Pełna lista obserwacji drużyny

TP Dubelt #1 : Grzegorz Grygoruk


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6089704 2021.09.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6089711 2021.09.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6089710 2021.09.28 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 5 6089709 2021.09.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 6089708 2021.09.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 6089707 2021.09.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6089706 2021.09.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6089705 2021.09.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6089703 2021.09.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6089702 2021.09.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 6089701 2021.09.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 11 6089700 2021.09.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1800 6089699 2021.09.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 14 6089698 2021.09.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6089697 2021.09.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 18 6089696 2021.09.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 47 6089695 2021.09.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 6089694 2021.09.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6089693 2021.09.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6089692 2021.09.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 26 6089691 2021.09.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 6089690 2021.09.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 6089689 2021.09.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6089688 2021.09.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 6089687 2021.09.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 43 6089686 2021.09.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 85 6089685 2021.09.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6089684 2021.09.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6089683 2021.09.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 6089682 2021.09.28 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 6 6089681 2021.09.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 6089680 2021.09.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6089679 2021.09.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6089678 2021.09.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 6089677 2021.09.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6089676 2021.09.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6089675 2021.09.28 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6089674 2021.09.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 30 6089673 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6089672 2021.09.28 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6079867 2021.09.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6079015 2021.09.25 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 6079013 2021.09.25 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6079014 2021.09.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6074209 2021.09.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 130 6074208 2021.09.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 220 6074206 2021.09.23 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6074207 2021.09.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 600 6074205 2021.09.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6074204 2021.09.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6074203 2021.09.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6074201 2021.09.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6074202 2021.09.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 38 6074199 2021.09.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 520 6074198 2021.09.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 130 6074197 2021.09.23 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6074200 2021.09.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 6068868 2021.09.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 38 6068867 2021.09.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 800 6068866 2021.09.20 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6068864 2021.09.20 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 6068865 2021.09.20 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 9 6068862 2021.09.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 16 6068861 2021.09.20 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 6068863 2021.09.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 42 6068859 2021.09.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6068857 2021.09.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 83 6068860 2021.09.20 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 6068858 2021.09.20 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 25 6068884 2021.09.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 6068882 2021.09.20 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 6068881 2021.09.20 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 6068883 2021.09.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 6068880 2021.09.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6068878 2021.09.20 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6068879 2021.09.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 6068876 2021.09.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6068877 2021.09.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6068874 2021.09.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6068872 2021.09.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 6068871 2021.09.20 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 6068873 2021.09.20 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 17 6068875 2021.09.20 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6068869 2021.09.20 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 29 6068870 2021.09.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6065574 2021.09.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 14 6065578 2021.09.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 240 6065575 2021.09.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1114 6065573 2021.09.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6065577 2021.09.19 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 6065576 2021.09.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 26 6065572 2021.09.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6062071 2021.09.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6062076 2021.09.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 122 6062075 2021.09.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6062068 2021.09.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6062074 2021.09.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 6062069 2021.09.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 6062073 2021.09.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 26 6062064 2021.09.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6062067 2021.09.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6062063 2021.09.18 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6062065 2021.09.18 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 6062066 2021.09.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6058838 2021.09.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6042083 2021.09.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6042080 2021.09.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6042063 2021.09.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6042061 2021.09.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6042062 2021.09.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6042060 2021.09.11 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 3 6040605 2021.09.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 46 6040604 2021.09.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6040602 2021.09.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6040607 2021.09.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 31 6040606 2021.09.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 130 6040603 2021.09.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6040601 2021.09.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 6036609 2021.09.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 6036560 2021.09.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 6033530 2021.09.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6029246 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6029245 2021.09.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6029244 2021.09.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6029243 2021.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 260 6029242 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 215 6029241 2021.09.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6029240 2021.09.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 6029239 2021.09.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 26 6029238 2021.09.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 14 6029237 2021.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6029236 2021.09.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6029235 2021.09.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6029234 2021.09.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6021991 2021.09.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 6021992 2021.09.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6021689 2021.09.03 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6021688 2021.09.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 49 6021687 2021.09.03 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6021686 2021.09.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6021685 2021.09.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6021684 2021.09.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 754 6021683 2021.09.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 6021682 2021.09.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6021681 2021.09.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6021680 2021.09.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6021679 2021.09.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6021678 2021.09.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6021677 2021.09.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 6021676 2021.09.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6021675 2021.09.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 80 6021673 2021.09.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 110 6021672 2021.09.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 29 6021671 2021.09.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6021670 2021.09.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6021669 2021.09.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 28 6021668 2021.09.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 13 6021667 2021.09.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6021666 2021.09.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6021665 2021.09.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6021664 2021.09.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6021663 2021.09.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 6021662 2021.09.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6021661 2021.09.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6021660 2021.09.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 90 6021659 2021.09.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 18 6021658 2021.09.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 6021657 2021.09.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6021656 2021.09.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6021655 2021.09.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6021654 2021.09.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6020458 2021.09.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6020102 2021.09.03 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 45 6020101 2021.09.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 9 6020081 2021.09.03 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6018757 2021.09.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 26 6018756 2021.09.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 6018755 2021.09.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 6018753 2021.09.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 35 6018752 2021.09.02 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 51 6018754 2021.09.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 23 6018750 2021.09.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 6018747 2021.09.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 6018749 2021.09.02 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 6018746 2021.09.02 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 17 6018748 2021.09.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 36 6018751 2021.09.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6018744 2021.09.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6018745 2021.09.02 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 6018743 2021.09.02 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6018741 2021.09.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 17 6018739 2021.09.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 54 6018740 2021.09.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 26 6018736 2021.09.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 6018737 2021.09.02 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 6018738 2021.09.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6018734 2021.09.02 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 6018731 2021.09.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 6018732 2021.09.02 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 6 6018730 2021.09.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 6018733 2021.09.02 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6018728 2021.09.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 6018725 2021.09.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 6018729 2021.09.02 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 6018735 2021.09.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 6018723 2021.09.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6018726 2021.09.02 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6018727 2021.09.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 6018724 2021.09.02 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 70 6014946 2021.09.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6014945 2021.09.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 110 6014943 2021.09.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6014944 2021.09.01 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6014941 2021.09.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 34 6014942 2021.09.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6014940 2021.09.01 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 6014938 2021.09.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6014937 2021.09.01 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 3 6014935 2021.09.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6014934 2021.09.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6014932 2021.09.01 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 50 6014933 2021.09.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 41 6014931 2021.09.01 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6014939 2021.09.01 mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 1 6014929 2021.09.01 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 6014936 2021.09.01 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6014930 2021.09.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6014928 2021.09.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6014927 2021.09.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 6014925 2021.09.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6014924 2021.09.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 6014926 2021.09.01 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 6012292 2021.08.30 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6012291 2021.08.30 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13 6012290 2021.08.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 90 6012288 2021.08.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 67 6012289 2021.08.30 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6012285 2021.08.30 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6012278 2021.08.30 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7 6012286 2021.08.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6012287 2021.08.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6012293 2021.08.30 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 6012280 2021.08.30 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 6012277 2021.08.30 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 6012282 2021.08.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6012281 2021.08.30 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 5 6012283 2021.08.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 160 6012279 2021.08.30 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 6012284 2021.08.30 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 71 6012276 2021.08.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 6012275 2021.08.30 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 17 6012274 2021.08.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 180 6012273 2021.08.30 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 6012272 2021.08.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 6012269 2021.08.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 23 6012270 2021.08.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6012267 2021.08.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 750 6012268 2021.08.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 6012266 2021.08.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 6012264 2021.08.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6012263 2021.08.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 17 6012265 2021.08.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 6012261 2021.08.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 6012262 2021.08.30 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 6012260 2021.08.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 32 6012259 2021.08.30 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6010161 2021.08.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6008731 2021.08.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 6008735 2021.08.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6008734 2021.08.29 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6008729 2021.08.29 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 47 6008741 2021.08.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 6008723 2021.08.29 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 70 6008724 2021.08.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6008721 2021.08.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6008740 2021.08.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 40 6008742 2021.08.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6008738 2021.08.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 50 6008736 2021.08.29 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6008737 2021.08.29 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 6008739 2021.08.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 12 6008732 2021.08.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 6008733 2021.08.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 6008743 2021.08.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 36 6008727 2021.08.29 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6008728 2021.08.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 6008725 2021.08.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 6008726 2021.08.29 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6008730 2021.08.29 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6008722 2021.08.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 17 6008720 2021.08.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 370 6008707 2021.08.29 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6008708 2021.08.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6008719 2021.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6008706 2021.08.29 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6008718 2021.08.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 6008705 2021.08.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1800 6008704 2021.08.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6008716 2021.08.29 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6008715 2021.08.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 6008714 2021.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6008713 2021.08.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6008712 2021.08.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6008711 2021.08.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6008710 2021.08.29 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6008709 2021.08.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6008703 2021.08.29 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6008702 2021.08.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 6008701 2021.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6008700 2021.08.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 6008699 2021.08.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6008698 2021.08.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6008697 2021.08.29 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 300 6008696 2021.08.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6008695 2021.08.29 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 6008694 2021.08.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6008693 2021.08.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6008692 2021.08.29 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 450 6008691 2021.08.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6008690 2021.08.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 6008689 2021.08.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 6008688 2021.08.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 5999746 2021.08.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5999647 2021.08.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5999648 2021.08.26 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5999646 2021.08.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 215 5999644 2021.08.26 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 5999649 2021.08.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 29 5999643 2021.08.26 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5999645 2021.08.26 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5999664 2021.08.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5999662 2021.08.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 5999665 2021.08.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 5999663 2021.08.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5999660 2021.08.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 5999661 2021.08.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5999655 2021.08.26 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 7 5999656 2021.08.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 5999657 2021.08.26 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 5999658 2021.08.26 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5999653 2021.08.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5999652 2021.08.26 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 5999654 2021.08.26 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 5999651 2021.08.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 5999650 2021.08.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 5999642 2021.08.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5999640 2021.08.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 5999641 2021.08.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5999636 2021.08.26 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5999638 2021.08.26 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 14 5999639 2021.08.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 14 5999637 2021.08.26 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 18 5999635 2021.08.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 508 5999634 2021.08.26 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 5999631 2021.08.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 5999629 2021.08.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 5999630 2021.08.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5999633 2021.08.26 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5999632 2021.08.26 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5999628 2021.08.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5999627 2021.08.26 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5994413 2021.08.24 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5994427 2021.08.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5994426 2021.08.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5994425 2021.08.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5994424 2021.08.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 5994423 2021.08.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 5994422 2021.08.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5994421 2021.08.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5994420 2021.08.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5994419 2021.08.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5994418 2021.08.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 38 5994417 2021.08.24 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5994416 2021.08.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 76 5994415 2021.08.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5994414 2021.08.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5994412 2021.08.24 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5994411 2021.08.24 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5994410 2021.08.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5994409 2021.08.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5994408 2021.08.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5994407 2021.08.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5994406 2021.08.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5994405 2021.08.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5994404 2021.08.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 22 5994403 2021.08.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5994402 2021.08.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 5994401 2021.08.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5994400 2021.08.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5994399 2021.08.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5994398 2021.08.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5994397 2021.08.24 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5990574 2021.08.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 5990573 2021.08.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 5990570 2021.08.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 5990571 2021.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5990569 2021.08.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 5990572 2021.08.22 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 5989217 2021.08.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5989218 2021.08.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5989216 2021.08.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5989215 2021.08.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5989213 2021.08.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5989212 2021.08.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5989211 2021.08.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5989214 2021.08.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5989210 2021.08.22 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 5989209 2021.08.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5989208 2021.08.22 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5989207 2021.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5989206 2021.08.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 180 5989044 2021.08.22 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5989043 2021.08.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5989045 2021.08.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5989042 2021.08.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5989041 2021.08.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 5989039 2021.08.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 90 5989038 2021.08.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5989040 2021.08.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5989037 2021.08.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5989036 2021.08.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5989035 2021.08.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5989034 2021.08.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5989033 2021.08.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 5989032 2021.08.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5989031 2021.08.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 26 5989029 2021.08.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5989027 2021.08.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5989026 2021.08.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5989028 2021.08.22 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5989030 2021.08.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5985900 2021.08.21 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 5985899 2021.08.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 5985898 2021.08.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 5985897 2021.08.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 160 5985896 2021.08.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 5985895 2021.08.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5985894 2021.08.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5985893 2021.08.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5981876 2021.08.19 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5981878 2021.08.19 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 80 5981877 2021.08.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 5981875 2021.08.19 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5981879 2021.08.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 5978032 2021.08.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5978033 2021.08.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 26 5978031 2021.08.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5978025 2021.08.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 41 5978026 2021.08.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 53 5978027 2021.08.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 5978030 2021.08.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 114 5978028 2021.08.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5978024 2021.08.17 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5978029 2021.08.17 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 5978023 2021.08.17 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5978022 2021.08.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 26 5978020 2021.08.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5978017 2021.08.17 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5978021 2021.08.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5978018 2021.08.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5978016 2021.08.17 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 5978019 2021.08.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 26 5978015 2021.08.17 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 5978012 2021.08.17 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 5978009 2021.08.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5978013 2021.08.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5978008 2021.08.17 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 12 5978010 2021.08.17 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5978007 2021.08.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5978005 2021.08.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 5978011 2021.08.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5978006 2021.08.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5978002 2021.08.17 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 5978001 2021.08.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5978003 2021.08.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 14 5978004 2021.08.17 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 14 5978014 2021.08.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 5977999 2021.08.17 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5978000 2021.08.17 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5972209 2021.08.15 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5972208 2021.08.15 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5972210 2021.08.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 281 5972207 2021.08.15 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5971357 2021.08.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 5971356 2021.08.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5971389 2021.08.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 5971388 2021.08.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5971387 2021.08.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5971386 2021.08.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5971385 2021.08.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5971384 2021.08.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5971382 2021.08.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5971380 2021.08.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5971379 2021.08.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5971378 2021.08.15 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5971377 2021.08.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5971376 2021.08.15 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5971375 2021.08.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 11 5971374 2021.08.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 5971373 2021.08.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5971372 2021.08.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 58 5971371 2021.08.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5971370 2021.08.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 130 5971369 2021.08.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5971368 2021.08.15 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5971367 2021.08.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 22 5971366 2021.08.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5971365 2021.08.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5971364 2021.08.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5971363 2021.08.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5971362 2021.08.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5971361 2021.08.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 110 5971360 2021.08.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5971359 2021.08.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 14 5971358 2021.08.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 5964529 2021.08.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 22 5964530 2021.08.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 41 5964527 2021.08.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 270 5964543 2021.08.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5964541 2021.08.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 5964546 2021.08.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5964544 2021.08.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1400 5964542 2021.08.12 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5964539 2021.08.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5964545 2021.08.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5964540 2021.08.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5964537 2021.08.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5964538 2021.08.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 19 5964536 2021.08.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 37 5964533 2021.08.12 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 5 5964535 2021.08.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5964532 2021.08.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 27 5964531 2021.08.12 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 5964534 2021.08.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 110 5962800 2021.08.11 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5962801 2021.08.11 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5962802 2021.08.11 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 5962799 2021.08.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 600 5962343 2021.08.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 18 5962342 2021.08.11 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 5962321 2021.08.11 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5962206 2021.08.11 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 5962201 2021.08.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5962199 2021.08.11 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5962197 2021.08.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5962196 2021.08.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 350 5962195 2021.08.11 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5962194 2021.08.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5962193 2021.08.11 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 13 5962192 2021.08.11 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5962191 2021.08.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5962190 2021.08.11 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5962189 2021.08.11 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5962188 2021.08.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5957983 2021.08.09 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5957985 2021.08.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 5957986 2021.08.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5957984 2021.08.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 18 5957981 2021.08.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5957980 2021.08.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5957978 2021.08.09 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5957979 2021.08.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 18 5957982 2021.08.09 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5957977 2021.08.09 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 5 5957976 2021.08.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5957975 2021.08.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 5957974 2021.08.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5957972 2021.08.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 5 5957973 2021.08.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5957971 2021.08.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5957970 2021.08.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 5957969 2021.08.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 5957967 2021.08.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 5957968 2021.08.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 5955772 2021.08.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 240 5955775 2021.08.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 420 5955776 2021.08.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5955773 2021.08.08 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5955766 2021.08.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5955770 2021.08.08 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5955769 2021.08.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5955771 2021.08.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5955765 2021.08.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5955767 2021.08.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 19 5955768 2021.08.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5955763 2021.08.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5955762 2021.08.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 140 5955764 2021.08.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5955761 2021.08.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 5955760 2021.08.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 5955758 2021.08.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 5955759 2021.08.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 5955757 2021.08.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5955756 2021.08.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 5955755 2021.08.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 130 5955754 2021.08.08 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 5955753 2021.08.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5955751 2021.08.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5955750 2021.08.08 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5955752 2021.08.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2200 5955749 2021.08.06 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5950218 2021.08.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5950216 2021.08.06 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5950217 2021.08.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5950215 2021.08.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5950213 2021.08.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5950214 2021.08.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 17 5950212 2021.08.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5950211 2021.08.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 5950209 2021.08.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5950210 2021.08.06 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 5950208 2021.08.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5950207 2021.08.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5950206 2021.08.06 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5950205 2021.08.06 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5950204 2021.08.06 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 5950200 2021.08.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5950203 2021.08.06 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 9 5950199 2021.08.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5950198 2021.08.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 26 5950197 2021.08.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5950202 2021.08.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 26 5950201 2021.08.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 5950195 2021.08.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 17 5950196 2021.08.06 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 4 5950193 2021.08.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5950194 2021.08.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 23 5950192 2021.08.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 36 5950191 2021.08.06 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5950400 2021.08.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 154 5950189 2021.08.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5950188 2021.08.05 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 5948199 2021.08.05 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5948198 2021.08.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5948197 2021.08.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 450 5948194 2021.08.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 5948193 2021.08.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5948195 2021.08.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5948192 2021.08.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 900 5948190 2021.08.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5948188 2021.08.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5948187 2021.08.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5944622 2021.08.03 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 5942537 2021.08.02 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 7 5942536 2021.08.02 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5942535 2021.08.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5942079 2021.08.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5942078 2021.08.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5942077 2021.08.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5942076 2021.08.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5942075 2021.08.02 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5942074 2021.08.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5942070 2021.08.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5942071 2021.08.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5942069 2021.08.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 52 5942072 2021.08.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5942068 2021.08.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 5942067 2021.08.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 5942073 2021.08.02 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 10 5942066 2021.08.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5942064 2021.08.02 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 7 5942065 2021.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 5942063 2021.08.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5942062 2021.08.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 800 5942060 2021.08.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5942061 2021.08.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5942059 2021.08.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 29 5942058 2021.08.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5932253 2021.07.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5932252 2021.07.29 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5932251 2021.07.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5932250 2021.07.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5932269 2021.07.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5932268 2021.07.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5932267 2021.07.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5932266 2021.07.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5932265 2021.07.29 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 7 5932264 2021.07.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5932263 2021.07.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5932262 2021.07.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5932261 2021.07.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5932260 2021.07.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5932259 2021.07.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5932258 2021.07.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5932257 2021.07.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5932256 2021.07.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 5932255 2021.07.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5932248 2021.07.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 5932247 2021.07.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5932246 2021.07.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 5932245 2021.07.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 5932244 2021.07.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5932243 2021.07.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5932242 2021.07.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 5932241 2021.07.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5932240 2021.07.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5932239 2021.07.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 14 5932236 2021.07.29 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5932235 2021.07.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 5932238 2021.07.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5932234 2021.07.29 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5932233 2021.07.29 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5931485 2021.07.28 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 3 5931486 2021.07.28 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 5931484 2021.07.28 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5931482 2021.07.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 5931481 2021.07.28 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5931483 2021.07.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5931480 2021.07.28 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5931479 2021.07.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 5931478 2021.07.28 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5931477 2021.07.28 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5931476 2021.07.28 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5931475 2021.07.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5931473 2021.07.28 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5931474 2021.07.28 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5931472 2021.07.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5931468 2021.07.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5931469 2021.07.28 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5931471 2021.07.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5931470 2021.07.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5925671 2021.07.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5925670 2021.07.26 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5925672 2021.07.26 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5925669 2021.07.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5925673 2021.07.26 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5918816 2021.07.24 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5918819 2021.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 56 5918815 2021.07.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5918814 2021.07.24 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5918818 2021.07.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 5911639 2021.07.21 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5911641 2021.07.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5911638 2021.07.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 330 5911637 2021.07.21 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5911640 2021.07.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 107 5911636 2021.07.21 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5911635 2021.07.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5911634 2021.07.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5911633 2021.07.21 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5911632 2021.07.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5911630 2021.07.21 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5911629 2021.07.21 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5911628 2021.07.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5911627 2021.07.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 260 5911626 2021.07.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5911625 2021.07.21 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5910436 2021.07.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5910435 2021.07.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 18 5910433 2021.07.20 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 4 5910431 2021.07.20 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5910432 2021.07.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5910430 2021.07.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5910434 2021.07.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 5910429 2021.07.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5910428 2021.07.20 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 5910427 2021.07.20 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5910426 2021.07.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 11 5910424 2021.07.20 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 5910425 2021.07.20 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 4 5910423 2021.07.20 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5907158 2021.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 5906973 2021.07.19 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 30 5906975 2021.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 44 5906974 2021.07.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5906971 2021.07.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5906970 2021.07.19 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5906968 2021.07.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 5906969 2021.07.19 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5906966 2021.07.19 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5906965 2021.07.19 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5906964 2021.07.19 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5906963 2021.07.19 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5906962 2021.07.19 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5906961 2021.07.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 29 5906960 2021.07.19 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5906959 2021.07.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5906955 2021.07.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5906958 2021.07.19 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5906956 2021.07.19 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 5906957 2021.07.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5906954 2021.07.19 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5906953 2021.07.19 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5906952 2021.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5906951 2021.07.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5906947 2021.07.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 800 5906948 2021.07.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5906946 2021.07.19 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5906950 2021.07.19 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5906949 2021.07.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5903500 2021.07.18 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5903501 2021.07.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5903497 2021.07.18 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5903499 2021.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5903495 2021.07.18 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5903498 2021.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 110 5903496 2021.07.18 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5902417 2021.07.18 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5902415 2021.07.18 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5902414 2021.07.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5902413 2021.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 90 5902198 2021.07.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 5902199 2021.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 450 5902197 2021.07.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5902196 2021.07.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5902195 2021.07.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5900803 2021.07.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5900801 2021.07.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 5900800 2021.07.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5900797 2021.07.17 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5900802 2021.07.17 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 5900795 2021.07.17 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5900799 2021.07.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 280 5900796 2021.07.17 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5900789 2021.07.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 5900798 2021.07.17 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 5900794 2021.07.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 5899694 2021.07.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5899598 2021.07.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5899599 2021.07.17 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 5899597 2021.07.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 210 5899596 2021.07.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5898137 2021.07.16 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5898136 2021.07.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5898135 2021.07.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5898134 2021.07.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5898133 2021.07.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5898132 2021.07.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5898131 2021.07.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5898153 2021.07.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5898152 2021.07.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5898151 2021.07.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 5898150 2021.07.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 5898149 2021.07.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5898148 2021.07.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5898147 2021.07.16 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5898146 2021.07.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 5898145 2021.07.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5898144 2021.07.16 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 19 5898143 2021.07.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5898142 2021.07.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5898141 2021.07.16 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5898140 2021.07.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 5898139 2021.07.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5898138 2021.07.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5898130 2021.07.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5898128 2021.07.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 5898127 2021.07.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5898126 2021.07.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5898125 2021.07.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5898124 2021.07.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5898123 2021.07.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 5898122 2021.07.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5898121 2021.07.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5898120 2021.07.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 90 5898118 2021.07.16 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5898117 2021.07.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5898116 2021.07.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5898115 2021.07.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5897685 2021.07.16 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5897684 2021.07.16 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5897683 2021.07.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5894341 2021.07.14 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5894342 2021.07.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2300 5894339 2021.07.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5894340 2021.07.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 5894338 2021.07.14 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 5894343 2021.07.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 5894337 2021.07.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 800 5894334 2021.07.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 5894335 2021.07.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 5894336 2021.07.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 320 5894333 2021.07.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 37 5894332 2021.07.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5894331 2021.07.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 350 5894328 2021.07.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5894330 2021.07.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 18 5894326 2021.07.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 5894325 2021.07.14 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5894329 2021.07.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5894327 2021.07.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 5894323 2021.07.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 140 5894324 2021.07.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5893368 2021.07.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 5891392 2021.07.13 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5891393 2021.07.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5891406 2021.07.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5891405 2021.07.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5891404 2021.07.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5891403 2021.07.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5891402 2021.07.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5891401 2021.07.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5891400 2021.07.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5891399 2021.07.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5891398 2021.07.13 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5891397 2021.07.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5891396 2021.07.13 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5891394 2021.07.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 5891395 2021.07.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5891389 2021.07.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5891390 2021.07.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5891391 2021.07.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5891384 2021.07.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 14 5891386 2021.07.13 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5891388 2021.07.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5891385 2021.07.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5891387 2021.07.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5891381 2021.07.13 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5891382 2021.07.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 5891379 2021.07.13 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5891383 2021.07.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 130 5891377 2021.07.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5891376 2021.07.13 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5891378 2021.07.13 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5891374 2021.07.13 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5891375 2021.07.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 140 5891373 2021.07.12 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5888843 2021.07.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 280 5888771 2021.07.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5888716 2021.07.12 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5888714 2021.07.12 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5888713 2021.07.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5888712 2021.07.12 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 11 5888711 2021.07.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5888717 2021.07.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5888710 2021.07.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5879553 2021.07.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 13 5879197 2021.07.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5879145 2021.07.09 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5878400 2021.07.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5878401 2021.07.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5878399 2021.07.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5878397 2021.07.08 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5878398 2021.07.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5878396 2021.07.08 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 5878394 2021.07.08 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 3 5878395 2021.07.08 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5878210 2021.07.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5878209 2021.07.08 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5878208 2021.07.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5878206 2021.07.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5878207 2021.07.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5876905 2021.07.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5875785 2021.07.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5872921 2021.07.06 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5872627 2021.07.06 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5872517 2021.07.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5872516 2021.07.06 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5872422 2021.07.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5872423 2021.07.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5872421 2021.07.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5872420 2021.07.06 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5872325 2021.07.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5872324 2021.07.06 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5872326 2021.07.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5872327 2021.07.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5872322 2021.07.06 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5872323 2021.07.06 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5872321 2021.07.06 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5871591 2021.07.06 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5871590 2021.07.06 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5871589 2021.07.06 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5871588 2021.07.06 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5871587 2021.07.06 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 5871586 2021.07.06 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5871585 2021.07.06 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 5871583 2021.07.06 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5871581 2021.07.06 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 5871582 2021.07.06 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5871580 2021.07.06 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5871579 2021.07.06 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5871578 2021.07.06 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5871576 2021.07.06 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5871577 2021.07.06 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 3 5871575 2021.07.06 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 5871574 2021.07.06 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5871573 2021.07.05 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5867264 2021.07.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5867263 2021.07.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5867261 2021.07.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5867260 2021.07.04 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5856020 2021.06.30 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5856018 2021.06.30 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5856019 2021.06.30 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5856017 2021.06.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5856021 2021.06.30 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5856016 2021.06.30 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 5855972 2021.06.30 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5855971 2021.06.30 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5855973 2021.06.30 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 6 5855970 2021.06.30 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5855519 2021.06.29 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 5855520 2021.06.29 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 5855521 2021.06.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5855518 2021.06.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5855517 2021.06.29 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5855515 2021.06.29 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 5855514 2021.06.29 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 5855513 2021.06.29 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 6 5855512 2021.06.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5855516 2021.06.29 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5855510 2021.06.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5855509 2021.06.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5855508 2021.06.29 mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 5855511 2021.06.29 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5853036 2021.06.29 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5853034 2021.06.29 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5853035 2021.06.29 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 5853031 2021.06.29 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 5853030 2021.06.29 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 9 5853033 2021.06.29 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5853032 2021.06.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5850151 2021.06.27 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5850150 2021.06.27 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5850148 2021.06.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5850149 2021.06.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5850147 2021.06.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5850146 2021.06.27 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5850144 2021.06.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5850145 2021.06.27 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5850143 2021.06.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5850142 2021.06.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5850139 2021.06.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 160 5850140 2021.06.27 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 7 5850141 2021.06.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5850138 2021.06.27 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 5850137 2021.06.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 5850135 2021.06.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5850136 2021.06.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 110 5850134 2021.06.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5850133 2021.06.27 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5850128 2021.06.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5850130 2021.06.27 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 5850132 2021.06.27 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5850127 2021.06.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5850131 2021.06.27 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5850126 2021.06.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 270 5850129 2021.06.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5844591 2021.06.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5844461 2021.06.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5844460 2021.06.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5844458 2021.06.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5844457 2021.06.26 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5844456 2021.06.26 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5844455 2021.06.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5844454 2021.06.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5844453 2021.06.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 26 5844452 2021.06.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5844451 2021.06.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5844450 2021.06.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5844449 2021.06.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5844448 2021.06.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 24 5844447 2021.06.26 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5844446 2021.06.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5844445 2021.06.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5844444 2021.06.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 52 5844443 2021.06.26 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5844442 2021.06.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5844441 2021.06.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5844440 2021.06.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5844439 2021.06.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 5844438 2021.06.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5844437 2021.06.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5844436 2021.06.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5844435 2021.06.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5844434 2021.06.26 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 6 5844433 2021.06.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 330 5844432 2021.06.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5844431 2021.06.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5844430 2021.06.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5844429 2021.06.26 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 5844428 2021.06.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5844427 2021.06.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 5844426 2021.06.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 158 5844425 2021.06.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5844424 2021.06.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5844423 2021.06.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5844422 2021.06.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5844421 2021.06.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5844420 2021.06.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5844419 2021.06.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 230 5844418 2021.06.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5844417 2021.06.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5844416 2021.06.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5844415 2021.06.26 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5844414 2021.06.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5844413 2021.06.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5833603 2021.06.22 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5833593 2021.06.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5833592 2021.06.22 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5833591 2021.06.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5833590 2021.06.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5833589 2021.06.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5833588 2021.06.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5833587 2021.06.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5833586 2021.06.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5833585 2021.06.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5833584 2021.06.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5833583 2021.06.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5833582 2021.06.22 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5833581 2021.06.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 5833580 2021.06.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5833579 2021.06.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5833578 2021.06.22 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5833577 2021.06.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5833576 2021.06.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5833575 2021.06.22 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5833574 2021.06.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5833573 2021.06.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5833572 2021.06.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5833571 2021.06.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5833570 2021.06.22 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5833088 2021.06.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5833087 2021.06.22 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5833085 2021.06.22 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5833084 2021.06.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5833083 2021.06.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5833082 2021.06.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5833081 2021.06.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5833080 2021.06.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5833079 2021.06.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5833078 2021.06.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5833077 2021.06.22 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5833076 2021.06.22 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5833075 2021.06.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5833074 2021.06.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5833073 2021.06.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5833072 2021.06.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5833071 2021.06.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5833070 2021.06.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5833069 2021.06.22 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5833068 2021.06.22 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 5833067 2021.06.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 140 5833066 2021.06.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5833065 2021.06.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5833064 2021.06.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5833063 2021.06.22 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5833062 2021.06.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5833061 2021.06.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5833060 2021.06.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 5833059 2021.06.22