Pełna lista obserwacji drużyny

Marek Trymerski : Marek Trymerski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5095777 2021.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5095785 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5095771 2021.01.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5095775 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5095781 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5095782 2021.01.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5095783 2021.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5095784 2021.01.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5078907 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5078908 2021.01.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5078906 2021.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5078910 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5063974 2021.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5063971 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5063975 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5063979 2021.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5063993 2021.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5064012 2021.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 5064005 2021.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5064008 2021.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 5063997 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5064021 2021.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5064019 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5064017 2021.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5064014 2021.01.09 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5064010 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5052807 2021.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 5052786 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5052868 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5052851 2021.01.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5052832 2021.01.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 5052831 2021.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5052905 2021.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5052906 2021.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5052907 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5052909 2021.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5052966 2021.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5052971 2021.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5052972 2021.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 5052829 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5052828 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5052787 2021.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5052789 2021.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 5052790 2021.01.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5052792 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 5052793 2021.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5052794 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 5052797 2021.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5052798 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5052799 2021.01.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 5052827 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5052826 2021.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5052824 2021.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 5052823 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5052822 2021.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 5052819 2021.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 5052818 2021.01.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5044579 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 5044584 2021.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5044582 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 5044581 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 5044580 2021.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5044585 2021.01.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5044586 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5044600 2021.01.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5044601 2021.01.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5044599 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 5044589 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 5044588 2021.01.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 5044587 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5044550 2021.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5044551 2021.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5044552 2021.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5044553 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5044554 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 5044555 2021.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 5044549 2021.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5044578 2021.01.02 mapa