Pełna lista obserwacji drużyny

Krzysztof Kajzer : Krzysztof Kajzer


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5649329 2021.05.15 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5647118 2021.05.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5647117 2021.05.15 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5647150 2021.05.15 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5647149 2021.05.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5647148 2021.05.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5647147 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5647146 2021.05.15 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5647145 2021.05.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5647144 2021.05.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5647143 2021.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5647142 2021.05.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5647141 2021.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5647140 2021.05.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5647139 2021.05.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5647138 2021.05.15 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5647137 2021.05.15 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 5647136 2021.05.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5647135 2021.05.15 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5647134 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5647133 2021.05.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 18 5647132 2021.05.15 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5647131 2021.05.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5647130 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5647129 2021.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5647128 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5647127 2021.05.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5647126 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 5647125 2021.05.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5647124 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5647123 2021.05.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5647122 2021.05.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 7 5647121 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5647120 2021.05.15 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5647119 2021.05.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5647116 2021.05.15 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 5647115 2021.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5647114 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5647113 2021.05.15 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5647112 2021.05.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5647111 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5647110 2021.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5647109 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5647108 2021.05.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5647107 2021.05.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5647106 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5647105 2021.05.15 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 5647104 2021.05.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5647103 2021.05.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5647102 2021.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5647101 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 5647100 2021.05.15 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5647099 2021.05.15 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 4 5647098 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5647097 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5647096 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 5 5647095 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5647094 2021.05.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5647093 2021.05.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 7 5647092 2021.05.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5647091 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5647090 2021.05.15 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5647089 2021.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5647088 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5647087 2021.05.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5647086 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5647085 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5643399 2021.05.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5643289 2021.05.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5643288 2021.05.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5643254 2021.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5643253 2021.05.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5643252 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5643251 2021.05.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5643250 2021.05.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5643249 2021.05.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5643248 2021.05.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5643247 2021.05.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5643246 2021.05.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5643245 2021.05.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5643244 2021.05.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5643243 2021.05.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5643242 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5643241 2021.05.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5643240 2021.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5643239 2021.05.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5643286 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5643285 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5643284 2021.05.14 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5643283 2021.05.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5643282 2021.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5643281 2021.05.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5643280 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5643279 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5643278 2021.05.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5643277 2021.05.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5643276 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5643275 2021.05.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5643274 2021.05.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5643273 2021.05.14 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5643272 2021.05.14 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5643271 2021.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5643270 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5643269 2021.05.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5643268 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5643267 2021.05.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5643266 2021.05.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5643265 2021.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5643264 2021.05.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5643263 2021.05.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5643262 2021.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5643261 2021.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 12 5643260 2021.05.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5643259 2021.05.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5643258 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5643257 2021.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 5643256 2021.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5643255 2021.05.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5642052 2021.05.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 22 5642051 2021.05.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 5642050 2021.05.14 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5642049 2021.05.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 5642048 2021.05.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 24 5642047 2021.05.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5642046 2021.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5642045 2021.05.14 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5642044 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5642068 2021.05.14 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5642067 2021.05.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5642066 2021.05.14 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5642065 2021.05.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5642064 2021.05.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5642063 2021.05.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 11 5642062 2021.05.14 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 5642061 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5642060 2021.05.14 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5642059 2021.05.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5642058 2021.05.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5642057 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5642056 2021.05.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5642055 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5642054 2021.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 5642053 2021.05.14 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5642043 2021.05.14 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5642042 2021.05.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5642041 2021.05.14 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5642040 2021.05.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5642039 2021.05.14 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5642038 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5642037 2021.05.14 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5642036 2021.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5642035 2021.05.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5642034 2021.05.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5642033 2021.05.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5642032 2021.05.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5642031 2021.05.14 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 5642030 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 5642029 2021.05.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 17 5642028 2021.05.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5641093 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5641092 2021.05.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5641091 2021.05.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5641090 2021.05.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 5641089 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5641088 2021.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5641087 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5641086 2021.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5641085 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5641084 2021.05.14 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5641083 2021.05.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5641082 2021.05.14 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5641081 2021.05.14 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 5641080 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5641109 2021.05.14 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5641108 2021.05.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5641107 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5641106 2021.05.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5641105 2021.05.14 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5641104 2021.05.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5641103 2021.05.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5641102 2021.05.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5641101 2021.05.14 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5641100 2021.05.14 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5641099 2021.05.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5641098 2021.05.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5641097 2021.05.14 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5641096 2021.05.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5641095 2021.05.14 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 4 5641094 2021.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5641079 2021.05.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5641078 2021.05.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5641077 2021.05.14 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5641076 2021.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5641075 2021.05.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5641074 2021.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5641073 2021.05.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5641072 2021.05.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5641071 2021.05.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5641070 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5641069 2021.05.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5641068 2021.05.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5641067 2021.05.14 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5641066 2021.05.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5641065 2021.05.14 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5641064 2021.05.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5640016 2021.05.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5640015 2021.05.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5640014 2021.05.14 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5640013 2021.05.14 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5640012 2021.05.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5640011 2021.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5640010 2021.05.14 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5640009 2021.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5640008 2021.05.14 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 5640007 2021.05.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5640006 2021.05.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5640005 2021.05.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5640004 2021.05.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5640003 2021.05.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5640002 2021.05.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5640001 2021.05.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 5640000 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 14 5639999 2021.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5639998 2021.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5639997 2021.05.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5639996 2021.05.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5639995 2021.05.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5639994 2021.05.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5639993 2021.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5639992 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5639991 2021.05.14 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5639990 2021.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 5639989 2021.05.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5639988 2021.05.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5639987 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5639986 2021.05.14 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 5639985 2021.05.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5639984 2021.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5639983 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5639982 2021.05.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5639981 2021.05.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5639980 2021.05.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5639979 2021.05.14 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 5639978 2021.05.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5639977 2021.05.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5639976 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5639975 2021.05.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5639974 2021.05.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5639973 2021.05.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 5639972 2021.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 12 5639971 2021.05.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5639970 2021.05.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 5639969 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5639968 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5639967 2021.05.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5639966 2021.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5639965 2021.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5639964 2021.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5639963 2021.05.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5639962 2021.05.14 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5639961 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5639960 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5639959 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5639958 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5633815 2021.05.13 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5631198 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5631197 2021.05.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5631196 2021.05.12 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5631195 2021.05.12 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5631194 2021.05.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5631193 2021.05.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5631192 2021.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 5631191 2021.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5631190 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 50 5631189 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 5631188 2021.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5631187 2021.05.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5631186 2021.05.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5631185 2021.05.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5631184 2021.05.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5631183 2021.05.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5631182 2021.05.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5631181 2021.05.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 22 5631180 2021.05.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5631179 2021.05.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 5631178 2021.05.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 90 5631177 2021.05.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5631176 2021.05.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5631175 2021.05.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5631174 2021.05.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5631173 2021.05.12 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 5631172 2021.05.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5631171 2021.05.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5631170 2021.05.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5631169 2021.05.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 12 5631168 2021.05.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 5631167 2021.05.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 5631166 2021.05.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5631164 2021.05.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5631163 2021.05.12 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5631162 2021.05.12 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5631161 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5631160 2021.05.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 5631159 2021.05.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5630462 2021.05.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5629979 2021.05.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5629978 2021.05.12 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5629835 2021.05.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5629834 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5629833 2021.05.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5629832 2021.05.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5629831 2021.05.12 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5629828 2021.05.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5629827 2021.05.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5629826 2021.05.12 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5629825 2021.05.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5629824 2021.05.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5629851 2021.05.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5629850 2021.05.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 5629849 2021.05.12 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5629848 2021.05.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5629847 2021.05.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 5629846 2021.05.12 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5629845 2021.05.12 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 4 5629844 2021.05.12 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5629843 2021.05.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5629842 2021.05.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5629841 2021.05.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 220 5629840 2021.05.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5629839 2021.05.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5629838 2021.05.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5629837 2021.05.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 105 5629836 2021.05.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5629822 2021.05.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5629821 2021.05.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5629820 2021.05.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 5629819 2021.05.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5629818 2021.05.12 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5629817 2021.05.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 5629816 2021.05.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5629815 2021.05.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5629814 2021.05.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5629813 2021.05.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5629812 2021.05.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5629811 2021.05.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5629810 2021.05.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5629809 2021.05.12 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5629808 2021.05.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 5629807 2021.05.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5629806 2021.05.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 25 5629805 2021.05.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5629804 2021.05.12 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5629803 2021.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5629802 2021.05.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5629801 2021.05.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 5629800 2021.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5629799 2021.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 5629798 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 100 5629797 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 40 5629796 2021.05.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 5629795 2021.05.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5629794 2021.05.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 5629793 2021.05.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 5629792 2021.05.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 12 5629791 2021.05.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 24 5629790 2021.05.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5629789 2021.05.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 5 5629788 2021.05.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 5629787 2021.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5629786 2021.05.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5629785 2021.05.12 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5629784 2021.05.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5629783 2021.05.12 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 3 5629782 2021.05.12 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 5629781 2021.05.12 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5629780 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5629779 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 5 5629778 2021.05.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5629777 2021.05.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 5629776 2021.05.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5629774 2021.05.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5629773 2021.05.12 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5629772 2021.05.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5629771 2021.05.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 5629770 2021.05.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5629769 2021.05.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5629768 2021.05.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5629767 2021.05.12 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5629766 2021.05.12 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5629765 2021.05.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5629764 2021.05.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5629763 2021.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5629762 2021.05.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5629761 2021.05.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5629760 2021.05.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5629759 2021.05.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5625235 2021.05.11 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5623609 2021.05.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5623608 2021.05.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5623607 2021.05.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5623606 2021.05.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5623605 2021.05.11 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5623604 2021.05.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5623603 2021.05.11 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5623602 2021.05.11 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5623601 2021.05.11 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5623600 2021.05.11 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5623599 2021.05.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5623598 2021.05.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5623597 2021.05.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5623596 2021.05.11 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5623595 2021.05.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 5623594 2021.05.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5623593 2021.05.11 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5623592 2021.05.11 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5623591 2021.05.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5623590 2021.05.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5623589 2021.05.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5623588 2021.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5623587 2021.05.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5623586 2021.05.11 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5623585 2021.05.11 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5623584 2021.05.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5623583 2021.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5623582 2021.05.11 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5623581 2021.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5623580 2021.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 24 5619444 2021.05.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5618265 2021.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5618263 2021.05.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5618264 2021.05.10 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5615626 2021.05.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5615549 2021.05.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5615550 2021.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5615551 2021.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5615382 2021.05.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5615383 2021.05.10 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5615381 2021.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 5615380 2021.05.10 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5615378 2021.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5615379 2021.05.10 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5617555 2021.05.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5608621 2021.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5608620 2021.05.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5608619 2021.05.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5608618 2021.05.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5608617 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5608616 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5608615 2021.05.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 5608614 2021.05.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5608613 2021.05.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5608612 2021.05.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5608611 2021.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5608610 2021.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5608609 2021.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5608608 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5608607 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5608606 2021.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5608605 2021.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5608604 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5608603 2021.05.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5608602 2021.05.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 24 5608601 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 40 5608600 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5608599 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 100 5608598 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5608597 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5608596 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5608595 2021.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 130 5608594 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5608593 2021.05.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 5608592 2021.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5608591 2021.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5608590 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5608589 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5608588 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 110 5608587 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 54 5608586 2021.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5608585 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 5608584 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5608583 2021.05.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 14 5608582 2021.05.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 5608581 2021.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5608580 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5607566 2021.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5607565 2021.05.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5607564 2021.05.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5607563 2021.05.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5607562 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5607561 2021.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5607560 2021.05.09 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5607559 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 5607558 2021.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5607557 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5607556 2021.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5607555 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5607554 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5607553 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 100 5607552 2021.05.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 5607551 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 5607550 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 800 5607549 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5607548 2021.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 250 5607547 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 5607546 2021.05.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 5607545 2021.05.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5607544 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5607543 2021.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5607542 2021.05.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5607541 2021.05.09 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 5607540 2021.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5607539 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5607538 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 22 5607537 2021.05.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5607536 2021.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5607535 2021.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5607534 2021.05.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5606083 2021.05.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 5606099 2021.05.09 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5606097 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5606096 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 4 5606095 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5606094 2021.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5606093 2021.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5606092 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5606091 2021.05.09 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5606090 2021.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 5606089 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5606088 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5606087 2021.05.09 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5606086 2021.05.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5606085 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5606084 2021.05.09 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5606115 2021.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5606114 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5606113 2021.05.09 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5606112 2021.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5606111 2021.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5606110 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5606109 2021.05.09 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5606108 2021.05.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5606107 2021.05.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5606106 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5606105 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5606104 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5606103 2021.05.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5606102 2021.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5606101 2021.05.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5606100 2021.05.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5603667 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5603666 2021.05.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5603665 2021.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5603664 2021.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5603663 2021.05.09 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5603662 2021.05.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5603644 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 30 5603642 2021.05.09 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5603641 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5603640 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5603639 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5603638 2021.05.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5603637 2021.05.09 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5603636 2021.05.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5603635 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5603634 2021.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5603633 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5603632 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 24 5603631 2021.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5603630 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5603629 2021.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5603627 2021.05.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5603626 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5603625 2021.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5603624 2021.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5603623 2021.05.09 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 5603622 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5603621 2021.05.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 10 5603620 2021.05.09 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5603619 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 8 5603618 2021.05.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5603617 2021.05.09 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5603616 2021.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5603615 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5603614 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5603613 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5603661 2021.05.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 40 5603660 2021.05.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 5603659 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5603657 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5603656 2021.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5603655 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 5603654 2021.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5603653 2021.05.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5603652 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5603651 2021.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 5603650 2021.05.09 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5603649 2021.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5603648 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5603647 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5603646 2021.05.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5590831 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5590815 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5590814 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5590612 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5590611 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5590613 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5590610 2021.05.08 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5590609 2021.05.08 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 5581895 2021.05.06 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5577556 2021.05.05 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 5575467 2021.05.05 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5575404 2021.05.05 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5575310 2021.05.05 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 5574789 2021.05.05 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5573867 2021.05.04 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5568418 2021.05.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5568027 2021.05.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5568026 2021.05.04 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5568025 2021.05.04 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5568023 2021.05.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5568022 2021.05.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5568021 2021.05.04 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5568020 2021.05.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5568019 2021.05.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5568018 2021.05.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5568044 2021.05.04 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5568043 2021.05.04 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 5568042 2021.05.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 5568041 2021.05.04 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 5568040 2021.05.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 5568039 2021.05.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 12 5568038 2021.05.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5568037 2021.05.04 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 5568036 2021.05.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5568035 2021.05.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 5568034 2021.05.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 5568033 2021.05.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5568032 2021.05.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5568031 2021.05.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5568030 2021.05.04 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5568029 2021.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5568017 2021.05.04 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5568016 2021.05.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5568015 2021.05.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5568014 2021.05.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5568013 2021.05.04 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5568012 2021.05.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5568011 2021.05.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5568010 2021.05.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5568009 2021.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5568008 2021.05.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 5568007 2021.05.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5568006 2021.05.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5568005 2021.05.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5568004 2021.05.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5568003 2021.05.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5568002 2021.05.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 5548839 2021.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5548838 2021.05.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5548837 2021.05.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5548836 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5548835 2021.05.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 5548834 2021.05.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5548833 2021.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5548832 2021.05.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5548831 2021.05.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5548830 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 22 5548829 2021.05.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5542893 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5540805 2021.04.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5540044 2021.04.30 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5540043 2021.04.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5540042 2021.04.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5540041 2021.04.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 5540040 2021.04.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5540039 2021.04.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5540038 2021.04.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5540037 2021.04.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5540036 2021.04.30 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 5540035 2021.04.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 16 5540034 2021.04.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5540033 2021.04.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5540032 2021.04.30 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5540031 2021.04.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5540030 2021.04.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5540029 2021.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5540028 2021.04.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5540027 2021.04.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5540026 2021.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5540025 2021.04.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5540024 2021.04.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5540023 2021.04.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5540022 2021.04.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5540021 2021.04.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5540020 2021.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5540019 2021.04.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5540018 2021.04.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5540017 2021.04.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5537930 2021.04.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5537853 2021.04.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5533955 2021.04.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5533903 2021.04.29 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5533897 2021.04.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5533898 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5529627 2021.04.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5529626 2021.04.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5529625 2021.04.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5529624 2021.04.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5529623 2021.04.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5529622 2021.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5529621 2021.04.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5529620 2021.04.28 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 8 5529619 2021.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5529618 2021.04.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5529617 2021.04.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5529616 2021.04.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5529615 2021.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5529614 2021.04.28 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 9 5529613 2021.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 90 5529612 2021.04.28 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5529611 2021.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5529610 2021.04.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 5529609 2021.04.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 24 5529608 2021.04.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5529607 2021.04.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 5529606 2021.04.28 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 5529605 2021.04.28 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 5529604 2021.04.28 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 17 5529603 2021.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5529602 2021.04.28 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 5529601 2021.04.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5529600 2021.04.28 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 250 5529599 2021.04.28 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 5529598 2021.04.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5529597 2021.04.28 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 27 5529596 2021.04.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5529595 2021.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5529594 2021.04.28 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 5529592 2021.04.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5529591 2021.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5529590 2021.04.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5529589 2021.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5529588 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5529587 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5527711 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5527710 2021.04.28 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5527709 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5527708 2021.04.28 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 5527707 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5527706 2021.04.28 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5527705 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5527704 2021.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5527703 2021.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5527702 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5527701 2021.04.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5527700 2021.04.28 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5527699 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5527698 2021.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5527697 2021.04.28 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5527696 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5527695 2021.04.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5527694 2021.04.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5527693 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5527692 2021.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5527691 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5527690 2021.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5527689 2021.04.28 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5527688 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5527687 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5527727 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5527726 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5527725 2021.04.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5527724 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5527723 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5527722 2021.04.28 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5527721 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5527720 2021.04.28 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5527719 2021.04.28 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5527718 2021.04.28 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5527717 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5527716 2021.04.28 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5527715 2021.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5527714 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5527713 2021.04.28 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5527712 2021.04.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 13 5527743 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5527742 2021.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5527741 2021.04.28 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5527740 2021.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5527739 2021.04.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5527738 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5527737 2021.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5527736 2021.04.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5527735 2021.04.28 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 5527734 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5527733 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5527732 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5527731 2021.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5527730 2021.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5527729 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5527728 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5527622 2021.04.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5527621 2021.04.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 19 5527620 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5527619 2021.04.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5527618 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5527617 2021.04.28 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 5527616 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5527615 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5527614 2021.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5527613 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5527612 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5527611 2021.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5527610 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5527609 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5527608 2021.04.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5527607 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5527654 2021.04.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5527653 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5527652 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5527651 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5527650 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5527649 2021.04.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5527648 2021.04.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5527647 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5527646 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5527645 2021.04.28 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5527644 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5527643 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5527642 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5527641 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5527640 2021.04.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5527639 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5527638 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5527637 2021.04.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5527636 2021.04.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5527635 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5527634 2021.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5527633 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5527632 2021.04.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5527631 2021.04.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5527630 2021.04.28 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5527629 2021.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5527628 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5527627 2021.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5527626 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5527625 2021.04.28 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 18 5527624 2021.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5527623 2021.04.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5527686 2021.04.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5527685 2021.04.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5527684 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5527683 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5527682 2021.04.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5527681 2021.04.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5527680 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5527679 2021.04.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5527678 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5527677 2021.04.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5527676 2021.04.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5527675 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5527674 2021.04.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5527673 2021.04.28 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5527672 2021.04.28 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5527671 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5527670 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5527669 2021.04.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5527668 2021.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5527667 2021.04.28 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5527666 2021.04.28 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5527665 2021.04.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5527664 2021.04.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5527663 2021.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5527662 2021.04.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5527661 2021.04.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5527660 2021.04.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5527659 2021.04.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5527658 2021.04.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5527657 2021.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5527656 2021.04.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5527655 2021.04.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5527606 2021.04.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5527605 2021.04.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5527604 2021.04.28 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5527603 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5527602 2021.04.28 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5527601 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5527599 2021.04.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5527598 2021.04.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5527596 2021.04.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5527595 2021.04.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5527594 2021.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5527593 2021.04.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5527592 2021.04.28 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5527591 2021.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5525766 2021.04.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5525765 2021.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5525764 2021.04.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5525763 2021.04.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5525762 2021.04.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5525761 2021.04.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5525760 2021.04.28 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5525759 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5525758 2021.04.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 9 5525757 2021.04.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5525756 2021.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5525755 2021.04.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5525754 2021.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5525753 2021.04.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5525752 2021.04.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5525751 2021.04.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5525750 2021.04.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5525749 2021.04.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5525748 2021.04.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5525747 2021.04.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5525746 2021.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5525745 2021.04.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5525744 2021.04.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5525743 2021.04.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5525742 2021.04.28 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5525741 2021.04.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5525740 2021.04.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5525739 2021.04.28 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 5525738 2021.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5525737 2021.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5525736 2021.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5525735 2021.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5525734 2021.04.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5525733 2021.04.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5525732 2021.04.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5525730 2021.04.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5525729 2021.04.28 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5525728 2021.04.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5525727 2021.04.28 mapa
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 5524634 2021.04.27 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 4 5524633 2021.04.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5524632 2021.04.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 45 5524631 2021.04.27 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 5524630 2021.04.27 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5524629 2021.04.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5524628 2021.04.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5524448 2021.04.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 5524447 2021.04.27 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 5524446 2021.04.27 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 5524445 2021.04.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5524444 2021.04.27 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5524443 2021.04.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5524442 2021.04.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5524441 2021.04.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5524440 2021.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5524439 2021.04.27 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5524438 2021.04.27 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 18 5524437 2021.04.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5524436 2021.04.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5524435 2021.04.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5524434 2021.04.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 41 5524433 2021.04.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5524464 2021.04.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5524463 2021.04.27 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 5524462 2021.04.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5524461 2021.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5524460 2021.04.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5524459 2021.04.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5524457 2021.04.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 5524456 2021.04.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5524455 2021.04.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 18 5524454 2021.04.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 12 5524453 2021.04.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5524452 2021.04.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5524451 2021.04.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5524450 2021.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5524449 2021.04.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5522355 2021.04.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5522354 2021.04.27 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5522353 2021.04.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5522352 2021.04.27 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5522351 2021.04.27 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5522350 2021.04.27 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5522349 2021.04.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5522348 2021.04.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5522347 2021.04.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5522346 2021.04.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5522345 2021.04.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5522344 2021.04.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5522343 2021.04.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5522371 2021.04.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5522370 2021.04.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5522369 2021.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5522368 2021.04.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5522367 2021.04.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5522366 2021.04.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5522365 2021.04.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5522364 2021.04.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5522362 2021.04.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 5522361 2021.04.27 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5522360 2021.04.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5522359 2021.04.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5522358 2021.04.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5522357 2021.04.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5522356 2021.04.27 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 5522342 2021.04.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5522341 2021.04.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5522340 2021.04.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5522339 2021.04.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5522338 2021.04.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5522337 2021.04.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 5522336 2021.04.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 5522335 2021.04.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5522334 2021.04.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 5522333 2021.04.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 5522332 2021.04.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 450 5522331 2021.04.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 110 5522330 2021.04.27 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 54 5522329 2021.04.27 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 33 5522328 2021.04.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5522327 2021.04.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5522326 2021.04.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5522325 2021.04.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 300 5522324 2021.04.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5522323 2021.04.27 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5522322 2021.04.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5522321 2021.04.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5522320 2021.04.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5522319 2021.04.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5522318 2021.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5522317 2021.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5522316 2021.04.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5522315 2021.04.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5522314 2021.04.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5522313 2021.04.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5522312 2021.04.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5522311 2021.04.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5521224 2021.04.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5521223 2021.04.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5521222 2021.04.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5521221 2021.04.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 5521220 2021.04.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5521219 2021.04.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 5521218 2021.04.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5521217 2021.04.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5521216 2021.04.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5521215 2021.04.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5521214 2021.04.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 18 5521213 2021.04.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5521212 2021.04.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5521211 2021.04.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 11 5521210 2021.04.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 5521209 2021.04.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5521208 2021.04.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5521207 2021.04.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5521206 2021.04.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5521205 2021.04.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5521204 2021.04.27 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 200 5521203 2021.04.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5521202 2021.04.27 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5521201 2021.04.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5521200 2021.04.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 5521199 2021.04.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5521198 2021.04.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5521197 2021.04.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5521196 2021.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5521195 2021.04.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5521194 2021.04.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5521193 2021.04.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5507085 2021.04.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5507084 2021.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 11 5507083 2021.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 110 5507082 2021.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5507081 2021.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 34 5505188 2021.04.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 5489361 2021.04.22 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5486252 2021.04.21 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5485447 2021.04.20 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5479949 2021.04.20 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 5479950 2021.04.20 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5478062 2021.04.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5473866 2021.04.19 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5467923 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5467926 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5467924 2021.04.18 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5467925 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5466954 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5466952 2021.04.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5466951 2021.04.18 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 27 5466950 2021.04.18 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 5466949 2021.04.18 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 10 5466948 2021.04.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5466947 2021.04.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5456256 2021.04.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5456272 2021.04.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5456271 2021.04.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5456270 2021.04.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5456269 2021.04.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5456268 2021.04.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5456267 2021.04.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5456266 2021.04.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5456265 2021.04.17 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5456264 2021.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5456263 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5456262 2021.04.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 5456261 2021.04.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5456260 2021.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5456259 2021.04.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5456258 2021.04.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 5456257 2021.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5456255 2021.04.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5456254 2021.04.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5456253 2021.04.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 5456252 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5456251 2021.04.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5456250 2021.04.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5456249 2021.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5456248 2021.04.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5456247 2021.04.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5456246 2021.04.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5456245 2021.04.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5456244 2021.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5456243 2021.04.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5456242 2021.04.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5456241 2021.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5456240 2021.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5449618 2021.04.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5449617 2021.04.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5449616 2021.04.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5449615 2021.04.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5449614 2021.04.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5449613 2021.04.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5449612 2021.04.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5449611 2021.04.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5449610 2021.04.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5449609 2021.04.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5449608 2021.04.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5449607 2021.04.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5449606 2021.04.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5449605 2021.04.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5449604 2021.04.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5449603 2021.04.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5449602 2021.04.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus