Pełna lista obserwacji drużyny

Marek Trymerski : Marek Trymerski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5560641 2021.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5560642 2021.05.03 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5560665 2021.05.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5560644 2021.05.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 5560645 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5560659 2021.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5560660 2021.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5560662 2021.05.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5560664 2021.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5560601 2021.05.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5560560 2021.05.01 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5560555 2021.05.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5560553 2021.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5560551 2021.05.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5560549 2021.05.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5560546 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5560543 2021.05.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5560510 2021.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5560501 2021.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5560561 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5560564 2021.05.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5560571 2021.05.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5560590 2021.05.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5560589 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5560588 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5560587 2021.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 5560573 2021.05.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5560572 2021.05.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 5560566 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5560565 2021.05.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5560433 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5560439 2021.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5560438 2021.04.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5560437 2021.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 30 5560436 2021.04.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5560435 2021.04.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5560434 2021.04.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5560440 2021.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5560443 2021.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 5560444 2021.04.25 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5560453 2021.04.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5560462 2021.04.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 5560458 2021.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5560456 2021.04.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5560452 2021.04.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5560446 2021.04.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5560445 2021.04.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 5560416 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5560417 2021.04.18 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5560418 2021.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5560419 2021.04.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5560420 2021.04.18 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5560425 2021.04.18 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5560429 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5560430 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5560220 2021.04.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5560216 2021.04.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5560066 2021.04.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5560158 2021.04.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 5560160 2021.04.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5560162 2021.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5560069 2021.04.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5560156 2021.04.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5560225 2021.04.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5560239 2021.04.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5560238 2021.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5560236 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5560232 2021.04.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5560159 2021.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5560229 2021.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5560227 2021.04.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5439737 2021.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5439532 2021.04.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 40 5439432 2021.04.11 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 5439533 2021.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5439508 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5439507 2021.04.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5439505 2021.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5439440 2021.04.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5439436 2021.04.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 5439435 2021.04.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 5439433 2021.04.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 5439536 2021.04.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5439538 2021.04.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5439540 2021.04.11 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5439570 2021.04.11 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5439569 2021.04.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5439568 2021.04.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5439566 2021.04.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5439565 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5439564 2021.04.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5439563 2021.04.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5439544 2021.04.11 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5439543 2021.04.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5439542 2021.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5439228 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5439288 2021.04.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5439287 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5439229 2021.04.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5439243 2021.04.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 19 5439245 2021.04.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5439257 2021.04.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5439258 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5439267 2021.04.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 5439268 2021.04.10 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 5439270 2021.04.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5439286 2021.04.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5439285 2021.04.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 12 5439284 2021.04.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5439282 2021.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5439278 2021.04.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5439276 2021.04.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5439272 2021.04.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5421635 2021.04.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5421636 2021.04.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5421637 2021.04.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5421638 2021.04.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 5421639 2021.04.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5421642 2021.04.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5421647 2021.04.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5421646 2021.04.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5421645 2021.04.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 5421644 2021.04.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5421643 2021.04.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5408055 2021.04.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 5408056 2021.04.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5408073 2021.04.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5408075 2021.04.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5408076 2021.04.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5408078 2021.04.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5408079 2021.04.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5408080 2021.04.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 5408067 2021.04.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5357735 2021.03.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5357683 2021.03.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5357718 2021.03.28 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5357695 2021.03.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5357694 2021.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5357692 2021.03.28 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 5357690 2021.03.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5357687 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5357685 2021.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5357684 2021.03.28 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 5357738 2021.03.28 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5357739 2021.03.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5357753 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5357752 2021.03.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 5357751 2021.03.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 5357750 2021.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 5357749 2021.03.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5357748 2021.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5357747 2021.03.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5357744 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 5357743 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5357741 2021.03.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5357561 2021.03.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5357562 2021.03.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5357564 2021.03.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5357566 2021.03.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 5357567 2021.03.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5357568 2021.03.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5357569 2021.03.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5357572 2021.03.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5357611 2021.03.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5357612 2021.03.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 5332704 2021.03.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5332603 2021.03.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 5332657 2021.03.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 250 5332656 2021.03.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5332654 2021.03.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 5 5332651 2021.03.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5332649 2021.03.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5332605 2021.03.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 5332659 2021.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5332660 2021.03.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5332706 2021.03.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5332689 2021.03.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5332684 2021.03.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 5332680 2021.03.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5332668 2021.03.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 5332665 2021.03.21 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 20 5332662 2021.03.21 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5312382 2021.03.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 5312303 2021.03.20 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 5312207 2021.03.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5312384 2021.03.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5312277 2021.03.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5312276 2021.03.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5312268 2021.03.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5312267 2021.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5312265 2021.03.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5312254 2021.03.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5312253 2021.03.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5312251 2021.03.20 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5312248 2021.03.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5312247 2021.03.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5312224 2021.03.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5312321 2021.03.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5312397 2021.03.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5312307 2021.03.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5312314 2021.03.20 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5312379 2021.03.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5312378 2021.03.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5312359 2021.03.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5312333 2021.03.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5312332 2021.03.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5312329 2021.03.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5312326 2021.03.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5312324 2021.03.20 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 5312389 2021.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5312318 2021.03.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5312310 2021.03.20 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5288169 2021.03.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5288170 2021.03.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5288254 2021.03.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 5288250 2021.03.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5288248 2021.03.14 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 5288193 2021.03.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5288187 2021.03.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 45 5288185 2021.03.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5288329 2021.03.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5288257 2021.03.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5288262 2021.03.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5288331 2021.03.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5288330 2021.03.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5288327 2021.03.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5288322 2021.03.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5288319 2021.03.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5288316 2021.03.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 5288313 2021.03.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5288309 2021.03.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5288302 2021.03.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5288121 2021.03.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5288084 2021.03.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 5288061 2021.03.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5288085 2021.03.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5288069 2021.03.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5288068 2021.03.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5288067 2021.03.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5288066 2021.03.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5288065 2021.03.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5288064 2021.03.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5288063 2021.03.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5288086 2021.03.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5288095 2021.03.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5288096 2021.03.13 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5288145 2021.03.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5288144 2021.03.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 5288143 2021.03.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5288134 2021.03.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5288133 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 5288132 2021.03.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5288130 2021.03.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5288129 2021.03.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5288126 2021.03.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 20 5288122 2021.03.13 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5247013 2021.03.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5247029 2021.03.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 5247027 2021.03.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5247026 2021.03.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 5247024 2021.03.03 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5247020 2021.03.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5247018 2021.03.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5247017 2021.03.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5247015 2021.03.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 5246965 2021.03.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5246967 2021.03.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 5246968 2021.03.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5246970 2021.03.02 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5212096 2021.02.22 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 5212101 2021.02.22 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5208816 2021.02.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5208813 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5208811 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5208809 2021.02.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5208803 2021.02.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5208802 2021.02.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5208798 2021.02.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 5208795 2021.02.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5208792 2021.02.21 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5208789 2021.02.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5208787 2021.02.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5208785 2021.02.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5208783 2021.02.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5208782 2021.02.21 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 5208818 2021.02.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5208820 2021.02.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5212025 2021.02.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5212024 2021.02.21 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 5212023 2021.02.21 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5212022 2021.02.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5212021 2021.02.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5212020 2021.02.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5212018 2021.02.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5212014 2021.02.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5212012 2021.02.21 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5212010 2021.02.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5212009 2021.02.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5212008 2021.02.21 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5211991 2021.02.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5208822 2021.02.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5196810 2021.02.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5196802 2021.02.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 5196756 2021.02.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5196704 2021.02.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5196707 2021.02.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5196708 2021.02.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5196705 2021.02.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5196710 2021.02.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5196711 2021.02.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 5196739 2021.02.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 5196709 2021.02.20 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 5196741 2021.02.20 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5196757 2021.02.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5196805 2021.02.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5196799 2021.02.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5196798 2021.02.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5196797 2021.02.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5196796 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5196761 2021.02.20 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 5196760 2021.02.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 5196758 2021.02.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5183836 2021.02.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5183840 2021.02.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5183839 2021.02.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5183838 2021.02.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5183837 2021.02.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 5183841 2021.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5183842 2021.02.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 5183843 2021.02.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 5183844 2021.02.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5183845 2021.02.14 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5183847 2021.02.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5183846 2021.02.14 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5183848 2021.02.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5183779 2021.02.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5183742 2021.02.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5183789 2021.02.13 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 5183750 2021.02.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5183749 2021.02.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 5183747 2021.02.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 5183746 2021.02.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 5183745 2021.02.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5183744 2021.02.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 5183743 2021.02.13 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5183751 2021.02.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5183752 2021.02.13 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5183753 2021.02.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 5183788 2021.02.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5183787 2021.02.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5183785 2021.02.13 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5183784 2021.02.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5183783 2021.02.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5183782 2021.02.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5183781 2021.02.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5183791 2021.02.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5172511 2021.02.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5172524 2021.02.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5172523 2021.02.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5172520 2021.02.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5172519 2021.02.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5172518 2021.02.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5172517 2021.02.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5172527 2021.02.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5172530 2021.02.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5172533 2021.02.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5172555 2021.02.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5172547 2021.02.12 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 5172545 2021.02.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 5172543 2021.02.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 40 5172541 2021.02.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5172539 2021.02.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5172536 2021.02.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 5170060 2021.02.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5170065 2021.02.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5170064 2021.02.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5170063 2021.02.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5170062 2021.02.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5170061 2021.02.11 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 5170067 2021.02.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5170090 2021.02.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5170103 2021.02.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5170102 2021.02.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5170101 2021.02.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5170100 2021.02.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5170099 2021.02.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5170097 2021.02.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5161661 2021.02.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5161642 2021.02.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5161634 2021.02.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5161645 2021.02.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 5161647 2021.02.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5161649 2021.02.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5161651 2021.02.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5161652 2021.02.06 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5161653 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5161654 2021.02.06 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5161655 2021.02.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5151112 2021.02.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 5151111 2021.02.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 5151110 2021.02.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5151109 2021.02.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5151113 2021.02.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5151114 2021.02.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5151115 2021.02.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 5151116 2021.02.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5151117 2021.02.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5151118 2021.02.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5151119 2021.02.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5144912 2021.02.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5144926 2021.02.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5144920 2021.02.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5144918 2021.02.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5144916 2021.02.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5144913 2021.02.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5144924 2021.02.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5140054 2021.01.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5140055 2021.01.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5140092 2021.01.31 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5140069 2021.01.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 5140065 2021.01.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5140064 2021.01.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5140063 2021.01.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5140062 2021.01.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5140059 2021.01.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5140058 2021.01.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5140120 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5140121 2021.01.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5140238 2021.01.31 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5140222 2021.01.31 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5140190 2021.01.31 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5140189 2021.01.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5140187 2021.01.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5140161 2021.01.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 5140160 2021.01.31 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 5140125 2021.01.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5140124 2021.01.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5140123 2021.01.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 5108686 2021.01.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5108675 2021.01.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5095771 2021.01.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5095775 2021.01.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5095777 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5095781 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5095782 2021.01.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5095783 2021.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5095784 2021.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5095785 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5078910 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5078908 2021.01.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5078907 2021.01.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5078906 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5063974 2021.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5063971 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5063975 2021.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5064014 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5063979 2021.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5063993 2021.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 5063997 2021.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 5064005 2021.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5064008 2021.01.09 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5064010 2021.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5064012 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5064017 2021.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5064019 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5064021 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5052807 2021.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 5052786 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5052822 2021.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 5052819 2021.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 5052818 2021.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5052789 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5052799 2021.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5052798 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 5052797 2021.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5052794 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 5052793 2021.01.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5052792 2021.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 5052790 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5052787 2021.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 5052823 2021.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5052824 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5052826 2021.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5052972 2021.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5052971 2021.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5052966 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5052909 2021.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5052907 2021.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5052906 2021.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5052905 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5052868 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5052851 2021.01.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 5052827 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5052828 2021.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 5052829 2021.01.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 5052831 2021.01.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5052832 2021.01.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5044579 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 5044580 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 5044581 2021.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5044582 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 5044584 2021.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5044585 2021.01.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5044586 2021.01.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 5044587 2021.01.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5044601 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5044600 2021.01.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5044599 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 5044589 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 5044588 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5044550 2021.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5044551 2021.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5044552 2021.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5044553 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5044554 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 5044555 2021.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 5044549 2021.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5044578 2021.01.02 mapa