Pełna lista obserwacji drużyny

Jakub Gustyn : Jakub Gustyn


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5096629 2021.01.17 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5096622 2021.01.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5096590 2021.01.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5093067 2021.01.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5091936 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5091962 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5091956 2021.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 11 5091957 2021.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 52 5091958 2021.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 52 5091959 2021.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 34 5091960 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5091961 2021.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 60 5091934 2021.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 5091931 2021.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 5091928 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5091034 2021.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 5091084 2021.01.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5091166 2021.01.16 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5091168 2021.01.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5091206 2021.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5091377 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 925 5091923 2021.01.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5091926 2021.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5091030 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5091963 2021.01.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5091975 2021.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5091976 2021.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5091977 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5091978 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5091979 2021.01.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5091980 2021.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5091981 2021.01.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5091954 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5091974 2021.01.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 5091973 2021.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5091972 2021.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5091964 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5091965 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 407 5091966 2021.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5091967 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5091968 2021.01.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5091969 2021.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5091970 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5091971 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 5081190 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5081191 2021.01.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5081192 2021.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5081663 2021.01.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 5081193 2021.01.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 400 5081665 2021.01.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 200 5078816 2021.01.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5078823 2021.01.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5078851 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5078852 2021.01.13 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5075272 2021.01.11 mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 10 5075273 2021.01.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5075274 2021.01.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5075275 2021.01.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5075276 2021.01.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 5075277 2021.01.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5075271 2021.01.11 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 5075270 2021.01.11 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 5053105 2021.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5053119 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5053135 2021.01.06 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 4 5053153 2021.01.06 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 20 5053167 2021.01.06 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 5040797 2021.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5040799 2021.01.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5040831 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 18 5041443 2021.01.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5041464 2021.01.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5043948 2021.01.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5043989 2021.01.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 5043992 2021.01.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5037492 2021.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5037496 2021.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5037498 2021.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 5037499 2021.01.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5037501 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki sikora lazurowa, Cyanistes cyanus 1 5037576 2021.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5037488 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5037486 2021.01.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5037467 2021.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5037465 2021.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5037430 2021.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5037428 2021.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5037422 2021.01.02 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5037390 2021.01.02 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5037581 2021.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5037579 2021.01.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5037494 2021.01.02 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5037588 2021.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5037972 2021.01.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5038053 2021.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5037969 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5037964 2021.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5037962 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5037960 2021.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5037959 2021.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5037958 2021.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5037957 2021.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5037594 2021.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5037882 2021.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5037921 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5037923 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5037924 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5037591 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5029775 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5029776 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5029847 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5029884 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 5030044 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5030307 2021.01.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5030375 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5030402 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5030479 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5030482 2021.01.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5030557 2021.01.01 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5030870 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5029774 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5030373 2021.01.01 mapa