Pełna lista obserwacji drużyny

Szymon Olszewski : Szymon Olszewski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5904868 2021.07.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5904866 2021.07.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5904867 2021.07.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5904864 2021.07.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5904865 2021.07.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 5904862 2021.07.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5904861 2021.07.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5904863 2021.07.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5904860 2021.07.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5904859 2021.07.17 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5904856 2021.07.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5904858 2021.07.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5904857 2021.07.17 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5904855 2021.07.17 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5885435 2021.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5885436 2021.07.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5885437 2021.07.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5885434 2021.07.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5885433 2021.07.10 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5885432 2021.07.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5869542 2021.07.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5869540 2021.07.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5869541 2021.07.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5869539 2021.07.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5869538 2021.07.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5869536 2021.07.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5869537 2021.07.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5869535 2021.07.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5869534 2021.07.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5869533 2021.07.04 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5869532 2021.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5869531 2021.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5869530 2021.07.04 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5869529 2021.07.04 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5869528 2021.07.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5848393 2021.06.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5848392 2021.06.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5848391 2021.06.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5848389 2021.06.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5848390 2021.06.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5848388 2021.06.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5848387 2021.06.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5848385 2021.06.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5848386 2021.06.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5848384 2021.06.27 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5848383 2021.06.27 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5848382 2021.06.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5848381 2021.06.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5848380 2021.06.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5848379 2021.06.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5848378 2021.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5844687 2021.06.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5844686 2021.06.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5844685 2021.06.26 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5844684 2021.06.26 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5832592 2021.06.22 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5831226 2021.06.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5831225 2021.06.21 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5831241 2021.06.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5831239 2021.06.21 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5831240 2021.06.21 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 5831238 2021.06.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5831237 2021.06.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5831235 2021.06.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5831234 2021.06.21 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5831232 2021.06.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5831231 2021.06.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5831233 2021.06.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5831230 2021.06.21 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5831236 2021.06.21 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5831228 2021.06.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5831229 2021.06.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5831227 2021.06.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5831222 2021.06.21 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5831223 2021.06.21 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5831221 2021.06.20 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5831220 2021.06.20 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5831224 2021.06.20 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5831218 2021.06.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5831219 2021.06.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5831217 2021.06.20 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5831215 2021.06.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5831214 2021.06.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5831213 2021.06.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5831216 2021.06.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5831212 2021.06.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5831211 2021.06.20 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 5831210 2021.06.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5831209 2021.06.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5825457 2021.06.19 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5825452 2021.06.19 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5825451 2021.06.19 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5825456 2021.06.19 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5825455 2021.06.19 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5825453 2021.06.19 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5825454 2021.06.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5825450 2021.06.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5825446 2021.06.19 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5825445 2021.06.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5825447 2021.06.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5825448 2021.06.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5825449 2021.06.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5825443 2021.06.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5825444 2021.06.19 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5825442 2021.06.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5812665 2021.06.15 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5812663 2021.06.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5812661 2021.06.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5812664 2021.06.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5812662 2021.06.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5812658 2021.06.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5812660 2021.06.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5812655 2021.06.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5812656 2021.06.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5812659 2021.06.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5812651 2021.06.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 5812657 2021.06.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 5812654 2021.06.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5812653 2021.06.15 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5812648 2021.06.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5812650 2021.06.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5812649 2021.06.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5812652 2021.06.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5812647 2021.06.15 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5812645 2021.06.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5812646 2021.06.15 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5790124 2021.06.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5774985 2021.06.06 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5774983 2021.06.06 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5774982 2021.06.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5774984 2021.06.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5774980 2021.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5774986 2021.06.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5774979 2021.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5774981 2021.06.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5774978 2021.06.06 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5774975 2021.06.06 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5774977 2021.06.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5774976 2021.06.06 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5774974 2021.06.06 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5766647 2021.06.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5766648 2021.06.05 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5766646 2021.06.05 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5757305 2021.06.04 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5757306 2021.06.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5757304 2021.06.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5757303 2021.06.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5757300 2021.06.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5757299 2021.06.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5757302 2021.06.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5757296 2021.06.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5757301 2021.06.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5757298 2021.06.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5757297 2021.06.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5757295 2021.06.04 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5753435 2021.06.03 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5753432 2021.06.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5753434 2021.06.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5753433 2021.06.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5753430 2021.06.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5753429 2021.06.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5753431 2021.06.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 5753450 2021.06.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5753448 2021.06.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5753449 2021.06.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5753446 2021.06.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5753444 2021.06.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5753443 2021.06.03 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5753445 2021.06.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5753451 2021.06.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5753441 2021.06.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5753439 2021.06.03 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5753440 2021.06.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5753447 2021.06.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5753442 2021.06.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5753438 2021.06.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5753436 2021.06.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5753437 2021.06.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5745108 2021.06.01 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5730392 2021.05.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5730391 2021.05.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5726988 2021.05.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5726990 2021.05.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5726989 2021.05.29 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5726986 2021.05.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5726987 2021.05.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5726984 2021.05.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5726983 2021.05.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5726985 2021.05.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5726982 2021.05.29 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5726981 2021.05.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5726980 2021.05.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5726979 2021.05.29 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5726977 2021.05.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5726976 2021.05.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5726978 2021.05.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5726975 2021.05.29 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5726972 2021.05.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5726974 2021.05.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5726973 2021.05.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5726971 2021.05.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5726970 2021.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5726969 2021.05.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5726967 2021.05.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5726968 2021.05.29 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5726965 2021.05.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5726966 2021.05.29 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5726964 2021.05.29 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5697840 2021.05.23 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5697838 2021.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5697841 2021.05.23 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5697839 2021.05.23 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5697836 2021.05.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5697835 2021.05.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5697837 2021.05.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5697834 2021.05.23 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5697832 2021.05.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5697833 2021.05.23 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5697831 2021.05.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5697829 2021.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5697830 2021.05.23 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5697828 2021.05.23 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5690806 2021.05.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5690807 2021.05.22 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5690805 2021.05.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5690808 2021.05.21 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5690804 2021.05.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5655832 2021.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5655835 2021.05.16 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5655834 2021.05.16 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5655833 2021.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5655830 2021.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5655828 2021.05.16 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5655831 2021.05.16 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5655829 2021.05.16 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5655827 2021.05.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5655826 2021.05.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 5655825 2021.05.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5650533 2021.05.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5650535 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5650532 2021.05.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5650534 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5650531 2021.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5650530 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5650549 2021.05.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5650550 2021.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5650548 2021.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5650547 2021.05.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5650551 2021.05.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5650545 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5650546 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5650544 2021.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5650541 2021.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5650540 2021.05.15 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5650539 2021.05.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5650542 2021.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5650537 2021.05.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5650543 2021.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5650536 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5650538 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5650528 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5650529 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5650525 2021.05.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5650527 2021.05.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5650526 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5650523 2021.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5650522 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5650520 2021.05.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5650521 2021.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5650518 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5650519 2021.05.15 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5650515 2021.05.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5650516 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5650524 2021.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5650517 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5650514 2021.05.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5650512 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5650511 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5650509 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5650510 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5650508 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5650513 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5650507 2021.05.15 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5650506 2021.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5650505 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5650503 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5650504 2021.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5650502 2021.05.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5650501 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5650499 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5650500 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5650498 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5650495 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5650497 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5650496 2021.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5650492 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5650494 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5650491 2021.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5650487 2021.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5650493 2021.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5650490 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5650489 2021.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5650483 2021.05.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5650488 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5650484 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5650485 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5650486 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5650482 2021.05.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5614353 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5595656 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5591553 2021.05.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5591552 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5591551 2021.05.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5591550 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5591549 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5591546 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5591548 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5591547 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5591544 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5591545 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5591542 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5591543 2021.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5591541 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5591540 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5591538 2021.05.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5591537 2021.05.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5591536 2021.05.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 5591539 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5591535 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5591534 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5582941 2021.05.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5582942 2021.05.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5582940 2021.05.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5582938 2021.05.06 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 5582939 2021.05.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5582936 2021.05.06 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 7 5582935 2021.05.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 5582937 2021.05.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5563995 2021.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5563996 2021.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5563994 2021.05.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5543231 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5540165 2021.04.30 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5533497 2021.04.29 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5533496 2021.04.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5521323 2021.04.27 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5516481 2021.04.26 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5516480 2021.04.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5510314 2021.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5510313 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5510310 2021.04.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5510312 2021.04.25 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5510308 2021.04.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5510311 2021.04.25 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5510307 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5510309 2021.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5510305 2021.04.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5510306 2021.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5510304 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5510302 2021.04.25 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5510303 2021.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5510301 2021.04.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5510299 2021.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5510298 2021.04.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5510297 2021.04.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5510300 2021.04.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5510296 2021.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5510293 2021.04.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5510295 2021.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5510294 2021.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5510291 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5510292 2021.04.25 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5510290 2021.04.25 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5510289 2021.04.25 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 5510288 2021.04.25 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5504285 2021.04.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5504288 2021.04.24 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5504290 2021.04.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5504287 2021.04.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5504289 2021.04.24 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5504286 2021.04.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5504283 2021.04.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5504282 2021.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5504281 2021.04.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5504284 2021.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5504280 2021.04.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5504279 2021.04.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5504274 2021.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5504277 2021.04.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5504278 2021.04.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5504275 2021.04.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5504272 2021.04.24 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5504273 2021.04.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5504276 2021.04.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 5504270 2021.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5504271 2021.04.24 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5504269 2021.04.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5504268 2021.04.24 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5504266 2021.04.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5504265 2021.04.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 5504267 2021.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5504264 2021.04.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 5469623 2021.04.18 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5469621 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5462307 2021.04.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5462305 2021.04.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5462306 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5462304 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5462303 2021.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5462323 2021.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5462322 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5462321 2021.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5462315 2021.04.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5462319 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5462320 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5462318 2021.04.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5462316 2021.04.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5462317 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5462311 2021.04.18 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5462313 2021.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5462310 2021.04.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5462308 2021.04.18 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5462309 2021.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5462314 2021.04.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 5462312 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5462301 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5462300 2021.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5462296 2021.04.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5462294 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5462298 2021.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5462295 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5462293 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5462291 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5462292 2021.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5462299 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5462287 2021.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5462288 2021.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5462290 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5462289 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5462297 2021.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5462286 2021.04.18 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5454851 2021.04.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 5454850 2021.04.17 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 5454849 2021.04.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5454848 2021.04.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5427105 2021.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5427102 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5427100 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5427103 2021.04.11 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5427101 2021.04.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5427104 2021.04.11 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 5427107 2021.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5427106 2021.04.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5427098 2021.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5427099 2021.04.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5427096 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5427097 2021.04.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5427094 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5427095 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5427091 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5427089 2021.04.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5427093 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5427090 2021.04.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5427088 2021.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5427092 2021.04.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5427084 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5427083 2021.04.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5427085 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5427086 2021.04.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5427082 2021.04.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5427087 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5421510 2021.04.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5421513 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5421506 2021.04.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5421508 2021.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5421514 2021.04.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5421511 2021.04.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5421512 2021.04.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5421507 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5421509 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5421505 2021.04.10 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5397572 2021.04.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5398098 2021.04.05 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5397576 2021.04.05 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5398096 2021.04.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5398097 2021.04.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5397574 2021.04.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5397571 2021.04.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5397575 2021.04.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5397570 2021.04.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5397573 2021.04.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5397569 2021.04.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5397567 2021.04.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5397568 2021.04.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5398095 2021.04.05 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5397565 2021.04.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5397561 2021.04.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5397564 2021.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5397563 2021.04.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5397560 2021.04.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5397562 2021.04.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5398094 2021.04.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5397556 2021.04.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5397553 2021.04.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5397557 2021.04.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5397558 2021.04.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5397554 2021.04.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5397555 2021.04.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5397559 2021.04.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5397551 2021.04.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5397550 2021.04.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5397549 2021.04.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5397552 2021.04.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5387129 2021.04.04 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5381207 2021.04.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5381206 2021.04.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5381205 2021.04.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5381203 2021.04.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5381204 2021.04.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5381197 2021.04.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5381201 2021.04.03 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 5381195 2021.04.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5381196 2021.04.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5381202 2021.04.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5381198 2021.04.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5381193 2021.04.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5381194 2021.04.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5381200 2021.04.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5381199 2021.04.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5381192 2021.04.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5381191 2021.04.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5374577 2021.04.02 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5351053 2021.03.28 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5351054 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5347573 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5347590 2021.03.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 5347589 2021.03.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5347585 2021.03.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5347587 2021.03.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5347586 2021.03.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5347588 2021.03.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5347583 2021.03.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 5347582 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5347581 2021.03.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5347580 2021.03.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5347584 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5347579 2021.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5347576 2021.03.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5347577 2021.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5347578 2021.03.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5347575 2021.03.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5347572 2021.03.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5347571 2021.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5347569 2021.03.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5347591 2021.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5347568 2021.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5347567 2021.03.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5347566 2021.03.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5347565 2021.03.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5347564 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5347570 2021.03.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5347563 2021.03.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 5347560 2021.03.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5347561 2021.03.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5347559 2021.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 5347558 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 5347562 2021.03.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5345062 2021.03.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5345061 2021.03.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5345063 2021.03.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5345064 2021.03.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5345065 2021.03.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 5345066 2021.03.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 5345059 2021.03.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5345058 2021.03.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5345060 2021.03.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5345052 2021.03.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5345056 2021.03.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5345049 2021.03.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5345057 2021.03.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5345053 2021.03.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5345054 2021.03.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5345045 2021.03.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5345048 2021.03.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5345055 2021.03.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5345050 2021.03.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5345043 2021.03.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5345044 2021.03.27 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5345051 2021.03.27 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5345042 2021.03.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5337363 2021.03.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5316462 2021.03.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5316459 2021.03.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5316461 2021.03.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5316457 2021.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5316464 2021.03.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5316456 2021.03.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5316455 2021.03.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 5316460 2021.03.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 5316463 2021.03.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 5316458 2021.03.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 5316452 2021.03.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5316451 2021.03.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5316453 2021.03.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5316454 2021.03.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 5316465 2021.03.21 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 14 5310694 2021.03.20 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 40 5310695 2021.03.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 5310693 2021.03.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5310696 2021.03.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5310692 2021.03.20 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 200 5310690 2021.03.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 5310691 2021.03.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5310686 2021.03.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5310687 2021.03.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5310688 2021.03.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5310685 2021.03.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5310684 2021.03.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5310689 2021.03.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5310683 2021.03.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5310682 2021.03.20 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5310681 2021.03.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 5310679 2021.03.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5310680 2021.03.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5310678 2021.03.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5310677 2021.03.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5295881 2021.03.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5295880 2021.03.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5295879 2021.03.14 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5295877 2021.03.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5295878 2021.03.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5295876 2021.03.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5295875 2021.03.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5295872 2021.03.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 5295873 2021.03.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5295874 2021.03.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5295871 2021.03.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5295870 2021.03.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5295868 2021.03.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5295869 2021.03.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5295867 2021.03.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5295866 2021.03.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5295865 2021.03.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5295864 2021.03.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5261547 2021.03.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5261548 2021.03.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5261546 2021.03.07 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5261545 2021.03.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5261544 2021.03.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 25 5261543 2021.03.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5261542 2021.03.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5261541 2021.03.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5261540 2021.03.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5261538 2021.03.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5261539 2021.03.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5256723 2021.03.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5256724 2021.03.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5256722 2021.03.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5256720 2021.03.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5256719 2021.03.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5256717 2021.03.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5256718 2021.03.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5256716 2021.03.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5256715 2021.03.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5256713 2021.03.06 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 30 5256714 2021.03.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 50 5256712 2021.03.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 74 5256711 2021.03.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5253588 2021.03.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5253586 2021.03.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5253587 2021.03.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5253583 2021.03.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5253585 2021.03.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5253582 2021.03.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5253584 2021.03.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 5253581 2021.03.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5253580 2021.03.05 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 5253579 2021.03.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5235840 2021.02.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5235841 2021.02.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5235839 2021.02.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5235838 2021.02.28 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5235837 2021.02.28 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5232005 2021.02.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 5232006 2021.02.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5232004 2021.02.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5232002 2021.02.28 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5232000 2021.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5232001 2021.02.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5232020 2021.02.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5232019 2021.02.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5232018 2021.02.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5232017 2021.02.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5232016 2021.02.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5232015 2021.02.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5232014 2021.02.28 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5232013 2021.02.28 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5232012 2021.02.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5232009 2021.02.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5232011 2021.02.27 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 5232021 2021.02.27 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5232007 2021.02.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5232010 2021.02.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 18 5232008 2021.02.26 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5216313 2021.02.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5203902 2021.02.21 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 5203898 2021.02.20 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5203900 2021.02.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5203901 2021.02.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5203899 2021.02.20 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5203897 2021.02.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5193483 2021.02.19 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5193479 2021.02.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5193482 2021.02.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5193484 2021.02.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5193481 2021.02.19 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5193480 2021.02.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5193478 2021.02.19 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 5193477 2021.02.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5193476 2021.02.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5193486 2021.02.19 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5193475 2021.02.19 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5193472 2021.02.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5193474 2021.02.19 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 15 5193473 2021.02.19 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5193470 2021.02.19 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 5204324 2021.02.19 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5179297 2021.02.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5179296 2021.02.14 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5177382 2021.02.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5177381 2021.02.14 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5177380 2021.02.14 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 20 5177379 2021.02.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5174351 2021.02.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5174349 2021.02.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5174352 2021.02.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5174348 2021.02.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5174353 2021.02.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5174345 2021.02.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5174350 2021.02.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 5174347 2021.02.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 5174346 2021.02.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 5174344 2021.02.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 5174343 2021.02.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5174342 2021.02.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5173170 2021.02.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5173169 2021.02.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5173168 2021.02.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5173167 2021.02.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5173166 2021.02.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5173164 2021.02.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5173165 2021.02.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 20 5173162 2021.02.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5159960 2021.02.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 5159959 2021.02.07 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5159958 2021.02.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5159957 2021.02.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5159956 2021.02.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5159955 2021.02.07 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 4 5159954 2021.02.07 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5155746 2021.02.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 5155745 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5137782 2021.01.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5137781 2021.01.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5137779 2021.01.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5137780 2021.01.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5137778 2021.01.31 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5137777 2021.01.31 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5137776 2021.01.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5137775 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5137773 2021.01.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 5137772 2021.01.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5137771 2021.01.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5137774 2021.01.31 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5137770 2021.01.31 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 5137768 2021.01.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5137766 2021.01.31 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 5137767 2021.01.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1000 5137765 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 5137769 2021.01.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5133285 2021.01.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5133287 2021.01.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5133284 2021.01.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5133286 2021.01.30 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5133283 2021.01.30 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5133281 2021.01.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5133282 2021.01.30 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5131843 2021.01.29 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5118024 2021.01.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5118023 2021.01.24 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5118022 2021.01.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5118021 2021.01.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5118020 2021.01.24 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5118019 2021.01.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 5118018 2021.01.24 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5118017 2021.01.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5118016 2021.01.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5118015 2021.01.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5118014 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5118013 2021.01.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5118012 2021.01.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5118011 2021.01.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5118010 2021.01.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5118009 2021.01.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5118008 2021.01.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5118007 2021.01.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5118006 2021.01.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5118005 2021.01.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5118004 2021.01.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5118003 2021.01.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 8 5118002 2021.01.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5118001 2021.01.24 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5118000 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5117999 2021.01.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5114719 2021.01.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 5114717 2021.01.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5114718 2021.01.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5114715 2021.01.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 5114716 2021.01.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5114714 2021.01.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5114713 2021.01.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5114712 2021.01.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5114711 2021.01.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5114709 2021.01.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5114708 2021.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5114710 2021.01.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5114707 2021.01.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5114705 2021.01.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5114706 2021.01.23 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 16 5112011 2021.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5112010 2021.01.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5112012 2021.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5112008 2021.01.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5112009 2021.01.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5112007 2021.01.22 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5112004 2021.01.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5112006 2021.01.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5112005 2021.01.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5112001 2021.01.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5112002 2021.01.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5112003 2021.01.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5093915 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5093912 2021.01.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5093911 2021.01.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5093909 2021.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5093931 2021.01.17 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5093924 2021.01.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5093928 2021.01.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5093927 2021.01.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 5093925 2021.01.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5093922 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5093926 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5093930 2021.01.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5093920 2021.01.17 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 5093918 2021.01.17 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 5093919 2021.01.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5093929 2021.01.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5093916 2021.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5093917 2021.01.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5093921 2021.01.17 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 15 5093923 2021.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5088643 2021.01.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5088641 2021.01.16 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5088642 2021.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5088640 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5088639 2021.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5088637 2021.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5088638 2021.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5088635 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5088636 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5088632 2021.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5088634 2021.01.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5088633 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5088631 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5088630 2021.01.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5088628 2021.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5088629 2021.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5088626 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5088627 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5088625 2021.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5088624 2021.01.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5088623 2021.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5054963 2021.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5054962 2021.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5045531 2021.01.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5042608 2021.01.03 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5035447 2021.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 5035448 2021.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5035443 2021.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5035449 2021.01.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5035446 2021.01.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5035442 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5035445 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5035441 2021.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5035444 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5035439 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5035438 2021.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 5035437 2021.01.02 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5035440 2021.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 5035435 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5035436 2021.01.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 5035434 2021.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5035433 2021.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5035432 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5035431 2021.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5035429 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5035430 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5035426 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5035427 2021.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5035425 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 5035428 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5035423 2021.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5035424 2021.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5035422 2021.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5035421 2021.01.02 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5028413 2021.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 5028415 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5028411 2021.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5028410 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5028416 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5028412 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5028408 2021.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5028406 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5028407 2021.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5028409 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5028405 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5028404 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5028398 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5028403 2021.01.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 5028402 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5028399 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5028400 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5028401 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5028396 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5028397 2021.01.01 mapa