Pełna lista obserwacji drużyny

PleżerowoTeam : Anna Kaniewska-Skoczylas


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6089570 2021.09.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6089567 2021.09.26 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6089569 2021.09.26 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 6089566 2021.09.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6089565 2021.09.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6089568 2021.09.26 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6089562 2021.09.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6089564 2021.09.26 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6089563 2021.09.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6089560 2021.09.26 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6089559 2021.09.26 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6089561 2021.09.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6089558 2021.09.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6089556 2021.09.26 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6089557 2021.09.26 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 13 6089555 2021.09.26 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6089554 2021.09.26 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6089553 2021.09.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6089551 2021.09.26 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 6089547 2021.09.26 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6089549 2021.09.26 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 6089546 2021.09.26 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 6089550 2021.09.26 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6089545 2021.09.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 6089548 2021.09.26 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6089543 2021.09.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6089544 2021.09.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6089552 2021.09.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6089541 2021.09.26 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 6089539 2021.09.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6089538 2021.09.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6089535 2021.09.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6089536 2021.09.26 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6089537 2021.09.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6089534 2021.09.26 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 6089531 2021.09.26 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 15 6089533 2021.09.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6089530 2021.09.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6089526 2021.09.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6089528 2021.09.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6089529 2021.09.26 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6089524 2021.09.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6089525 2021.09.26 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6089522 2021.09.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6089527 2021.09.26 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6089532 2021.09.26 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6079863 2021.09.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6079865 2021.09.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6079860 2021.09.25 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6079859 2021.09.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 6079862 2021.09.25 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6079861 2021.09.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6078479 2021.09.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6078478 2021.09.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 6078476 2021.09.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6078477 2021.09.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6078493 2021.09.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6078491 2021.09.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6078492 2021.09.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6078494 2021.09.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6078490 2021.09.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6078489 2021.09.25 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 6078495 2021.09.25 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 6078488 2021.09.25 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6078485 2021.09.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6078487 2021.09.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6078486 2021.09.25 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 6078483 2021.09.25 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 6078482 2021.09.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6078481 2021.09.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6078484 2021.09.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6078480 2021.09.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6078475 2021.09.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6078474 2021.09.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6078473 2021.09.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6078469 2021.09.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6078470 2021.09.25 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6078471 2021.09.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6078472 2021.09.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6078462 2021.09.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6078465 2021.09.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6078466 2021.09.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6078468 2021.09.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6078463 2021.09.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6078464 2021.09.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6078467 2021.09.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6078461 2021.09.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6078460 2021.09.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6078457 2021.09.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6078458 2021.09.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6078459 2021.09.25 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6078456 2021.09.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6078454 2021.09.25 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6078455 2021.09.25 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6078452 2021.09.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6078453 2021.09.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6078451 2021.09.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6078450 2021.09.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6078449 2021.09.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6078448 2021.09.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6078447 2021.09.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6078445 2021.09.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6078446 2021.09.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6078444 2021.09.25 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 6078440 2021.09.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6078443 2021.09.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6078439 2021.09.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6078442 2021.09.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6078441 2021.09.25 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6078438 2021.09.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6078437 2021.09.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 6078436 2021.09.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6078433 2021.09.25 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 6078432 2021.09.25 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 6078434 2021.09.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6078435 2021.09.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6078429 2021.09.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6078431 2021.09.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6078430 2021.09.25 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 6078428 2021.09.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 6064688 2021.09.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6064686 2021.09.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6064685 2021.09.19 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6064690 2021.09.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 6064692 2021.09.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6064691 2021.09.19 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 6064687 2021.09.19 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6064689 2021.09.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 6064683 2021.09.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6064684 2021.09.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6064682 2021.09.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6064681 2021.09.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6064680 2021.09.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6064679 2021.09.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6064676 2021.09.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6064677 2021.09.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 33 6064674 2021.09.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6064678 2021.09.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6064673 2021.09.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6064672 2021.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6064675 2021.09.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6064670 2021.09.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6064669 2021.09.12 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6064667 2021.09.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6064671 2021.09.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6064668 2021.09.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6064666 2021.09.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6064665 2021.09.12 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6064663 2021.09.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6064664 2021.09.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6031263 2021.09.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6031262 2021.09.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6031261 2021.09.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6030520 2021.09.05 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 6030519 2021.09.05 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 6030518 2021.09.05 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6030517 2021.09.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6030516 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6030515 2021.09.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6030536 2021.09.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6030535 2021.09.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6030534 2021.09.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6030533 2021.09.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6030532 2021.09.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6030531 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6030530 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6030529 2021.09.05 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6030528 2021.09.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6030527 2021.09.05 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6030526 2021.09.05 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 6030525 2021.09.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6030524 2021.09.05 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6030523 2021.09.05 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 30 6030522 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6030521 2021.09.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6030483 2021.09.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6030482 2021.09.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6030481 2021.09.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6030480 2021.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6030479 2021.09.05 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 20 6030478 2021.09.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6030477 2021.09.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6030476 2021.09.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6030475 2021.09.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6030474 2021.09.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6030473 2021.09.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6030472 2021.09.05 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 6030471 2021.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6030470 2021.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6030469 2021.09.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6030468 2021.09.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6030467 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6030466 2021.09.05 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 6030465 2021.09.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6030463 2021.09.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6030462 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6030461 2021.09.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6030460 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6030459 2021.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6030458 2021.09.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 6030457 2021.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 53 6030456 2021.09.05 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6030455 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6030454 2021.09.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6030464 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 45 6030453 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 15 6030452 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 6030451 2021.09.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6030448 2021.09.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6030449 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 6030450 2021.09.05 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6030447 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6030446 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6030444 2021.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6030445 2021.09.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6030443 2021.09.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6030442 2021.09.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6030439 2021.09.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6030441 2021.09.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6030440 2021.09.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6030438 2021.09.05 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 10 6030436 2021.09.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6030437 2021.09.05 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6030512 2021.09.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6030510 2021.09.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 6030511 2021.09.05 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6030509 2021.09.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6030503 2021.09.04 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 6030506 2021.09.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 6030508 2021.09.04 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 6030502 2021.09.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 6030513 2021.09.04 mapa
rzadki żołna, Merops apiaster 25 6030514 2021.09.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 6030504 2021.09.04 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 6030501 2021.09.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 6030499 2021.09.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6030500 2021.09.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 600 6030496 2021.09.04 mapa
rzadki żołna, Merops apiaster 15 6030495 2021.09.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6030497 2021.09.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 6 6030493 2021.09.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6030494 2021.09.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 6030490 2021.09.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6030491 2021.09.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6030492 2021.09.04 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6030489 2021.09.04 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 6030485 2021.09.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6030486 2021.09.04 mapa
rzadki żołna, Merops apiaster 50 6030488 2021.09.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 6030487 2021.09.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6030484 2021.09.04 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6030433 2021.09.04 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6030434 2021.09.04 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6030429 2021.09.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6030430 2021.09.04 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 6030432 2021.09.04 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 14 6030424 2021.09.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 6030428 2021.09.04 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6030427 2021.09.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6030431 2021.09.04 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 6030423 2021.09.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 6030426 2021.09.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6030425 2021.09.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6030422 2021.09.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6030421 2021.09.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6012097 2021.08.29 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6012095 2021.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6012096 2021.08.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 6004845 2021.08.28 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 6004777 2021.08.28 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 6004778 2021.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 6004774 2021.08.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6004775 2021.08.28 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6004776 2021.08.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5990618 2021.08.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5990616 2021.08.22 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5990610 2021.08.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5990614 2021.08.22 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5990619 2021.08.22 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5990613 2021.08.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5990611 2021.08.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5990615 2021.08.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5990612 2021.08.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5990609 2021.08.22 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 5990617 2021.08.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5990607 2021.08.22 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 5990606 2021.08.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5990603 2021.08.22 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5990604 2021.08.22 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 5990608 2021.08.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5990605 2021.08.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5990602 2021.08.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5990600 2021.08.22 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5990599 2021.08.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5990597 2021.08.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5990601 2021.08.22 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5990598 2021.08.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5990594 2021.08.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5990596 2021.08.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 7 5990595 2021.08.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5990593 2021.08.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5990589 2021.08.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5990590 2021.08.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5990592 2021.08.21 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5990591 2021.08.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5990587 2021.08.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5990586 2021.08.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5990584 2021.08.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5990588 2021.08.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5990585 2021.08.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5990582 2021.08.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5990581 2021.08.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5990583 2021.08.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5990580 2021.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 5990579 2021.08.21 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5990578 2021.08.21 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5990577 2021.08.21 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5974625 2021.08.15 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5974627 2021.08.15 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 5974629 2021.08.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 5974628 2021.08.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5974626 2021.08.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5974624 2021.08.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5970962 2021.08.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5970961 2021.08.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5970960 2021.08.15 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5970959 2021.08.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5970958 2021.08.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5970957 2021.08.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5970956 2021.08.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5970955 2021.08.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5970954 2021.08.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5970953 2021.08.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5970952 2021.08.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5970951 2021.08.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5970950 2021.08.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5970949 2021.08.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5970948 2021.08.15 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 5970947 2021.08.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5970946 2021.08.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5970945 2021.08.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5970944 2021.08.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5970943 2021.08.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5970942 2021.08.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5970941 2021.08.15 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5970940 2021.08.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5970939 2021.08.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5970938 2021.08.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5970937 2021.08.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5970936 2021.08.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5970881 2021.08.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5970878 2021.08.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5970880 2021.08.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5970876 2021.08.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 5970875 2021.08.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5970879 2021.08.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5970877 2021.08.14 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 5970874 2021.08.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5970873 2021.08.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5970871 2021.08.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5970869 2021.08.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5970872 2021.08.14 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5970870 2021.08.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5970868 2021.08.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5970867 2021.08.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 5959821 2021.08.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5959819 2021.08.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5959820 2021.08.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5955538 2021.08.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5955536 2021.08.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5955537 2021.08.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5955535 2021.08.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5955533 2021.08.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5955534 2021.08.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5955539 2021.08.08 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5955532 2021.08.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 5955531 2021.08.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5955530 2021.08.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5955529 2021.08.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5955528 2021.08.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5955527 2021.08.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5955526 2021.08.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5955522 2021.08.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5955525 2021.08.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 15 5955524 2021.08.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5955523 2021.08.08 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5955520 2021.08.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 5955521 2021.08.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5939016 2021.08.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5939014 2021.08.01 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5939015 2021.08.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 5939013 2021.08.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 5939010 2021.08.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5939012 2021.08.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5939011 2021.08.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5939009 2021.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5939007 2021.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5939008 2021.08.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5939006 2021.08.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5939005 2021.08.01 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5939004 2021.08.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5939003 2021.08.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5939002 2021.08.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 5938669 2021.08.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5935715 2021.07.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5935713 2021.07.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5935712 2021.07.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5935711 2021.07.31 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5935710 2021.07.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5935708 2021.07.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 5935709 2021.07.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5935707 2021.07.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5935706 2021.07.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5935705 2021.07.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5933646 2021.07.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5933517 2021.07.29 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 5933518 2021.07.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5933519 2021.07.29 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5933526 2021.07.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5933525 2021.07.29 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 5933524 2021.07.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5933521 2021.07.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5933516 2021.07.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 5933523 2021.07.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 5933522 2021.07.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5933520 2021.07.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5933514 2021.07.29 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5933515 2021.07.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5933512 2021.07.29 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5933513 2021.07.29 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5925355 2021.07.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5925356 2021.07.26 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5925354 2021.07.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 5925352 2021.07.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5925353 2021.07.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 5925351 2021.07.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5925350 2021.07.26 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5925349 2021.07.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5925347 2021.07.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 5916209 2021.07.23 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5911827 2021.07.21 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5904802 2021.07.18 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5900597 2021.07.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5899850 2021.07.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5899847 2021.07.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5899844 2021.07.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5899849 2021.07.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5899848 2021.07.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5899846 2021.07.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5899839 2021.07.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5899842 2021.07.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5899845 2021.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5899841 2021.07.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5899840 2021.07.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5899838 2021.07.17 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5899843 2021.07.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5898552 2021.07.16 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5897955 2021.07.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5896844 2021.07.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5896847 2021.07.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5896846 2021.07.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5896845 2021.07.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5896841 2021.07.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5896842 2021.07.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5896843 2021.07.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5877873 2021.07.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5877872 2021.07.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5877871 2021.07.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5877870 2021.07.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5877869 2021.07.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5877868 2021.07.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5877867 2021.07.08 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5877866 2021.07.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5872168 2021.07.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5872167 2021.07.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5872166 2021.07.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5872165 2021.07.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5872164 2021.07.06 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5872163 2021.07.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5869759 2021.07.04 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5869758 2021.07.04 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5869757 2021.07.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5853316 2021.06.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5853315 2021.06.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5853313 2021.06.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5853312 2021.06.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5853314 2021.06.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5853311 2021.06.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5853310 2021.06.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5853308 2021.06.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5853309 2021.06.28 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5853307 2021.06.28 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5826682 2021.06.20 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5824945 2021.06.19 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5824944 2021.06.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5824941 2021.06.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5824943 2021.06.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5824942 2021.06.19 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5824940 2021.06.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5801297 2021.06.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5801296 2021.06.13 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 5798835 2021.06.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5798836 2021.06.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5798837 2021.06.12 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 5798834 2021.06.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5786786 2021.06.09 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 5786785 2021.06.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5786784 2021.06.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 5786783 2021.06.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5786781 2021.06.09 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5786782 2021.06.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5786780 2021.06.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5786779 2021.06.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5786778 2021.06.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5786777 2021.06.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5786776 2021.06.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5786775 2021.06.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5786774 2021.06.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5786773 2021.06.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5786772 2021.06.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5786770 2021.06.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5786771 2021.06.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5786769 2021.06.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5786768 2021.06.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5786767 2021.06.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5786766 2021.06.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5786765 2021.06.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5786764 2021.06.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5786763 2021.06.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5786762 2021.06.09 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 5786761 2021.06.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5784065 2021.06.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5784066 2021.06.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5784064 2021.06.08 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 5784067 2021.06.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5784063 2021.06.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5784062 2021.06.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5784061 2021.06.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5784060 2021.06.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5784056 2021.06.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5784059 2021.06.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5784058 2021.06.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5784057 2021.06.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5784054 2021.06.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5784055 2021.06.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 5784050 2021.06.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 5784051 2021.06.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 5784053 2021.06.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5784046 2021.06.08 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5784047 2021.06.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5784052 2021.06.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5784048 2021.06.08 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5784049 2021.06.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5768403 2021.06.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5768402 2021.06.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5768401 2021.06.05 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 5768398 2021.06.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5768400 2021.06.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5768399 2021.06.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5768397 2021.06.05 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5768395 2021.06.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 5768396 2021.06.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5768392 2021.06.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5768391 2021.06.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5768393 2021.06.05 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5768390 2021.06.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5768389 2021.06.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5768394 2021.06.05 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5762943 2021.06.04 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 5756356 2021.06.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5756361 2021.06.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5756358 2021.06.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5756359 2021.06.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5756360 2021.06.03 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5756355 2021.06.03 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5749780 2021.06.02 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5749781 2021.06.02 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5749777 2021.06.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5749773 2021.06.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5749775 2021.06.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5749778 2021.06.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5749776 2021.06.02 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5749772 2021.06.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5749774 2021.06.02 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 5749771 2021.06.02 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 5749770 2021.06.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5741480 2021.06.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5741479 2021.06.01 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5741478 2021.06.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5741477 2021.06.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5741476 2021.06.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5741475 2021.06.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5741474 2021.06.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5741473 2021.06.01 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 5741481 2021.06.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5741491 2021.06.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5741471 2021.06.01 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 5741472 2021.06.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5741470 2021.06.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5741469 2021.06.01 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5741468 2021.06.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5741490 2021.06.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5741467 2021.06.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5741464 2021.06.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5741463 2021.06.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5741466 2021.06.01 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5741461 2021.06.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5741462 2021.06.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5741460 2021.06.01 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5741465 2021.06.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5738904 2021.05.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5738901 2021.05.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5738903 2021.05.31 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5738902 2021.05.31 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5738900 2021.05.31 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5738899 2021.05.31 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5738898 2021.05.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5738895 2021.05.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5738897 2021.05.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5738896 2021.05.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5738893 2021.05.31 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5738894 2021.05.31 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5737629 2021.05.30 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5737627 2021.05.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5737626 2021.05.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5737625 2021.05.30 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5737624 2021.05.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5737622 2021.05.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5737621 2021.05.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5737620 2021.05.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5737619 2021.05.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5737618 2021.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 5737617 2021.05.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5737616 2021.05.30 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5737615 2021.05.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5737614 2021.05.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5737613 2021.05.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5737612 2021.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5737611 2021.05.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5737610 2021.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5737609 2021.05.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5737608 2021.05.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5737607 2021.05.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5737606 2021.05.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5737605 2021.05.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5737604 2021.05.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5737603 2021.05.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 5737602 2021.05.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5727846 2021.05.29 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5727845 2021.05.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5727843 2021.05.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5727842 2021.05.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5727841 2021.05.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5727839 2021.05.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5727838 2021.05.29 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5727837 2021.05.29 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5727836 2021.05.29 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5727835 2021.05.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5727834 2021.05.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5727833 2021.05.29 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5727832 2021.05.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5727830 2021.05.29 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5725550 2021.05.29 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 5724570 2021.05.29 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5724571 2021.05.29 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5724153 2021.05.28 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 5724152 2021.05.28 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5724151 2021.05.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5718869 2021.05.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5718870 2021.05.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5718868 2021.05.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5718867 2021.05.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5718900 2021.05.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5718902 2021.05.28 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5718901 2021.05.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5718897 2021.05.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5718896 2021.05.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5718899 2021.05.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5718898 2021.05.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5718893 2021.05.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5718895 2021.05.28 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5718894 2021.05.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5718891 2021.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5718889 2021.05.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5718892 2021.05.28 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5718890 2021.05.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5718888 2021.05.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5718887 2021.05.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5718875 2021.05.28 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5718874 2021.05.28 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5718872 2021.05.28 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5718873 2021.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5718871 2021.05.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5718886 2021.05.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5718885 2021.05.27 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5718884 2021.05.27 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5718883 2021.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5718882 2021.05.27 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5718881 2021.05.27 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 5718880 2021.05.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5718879 2021.05.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5718878 2021.05.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5718877 2021.05.27 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 22 5718876 2021.05.27 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5718866 2021.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5718865 2021.05.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5718864 2021.05.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5718863 2021.05.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5718862 2021.05.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5718861 2021.05.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5718860 2021.05.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5718859 2021.05.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5718858 2021.05.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 5718857 2021.05.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 5718856 2021.05.27 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5718855 2021.05.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 11 5718854 2021.05.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5718853 2021.05.27 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5718852 2021.05.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5718851 2021.05.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5718850 2021.05.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5718849 2021.05.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5718848 2021.05.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5718847 2021.05.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5718846 2021.05.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5718845 2021.05.27 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5718844 2021.05.27 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5718843 2021.05.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5718842 2021.05.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5718841 2021.05.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5718840 2021.05.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5718839 2021.05.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5718838 2021.05.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5718837 2021.05.27 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5718836 2021.05.27 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5718835 2021.05.27 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5713689 2021.05.27 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5713687 2021.05.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5713686 2021.05.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5713692 2021.05.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5713691 2021.05.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5713684 2021.05.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5713688 2021.05.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5713683 2021.05.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5713685 2021.05.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5713701 2021.05.27 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5713705 2021.05.27 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5713699 2021.05.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5713702 2021.05.27 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5713704 2021.05.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5713700 2021.05.27 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5713707 2021.05.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5713695 2021.05.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5713703 2021.05.27 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5713698 2021.05.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5713697 2021.05.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5713690 2021.05.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5713694 2021.05.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5713706 2021.05.27 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5713693 2021.05.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5713696 2021.05.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5712116 2021.05.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5712115 2021.05.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5712114 2021.05.26 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5712113 2021.05.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5712112 2021.05.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5712111 2021.05.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5712110 2021.05.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5712109 2021.05.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5712106 2021.05.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5712105 2021.05.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5712104 2021.05.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5712103 2021.05.26 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5712102 2021.05.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5712101 2021.05.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5712100 2021.05.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5712099 2021.05.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5712098 2021.05.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5712097 2021.05.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5712096 2021.05.26 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5712095 2021.05.26 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5712094 2021.05.26 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5712092 2021.05.26 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 5712091 2021.05.26 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5712093 2021.05.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5709971 2021.05.26 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5709970 2021.05.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5709987 2021.05.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5709985 2021.05.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5709984 2021.05.26 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5709983 2021.05.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5709982 2021.05.26 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5709986 2021.05.26 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5709981 2021.05.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5709978 2021.05.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5709980 2021.05.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5709979 2021.05.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5709977 2021.05.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5709975 2021.05.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5709976 2021.05.26 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5709973 2021.05.26 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5709974 2021.05.26 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5709972 2021.05.26 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5709470 2021.05.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5709469 2021.05.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5709468 2021.05.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5709467 2021.05.26 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5709466 2021.05.26 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5709465 2021.05.26 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 5712107 2021.05.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5712108 2021.05.26 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5708830 2021.05.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5708824 2021.05.25 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5708828 2021.05.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5708839 2021.05.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5708837 2021.05.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5708836 2021.05.25 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5708833 2021.05.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5708827 2021.05.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5708838 2021.05.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5708829 2021.05.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5708826 2021.05.25 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5708831 2021.05.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5708834 2021.05.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5708822 2021.05.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5708823 2021.05.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5708832 2021.05.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5708821 2021.05.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5708835 2021.05.25 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5708825 2021.05.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5708852 2021.05.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5708850 2021.05.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5708853 2021.05.25 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5708851 2021.05.25 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 5708845 2021.05.25 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5708855 2021.05.25 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5708854 2021.05.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5708847 2021.05.25 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5708844 2021.05.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5708846 2021.05.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5708841 2021.05.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5708843 2021.05.25 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5708848 2021.05.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5708849 2021.05.25 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5708840 2021.05.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5708842 2021.05.25 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5704316 2021.05.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5704315 2021.05.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5704308 2021.05.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5704310 2021.05.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 5704307 2021.05.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5704306 2021.05.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5704313 2021.05.24 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5704311 2021.05.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5704312 2021.05.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5704314 2021.05.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5704317 2021.05.24 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 5704304 2021.05.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5704305 2021.05.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5704309 2021.05.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 5704303 2021.05.24 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5704302 2021.05.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5704299 2021.05.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5704300 2021.05.24 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 17 5704298 2021.05.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5704297 2021.05.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 5704301 2021.05.24 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5704294 2021.05.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5704292 2021.05.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5704296 2021.05.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5704293 2021.05.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5704295 2021.05.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5704289 2021.05.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5704290 2021.05.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5704286 2021.05.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5704287 2021.05.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5704288 2021.05.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5704291 2021.05.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5703680 2021.05.24 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5702758 2021.05.24 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5667703 2021.05.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5667702 2021.05.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5667701 2021.05.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5667700 2021.05.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5667699 2021.05.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5667698 2021.05.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5667697 2021.05.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5667696 2021.05.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5667695 2021.05.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5667694 2021.05.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5667693 2021.05.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5667692 2021.05.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5667691 2021.05.18 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5667690 2021.05.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5667689 2021.05.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5667688 2021.05.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5667687 2021.05.18 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5667686 2021.05.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5667685 2021.05.18 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5667684 2021.05.18 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5656687 2021.05.16 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5656693 2021.05.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5656692 2021.05.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5656691 2021.05.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5656690 2021.05.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5656689 2021.05.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5656688 2021.05.16 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5656895 2021.05.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5656894 2021.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5656893 2021.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5656892 2021.05.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5656891 2021.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5656890 2021.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5656889 2021.05.16 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5656888 2021.05.16 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5656887 2021.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5656886 2021.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5656885 2021.05.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5656884 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 5656883 2021.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5656882 2021.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5656881 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5656880 2021.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5656877 2021.05.16 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5656876 2021.05.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 5656911 2021.05.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5656910 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5656909 2021.05.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5656908 2021.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 5656907 2021.05.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5656906 2021.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5656905 2021.05.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5656904 2021.05.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5656903 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5656902 2021.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5656901 2021.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5656900 2021.05.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5656685 2021.05.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5656684 2021.05.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5656683 2021.05.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5656682 2021.05.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5656681 2021.05.15 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5656680 2021.05.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5656679 2021.05.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5656678 2021.05.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5656677 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5656676 2021.05.15 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5656675 2021.05.15 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5656673 2021.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5656674 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 100 5656672 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 5656670 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5656671 2021.05.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5656658 2021.05.15 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5656655 2021.05.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 5656653 2021.05.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5656654 2021.05.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5656649 2021.05.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 5656647 2021.05.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5656646 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 5656648 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 10 5656645 2021.05.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 5656644 2021.05.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5656643 2021.05.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5656640 2021.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5656642 2021.05.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5656641 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5656639 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 5656638 2021.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5656668 2021.05.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5656665 2021.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5656667 2021.05.15 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 5656666 2021.05.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5656669 2021.05.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5656664 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5656663 2021.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5656662 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5656661 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5656660 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5656659 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5656657 2021.05.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5656656 2021.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5656652 2021.05.15 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5656651 2021.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5656650 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5656637 2021.05.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5656636 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5656634 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5656633 2021.05.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5656632 2021.05.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5656631 2021.05.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5656630 2021.05.15 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5656629 2021.05.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5656628 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5656627 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5656626 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5656625 2021.05.15 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5656624 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5656623 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 5656622 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5656621 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5656620 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5656619 2021.05.15 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5656618 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5656617 2021.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5656616 2021.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5656607 2021.05.15 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5656606 2021.05.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5656615 2021.05.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5656614 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5656613 2021.05.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5656612 2021.05.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5656611 2021.05.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5656610 2021.05.14 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5656609 2021.05.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5656608 2021.05.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5656605 2021.05.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5656604 2021.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5656603 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5656602 2021.05.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5656601 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5656600 2021.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5656599 2021.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5656598 2021.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 5656597 2021.05.14 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5656596 2021.05.14 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5656595 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5656593 2021.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5656592 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5656591 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5656590 2021.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5638134 2021.05.13 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 4 5638133 2021.05.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5638132 2021.05.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5638131 2021.05.13 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5638130 2021.05.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5638129 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5638128 2021.05.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 5638150 2021.05.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5638149 2021.05.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5638148 2021.05.13 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 5638146 2021.05.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5638145 2021.05.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5638144 2021.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5638143 2021.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5638142 2021.05.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5638141 2021.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5638140 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5638139 2021.05.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5638138 2021.05.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 5638137 2021.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 5638136 2021.05.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5638135 2021.05.13 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5634856 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5634857 2021.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5634855 2021.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5634854 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5634853 2021.05.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5634852 2021.05.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5634851 2021.05.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5634850 2021.05.13 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5583190 2021.05.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5575463 2021.05.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5575461 2021.05.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5575459 2021.05.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5575462 2021.05.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5575460 2021.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5575458 2021.05.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5575457 2021.05.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5575456 2021.05.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5575455 2021.05.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5575452 2021.05.04 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5575454 2021.05.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5575450 2021.05.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5575451 2021.05.04 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5575449 2021.05.04 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5568645 2021.05.04 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5568644 2021.05.04 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5568643 2021.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5568641 2021.05.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5568642 2021.05.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 5568639 2021.05.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 5568640 2021.05.04 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 5568638 2021.05.04 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5568637 2021.05.04 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5568636 2021.05.04 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 5568635 2021.05.04 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5568634 2021.05.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5565096 2021.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5565097 2021.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5565094 2021.05.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5565095 2021.05.02 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5565093 2021.05.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5565092 2021.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5565091 2021.05.02 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5565090 2021.05.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5565143 2021.05.02 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5565146 2021.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5565140 2021.05.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5565138 2021.05.02 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5565136 2021.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5565137 2021.05.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5565133 2021.05.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5565132 2021.05.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5565127 2021.05.02 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5565128 2021.05.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5565131 2021.05.02 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5565123 2021.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5565121 2021.05.02 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5565122 2021.05.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5565100 2021.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5565102 2021.05.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5565052 2021.05.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5565049 2021.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5565050 2021.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5565046 2021.05.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5565048 2021.05.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5565043 2021.05.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5565042 2021.05.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5565055 2021.05.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5565041 2021.05.02 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5565040 2021.05.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5565053 2021.05.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5565039 2021.05.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 5565037 2021.05.02 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5565038 2021.05.02 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5565033 2021.05.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5565036 2021.05.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5565145 2021.05.02 mapa