Pełna lista obserwacji drużyny

Szymon Olszewski : Szymon Olszewski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5093915 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5093912 2021.01.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5093911 2021.01.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5093909 2021.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5093931 2021.01.17 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5093924 2021.01.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5093928 2021.01.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5093927 2021.01.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5093925 2021.01.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5093922 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5093926 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5093930 2021.01.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5093920 2021.01.17 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 5093918 2021.01.17 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 5093919 2021.01.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5093929 2021.01.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5093916 2021.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5093917 2021.01.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5093921 2021.01.17 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 15 5093923 2021.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5088643 2021.01.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5088641 2021.01.16 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5088642 2021.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5088640 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5088639 2021.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5088637 2021.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5088638 2021.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5088635 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5088636 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5088632 2021.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5088634 2021.01.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5088633 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5088631 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5088630 2021.01.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5088628 2021.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5088629 2021.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5088626 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5088627 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5088625 2021.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5088624 2021.01.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5088623 2021.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5054963 2021.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5054962 2021.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5045531 2021.01.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5042608 2021.01.03 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5035447 2021.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 5035448 2021.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5035443 2021.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5035449 2021.01.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5035446 2021.01.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5035442 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5035445 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5035441 2021.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5035444 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5035439 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5035438 2021.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 5035437 2021.01.02 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5035440 2021.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 5035435 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5035436 2021.01.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 5035434 2021.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5035433 2021.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5035432 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5035431 2021.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5035429 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5035430 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5035426 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5035427 2021.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5035425 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 5035428 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5035423 2021.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5035424 2021.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5035422 2021.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5035421 2021.01.02 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5028413 2021.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 5028415 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5028411 2021.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5028410 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5028416 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5028412 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5028408 2021.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5028406 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5028407 2021.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5028409 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5028405 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5028404 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5028398 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5028403 2021.01.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 5028402 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5028399 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5028400 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5028401 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5028396 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5028397 2021.01.01 mapa