Pełna lista obserwacji drużyny

Krzysztof Kajzer : Krzysztof Kajzer


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 6157893 2021.10.22 mapa
rzadki alka, Alca torda 1 6157892 2021.10.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6157890 2021.10.22 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6157889 2021.10.22 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6157888 2021.10.22 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6157887 2021.10.22 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 6157926 2021.10.22 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 6157925 2021.10.22 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 8 6157923 2021.10.22 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6157922 2021.10.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6157921 2021.10.22 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 32 6157920 2021.10.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6157919 2021.10.22 mapa
rzadki alka, Alca torda 1 6157918 2021.10.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 6157917 2021.10.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6157916 2021.10.22 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 8 6157915 2021.10.22 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 8 6157914 2021.10.22 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 50 6157913 2021.10.22 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 15 6157912 2021.10.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 16 6157911 2021.10.22 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6157886 2021.10.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6157885 2021.10.22 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 11 6157884 2021.10.22 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6157882 2021.10.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 6157881 2021.10.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6157880 2021.10.22 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 7 6157879 2021.10.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6157878 2021.10.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6157877 2021.10.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6157876 2021.10.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6157875 2021.10.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6157874 2021.10.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6157873 2021.10.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6157872 2021.10.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6157871 2021.10.22 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 6157910 2021.10.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6157909 2021.10.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6157908 2021.10.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6157907 2021.10.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6157906 2021.10.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6157905 2021.10.22 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6157904 2021.10.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6157903 2021.10.22 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6157902 2021.10.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 6157901 2021.10.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6157900 2021.10.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6157899 2021.10.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 6157898 2021.10.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6157897 2021.10.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6157896 2021.10.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6157895 2021.10.22 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6150000 2021.10.19 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6136193 2021.10.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6136192 2021.10.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6136191 2021.10.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 32 6136190 2021.10.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6136189 2021.10.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6136188 2021.10.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 210 6136187 2021.10.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6136186 2021.10.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6136185 2021.10.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6136184 2021.10.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6136183 2021.10.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6136182 2021.10.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6136181 2021.10.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6136180 2021.10.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 6136179 2021.10.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6136178 2021.10.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6136177 2021.10.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 6136176 2021.10.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 6136175 2021.10.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 6136174 2021.10.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6136173 2021.10.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 29 6136172 2021.10.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6136171 2021.10.14 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6136170 2021.10.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 6136169 2021.10.14 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 6136168 2021.10.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6136167 2021.10.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6136166 2021.10.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 11 6136165 2021.10.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6136164 2021.10.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 6136163 2021.10.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 48 6136162 2021.10.14 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 8 6136161 2021.10.14 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6136160 2021.10.14 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6136159 2021.10.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 6136158 2021.10.14 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 6136157 2021.10.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 11 6136156 2021.10.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 17 6136155 2021.10.14 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 6136154 2021.10.14 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6136153 2021.10.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 6136152 2021.10.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 6136151 2021.10.14 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6127736 2021.10.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6127768 2021.10.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6127766 2021.10.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 22 6127765 2021.10.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6127764 2021.10.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6127763 2021.10.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 6127762 2021.10.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 120 6127761 2021.10.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6127760 2021.10.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 36 6127759 2021.10.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6127758 2021.10.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6127757 2021.10.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 19 6127756 2021.10.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6127755 2021.10.10 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 3 6127752 2021.10.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6127751 2021.10.10 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6127750 2021.10.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 6127749 2021.10.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6127748 2021.10.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6127747 2021.10.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6127746 2021.10.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 29 6127745 2021.10.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6127744 2021.10.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6127742 2021.10.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 35 6127741 2021.10.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6127740 2021.10.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 6127739 2021.10.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 6127738 2021.10.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6127737 2021.10.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 6127734 2021.10.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6127733 2021.10.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6127732 2021.10.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6127731 2021.10.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6127730 2021.10.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6127729 2021.10.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 6127728 2021.10.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6127727 2021.10.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6127726 2021.10.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 600 6127725 2021.10.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 6127724 2021.10.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6127723 2021.10.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 6127722 2021.10.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6127721 2021.10.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6127720 2021.10.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6127719 2021.10.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6125681 2021.10.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6125680 2021.10.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 16 6125679 2021.10.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6125678 2021.10.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6125677 2021.10.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 6125676 2021.10.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6125675 2021.10.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6125674 2021.10.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6125673 2021.10.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6125672 2021.10.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 6125671 2021.10.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 280 6125670 2021.10.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6125669 2021.10.10 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6125668 2021.10.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6125667 2021.10.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 6125666 2021.10.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 65 6125665 2021.10.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 6125664 2021.10.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6125663 2021.10.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6125662 2021.10.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6125661 2021.10.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6125660 2021.10.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6125284 2021.10.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6125283 2021.10.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6125282 2021.10.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6125281 2021.10.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6125280 2021.10.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6125279 2021.10.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6125278 2021.10.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6125277 2021.10.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 13 6125276 2021.10.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6125275 2021.10.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6125274 2021.10.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6125273 2021.10.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6125272 2021.10.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6125271 2021.10.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6125270 2021.10.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6125269 2021.10.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6125268 2021.10.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6125267 2021.10.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6125266 2021.10.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6125265 2021.10.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6125264 2021.10.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 6125263 2021.10.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6125262 2021.10.10 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6125261 2021.10.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 19 6125260 2021.10.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 6125259 2021.10.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6125258 2021.10.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6125256 2021.10.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6125255 2021.10.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6125254 2021.10.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6125253 2021.10.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 70 6125252 2021.10.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6125251 2021.10.10 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 6125250 2021.10.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6125249 2021.10.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6125248 2021.10.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6125247 2021.10.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6125246 2021.10.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6125245 2021.10.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6125244 2021.10.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6125243 2021.10.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6125242 2021.10.10 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 6 6125241 2021.10.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6125240 2021.10.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6124626 2021.10.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6124625 2021.10.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6124623 2021.10.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6124622 2021.10.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6124621 2021.10.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6124620 2021.10.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6124619 2021.10.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6124618 2021.10.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6124617 2021.10.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 6124616 2021.10.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6124615 2021.10.10 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6124642 2021.10.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6124641 2021.10.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 6124640 2021.10.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6124639 2021.10.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 6124638 2021.10.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6124637 2021.10.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6124636 2021.10.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6124635 2021.10.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6124634 2021.10.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6124633 2021.10.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6124632 2021.10.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 250 6124631 2021.10.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6124630 2021.10.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6124629 2021.10.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6124628 2021.10.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6124627 2021.10.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6124614 2021.10.10 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6124613 2021.10.10 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 6124612 2021.10.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 6124611 2021.10.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 6124610 2021.10.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6124609 2021.10.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 6124608 2021.10.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 140 6124607 2021.10.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6124606 2021.10.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6124605 2021.10.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6124604 2021.10.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6124603 2021.10.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6124602 2021.10.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6124601 2021.10.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6124600 2021.10.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6124599 2021.10.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 6120048 2021.10.08 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 220 6120047 2021.10.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1200 6120046 2021.10.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6120045 2021.10.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6118521 2021.10.08 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 6118522 2021.10.08 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6117691 2021.10.07 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 6117690 2021.10.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6113456 2021.10.05 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 7 6113455 2021.10.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6113454 2021.10.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6113453 2021.10.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6113452 2021.10.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6113451 2021.10.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6113450 2021.10.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6113449 2021.10.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6113448 2021.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6113447 2021.10.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6113446 2021.10.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6113445 2021.10.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 14 6113444 2021.10.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 6113443 2021.10.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6113442 2021.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6113076 2021.10.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6113075 2021.10.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6113074 2021.10.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6113073 2021.10.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6113072 2021.10.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6113071 2021.10.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6113070 2021.10.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6113069 2021.10.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 6113068 2021.10.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6113067 2021.10.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6113066 2021.10.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6113065 2021.10.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6113064 2021.10.05 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 3 6113063 2021.10.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6113062 2021.10.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 6113061 2021.10.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 6113060 2021.10.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6113059 2021.10.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 6113058 2021.10.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6113057 2021.10.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6113056 2021.10.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 6113055 2021.10.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6113054 2021.10.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 6113053 2021.10.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6113052 2021.10.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6113051 2021.10.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6113050 2021.10.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6113049 2021.10.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 6112781 2021.10.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6112780 2021.10.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6112779 2021.10.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6112778 2021.10.05 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6112777 2021.10.05 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 6112776 2021.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6112775 2021.10.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 6112774 2021.10.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6112773 2021.10.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6112772 2021.10.05 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 6112771 2021.10.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 6112770 2021.10.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 24 6112769 2021.10.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6112797 2021.10.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 16 6112796 2021.10.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 80 6112795 2021.10.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6112794 2021.10.05 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 6112793 2021.10.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 6112792 2021.10.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6112791 2021.10.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 6112790 2021.10.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 700 6112789 2021.10.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 6112788 2021.10.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6112787 2021.10.05 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 6112786 2021.10.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 6112785 2021.10.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6112784 2021.10.05 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 6112783 2021.10.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 6112782 2021.10.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 6112768 2021.10.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 6112767 2021.10.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 6112766 2021.10.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6112765 2021.10.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 6112764 2021.10.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6112763 2021.10.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6112762 2021.10.05 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6112761 2021.10.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6112760 2021.10.05 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6112759 2021.10.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6112758 2021.10.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6112757 2021.10.05 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6112756 2021.10.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6112755 2021.10.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6112754 2021.10.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6112753 2021.10.05 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6111893 2021.10.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6111892 2021.10.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6111890 2021.10.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6111889 2021.10.05 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6111888 2021.10.05 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6111886 2021.10.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6111885 2021.10.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6111884 2021.10.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6111883 2021.10.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 26 6111881 2021.10.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6111880 2021.10.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6111879 2021.10.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6111878 2021.10.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6111877 2021.10.05 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6111876 2021.10.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6111875 2021.10.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6111874 2021.10.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6111873 2021.10.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6111872 2021.10.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6111871 2021.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6111870 2021.10.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6111869 2021.10.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 6111868 2021.10.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6111867 2021.10.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6111866 2021.10.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6111864 2021.10.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6111863 2021.10.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6111862 2021.10.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6111861 2021.10.05 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 6111860 2021.10.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6111859 2021.10.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6111858 2021.10.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6111857 2021.10.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6111856 2021.10.05 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6111855 2021.10.05 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6091642 2021.09.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6091641 2021.09.29 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6087983 2021.09.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6083705 2021.09.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6083721 2021.09.26 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 4 6083720 2021.09.26 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6083719 2021.09.26 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 2 6083718 2021.09.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6083717 2021.09.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 22 6083716 2021.09.26 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 16 6083715 2021.09.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6083714 2021.09.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6083713 2021.09.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6083712 2021.09.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6083711 2021.09.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 6083710 2021.09.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 6083709 2021.09.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 6083708 2021.09.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6083707 2021.09.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6083706 2021.09.26 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6083704 2021.09.26 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 11 6083703 2021.09.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6083702 2021.09.26 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 6083701 2021.09.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 6083700 2021.09.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 6083699 2021.09.26 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 6083698 2021.09.26 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 6083696 2021.09.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6083695 2021.09.26 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 6083694 2021.09.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6083693 2021.09.26 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 6083692 2021.09.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6083691 2021.09.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 6083690 2021.09.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6083689 2021.09.26 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 14 6083688 2021.09.26 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 80 6083687 2021.09.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 350 6083686 2021.09.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6083685 2021.09.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 150 6083684 2021.09.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6083683 2021.09.26 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 41 6083682 2021.09.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 6083681 2021.09.26 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 6083680 2021.09.26 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 3 6083679 2021.09.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6083678 2021.09.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6083677 2021.09.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6083676 2021.09.26 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6083675 2021.09.26 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6083674 2021.09.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6083673 2021.09.26 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6083672 2021.09.26 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6081961 2021.09.26 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 4 6081958 2021.09.26 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 3 6081957 2021.09.26 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 6081959 2021.09.26 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 6081955 2021.09.26 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 6081956 2021.09.26 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 6080425 2021.09.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6080160 2021.09.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6080159 2021.09.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6080158 2021.09.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6080157 2021.09.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6080156 2021.09.26 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6080155 2021.09.26 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6080154 2021.09.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6080153 2021.09.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6080152 2021.09.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 6080151 2021.09.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6080150 2021.09.26 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6080149 2021.09.26 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6079966 2021.09.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 6079965 2021.09.26 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6079964 2021.09.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 6079963 2021.09.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 6079962 2021.09.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6079961 2021.09.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 6079960 2021.09.26 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 30 6079959 2021.09.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 6079958 2021.09.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6079957 2021.09.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 6079956 2021.09.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6079955 2021.09.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6079954 2021.09.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 6079953 2021.09.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6079952 2021.09.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 300 6079951 2021.09.26 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6079950 2021.09.26 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 12 6079949 2021.09.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6078968 2021.09.25 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6078965 2021.09.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6078964 2021.09.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6078963 2021.09.25 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6078962 2021.09.25 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 6078961 2021.09.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 6078960 2021.09.25 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6078959 2021.09.25 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 11 6078958 2021.09.25 mapa
rzadki alka, Alca torda 2 6078957 2021.09.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6078956 2021.09.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6078955 2021.09.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6078954 2021.09.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6078952 2021.09.25 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6078951 2021.09.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6077743 2021.09.25 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6077742 2021.09.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6077741 2021.09.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6077740 2021.09.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6077739 2021.09.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6077738 2021.09.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6077737 2021.09.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6077736 2021.09.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6077733 2021.09.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6077732 2021.09.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6077731 2021.09.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6077730 2021.09.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6077729 2021.09.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6077728 2021.09.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6077727 2021.09.25 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6077725 2021.09.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6077724 2021.09.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6077723 2021.09.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6077721 2021.09.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6077720 2021.09.25 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6077719 2021.09.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6077718 2021.09.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6077717 2021.09.25 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6077716 2021.09.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6077715 2021.09.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6077714 2021.09.25 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6077713 2021.09.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6077712 2021.09.25 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6077711 2021.09.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6077710 2021.09.25 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6077709 2021.09.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6077708 2021.09.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6077707 2021.09.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6077706 2021.09.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6077705 2021.09.25 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6077704 2021.09.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6077703 2021.09.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6076855 2021.09.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6076854 2021.09.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6076852 2021.09.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 6076851 2021.09.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 15 6076850 2021.09.25 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 12 6076849 2021.09.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6076848 2021.09.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6076847 2021.09.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6076846 2021.09.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6076845 2021.09.25 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6076828 2021.09.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6076827 2021.09.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 36 6076826 2021.09.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6076825 2021.09.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6076824 2021.09.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6076823 2021.09.25 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6076822 2021.09.25 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6076821 2021.09.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6076820 2021.09.25 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6076819 2021.09.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6076818 2021.09.25 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 6076817 2021.09.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6076816 2021.09.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6076815 2021.09.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6076814 2021.09.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6076813 2021.09.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6076812 2021.09.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6076811 2021.09.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6076810 2021.09.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6076809 2021.09.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6076808 2021.09.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6076807 2021.09.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6076806 2021.09.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6076805 2021.09.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 6076804 2021.09.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6076803 2021.09.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6076802 2021.09.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6076801 2021.09.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6076800 2021.09.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6076799 2021.09.25 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6076798 2021.09.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6076797 2021.09.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6076843 2021.09.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6076842 2021.09.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6076841 2021.09.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6076840 2021.09.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6076839 2021.09.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6076838 2021.09.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6076837 2021.09.25 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6076836 2021.09.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6076835 2021.09.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6076834 2021.09.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6076833 2021.09.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6076832 2021.09.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6076831 2021.09.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6076830 2021.09.25 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6076829 2021.09.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6075875 2021.09.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6075874 2021.09.24 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6075873 2021.09.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6075872 2021.09.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6075871 2021.09.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 6075870 2021.09.24 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6075869 2021.09.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6075868 2021.09.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6075867 2021.09.24 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 6075866 2021.09.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6075865 2021.09.24 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 14 6075864 2021.09.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 6075863 2021.09.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 6075862 2021.09.24 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 6 6075861 2021.09.24 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6075860 2021.09.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6075859 2021.09.24 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6075858 2021.09.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6075857 2021.09.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6075856 2021.09.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6075855 2021.09.24 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6075854 2021.09.24 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6075853 2021.09.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6075852 2021.09.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6075851 2021.09.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6075850 2021.09.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6075849 2021.09.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6075848 2021.09.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6075847 2021.09.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6075846 2021.09.24 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6075845 2021.09.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6075844 2021.09.24 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 6075303 2021.09.24 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6066885 2021.09.20 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 170 6050034 2021.09.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 6050033 2021.09.12 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 6050032 2021.09.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 18 6047883 2021.09.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6047839 2021.09.12 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6047838 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6047835 2021.09.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6047836 2021.09.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6047837 2021.09.12 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 6047833 2021.09.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 6047834 2021.09.12 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6047832 2021.09.12 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6047299 2021.09.12 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6047300 2021.09.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6046987 2021.09.12 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 5 6046986 2021.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6046985 2021.09.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 6046984 2021.09.12 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 75 6046983 2021.09.12 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 15 6046982 2021.09.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 6046981 2021.09.12 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 6046980 2021.09.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 6046979 2021.09.12 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 6046978 2021.09.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 25 6046977 2021.09.12 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6046976 2021.09.12 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 400 6046975 2021.09.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6046974 2021.09.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 6046973 2021.09.12 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 4 6046972 2021.09.12 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6046971 2021.09.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 6046970 2021.09.12 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 6046968 2021.09.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6046967 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6046966 2021.09.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 7 6046965 2021.09.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 6046964 2021.09.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6046963 2021.09.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 6046962 2021.09.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6046961 2021.09.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6046960 2021.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6046959 2021.09.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6046958 2021.09.12 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6046957 2021.09.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6046956 2021.09.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6046955 2021.09.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6046954 2021.09.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6046953 2021.09.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6046952 2021.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6046951 2021.09.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6046950 2021.09.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6046949 2021.09.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6046948 2021.09.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6046947 2021.09.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6046946 2021.09.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6046945 2021.09.12 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6046944 2021.09.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 50 6046943 2021.09.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6046942 2021.09.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6046941 2021.09.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6046940 2021.09.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6046939 2021.09.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6046938 2021.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6046937 2021.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6046936 2021.09.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6046935 2021.09.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6046934 2021.09.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6046933 2021.09.12 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6046932 2021.09.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6046931 2021.09.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6046930 2021.09.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6046929 2021.09.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6046928 2021.09.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6046927 2021.09.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6046926 2021.09.12 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6046925 2021.09.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6046924 2021.09.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6046923 2021.09.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6046922 2021.09.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6046921 2021.09.12 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 164 6045558 2021.09.11 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6045559 2021.09.11 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6045557 2021.09.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 6044263 2021.09.11 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6044262 2021.09.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 6044261 2021.09.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 6044260 2021.09.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6044259 2021.09.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6044258 2021.09.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6044257 2021.09.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 6044256 2021.09.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6044255 2021.09.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 6044254 2021.09.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 6044253 2021.09.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 150 6044252 2021.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6044251 2021.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 6044250 2021.09.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6044249 2021.09.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6044248 2021.09.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6044247 2021.09.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6044246 2021.09.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 33 6044245 2021.09.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6043847 2021.09.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6043846 2021.09.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6043845 2021.09.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6043844 2021.09.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6043843 2021.09.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6043842 2021.09.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 6043841 2021.09.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6043840 2021.09.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6043839 2021.09.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6043838 2021.09.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6043837 2021.09.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6043836 2021.09.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 6043835 2021.09.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6043834 2021.09.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6043833 2021.09.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 6043832 2021.09.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6043831 2021.09.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6043830 2021.09.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 6043829 2021.09.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 6043828 2021.09.11 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 3 6043827 2021.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6043826 2021.09.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6043825 2021.09.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6043824 2021.09.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6043823 2021.09.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6043822 2021.09.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6043821 2021.09.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6043820 2021.09.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6043819 2021.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6043818 2021.09.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 6043817 2021.09.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6043816 2021.09.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 100 6043815 2021.09.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 250 6043814 2021.09.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 95 6043813 2021.09.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 400 6043812 2021.09.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1100 6043811 2021.09.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6043349 2021.09.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6043348 2021.09.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6043347 2021.09.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6043346 2021.09.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6043344 2021.09.11 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6043343 2021.09.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6043342 2021.09.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6043341 2021.09.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6043340 2021.09.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6043188 2021.09.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6043187 2021.09.11 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6043186 2021.09.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6043185 2021.09.11 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6043184 2021.09.11 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6043183 2021.09.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6043182 2021.09.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6043181 2021.09.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6043180 2021.09.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6043179 2021.09.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6043178 2021.09.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6043177 2021.09.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6043176 2021.09.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6043175 2021.09.11 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 6043174 2021.09.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 6043173 2021.09.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6043172 2021.09.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6043171 2021.09.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6043170 2021.09.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6043169 2021.09.11 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6043168 2021.09.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6043167 2021.09.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6043166 2021.09.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6043165 2021.09.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6043164 2021.09.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 6043163 2021.09.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 80 6043162 2021.09.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 30 6043161 2021.09.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6043160 2021.09.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 7 6043159 2021.09.11 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 6043158 2021.09.11 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 6 6043157 2021.09.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 6043156 2021.09.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6043155 2021.09.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 6043154 2021.09.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 70 6043153 2021.09.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 6043152 2021.09.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 20 6043151 2021.09.11 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 450 6043150 2021.09.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 14 6043149 2021.09.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 6043148 2021.09.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 6043147 2021.09.11 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 94 6043146 2021.09.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6043145 2021.09.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6043144 2021.09.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 6043143 2021.09.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1500 6043142 2021.09.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 170 6043141 2021.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 110 6043140 2021.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 200 6043139 2021.09.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6043138 2021.09.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6043137 2021.09.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6043136 2021.09.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6043135 2021.09.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 6043134 2021.09.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 6043133 2021.09.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6043132 2021.09.11 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 6043131 2021.09.11 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6043130 2021.09.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6043129 2021.09.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6043128 2021.09.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6043127 2021.09.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6043126 2021.09.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6043125 2021.09.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6043124 2021.09.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6043123 2021.09.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6043122 2021.09.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6043121 2021.09.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6043120 2021.09.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6043119 2021.09.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 6043118 2021.09.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6043117 2021.09.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6043115 2021.09.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6034500 2021.09.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6034499 2021.09.07 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 6034498 2021.09.07 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6034497 2021.09.07 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 6034496 2021.09.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6034495 2021.09.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6034494 2021.09.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6034493 2021.09.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6034492 2021.09.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 6034491 2021.09.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6034490 2021.09.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6034489 2021.09.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6033732 2021.09.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6033731 2021.09.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6033748 2021.09.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6033747 2021.09.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 16 6033746 2021.09.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6033745 2021.09.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6033744 2021.09.07 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6033743 2021.09.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6033742 2021.09.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6033741 2021.09.07 mapa
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 6033740 2021.09.07 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6033739 2021.09.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6033738 2021.09.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6033737 2021.09.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6033736 2021.09.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6033735 2021.09.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6033734 2021.09.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6033733 2021.09.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6033730 2021.09.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6033729 2021.09.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6033728 2021.09.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6033727 2021.09.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6033726 2021.09.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6033725 2021.09.07 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 60 6033724 2021.09.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6033723 2021.09.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6033722 2021.09.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6033721 2021.09.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6033720 2021.09.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6033719 2021.09.07 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6033718 2021.09.07 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6033717 2021.09.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6033716 2021.09.07 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6033715 2021.09.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6033207 2021.09.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6033206 2021.09.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6033205 2021.09.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6033204 2021.09.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 6033203 2021.09.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6033202 2021.09.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6033201 2021.09.07 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6033199 2021.09.07 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6033198 2021.09.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6033197 2021.09.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6033196 2021.09.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 6033195 2021.09.07 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 6033194 2021.09.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 6033193 2021.09.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6033192 2021.09.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6033191 2021.09.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6033190 2021.09.07 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 6 6033189 2021.09.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 11 6033188 2021.09.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 6033187 2021.09.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6033186 2021.09.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6033185 2021.09.07 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6033184 2021.09.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6033183 2021.09.07 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6033182 2021.09.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6033181 2021.09.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6033180 2021.09.07 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 6033179 2021.09.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6033178 2021.09.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6033177 2021.09.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 6033176 2021.09.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 55 6033175 2021.09.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 6033174 2021.09.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 6033173 2021.09.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6033172 2021.09.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6033171 2021.09.07 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 6 6033170 2021.09.07 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6033169 2021.09.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6033168 2021.09.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 6033167 2021.09.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6033166 2021.09.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6033165 2021.09.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6033164 2021.09.07 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 6033163 2021.09.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 6033162 2021.09.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6033161 2021.09.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 6033160 2021.09.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6033159 2021.09.07 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 6033158 2021.09.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6033157 2021.09.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6033156 2021.09.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6033155 2021.09.07 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6033154 2021.09.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 6033153 2021.09.07 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 4 6033152 2021.09.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6033151 2021.09.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6033150 2021.09.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6033149 2021.09.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6033148 2021.09.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6033147 2021.09.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6033146 2021.09.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6033145 2021.09.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6033144 2021.09.07 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6033143 2021.09.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6033142 2021.09.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6033141 2021.09.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6032658 2021.09.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6032657 2021.09.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6032656 2021.09.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6032655 2021.09.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6032654 2021.09.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6032653 2021.09.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6032652 2021.09.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6032651 2021.09.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6032650 2021.09.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6032649 2021.09.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 6032648 2021.09.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 6032647 2021.09.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6032646 2021.09.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6032645 2021.09.07 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6032644 2021.09.07 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6032643 2021.09.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6032642 2021.09.07 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6032641 2021.09.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6032640 2021.09.07 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6032639 2021.09.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6032638 2021.09.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6032637 2021.09.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6029027 2021.09.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6029026 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6029025 2021.09.05 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6029024 2021.09.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6029023 2021.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6029043 2021.09.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6029042 2021.09.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6029041 2021.09.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6029040 2021.09.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6029039 2021.09.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6029038 2021.09.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6029037 2021.09.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6029036 2021.09.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6029035 2021.09.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6029034 2021.09.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6029033 2021.09.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6029032 2021.09.05 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 6029031 2021.09.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6029030 2021.09.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6029029 2021.09.05 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 6029028 2021.09.05 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 6029022 2021.09.05 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 6029021 2021.09.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 6029020 2021.09.05 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 6029019 2021.09.05 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 20 6029018 2021.09.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 6029017 2021.09.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6029016 2021.09.05 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 6029015 2021.09.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 6029014 2021.09.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6029013 2021.09.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6029012 2021.09.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 6029011 2021.09.05 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 6029010 2021.09.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6029009 2021.09.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6029008 2021.09.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6029007 2021.09.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6029006 2021.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6029005 2021.09.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 6029004 2021.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6029003 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 6029002 2021.09.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6029001 2021.09.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6029000 2021.09.05 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 6028999 2021.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 70 6028998 2021.09.05 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 6028997 2021.09.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6028996 2021.09.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6028995 2021.09.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6028994 2021.09.05 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6028993 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 6028992 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 6028991 2021.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6027446 2021.09.05 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6027445 2021.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6027444 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6027443 2021.09.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6027442 2021.09.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 6027441 2021.09.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6027440 2021.09.05 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 48 6027439 2021.09.05 mapa
rzadki żołna, Merops apiaster 12 6027438 2021.09.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6027437 2021.09.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6027436 2021.09.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6027435 2021.09.05 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 6027434 2021.09.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6027433 2021.09.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6027432 2021.09.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 6027431 2021.09.05 mapa
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 2 6027430 2021.09.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 6027429 2021.09.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6027428 2021.09.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6027427 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 6027426 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 6027425 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 6027424 2021.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 6027423 2021.09.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6026520 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6026519 2021.09.05 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6026518 2021.09.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 6026517 2021.09.05 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6026516 2021.09.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 7 6026515 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6026513 2021.09.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6026512 2021.09.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6026511 2021.09.05 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6026536 2021.09.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6026535 2021.09.05 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6026534 2021.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 6026533 2021.09.05 mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 8 6026532 2021.09.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 6026531 2021.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 6026530 2021.09.05 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 6026529 2021.09.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6026528 2021.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6026527 2021.09.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6026526 2021.09.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 6026525 2021.09.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6026524 2021.09.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6026523 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 6026522 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 6026521 2021.09.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 9 6013789 2021.08.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 6008835 2021.08.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6006292 2021.08.28 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 7 6001654 2021.08.27 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 6001653 2021.08.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6001652 2021.08.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6001651 2021.08.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6001650 2021.08.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 40 6001649 2021.08.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6001648 2021.08.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 6001647 2021.08.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6001646 2021.08.27 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6001645 2021.08.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 6001644 2021.08.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 6008050 2021.08.27 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5996058 2021.08.25 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5994709 2021.08.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5994708 2021.08.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5994707 2021.08.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5994706 2021.08.24 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5994705 2021.08.24 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 4 5994704 2021.08.24 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 5994701 2021.08.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5994700 2021.08.24 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 5994699 2021.08.24 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 2 5994698 2021.08.24 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 5994697 2021.08.24 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 5994693 2021.08.24 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 5994692 2021.08.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5994690 2021.08.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5994689 2021.08.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5994688 2021.08.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5994687 2021.08.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5994686 2021.08.24 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 5994685 2021.08.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5994684 2021.08.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5994683 2021.08.24 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 13 5994682 2021.08.24 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 5994681 2021.08.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5994680 2021.08.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 5994679 2021.08.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5994678 2021.08.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5994677 2021.08.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 5994676 2021.08.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5994675 2021.08.24 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 12 5994674 2021.08.24 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 5994673 2021.08.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 250 5994672 2021.08.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5994671 2021.08.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5994670 2021.08.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 45 5994669 2021.08.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5994668 2021.08.24 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 5994667 2021.08.24 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 5994725 2021.08.24 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 8 5994724 2021.08.24 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5994723 2021.08.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5994722 2021.08.24 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5994721 2021.08.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5994720 2021.08.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5994719 2021.08.24 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5994718 2021.08.24 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 11 5994717 2021.08.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5994716 2021.08.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 45 5994715 2021.08.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5994714 2021.08.24 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 34 5994713 2021.08.24 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 7 5994712 2021.08.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5994711 2021.08.24 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 45 5994710 2021.08.24 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 21 5994666 2021.08.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5994665 2021.08.24 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1