Pełna lista obserwacji drużyny

KJN Olsztyn : Krzysztof Jankowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5104160 2021.01.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5102808 2021.01.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5097559 2021.01.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 5097557 2021.01.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5097554 2021.01.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 11 5097555 2021.01.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5097553 2021.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5097552 2021.01.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5097551 2021.01.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 5097550 2021.01.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 42 5097549 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 635 5097548 2021.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5097556 2021.01.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5097558 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5097547 2021.01.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5097546 2021.01.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5097545 2021.01.17 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5097543 2021.01.17 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5097541 2021.01.17 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 30 5097542 2021.01.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 5097544 2021.01.17 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5097540 2021.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 5097534 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 308 5097533 2021.01.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5097532 2021.01.17 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5097530 2021.01.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5097531 2021.01.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 5097539 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1013 5097537 2021.01.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 28 5097538 2021.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 39 5097535 2021.01.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 130 5097536 2021.01.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 21 5084790 2021.01.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 5084789 2021.01.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5084788 2021.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5084791 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 5084787 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 5084786 2021.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 5084785 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 13 5084784 2021.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 5084783 2021.01.15 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 3 5080326 2021.01.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5080327 2021.01.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5070607 2021.01.10 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 5069202 2021.01.10 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5069200 2021.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5069199 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5069201 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 5069198 2021.01.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5069197 2021.01.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5069196 2021.01.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5069195 2021.01.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 5069194 2021.01.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5069193 2021.01.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5069192 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5069191 2021.01.10 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5069190 2021.01.10 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5069189 2021.01.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5060455 2021.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5060457 2021.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5060456 2021.01.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 5060454 2021.01.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 60 5060451 2021.01.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5060453 2021.01.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 45 5060449 2021.01.08 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5060448 2021.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5060452 2021.01.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 23 5060450 2021.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 350 5053692 2021.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 450 5053694 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 200 5053695 2021.01.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5053693 2021.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 5053691 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 5053690 2021.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 120 5053689 2021.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 19 5053688 2021.01.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 15 5053687 2021.01.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5053686 2021.01.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5053685 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5050634 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 5050633 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 5050632 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 45 5050628 2021.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 5050629 2021.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5050631 2021.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5050627 2021.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 27 5050626 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 5050625 2021.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5050624 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5050505 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 5050504 2021.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5050503 2021.01.06 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5049977 2021.01.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5042946 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 5042948 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5042945 2021.01.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5042950 2021.01.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5042943 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 5042942 2021.01.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5042949 2021.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5042947 2021.01.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 19 5042941 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5042944 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 35 5042938 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5042940 2021.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 120 5042937 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 115 5042934 2021.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 550 5042935 2021.01.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 9 5042930 2021.01.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5042932 2021.01.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5042929 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5042933 2021.01.03 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5042926 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5042927 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5042925 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5042928 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 36 5042924 2021.01.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5042922 2021.01.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5042921 2021.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5042920 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 5042923 2021.01.03 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5042919 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5042918 2021.01.03 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 5042916 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5042917 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5042915 2021.01.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5042913 2021.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5042914 2021.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5042912 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5042911 2021.01.03 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5042910 2021.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 24 5042907 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5042908 2021.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 5042906 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5042909 2021.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5042904 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 5042905 2021.01.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5042902 2021.01.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5042903 2021.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 24 5042900 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5042901 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5042899 2021.01.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5042897 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5042898 2021.01.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 5042896 2021.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5042894 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5042895 2021.01.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5042892 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5042891 2021.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5042890 2021.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5042889 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5042888 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5035660 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5034863 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5034862 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 5034860 2021.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 160 5034861 2021.01.02 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 2 5034859 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 5034858 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 5034857 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 5034856 2021.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 5034879 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5034878 2021.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 18 5034877 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5034876 2021.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5034874 2021.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5034875 2021.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5034873 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 38 5034872 2021.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5034871 2021.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 5034870 2021.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5034868 2021.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5034869 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 60 5034867 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 5034866 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 5034865 2021.01.02 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5034864 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5034850 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 5034855 2021.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 5034849 2021.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5034848 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5034854 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5034847 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5034846 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 5034853 2021.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5034844 2021.01.02 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 5034851 2021.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 12 5034843 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5034845 2021.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5034842 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5034841 2021.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 15 5034840 2021.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5034839 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 5030834 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5030833 2021.01.01 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 7 5030832 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5029004 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5029002 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5029001 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5029000 2021.01.01 mapa