Pełna lista obserwacji drużyny

Danieleks Krosno : Daniel Stasiowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4673775 2020.08.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4673776 2020.08.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4673777 2020.08.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4673778 2020.08.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4673779 2020.08.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4673780 2020.08.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4673781 2020.08.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4673782 2020.08.05 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4673783 2020.08.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4673784 2020.08.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4673785 2020.08.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4673786 2020.08.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4673787 2020.08.05 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4673788 2020.08.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4673789 2020.08.05 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4673790 2020.08.05 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 6 4673792 2020.08.05 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 15 4673793 2020.08.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4673794 2020.08.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4673795 2020.08.05 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4673796 2020.08.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4673797 2020.08.05 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4674960 2020.08.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4674961 2020.08.05 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4674962 2020.08.05 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4674963 2020.08.05 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4675046 2020.08.05 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4672620 2020.08.04 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 4 4672653 2020.08.04 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4672613 2020.08.04 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4672647 2020.08.04 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 4672651 2020.08.04 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 4672639 2020.08.04 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4672635 2020.08.04 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 4672662 2020.08.04 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4672630 2020.08.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4672600 2020.08.04 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4672624 2020.08.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4672598 2020.08.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4672594 2020.08.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4672608 2020.08.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4672588 2020.08.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4672659 2020.08.03 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4672625 2020.08.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4672657 2020.08.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 4672619 2020.08.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4672616 2020.08.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4672618 2020.08.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4672615 2020.08.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4672612 2020.08.03 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4672610 2020.08.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 4672641 2020.08.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4672609 2020.08.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4672606 2020.08.03 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4672603 2020.08.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4672633 2020.08.03 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4672601 2020.08.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 4672599 2020.08.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4672658 2020.08.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 4672621 2020.08.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4672654 2020.08.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4672617 2020.08.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4672614 2020.08.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4672650 2020.08.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4672644 2020.08.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4672643 2020.08.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4672637 2020.08.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4672607 2020.08.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4672636 2020.08.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4672584 2020.08.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4672585 2020.08.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4672586 2020.08.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4672587 2020.08.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4672589 2020.08.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4672592 2020.08.03 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4672593 2020.08.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4672596 2020.08.03 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4672597 2020.08.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4672605 2020.08.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4672622 2020.08.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4672623 2020.08.03 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4672626 2020.08.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4672627 2020.08.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4672628 2020.08.03 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4672632 2020.08.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4672638 2020.08.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4672642 2020.08.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4672648 2020.08.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4672649 2020.08.03 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4672652 2020.08.03 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4672655 2020.08.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 25 4672656 2020.08.03 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4672660 2020.08.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4672640 2020.08.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4672646 2020.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4672634 2020.08.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4672604 2020.08.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4672661 2020.08.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4672602 2020.08.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4672631 2020.08.02 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4672629 2020.08.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4672595 2020.08.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4672590 2020.08.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4672583 2020.08.02 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4672581 2020.08.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4672580 2020.08.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4672578 2020.08.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4672579 2020.08.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4672577 2020.08.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4672576 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4672574 2020.08.02 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4672571 2020.08.02 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 4672573 2020.08.02 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4672569 2020.08.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4672575 2020.08.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4672572 2020.08.02 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4672568 2020.08.02 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4672645 2020.08.02 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 4672591 2020.08.02 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 4672567 2020.08.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4672570 2020.08.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4662639 2020.07.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4662638 2020.07.31 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4662637 2020.07.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4662636 2020.07.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4662654 2020.07.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4662655 2020.07.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4662653 2020.07.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4662652 2020.07.31 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4662651 2020.07.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4662649 2020.07.31 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4662650 2020.07.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4662647 2020.07.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4662648 2020.07.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 350 4662646 2020.07.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2500 4662645 2020.07.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4662644 2020.07.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4662643 2020.07.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 4662642 2020.07.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4662641 2020.07.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4662640 2020.07.31 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4659986 2020.07.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4659991 2020.07.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4659987 2020.07.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4659990 2020.07.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4659985 2020.07.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4659984 2020.07.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4659988 2020.07.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4659983 2020.07.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 4659989 2020.07.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 4659982 2020.07.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 4659979 2020.07.27 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4659981 2020.07.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4659980 2020.07.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4641350 2020.07.21 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 4641351 2020.07.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4641349 2020.07.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4641348 2020.07.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4641346 2020.07.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 7 4641347 2020.07.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 6 4641345 2020.07.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4641344 2020.07.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 4641342 2020.07.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4641341 2020.07.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4641343 2020.07.21 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4641339 2020.07.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4641340 2020.07.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4641338 2020.07.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4641337 2020.07.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4641336 2020.07.21 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4641334 2020.07.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4641335 2020.07.21 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4641331 2020.07.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 4641333 2020.07.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4641330 2020.07.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4641332 2020.07.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4641328 2020.07.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4641329 2020.07.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4641327 2020.07.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4641324 2020.07.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4641325 2020.07.21 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4641326 2020.07.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 13 4641323 2020.07.21 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4637722 2020.07.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4637723 2020.07.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4637724 2020.07.19 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4637725 2020.07.19 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4637726 2020.07.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4637727 2020.07.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4637728 2020.07.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4637729 2020.07.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4637730 2020.07.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4637731 2020.07.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4637732 2020.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4637733 2020.07.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4637734 2020.07.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4637735 2020.07.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4637736 2020.07.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4637737 2020.07.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4637738 2020.07.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4637739 2020.07.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4637740 2020.07.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4637741 2020.07.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4637742 2020.07.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4637743 2020.07.19 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4631690 2020.07.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4631687 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4631685 2020.07.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4631688 2020.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4631686 2020.07.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4631682 2020.07.18 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4631683 2020.07.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4631684 2020.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4631681 2020.07.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4631678 2020.07.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4631680 2020.07.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4631679 2020.07.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4631676 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4631677 2020.07.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4631672 2020.07.18 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4631689 2020.07.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4631675 2020.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4631673 2020.07.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4631674 2020.07.18 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4631671 2020.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4631669 2020.07.18 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 4631670 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 4631668 2020.07.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4631667 2020.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 4631665 2020.07.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4631664 2020.07.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4631663 2020.07.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4631666 2020.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4631661 2020.07.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4631662 2020.07.18 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4631660 2020.07.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4631656 2020.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4631657 2020.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4631659 2020.07.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4631655 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4631658 2020.07.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4631654 2020.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4631653 2020.07.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4631651 2020.07.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4631652 2020.07.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4631649 2020.07.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4631650 2020.07.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4631648 2020.07.18 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4631646 2020.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4631647 2020.07.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4631645 2020.07.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4631644 2020.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4617948 2020.07.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4617949 2020.07.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 60 4617950 2020.07.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4617951 2020.07.12 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4617952 2020.07.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4617953 2020.07.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4617954 2020.07.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4614968 2020.07.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4614967 2020.07.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4614966 2020.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4614963 2020.07.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4614962 2020.07.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4614961 2020.07.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4614960 2020.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4614965 2020.07.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4614964 2020.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4614959 2020.07.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4614958 2020.07.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 4614957 2020.07.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4614956 2020.07.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4614955 2020.07.11 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4614952 2020.07.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4614953 2020.07.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4614954 2020.07.10 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4614951 2020.07.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4605572 2020.07.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4605571 2020.07.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4605569 2020.07.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4605570 2020.07.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4605568 2020.07.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4605566 2020.07.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4605565 2020.07.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4605567 2020.07.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4605564 2020.07.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4605563 2020.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 4605562 2020.07.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4605561 2020.07.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 25 4605573 2020.07.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4605574 2020.07.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4605575 2020.07.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4605576 2020.07.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4605577 2020.07.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4605578 2020.07.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2500 4605579 2020.07.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4605580 2020.07.08 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4605581 2020.07.08 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4597039 2020.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4597038 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4597035 2020.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4597036 2020.07.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4597034 2020.07.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4597033 2020.07.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4597032 2020.07.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4597031 2020.07.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4597030 2020.07.05 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4597029 2020.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4597028 2020.07.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4597027 2020.07.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4597055 2020.07.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4597054 2020.07.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4597053 2020.07.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4597052 2020.07.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4597051 2020.07.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4597050 2020.07.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4597049 2020.07.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4597048 2020.07.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4597047 2020.07.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4597046 2020.07.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4597044 2020.07.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4597045 2020.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4597043 2020.07.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4597042 2020.07.04 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 4597041 2020.07.04 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4597040 2020.07.04 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4597024 2020.07.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4597025 2020.07.04 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4597026 2020.07.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4597023 2020.07.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4597022 2020.07.04 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4597020 2020.07.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4597018 2020.07.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4597019 2020.07.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4597017 2020.07.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4597016 2020.07.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4597015 2020.07.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4597014 2020.07.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4597013 2020.07.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4597011 2020.07.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4597012 2020.07.04 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4588124 2020.07.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 4567278 2020.06.24 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4567279 2020.06.24 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4567280 2020.06.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 21 4567281 2020.06.24 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4567282 2020.06.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 4567283 2020.06.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4567284 2020.06.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4567285 2020.06.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4567286 2020.06.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4567287 2020.06.24 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4567289 2020.06.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4567290 2020.06.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 4567291 2020.06.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4553327 2020.06.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4553326 2020.06.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4553329 2020.06.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4553328 2020.06.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4553323 2020.06.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4553324 2020.06.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4553325 2020.06.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4553322 2020.06.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4553321 2020.06.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4553320 2020.06.20 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4553319 2020.06.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4553318 2020.06.20 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4553317 2020.06.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4533110 2020.06.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4533109 2020.06.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4533106 2020.06.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4533107 2020.06.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4533105 2020.06.14 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4533104 2020.06.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4533103 2020.06.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4533108 2020.06.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4533102 2020.06.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 4533100 2020.06.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4533101 2020.06.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4533099 2020.06.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4533097 2020.06.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4533096 2020.06.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4533098 2020.06.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4533095 2020.06.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4533093 2020.06.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4533094 2020.06.14 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4533092 2020.06.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4533091 2020.06.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4533090 2020.06.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4533087 2020.06.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4533089 2020.06.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4533088 2020.06.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4533086 2020.06.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4533085 2020.06.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4533083 2020.06.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4533082 2020.06.14 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4533084 2020.06.14 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4533080 2020.06.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4533081 2020.06.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4533079 2020.06.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4522624 2020.06.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4522623 2020.06.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4522622 2020.06.12 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4522621 2020.06.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4522620 2020.06.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4522619 2020.06.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4522618 2020.06.12 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4522616 2020.06.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4522617 2020.06.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4522614 2020.06.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4522615 2020.06.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4522612 2020.06.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4522613 2020.06.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4522611 2020.06.12 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4522610 2020.06.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4522608 2020.06.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4522609 2020.06.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4522605 2020.06.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4522607 2020.06.12 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4522604 2020.06.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4522603 2020.06.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4522602 2020.06.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4522606 2020.06.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4522582 2020.06.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4522579 2020.06.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4522583 2020.06.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4522580 2020.06.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4522577 2020.06.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4522584 2020.06.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4522581 2020.06.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4522585 2020.06.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4522578 2020.06.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4522574 2020.06.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4522576 2020.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4522570 2020.06.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4522571 2020.06.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 4522572 2020.06.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 35 4522573 2020.06.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 4522569 2020.06.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4522600 2020.06.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4522595 2020.06.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4522598 2020.06.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4522601 2020.06.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4522599 2020.06.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4522594 2020.06.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4522597 2020.06.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4522596 2020.06.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4522593 2020.06.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4522591 2020.06.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4522592 2020.06.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4522588 2020.06.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4522589 2020.06.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4522587 2020.06.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4522590 2020.06.12 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4522586 2020.06.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4522640 2020.06.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4522636 2020.06.12 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4522639 2020.06.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4522638 2020.06.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4522637 2020.06.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4522635 2020.06.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4522634 2020.06.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4522633 2020.06.12 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4522632 2020.06.12 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 2 4522631 2020.06.12 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4522630 2020.06.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4522629 2020.06.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 4522627 2020.06.12 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4522628 2020.06.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4522626 2020.06.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4522625 2020.06.12 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4522564 2020.06.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4522565 2020.06.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4522568 2020.06.12 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4522562 2020.06.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4522561 2020.06.12 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4522563 2020.06.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4522567 2020.06.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4522566 2020.06.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4522559 2020.06.12 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4522560 2020.06.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4522558 2020.06.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4522557 2020.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4522556 2020.06.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4522555 2020.06.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4522554 2020.06.12 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4522553 2020.06.12 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4508718 2020.06.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4508719 2020.06.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4508720 2020.06.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4508721 2020.06.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4508722 2020.06.09 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4508723 2020.06.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4508724 2020.06.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4508725 2020.06.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4508726 2020.06.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 4508727 2020.06.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4508728 2020.06.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4508729 2020.06.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4508730 2020.06.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4508731 2020.06.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4508741 2020.06.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4502566 2020.06.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4502565 2020.06.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4502581 2020.06.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4502582 2020.06.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4502577 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4502580 2020.06.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4502576 2020.06.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4502579 2020.06.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4502575 2020.06.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4502574 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4502573 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4502578 2020.06.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4502572 2020.06.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4502571 2020.06.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4502568 2020.06.07 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4502567 2020.06.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4502570 2020.06.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4502569 2020.06.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4502562 2020.06.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4502558 2020.06.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4502557 2020.06.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4502564 2020.06.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4502563 2020.06.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4502556 2020.06.07 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4502555 2020.06.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4502559 2020.06.07 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4502560 2020.06.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4502561 2020.06.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4502554 2020.06.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4502552 2020.06.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4502551 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4502550 2020.06.07 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4502553 2020.06.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4472342 2020.06.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4472341 2020.06.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4472340 2020.06.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4472339 2020.06.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4472338 2020.06.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4472337 2020.06.01 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4472334 2020.06.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4472335 2020.06.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4472336 2020.06.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4472333 2020.06.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4472332 2020.06.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 4472331 2020.06.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4472330 2020.06.01 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 4 4472329 2020.06.01 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 4472328 2020.06.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4466534 2020.05.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4466533 2020.05.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4466532 2020.05.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4466531 2020.05.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4466530 2020.05.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 4466529 2020.05.31 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4466528 2020.05.31 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4466527 2020.05.31 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4466526 2020.05.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4466525 2020.05.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4466524 2020.05.31 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4466522 2020.05.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4466523 2020.05.31 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4466519 2020.05.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4466521 2020.05.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4466520 2020.05.31 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4466517 2020.05.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4466518 2020.05.31 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4466516 2020.05.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4466515 2020.05.31 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4466514 2020.05.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4466513 2020.05.31 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4460235 2020.05.30 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4460250 2020.05.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4460251 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4460248 2020.05.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4460247 2020.05.30 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4460244 2020.05.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4460246 2020.05.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4460243 2020.05.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4460249 2020.05.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4460245 2020.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4460242 2020.05.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4460241 2020.05.30 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4460239 2020.05.30 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4460240 2020.05.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4460237 2020.05.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4460238 2020.05.30 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4460236 2020.05.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4460234 2020.05.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4460232 2020.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4460233 2020.05.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4460231 2020.05.30 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4460230 2020.05.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4460229 2020.05.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4460227 2020.05.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4460228 2020.05.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4460226 2020.05.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4460225 2020.05.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4460224 2020.05.30 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4460222 2020.05.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4460223 2020.05.30 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4460221 2020.05.30 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4460220 2020.05.30 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4460219 2020.05.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4454617 2020.05.29 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4454614 2020.05.29 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4454615 2020.05.29 mapa
bardzo rzadki pasterz, Pastor roseus 1 4454613 2020.05.29 mapa
bardzo rzadki pasterz, Pastor roseus 1 4453536 2020.05.28 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4449336 2020.05.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4449334 2020.05.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4449335 2020.05.27 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4449337 2020.05.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 4447101 2020.05.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4447100 2020.05.27 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4447098 2020.05.27 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 4447099 2020.05.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4444463 2020.05.26 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4444460 2020.05.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4444461 2020.05.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4444459 2020.05.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4444465 2020.05.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4444455 2020.05.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4444456 2020.05.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4444451 2020.05.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4444449 2020.05.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4444448 2020.05.26 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 4 4444442 2020.05.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4444437 2020.05.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4444428 2020.05.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4444432 2020.05.26 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4444425 2020.05.26 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4444420 2020.05.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4444452 2020.05.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4444446 2020.05.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4444447 2020.05.26 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 15 4444464 2020.05.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4444444 2020.05.26 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 4444436 2020.05.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4444439 2020.05.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4444440 2020.05.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4444438 2020.05.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4444434 2020.05.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4444433 2020.05.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4444429 2020.05.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4444424 2020.05.26 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4444421 2020.05.26 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4444419 2020.05.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4444418 2020.05.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4444462 2020.05.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 4444458 2020.05.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4444457 2020.05.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4444453 2020.05.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4444450 2020.05.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4444445 2020.05.26 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 4444443 2020.05.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4444441 2020.05.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 4444454 2020.05.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4444430 2020.05.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4444435 2020.05.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4444426 2020.05.26 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4444431 2020.05.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4444427 2020.05.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4444423 2020.05.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4444422 2020.05.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4430943 2020.05.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4430942 2020.05.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4430941 2020.05.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4430940 2020.05.24 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4430939 2020.05.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4430938 2020.05.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4430937 2020.05.24 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 4430936 2020.05.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4430933 2020.05.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4430935 2020.05.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4430934 2020.05.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4430932 2020.05.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4430929 2020.05.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4430931 2020.05.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4430928 2020.05.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4430926 2020.05.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4430930 2020.05.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4430927 2020.05.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4430925 2020.05.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4430923 2020.05.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4430924 2020.05.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4426660 2020.05.23 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4426659 2020.05.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4428909 2020.05.23 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4426656 2020.05.23 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 4426652 2020.05.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4426653 2020.05.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4426649 2020.05.23 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4426647 2020.05.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4426645 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4426642 2020.05.23 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4426643 2020.05.23 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4426640 2020.05.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4426667 2020.05.23 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4426666 2020.05.23 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4426662 2020.05.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4426663 2020.05.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4426661 2020.05.23 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4426664 2020.05.23 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4426658 2020.05.23 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4426657 2020.05.23 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4426655 2020.05.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4426654 2020.05.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4426650 2020.05.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4426651 2020.05.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4426648 2020.05.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4426644 2020.05.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4426646 2020.05.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4426641 2020.05.23 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4420752 2020.05.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4420753 2020.05.22 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4420751 2020.05.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4420750 2020.05.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4420749 2020.05.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4420746 2020.05.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4420748 2020.05.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4420747 2020.05.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4420744 2020.05.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4420745 2020.05.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4420742 2020.05.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4420743 2020.05.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4420741 2020.05.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4420771 2020.05.22 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4420770 2020.05.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4420769 2020.05.22 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4420767 2020.05.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4420766 2020.05.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4420765 2020.05.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4420764 2020.05.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4420762 2020.05.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4420763 2020.05.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4420761 2020.05.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4420760 2020.05.22 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4420759 2020.05.22 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4420758 2020.05.22 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4420756 2020.05.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4420757 2020.05.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4420740 2020.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4420739 2020.05.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4420738 2020.05.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4420737 2020.05.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4420736 2020.05.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4420735 2020.05.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4420734 2020.05.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4420733 2020.05.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4420732 2020.05.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4420731 2020.05.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4420729 2020.05.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4420730 2020.05.22 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4420726 2020.05.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4420727 2020.05.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4420728 2020.05.22 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4420725 2020.05.22 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4415365 2020.05.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4415364 2020.05.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4415363 2020.05.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4415362 2020.05.21 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4415381 2020.05.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4415379 2020.05.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4415380 2020.05.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4415377 2020.05.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4415372 2020.05.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4415374 2020.05.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4415378 2020.05.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4415376 2020.05.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4415375 2020.05.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4415373 2020.05.21 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4415370 2020.05.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4415371 2020.05.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4415368 2020.05.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4415369 2020.05.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4415367 2020.05.21 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4415366 2020.05.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4414124 2020.05.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4414159 2020.05.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4414163 2020.05.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4414168 2020.05.21 mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 4420754 2020.05.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4414167 2020.05.21 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4414158 2020.05.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4414170 2020.05.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 4414150 2020.05.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4414161 2020.05.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4414149 2020.05.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4414146 2020.05.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4414152 2020.05.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4414139 2020.05.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4414137 2020.05.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4414136 2020.05.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4414132 2020.05.21 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4414133 2020.05.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4414166 2020.05.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4414162 2020.05.21 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4414160 2020.05.21 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4414153 2020.05.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4414154 2020.05.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4414151 2020.05.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 4414165 2020.05.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4414145 2020.05.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4414148 2020.05.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4414143 2020.05.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4414138 2020.05.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4414134 2020.05.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4414141 2020.05.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4414131 2020.05.21 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4414127 2020.05.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4414128 2020.05.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4414123 2020.05.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4414122 2020.05.21 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4414119 2020.05.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4414121 2020.05.21 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4414118 2020.05.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4414120 2020.05.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4414117 2020.05.21 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4414116 2020.05.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4414113 2020.05.21 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4414115 2020.05.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 4414111 2020.05.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4414110 2020.05.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4414114 2020.05.21 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4414108 2020.05.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4414112 2020.05.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 4414109 2020.05.21 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4414164 2020.05.21 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4414172 2020.05.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4414157 2020.05.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4414156 2020.05.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4414169 2020.05.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4414171 2020.05.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 4414147 2020.05.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4414144 2020.05.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 13 4414155 2020.05.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4414142 2020.05.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4414140 2020.05.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4414135 2020.05.21 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4414130 2020.05.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4414129 2020.05.21 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 3 4414126 2020.05.21 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4414125 2020.05.21 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4414107 2020.05.21 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4414103 2020.05.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4414105 2020.05.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4414106 2020.05.21 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 4414102 2020.05.21 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4414104 2020.05.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4414101 2020.05.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4414100 2020.05.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4414099 2020.05.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4414097 2020.05.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4414096 2020.05.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4414098 2020.05.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4414095 2020.05.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4414093 2020.05.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4414092 2020.05.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4414094 2020.05.21 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4410423 2020.05.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4405192 2020.05.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4405191 2020.05.19 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4405190 2020.05.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4405189 2020.05.19 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4405188 2020.05.19 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4405187 2020.05.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4405184 2020.05.19 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4405183 2020.05.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4405186 2020.05.19 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4405182 2020.05.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4405181 2020.05.19 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4405179 2020.05.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4405180 2020.05.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4405178 2020.05.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4405177 2020.05.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4405176 2020.05.19 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 4405175 2020.05.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4405174 2020.05.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4405171 2020.05.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4405173 2020.05.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4405169 2020.05.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4405172 2020.05.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 4405167 2020.05.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4405168 2020.05.17 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4405166 2020.05.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4405165 2020.05.17 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4405164 2020.05.17 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4405162 2020.05.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4405163 2020.05.17 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4405170 2020.05.17 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4405161 2020.05.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4405160 2020.05.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4405158 2020.05.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4405159 2020.05.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4405157 2020.05.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4405156 2020.05.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4405155 2020.05.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4405154 2020.05.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4405153 2020.05.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4405151 2020.05.17 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 4405150 2020.05.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4405152 2020.05.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4405149 2020.05.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4405148 2020.05.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4405147 2020.05.17 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4405146 2020.05.17 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4405145 2020.05.17 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4389821 2020.05.16 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4389820 2020.05.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4392219 2020.05.16 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4392223 2020.05.16 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4392217 2020.05.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4392224 2020.05.16 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4392216 2020.05.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4392221 2020.05.16 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4392222 2020.05.16 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4392225 2020.05.16 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4392275 2020.05.16 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 4392272 2020.05.16 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4392274 2020.05.16 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4389819 2020.05.16 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4389818 2020.05.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4392215 2020.05.16 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4392167 2020.05.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4392184 2020.05.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4392209 2020.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4392214 2020.05.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 4392212 2020.05.16 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4392211 2020.05.16 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4392178 2020.05.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4392180 2020.05.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4392181 2020.05.16 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 13 4392175 2020.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4392174 2020.05.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4392177 2020.05.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4392171 2020.05.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4392172 2020.05.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4392173 2020.05.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4392168 2020.05.16 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4389817 2020.05.16 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4392176 2020.05.16 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4392179 2020.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4392169 2020.05.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4392182 2020.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4392170 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4392262 2020.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4392231 2020.05.16 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4392266 2020.05.16 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4389816 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4392264 2020.05.16 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4392243 2020.05.16 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4392256 2020.05.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4392240 2020.05.16 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4392232 2020.05.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4392247 2020.05.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4392239 2020.05.16 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4392254 2020.05.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4392255 2020.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4392237 2020.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4392241 2020.05.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4392252 2020.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4392233 2020.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4392253 2020.05.16 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4392245 2020.05.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4392261 2020.05.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4381460 2020.05.16 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 2 4381469 2020.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4381461 2020.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4392259 2020.05.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4392257 2020.05.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4381459 2020.05.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4392258 2020.05.16 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4392234 2020.05.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4392242 2020.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4392268 2020.05.16 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4392250 2020.05.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4392236 2020.05.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 4381463 2020.05.16 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4381462 2020.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4381458 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4392248 2020.05.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4381464 2020.05.16 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4381457 2020.05.16 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4392229 2020.05.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4392230 2020.05.16 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 4 4392185 2020.05.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4392201 2020.05.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4392200 2020.05.16 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4392199 2020.05.16 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4392186 2020.05.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4379036 2020.05.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4379035 2020.05.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4379033 2020.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4379034 2020.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4379028 2020.05.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4379030 2020.05.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4379027 2020.05.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4379032 2020.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4379026 2020.05.15 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4379031 2020.05.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4379024 2020.05.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4379025 2020.05.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4379023 2020.05.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4379022 2020.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4379029 2020.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4379020 2020.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4379021 2020.05.15 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4379019 2020.05.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4371444 2020.05.14 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 4375851 2020.05.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4375852 2020.05.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4375853 2020.05.14 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4375854 2020.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4375855 2020.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4375856 2020.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4375857 2020.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4375858 2020.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4375859 2020.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4375860 2020.05.14 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4375861 2020.05.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 25 4375862 2020.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4375864 2020.05.14 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 6 4375866 2020.05.14 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4375867 2020.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 5 4375868 2020.05.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4375869 2020.05.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4375870 2020.05.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4375871 2020.05.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4375872 2020.05.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4375873 2020.05.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4375874 2020.05.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4375875 2020.05.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4375876 2020.05.14 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4375878 2020.05.14 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4375879 2020.05.14 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 4375877 2020.05.13 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4375880 2020.05.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4350220 2020.05.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4350221 2020.05.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4350219 2020.05.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4350218 2020.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4350217 2020.05.10 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4350215 2020.05.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4350216 2020.05.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 4350214 2020.05.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 4350212 2020.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 4350213 2020.05.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 4350210 2020.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4350211 2020.05.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4350209 2020.05.10 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4350208 2020.05.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4350207 2020.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 21 4350206 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4350202 2020.05.10 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4350201 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4350203 2020.05.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4350199 2020.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4350204 2020.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4350200 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4350197 2020.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4350198 2020.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4350196 2020.05.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4350195 2020.05.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4350193 2020.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4350194 2020.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4350192 2020.05.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4341168 2020.05.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4341011 2020.05.09 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4341023 2020.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4341031 2020.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4341105 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4341117 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4341165 2020.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4341072 2020.05.09 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4341016 2020.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4341020 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4341166 2020.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4341071 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4340976 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4341021 2020.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4340975 2020.05.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 4341018 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4341019 2020.05.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4340889 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4340881 2020.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4340888 2020.05.09 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4340885 2020.05.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4340882 2020.05.09 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4340884 2020.05.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4340883 2020.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4340877 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4340879 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4340880 2020.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4340878 2020.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4341167 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4341012 2020.05.09 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4341022 2020.05.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4340890 2020.05.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4340887 2020.05.09 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4340886 2020.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4340973 2020.05.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4340974 2020.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4340971 2020.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4340970 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4340965 2020.05.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4340963 2020.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4340961 2020.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4340962 2020.05.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4340906 2020.05.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4340901 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4340905 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4340893 2020.05.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 4340894 2020.05.09 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4340896 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4340895 2020.05.09 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4340904 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4340899 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 4340907 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 7 4340908 2020.05.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4340898 2020.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 20 4340903 2020.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 4340902 2020.05.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4340891 2020.05.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 4340900 2020.05.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4340964 2020.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4340960 2020.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4340897 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4340966 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4340909 2020.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4340967 2020.05.09 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4340968 2020.05.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4339290 2020.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4339291 2020.05.08 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4339289 2020.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4339286 2020.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4339285 2020.05.08 mapa