Pełna lista obserwacji drużyny

Tilia : Paweł Hermański


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5649194 2021.05.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5649193 2021.05.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5649192 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5649191 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5649189 2021.05.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5649188 2021.05.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5649190 2021.05.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5649186 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5649187 2021.05.15 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5649185 2021.05.15 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5649184 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5647022 2021.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5647023 2021.05.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5641787 2021.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5641786 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5641785 2021.05.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5641784 2021.05.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5641783 2021.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5641782 2021.05.13 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5641780 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5641781 2021.05.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5641779 2021.05.13 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5627887 2021.05.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5627886 2021.05.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5627885 2021.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5627883 2021.05.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5627882 2021.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5627884 2021.05.11 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5627881 2021.05.11 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5627880 2021.05.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5627879 2021.05.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5617313 2021.05.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5617312 2021.05.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5617311 2021.05.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5617310 2021.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5617308 2021.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5617309 2021.05.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5617306 2021.05.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5617307 2021.05.10 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5599730 2021.05.08 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5599729 2021.05.08 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5599727 2021.05.08 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5599728 2021.05.08 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5599726 2021.05.08 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5599725 2021.05.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5599724 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5599744 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5599743 2021.05.08 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 5599746 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5599738 2021.05.08 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5599748 2021.05.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5599741 2021.05.08 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 5599737 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5599740 2021.05.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5599735 2021.05.08 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5599739 2021.05.08 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 14 5599734 2021.05.08 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5599733 2021.05.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 5 5599732 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5599736 2021.05.08 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 5 5599742 2021.05.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 5599731 2021.05.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 5599722 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 20 5599723 2021.05.08 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 5599721 2021.05.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 5599745 2021.05.08 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 5599718 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5599720 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5599717 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5599719 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5599715 2021.05.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5599714 2021.05.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5599713 2021.05.08 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5599747 2021.05.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5599710 2021.05.08 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5599711 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5599716 2021.05.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 5599712 2021.05.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5574358 2021.05.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5574359 2021.05.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5574360 2021.05.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5574356 2021.05.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5574357 2021.05.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5574361 2021.05.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5574354 2021.05.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 5574355 2021.05.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5574353 2021.05.04 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5574352 2021.05.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5548784 2021.05.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5548785 2021.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5548780 2021.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5548781 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5548786 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5548783 2021.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5548782 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5548779 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5548778 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5548812 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5548817 2021.05.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5548814 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5548813 2021.05.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5548815 2021.05.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5548811 2021.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 5548810 2021.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5548808 2021.05.01 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5548816 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5548806 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5548809 2021.05.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5548805 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5548807 2021.05.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 5548818 2021.05.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5548804 2021.05.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 5548803 2021.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5548801 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5548800 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 42 5548799 2021.05.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5548798 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5548796 2021.05.01 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5548795 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5548802 2021.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5548797 2021.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5548793 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5548791 2021.05.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 5548794 2021.05.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5548792 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5548789 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5548790 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5548787 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5548788 2021.05.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5548777 2021.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5548755 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5548757 2021.05.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5548756 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 5548754 2021.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5548758 2021.05.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5548751 2021.05.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5548772 2021.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5548750 2021.05.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5548752 2021.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 5548749 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5548748 2021.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5548753 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5548747 2021.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5548746 2021.05.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5548743 2021.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5548742 2021.05.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5548745 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5548740 2021.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5548741 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5548739 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5548735 2021.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5548736 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5548738 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5548734 2021.05.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5548744 2021.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5548732 2021.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5548733 2021.05.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5548737 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5548731 2021.05.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5548730 2021.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5548769 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5548774 2021.05.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 5548765 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5548763 2021.05.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5548768 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5548775 2021.05.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5548776 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5548773 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5548766 2021.05.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5548764 2021.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5548770 2021.05.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5548771 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5548767 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5548760 2021.05.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5548762 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5548759 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5548728 2021.05.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5548724 2021.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5548729 2021.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5548726 2021.05.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5548723 2021.05.01 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5548722 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5548721 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5548719 2021.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5548720 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5548725 2021.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5548718 2021.05.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5548716 2021.05.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5548727 2021.05.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5548714 2021.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5548717 2021.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5548715 2021.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5549352 2021.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 5549353 2021.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5550231 2021.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5550233 2021.05.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5550286 2021.05.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5550287 2021.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5550310 2021.05.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5550311 2021.05.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5550315 2021.05.01 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5550359 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5550375 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5550376 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5550378 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5550383 2021.05.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5550384 2021.05.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5550387 2021.05.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5550388 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5550389 2021.05.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5550392 2021.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5550394 2021.05.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5550395 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5550396 2021.05.01 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5550400 2021.05.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5550401 2021.05.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5550403 2021.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5550407 2021.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5550408 2021.05.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5550410 2021.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5550412 2021.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5550413 2021.05.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5550415 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5550417 2021.05.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5550419 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5550421 2021.05.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5550423 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5550425 2021.05.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 13 5550426 2021.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5550428 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 9 5550447 2021.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5550466 2021.05.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5550675 2021.05.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5550676 2021.05.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5550677 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5550678 2021.05.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 12 5550680 2021.05.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5550690 2021.05.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5550691 2021.05.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5550692 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 13 5550694 2021.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 5550696 2021.05.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5550699 2021.05.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 7 5550705 2021.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5550706 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5550707 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5550708 2021.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5550709 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5550710 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5550712 2021.05.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5550713 2021.05.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5550714 2021.05.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5550731 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5550758 2021.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5550785 2021.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5550822 2021.05.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5551287 2021.05.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5551288 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5551289 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5551290 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 5 5551299 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5551300 2021.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5551302 2021.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5551303 2021.05.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 5551337 2021.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5551338 2021.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5551339 2021.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5551340 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 6 5551341 2021.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5551342 2021.05.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5551347 2021.05.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 5551350 2021.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5551365 2021.05.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5551366 2021.05.01 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5551368 2021.05.01 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5551369 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 5 5551381 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5551383 2021.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5551385 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5551386 2021.05.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 7 5551435 2021.05.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5551437 2021.05.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 5551438 2021.05.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5551441 2021.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5551443 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5551445 2021.05.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5551447 2021.05.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5551449 2021.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5551451 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5551453 2021.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5551456 2021.05.01 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5551460 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5551464 2021.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5542276 2021.04.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5542275 2021.04.30 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5542274 2021.04.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5542272 2021.04.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5542273 2021.04.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5537942 2021.04.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5537941 2021.04.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 5535362 2021.04.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5535361 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5535360 2021.04.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5535359 2021.04.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5535355 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5535356 2021.04.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5535358 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5535354 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5535357 2021.04.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5535353 2021.04.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5525009 2021.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5525008 2021.04.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5525007 2021.04.27 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5525026 2021.04.27 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5525025 2021.04.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5525023 2021.04.27 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 5525021 2021.04.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 5525020 2021.04.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5525022 2021.04.27 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 5525017 2021.04.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5525019 2021.04.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 5525015 2021.04.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5525016 2021.04.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5525018 2021.04.27 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5525014 2021.04.27 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5525013 2021.04.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5525011 2021.04.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5525012 2021.04.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5525005 2021.04.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5525004 2021.04.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5525002 2021.04.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5525001 2021.04.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5525006 2021.04.27 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5525003 2021.04.27 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5524999 2021.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5525000 2021.04.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5524996 2021.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5524995 2021.04.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5524994 2021.04.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5524997 2021.04.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5524998 2021.04.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5524993 2021.04.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5524991 2021.04.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5524992 2021.04.27 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5520342 2021.04.27 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5520351 2021.04.26 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5520341 2021.04.26 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5520340 2021.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5520338 2021.04.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5520354 2021.04.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5520336 2021.04.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5520337 2021.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5520343 2021.04.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5520339 2021.04.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5520335 2021.04.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5520357 2021.04.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5520348 2021.04.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5520350 2021.04.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5520356 2021.04.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5520353 2021.04.26 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5520359 2021.04.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5520344 2021.04.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5520345 2021.04.26 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5520361 2021.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5520360 2021.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5520355 2021.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5520346 2021.04.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5520349 2021.04.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5520352 2021.04.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5520358 2021.04.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5520347 2021.04.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5520334 2021.04.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5520332 2021.04.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5520333 2021.04.26 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5520328 2021.04.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5520331 2021.04.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5520329 2021.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5520327 2021.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5520326 2021.04.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5520323 2021.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5520330 2021.04.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5520322 2021.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 5520324 2021.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5520325 2021.04.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5520320 2021.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5520321 2021.04.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5520319 2021.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5488045 2021.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5488044 2021.04.21 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5488043 2021.04.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5480675 2021.04.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5480676 2021.04.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5480677 2021.04.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5480673 2021.04.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5480674 2021.04.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5469010 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5469009 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5469008 2021.04.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5469007 2021.04.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5469005 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5469004 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5469003 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5469002 2021.04.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5469001 2021.04.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5469000 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5468999 2021.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5468997 2021.04.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5468998 2021.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5440552 2021.04.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5440551 2021.04.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5440550 2021.04.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5440548 2021.04.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5440549 2021.04.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5429183 2021.04.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5420419 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5420417 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5420415 2021.04.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5420420 2021.04.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5420418 2021.04.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5420416 2021.04.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5420452 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5420451 2021.04.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5420448 2021.04.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5420449 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5420450 2021.04.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5420445 2021.04.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5420446 2021.04.10 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5420444 2021.04.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 5420440 2021.04.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5420443 2021.04.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5420441 2021.04.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 20 5420447 2021.04.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 50 5420442 2021.04.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 5420439 2021.04.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 30 5420436 2021.04.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 5420438 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 20 5420432 2021.04.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5420437 2021.04.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5420430 2021.04.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5420433 2021.04.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5420435 2021.04.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 5420431 2021.04.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 5420429 2021.04.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5420434 2021.04.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5420428 2021.04.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5420426 2021.04.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 11 5420423 2021.04.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5420422 2021.04.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5420425 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 9 5420424 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5420427 2021.04.10 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5420421 2021.04.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5420398 2021.04.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5420390 2021.04.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 5420396 2021.04.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 20 5420395 2021.04.10 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5420389 2021.04.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 5420393 2021.04.10 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5420387 2021.04.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5420386 2021.04.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 5420392 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5420383 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5420391 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5420397 2021.04.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5420394 2021.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5420388 2021.04.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5420385 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5420384 2021.04.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 5420413 2021.04.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5420411 2021.04.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5420410 2021.04.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5420414 2021.04.10 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5420408 2021.04.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 5420407 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5420409 2021.04.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5420412 2021.04.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5420406 2021.04.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 5420404 2021.04.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 5420401 2021.04.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5420405 2021.04.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5420403 2021.04.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 5420400 2021.04.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5420402 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5420399 2021.04.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5420375 2021.04.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5420374 2021.04.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5420380 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5420382 2021.04.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 5420373 2021.04.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5420376 2021.04.10 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5420370 2021.04.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 5420378 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5420377 2021.04.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5420379 2021.04.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 5420372 2021.04.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5420371 2021.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5420381 2021.04.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5420368 2021.04.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5420367 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5420369 2021.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5420366 2021.04.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5420364 2021.04.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5420360 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5420361 2021.04.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 5420358 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5420363 2021.04.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5420362 2021.04.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5420355 2021.04.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5420356 2021.04.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5420365 2021.04.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5420353 2021.04.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5420357 2021.04.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5420354 2021.04.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5420352 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5420359 2021.04.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5420351 2021.04.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5412602 2021.04.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5412598 2021.04.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5412601 2021.04.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5412603 2021.04.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5412599 2021.04.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5412597 2021.04.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 5412595 2021.04.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5412590 2021.04.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5412589 2021.04.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5412591 2021.04.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5412596 2021.04.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5412592 2021.04.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5412600 2021.04.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5412593 2021.04.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5412594 2021.04.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5412586 2021.04.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 5412588 2021.04.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5412585 2021.04.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5412584 2021.04.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5412587 2021.04.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5412583 2021.04.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5412582 2021.04.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5408764 2021.04.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5408763 2021.04.08 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 5408762 2021.04.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5408765 2021.04.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5375291 2021.04.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5375289 2021.04.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 5375292 2021.04.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5375290 2021.04.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5375293 2021.04.02 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5375288 2021.04.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5371761 2021.04.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5371763 2021.04.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5371760 2021.04.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5371762 2021.04.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5371764 2021.04.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5371759 2021.04.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5371758 2021.04.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5371757 2021.04.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5371756 2021.04.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5371755 2021.04.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5369237 2021.04.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5369238 2021.04.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5369239 2021.04.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5365605 2021.03.31 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5365604 2021.03.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5365603 2021.03.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5365602 2021.03.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5365601 2021.03.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5365600 2021.03.31 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5365599 2021.03.31 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5365597 2021.03.31 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5365598 2021.03.31 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5361289 2021.03.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5361290 2021.03.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5361287 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5361288 2021.03.30 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 5361285 2021.03.30 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 5361286 2021.03.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5356962 2021.03.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5356961 2021.03.29 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5356960 2021.03.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5356959 2021.03.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5356958 2021.03.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5356736 2021.03.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5356737 2021.03.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5356734 2021.03.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5356738 2021.03.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5356733 2021.03.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5356735 2021.03.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5356732 2021.03.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 5356731 2021.03.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 5356730 2021.03.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5352576 2021.03.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5352575 2021.03.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5352568 2021.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 70 5352571 2021.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 5352572 2021.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5352566 2021.03.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5352574 2021.03.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5352562 2021.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 31 5352559 2021.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5352558 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 5352561 2021.03.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5352556 2021.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5352553 2021.03.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5352552 2021.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5352554 2021.03.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 5352560 2021.03.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5352631 2021.03.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5352630 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5352629 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5352628 2021.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5352627 2021.03.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5352626 2021.03.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5352623 2021.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5352624 2021.03.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5352625 2021.03.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5352622 2021.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 70 5352620 2021.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5352619 2021.03.28 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5352621 2021.03.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 5352618 2021.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5352617 2021.03.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5352616 2021.03.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 5352615 2021.03.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 5352614 2021.03.28 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5352613 2021.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5352610 2021.03.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5352612 2021.03.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5352611 2021.03.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5352609 2021.03.28 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5352608 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5352607 2021.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5352606 2021.03.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5352605 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5352604 2021.03.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5352603 2021.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5352602 2021.03.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5352601 2021.03.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5352600 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5352573 2021.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5352567 2021.03.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5352564 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5352570 2021.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5352565 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5352555 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5352569 2021.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5352563 2021.03.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5352551 2021.03.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5352557 2021.03.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5352549 2021.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5352547 2021.03.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 80 5352546 2021.03.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5352548 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5352550 2021.03.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 5352545 2021.03.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 5352543 2021.03.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5352542 2021.03.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5352540 2021.03.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5352541 2021.03.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5352537 2021.03.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 5352544 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5352539 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5352538 2021.03.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5352536 2021.03.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5352535 2021.03.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5352534 2021.03.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5352533 2021.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5352532 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5352530 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5352528 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5352531 2021.03.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 5352598 2021.03.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5352596 2021.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 120 5352593 2021.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5352592 2021.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5352590 2021.03.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5352588 2021.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5352586 2021.03.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5352585 2021.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5352583 2021.03.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5352584 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5352581 2021.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5352582 2021.03.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 5352579 2021.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5352580 2021.03.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5352578 2021.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5352577 2021.03.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5352529 2021.03.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5352526 2021.03.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 39 5352521 2021.03.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5352518 2021.03.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5352517 2021.03.28 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5352513 2021.03.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5352514 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5352509 2021.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5352511 2021.03.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5352510 2021.03.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5352507 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5352506 2021.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 5352501 2021.03.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5352500 2021.03.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5352497 2021.03.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5352498 2021.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5352495 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5352494 2021.03.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5352492 2021.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5352496 2021.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5352493 2021.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5352491 2021.03.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5352490 2021.03.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5352488 2021.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5352489 2021.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5352487 2021.03.28 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5352486 2021.03.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5352483 2021.03.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5352485 2021.03.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5352481 2021.03.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 5352482 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5352480 2021.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5352527 2021.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5352522 2021.03.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5352523 2021.03.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5352520 2021.03.28 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5352524 2021.03.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 5352519 2021.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 5352516 2021.03.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5352515 2021.03.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5352512 2021.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5352508 2021.03.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5352505 2021.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5352504 2021.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5352503 2021.03.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5352502 2021.03.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5352499 2021.03.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5352479 2021.03.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5352478 2021.03.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5352477 2021.03.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5352475 2021.03.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5352476 2021.03.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5352474 2021.03.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 5352471 2021.03.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5352470 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5352473 2021.03.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5352472 2021.03.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5352469 2021.03.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5352468 2021.03.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5352465 2021.03.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5352466 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5352467 2021.03.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5333270 2021.03.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5333268 2021.03.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5333269 2021.03.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 5333267 2021.03.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5333265 2021.03.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5333264 2021.03.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5333266 2021.03.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5333262 2021.03.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5333263 2021.03.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5333261 2021.03.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5327866 2021.03.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5327868 2021.03.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5327867 2021.03.24 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 5327864 2021.03.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5327865 2021.03.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5314433 2021.03.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5314430 2021.03.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 5314432 2021.03.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 5314431 2021.03.21 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5314429 2021.03.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5316929 2021.03.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5316931 2021.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5316939 2021.03.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5316941 2021.03.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5316945 2021.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5316946 2021.03.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 5316947 2021.03.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5316948 2021.03.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 5316955 2021.03.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 5316960 2021.03.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 5307712 2021.03.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 5307709 2021.03.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5307710 2021.03.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 5307711 2021.03.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5307714 2021.03.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5307706 2021.03.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 5307708 2021.03.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 5307713 2021.03.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5307705 2021.03.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 5307707 2021.03.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5307704 2021.03.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5307701 2021.03.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5307703 2021.03.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 68 5307702 2021.03.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5302854 2021.03.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5302852 2021.03.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5302851 2021.03.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5302853 2021.03.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5302849 2021.03.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5302848 2021.03.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5302850 2021.03.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5301539 2021.03.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5301537 2021.03.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5301538 2021.03.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5301536 2021.03.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5301535 2021.03.17 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5299269 2021.03.16 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 10 5299268 2021.03.16 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 28 5299267 2021.03.16 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5299266 2021.03.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 5274273 2021.03.10 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 16 5274275 2021.03.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5274272 2021.03.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5274271 2021.03.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5274274 2021.03.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 21 5274270 2021.03.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5274269 2021.03.10 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5274268 2021.03.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5274267 2021.03.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5274266 2021.03.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 5274265 2021.03.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5274264 2021.03.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5274263 2021.03.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5274261 2021.03.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5274260 2021.03.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5274262 2021.03.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 5274258 2021.03.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 5274259 2021.03.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5274256 2021.03.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5274257 2021.03.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5274255 2021.03.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5274254 2021.03.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5274253 2021.03.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5274252 2021.03.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5274250 2021.03.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5274249 2021.03.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5274251 2021.03.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5270888 2021.03.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 31 5270887 2021.03.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5270884 2021.03.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5270885 2021.03.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5270886 2021.03.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 5270882 2021.03.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5270883 2021.03.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 72 5270881 2021.03.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5270879 2021.03.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 23 5270878 2021.03.09 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 6 5270875 2021.03.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5270876 2021.03.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5270877 2021.03.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 5270871 2021.03.09 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 30 5270869 2021.03.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5270874 2021.03.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5270866 2021.03.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5270872 2021.03.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5270873 2021.03.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5270870 2021.03.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5270864 2021.03.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5270868 2021.03.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5270865 2021.03.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 30 5270867 2021.03.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5270863 2021.03.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5270862 2021.03.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5270861 2021.03.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5270860 2021.03.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5270859 2021.03.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5270856 2021.03.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 5270854 2021.03.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5270855 2021.03.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5270858 2021.03.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5270851 2021.03.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5270852 2021.03.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5270857 2021.03.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5270853 2021.03.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5270850 2021.03.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5270844 2021.03.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5270848 2021.03.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5270849 2021.03.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5270845 2021.03.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5270846 2021.03.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5270847 2021.03.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5270843 2021.03.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5267708 2021.03.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5267706 2021.03.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5267707 2021.03.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5267704 2021.03.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5267705 2021.03.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5267703 2021.03.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5267702 2021.03.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5267700 2021.03.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5267698 2021.03.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5267701 2021.03.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5267696 2021.03.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5267699 2021.03.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 60 5267697 2021.03.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5267694 2021.03.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5267695 2021.03.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5267693 2021.03.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5267691 2021.03.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5267692 2021.03.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5267687 2021.03.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5267689 2021.03.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5267688 2021.03.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5267690 2021.03.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5267686 2021.03.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5253522 2021.03.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5250714 2021.03.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5250713 2021.03.04 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5250712 2021.03.04 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5250711 2021.03.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5235100 2021.02.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 33 5235149 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5235146 2021.02.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5235131 2021.02.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5235123 2021.02.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 68 5235122 2021.02.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5235139 2021.02.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5235125 2021.02.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5235119 2021.02.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 5235120 2021.02.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5235115 2021.02.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5235109 2021.02.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5235113 2021.02.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5235107 2021.02.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 5235106 2021.02.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5235101 2021.02.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 28 5235103 2021.02.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5235159 2021.02.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5235143 2021.02.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5235141 2021.02.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5235160 2021.02.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 5235137 2021.02.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 5235156 2021.02.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5235157 2021.02.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5235155 2021.02.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5235132 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5235154 2021.02.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5235130 2021.02.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5235129 2021.02.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5235153 2021.02.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5235128 2021.02.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 5235152 2021.02.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5235126 2021.02.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 5235163 2021.02.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5235124 2021.02.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5235148 2021.02.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5235151 2021.02.28 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5235121 2021.02.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5235118 2021.02.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5235114 2021.02.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5235112 2021.02.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5235111 2021.02.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5235117 2021.02.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5235116 2021.02.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5235110 2021.02.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5235108 2021.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5235105 2021.02.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 5235104 2021.02.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5235102 2021.02.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5235147 2021.02.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5235144 2021.02.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5235145 2021.02.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 9 5235162 2021.02.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5235142 2021.02.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5235161 2021.02.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 5235140 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5235138 2021.02.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5235136 2021.02.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5235158 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5235135 2021.02.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5235134 2021.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5235133 2021.02.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5235164 2021.02.28 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5235150 2021.02.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5235127 2021.02.28 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5235099 2021.02.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5235098 2021.02.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5235097 2021.02.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5235096 2021.02.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5235095 2021.02.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5235093 2021.02.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5235094 2021.02.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5235092 2021.02.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5235090 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5235091 2021.02.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5235089 2021.02.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5235087 2021.02.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5235086 2021.02.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5235088 2021.02.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5235085 2021.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5235084 2021.02.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5235081 2021.02.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 5235082 2021.02.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5235083 2021.02.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5235080 2021.02.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5235078 2021.02.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5235079 2021.02.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5235076 2021.02.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 5235075 2021.02.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 5235074 2021.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5235077 2021.02.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5235072 2021.02.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 27 5235073 2021.02.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5235071 2021.02.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5235070 2021.02.28 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5235069 2021.02.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5235068 2021.02.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5227576 2021.02.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5227573 2021.02.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 5227575 2021.02.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5227574 2021.02.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5227572 2021.02.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5227570 2021.02.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5227571 2021.02.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5224475 2021.02.26 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5224340 2021.02.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5224341 2021.02.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5224339 2021.02.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5224338 2021.02.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5224337 2021.02.26 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 5224336 2021.02.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5219643 2021.02.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5219642 2021.02.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5219639 2021.02.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5219638 2021.02.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5219641 2021.02.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5219640 2021.02.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5219636 2021.02.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5219637 2021.02.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5219635 2021.02.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5219634 2021.02.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5219633 2021.02.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 5219632 2021.02.25 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5219631 2021.02.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 5219627 2021.02.25 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 5219626 2021.02.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5219629 2021.02.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5219628 2021.02.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5219623 2021.02.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5219624 2021.02.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5219625 2021.02.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5219622 2021.02.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5219621 2021.02.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 5219620 2021.02.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5219619 2021.02.25 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 5219615 2021.02.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5219618 2021.02.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5219617 2021.02.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5219616 2021.02.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5219614 2021.02.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5215325 2021.02.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5215326 2021.02.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5215327 2021.02.24 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5215323 2021.02.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5215324 2021.02.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5215322 2021.02.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5215321 2021.02.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5215320 2021.02.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5215318 2021.02.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 5215319 2021.02.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 17 5215317 2021.02.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5215316 2021.02.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5215315 2021.02.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5215314 2021.02.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5215313 2021.02.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5215312 2021.02.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5215310 2021.02.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5215311 2021.02.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5215309 2021.02.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5207503 2021.02.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5207504 2021.02.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5207501 2021.02.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5207502 2021.02.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5207499 2021.02.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5207498 2021.02.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5207500 2021.02.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5207497 2021.02.22 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 5202878 2021.02.21 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 5202880 2021.02.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5202881 2021.02.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5202879 2021.02.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5202877 2021.02.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5202876 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5202875 2021.02.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5202874 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5202873 2021.02.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5202872 2021.02.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5202871 2021.02.20 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5202869 2021.02.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5202870 2021.02.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5193978 2021.02.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5193979 2021.02.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5193976 2021.02.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5193974 2021.02.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5193980 2021.02.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5193977 2021.02.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5193975 2021.02.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5193973 2021.02.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 5193972 2021.02.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5193971 2021.02.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5189729 2021.02.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5189728 2021.02.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5189727 2021.02.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5189726 2021.02.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5186038 2021.02.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5186039 2021.02.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5186037 2021.02.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5186033 2021.02.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5186034 2021.02.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5186036 2021.02.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5186031 2021.02.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5186032 2021.02.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5186029 2021.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5186035 2021.02.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5186030 2021.02.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5186028 2021.02.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5185257 2021.02.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5185258 2021.02.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5185256 2021.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5185254 2021.02.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5185255 2021.02.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5185252 2021.02.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5185251 2021.02.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 16 5185253 2021.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 5185249 2021.02.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 5185250 2021.02.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5185247 2021.02.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 17 5185248 2021.02.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5180907 2021.02.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5180905 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5180904 2021.02.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5180903 2021.02.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5180908 2021.02.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5180898 2021.02.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5180906 2021.02.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5180900 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5180901 2021.02.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5180902 2021.02.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 5180899 2021.02.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 18 5180897 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5180777 2021.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5180771 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5180773 2021.02.14 mapa