Pełna lista obserwacji drużyny

Piotr Świętochowski : Piotr Świętochowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 5 5659447 2021.05.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5659448 2021.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5659446 2021.05.16 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 5659443 2021.05.16 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5659444 2021.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5659445 2021.05.16 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5659442 2021.05.16 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 5653331 2021.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5653332 2021.05.16 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5653328 2021.05.16 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5653330 2021.05.16 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5653329 2021.05.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5653327 2021.05.16 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5653326 2021.05.15 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5653324 2021.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5653325 2021.05.15 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5653323 2021.05.15 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 4 5653322 2021.05.15 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5653321 2021.05.15 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5653320 2021.05.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 5650777 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5650778 2021.05.15 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 5 5650776 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5650779 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5650775 2021.05.14 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5650780 2021.05.14 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5650774 2021.05.14 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 5 5650773 2021.05.14 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 5650772 2021.05.14 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5643810 2021.05.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5643808 2021.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5643811 2021.05.14 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 5643809 2021.05.13 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 5643807 2021.05.13 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5643805 2021.05.13 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 5643803 2021.05.13 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 5 5643802 2021.05.13 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 5643806 2021.05.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5643804 2021.05.13 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 4 5643801 2021.05.13 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 5630621 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5631289 2021.05.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5631290 2021.05.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5631288 2021.05.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5628305 2021.05.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5628304 2021.05.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5628303 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5628302 2021.05.12 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5628301 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 4 5628300 2021.05.11 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5628299 2021.05.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5628297 2021.05.11 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5628298 2021.05.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5619720 2021.05.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5619719 2021.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5619721 2021.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5619717 2021.05.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5619716 2021.05.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5619715 2021.05.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 5619714 2021.05.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5619718 2021.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5619712 2021.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5619711 2021.05.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5619713 2021.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5619709 2021.05.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5619710 2021.05.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5619706 2021.05.10 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5619707 2021.05.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5619708 2021.05.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5619702 2021.05.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5619705 2021.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5619701 2021.05.10 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 5619703 2021.05.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5619699 2021.05.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5619700 2021.05.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5619698 2021.05.10 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5619696 2021.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5619704 2021.05.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5619695 2021.05.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5619694 2021.05.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5619697 2021.05.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5619693 2021.05.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5583922 2021.05.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5583923 2021.05.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5583921 2021.05.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5583919 2021.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5583920 2021.05.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5583918 2021.05.07 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5583917 2021.05.06 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5580020 2021.05.06 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5579932 2021.05.06 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5579931 2021.05.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5579933 2021.05.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5579934 2021.05.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5579930 2021.05.05 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5579925 2021.05.05 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5579929 2021.05.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5579928 2021.05.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5579926 2021.05.05 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5579927 2021.05.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5576847 2021.05.05 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5576848 2021.05.05 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 5576846 2021.05.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5576845 2021.05.05 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5576843 2021.05.05 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5576844 2021.05.05 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5576842 2021.05.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5576841 2021.05.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5576840 2021.05.05 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5576839 2021.05.05 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5576837 2021.05.05 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5576836 2021.05.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5576835 2021.05.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5576834 2021.05.05 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5576838 2021.05.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5576833 2021.05.05 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5576832 2021.05.05 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5576831 2021.05.05 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5576828 2021.05.05 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5576829 2021.05.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5576830 2021.05.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5576827 2021.05.05 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5576826 2021.05.05 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5572981 2021.05.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5572983 2021.05.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5572005 2021.05.04 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5567867 2021.05.04 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5572000 2021.05.04 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5572001 2021.05.04 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 6 5572002 2021.05.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 5572003 2021.05.04 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 5572004 2021.05.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5567868 2021.05.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5567869 2021.05.04 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5567866 2021.05.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5567865 2021.05.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5567864 2021.05.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5567860 2021.05.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5567863 2021.05.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5567859 2021.05.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5567861 2021.05.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 5567862 2021.05.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5567858 2021.05.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5567857 2021.05.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5567856 2021.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5567855 2021.05.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5567853 2021.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5567854 2021.05.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5567852 2021.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 17 5567850 2021.05.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5567849 2021.05.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 21 5561946 2021.05.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5561943 2021.05.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5561944 2021.05.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5561942 2021.05.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5561941 2021.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 26 5561945 2021.05.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 27 5561940 2021.05.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5560494 2021.05.03 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5572982 2021.05.02 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 5552303 2021.05.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5552306 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5552304 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5552305 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5552302 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5552300 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5552301 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5542210 2021.05.01 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5542211 2021.04.30 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5542207 2021.04.30 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5542203 2021.04.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5542205 2021.04.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5542206 2021.04.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5542209 2021.04.30 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5542202 2021.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5542201 2021.04.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 5542200 2021.04.30 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5542198 2021.04.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5542199 2021.04.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5537935 2021.04.30 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5537936 2021.04.30 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5537938 2021.04.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5537937 2021.04.29 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5533198 2021.04.29 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 5532314 2021.04.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5532313 2021.04.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 19 5527159 2021.04.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5526555 2021.04.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5526553 2021.04.27 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5526558 2021.04.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5526552 2021.04.27 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5526551 2021.04.27 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 5526556 2021.04.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 7 5526559 2021.04.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5526557 2021.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5527158 2021.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5527155 2021.04.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5527157 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5527156 2021.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5527154 2021.04.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5527153 2021.04.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5527150 2021.04.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5527151 2021.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5527152 2021.04.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5497803 2021.04.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5497804 2021.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5497801 2021.04.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5497802 2021.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5497800 2021.04.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5497799 2021.04.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5497797 2021.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5497798 2021.04.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5497796 2021.04.24 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5497793 2021.04.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5497795 2021.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5497794 2021.04.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5497791 2021.04.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5497792 2021.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5497789 2021.04.24 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5497790 2021.04.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5497785 2021.04.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5497786 2021.04.24 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5497787 2021.04.24 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5497788 2021.04.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5497784 2021.04.24 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5497782 2021.04.24 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5497781 2021.04.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5497783 2021.04.24 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5497780 2021.04.24 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5497778 2021.04.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5497779 2021.04.24 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5497777 2021.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5495502 2021.04.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5495501 2021.04.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5495499 2021.04.23 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5495498 2021.04.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5495500 2021.04.23 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5495497 2021.04.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5495496 2021.04.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5495494 2021.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5495495 2021.04.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 5495493 2021.04.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5495491 2021.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5495492 2021.04.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 5495490 2021.04.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5495486 2021.04.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5495489 2021.04.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5495487 2021.04.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5495485 2021.04.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5495484 2021.04.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5495488 2021.04.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5495483 2021.04.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5495482 2021.04.23 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5495481 2021.04.23 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 5495480 2021.04.22 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5490589 2021.04.22 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5489409 2021.04.22 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 5489407 2021.04.22 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5489406 2021.04.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5489405 2021.04.22 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5489404 2021.04.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 5489403 2021.04.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5489402 2021.04.22 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5489400 2021.04.22 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5489401 2021.04.22 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5489399 2021.04.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5484422 2021.04.21 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5483755 2021.04.21 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 3 5483753 2021.04.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5483752 2021.04.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5483754 2021.04.21 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5483137 2021.04.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5483134 2021.04.21 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5483136 2021.04.21 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5483135 2021.04.21 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5483133 2021.04.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5483131 2021.04.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5483130 2021.04.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5483132 2021.04.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5483129 2021.04.21 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5483128 2021.04.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5483127 2021.04.21 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5483125 2021.04.21 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5483126 2021.04.21 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 15 5480471 2021.04.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5480468 2021.04.20 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 5478939 2021.04.20 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5480469 2021.04.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5480466 2021.04.19 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5475929 2021.04.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5475738 2021.04.19 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5475737 2021.04.19 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5475736 2021.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5475739 2021.04.19 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5461452 2021.04.18 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5461442 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5461451 2021.04.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5461450 2021.04.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5461449 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5461448 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 5461447 2021.04.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 66 5461446 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5461445 2021.04.18 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5461444 2021.04.18 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5461443 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5461441 2021.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5461440 2021.04.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5461439 2021.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5461438 2021.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5461437 2021.04.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 35 5461436 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5461435 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5461434 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5461433 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5461432 2021.04.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5461431 2021.04.18 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5461430 2021.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5461429 2021.04.18 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 5461428 2021.04.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5461427 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5461426 2021.04.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5457019 2021.04.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5457020 2021.04.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5457018 2021.04.17 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5457016 2021.04.17 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5457017 2021.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5457014 2021.04.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5457015 2021.04.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5457012 2021.04.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5457010 2021.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5457013 2021.04.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5457011 2021.04.17 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5455089 2021.04.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5455095 2021.04.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5455094 2021.04.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5455093 2021.04.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5455092 2021.04.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5455091 2021.04.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5455090 2021.04.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5455088 2021.04.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5455087 2021.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5455086 2021.04.17 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5455085 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5455084 2021.04.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5455083 2021.04.17 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5455082 2021.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5455081 2021.04.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 5455080 2021.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5455079 2021.04.17 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5455078 2021.04.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5455077 2021.04.17 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5455076 2021.04.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 5455075 2021.04.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 20 5455074 2021.04.17 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5455073 2021.04.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 36 5452644 2021.04.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 800 5452642 2021.04.16 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 16 5452641 2021.04.16 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5452640 2021.04.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5452643 2021.04.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5452638 2021.04.16 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5452639 2021.04.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5452636 2021.04.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5452635 2021.04.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 5452633 2021.04.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5452632 2021.04.16 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 40 5452631 2021.04.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 400 5452630 2021.04.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 90 5452629 2021.04.16 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 50 5452634 2021.04.16 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5452637 2021.04.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5452628 2021.04.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5452627 2021.04.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5452626 2021.04.16 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 5452625 2021.04.16 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5452624 2021.04.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 150 5452623 2021.04.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5452622 2021.04.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 35 5449540 2021.04.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5449541 2021.04.15 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5449538 2021.04.15 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5449537 2021.04.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5449536 2021.04.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5449539 2021.04.15 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5449534 2021.04.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 5449535 2021.04.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5449533 2021.04.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 5449532 2021.04.15 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 5449531 2021.04.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5441690 2021.04.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5441688 2021.04.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5441687 2021.04.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5441689 2021.04.12 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5441686 2021.04.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5441685 2021.04.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 34 5441683 2021.04.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5441684 2021.04.12 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 5441682 2021.04.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 5441679 2021.04.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 5441680 2021.04.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5441677 2021.04.12 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5441681 2021.04.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5441678 2021.04.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 12 5441676 2021.04.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5441674 2021.04.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5441675 2021.04.12 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5441672 2021.04.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5441673 2021.04.12 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5441671 2021.04.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 5441668 2021.04.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5441667 2021.04.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5441669 2021.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5441666 2021.04.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5441670 2021.04.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 45 5432828 2021.04.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 5432827 2021.04.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5432825 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5432826 2021.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5420566 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5419069 2021.04.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 14 5419062 2021.04.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5419066 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5419068 2021.04.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5419064 2021.04.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5419055 2021.04.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 200 5419061 2021.04.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 5419058 2021.04.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5419056 2021.04.10 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5419057 2021.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 5419060 2021.04.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 250 5419053 2021.04.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5419052 2021.04.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5419054 2021.04.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5419051 2021.04.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5412231 2021.04.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5412230 2021.04.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5412232 2021.04.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5404243 2021.04.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5404241 2021.04.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5404242 2021.04.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5404240 2021.04.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5404237 2021.04.07 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5404235 2021.04.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5404236 2021.04.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5404239 2021.04.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5404238 2021.04.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5404234 2021.04.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5404233 2021.04.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 55 5395775 2021.04.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5395778 2021.04.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5395772 2021.04.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5395780 2021.04.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5395774 2021.04.05 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5395776 2021.04.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5395788 2021.04.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5395784 2021.04.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 5395792 2021.04.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5395781 2021.04.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5395786 2021.04.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5395782 2021.04.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 5395790 2021.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5395787 2021.04.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5395789 2021.04.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5395783 2021.04.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5395791 2021.04.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5395785 2021.04.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 16 5395773 2021.04.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5395779 2021.04.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5395777 2021.04.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5395771 2021.04.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 5377451 2021.04.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5377450 2021.04.01 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5377448 2021.03.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5377449 2021.03.29 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5377447 2021.03.29 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5377444 2021.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5341875 2021.03.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5341874 2021.03.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5328518 2021.03.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5326289 2021.03.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 19 5326288 2021.03.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5326287 2021.03.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5326286 2021.03.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5326285 2021.03.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5326284 2021.03.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5326283 2021.03.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5326282 2021.03.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5326281 2021.03.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5326280 2021.03.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5326279 2021.03.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5326278 2021.03.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5326277 2021.03.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5326276 2021.03.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5326275 2021.03.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5326274 2021.03.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5326273 2021.03.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5326272 2021.03.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5326271 2021.03.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5326270 2021.03.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5326269 2021.03.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5326268 2021.03.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5326267 2021.03.24 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5326266 2021.03.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 35 5326265 2021.03.24 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 15 5326264 2021.03.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5326263 2021.03.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5326262 2021.03.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5326261 2021.03.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5326260 2021.03.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5326259 2021.03.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5326258 2021.03.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5326257 2021.03.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5326256 2021.03.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5326255 2021.03.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5326254 2021.03.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5326253 2021.03.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5326252 2021.03.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5326251 2021.03.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5326250 2021.03.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5326248 2021.03.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5326247 2021.03.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5326246 2021.03.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5326245 2021.03.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5326244 2021.03.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5326243 2021.03.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5325711 2021.03.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5325710 2021.03.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5325709 2021.03.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5325708 2021.03.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5325707 2021.03.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5325706 2021.03.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5325705 2021.03.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5325704 2021.03.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5325703 2021.03.24 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5325702 2021.03.24 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5325701 2021.03.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 47 5325712 2021.03.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 18 5315210 2021.03.20 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5315203 2021.03.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5315206 2021.03.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 5315208 2021.03.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5315207 2021.03.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5315209 2021.03.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5315204 2021.03.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5315202 2021.03.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5315201 2021.03.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5315205 2021.03.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5315200 2021.03.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5315199 2021.03.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5299712 2021.03.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5299664 2021.03.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 5299665 2021.03.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5299666 2021.03.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5299662 2021.03.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5299663 2021.03.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5299661 2021.03.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1500 5299659 2021.03.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 110 5299660 2021.03.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 5297753 2021.03.16 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5297754 2021.03.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5297752 2021.03.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5297749 2021.03.16 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 5297751 2021.03.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5297750 2021.03.16 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5297748 2021.03.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5297746 2021.03.16 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5297745 2021.03.16 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5297744 2021.03.16 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5297741 2021.03.16 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 5297742 2021.03.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5297743 2021.03.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5297740 2021.03.16 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5297739 2021.03.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 5297737 2021.03.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5297736 2021.03.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5297738 2021.03.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 43 5297735 2021.03.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5297734 2021.03.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 45 5297733 2021.03.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 5297732 2021.03.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5297730 2021.03.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5297729 2021.03.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5297728 2021.03.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5297727 2021.03.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 5297726 2021.03.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 60 5297731 2021.03.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5295443 2021.03.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5295441 2021.03.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5295442 2021.03.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 16 5283808 2021.03.13 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 5283809 2021.03.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5283807 2021.03.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5283810 2021.03.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 16 5283806 2021.03.13 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5283805 2021.03.13 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 5283804 2021.03.13 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5283803 2021.03.13 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5277940 2021.03.12 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5277937 2021.03.12 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5277939 2021.03.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5277938 2021.03.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5276283 2021.03.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5276284 2021.03.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 900 5276282 2021.03.10 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 5276280 2021.03.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5276281 2021.03.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5276279 2021.03.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 5276298 2021.03.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5276300 2021.03.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5276299 2021.03.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 19 5276296 2021.03.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 5276297 2021.03.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5276294 2021.03.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5276295 2021.03.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5276293 2021.03.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 13 5276291 2021.03.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5276290 2021.03.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5276288 2021.03.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5276289 2021.03.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5276292 2021.03.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 17 5276287 2021.03.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 700 5276285 2021.03.10 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 400 5276286 2021.03.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5265202 2021.03.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5265201 2021.03.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 11 5265200 2021.03.07 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5265203 2021.03.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5265199 2021.03.07 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5265198 2021.03.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 14 5265197 2021.03.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5265195 2021.03.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5265193 2021.03.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 5265191 2021.03.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 5265194 2021.03.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 5265192 2021.03.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5245353 2021.03.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5239821 2021.03.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 5239820 2021.03.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5239819 2021.02.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5239818 2021.02.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5239816 2021.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5239817 2021.02.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5239815 2021.02.28 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5239813 2021.02.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5239814 2021.02.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5239812 2021.02.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5192893 2021.02.19 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5181222 2021.02.14 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5175836 2021.02.13 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5174174 2021.02.13 mapa
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 5173028 2021.02.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5173029 2021.02.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5166633 2021.02.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5166631 2021.02.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5166634 2021.02.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5164527 2021.02.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5164526 2021.02.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5164525 2021.02.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5164521 2021.02.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5164522 2021.02.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 170 5164523 2021.02.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5164520 2021.02.07 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5164524 2021.02.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5164517 2021.02.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5164519 2021.02.07 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5164516 2021.02.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5164518 2021.02.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5164515 2021.02.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5164514 2021.02.06 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 5164512 2021.02.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5164511 2021.02.05 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 5164509 2021.02.05 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 40 5164510 2021.02.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5164513 2021.02.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5164528 2021.02.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5138429 2021.01.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5138427 2021.01.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5138428 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5138426 2021.01.31 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5138425 2021.01.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5138424 2021.01.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5138423 2021.01.31 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 5138421 2021.01.31 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 15 5138419 2021.01.31 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5138430 2021.01.31 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 5138420 2021.01.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5138422 2021.01.27 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5122854 2021.01.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5122853 2021.01.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 5122856 2021.01.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5122852 2021.01.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 4 5122857 2021.01.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5122850 2021.01.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 80 5122855 2021.01.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 5122849 2021.01.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5122851 2021.01.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5107516 2021.01.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5098010 2021.01.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5098009 2021.01.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5092585 2021.01.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5092584 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5089898 2021.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5089899 2021.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5089897 2021.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5089896 2021.01.16 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 5089895 2021.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5082021 2021.01.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5082020 2021.01.14 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5082019 2021.01.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5082018 2021.01.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 5082016 2021.01.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5082015 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5082017 2021.01.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5082014 2021.01.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5079292 2021.01.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5079291 2021.01.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5078929 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5078928 2021.01.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 5078927 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5078925 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5078923 2021.01.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5078924 2021.01.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5078926 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5078921 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5078920 2021.01.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 5078922 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 85 5078919 2021.01.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5078918 2021.01.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5078917 2021.01.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 5078916 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5078914 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 360 5078915 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5078912 2021.01.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5078913 2021.01.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5078911 2021.01.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 60 5078635 2021.01.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 13 5078634 2021.01.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5078633 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5078632 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5078631 2021.01.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5078630 2021.01.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5078629 2021.01.13 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5078628 2021.01.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 5078627 2021.01.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 32 5078626 2021.01.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5078625 2021.01.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5078623 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 5078624 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5078622 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5078621 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 45 5078620 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5078196 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5078195 2021.01.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5078194 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5078193 2021.01.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 36 5078192 2021.01.13 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 5078191 2021.01.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5078190 2021.01.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5078189 2021.01.13 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 5078187 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5078188 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 97 5078186 2021.01.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5078185 2021.01.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5078184 2021.01.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5078183 2021.01.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5077633 2021.01.12 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5075978 2021.01.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5075677 2021.01.12 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5075676 2021.01.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5075675 2021.01.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5073987 2021.01.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5073868 2021.01.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5073869 2021.01.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 5073235 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5073233 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5073234 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5073232 2021.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5073229 2021.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5073230 2021.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5073231 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5048924 2021.01.05 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5048923 2021.01.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5044665 2021.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5044668 2021.01.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5044667 2021.01.03 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5033641 2021.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 5033107 2021.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5033106 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5033108 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 70 5033104 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5033105 2021.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5033103 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5033102 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5027773 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5027772 2021.01.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5027770 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5027771 2021.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5027768 2021.01.01 mapa