Pełna lista obserwacji drużyny

Michał Leszczyński : Michał Leszczyński


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5648386 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5641350 2021.05.14 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5640911 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5641355 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5641354 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5641353 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5641352 2021.05.14 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5641351 2021.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5641349 2021.05.14 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5621012 2021.05.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5614130 2021.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5608051 2021.05.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5601253 2021.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5601140 2021.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5594809 2021.05.08 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5594808 2021.05.08 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5589813 2021.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5589666 2021.05.08 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5589506 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5589507 2021.05.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5594815 2021.05.07 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5579464 2021.05.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5579459 2021.05.06 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5575504 2021.05.05 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5575503 2021.05.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5558758 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5558689 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5558688 2021.05.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5558664 2021.05.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5558663 2021.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5558662 2021.05.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5558661 2021.05.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5558660 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5558658 2021.05.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5558659 2021.05.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5558647 2021.05.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5558646 2021.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5558645 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5558644 2021.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5558643 2021.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5558642 2021.05.03 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5545988 2021.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5545989 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5545975 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5545707 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5545708 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5545706 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5545701 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5545703 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5545704 2021.05.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5545702 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5545705 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5545700 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5545699 2021.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5545284 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5545285 2021.05.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5545280 2021.05.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5545279 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5545281 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5544955 2021.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5544884 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5544862 2021.05.01 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5544861 2021.05.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5544416 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5544417 2021.05.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5544199 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5544175 2021.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5544174 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5544173 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5544168 2021.05.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 20 5544169 2021.05.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5541925 2021.04.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5540916 2021.04.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5540828 2021.04.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5540827 2021.04.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5540829 2021.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5540826 2021.04.30 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5538183 2021.04.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5538166 2021.04.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5538164 2021.04.30 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5538165 2021.04.30 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5528856 2021.04.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5528855 2021.04.28 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5523235 2021.04.27 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5523241 2021.04.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5523242 2021.04.27 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5513790 2021.04.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5500361 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5487277 2021.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5448912 2021.04.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5448911 2021.04.15 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5439708 2021.04.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5427691 2021.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5427692 2021.04.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5427695 2021.04.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5427694 2021.04.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 60 5427693 2021.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5427032 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5426595 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5426215 2021.04.11 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5426213 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5426214 2021.04.11 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5422165 2021.04.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5419327 2021.04.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5419325 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5419324 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5419326 2021.04.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 5419323 2021.04.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5418418 2021.04.10 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5418419 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5421777 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5421778 2021.04.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5421779 2021.04.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5408158 2021.04.08 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5387881 2021.04.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5387882 2021.04.04 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5387883 2021.04.04 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5387884 2021.04.04 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5387885 2021.04.04 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5387886 2021.04.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5386298 2021.04.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5371607 2021.04.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 5371291 2021.04.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5346976 2021.03.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5346398 2021.03.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5346396 2021.03.28 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 5350948 2021.03.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5340964 2021.03.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5340281 2021.03.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5340280 2021.03.27 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5340211 2021.03.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5336325 2021.03.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5334935 2021.03.26 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5334462 2021.03.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5334463 2021.03.25 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5330120 2021.03.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5330121 2021.03.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5330119 2021.03.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5318650 2021.03.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5318651 2021.03.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5308972 2021.03.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5308971 2021.03.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5308968 2021.03.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5308969 2021.03.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5308970 2021.03.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 5308913 2021.03.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5308914 2021.03.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5308912 2021.03.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5301910 2021.03.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5301147 2021.03.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5301148 2021.03.16 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5289981 2021.03.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5282047 2021.03.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5275361 2021.03.10 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5256108 2021.03.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5256109 2021.03.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5256110 2021.03.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5256111 2021.03.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5256112 2021.03.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5245751 2021.03.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5242309 2021.03.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5239467 2021.03.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5235587 2021.02.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5235591 2021.02.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5235590 2021.02.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 5226478 2021.02.27 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 5217309 2021.02.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5217312 2021.02.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5217311 2021.02.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 5217307 2021.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5217310 2021.02.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5217308 2021.02.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5217306 2021.02.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5217304 2021.02.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5217305 2021.02.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5217120 2021.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5217021 2021.02.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5216964 2021.02.25 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5216960 2021.02.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5216962 2021.02.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5216961 2021.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5216959 2021.02.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 5216963 2021.02.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5216922 2021.02.25 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 5216921 2021.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5216920 2021.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5216894 2021.02.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5216896 2021.02.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5216898 2021.02.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5216897 2021.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5216893 2021.02.25 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5216895 2021.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5216892 2021.02.25 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5215693 2021.02.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5215409 2021.02.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5214422 2021.02.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5214421 2021.02.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5213094 2021.02.24 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5213095 2021.02.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 5211075 2021.02.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 5211074 2021.02.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5209908 2021.02.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 5209907 2021.02.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5209901 2021.02.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5209863 2021.02.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5209862 2021.02.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5213096 2021.02.23 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5207212 2021.02.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5200959 2021.02.21 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 5200960 2021.02.21 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5200597 2021.02.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5200599 2021.02.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5200598 2021.02.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5200479 2021.02.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5200478 2021.02.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5194562 2021.02.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5194561 2021.02.20 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5194560 2021.02.20 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5187424 2021.02.17 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5187427 2021.02.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5187425 2021.02.17 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5187423 2021.02.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5187422 2021.02.17 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5187421 2021.02.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5187420 2021.02.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5187419 2021.02.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5187418 2021.02.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5187417 2021.02.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5183373 2021.02.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5183374 2021.02.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5183375 2021.02.15 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 200 5183372 2021.02.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5184013 2021.02.15 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1000 5178607 2021.02.14 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5179579 2021.02.14 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5177456 2021.02.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5177457 2021.02.14 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 5173803 2021.02.13 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 5170762 2021.02.12 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5170761 2021.02.12 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5164663 2021.02.09 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5156169 2021.02.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5151531 2021.02.05 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5148859 2021.02.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5148858 2021.02.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5148857 2021.02.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5148856 2021.02.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5148854 2021.02.03 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5148855 2021.02.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5148853 2021.02.03 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5148852 2021.02.03 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 200 5145876 2021.02.02 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5126135 2021.01.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5122717 2021.01.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5117486 2021.01.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5118373 2021.01.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5118374 2021.01.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5118375 2021.01.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5118376 2021.01.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5118377 2021.01.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5118378 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 50 5118379 2021.01.24 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5115106 2021.01.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5114019 2021.01.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 5114018 2021.01.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 5114017 2021.01.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5113997 2021.01.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5113996 2021.01.23 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5113631 2021.01.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5113630 2021.01.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5113441 2021.01.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5113439 2021.01.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5113440 2021.01.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5113438 2021.01.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 150 5113437 2021.01.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 5113436 2021.01.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5113431 2021.01.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5113430 2021.01.23 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5113427 2021.01.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5113416 2021.01.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5113415 2021.01.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5113414 2021.01.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5113413 2021.01.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5113412 2021.01.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5113410 2021.01.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5113409 2021.01.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5113411 2021.01.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5113408 2021.01.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5115107 2021.01.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5118396 2021.01.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5118395 2021.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5118394 2021.01.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5118393 2021.01.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5118392 2021.01.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5118391 2021.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5115111 2021.01.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5115110 2021.01.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5115109 2021.01.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5115108 2021.01.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5110844 2021.01.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5110335 2021.01.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5110332 2021.01.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5110334 2021.01.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5110333 2021.01.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5110331 2021.01.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5109071 2021.01.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5099543 2021.01.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 21 5090914 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5090915 2021.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 19 5090916 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5090917 2021.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5090913 2021.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5090912 2021.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5090911 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5090910 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 71 5090909 2021.01.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 25 5090908 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5090907 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 140 5090918 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5090928 2021.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5091409 2021.01.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5090930 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5090929 2021.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5090919 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5090927 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 5090926 2021.01.16 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5090925 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5090924 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 42 5090923 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5090922 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5090921 2021.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5090920 2021.01.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5076623 2021.01.12 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5067072 2021.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5063216 2021.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5063215 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5062670 2021.01.09 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5052720 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5052721 2021.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5051998 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5051997 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5051416 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5051380 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5051379 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5051357 2021.01.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5051356 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5051342 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5051341 2021.01.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 5051340 2021.01.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5051339 2021.01.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5048979 2021.01.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5047366 2021.01.04 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5047034 2021.01.04 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5046673 2021.01.04 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5046377 2021.01.04 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5046030 2021.01.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5045970 2021.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5045971 2021.01.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5041360 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5040131 2021.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5040130 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5040129 2021.01.03 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5040064 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5040063 2021.01.03 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 5040061 2021.01.03 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5040062 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5040060 2021.01.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5039999 2021.01.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5039998 2021.01.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5039997 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5039968 2021.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5039967 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5039966 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5039911 2021.01.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5039910 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5039890 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5039889 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 25 5039888 2021.01.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 5039887 2021.01.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5039883 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5039882 2021.01.03 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5039884 2021.01.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5039881 2021.01.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5039880 2021.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5035971 2021.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5035941 2021.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5029424 2021.01.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5028783 2021.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5028249 2021.01.01 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5028179 2021.01.01 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5027676 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5027677 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5027678 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5027675 2021.01.01 mapa