Pełna lista obserwacji drużyny

Henryk Piernikarczyk : Henryk Piernikarczyk


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5100238 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5100243 2021.01.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5100271 2021.01.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5100241 2021.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5100266 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5100267 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5100268 2021.01.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5100269 2021.01.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5100270 2021.01.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 5089535 2021.01.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5085823 2021.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5085797 2021.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5085798 2021.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5085799 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5085821 2021.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5085822 2021.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 32 5085836 2021.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 19 5085795 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5077405 2021.01.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5077402 2021.01.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5076415 2021.01.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5076414 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5076413 2021.01.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 5076412 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 5076411 2021.01.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 5076409 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5076400 2021.01.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5076408 2021.01.10 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5076407 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5076406 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5076416 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5076444 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 90 5076464 2021.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 24 5076460 2021.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5076452 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 5076451 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5076450 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 5076449 2021.01.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5076448 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 5076447 2021.01.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5076446 2021.01.10 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5074973 2021.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5074856 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 53 5074972 2021.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5074963 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5074960 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5074801 2021.01.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5074844 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5074851 2021.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5074862 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5074873 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 55 5074882 2021.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5074923 2021.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5074924 2021.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5074958 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 55 5074956 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 5074951 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5074927 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5074925 2021.01.09 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 4 5057635 2021.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 29 5047857 2021.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5047852 2021.01.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5047859 2021.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5046986 2021.01.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5046919 2021.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 27 5046918 2021.01.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5046917 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5046916 2021.01.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5046915 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5046914 2021.01.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5046913 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 5046912 2021.01.03 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5046911 2021.01.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 5046909 2021.01.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5047018 2021.01.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 5046987 2021.01.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5046988 2021.01.03 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5046989 2021.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5047025 2021.01.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5047021 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5047020 2021.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 5046992 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 5047014 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5046994 2021.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5046993 2021.01.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5046990 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5036101 2021.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 21 5036106 2021.01.02 mapa