Pełna lista obserwacji drużyny

Ivory : ukryci autorzy


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6062760 2021.09.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6062759 2021.09.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6013368 2021.08.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 6013369 2021.08.31 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 6013367 2021.08.31 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6013366 2021.08.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5993943 2021.08.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5993941 2021.08.22 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5993939 2021.08.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5993940 2021.08.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5993938 2021.08.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5993937 2021.08.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5993934 2021.08.22 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5993936 2021.08.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5993935 2021.08.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5971248 2021.08.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5971244 2021.08.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5971247 2021.08.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5971243 2021.08.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5971245 2021.08.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5971242 2021.08.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5971246 2021.08.15 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5971241 2021.08.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5971239 2021.08.15 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5971240 2021.08.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5971236 2021.08.15 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5971238 2021.08.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5971237 2021.08.15 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5971235 2021.08.15 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5955664 2021.08.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5955662 2021.08.08 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5955661 2021.08.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5955663 2021.08.08 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 5955412 2021.08.08 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 3 5955411 2021.08.08 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 5955410 2021.08.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5955409 2021.08.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 5 5955408 2021.08.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5955407 2021.08.08 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5955406 2021.08.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5955405 2021.08.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5958039 2021.08.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5958054 2021.08.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5909100 2021.07.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5909099 2021.07.20 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5866800 2021.07.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5866801 2021.07.04 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5866799 2021.07.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5847317 2021.06.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5847318 2021.06.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5847313 2021.06.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5847316 2021.06.27 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5847315 2021.06.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5847314 2021.06.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5847312 2021.06.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5847310 2021.06.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5847311 2021.06.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5847307 2021.06.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5847306 2021.06.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5847303 2021.06.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 5847305 2021.06.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5847304 2021.06.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5847302 2021.06.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 5847309 2021.06.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5847308 2021.06.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5847301 2021.06.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5847299 2021.06.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 5847298 2021.06.27 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5847296 2021.06.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5847297 2021.06.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5847300 2021.06.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5847295 2021.06.27 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5847294 2021.06.27 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5788605 2021.06.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5788606 2021.06.09 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5784034 2021.06.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5775541 2021.06.06 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5773065 2021.06.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5769463 2021.06.05 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5769462 2021.06.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5768040 2021.06.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5766341 2021.06.05 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 5766340 2021.06.05 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 3 5766338 2021.06.05 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5766339 2021.06.05 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5766336 2021.06.05 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5766337 2021.06.05 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5766335 2021.06.05 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5766333 2021.06.05 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5766334 2021.06.05 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5766332 2021.06.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5728514 2021.05.30 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5728513 2021.05.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5728512 2021.05.30 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5714597 2021.05.27 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5714596 2021.05.27 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5687224 2021.05.22 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5677784 2021.05.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5677782 2021.05.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5677783 2021.05.20 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5655969 2021.05.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5655967 2021.05.16 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5655968 2021.05.16 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5655966 2021.05.16 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 5655965 2021.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5655964 2021.05.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 5655963 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5655961 2021.05.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5655962 2021.05.16 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5641348 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 5641347 2021.05.12 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5617447 2021.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5617448 2021.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5601528 2021.05.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5601527 2021.05.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5566674 2021.05.03 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5566672 2021.05.03 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5566673 2021.05.03 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5556299 2021.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5556300 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5549040 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5549039 2021.05.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5547189 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5547188 2021.05.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5547187 2021.05.01 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5547185 2021.05.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 5547186 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5533475 2021.04.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5533474 2021.04.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5533473 2021.04.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5521325 2021.04.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5521326 2021.04.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5507366 2021.04.25 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5507365 2021.04.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5507364 2021.04.25 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5507362 2021.04.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5507363 2021.04.25 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5507361 2021.04.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 5507360 2021.04.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5484853 2021.04.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5484854 2021.04.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5460552 2021.04.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5430170 2021.04.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5417269 2021.04.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5417268 2021.04.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5416137 2021.04.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5416136 2021.04.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5416135 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5416134 2021.04.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5416133 2021.04.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5416132 2021.04.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5416130 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5416131 2021.04.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5416129 2021.04.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 5408017 2021.04.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5408016 2021.04.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5392919 2021.04.05 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5392920 2021.04.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5392918 2021.04.05 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5392921 2021.04.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5392917 2021.04.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5393376 2021.04.05 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5392916 2021.04.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5371113 2021.04.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5364372 2021.03.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5364371 2021.03.31 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5364370 2021.03.31 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5364369 2021.03.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5364367 2021.03.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5364368 2021.03.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5371114 2021.03.31 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5368854 2021.03.31 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 5358407 2021.03.30 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5358408 2021.03.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5358406 2021.03.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5331194 2021.03.25 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5330761 2021.03.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5330760 2021.03.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5330758 2021.03.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5330759 2021.03.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5330757 2021.03.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5330755 2021.03.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5330756 2021.03.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5330753 2021.03.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5330754 2021.03.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5330751 2021.03.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5330752 2021.03.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5330750 2021.03.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5315687 2021.03.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5315686 2021.03.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5315685 2021.03.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5315684 2021.03.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 5315683 2021.03.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5315682 2021.03.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5315681 2021.03.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5296620 2021.03.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5296619 2021.03.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5265750 2021.03.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4000 5265748 2021.03.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5265747 2021.03.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5265749 2021.03.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5265746 2021.03.07 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5265745 2021.03.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5254303 2021.03.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5254302 2021.03.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5254301 2021.03.06 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5254300 2021.03.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5254299 2021.03.06 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5254298 2021.03.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5231349 2021.02.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5226495 2021.02.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5217769 2021.02.25 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 3 5202287 2021.02.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 5200545 2021.02.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5200546 2021.02.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5200544 2021.02.21 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5200542 2021.02.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 5200543 2021.02.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5200541 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 45 5190512 2021.02.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5178102 2021.02.14 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 5176853 2021.02.07 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5154446 2021.02.06 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 5154447 2021.02.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 5154445 2021.02.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 5154444 2021.02.06 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5154448 2021.02.06 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5154443 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5154442 2021.02.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5154441 2021.02.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5154109 2021.02.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5154108 2021.02.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5154106 2021.02.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 5154107 2021.02.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5154105 2021.02.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5154104 2021.02.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 25 5154103 2021.02.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5146705 2021.02.02 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5137303 2021.01.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5121929 2021.01.24 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5117650 2021.01.24 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 5117649 2021.01.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5117648 2021.01.24 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5117647 2021.01.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5117646 2021.01.24 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5117645 2021.01.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2100 5117644 2021.01.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 5117642 2021.01.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5117643 2021.01.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5117641 2021.01.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 5117640 2021.01.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5117639 2021.01.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 5117638 2021.01.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 5117637 2021.01.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 5117636 2021.01.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5117635 2021.01.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 80 5117634 2021.01.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5117633 2021.01.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1500 5117632 2021.01.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5117631 2021.01.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1500 5117629 2021.01.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5117630 2021.01.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5117627 2021.01.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5117626 2021.01.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5117628 2021.01.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5117625 2021.01.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5117624 2021.01.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5117623 2021.01.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5117622 2021.01.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5117621 2021.01.23 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5117620 2021.01.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5107557 2021.01.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5107556 2021.01.20 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5107555 2021.01.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 5107554 2021.01.20 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5107553 2021.01.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5103169 2021.01.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 5093655 2021.01.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5093654 2021.01.17 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5093653 2021.01.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5093670 2021.01.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5093668 2021.01.17 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 5093671 2021.01.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5093669 2021.01.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5093667 2021.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 54 5093666 2021.01.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5093658 2021.01.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5093657 2021.01.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5093650 2021.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5093651 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 5093649 2021.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5093660 2021.01.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 5093652 2021.01.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 5093684 2021.01.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5093659 2021.01.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5093661 2021.01.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5093662 2021.01.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 5093663 2021.01.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5093664 2021.01.17 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 5093665 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5093656 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5083973 2021.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5083972 2021.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5081070 2021.01.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5081072 2021.01.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5081071 2021.01.10 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5067174 2021.01.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5067173 2021.01.10 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5067172 2021.01.10 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5067171 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5067170 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5067169 2021.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5067168 2021.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5067167 2021.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5067166 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5049204 2021.01.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5049203 2021.01.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5049202 2021.01.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5049201 2021.01.05 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5048826 2021.01.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5048825 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5038655 2021.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5038654 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5038651 2021.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 5038634 2021.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5038653 2021.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5038652 2021.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5038635 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5038656 2021.01.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 5038650 2021.01.01 mapa