Pełna lista obserwacji drużyny

Krzysztof Kajzer : Krzysztof Kajzer


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5121878 2021.01.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5121861 2021.01.25 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 5121859 2021.01.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5121858 2021.01.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5121841 2021.01.25 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5121840 2021.01.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5121832 2021.01.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5121831 2021.01.25 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5119537 2021.01.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 25 5119029 2021.01.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5119028 2021.01.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5119027 2021.01.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5119026 2021.01.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 5119025 2021.01.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 95 5119024 2021.01.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5119023 2021.01.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5119022 2021.01.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 5119021 2021.01.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5119020 2021.01.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5119019 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5119018 2021.01.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5119017 2021.01.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5119016 2021.01.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5118335 2021.01.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5118334 2021.01.24 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 5118332 2021.01.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5118330 2021.01.24 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 5118329 2021.01.24 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 5118327 2021.01.24 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 10 5118326 2021.01.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5118325 2021.01.24 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5118324 2021.01.24 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 5118323 2021.01.24 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 5118322 2021.01.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5118321 2021.01.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5118320 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5118319 2021.01.24 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5118318 2021.01.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5118317 2021.01.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5118316 2021.01.24 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 5118315 2021.01.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5118314 2021.01.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5118313 2021.01.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5118312 2021.01.24 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 20 5118311 2021.01.24 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 11 5118310 2021.01.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5118309 2021.01.24 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5118308 2021.01.24 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 5118307 2021.01.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 5118306 2021.01.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 90 5118305 2021.01.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 45 5118304 2021.01.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5118303 2021.01.24 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5118302 2021.01.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 70 5118301 2021.01.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5118300 2021.01.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 200 5118299 2021.01.24 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5118298 2021.01.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5118297 2021.01.24 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5118295 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 600 5118294 2021.01.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5118293 2021.01.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5118292 2021.01.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 5118291 2021.01.24 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 5115394 2021.01.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5115411 2021.01.23 mapa
rzadki alka, Alca torda 40 5115410 2021.01.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5115409 2021.01.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 5115408 2021.01.23 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 5115407 2021.01.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5115406 2021.01.23 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 5115405 2021.01.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 5115404 2021.01.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5115403 2021.01.23 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 8 5115402 2021.01.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5115401 2021.01.23 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5115400 2021.01.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5115399 2021.01.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5115398 2021.01.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5115397 2021.01.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5115396 2021.01.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5115393 2021.01.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5115392 2021.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5115391 2021.01.23 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 40 5115390 2021.01.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5115389 2021.01.23 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 34 5115388 2021.01.23 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5115387 2021.01.23 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5115386 2021.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5115385 2021.01.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5115384 2021.01.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5115383 2021.01.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5115382 2021.01.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5115381 2021.01.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5115380 2021.01.23 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5115378 2021.01.23 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5112372 2021.01.22 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 39 5108664 2021.01.21 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 10 5108530 2021.01.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 9 5108529 2021.01.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5105430 2021.01.20 mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 5103567 2021.01.19 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 23 5103569 2021.01.19 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 5103568 2021.01.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 700 5101673 2021.01.18 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 5101672 2021.01.18 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 18 5101670 2021.01.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 146 5101671 2021.01.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 5101669 2021.01.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5101691 2021.01.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 170 5101674 2021.01.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5101676 2021.01.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5101677 2021.01.18 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5101678 2021.01.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5101679 2021.01.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5101680 2021.01.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5101681 2021.01.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5101689 2021.01.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5101688 2021.01.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5101687 2021.01.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 11 5101686 2021.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5101685 2021.01.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5101684 2021.01.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5101683 2021.01.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5101682 2021.01.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 5101690 2021.01.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5094071 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 4 5092725 2021.01.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5092724 2021.01.17 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5092706 2021.01.16 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 5092704 2021.01.16 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 5092705 2021.01.16 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 5089743 2021.01.16 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 5089742 2021.01.16 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 9 5088964 2021.01.16 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 11 5088907 2021.01.16 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 130 5088863 2021.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5088841 2021.01.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5088840 2021.01.16 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 5088839 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 5088838 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5088173 2021.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 5088172 2021.01.16 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 5088171 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5088170 2021.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5088169 2021.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5088168 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5088167 2021.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 58 5088166 2021.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 45 5088165 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 5088164 2021.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5088163 2021.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5088162 2021.01.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5088161 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5088160 2021.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5088159 2021.01.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5088158 2021.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5087294 2021.01.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5087293 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 11 5087292 2021.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5087291 2021.01.16 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 5087290 2021.01.16 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 5087289 2021.01.16 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 5087204 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5087203 2021.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5087202 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5087201 2021.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5087200 2021.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5087199 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5087198 2021.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5087197 2021.01.16 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 15 5086851 2021.01.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5086850 2021.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 5084750 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 85 5084749 2021.01.15 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 5084748 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 5084747 2021.01.15 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5084746 2021.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5084745 2021.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5084744 2021.01.15 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 5084743 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 105 5084742 2021.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5084741 2021.01.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 150 5084740 2021.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 330 5084739 2021.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 5084738 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 5084766 2021.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5084765 2021.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5084764 2021.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5084763 2021.01.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 26 5084762 2021.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 170 5084761 2021.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5084760 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5084759 2021.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 24 5084758 2021.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5084757 2021.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5084756 2021.01.15 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 5 5084755 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 5084754 2021.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 5084753 2021.01.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 5084752 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 5084751 2021.01.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 8 5084737 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 5084736 2021.01.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5084735 2021.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5084734 2021.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5084733 2021.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 135 5084732 2021.01.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 160 5084731 2021.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5084730 2021.01.15 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5084729 2021.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 5084728 2021.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5084727 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5084726 2021.01.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5084725 2021.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5084724 2021.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5084723 2021.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5084722 2021.01.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5083403 2021.01.15 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 4 5083420 2021.01.15 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5074483 2021.01.11 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5073656 2021.01.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5073303 2021.01.11 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5073302 2021.01.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 13 5073301 2021.01.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5073300 2021.01.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5073299 2021.01.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5073298 2021.01.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5073296 2021.01.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5073295 2021.01.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5073294 2021.01.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5073293 2021.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5073292 2021.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5073291 2021.01.11 mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 5073290 2021.01.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5073289 2021.01.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5073288 2021.01.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5073287 2021.01.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5073286 2021.01.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5073285 2021.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5073284 2021.01.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5073283 2021.01.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5073282 2021.01.11 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5073281 2021.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5073280 2021.01.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5073279 2021.01.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5070685 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5070684 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 5070683 2021.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5070682 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5070681 2021.01.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5070680 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5070679 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5070678 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5070677 2021.01.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5070676 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5070675 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5070674 2021.01.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5070673 2021.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5070672 2021.01.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5070671 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 5070670 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5070669 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 5070668 2021.01.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5068495 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5068494 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5068493 2021.01.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5068492 2021.01.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5068491 2021.01.10 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 11 5068490 2021.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5068489 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5068488 2021.01.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5068487 2021.01.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5068486 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5068485 2021.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 80 5068484 2021.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5068483 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5068482 2021.01.10 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5068481 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 230 5068480 2021.01.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5068479 2021.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5068478 2021.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5068477 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 250 5068476 2021.01.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 13 5068475 2021.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5068474 2021.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5068473 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5068472 2021.01.10 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 54 5068471 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 65 5068469 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5068468 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5068467 2021.01.10 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5068466 2021.01.10 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 5068465 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5068464 2021.01.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5068463 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5068462 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5068461 2021.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5068460 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5068459 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 5068458 2021.01.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 80 5068457 2021.01.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5068456 2021.01.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5068455 2021.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5068454 2021.01.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5065023 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 5065022 2021.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5065021 2021.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5065020 2021.01.09 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 7 5065019 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5065018 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5065017 2021.01.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5065016 2021.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5065015 2021.01.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5065014 2021.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5065013 2021.01.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 5065012 2021.01.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 55 5065011 2021.01.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 5065010 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 2 5065009 2021.01.09 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 5065008 2021.01.09 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 5065007 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 160 5065006 2021.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5065005 2021.01.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 150 5065004 2021.01.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 250 5065003 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5065002 2021.01.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5065001 2021.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 900 5065000 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 5064999 2021.01.09 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5064998 2021.01.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5062534 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 5062533 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5062532 2021.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5062531 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 5062530 2021.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 5062529 2021.01.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5062528 2021.01.09 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 5062527 2021.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 5062526 2021.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 180 5062525 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1500 5062524 2021.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 5062523 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5062522 2021.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 5062521 2021.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 5062520 2021.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5062519 2021.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5062518 2021.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5062517 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 5062516 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5062515 2021.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5062514 2021.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5062513 2021.01.09 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5062155 2021.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5062154 2021.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 5062153 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5062152 2021.01.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5062151 2021.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 5062150 2021.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5062149 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5062148 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5062147 2021.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5062146 2021.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 22 5062145 2021.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5062143 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5062142 2021.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 13 5062141 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5062140 2021.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 5062139 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5062138 2021.01.09 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5062137 2021.01.09 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5062136 2021.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5062135 2021.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5062134 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5062133 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5062132 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5062131 2021.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5062130 2021.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5062129 2021.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5062128 2021.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 5060238 2021.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 5060237 2021.01.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5060236 2021.01.08 mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 5060235 2021.01.08 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 15 5060234 2021.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 5060233 2021.01.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5060232 2021.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5060231 2021.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5060230 2021.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5060229 2021.01.08 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 3 5060228 2021.01.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 13 5060227 2021.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 26 5060226 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5060225 2021.01.08 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5060224 2021.01.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 3 5060223 2021.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5059247 2021.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5059131 2021.01.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5058813 2021.01.08 mapa
bardzo rzadki sikora lazurowa, Cyanistes cyanus 1 5058812 2021.01.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5058810 2021.01.08 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5058809 2021.01.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5058808 2021.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5058806 2021.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 5058807 2021.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5058804 2021.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 16 5058805 2021.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5058803 2021.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5058802 2021.01.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5058801 2021.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5058800 2021.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5058799 2021.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5058798 2021.01.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5058797 2021.01.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5058796 2021.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5057304 2021.01.07 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 54 5057303 2021.01.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 120 5057302 2021.01.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5057301 2021.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5057300 2021.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5057299 2021.01.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5057298 2021.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5057297 2021.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5057296 2021.01.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5057295 2021.01.07 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5057294 2021.01.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5057293 2021.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5057292 2021.01.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5056956 2021.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5056955 2021.01.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 5056954 2021.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5056953 2021.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5056952 2021.01.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5056951 2021.01.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5056950 2021.01.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 5056949 2021.01.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 5056948 2021.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5056947 2021.01.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 90 5056946 2021.01.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 350 5056945 2021.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 5056944 2021.01.07 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 7 5056943 2021.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5056942 2021.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5056941 2021.01.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 5056940 2021.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5056939 2021.01.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 5056938 2021.01.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 5056937 2021.01.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 250 5056936 2021.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 5056935 2021.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5056934 2021.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5056933 2021.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5056932 2021.01.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 5056931 2021.01.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 5056930 2021.01.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5056929 2021.01.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5056928 2021.01.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 110 5056927 2021.01.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5056169 2021.01.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5056164 2021.01.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5056147 2021.01.07 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 5056146 2021.01.07 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5056145 2021.01.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 24 5056163 2021.01.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5056162 2021.01.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 5056161 2021.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5056160 2021.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5056159 2021.01.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5056158 2021.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5056157 2021.01.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5056156 2021.01.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5056155 2021.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 13 5056154 2021.01.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5056153 2021.01.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5056152 2021.01.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5056151 2021.01.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 5056150 2021.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 600 5056149 2021.01.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5056148 2021.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 150 5056144 2021.01.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5056143 2021.01.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5056142 2021.01.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5056141 2021.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 5056140 2021.01.07 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5056139 2021.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5056138 2021.01.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5056137 2021.01.07 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 11 5056136 2021.01.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 5056135 2021.01.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 5056134 2021.01.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 5056133 2021.01.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 5056132 2021.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 5056131 2021.01.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5056130 2021.01.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 5056129 2021.01.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5056433 2021.01.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5056432 2021.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5056431 2021.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5056430 2021.01.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5056429 2021.01.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 35 5056428 2021.01.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5056427 2021.01.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 5056426 2021.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5056425 2021.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 16 5056424 2021.01.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 5056423 2021.01.07 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5056422 2021.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5056421 2021.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5056420 2021.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5056419 2021.01.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 5056418 2021.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5055559 2021.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 16 5055558 2021.01.07 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5055557 2021.01.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5055556 2021.01.07 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5055555 2021.01.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5055554 2021.01.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5055553 2021.01.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 5055552 2021.01.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5055551 2021.01.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5055550 2021.01.07 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5055549 2021.01.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5055548 2021.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5055547 2021.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5055546 2021.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5055545 2021.01.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5055544 2021.01.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5055543 2021.01.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 5055542 2021.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5055541 2021.01.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5055540 2021.01.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5055539 2021.01.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5055538 2021.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 55 5055537 2021.01.07 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5052995 2021.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5052994 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5052993 2021.01.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5052992 2021.01.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5052991 2021.01.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5052990 2021.01.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5052989 2021.01.06 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 3 5052988 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5052987 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5052986 2021.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5052985 2021.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5052984 2021.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5052983 2021.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5052982 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5052981 2021.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5052980 2021.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5052979 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 5052978 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 80 5052977 2021.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 5052976 2021.01.06 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 11 5052975 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 130 5052974 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5052973 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5046890 2021.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5046889 2021.01.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5046888 2021.01.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5046887 2021.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 200 5046886 2021.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5046885 2021.01.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5046884 2021.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5046883 2021.01.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5046882 2021.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 90 5046881 2021.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 5046880 2021.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5046879 2021.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 5046878 2021.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5041790 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5041789 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 5039780 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 5039769 2021.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5039770 2021.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5039771 2021.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5039772 2021.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5039773 2021.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5039774 2021.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5039775 2021.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5039776 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5039777 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5039778 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5039768 2021.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5039779 2021.01.02 mapa