Pełna lista obserwacji drużyny

Hanna Żelichowska : Hanna Żelichowska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6250904 2021.11.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6250919 2021.11.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6250882 2021.11.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 6250893 2021.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 6250894 2021.11.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6250895 2021.11.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 17 6250903 2021.11.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6250918 2021.11.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 6250905 2021.11.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6250912 2021.11.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6250913 2021.11.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6250914 2021.11.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6250917 2021.11.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6149011 2021.10.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6149008 2021.10.18 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6148973 2021.10.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 14 6148976 2021.10.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 6148988 2021.10.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6148989 2021.10.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6148993 2021.10.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6148994 2021.10.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6148999 2021.10.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 6149003 2021.10.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 6149025 2021.10.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6134659 2021.10.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6134661 2021.10.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6134663 2021.10.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6134664 2021.10.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 6134666 2021.10.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6134669 2021.10.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 6134660 2021.10.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6134596 2021.10.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 6134594 2021.10.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 6134588 2021.10.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 18 6134568 2021.10.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6134546 2021.10.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 6134600 2021.10.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6134606 2021.10.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6134626 2021.10.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6134627 2021.10.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6134631 2021.10.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6134633 2021.10.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6134635 2021.10.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6134534 2021.10.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 6102357 2021.10.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 90 6102356 2021.10.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6102355 2021.10.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 16 6102354 2021.10.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6102352 2021.10.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 6102351 2021.10.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6102350 2021.10.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 350 6102349 2021.10.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 6102348 2021.10.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1500 6102344 2021.10.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6102341 2021.10.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6102358 2021.10.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6102359 2021.10.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6106660 2021.10.02 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6106597 2021.10.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6106593 2021.10.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6102367 2021.10.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 6102366 2021.10.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6102365 2021.10.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 6102364 2021.10.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6102353 2021.10.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6102363 2021.10.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6102362 2021.10.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6102361 2021.10.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 6102360 2021.10.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6098170 2021.10.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 14 6098165 2021.10.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6098164 2021.10.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6098163 2021.10.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6098162 2021.10.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6098171 2021.10.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6098172 2021.10.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6098177 2021.10.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6098176 2021.10.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6098175 2021.10.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6098174 2021.10.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 6098173 2021.10.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6079279 2021.09.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6079280 2021.09.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6079281 2021.09.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6079282 2021.09.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6079283 2021.09.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6079284 2021.09.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6079285 2021.09.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 18 6079286 2021.09.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6079277 2021.09.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6079154 2021.09.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 6056558 2021.09.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6056557 2021.09.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6056556 2021.09.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6056555 2021.09.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6056554 2021.09.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 6056553 2021.09.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 6056551 2021.09.15 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6056535 2021.09.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6056537 2021.09.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6056543 2021.09.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6056545 2021.09.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6056510 2021.09.13 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6047557 2021.09.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 6047566 2021.09.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6047586 2021.09.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 6047614 2021.09.07 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6047811 2021.09.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6047812 2021.09.07 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6032189 2021.09.04 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6032136 2021.09.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6024202 2021.08.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6029747 2021.08.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6029746 2021.08.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 110 6029745 2021.08.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 6024305 2021.08.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6024246 2021.08.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6024160 2021.08.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6024161 2021.08.27 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 6024162 2021.08.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6024164 2021.08.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6024182 2021.08.27 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 6024165 2021.08.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6024175 2021.08.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6024210 2021.08.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6024236 2021.08.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 6024238 2021.08.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6024240 2021.08.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 6016627 2021.08.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 6032065 2021.08.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 6016626 2021.08.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6016631 2021.08.24 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6016641 2021.08.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 5988316 2021.08.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5988313 2021.08.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5988314 2021.08.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 9 5988315 2021.08.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5988317 2021.08.21 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5988318 2021.08.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5988319 2021.08.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5988320 2021.08.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5988321 2021.08.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5988309 2021.08.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5988310 2021.08.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5988311 2021.08.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5988312 2021.08.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 5982702 2021.08.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5982701 2021.08.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 5982700 2021.08.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5982699 2021.08.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 5982698 2021.08.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5982697 2021.08.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 5975964 2021.08.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 5966891 2021.08.13 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5966895 2021.08.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 5966893 2021.08.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5966892 2021.08.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5966882 2021.08.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5966881 2021.08.12 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 5966877 2021.08.12 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5966879 2021.08.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5966883 2021.08.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5966884 2021.08.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5966885 2021.08.12 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5966887 2021.08.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 11 5966888 2021.08.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5969647 2021.08.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5966876 2021.08.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5982696 2021.08.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5956126 2021.08.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 5956127 2021.08.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5956128 2021.08.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5956129 2021.08.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5958561 2021.08.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5958563 2021.08.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5951107 2021.08.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5951106 2021.08.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5951091 2021.08.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5951090 2021.08.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5951089 2021.08.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5951088 2021.08.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5951108 2021.08.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 5951109 2021.08.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5956092 2021.08.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5956091 2021.08.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5951120 2021.08.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 9 5951119 2021.08.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 130 5951110 2021.08.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5951076 2021.08.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5951077 2021.08.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5951078 2021.08.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5951079 2021.08.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5951080 2021.08.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5951084 2021.08.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5951085 2021.08.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 130 5951086 2021.08.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5951087 2021.08.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5951121 2021.08.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5947264 2021.08.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5947262 2021.08.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5947261 2021.08.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5947259 2021.08.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 5947265 2021.08.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5947291 2021.08.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5947292 2021.08.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5947293 2021.08.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5947326 2021.08.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5947258 2021.08.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5947256 2021.08.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5947337 2021.08.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5939817 2021.07.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5939818 2021.07.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5939819 2021.07.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 5939820 2021.07.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5939821 2021.07.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5939822 2021.07.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5939823 2021.07.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5939824 2021.07.31 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5912595 2021.07.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 5912597 2021.07.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5912599 2021.07.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 9 5912601 2021.07.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5912605 2021.07.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5912610 2021.07.21 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 5912612 2021.07.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5890468 2021.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5890465 2021.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 19 5890460 2021.07.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5890118 2021.07.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5890038 2021.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5890116 2021.07.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5890102 2021.07.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5890095 2021.07.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5890091 2021.07.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5890084 2021.07.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 5890472 2021.07.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5890473 2021.07.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5890117 2021.07.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 5890498 2021.07.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5890497 2021.07.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5890496 2021.07.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5890494 2021.07.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5890493 2021.07.10 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 5890491 2021.07.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5890488 2021.07.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 350 5890485 2021.07.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 5890479 2021.07.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5890476 2021.07.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5890111 2021.07.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5890110 2021.07.05 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5890109 2021.07.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5871483 2021.07.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5871484 2021.07.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5871482 2021.07.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5871443 2021.07.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5871442 2021.07.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5871258 2021.07.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5871259 2021.07.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 9 5871260 2021.07.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 5871262 2021.07.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5871264 2021.07.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5871279 2021.07.02 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5871223 2021.06.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 5857542 2021.06.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5857543 2021.06.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 5857544 2021.06.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 5857545 2021.06.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5857547 2021.06.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5857548 2021.06.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 5857549 2021.06.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5857552 2021.06.28 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5840634 2021.06.24 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5840626 2021.06.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5840625 2021.06.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5840624 2021.06.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5840618 2021.06.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5840615 2021.06.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5840628 2021.06.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5840629 2021.06.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5840631 2021.06.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5840632 2021.06.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 11 5840646 2021.06.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5840648 2021.06.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5840649 2021.06.23 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5840650 2021.06.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5800267 2021.06.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5800266 2021.06.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5800264 2021.06.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5800262 2021.06.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5800261 2021.06.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5800260 2021.06.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5800268 2021.06.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5800269 2021.06.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5800301 2021.06.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5800289 2021.06.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 5800287 2021.06.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5800284 2021.06.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5800283 2021.06.11 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5800271 2021.06.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5800270 2021.06.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5789362 2021.06.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5789398 2021.06.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 9 5789404 2021.06.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5789406 2021.06.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 5789407 2021.06.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5789411 2021.06.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5789412 2021.06.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5789414 2021.06.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5789457 2021.06.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5789455 2021.06.01 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 5789453 2021.06.01 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5740479 2021.05.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5681379 2021.05.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5681378 2021.05.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5681358 2021.05.20 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 5681357 2021.05.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5681356 2021.05.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5681355 2021.05.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5681380 2021.05.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5681381 2021.05.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5681382 2021.05.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5681443 2021.05.20 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 5681387 2021.05.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5681386 2021.05.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5681385 2021.05.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5681384 2021.05.20 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5681383 2021.05.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5681294 2021.05.17 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 17 5681296 2021.05.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5681297 2021.05.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5681298 2021.05.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5681311 2021.05.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5681323 2021.05.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5681325 2021.05.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5681328 2021.05.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5681354 2021.05.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 5653228 2021.05.15 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5653229 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5653230 2021.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5653231 2021.05.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 5653232 2021.05.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5653234 2021.05.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5653236 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5653238 2021.05.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5653241 2021.05.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5653243 2021.05.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5653244 2021.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5638386 2021.05.13 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5638389 2021.05.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5638390 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5638391 2021.05.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 5638392 2021.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5638394 2021.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5638396 2021.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5638402 2021.05.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 13 5631053 2021.05.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 5631048 2021.05.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5631045 2021.05.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5631043 2021.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 5631010 2021.05.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5638173 2021.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5638154 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 5638152 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 5638127 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 5638125 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 5637984 2021.05.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 5637943 2021.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 5637939 2021.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5637899 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5637898 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5637897 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 5638196 2021.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5638197 2021.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5638198 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 9 5638363 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5638362 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5638353 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5638305 2021.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5638292 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5638284 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 5638271 2021.05.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5638256 2021.05.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5638260 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5638199 2021.05.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 5638201 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5638213 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5638214 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5638231 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5638233 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5638249 2021.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 5630781 2021.05.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5630802 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5630846 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5630848 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5630849 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 5630878 2021.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 5630879 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5630899 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5630902 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5630982 2021.05.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5631007 2021.05.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5631008 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5631009 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5581623 2021.05.05 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5581622 2021.05.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5581621 2021.05.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5581609 2021.05.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5581608 2021.05.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5581627 2021.05.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5581628 2021.05.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5581629 2021.05.05 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5581631 2021.05.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5581632 2021.05.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5581636 2021.05.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5581637 2021.05.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5565949 2021.05.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5565942 2021.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5565925 2021.05.03 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5565915 2021.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5565907 2021.05.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5565961 2021.05.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5565962 2021.05.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5565963 2021.05.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5565995 2021.05.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5566067 2021.05.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5566073 2021.05.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5566075 2021.05.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5566085 2021.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5565877 2021.05.02 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5556198 2021.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5556188 2021.04.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 5556172 2021.04.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5556179 2021.04.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5556180 2021.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5556181 2021.04.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5556183 2021.04.28 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5556184 2021.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5556185 2021.04.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5556187 2021.04.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5487422 2021.04.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5487421 2021.04.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5487388 2021.04.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5487387 2021.04.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5487386 2021.04.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5487385 2021.04.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5487424 2021.04.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5487427 2021.04.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5487428 2021.04.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5487430 2021.04.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5487442 2021.04.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5487443 2021.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5487445 2021.04.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5487447 2021.04.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5476597 2021.04.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5476599 2021.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5476600 2021.04.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5476602 2021.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5476486 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5476485 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5476484 2021.04.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5476483 2021.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5476482 2021.04.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5476480 2021.04.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5476475 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5476490 2021.04.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5476509 2021.04.18 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5476593 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5476574 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5476571 2021.04.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5476562 2021.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 5476526 2021.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5476517 2021.04.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5476513 2021.04.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5450348 2021.04.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5450351 2021.04.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 5450353 2021.04.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 16 5450354 2021.04.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5450355 2021.04.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5450356 2021.04.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 5450357 2021.04.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5450358 2021.04.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5450359 2021.04.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5450360 2021.04.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5450411 2021.04.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5450344 2021.04.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5434264 2021.04.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5434164 2021.04.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5434171 2021.04.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5434173 2021.04.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5434214 2021.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5434219 2021.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5434248 2021.04.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5434253 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5434272 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5434522 2021.04.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5434517 2021.04.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5434407 2021.04.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5434362 2021.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5434361 2021.04.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5434328 2021.04.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 5434319 2021.04.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5419346 2021.04.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5419356 2021.04.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5419360 2021.04.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 5419368 2021.04.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5419365 2021.04.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5419322 2021.04.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 5419342 2021.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5419329 2021.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5419317 2021.04.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5419314 2021.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5419328 2021.04.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5419310 2021.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5419362 2021.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5419562 2021.04.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5448378 2021.04.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5419485 2021.04.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5419572 2021.04.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5419559 2021.04.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5419554 2021.04.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 5419548 2021.04.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 9 5419536 2021.04.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5419529 2021.04.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5419523 2021.04.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5419510 2021.04.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5419488 2021.04.09 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 5407857 2021.04.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5407858 2021.04.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5407859 2021.04.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 5374293 2021.03.31 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 10 5374290 2021.03.31 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 5374287 2021.03.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5374228 2021.03.31 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 5374227 2021.03.31 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5374225 2021.03.31 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 5374223 2021.03.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5374222 2021.03.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5374221 2021.03.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 5374220 2021.03.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 5374219 2021.03.31 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 5374218 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5374216 2021.03.31 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5374299 2021.03.31 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5374300 2021.03.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 60 5374301 2021.03.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5402535 2021.03.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 5402526 2021.03.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5374312 2021.03.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5374311 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5374310 2021.03.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5374309 2021.03.31 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5374308 2021.03.31 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 5374307 2021.03.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5374306 2021.03.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5374305 2021.03.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5374304 2021.03.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5374303 2021.03.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5374302 2021.03.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5348563 2021.03.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5348565 2021.03.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5348673 2021.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 5348061 2021.03.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5348090 2021.03.27 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5348119 2021.03.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5348120 2021.03.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5348121 2021.03.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5348122 2021.03.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5348123 2021.03.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5348145 2021.03.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5348146 2021.03.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5348541 2021.03.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5348540 2021.03.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 350 5348539 2021.03.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5348527 2021.03.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5348192 2021.03.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5348190 2021.03.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 5348057 2021.03.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 150 5317521 2021.03.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5317522 2021.03.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 5317524 2021.03.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 5317526 2021.03.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5317528 2021.03.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5317529 2021.03.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5317532 2021.03.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5317534 2021.03.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5317535 2021.03.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5317713 2021.03.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 5317500 2021.03.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5317509 2021.03.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5317510 2021.03.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5317512 2021.03.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5317480 2021.03.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5317481 2021.03.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 55 5317482 2021.03.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5299138 2021.03.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5299137 2021.03.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5299139 2021.03.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5299142 2021.03.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5299145 2021.03.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5299152 2021.03.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5299153 2021.03.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5299155 2021.03.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5299156 2021.03.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5299159 2021.03.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 19 5299168 2021.03.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 5299170 2021.03.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5299110 2021.03.15 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5299112 2021.03.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 5299113 2021.03.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5299114 2021.03.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5299136 2021.03.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5299147 2021.03.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5292202 2021.03.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5292200 2021.03.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5292190 2021.03.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5292186 2021.03.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5292180 2021.03.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5292178 2021.03.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5276100 2021.03.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5276102 2021.03.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5276103 2021.03.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5276104 2021.03.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5276107 2021.03.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5276108 2021.03.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5276120 2021.03.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5276121 2021.03.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5276122 2021.03.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 5276123 2021.03.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 13 5275998 2021.03.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 5275999 2021.03.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5276000 2021.03.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5276001 2021.03.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5276006 2021.03.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 23 5276009 2021.03.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5276013 2021.03.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5275995 2021.03.05 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8 5250691 2021.03.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5250692 2021.03.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5250693 2021.03.03 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 15 5250694 2021.03.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 5250695 2021.03.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5260059 2021.03.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5250690 2021.03.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5250689 2021.03.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5250688 2021.03.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 5250687 2021.03.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5250686 2021.03.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5250685 2021.03.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 14 5250684 2021.03.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5250683 2021.03.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5250679 2021.03.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 5260061 2021.03.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 5260062 2021.03.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5260064 2021.03.03 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 5260097 2021.03.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5260095 2021.03.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5260094 2021.03.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5260093 2021.03.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5260092 2021.03.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5260091 2021.03.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 5260090 2021.03.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 5260083 2021.03.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5260082 2021.03.03 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 5260081 2021.03.03 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 5260079 2021.03.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2000 5260071 2021.03.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 5260066 2021.03.03 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5260065 2021.03.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5220158 2021.02.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5220159 2021.02.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5220142 2021.02.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5220143 2021.02.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5220145 2021.02.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5220147 2021.02.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5220150 2021.02.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5220151 2021.02.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5220152 2021.02.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5220157 2021.02.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5220156 2021.02.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5220155 2021.02.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5220154 2021.02.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5220153 2021.02.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 5192236 2021.02.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5192225 2021.02.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5192224 2021.02.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5192222 2021.02.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5192118 2021.02.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 45 5192116 2021.02.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5192074 2021.02.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5192073 2021.02.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5192239 2021.02.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 5192242 2021.02.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5192254 2021.02.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5192280 2021.02.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5192293 2021.02.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 5192300 2021.02.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5191953 2021.02.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 5191951 2021.02.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5191950 2021.02.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 5191901 2021.02.16 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 5191902 2021.02.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5191912 2021.02.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5191913 2021.02.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 5191915 2021.02.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 5191955 2021.02.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 5191974 2021.02.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 5192010 2021.02.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 14 5192406 2021.02.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5192403 2021.02.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 5192384 2021.02.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5192377 2021.02.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5192373 2021.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5192015 2021.02.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5192014 2021.02.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5192013 2021.02.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5192012 2021.02.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5172942 2021.02.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5172941 2021.02.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5172940 2021.02.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5172939 2021.02.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 5172938 2021.02.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5172937 2021.02.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5172943 2021.02.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 5172944 2021.02.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5172945 2021.02.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5172946 2021.02.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5172947 2021.02.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5172948 2021.02.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5172949 2021.02.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 5172950 2021.02.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5172936 2021.02.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5166535 2021.02.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5166537 2021.02.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5166538 2021.02.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 5166541 2021.02.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5166543 2021.02.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 5166544 2021.02.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5166545 2021.02.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5166548 2021.02.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5166549 2021.02.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 18 5166552 2021.02.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 5166553 2021.02.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5166554 2021.02.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5166556 2021.02.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5166526 2021.02.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5166522 2021.02.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 5166516 2021.02.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5166512 2021.02.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5166504 2021.02.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 5166528 2021.02.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 35 5166529 2021.02.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5166530 2021.02.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5166531 2021.02.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5166532 2021.02.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 5166533 2021.02.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 5158894 2021.02.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5158891 2021.02.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5158888 2021.02.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5158886 2021.02.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5158885 2021.02.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 5158895 2021.02.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5158896 2021.02.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5158899 2021.02.06 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5158906 2021.02.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5158905 2021.02.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5158904 2021.02.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 5158903 2021.02.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5158902 2021.02.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5139685 2021.01.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5139682 2021.01.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5139677 2021.01.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5139674 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5139668 2021.01.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5139662 2021.01.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5139657 2021.01.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5139654 2021.01.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5139653 2021.01.31 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5139601 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5139596 2021.01.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5139691 2021.01.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 5139715 2021.01.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 5139801 2021.01.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5139799 2021.01.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5139786 2021.01.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5139784 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5139783 2021.01.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5139660 2021.01.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 5139780 2021.01.31 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 5139744 2021.01.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5139739 2021.01.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 5139735 2021.01.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5139734 2021.01.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5139718 2021.01.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 5139384 2021.01.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 5139381 2021.01.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5139373 2021.01.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5139361 2021.01.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 5139323 2021.01.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 23 5139285 2021.01.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 34 5139278 2021.01.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5139407 2021.01.30 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5139411 2021.01.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5139552 2021.01.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5139537 2021.01.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5139529 2021.01.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5139514 2021.01.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5139508 2021.01.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 5139466 2021.01.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5139413 2021.01.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5127293 2021.01.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5127292 2021.01.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 5127291 2021.01.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5127290 2021.01.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5127289 2021.01.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 5127288 2021.01.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 5127287 2021.01.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 5127285 2021.01.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5127295 2021.01.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5127297 2021.01.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 5127303 2021.01.27 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 5130042 2021.01.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5130041 2021.01.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5127364 2021.01.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 120 5127328 2021.01.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5127324 2021.01.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 60 5127320 2021.01.27 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5127255 2021.01.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 5127261 2021.01.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5127263 2021.01.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5127265 2021.01.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 5127268 2021.01.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5127271 2021.01.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5127273 2021.01.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5127279 2021.01.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5119244 2021.01.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5119275 2021.01.21 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 8 5119276 2021.01.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5119298 2021.01.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5119345 2021.01.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5119228 2021.01.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5119227 2021.01.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5119226 2021.01.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5119225 2021.01.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 8 5119216 2021.01.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5119175 2021.01.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 12 5119154 2021.01.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5119152 2021.01.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 7 5119347 2021.01.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5119351 2021.01.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5119640 2021.01.21 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5119636 2021.01.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5119619 2021.01.21 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5119618 2021.01.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5119535 2021.01.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5119534 2021.01.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5119533 2021.01.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5119532 2021.01.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5119505 2021.01.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5119472 2021.01.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5119355 2021.01.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5119354 2021.01.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5119353 2021.01.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 5095374 2021.01.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5095372 2021.01.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 28 5095369 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 5095365 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 5095363 2021.01.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 5095376 2021.01.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5095397 2021.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 5095399 2021.01.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 5095401 2021.01.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5095406 2021.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5095481 2021.01.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5095525 2021.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5095527 2021.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 5079926 2021.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5079925 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 14 5079924 2021.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 12 5079923 2021.01.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5079922 2021.01.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 5079921 2021.01.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 5079927 2021.01.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 5079930 2021.01.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5079937 2021.01.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5079935 2021.01.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5079934 2021.01.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 16 5079933 2021.01.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 5079932 2021.01.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5079931 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5077753 2021.01.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5077754 2021.01.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5077756 2021.01.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5077757 2021.01.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5077758 2021.01.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 5077764 2021.01.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 5077765 2021.01.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5079920 2021.01.12 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 5077742 2021.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5077743 2021.01.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 25 5077744 2021.01.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5077745 2021.01.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5077746 2021.01.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 5077747 2021.01.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 5077748 2021.01.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5077749 2021.01.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 14 5057437 2021.01.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5057429 2021.01.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 5057427 2021.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 5057426 2021.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 5057408 2021.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5057439 2021.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5057441 2021.01.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5057461 2021.01.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5057459 2021.01.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 5057457 2021.01.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5057456 2021.01.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5057458 2021.01.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5047509 2021.01.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5047501 2021.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5047502 2021.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5047503 2021.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 14 5047508 2021.01.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5047512 2021.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5047513 2021.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5047516 2021.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5047517 2021.01.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 13 5047514 2021.01.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5044166 2021.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5044168 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5044169 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5044170 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5044165 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5044164 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5044162 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 5044161 2021.01.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5044160 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5044159 2021.01.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5044158 2021.01.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5044167 2021.01.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 5044171 2021.01.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5044172 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 5044174 2021.01.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5044182 2021.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5044207 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5044188 2021.01.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5044183 2021.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5044181 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5044180 2021.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5044175 2021.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5044179 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5044178 2021.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 5044177 2021.01.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 16 5044176 2021.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5038248 2021.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5031685 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5031667 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 35 5031765 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5031769 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 14 5031803 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5032067 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 17 5032070 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5032071 2021.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5032072 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 5032074 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5032077 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5032103 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5031666 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5032080 2021.01.01 mapa