Pełna lista obserwacji drużyny

KJN Olsztyn : Krzysztof Jankowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5647154 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5647151 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5647152 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5644495 2021.05.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5644496 2021.05.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5644494 2021.05.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 5633674 2021.05.12 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5628812 2021.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5627761 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 5621674 2021.05.10 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5621672 2021.05.10 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 6 5621676 2021.05.10 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 60 5621671 2021.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5621670 2021.05.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5621673 2021.05.10 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 80 5621669 2021.05.10 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5621668 2021.05.10 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5621675 2021.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5621667 2021.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5621666 2021.05.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5609257 2021.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 25 5606529 2021.05.09 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 8 5606530 2021.05.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5606528 2021.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 5606527 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 5606526 2021.05.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 25 5606525 2021.05.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 30 5606524 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5606523 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5606174 2021.05.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5606532 2021.05.09 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5606172 2021.05.09 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5606533 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5606170 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 5606531 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5589046 2021.05.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5589043 2021.05.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5589044 2021.05.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5589042 2021.05.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5589041 2021.05.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 18 5589040 2021.05.07 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5589039 2021.05.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5589038 2021.05.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5589037 2021.05.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5589036 2021.05.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5589034 2021.05.07 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 5589035 2021.05.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 5589033 2021.05.07 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 4 5589032 2021.05.07 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 5589031 2021.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 25 5589030 2021.05.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 5589029 2021.05.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 250 5589027 2021.05.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2000 5589028 2021.05.07 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5589025 2021.05.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5589026 2021.05.07 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5589024 2021.05.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5584476 2021.05.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5584475 2021.05.05 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5575742 2021.05.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5574821 2021.05.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 300 5574820 2021.05.04 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 5574819 2021.05.04 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 35 5574818 2021.05.04 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5574815 2021.05.04 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 5574814 2021.05.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 35 5574813 2021.05.04 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 15 5574811 2021.05.04 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 60 5574812 2021.05.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 5574817 2021.05.04 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5574809 2021.05.04 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5575740 2021.05.04 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5574810 2021.05.04 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5574816 2021.05.04 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5574807 2021.05.04 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5574808 2021.05.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5575741 2021.05.04 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5575739 2021.05.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5575737 2021.05.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5575738 2021.05.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5574805 2021.05.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 5574806 2021.05.04 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 15 5574804 2021.05.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5574803 2021.05.04 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5574802 2021.05.04 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 30 5566072 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5566071 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 5566069 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5566070 2021.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5566068 2021.05.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 5563038 2021.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 5563037 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 500 5563039 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5563036 2021.05.03 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 70 5563035 2021.05.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5550082 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 52 5550080 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5550081 2021.05.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 5538178 2021.04.30 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5538177 2021.04.30 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5538176 2021.04.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5567927 2021.04.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5567928 2021.04.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5567926 2021.04.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5567925 2021.04.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 220 5567923 2021.04.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 60 5567924 2021.04.29 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 9 5567921 2021.04.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 60 5567922 2021.04.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 7 5538175 2021.04.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5529752 2021.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5524858 2021.04.27 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5524855 2021.04.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5524854 2021.04.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5524856 2021.04.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5524851 2021.04.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 50 5524852 2021.04.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 5524853 2021.04.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 5524850 2021.04.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5524857 2021.04.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 5524849 2021.04.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5524847 2021.04.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 5524846 2021.04.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5524844 2021.04.27 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 15 5524842 2021.04.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5524848 2021.04.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 5524843 2021.04.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 140 5524845 2021.04.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5529751 2021.04.26 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5515037 2021.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 5515032 2021.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5515040 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 150 5515033 2021.04.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 5515030 2021.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 50 5515031 2021.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5515035 2021.04.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5515034 2021.04.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 25 5515029 2021.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5515026 2021.04.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 25 5515028 2021.04.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 20 5515038 2021.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 45 5515027 2021.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5515039 2021.04.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5515036 2021.04.25 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 5514409 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 11 5506823 2021.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 5506822 2021.04.25 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 5506821 2021.04.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5500009 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 120 5500010 2021.04.24 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 5 5500008 2021.04.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5495679 2021.04.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 350 5495678 2021.04.23 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 5495676 2021.04.23 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5495675 2021.04.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5495674 2021.04.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5495673 2021.04.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 5495672 2021.04.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5495670 2021.04.23 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 5495313 2021.04.23 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 17 5495314 2021.04.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5495671 2021.04.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5495669 2021.04.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5495668 2021.04.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 38 5495665 2021.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5495666 2021.04.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 5495667 2021.04.23 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5485045 2021.04.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 5485044 2021.04.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 5485043 2021.04.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 60 5485042 2021.04.21 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 36 5483342 2021.04.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5482196 2021.04.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5492446 2021.04.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5492445 2021.04.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5492442 2021.04.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5492441 2021.04.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5492444 2021.04.19 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5492443 2021.04.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5482195 2021.04.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5482194 2021.04.19 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 14 5492440 2021.04.19 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5492439 2021.04.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1200 5492438 2021.04.19 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 5492437 2021.04.19 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 180 5492434 2021.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5492436 2021.04.19 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5492435 2021.04.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5473236 2021.04.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5473235 2021.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5482193 2021.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5472924 2021.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5472498 2021.04.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 5472497 2021.04.19 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 25 5472495 2021.04.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5472496 2021.04.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5472493 2021.04.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 5472491 2021.04.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 5472492 2021.04.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1500 5472489 2021.04.19 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 5472490 2021.04.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5472494 2021.04.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5457241 2021.04.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5473234 2021.04.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5457240 2021.04.17 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 105 5457239 2021.04.17 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5473233 2021.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5450949 2021.04.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5450950 2021.04.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 5450947 2021.04.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 5450948 2021.04.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 5450945 2021.04.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 5450946 2021.04.16 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5450942 2021.04.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5450944 2021.04.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 5450941 2021.04.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 35 5450943 2021.04.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5450939 2021.04.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 5450940 2021.04.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 35 5450937 2021.04.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 5450935 2021.04.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5450934 2021.04.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 5450936 2021.04.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1500 5450933 2021.04.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 18 5450938 2021.04.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 50 5450932 2021.04.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5450931 2021.04.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5448910 2021.04.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 5448908 2021.04.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5448909 2021.04.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5448905 2021.04.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5448907 2021.04.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 36 5448904 2021.04.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5448906 2021.04.14 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5435028 2021.04.11 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5435027 2021.04.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 5435026 2021.04.11 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 350 5435025 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5429637 2021.04.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5429635 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 5429633 2021.04.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5429636 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5429634 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5429632 2021.04.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5429631 2021.04.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5429630 2021.04.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 5429629 2021.04.11 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 8 5429627 2021.04.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 35 5429628 2021.04.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 330 5429626 2021.04.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5429624 2021.04.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 5429625 2021.04.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 5429622 2021.04.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5429623 2021.04.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5429621 2021.04.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5422243 2021.04.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5422245 2021.04.10 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5422244 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5422255 2021.04.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5422258 2021.04.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5422256 2021.04.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5422254 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5422259 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5422261 2021.04.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 5422257 2021.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5422260 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 5422250 2021.04.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5422253 2021.04.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 5422246 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5422252 2021.04.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5422251 2021.04.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5422249 2021.04.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5422248 2021.04.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5422247 2021.04.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 5422239 2021.04.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 5422238 2021.04.10 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 50 5422240 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 5422235 2021.04.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 5422237 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5422241 2021.04.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 25 5422234 2021.04.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5422229 2021.04.10 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5422233 2021.04.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5422242 2021.04.10 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5422231 2021.04.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 5422236 2021.04.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5422230 2021.04.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 35 5422232 2021.04.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 5422228 2021.04.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5422227 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5405790 2021.04.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5409202 2021.04.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5409201 2021.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 350 5409204 2021.04.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5409200 2021.04.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5409198 2021.04.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5409199 2021.04.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5409203 2021.04.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5409196 2021.04.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5409197 2021.04.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5409195 2021.04.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5409193 2021.04.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5405788 2021.04.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5405789 2021.04.05 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5383589 2021.04.03 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5383588 2021.04.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5409194 2021.04.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5379247 2021.04.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5379250 2021.04.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5379246 2021.04.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5409192 2021.04.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5379249 2021.04.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5379248 2021.04.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5409191 2021.04.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 5374372 2021.04.01 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5374371 2021.04.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5368127 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5368865 2021.03.28 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5368125 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5368124 2021.03.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5368121 2021.03.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5368123 2021.03.28 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5368122 2021.03.28 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5368126 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 3 5368120 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5368119 2021.03.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5368117 2021.03.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5368118 2021.03.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5368864 2021.03.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5345605 2021.03.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5345995 2021.03.27 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 5 5345607 2021.03.27 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5345603 2021.03.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5345994 2021.03.27 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 19 5345606 2021.03.27 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5345608 2021.03.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5345604 2021.03.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5333401 2021.03.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5333400 2021.03.24 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 5316881 2021.03.21 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 9 5316880 2021.03.21 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2000 5316877 2021.03.21 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 2 5316879 2021.03.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5000 5316876 2021.03.21 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 6 5316878 2021.03.21 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 5314516 2021.03.21 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 5 5311756 2021.03.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5308904 2021.03.20 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 5308905 2021.03.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 5308907 2021.03.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 5308906 2021.03.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5308903 2021.03.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5308902 2021.03.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5307303 2021.03.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5307302 2021.03.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 5307301 2021.03.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5307299 2021.03.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 5307304 2021.03.19 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5307297 2021.03.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 300 5307296 2021.03.19 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 100 5307298 2021.03.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1000 5307300 2021.03.19 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5000 5307295 2021.03.19 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2000 5307292 2021.03.19 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 7 5307294 2021.03.19 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 5307291 2021.03.19 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 140 5307289 2021.03.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5307293 2021.03.19 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5307290 2021.03.19 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5307288 2021.03.19 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5307287 2021.03.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 200 5307286 2021.03.19 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 28 5307285 2021.03.19 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 450 5307284 2021.03.19 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 450 5307283 2021.03.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 20 5307282 2021.03.19 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 150 5307281 2021.03.19 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 5307280 2021.03.19 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 18 5307279 2021.03.19 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 70 5291411 2021.03.14 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 5291409 2021.03.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 5288655 2021.03.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 5288654 2021.03.14 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5288650 2021.03.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 5288653 2021.03.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 18 5288649 2021.03.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 110 5288652 2021.03.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 350 5288648 2021.03.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 260 5288646 2021.03.14 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5288651 2021.03.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 5288644 2021.03.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 5288645 2021.03.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5288647 2021.03.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5288643 2021.03.14 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5288642 2021.03.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5288641 2021.03.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 5278440 2021.03.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 5278442 2021.03.12 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 5278443 2021.03.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 5278445 2021.03.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 5278444 2021.03.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 5278441 2021.03.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5278435 2021.03.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5278436 2021.03.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5278434 2021.03.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 800 5272067 2021.03.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 600 5268550 2021.03.08 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5265293 2021.03.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5260369 2021.03.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 5244781 2021.03.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5237058 2021.02.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5237057 2021.02.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5237054 2021.02.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 35 5237049 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 5237056 2021.02.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5237055 2021.02.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 5237050 2021.02.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 55 5237051 2021.02.28 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 11 5237052 2021.02.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5237053 2021.02.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 5237046 2021.02.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 5237041 2021.02.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5237047 2021.02.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5237040 2021.02.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5237044 2021.02.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 5237045 2021.02.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 220 5237043 2021.02.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 5237048 2021.02.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 200 5237042 2021.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5237038 2021.02.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5237029 2021.02.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5237037 2021.02.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 16 5237032 2021.02.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5237033 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5237039 2021.02.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5237024 2021.02.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5237035 2021.02.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5237034 2021.02.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 5237031 2021.02.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 150 5237036 2021.02.28 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 5237026 2021.02.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5237027 2021.02.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 55 5227228 2021.02.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 15 5227229 2021.02.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 5227227 2021.02.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5227198 2021.02.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5216948 2021.02.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5291410 2021.02.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5207160 2021.02.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5207161 2021.02.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5207159 2021.02.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 23 5207162 2021.02.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5203717 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5203878 2021.02.21 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 5203876 2021.02.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5203881 2021.02.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5203719 2021.02.21 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5203715 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5203718 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5203716 2021.02.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 9 5203714 2021.02.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5203877 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5203880 2021.02.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5203874 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5203879 2021.02.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5203875 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5203735 2021.02.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5203734 2021.02.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5203728 2021.02.21 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5203733 2021.02.21 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5203729 2021.02.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5203730 2021.02.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5203732 2021.02.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5203731 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5203726 2021.02.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 5203727 2021.02.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5203724 2021.02.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5203725 2021.02.21 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5203722 2021.02.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5203723 2021.02.21 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5203720 2021.02.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5203721 2021.02.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 5198812 2021.02.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5198811 2021.02.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 5198810 2021.02.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5198809 2021.02.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5198808 2021.02.20 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5198815 2021.02.19 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 5198814 2021.02.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5186866 2021.02.16 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 5186867 2021.02.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5186865 2021.02.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5180608 2021.02.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5180607 2021.02.14 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5180605 2021.02.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 80 5180606 2021.02.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 5180602 2021.02.14 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 40 5180601 2021.02.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5180604 2021.02.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5180603 2021.02.13 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 7 5162416 2021.02.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5162417 2021.02.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5162418 2021.02.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5162415 2021.02.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 5162414 2021.02.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5162413 2021.02.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5162411 2021.02.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 5162410 2021.02.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 5162412 2021.02.07 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 5162409 2021.02.07 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 100 5162408 2021.02.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 150 5162406 2021.02.07 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 5162405 2021.02.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5160289 2021.02.06 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 5160291 2021.02.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 150 5160287 2021.02.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 5160290 2021.02.06 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 5160288 2021.02.06 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5132622 2021.01.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5120207 2021.01.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5120208 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5120206 2021.01.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5120205 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 96 5120204 2021.01.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 5120194 2021.01.24 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 5120198 2021.01.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 250 5120197 2021.01.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5120191 2021.01.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5120192 2021.01.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 5120190 2021.01.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 150 5120189 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 308 5120202 2021.01.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5120188 2021.01.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5120199 2021.01.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5120187 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 190 5120201 2021.01.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5120185 2021.01.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5120195 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 136 5120196 2021.01.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5120193 2021.01.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5120186 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 5120203 2021.01.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5120184 2021.01.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5104160 2021.01.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5102808 2021.01.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5097559 2021.01.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 5097557 2021.01.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5097554 2021.01.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 11 5097555 2021.01.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5097553 2021.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5097552 2021.01.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5097551 2021.01.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 5097550 2021.01.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 42 5097549 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 635 5097548 2021.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5097556 2021.01.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5097558 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5097547 2021.01.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5097546 2021.01.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5097545 2021.01.17 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5097543 2021.01.17 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5097541 2021.01.17 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 30 5097542 2021.01.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 5097544 2021.01.17 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5097540 2021.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 5097534 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 308 5097533 2021.01.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5097532 2021.01.17 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5097530 2021.01.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5097531 2021.01.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 5097539 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1013 5097537 2021.01.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 28 5097538 2021.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 39 5097535 2021.01.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 130 5097536 2021.01.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 21 5084790 2021.01.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 5084789 2021.01.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5084788 2021.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5084791 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 5084787 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 5084786 2021.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 5084785 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 13 5084784 2021.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 5084783 2021.01.15 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 3 5080326 2021.01.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5080327 2021.01.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5070607 2021.01.10 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 5069202 2021.01.10 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5069200 2021.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5069199 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5069201 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 5069198 2021.01.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5069197 2021.01.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5069196 2021.01.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5069195 2021.01.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 5069194 2021.01.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5069193 2021.01.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5069192 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5069191 2021.01.10 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5069190 2021.01.10 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5069189 2021.01.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5060455 2021.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5060457 2021.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5060456 2021.01.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 5060454 2021.01.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 60 5060451 2021.01.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5060453 2021.01.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 45 5060449 2021.01.08 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5060448 2021.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5060452 2021.01.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 23 5060450 2021.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 350 5053692 2021.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 450 5053694 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 200 5053695 2021.01.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5053693 2021.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 5053691 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 5053690 2021.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 120 5053689 2021.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 19 5053688 2021.01.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 15 5053687 2021.01.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5053686 2021.01.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5053685 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5050634 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 5050633 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 5050632 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 45 5050628 2021.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 5050629 2021.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5050631 2021.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5050627 2021.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 27 5050626 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 5050625 2021.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5050624 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5050505 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 5050504 2021.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5050503 2021.01.06 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5049977 2021.01.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5042946 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 5042948 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5042945 2021.01.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5042950 2021.01.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5042943 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 5042942 2021.01.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5042949 2021.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5042947 2021.01.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 19 5042941 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5042944 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 35 5042938 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5042940 2021.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 120 5042937 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 115 5042934 2021.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 550 5042935 2021.01.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 9 5042930 2021.01.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5042932 2021.01.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5042929 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5042933 2021.01.03 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5042926 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5042927 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5042925 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5042928 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 36 5042924 2021.01.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5042922 2021.01.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5042921 2021.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5042920 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 5042923 2021.01.03 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5042919 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5042918 2021.01.03 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 5042916 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5042917 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5042915 2021.01.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5042913 2021.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5042914 2021.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5042912 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5042911 2021.01.03 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5042910 2021.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 24 5042907 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5042908 2021.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 5042906 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5042909 2021.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5042904 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 5042905 2021.01.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5042902 2021.01.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5042903 2021.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 24 5042900 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5042901 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5042899 2021.01.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5042897 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5042898 2021.01.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 5042896 2021.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5042894 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5042895 2021.01.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5042892 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5042891 2021.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5042890 2021.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5042889 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5042888 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5035660 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5034863 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5034862 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 5034860 2021.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 160 5034861 2021.01.02 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 2 5034859 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 5034858 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 5034857 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 5034856 2021.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 5034879 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5034878 2021.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 18 5034877 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5034876 2021.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5034874 2021.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5034875 2021.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5034873 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 38 5034872 2021.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5034871 2021.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 5034870 2021.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5034868 2021.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5034869 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 60 5034867 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 5034866 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 5034865 2021.01.02 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5034864 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5034850 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 5034855 2021.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 5034849 2021.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5034848 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5034854 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5034847 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5034846 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 5034853 2021.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5034844 2021.01.02 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 5034851 2021.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 12 5034843 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5034845 2021.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5034842 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5034841 2021.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 15 5034840 2021.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5034839 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 5030834 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5030833 2021.01.01 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 7 5030832 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5029004 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5029002 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5029001 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5029000 2021.01.01 mapa