Pełna lista obserwacji drużyny

Passer domesticus go : Rafał Walczybok


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5105432 2021.01.20 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5105431 2021.01.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5100756 2021.01.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5100758 2021.01.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5100755 2021.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5100754 2021.01.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5100757 2021.01.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5100752 2021.01.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5100753 2021.01.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5099391 2021.01.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5099390 2021.01.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5099389 2021.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5099388 2021.01.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5099387 2021.01.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5099386 2021.01.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5099385 2021.01.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5099384 2021.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5099383 2021.01.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5094719 2021.01.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5093466 2021.01.17 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 5093465 2021.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5093464 2021.01.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5093463 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 158 5093462 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 223 5093461 2021.01.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 5093460 2021.01.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5093459 2021.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5093458 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5093457 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5093456 2021.01.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5093455 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5093454 2021.01.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5093453 2021.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5093452 2021.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5093451 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5092904 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5092903 2021.01.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5092902 2021.01.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5092901 2021.01.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 29 5092900 2021.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5092899 2021.01.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5092898 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5092897 2021.01.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5092592 2021.01.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5092591 2021.01.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 80 5092590 2021.01.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5092589 2021.01.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 18 5092588 2021.01.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5092587 2021.01.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 55 5092586 2021.01.17 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5092608 2021.01.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5092607 2021.01.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5092606 2021.01.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 12 5092605 2021.01.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 11 5092604 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5092603 2021.01.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5092602 2021.01.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 17 5092601 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5092600 2021.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5092599 2021.01.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 5092598 2021.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5092597 2021.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 29 5092596 2021.01.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5092595 2021.01.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5092594 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5092593 2021.01.17 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5091872 2021.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5088303 2021.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 5088302 2021.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 5088301 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5088300 2021.01.16 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 5088299 2021.01.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 5088298 2021.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5088087 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5088086 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5088085 2021.01.16 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5088084 2021.01.16 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 5088083 2021.01.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5088082 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5088081 2021.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5088080 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5088078 2021.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5088077 2021.01.16 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5088076 2021.01.16 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5088075 2021.01.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5088074 2021.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5088073 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5088072 2021.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5088071 2021.01.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5088070 2021.01.16 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5088069 2021.01.16 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5088068 2021.01.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5088067 2021.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5088066 2021.01.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5088065 2021.01.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5088064 2021.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5088063 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5088062 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5088061 2021.01.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5088060 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5088059 2021.01.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 5088058 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5087233 2021.01.16 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5087232 2021.01.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5087234 2021.01.16 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5087231 2021.01.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5086214 2021.01.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5086213 2021.01.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 5086212 2021.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5086211 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5086210 2021.01.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5086209 2021.01.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5082409 2021.01.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5082408 2021.01.14 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5082407 2021.01.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5082406 2021.01.14 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5082405 2021.01.14 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5082404 2021.01.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5082403 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5082402 2021.01.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5082401 2021.01.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5082400 2021.01.14 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 5082399 2021.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5082398 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5082397 2021.01.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5082396 2021.01.14 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5082395 2021.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5082394 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 5082023 2021.01.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5082022 2021.01.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5082024 2021.01.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 58 5077179 2021.01.12 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5077180 2021.01.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5075204 2021.01.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 7 5075203 2021.01.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5075202 2021.01.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 7 5075201 2021.01.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 5070692 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5070691 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 5070690 2021.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5070689 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5070688 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5070687 2021.01.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5070686 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5070315 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5070314 2021.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5070313 2021.01.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5069821 2021.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 5069820 2021.01.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 5069818 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 150 5069819 2021.01.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5069648 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5069649 2021.01.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5069647 2021.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5069646 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 48 5069645 2021.01.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5064850 2021.01.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 35 5064849 2021.01.09 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 13 5062957 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5056720 2021.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5057741 2021.01.07 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5053152 2021.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5053151 2021.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5053150 2021.01.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 7 5053149 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 5053148 2021.01.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 5053147 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5053146 2021.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 5053145 2021.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5053144 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5053143 2021.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5053142 2021.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 11 5053141 2021.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5053140 2021.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5053139 2021.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5049205 2021.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5046210 2021.01.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5046209 2021.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5046208 2021.01.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 5046207 2021.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5046206 2021.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 16 5046205 2021.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5046204 2021.01.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5043334 2021.01.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5043331 2021.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5043333 2021.01.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5043332 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5043335 2021.01.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5043336 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5042393 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 84 5042392 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5042391 2021.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 19 5042390 2021.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5042389 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5042388 2021.01.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 5036516 2021.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5036515 2021.01.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5036514 2021.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5036513 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5036512 2021.01.02 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 5036508 2021.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5036517 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5036511 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5036510 2021.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5036506 2021.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 11 5036507 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5035847 2021.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5035846 2021.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5035845 2021.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5035651 2021.01.02 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5035650 2021.01.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5035649 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 5035648 2021.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5035086 2021.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 5035085 2021.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5035084 2021.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5035083 2021.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 18 5035082 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5030981 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 35 5030980 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5030979 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5030978 2021.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5030977 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5030486 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 38 5030484 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5030487 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5030485 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5029992 2021.01.01 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5029991 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5029990 2021.01.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5029056 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 5029055 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5029054 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5029053 2021.01.01 mapa