Pełna lista obserwacji drużyny

TP Dubelt #1 : Grzegorz Grygoruk


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5647171 2021.05.15 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5647172 2021.05.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5647170 2021.05.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5647169 2021.05.15 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5647173 2021.05.15 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5647168 2021.05.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5646217 2021.05.15 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 5646219 2021.05.15 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5646218 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5646215 2021.05.15 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5646216 2021.05.15 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5645853 2021.05.15 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5645854 2021.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5645850 2021.05.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5645851 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 7 5645852 2021.05.15 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5645849 2021.05.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5645848 2021.05.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5645843 2021.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 5645846 2021.05.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5645844 2021.05.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5645845 2021.05.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5645847 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5645841 2021.05.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 5645842 2021.05.15 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5645840 2021.05.15 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5645839 2021.05.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5645837 2021.05.15 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5645838 2021.05.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5645836 2021.05.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5645834 2021.05.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 16 5645833 2021.05.15 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5645835 2021.05.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5645832 2021.05.15 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5645344 2021.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5645345 2021.05.15 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 5638936 2021.05.14 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 7 5638934 2021.05.13 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5638933 2021.05.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5638940 2021.05.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5638938 2021.05.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5638939 2021.05.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5638937 2021.05.13 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 6 5638932 2021.05.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 5638941 2021.05.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 14 5638935 2021.05.13 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 5638931 2021.05.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5638927 2021.05.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5638929 2021.05.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5638926 2021.05.13 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 5638930 2021.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 5638920 2021.05.13 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5638924 2021.05.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5638928 2021.05.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 5638921 2021.05.13 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 5638916 2021.05.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 8 5638925 2021.05.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5638918 2021.05.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5638917 2021.05.13 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 12 5638919 2021.05.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5638923 2021.05.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5638922 2021.05.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5636028 2021.05.13 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5636029 2021.05.13 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 5636026 2021.05.13 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5636027 2021.05.13 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5636025 2021.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5635578 2021.05.13 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 5635087 2021.05.13 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5635086 2021.05.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5635089 2021.05.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5635088 2021.05.13 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5635090 2021.05.13 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5633407 2021.05.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5633406 2021.05.12 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5633416 2021.05.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 4 5633414 2021.05.12 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5633413 2021.05.12 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5633412 2021.05.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5633410 2021.05.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 5633415 2021.05.12 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5633409 2021.05.12 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 5633411 2021.05.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5633408 2021.05.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5633423 2021.05.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5633422 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5633421 2021.05.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5633420 2021.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5633419 2021.05.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5633418 2021.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5633417 2021.05.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 5633404 2021.05.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5633403 2021.05.12 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5633402 2021.05.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5633401 2021.05.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5633400 2021.05.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 21 5633399 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5633398 2021.05.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5633397 2021.05.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5633396 2021.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5633395 2021.05.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 5633394 2021.05.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5633393 2021.05.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5633392 2021.05.12 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13 5633405 2021.05.12 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5633391 2021.05.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5629374 2021.05.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5629373 2021.05.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5629372 2021.05.11 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5629371 2021.05.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5629370 2021.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5629369 2021.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5629368 2021.05.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5629367 2021.05.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5629366 2021.05.11 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5629365 2021.05.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5629364 2021.05.11 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5629363 2021.05.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5629362 2021.05.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5629361 2021.05.11 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 5 5629360 2021.05.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5629359 2021.05.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5629358 2021.05.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5629357 2021.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5629356 2021.05.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5629355 2021.05.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5629354 2021.05.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5629353 2021.05.11 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5624376 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 300 5624375 2021.05.11 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5621996 2021.05.11 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5621995 2021.05.11 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5621159 2021.05.10 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5621172 2021.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5621171 2021.05.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5621170 2021.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5621169 2021.05.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5621168 2021.05.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5621167 2021.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5621166 2021.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5621165 2021.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5621164 2021.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5621163 2021.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5621162 2021.05.10 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5621161 2021.05.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5621160 2021.05.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5621155 2021.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5621154 2021.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5621153 2021.05.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5621152 2021.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5621151 2021.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5621150 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5621149 2021.05.10 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5621145 2021.05.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 78 5621156 2021.05.10 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5621144 2021.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 5621146 2021.05.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5621147 2021.05.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5621158 2021.05.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5621148 2021.05.10 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5621143 2021.05.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13 5621157 2021.05.10 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5612309 2021.05.09 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 8 5612318 2021.05.09 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5612316 2021.05.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5612389 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5612312 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5612321 2021.05.09 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 5612314 2021.05.09 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 5612313 2021.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5612315 2021.05.09 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5612328 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 5612317 2021.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5612310 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5612307 2021.05.09 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 5612333 2021.05.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5612329 2021.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5612330 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5612332 2021.05.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5612331 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5612327 2021.05.09 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5612326 2021.05.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5612325 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5612324 2021.05.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5612322 2021.05.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5612308 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5612311 2021.05.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5612323 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 240 5612319 2021.05.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5612320 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 5612334 2021.05.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 5612302 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 5612303 2021.05.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 5612305 2021.05.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 5613149 2021.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 130 5612300 2021.05.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5613148 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5612298 2021.05.09 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5613147 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 24 5612297 2021.05.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5613145 2021.05.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 5613146 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 5612299 2021.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 60 5612301 2021.05.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5612335 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 5612304 2021.05.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5613144 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5605100 2021.05.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5605098 2021.05.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5605097 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5605099 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5605095 2021.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5605096 2021.05.09 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5605094 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 70 5605093 2021.05.09 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 6 5605092 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 16 5605101 2021.05.09 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5605091 2021.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5601930 2021.05.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5601817 2021.05.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 5601816 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5601815 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5601814 2021.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5601813 2021.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5601812 2021.05.09 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5601811 2021.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5601810 2021.05.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5601809 2021.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5601808 2021.05.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 5601807 2021.05.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5601806 2021.05.09 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5601805 2021.05.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5601804 2021.05.09 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5601803 2021.05.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5601802 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5601801 2021.05.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5601800 2021.05.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5601799 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5601798 2021.05.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 5601797 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5601796 2021.05.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5601795 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5601794 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 8 5601793 2021.05.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5601792 2021.05.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5601791 2021.05.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5601790 2021.05.09 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5601789 2021.05.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5601788 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5601787 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5601786 2021.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5601785 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5601784 2021.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 28 5601783 2021.05.09 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5601782 2021.05.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5601781 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5601780 2021.05.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 5601779 2021.05.09 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5601778 2021.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5601777 2021.05.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5601776 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5601775 2021.05.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5601774 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5601773 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5601772 2021.05.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5601771 2021.05.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5601833 2021.05.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5601832 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5601831 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5601830 2021.05.09 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 5601829 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5601828 2021.05.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5601827 2021.05.09 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 5601826 2021.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 5601825 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5601824 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5601823 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5601822 2021.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5601821 2021.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5601820 2021.05.09 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5601819 2021.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5601818 2021.05.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5601770 2021.05.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5601769 2021.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5601768 2021.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5601767 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5601766 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 5601765 2021.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5601764 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5601763 2021.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5601762 2021.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 7 5601761 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 12 5601760 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5601759 2021.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5601758 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 4 5601757 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5601756 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5601755 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5600970 2021.05.09 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5600969 2021.05.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5600968 2021.05.09 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5598796 2021.05.08 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5596248 2021.05.08 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5595861 2021.05.08 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 5595652 2021.05.08 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5595262 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5595267 2021.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5595258 2021.05.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5595256 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5595259 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5595255 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 5595253 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 22 5595252 2021.05.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5595247 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 5595250 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 4 5595244 2021.05.08 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 5595245 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5595303 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5595299 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 200 5595298 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5595296 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5595290 2021.05.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5595286 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 5595281 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 18 5595280 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5595284 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5595279 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5595278 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5595276 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5595274 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5595273 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5595272 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5595294 2021.05.08 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 4 5595301 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5595293 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 4 5595300 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 5595295 2021.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5595292 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5595291 2021.05.08 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 5595297 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 32 5595283 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 12 5595288 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5595287 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5595289 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5595282 2021.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5595285 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5595277 2021.05.08 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5595275 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5595271 2021.05.08 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5595270 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5595269 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5595268 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5595266 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5595265 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5595260 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5595254 2021.05.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5595261 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5595257 2021.05.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 5595248 2021.05.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5595246 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5595249 2021.05.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5587681 2021.05.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5587679 2021.05.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5587678 2021.05.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5587677 2021.05.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5587676 2021.05.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5587675 2021.05.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 5587674 2021.05.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5587673 2021.05.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5587672 2021.05.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5587671 2021.05.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 14 5587670 2021.05.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5587669 2021.05.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5587668 2021.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5587667 2021.05.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 6 5587666 2021.05.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5587665 2021.05.07 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 5587664 2021.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5587663 2021.05.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5587662 2021.05.07 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 5587661 2021.05.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5587660 2021.05.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5587659 2021.05.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5587658 2021.05.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5587657 2021.05.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5587656 2021.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5587655 2021.05.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5587654 2021.05.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5587653 2021.05.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5583546 2021.05.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5583548 2021.05.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5583547 2021.05.07 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5581908 2021.05.06 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 5581907 2021.05.06 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 5581905 2021.05.06 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5581904 2021.05.06 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5581906 2021.05.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5581509 2021.05.06 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 7 5581511 2021.05.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 5581510 2021.05.06 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5581378 2021.05.06 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5581320 2021.05.06 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5581319 2021.05.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5581318 2021.05.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5580817 2021.05.06 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 5580816 2021.05.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5580814 2021.05.06 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5580813 2021.05.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5580815 2021.05.06 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 14 5580811 2021.05.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5580810 2021.05.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5580812 2021.05.06 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5580808 2021.05.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5580809 2021.05.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 240 5580807 2021.05.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 14 5580804 2021.05.06 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 11 5580805 2021.05.06 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5580806 2021.05.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 5580801 2021.05.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5580802 2021.05.06 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5580803 2021.05.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5580622 2021.05.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5580619 2021.05.06 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5580621 2021.05.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 5580620 2021.05.06 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5580618 2021.05.06 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5580617 2021.05.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5580616 2021.05.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5580615 2021.05.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5580614 2021.05.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5580613 2021.05.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5580612 2021.05.06 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5580611 2021.05.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5580609 2021.05.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5580610 2021.05.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5579901 2021.05.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5579492 2021.05.05 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5572237 2021.05.04 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5572236 2021.05.04 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5572233 2021.05.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5572235 2021.05.04 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5572232 2021.05.04 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5572231 2021.05.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5568264 2021.05.04 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5568220 2021.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5568219 2021.05.04 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 5568217 2021.05.04 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5568218 2021.05.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 5568215 2021.05.04 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 5 5568213 2021.05.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5568214 2021.05.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5568212 2021.05.04 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 6 5568211 2021.05.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5567880 2021.05.04 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5567879 2021.05.04 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5567877 2021.05.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5566852 2021.05.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5566851 2021.05.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5566847 2021.05.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5566848 2021.05.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5566849 2021.05.03 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 4 5566844 2021.05.03 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5566850 2021.05.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5566843 2021.05.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5566846 2021.05.03 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5566845 2021.05.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5566842 2021.05.03 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5566841 2021.05.03 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 5566836 2021.05.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5566840 2021.05.03 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5566839 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 80 5566834 2021.05.03 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 270 5566837 2021.05.03 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5566832 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5566835 2021.05.03 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 70 5566838 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5566828 2021.05.03 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5566830 2021.05.03 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 5566829 2021.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5566825 2021.05.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 300 5566831 2021.05.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5566827 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5566826 2021.05.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5566833 2021.05.03 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 350 5554451 2021.05.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5554449 2021.05.02 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5554450 2021.05.02 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5554448 2021.05.02 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5554447 2021.05.02 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5554446 2021.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 5554445 2021.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5549666 2021.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 450 5549665 2021.05.01 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5549662 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5549667 2021.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5549663 2021.05.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5549661 2021.05.01 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5549660 2021.05.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5549664 2021.05.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5549255 2021.05.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5549257 2021.05.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5549246 2021.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5549247 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5549252 2021.05.01 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 5549244 2021.05.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5549256 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5549250 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 700 5549245 2021.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5549254 2021.05.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5549249 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 5 5549241 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5549251 2021.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5549248 2021.05.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5549242 2021.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5549243 2021.05.01 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5549258 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5549253 2021.05.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5544580 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5544579 2021.05.01 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5544578 2021.05.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5544577 2021.05.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5544576 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5544575 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5544574 2021.05.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5544573 2021.05.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5544572 2021.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5544571 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5544570 2021.05.01 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5544569 2021.05.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5544921 2021.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5544920 2021.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 5544919 2021.05.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 5544918 2021.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 22 5544917 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 5544916 2021.05.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5544915 2021.05.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5544914 2021.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 90 5544913 2021.05.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5544912 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 32 5544911 2021.05.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5544910 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 5544909 2021.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5544908 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 8 5544907 2021.05.01 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5544906 2021.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5544548 2021.05.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5544546 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 5544545 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5544544 2021.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 13 5544543 2021.05.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 5544542 2021.05.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5544541 2021.05.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5544540 2021.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5544539 2021.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5544538 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5544537 2021.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5544536 2021.05.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5544535 2021.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 32 5544534 2021.05.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5544533 2021.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 5544568 2021.05.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5544567 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 5544566 2021.05.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5544565 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5544564 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 155 5544563 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5544562 2021.05.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5544561 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5544560 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5544559 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5544558 2021.05.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5544557 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 5544556 2021.05.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5544554 2021.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5544555 2021.05.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5544553 2021.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 70 5544552 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5544551 2021.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5544550 2021.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5544549 2021.05.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5544532 2021.05.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5544531 2021.05.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 5544530 2021.05.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 24 5544528 2021.05.01 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5544527 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 5544525 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 57 5544524 2021.05.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5544526 2021.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5544522 2021.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 5544523 2021.05.01 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5544521 2021.05.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5540716 2021.04.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 22 5540708 2021.04.30 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5540707 2021.04.30 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 8 5540711 2021.04.30 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5540705 2021.04.30 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5540714 2021.04.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 5540709 2021.04.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 5540710 2021.04.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 5540712 2021.04.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5540713 2021.04.30 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5540717 2021.04.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5540706 2021.04.30 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5540715 2021.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5540704 2021.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5527107 2021.04.28 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5527108 2021.04.28 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5526888 2021.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5526887 2021.04.28 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 2 5526886 2021.04.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5526885 2021.04.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5526884 2021.04.28 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5526882 2021.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5526881 2021.04.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5526880 2021.04.28 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5526879 2021.04.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5526878 2021.04.28 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5526877 2021.04.28 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5526876 2021.04.28 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5526875 2021.04.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5526874 2021.04.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5526873 2021.04.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5526872 2021.04.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5526871 2021.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5526870 2021.04.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5526869 2021.04.28 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 2 5526868 2021.04.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 5526867 2021.04.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5526866 2021.04.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5526865 2021.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5526864 2021.04.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5526863 2021.04.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 4 5526862 2021.04.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5526861 2021.04.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5526860 2021.04.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5526859 2021.04.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5526858 2021.04.28 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5526857 2021.04.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5526856 2021.04.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 5526855 2021.04.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5526854 2021.04.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5526853 2021.04.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5526852 2021.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5526851 2021.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5526850 2021.04.28 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 3 5526849 2021.04.28 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5526848 2021.04.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5524561 2021.04.27 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5524560 2021.04.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5524559 2021.04.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5524558 2021.04.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5524557 2021.04.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5524556 2021.04.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5524555 2021.04.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5524554 2021.04.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 5524577 2021.04.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5524576 2021.04.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5524575 2021.04.27 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5524574 2021.04.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5524573 2021.04.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5524572 2021.04.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 5524571 2021.04.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5524570 2021.04.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 5524569 2021.04.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5524567 2021.04.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5524566 2021.04.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5524565 2021.04.27 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5524564 2021.04.27 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 8 5524563 2021.04.27 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5524562 2021.04.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5524548 2021.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5524547 2021.04.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5524546 2021.04.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5524545 2021.04.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5524544 2021.04.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5524543 2021.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5524542 2021.04.27 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 5 5524541 2021.04.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5524540 2021.04.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5524539 2021.04.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5524538 2021.04.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5524551 2021.04.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5524549 2021.04.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5524536 2021.04.26 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 5524537 2021.04.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5524550 2021.04.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5518077 2021.04.26 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 5518076 2021.04.26 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5518075 2021.04.26 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5518074 2021.04.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5507117 2021.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5507118 2021.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5507116 2021.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 450 5507115 2021.04.25 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 5507114 2021.04.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5507111 2021.04.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5507105 2021.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 13 5507112 2021.04.25 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 36 5507107 2021.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5507103 2021.04.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5507106 2021.04.25 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5507108 2021.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 5507104 2021.04.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5507110 2021.04.25 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5507109 2021.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5507101 2021.04.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5507100 2021.04.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5507102 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5507099 2021.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5507097 2021.04.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5505415 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5505414 2021.04.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5505413 2021.04.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5505412 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5505411 2021.04.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5505410 2021.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5505409 2021.04.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5505408 2021.04.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5505407 2021.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5505406 2021.04.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5505405 2021.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5505404 2021.04.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5505403 2021.04.25 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5505402 2021.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5505401 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 5505400 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5505399 2021.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5505398 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5505397 2021.04.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5505396 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5505395 2021.04.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5505394 2021.04.25 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5505393 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5505392 2021.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5505391 2021.04.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5505390 2021.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5505389 2021.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5505125 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5505124 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5505123 2021.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5505122 2021.04.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5505120 2021.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5505119 2021.04.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5505118 2021.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5505117 2021.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 5505116 2021.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5505115 2021.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 70 5500995 2021.04.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5500994 2021.04.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5500990 2021.04.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5500991 2021.04.24 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5500993 2021.04.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 16 5500992 2021.04.24 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5500356 2021.04.24 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5500353 2021.04.24 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 5 5500350 2021.04.24 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5500352 2021.04.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5500351 2021.04.24 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5500348 2021.04.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5495715 2021.04.23 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 3 5495713 2021.04.23 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5495714 2021.04.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5495711 2021.04.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5495712 2021.04.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 300 5495729 2021.04.23 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5495728 2021.04.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 28 5495726 2021.04.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 14 5495731 2021.04.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5495724 2021.04.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5495727 2021.04.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 5495725 2021.04.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5495723 2021.04.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5495722 2021.04.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5495720 2021.04.23 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5495721 2021.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5495719 2021.04.23 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5495717 2021.04.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 13 5495718 2021.04.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5495716 2021.04.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5495730 2021.04.23 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5495709 2021.04.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5495708 2021.04.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5495707 2021.04.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5495710 2021.04.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5495705 2021.04.23 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5495706 2021.04.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5495703 2021.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5495704 2021.04.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5495702 2021.04.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5495699 2021.04.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5495700 2021.04.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5495701 2021.04.23 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5495698 2021.04.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5495697 2021.04.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5495696 2021.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5491072 2021.04.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5491020 2021.04.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 350 5491019 2021.04.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5491018 2021.04.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5491017 2021.04.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 13 5491016 2021.04.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5491015 2021.04.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 13 5491014 2021.04.22 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5491013 2021.04.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 5491012 2021.04.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 5491011 2021.04.22 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5491009 2021.04.22 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5491008 2021.04.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5491010 2021.04.21 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5491007 2021.04.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 5483623 2021.04.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5483555 2021.04.21 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5483478 2021.04.21 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5483477 2021.04.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5483494 2021.04.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5483493 2021.04.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5483492 2021.04.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5483491 2021.04.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 5483490 2021.04.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5483489 2021.04.21 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5483488 2021.04.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5483487 2021.04.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5483486 2021.04.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5483485 2021.04.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5483484 2021.04.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5483483 2021.04.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5483482 2021.04.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5483481 2021.04.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5483480 2021.04.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5483479 2021.04.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5483510 2021.04.21 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5483509 2021.04.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 5483508 2021.04.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5483507 2021.04.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5483506 2021.04.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5483505 2021.04.21 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5483504 2021.04.21 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5483503 2021.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 5483502 2021.04.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5483501 2021.04.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 5483500 2021.04.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5483499 2021.04.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5483498 2021.04.21 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5483497 2021.04.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 5483496 2021.04.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 6 5483495 2021.04.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5483476 2021.04.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5483475 2021.04.21 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5483474 2021.04.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 5483473 2021.04.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5483472 2021.04.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5483471 2021.04.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5483470 2021.04.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5483469 2021.04.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5483468 2021.04.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5483467 2021.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5483466 2021.04.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5483465 2021.04.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5483464 2021.04.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 5483463 2021.04.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5483462 2021.04.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5483461 2021.04.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5483460 2021.04.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5483459 2021.04.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 43 5483458 2021.04.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 18 5483457 2021.04.21 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5483456 2021.04.21 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5483455 2021.04.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 13 5483454 2021.04.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5483453 2021.04.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 119 5483452 2021.04.21 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5483451 2021.04.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 5483450 2021.04.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5483449 2021.04.21 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5483448 2021.04.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5483447 2021.04.21 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 8 5483446 2021.04.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5483445 2021.04.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5483100 2021.04.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 5483101 2021.04.20 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5478619 2021.04.20 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5478617 2021.04.20 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5478614 2021.04.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5478616 2021.04.20 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5478618 2021.04.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5478612 2021.04.20 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5478613 2021.04.20 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 210 5478615 2021.04.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5478126 2021.04.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5478127 2021.04.20 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 5478123 2021.04.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5478125 2021.04.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 49 5478122 2021.04.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5478124 2021.04.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 59 5478121 2021.04.20 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 21 5477989 2021.04.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5477987 2021.04.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 11 5477985 2021.04.20 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 5477984 2021.04.20 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 5477988 2021.04.20 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5477986 2021.04.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5477983 2021.04.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 82 5477982 2021.04.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 5477981 2021.04.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 5477980 2021.04.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 300 5477979 2021.04.20 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5477296 2021.04.20 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5477031 2021.04.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5475408 2021.04.19 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5475264 2021.04.19 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5475256 2021.04.19 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5475252 2021.04.19 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5475254 2021.04.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5475249 2021.04.19 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5475246 2021.04.19 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 15 5475244 2021.04.19 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5475243 2021.04.19 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5475241 2021.04.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5475247 2021.04.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5475236 2021.04.19 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5475235 2021.04.19 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5475234 2021.04.19 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5475233 2021.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5472259 2021.04.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5472260 2021.04.19 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5472257 2021.04.19 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5472258 2021.04.19 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5472256 2021.04.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 5472255 2021.04.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 74 5462470 2021.04.18 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5462468 2021.04.18 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 5462469 2021.04.18 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 90 5462465 2021.04.18 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 5462466 2021.04.18 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5462464 2021.04.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5462467 2021.04.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 5462462 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5462463 2021.04.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 5462461 2021.04.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5462486 2021.04.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5462485 2021.04.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 21 5462483 2021.04.18 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 7 5462484 2021.04.18 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5462482 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5462481 2021.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 32 5462480 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 16 5462479 2021.04.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 5462478 2021.04.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 147 5462476 2021.04.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 11 5462477 2021.04.18 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5462474 2021.04.18 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5462473 2021.04.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 28 5462475 2021.04.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 38 5462471 2021.04.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5462472 2021.04.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5460929 2021.04.18 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 170 5460930 2021.04.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5460925 2021.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5460931 2021.04.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5460926 2021.04.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 40 5460924 2021.04.17 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5460923 2021.04.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5460927 2021.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 5460922 2021.04.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5460921 2021.04.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5460920 2021.04.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5451723 2021.04.16 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 6 5451724 2021.04.16 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5451722 2021.04.16 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5449802 2021.04.15 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 14 5449801 2021.04.15 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5449800 2021.04.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5449162 2021.04.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5449161 2021.04.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5449160 2021.04.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5449158 2021.04.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5449159 2021.04.15 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5446389 2021.04.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5446385 2021.04.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 64 5446386 2021.04.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 5446387 2021.04.14 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 5446382 2021.04.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 184 5446383 2021.04.14 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5446388 2021.04.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5446380 2021.04.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 5446381 2021.04.14 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5446378 2021.04.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 45 5446379 2021.04.14 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 8 5446384 2021.04.14 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 86 5446376 2021.04.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 61 5446375 2021.04.14 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 5446377 2021.04.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5443392 2021.04.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 7 5443393 2021.04.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5443389 2021.04.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5443391 2021.04.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 5443394 2021.04.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5443387 2021.04.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5443388 2021.04.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 22 5443386 2021.04.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5443390 2021.04.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 21 5443384 2021.04.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 5443382 2021.04.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 38 5443381 2021.04.13 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 5440285 2021.04.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5439626 2021.04.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 5439624 2021.04.12 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 8 5439625 2021.04.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5439623 2021.04.12 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5439620 2021.04.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5439622 2021.04.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5439619 2021.04.12 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5439617 2021.04.12 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 5439618 2021.04.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5439621 2021.04.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5439616 2021.04.12 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5438035 2021.04.12 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5437857 2021.04.12 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5437853 2021.04.12 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5437855 2021.04.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5436306 2021.04.12 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 70 5436307 2021.04.12 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5436308 2021.04.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5436304 2021.04.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 5436305 2021.04.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5436302 2021.04.12 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 350 5436303 2021.04.12 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5436301 2021.04.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 550 5436299 2021.04.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 400 5436300 2021.04.12 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5436298 2021.04.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 5436297 2021.04.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5436296 2021.04.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5436295 2021.04.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 5435531 2021.04.12 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5435530 2021.04.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5435528 2021.04.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5435526 2021.04.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 5435529 2021.04.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 5435525 2021.04.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 18 5435527 2021.04.12 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 14 5435524 2021.04.12 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 40 5435523 2021.04.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 420 5435521 2021.04.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 5435522 2021.04.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5435520 2021.04.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5435518 2021.04.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5435519 2021.04.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5435517 2021.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5435340 2021.04.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 5435341 2021.04.12 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5432014 2021.04.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5432015 2021.04.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5425186 2021.04.11 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 40 5424498 2021.04.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5424265 2021.04.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5424264 2021.04.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 11 5424263 2021.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5424262 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 5424261 2021.04.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5424260 2021.04.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5424259 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5424258 2021.04.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5424257 2021.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5424256 2021.04.11 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5424255 2021.04.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5424254 2021.04.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5424253 2021.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5424252 2021.04.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5424251 2021.04.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5424250 2021.04.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 70 5424249 2021.04.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5424248 2021.04.11 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5424247 2021.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5424246 2021.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 5424245 2021.04.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5424244 2021.04.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5424243 2021.04.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5424281 2021.04.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5424280 2021.04.11 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5424279 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5424278 2021.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5424277 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5424276 2021.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5424275 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5424274 2021.04.11 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5424273 2021.04.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 18 5424272 2021.04.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5424271 2021.04.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5424270 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5424269 2021.04.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5424268 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5424267 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5424266 2021.04.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 220 5424242 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 5424241 2021.04.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 58 5424240 2021.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5424239 2021.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 28 5424238 2021.04.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5424237 2021.04.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5424236 2021.04.11 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5424235 2021.04.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 16 5424234 2021.04.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5424233 2021.04.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5424232 2021.04.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5424231 2021.04.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5424230 2021.04.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5424229 2021.04.11 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 4 5424228 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 17 5424227 2021.04.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5420716 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5417210 2021.04.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5417049 2021.04.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5417048 2021.04.10 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5417047 2021.04.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5417046 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5417045 2021.04.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5417065 2021.04.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5417064 2021.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5417063 2021.04.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5417062 2021.04.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5417061 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5417060 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5417059 2021.04.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5417058 2021.04.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5417057 2021.04.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5417056 2021.04.10 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5417055 2021.04.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5417054 2021.04.10 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5417053 2021.04.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5417052 2021.04.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5417051 2021.04.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5417050 2021.04.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5417044 2021.04.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5417043 2021.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5417042 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 14 5417041 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6