Pełna lista obserwacji drużyny

Kacper Mikulski : Kacper Mikulski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki uszatka, Asio otus 18 5115890 2021.01.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5116099 2021.01.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5115886 2021.01.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5115887 2021.01.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5115888 2021.01.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5115889 2021.01.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5115891 2021.01.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5115892 2021.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5115893 2021.01.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5115898 2021.01.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5115894 2021.01.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5115895 2021.01.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 5115896 2021.01.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 5115897 2021.01.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5104310 2021.01.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5078743 2021.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5074507 2021.01.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5074508 2021.01.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5074505 2021.01.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 5074506 2021.01.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5074504 2021.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5074501 2021.01.11 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5074503 2021.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5074500 2021.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5074502 2021.01.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 5074499 2021.01.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5074498 2021.01.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 5074496 2021.01.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 5074495 2021.01.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5074497 2021.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5074493 2021.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5074494 2021.01.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5074492 2021.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5074490 2021.01.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5074491 2021.01.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5074489 2021.01.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5074488 2021.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 58 5064185 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5064194 2021.01.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5064192 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5064190 2021.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5064189 2021.01.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5064187 2021.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5064196 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5064198 2021.01.09 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5064207 2021.01.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 5064209 2021.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 5064216 2021.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5064220 2021.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5064233 2021.01.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 5064228 2021.01.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5060661 2021.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5060660 2021.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5060659 2021.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5060657 2021.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5060658 2021.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5060477 2021.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5060476 2021.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5060475 2021.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5060246 2021.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5060245 2021.01.08 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 5060243 2021.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5060244 2021.01.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5060242 2021.01.08 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5059970 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5059971 2021.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5059968 2021.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5059969 2021.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5059967 2021.01.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5059966 2021.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5059972 2021.01.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5059482 2021.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5059481 2021.01.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 5059480 2021.01.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 5059479 2021.01.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5059478 2021.01.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5059267 2021.01.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5059266 2021.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5059265 2021.01.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5059264 2021.01.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 8 5059263 2021.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5059262 2021.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5059261 2021.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5059260 2021.01.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 8 5059259 2021.01.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5059258 2021.01.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5061217 2021.01.08 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 5 5047312 2021.01.04 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 4 5047311 2021.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5047310 2021.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5047309 2021.01.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 5047308 2021.01.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5047306 2021.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5047307 2021.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5047304 2021.01.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 5047302 2021.01.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5047303 2021.01.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 16 5047301 2021.01.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5042482 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5042480 2021.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5042479 2021.01.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 5042481 2021.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 5042478 2021.01.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5042476 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5042477 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5042475 2021.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5042483 2021.01.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5042474 2021.01.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5042473 2021.01.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5042472 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 5042469 2021.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5042470 2021.01.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 8 5042471 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 5042468 2021.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5035842 2021.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5035848 2021.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5029469 2021.01.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5029470 2021.01.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5029471 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5029472 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5029473 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5029474 2021.01.01 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5029475 2021.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 5029476 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 5029477 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5029468 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5029467 2021.01.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5029458 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 5029459 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5029460 2021.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 5029462 2021.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 5029463 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5029464 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5029465 2021.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5029466 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5029478 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5029480 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5029500 2021.01.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 5029501 2021.01.01 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5029502 2021.01.01 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5029503 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5029504 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5029505 2021.01.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5029519 2021.01.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5029522 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 5029499 2021.01.01 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5029498 2021.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 5029497 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5029481 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5029482 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5029483 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5029484 2021.01.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 5029485 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5029486 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5029487 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 5029496 2021.01.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5030591 2021.01.01 mapa