Pełna lista obserwacji drużyny

Hanna Żelichowska : Hanna Żelichowska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 5095363 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 5095365 2021.01.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 28 5095369 2021.01.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5095372 2021.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 5095374 2021.01.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 5095376 2021.01.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5095397 2021.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 5095399 2021.01.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 5095401 2021.01.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5095406 2021.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5095481 2021.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5095527 2021.01.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5095525 2021.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 5079927 2021.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 12 5079923 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 14 5079924 2021.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5079925 2021.01.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 5079926 2021.01.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5079922 2021.01.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 5079930 2021.01.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5079931 2021.01.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 5079921 2021.01.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5079937 2021.01.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5079935 2021.01.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5079934 2021.01.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 16 5079933 2021.01.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 5079932 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5077753 2021.01.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5077754 2021.01.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5077756 2021.01.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5077757 2021.01.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5077758 2021.01.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 5077764 2021.01.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 5077765 2021.01.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5079920 2021.01.12 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 5077742 2021.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5077743 2021.01.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 25 5077744 2021.01.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5077745 2021.01.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5077746 2021.01.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 5077747 2021.01.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 5077748 2021.01.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5077749 2021.01.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5057429 2021.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 14 5057437 2021.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5057439 2021.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5057441 2021.01.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5057456 2021.01.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 5057457 2021.01.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5057458 2021.01.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5057459 2021.01.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5057461 2021.01.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 5057427 2021.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 5057426 2021.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 5057408 2021.01.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5047501 2021.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5047502 2021.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5047503 2021.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 14 5047508 2021.01.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5047509 2021.01.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5047512 2021.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5047513 2021.01.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 13 5047514 2021.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5047516 2021.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5047517 2021.01.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5044166 2021.01.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5044167 2021.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5044168 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5044169 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5044164 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5044165 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5044162 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 5044161 2021.01.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5044160 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5044159 2021.01.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5044158 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5044170 2021.01.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 5044171 2021.01.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5044172 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 5044174 2021.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5044207 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5044188 2021.01.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5044183 2021.01.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5044182 2021.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5044181 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5044180 2021.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5044179 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5044178 2021.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 5044177 2021.01.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 16 5044176 2021.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5044175 2021.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5038248 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 14 5031803 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5031769 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 35 5031765 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5031685 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5031667 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5032067 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 17 5032070 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5032071 2021.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5032072 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 5032074 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5032077 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5032103 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5031666 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5032080 2021.01.01 mapa