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5670488 2021.05.18 PL mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5670494 2021.05.18 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5670485 2021.05.18 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5670487 2021.05.18 PL mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5670489 2021.05.18 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5670491 2021.05.18 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5670480 2021.05.18 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5670484 2021.05.18 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5670486 2021.05.18 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5670483 2021.05.18 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5670481 2021.05.17 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5670482 2021.05.17 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 4 5670511 2021.05.17 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5670512 2021.05.17 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5670510 2021.05.17 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5670509 2021.05.17 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5670508 2021.05.17 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 120 5670507 2021.05.17 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5670505 2021.05.17 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5670506 2021.05.17 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5670504 2021.05.17 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5670502 2021.05.17 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5670496 2021.05.17 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5670498 2021.05.17 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5670495 2021.05.17 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5670493 2021.05.17 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5670492 2021.05.17 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5670490 2021.05.17 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5664867 2021.05.17 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5664866 2021.05.17 PL mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5662861 2021.05.17 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5662859 2021.05.17 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 5662858 2021.05.17 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5662860 2021.05.17 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5662857 2021.05.16 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5662856 2021.05.16 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 5662855 2021.05.16 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5662854 2021.05.16 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5662852 2021.05.16 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5662853 2021.05.16 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5662851 2021.05.16 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5662850 2021.05.16 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 5 5659447 2021.05.16 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5659448 2021.05.16 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5659446 2021.05.16 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 5659443 2021.05.16 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5659444 2021.05.16 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5659445 2021.05.16 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5659442 2021.05.16 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 5653331 2021.05.16 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5653332 2021.05.16 PL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5653328 2021.05.16 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5653330 2021.05.16 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5653329 2021.05.16 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5653327 2021.05.16 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5653326 2021.05.15 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5653324 2021.05.15 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5653325 2021.05.15 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5653323 2021.05.15 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 4 5653322 2021.05.15 PL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5653321 2021.05.15 PL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5653320 2021.05.15 PL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 5650777 2021.05.15 PL mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5650778 2021.05.15 PL mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 5 5650776 2021.05.15 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5650779 2021.05.14 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5650775 2021.05.14 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5650780 2021.05.14 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5650774 2021.05.14 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 5 5650773 2021.05.14 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 5650772 2021.05.14 PL mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5643810 2021.05.14 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5643808 2021.05.14 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5643811 2021.05.14 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 5643809 2021.05.13 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 5643807 2021.05.13 PL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5643805 2021.05.13 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 5643803 2021.05.13 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 5 5643802 2021.05.13 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 5643806 2021.05.13 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5643804 2021.05.13 PL mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 4 5643801 2021.05.13 PL mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 5630621 2021.05.12 PL mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 6301753 2021.05.12 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5631289 2021.05.12 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5631290 2021.05.12 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5631288 2021.05.12 PL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 5628305 2021.05.12 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5628304 2021.05.12 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5628303 2021.05.12 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5628302 2021.05.12 PL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5628301 2021.05.12 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 4 5628300 2021.05.11 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5628299 2021.05.11 PL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5628297 2021.05.11 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5628298 2021.05.11 PL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 5619720 2021.05.10 PL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5619719 2021.05.10 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5619721 2021.05.10 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5619717 2021.05.10 PL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5619716 2021.05.10 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5619715 2021.05.10 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 5619714 2021.05.10 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5619718 2021.05.10 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5619712 2021.05.10 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5619711 2021.05.10 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5619713 2021.05.10 PL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 5619709 2021.05.10 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5619710 2021.05.10 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5619706 2021.05.10 PL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 5619707 2021.05.10 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5619708 2021.05.10 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5619702 2021.05.10 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5619705 2021.05.10 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5619701 2021.05.10 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 5619703 2021.05.10 PL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5619699 2021.05.10 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5619700 2021.05.10 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5619698 2021.05.10 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5619696 2021.05.10 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5619704 2021.05.10 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5619695 2021.05.10 PL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5619694 2021.05.07 WM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5619697 2021.05.07 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5619693 2021.05.07 WM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5583922 2021.05.07 WM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5583923 2021.05.07 WM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5583921 2021.05.07 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5583919 2021.05.07 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5583920 2021.05.07 WM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5583918 2021.05.07 WM mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5583917 2021.05.06 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5580020 2021.05.06 PL mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5579932 2021.05.06 PL mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5579931 2021.05.05 PL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5579933 2021.05.05 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5579934 2021.05.05 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5579930 2021.05.05 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5579925 2021.05.05 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5579929 2021.05.05 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5579928 2021.05.05 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5579926 2021.05.05 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5579927 2021.05.05 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5576847 2021.05.05 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5576848 2021.05.05 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 5576846 2021.05.05 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5576845 2021.05.05 PL mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5576843 2021.05.05 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5576844 2021.05.05 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5576842 2021.05.05 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5576841 2021.05.05 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5576840 2021.05.05 PL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5576839 2021.05.05 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5576837 2021.05.05 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5576836 2021.05.05 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5576835 2021.05.05 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5576834 2021.05.05 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5576838 2021.05.05 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5576833 2021.05.05 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5576832 2021.05.05 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5576831 2021.05.05 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5576828 2021.05.05 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5576829 2021.05.05 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5576830 2021.05.05 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5576827 2021.05.05 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5576826 2021.05.05 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5572981 2021.05.04 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5572983 2021.05.04 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5572005 2021.05.04 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5567867 2021.05.04 PL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5572000 2021.05.04 PL mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5572001 2021.05.04 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 6 5572002 2021.05.04 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 5572003 2021.05.04 PL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 5572004 2021.05.04 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5567868 2021.05.04 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5567869 2021.05.04 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5567866 2021.05.04 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5567865 2021.05.04 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5567864 2021.05.04 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5567860 2021.05.04 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5567863 2021.05.04 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5567859 2021.05.04 PL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5567861 2021.05.04 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 5567862 2021.05.04 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5567858 2021.05.03 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5567857 2021.05.03 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5567856 2021.05.03 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5567855 2021.05.03 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5567853 2021.05.03 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5567854 2021.05.03 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5567852 2021.05.03 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 17 5567850 2021.05.03 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5567849 2021.05.03 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 21 5561946 2021.05.03 PL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5561943 2021.05.03 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5561944 2021.05.03 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5561942 2021.05.03 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5561941 2021.05.03 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 26 5561945 2021.05.03 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 27 5561940 2021.05.03 PL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5560494 2021.05.03 PL mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5572982 2021.05.02 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 5552303 2021.05.01 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5552306 2021.05.01 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5552304 2021.05.01 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5552305 2021.05.01 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5552302 2021.05.01 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5552300 2021.05.01 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5552301 2021.05.01 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5542210 2021.05.01 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5542211 2021.04.30 PL mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5542207 2021.04.30 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5542203 2021.04.30 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5542205 2021.04.30 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5542206 2021.04.30 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5542209 2021.04.30 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5542202 2021.04.30 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5542201 2021.04.30 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 5542200 2021.04.30 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5542198 2021.04.30 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5542199 2021.04.30 PL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5537935 2021.04.30 PL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5537936 2021.04.30 PL mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5537938 2021.04.30 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5537937 2021.04.29 PL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5533198 2021.04.29 PL mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 5532314 2021.04.29 PL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 5532313 2021.04.29 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 19 5527159 2021.04.28 PL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5526555 2021.04.27 PL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5526553 2021.04.27 PL mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5526558 2021.04.27 PL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5526552 2021.04.27 PL mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5526551 2021.04.27 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 5526556 2021.04.27 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 7 5526559 2021.04.27 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5526557 2021.04.27 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5527158 2021.04.26 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5527155 2021.04.25 KP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5527157 2021.04.25 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5527156 2021.04.24 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5527154 2021.04.24 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5527153 2021.04.24 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5527150 2021.04.24 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5527151 2021.04.24 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5527152 2021.04.24 PL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5497803 2021.04.24 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5497804 2021.04.24 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5497801 2021.04.24 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5497802 2021.04.24 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5497800 2021.04.24 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5497799 2021.04.24 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5497797 2021.04.24 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5497798 2021.04.24 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5497796 2021.04.24 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5497793 2021.04.24 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5497795 2021.04.24 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5497794 2021.04.24 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5497791 2021.04.24 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5497792 2021.04.24 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5497789 2021.04.24 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5497790 2021.04.24 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5497785 2021.04.24 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5497786 2021.04.24 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5497787 2021.04.24 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5497788 2021.04.24 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5497784 2021.04.24 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5497782 2021.04.24 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5497781 2021.04.24 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5497783 2021.04.24 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5497780 2021.04.24 PL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5497778 2021.04.24 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5497779 2021.04.24 PL mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5497777 2021.04.24 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5495502 2021.04.23 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5495501 2021.04.23 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5495499 2021.04.23 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5495498 2021.04.23 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5495500 2021.04.23 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5495497 2021.04.23 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5495496 2021.04.23 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5495494 2021.04.23 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5495495 2021.04.23 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 5495493 2021.04.23 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5495491 2021.04.23 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5495492 2021.04.23 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 5495490 2021.04.23 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5495486 2021.04.23 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5495489 2021.04.23 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5495487 2021.04.23 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5495485 2021.04.23 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5495484 2021.04.23 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5495488 2021.04.23 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5495483 2021.04.23 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5495482 2021.04.23 PL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5495481 2021.04.23 PL mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 5495480 2021.04.22 PL mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5490589 2021.04.22 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5489409 2021.04.22 PL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 5489407 2021.04.22 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5489406 2021.04.22 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5489405 2021.04.22 PL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5489404 2021.04.22 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 5489403 2021.04.22 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5489402 2021.04.22 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5489400 2021.04.22 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5489401 2021.04.22 PL mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5489399 2021.04.21 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5484422 2021.04.21 PL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5483755 2021.04.21 PL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 3 5483753 2021.04.21 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5483752 2021.04.21 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5483754 2021.04.21 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5483137 2021.04.21 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5483134 2021.04.21 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5483136 2021.04.21 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5483135 2021.04.21 PL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5483133 2021.04.21 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5483131 2021.04.21 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5483130 2021.04.21 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5483132 2021.04.21 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5483129 2021.04.21 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5483128 2021.04.21 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5483127 2021.04.21 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5483125 2021.04.21 PL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5483126 2021.04.21 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 15 5480471 2021.04.20 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5480468 2021.04.20 PL mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 5478939 2021.04.20 PL mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5480469 2021.04.20 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5480466 2021.04.19 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5475929 2021.04.19 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5475738 2021.04.19 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5475737 2021.04.19 PL mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5475736 2021.04.19 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5475739 2021.04.19 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5461452 2021.04.18 PL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5461442 2021.04.18 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5461451 2021.04.18 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5461450 2021.04.18 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5461449 2021.04.18 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5461448 2021.04.18 PL