Pełna lista obserwacji drużyny

Michał Leszczyński : Michał Leszczyński


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6302374 2021.12.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6302370 2021.12.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6302369 2021.12.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 22 6302372 2021.12.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6302368 2021.12.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6302367 2021.12.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6302366 2021.12.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6302339 2021.12.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6302338 2021.12.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6302335 2021.12.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6302337 2021.12.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6302334 2021.12.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6302336 2021.12.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6302332 2021.12.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6302331 2021.12.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 6302333 2021.12.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 6302330 2021.12.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6302329 2021.12.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6302328 2021.12.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6302327 2021.12.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 6302326 2021.12.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 6302325 2021.12.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6302324 2021.12.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6302308 2021.12.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6302306 2021.12.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 6302307 2021.12.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6302305 2021.12.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6302304 2021.12.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 6277532 2021.12.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6246312 2021.11.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6246310 2021.11.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6246311 2021.11.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6246309 2021.11.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6246313 2021.11.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6246308 2021.11.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6246214 2021.11.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6246213 2021.11.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6246212 2021.11.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6246211 2021.11.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6246210 2021.11.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 6246209 2021.11.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6246208 2021.11.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 36 6246207 2021.11.28 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 6246206 2021.11.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6246205 2021.11.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6241596 2021.11.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6232423 2021.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6232424 2021.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6232426 2021.11.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6232425 2021.11.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6232422 2021.11.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6232089 2021.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6232090 2021.11.21 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6232075 2021.11.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6232076 2021.11.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 6232050 2021.11.21 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6231958 2021.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6231960 2021.11.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6231959 2021.11.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 22 6231956 2021.11.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6231957 2021.11.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 6231622 2021.11.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6231623 2021.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6231546 2021.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6231393 2021.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6231379 2021.11.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 6231377 2021.11.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6231376 2021.11.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 15 6231378 2021.11.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6231374 2021.11.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 6231373 2021.11.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 13 6231372 2021.11.21 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6212400 2021.11.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 25 6212399 2021.11.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6212401 2021.11.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 6212402 2021.11.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 6212403 2021.11.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6212342 2021.11.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6212339 2021.11.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6212340 2021.11.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6212341 2021.11.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6212142 2021.11.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6212141 2021.11.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6212042 2021.11.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6208451 2021.11.11 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6208447 2021.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6208014 2021.11.11 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 3 6208013 2021.11.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6186440 2021.11.01 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6186439 2021.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6186438 2021.11.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6186436 2021.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6186437 2021.11.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6186314 2021.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6186316 2021.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6186318 2021.11.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6186315 2021.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6186317 2021.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6186210 2021.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6186201 2021.11.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6186193 2021.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6186194 2021.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6186063 2021.11.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6186062 2021.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6186048 2021.11.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 6186047 2021.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6186046 2021.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6185981 2021.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6185758 2021.11.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6185756 2021.11.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6185757 2021.11.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 13 6174016 2021.10.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6174015 2021.10.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 6173992 2021.10.28 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6173986 2021.10.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6173987 2021.10.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6173957 2021.10.28 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6173956 2021.10.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6173944 2021.10.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6173943 2021.10.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6173942 2021.10.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6170100 2021.10.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6167450 2021.10.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6167449 2021.10.25 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6164348 2021.10.24 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6158445 2021.10.23 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6145182 2021.10.17 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 6144724 2021.10.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 6144714 2021.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 70 6144715 2021.10.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 6144713 2021.10.17 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6144079 2021.10.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 6144080 2021.10.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6143779 2021.10.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 6143782 2021.10.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6143783 2021.10.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6143780 2021.10.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6143778 2021.10.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6143777 2021.10.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6143776 2021.10.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6143781 2021.10.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6143675 2021.10.17 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6147176 2021.10.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6138857 2021.10.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 6138856 2021.10.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6138855 2021.10.16 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 6138499 2021.10.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6122562 2021.10.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6103069 2021.10.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6096523 2021.10.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6096516 2021.10.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6096515 2021.10.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6096517 2021.10.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6096512 2021.10.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6096513 2021.10.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6096514 2021.10.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6096518 2021.10.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6096411 2021.10.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6096409 2021.10.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 6096352 2021.10.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6096351 2021.10.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6096353 2021.10.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 6096255 2021.10.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6096254 2021.10.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 6096252 2021.10.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6096256 2021.10.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 6096251 2021.10.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 6096253 2021.10.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6096209 2021.10.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6096210 2021.10.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6096206 2021.10.01 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6096207 2021.10.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 6096208 2021.10.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6094137 2021.09.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6094124 2021.09.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6094125 2021.09.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6094113 2021.09.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 18 6094111 2021.09.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6094105 2021.09.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6094104 2021.09.30 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 6094103 2021.09.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 6094106 2021.09.30 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 6094098 2021.09.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6094099 2021.09.30 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6094096 2021.09.30 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 6094097 2021.09.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6094070 2021.09.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6094069 2021.09.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6094071 2021.09.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6094068 2021.09.30 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6094066 2021.09.30 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6094067 2021.09.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6094065 2021.09.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 6086700 2021.09.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6080492 2021.09.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6080491 2021.09.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6075053 2021.09.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6075052 2021.09.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6075054 2021.09.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6075025 2021.09.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 6075023 2021.09.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 6075024 2021.09.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6075021 2021.09.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 6075026 2021.09.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 6075022 2021.09.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6075020 2021.09.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6075019 2021.09.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6075018 2021.09.24 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6048996 2021.09.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6048997 2021.09.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 6040024 2021.09.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6040025 2021.09.10 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6040020 2021.09.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 6040018 2021.09.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6040019 2021.09.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6039998 2021.09.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6039997 2021.09.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6039999 2021.09.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6038466 2021.09.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6038467 2021.09.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6038468 2021.09.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6038469 2021.09.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6036061 2021.09.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6036059 2021.09.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6036060 2021.09.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6034077 2021.09.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6034021 2021.09.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6034020 2021.09.07 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6034022 2021.09.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6033953 2021.09.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6033951 2021.09.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6033952 2021.09.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 6033950 2021.09.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6033856 2021.09.07 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 6033840 2021.09.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6033842 2021.09.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6033843 2021.09.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6033841 2021.09.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6033470 2021.09.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6031152 2021.09.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6031121 2021.09.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6031120 2021.09.06 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6031118 2021.09.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6031119 2021.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6030963 2021.09.06 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 6030964 2021.09.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6030765 2021.09.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6030764 2021.09.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6030762 2021.09.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6030760 2021.09.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6030761 2021.09.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6030763 2021.09.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6020927 2021.09.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6020677 2021.09.03 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6017846 2021.09.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6010143 2021.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6010140 2021.08.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 70 6010139 2021.08.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 6010138 2021.08.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6010133 2021.08.29 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6010029 2021.08.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6009993 2021.08.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6009994 2021.08.29 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6009943 2021.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6009940 2021.08.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 6009914 2021.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6009913 2021.08.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 6009912 2021.08.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6009911 2021.08.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6009769 2021.08.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6009770 2021.08.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6009771 2021.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6009772 2021.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6009768 2021.08.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6009767 2021.08.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6009559 2021.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6009557 2021.08.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6009558 2021.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6009556 2021.08.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6009555 2021.08.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 6009553 2021.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6009554 2021.08.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6009431 2021.08.29 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6009420 2021.08.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 6009419 2021.08.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6009418 2021.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6009416 2021.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 6009417 2021.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6009415 2021.08.29 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6007256 2021.08.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6006042 2021.08.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6006041 2021.08.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6006039 2021.08.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6006038 2021.08.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6006037 2021.08.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6006035 2021.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6006036 2021.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6006033 2021.08.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6006032 2021.08.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6006034 2021.08.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6001876 2021.08.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6001873 2021.08.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 40 5999883 2021.08.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5999811 2021.08.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5999812 2021.08.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 5999800 2021.08.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5999801 2021.08.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5999799 2021.08.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5999797 2021.08.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5999798 2021.08.26 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 5999755 2021.08.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 5999756 2021.08.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5999757 2021.08.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5999751 2021.08.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5999750 2021.08.26 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5999747 2021.08.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5999749 2021.08.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5999748 2021.08.26 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5997506 2021.08.25 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 5997505 2021.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5997507 2021.08.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 5994649 2021.08.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5993216 2021.08.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5993076 2021.08.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5993058 2021.08.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5993057 2021.08.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5993007 2021.08.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5993008 2021.08.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5993006 2021.08.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5993005 2021.08.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5993003 2021.08.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5993004 2021.08.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5993001 2021.08.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5992999 2021.08.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5992997 2021.08.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5993000 2021.08.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5992998 2021.08.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5993002 2021.08.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5992922 2021.08.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5992921 2021.08.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5992909 2021.08.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5992884 2021.08.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5992880 2021.08.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5992882 2021.08.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5992881 2021.08.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5992879 2021.08.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5992883 2021.08.23 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 5988846 2021.08.22 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5988794 2021.08.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5988564 2021.08.22 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5988563 2021.08.22 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 6 5988566 2021.08.22 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5988565 2021.08.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5988561 2021.08.22 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5988562 2021.08.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5988560 2021.08.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 5988559 2021.08.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 5988558 2021.08.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5988557 2021.08.22 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5992652 2021.08.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5992653 2021.08.22 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5988479 2021.08.22 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5988847 2021.08.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5975781 2021.08.16 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5975780 2021.08.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 5975735 2021.08.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5975734 2021.08.16 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5975720 2021.08.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 5975721 2021.08.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 5975719 2021.08.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5975718 2021.08.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5975717 2021.08.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5975716 2021.08.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5975715 2021.08.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5975714 2021.08.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5975713 2021.08.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5975712 2021.08.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5975711 2021.08.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5974917 2021.08.16 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 5974916 2021.08.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5965113 2021.08.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5965112 2021.08.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5964694 2021.08.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5964695 2021.08.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5964693 2021.08.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5964692 2021.08.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5964691 2021.08.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5964128 2021.08.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5964042 2021.08.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5964041 2021.08.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5964040 2021.08.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5964039 2021.08.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5961514 2021.08.10 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5960086 2021.08.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5960008 2021.08.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5960007 2021.08.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5960006 2021.08.10 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 5952386 2021.08.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 5952186 2021.08.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 5952185 2021.08.07 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5951912 2021.08.07 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5951522 2021.08.07 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 5951521 2021.08.07 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5951520 2021.08.07 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5951519 2021.08.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5951506 2021.08.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5951505 2021.08.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5951504 2021.08.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5951503 2021.08.07 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 5951716 2021.08.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 22 5949594 2021.08.06 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5949593 2021.08.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 27 5949592 2021.08.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5948824 2021.08.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5948822 2021.08.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 54 5948823 2021.08.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5948807 2021.08.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5948805 2021.08.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5948806 2021.08.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5948743 2021.08.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5946141 2021.08.04 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 5946140 2021.08.04 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5945824 2021.08.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5945811 2021.08.04 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5945810 2021.08.04 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5945809 2021.08.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5945791 2021.08.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 5945790 2021.08.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 5945789 2021.08.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5945782 2021.08.04 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5945781 2021.08.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5945780 2021.08.04 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5945766 2021.08.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5945765 2021.08.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5945764 2021.08.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 5945763 2021.08.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5945732 2021.08.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5945731 2021.08.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5945730 2021.08.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5945728 2021.08.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5945727 2021.08.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 5945729 2021.08.04 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5945726 2021.08.04 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5945725 2021.08.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5944642 2021.08.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 5944528 2021.08.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5944501 2021.08.03 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5944494 2021.08.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5944484 2021.08.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5944485 2021.08.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 5944483 2021.08.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5943712 2021.08.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5943713 2021.08.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5941940 2021.08.02 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 8 5941939 2021.08.02 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 5941869 2021.08.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5941868 2021.08.02 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5933905 2021.07.30 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5927957 2021.07.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5927956 2021.07.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5927955 2021.07.27 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5927954 2021.07.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5927883 2021.07.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5927884 2021.07.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5927882 2021.07.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5927800 2021.07.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5927801 2021.07.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5927596 2021.07.27 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5927597 2021.07.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5926024 2021.07.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5926025 2021.07.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5925742 2021.07.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5925632 2021.07.26 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 5913249 2021.07.22 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5913226 2021.07.22 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5912614 2021.07.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5911419 2021.07.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5911418 2021.07.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5911391 2021.07.21 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5911351 2021.07.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5911352 2021.07.21 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5911309 2021.07.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5911310 2021.07.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5911308 2021.07.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5911304 2021.07.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5911305 2021.07.21 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5911212 2021.07.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5911211 2021.07.21 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5911002 2021.07.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5911000 2021.07.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5911001 2021.07.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5910999 2021.07.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5910920 2021.07.21 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5912613 2021.07.21 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5899249 2021.07.16 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5899248 2021.07.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5892124 2021.07.13 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5899250 2021.07.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5884070 2021.07.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5884078 2021.07.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5884079 2021.07.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5859273 2021.07.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5859274 2021.07.01 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5884076 2021.07.01 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5850283 2021.06.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5848773 2021.06.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5848536 2021.06.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5848535 2021.06.27 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5848483 2021.06.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5848460 2021.06.27 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5848411 2021.06.27 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5848410 2021.06.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5848409 2021.06.27 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5848394 2021.06.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5848345 2021.06.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5848346 2021.06.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5849102 2021.06.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5849103 2021.06.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5849104 2021.06.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5849105 2021.06.27 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5843736 2021.06.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5843737 2021.06.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5839202 2021.06.24 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5838730 2021.06.24 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5842359 2021.06.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5826168 2021.06.20 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5826178 2021.06.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5819401 2021.06.18 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5795712 2021.06.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5790487 2021.06.10 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5790476 2021.06.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5791359 2021.06.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5790474 2021.06.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5790475 2021.06.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5790473 2021.06.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5790472 2021.06.10 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5790469 2021.06.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5790446 2021.06.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5790409 2021.06.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5790410 2021.06.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5788328 2021.06.09 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5788939 2021.06.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5788326 2021.06.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5788325 2021.06.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5788327 2021.06.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5788324 2021.06.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5788321 2021.06.05 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5788320 2021.06.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5788323 2021.06.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5788319 2021.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5788322 2021.06.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5788318 2021.06.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5788317 2021.06.05 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5755135 2021.06.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5754882 2021.06.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5754880 2021.06.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5754881 2021.06.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5754879 2021.06.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5754871 2021.06.04 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 12 5754872 2021.06.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5754870 2021.06.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5754832 2021.06.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5754831 2021.06.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5754829 2021.06.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5754830 2021.06.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 17 5754828 2021.06.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5747105 2021.06.02 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 5747064 2021.06.02 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5742086 2021.06.01 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 3 5742085 2021.06.01 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 2 5742083 2021.06.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5742084 2021.06.01 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5749058 2021.05.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5749059 2021.05.29 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5749060 2021.05.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5749061 2021.05.29 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5749062 2021.05.29 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5749063 2021.05.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5749064 2021.05.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5749065 2021.05.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5749066 2021.05.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5749067 2021.05.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5749068 2021.05.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5749069 2021.05.29 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5749070 2021.05.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5749071 2021.05.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5749072 2021.05.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5749073 2021.05.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5749074 2021.05.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5749075 2021.05.29 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 5688365 2021.05.22 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5674078 2021.05.19 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5673330 2021.05.19 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5673253 2021.05.19 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5670907 2021.05.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5670073 2021.05.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5670072 2021.05.18 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5669341 2021.05.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5669269 2021.05.18 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5667434 2021.05.18 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 3 5675656 2021.05.18 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5648386 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5641350 2021.05.14 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5640911 2021.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5641349 2021.05.14 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5641351 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5641352 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5641353 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5641354 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5641355 2021.05.14 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5621012 2021.05.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5614130 2021.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5608051 2021.05.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5601253 2021.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5601140 2021.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5594809 2021.05.08 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5594808 2021.05.08 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5589813 2021.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5589666 2021.05.08 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5589506 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5589507 2021.05.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5594815 2021.05.07 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5579464 2021.05.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5579459 2021.05.06 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5575504 2021.05.05 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5575503 2021.05.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5558758 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5558689 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5558688 2021.05.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5558664 2021.05.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5558663 2021.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5558662 2021.05.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5558661 2021.05.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5558660 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5558658 2021.05.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5558659 2021.05.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5558647 2021.05.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5558646 2021.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5558645 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5558644 2021.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5558643 2021.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5558642 2021.05.03 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5545988 2021.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5545989 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5545975 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5545707 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5545708 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5545706 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5545701 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5545703 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5545704 2021.05.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5545702 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5545705 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5545700 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5545699 2021.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5545284 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5545285 2021.05.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5545280 2021.05.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5545279 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5545281 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5544955 2021.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5544884 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5544862 2021.05.01 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5544861 2021.05.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5544416 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5544417 2021.05.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5544199 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5544175 2021.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5544174 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5544173 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5544168 2021.05.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 20 5544169 2021.05.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5541925 2021.04.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5540916 2021.04.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5540828 2021.04.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5540827 2021.04.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5540829 2021.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5540826 2021.04.30 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5538183 2021.04.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5538166 2021.04.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5538164 2021.04.30 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5538165 2021.04.30 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5528856 2021.04.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5528855 2021.04.28 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5523235 2021.04.27 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5523241 2021.04.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5523242 2021.04.27 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5513790 2021.04.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5500361 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5487277 2021.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5448912 2021.04.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5448911 2021.04.15 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5439708 2021.04.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5427691 2021.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5427692 2021.04.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5427695 2021.04.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5427694 2021.04.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 60 5427693 2021.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5427032 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5426595 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5426215 2021.04.11 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5426213 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5426214 2021.04.11 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5422165 2021.04.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5419327 2021.04.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5419325 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5419324 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5419326 2021.04.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 5419323 2021.04.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5418418 2021.04.10 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5418419 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5421777 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5421778 2021.04.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5421779 2021.04.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5408158 2021.04.08 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5387881 2021.04.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5387882 2021.04.04 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5387883 2021.04.04 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5387884 2021.04.04 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5387885 2021.04.04 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5387886 2021.04.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5386298 2021.04.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5371607 2021.04.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 5371291 2021.04.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5346976 2021.03.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5346398 2021.03.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5346396 2021.03.28 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 5350948 2021.03.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5340964 2021.03.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5340281 2021.03.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5340280 2021.03.27 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5340211 2021.03.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5336325 2021.03.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5334935 2021.03.26 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5334462 2021.03.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5334463 2021.03.25 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5330120 2021.03.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5330121 2021.03.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5330119 2021.03.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5318650 2021.03.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5318651 2021.03.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5308972 2021.03.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5308971 2021.03.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5308968 2021.03.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5308969 2021.03.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5308970 2021.03.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 5308913 2021.03.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5308914 2021.03.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5308912 2021.03.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5301910 2021.03.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5301147 2021.03.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5301148 2021.03.16 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5289981 2021.03.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5282047 2021.03.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5275361 2021.03.10 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5256108 2021.03.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5256109 2021.03.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5256110 2021.03.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5256111 2021.03.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5256112 2021.03.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5245751 2021.03.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5242309 2021.03.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5239467 2021.03.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5235587 2021.02.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5235590 2021.02.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5235591 2021.02.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 5226478 2021.02.27 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 5217309 2021.02.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5217312 2021.02.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5217311 2021.02.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 5217307 2021.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5217310 2021.02.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5217308 2021.02.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5217306 2021.02.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5217304 2021.02.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5217305 2021.02.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5217120 2021.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5217021 2021.02.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5216964 2021.02.25 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5216960 2021.02.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5216962 2021.02.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5216961 2021.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5216959 2021.02.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 5216963 2021.02.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5216922 2021.02.25 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 5216921 2021.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5216920 2021.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5216894 2021.02.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5216896 2021.02.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5216898 2021.02.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5216897 2021.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5216893 2021.02.25 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5216895 2021.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5216892 2021.02.25 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5215693 2021.02.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5215409 2021.02.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5214422 2021.02.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5214421 2021.02.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5213094 2021.02.24 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5213095 2021.02.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 5211075 2021.02.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 5211074 2021.02.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5209908 2021.02.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 5209907 2021.02.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5209901 2021.02.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5209863 2021.02.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5209862 2021.02.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5213096 2021.02.23 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5207212 2021.02.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5200959 2021.02.21 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 5200960 2021.02.21 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5200597 2021.02.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5200599 2021.02.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5200598 2021.02.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5200479 2021.02.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5200478 2021.02.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5194562 2021.02.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5194561 2021.02.20 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5194560 2021.02.20 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5187424 2021.02.17 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5187427 2021.02.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5187425 2021.02.17 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5187423 2021.02.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5187422 2021.02.17 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5187421 2021.02.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5187420 2021.02.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5187419 2021.02.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5187418 2021.02.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5187417 2021.02.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5183373 2021.02.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5183374 2021.02.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5183375 2021.02.15 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 200 5183372 2021.02.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5184013 2021.02.15 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1000 5178607 2021.02.14 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5179579 2021.02.14 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5177456 2021.02.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5177457 2021.02.14 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 5173803 2021.02.13 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 5170762 2021.02.12 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5170761 2021.02.12 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5164663 2021.02.09 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5156169 2021.02.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5151531 2021.02.05 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5148859 2021.02.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5148858 2021.02.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5148857 2021.02.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5148856 2021.02.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5148854 2021.02.03 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5148855 2021.02.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5148853 2021.02.03 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5148852 2021.02.03 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 200 5145876 2021.02.02 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5126135 2021.01.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5122717 2021.01.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5117486 2021.01.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5118373 2021.01.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5118374 2021.01.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5118375 2021.01.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5118376 2021.01.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5118377 2021.01.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5118378 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 50 5118379 2021.01.24 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5115106 2021.01.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5114019 2021.01.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 5114018 2021.01.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 5114017 2021.01.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5113997 2021.01.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5113996 2021.01.23 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5113631 2021.01.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5113630 2021.01.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5113441 2021.01.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5113439 2021.01.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5113440 2021.01.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5113438 2021.01.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 150 5113437 2021.01.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 5113436 2021.01.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5113431 2021.01.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5113430 2021.01.23 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5113427 2021.01.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5113416 2021.01.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5113415 2021.01.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5113414 2021.01.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5113413 2021.01.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5113412 2021.01.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5113410 2021.01.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5113409 2021.01.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5113411 2021.01.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5113408 2021.01.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5115107 2021.01.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5115108 2021.01.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5115109 2021.01.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5115110 2021.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5115111 2021.01.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5118391 2021.01.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5118392 2021.01.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5118393 2021.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5118394 2021.01.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5118395 2021.01.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5118396 2021.01.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5110844 2021.01.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5110335 2021.01.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5110332 2021.01.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5110334 2021.01.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5110333 2021.01.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5110331 2021.01.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5109071 2021.01.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5099543 2021.01.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5090907 2021.01.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 25 5090908 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 71 5090909 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5090910 2021.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5090911 2021.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5090912 2021.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5090913 2021.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 21 5090914 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5090915 2021.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 19 5090916 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5090917 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 140 5090918 2021.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5090919 2021.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5090920 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5090921 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5090922 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 42 5090923 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5090924 2021.01.16 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5090925 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 5090926 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5090927 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5090928 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5090929 2021.01.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5090930 2021.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5091409 2021.01.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5076623 2021.01.12 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5067072 2021.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5063216 2021.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5063215 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5062670 2021.01.09 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5052720 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5052721 2021.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5051998 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5051997 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5051416 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5051380 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5051379 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5051357 2021.01.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5051356 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5051342 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5051341 2021.01.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 5051340 2021.01.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5051339 2021.01.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5048979 2021.01.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5047366 2021.01.04 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5047034 2021.01.04 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5046673 2021.01.04 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5046377 2021.01.04 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5046030 2021.01.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5045970 2021.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5045971 2021.01.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5041360 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5040131 2021.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5040130 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5040129 2021.01.03 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5040064 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5040063 2021.01.03 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 5040061 2021.01.03 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5040062 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5040060 2021.01.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5039999 2021.01.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5039998 2021.01.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5039997 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5039968 2021.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5039967 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5039966 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5039911 2021.01.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5039910 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5039890 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5039889 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 25 5039888 2021.01.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 5039887 2021.01.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5039883 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5039882 2021.01.03 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5039884 2021.01.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5039881 2021.01.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5039880 2021.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5035971 2021.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5035941 2021.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5029424 2021.01.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5028783 2021.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5028249 2021.01.01 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5028179 2021.01.01 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5027676 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5027677 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5027678 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5027675 2021.01.01 mapa