Pełna lista obserwacji drużyny

TP Dubelt #3 : Piotr Świętochowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4604559 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 14 4604561 2020.07.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4574096 2020.06.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4574095 2020.06.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4574094 2020.06.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4574090 2020.06.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4574089 2020.06.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4574092 2020.06.27 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4574088 2020.06.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4574087 2020.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4574091 2020.06.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4574086 2020.06.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4574093 2020.06.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4574085 2020.06.27 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4604560 2020.06.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4574084 2020.06.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4574083 2020.06.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 4574081 2020.06.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4574082 2020.06.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4574080 2020.06.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4574079 2020.06.23 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4549834 2020.06.19 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4549833 2020.06.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4549835 2020.06.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4549832 2020.06.17 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4549831 2020.06.17 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4549830 2020.06.17 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 4537239 2020.06.15 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4537238 2020.06.15 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4537237 2020.06.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4537235 2020.06.13 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 4537234 2020.06.13 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4537236 2020.06.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 19 4522663 2020.06.12 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4522659 2020.06.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4522661 2020.06.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4522658 2020.06.12 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4522657 2020.06.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4522656 2020.06.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4522652 2020.06.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4522655 2020.06.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4522654 2020.06.12 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4522653 2020.06.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4522651 2020.06.12 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4522650 2020.06.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4522649 2020.06.12 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4522648 2020.06.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4000 4516986 2020.06.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4516985 2020.06.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4516984 2020.06.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4516983 2020.06.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 4516982 2020.06.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4516981 2020.06.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4516980 2020.06.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4516979 2020.06.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4516961 2020.06.11 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4516960 2020.06.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4516959 2020.06.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4516958 2020.06.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4516957 2020.06.11 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 4 4516956 2020.06.11 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4516954 2020.06.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4516953 2020.06.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4516952 2020.06.11 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4516951 2020.06.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4516950 2020.06.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4516955 2020.06.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4516949 2020.06.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4516947 2020.06.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4516948 2020.06.11 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4516946 2020.06.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4516977 2020.06.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 31 4516976 2020.06.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 58 4516975 2020.06.11 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4516974 2020.06.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4516972 2020.06.11 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4516973 2020.06.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4516971 2020.06.11 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 4 4516969 2020.06.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4516970 2020.06.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4516968 2020.06.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4516967 2020.06.11 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4516966 2020.06.11 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4516965 2020.06.11 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4516964 2020.06.11 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4516962 2020.06.11 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4516963 2020.06.11 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4514321 2020.06.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4514320 2020.06.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4514319 2020.06.11 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4514318 2020.06.11 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4514315 2020.06.11 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4514316 2020.06.05 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4514314 2020.06.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4514317 2020.06.04 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4514313 2020.06.04 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4482198 2020.06.04 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4482197 2020.06.02 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4482194 2020.06.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4482193 2020.06.01 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4482196 2020.06.01 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4468487 2020.06.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4468486 2020.05.31 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 4468488 2020.05.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4468485 2020.05.31 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4468484 2020.05.30 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4468483 2020.05.30 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 4468482 2020.05.29 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4457060 2020.05.29 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 30 4457056 2020.05.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 130 4457059 2020.05.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4457057 2020.05.29 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4457058 2020.05.29 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4457055 2020.05.28 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4449400 2020.05.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4449399 2020.05.27 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4449398 2020.05.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4448864 2020.05.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4448861 2020.05.27 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4448862 2020.05.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4448859 2020.05.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4448858 2020.05.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4448860 2020.05.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4448863 2020.05.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 20 4448857 2020.05.27 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 60 4448856 2020.05.27 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4448855 2020.05.27 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4448854 2020.05.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4443593 2020.05.26 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 4 4443591 2020.05.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4443590 2020.05.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4443589 2020.05.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4443588 2020.05.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4443592 2020.05.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4443599 2020.05.26 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4443598 2020.05.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4443597 2020.05.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4443596 2020.05.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4443595 2020.05.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4443594 2020.05.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4443587 2020.05.26 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4443586 2020.05.26 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4443585 2020.05.26 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4443584 2020.05.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 4443583 2020.05.26 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4443580 2020.05.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4443579 2020.05.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4443578 2020.05.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4443577 2020.05.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4443576 2020.05.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4443575 2020.05.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4443574 2020.05.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4443573 2020.05.26 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4443572 2020.05.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4443582 2020.05.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4443581 2020.05.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4443570 2020.05.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4443569 2020.05.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4443568 2020.05.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4443567 2020.05.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4443566 2020.05.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4443565 2020.05.26 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4443564 2020.05.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4443563 2020.05.26 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4443562 2020.05.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4443571 2020.05.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4443561 2020.05.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4443560 2020.05.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4443559 2020.05.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4443558 2020.05.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4443557 2020.05.26 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 4443556 2020.05.26 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4439043 2020.05.25 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 4439044 2020.05.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4439042 2020.05.24 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4439041 2020.05.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4439039 2020.05.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4439040 2020.05.23 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4439038 2020.05.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4439037 2020.05.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4439036 2020.05.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4439035 2020.05.23 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4439034 2020.05.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4439033 2020.05.23 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4439025 2020.05.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4439024 2020.05.22 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 4439031 2020.05.22 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 4439030 2020.05.22 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4439029 2020.05.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4439028 2020.05.22 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4439027 2020.05.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4439026 2020.05.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4439023 2020.05.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4439022 2020.05.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4439021 2020.05.21 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4439020 2020.05.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4439019 2020.05.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 4439018 2020.05.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4439017 2020.05.21 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4412908 2020.05.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4412909 2020.05.20 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4412907 2020.05.20 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4411638 2020.05.20 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4411639 2020.05.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4410994 2020.05.20 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4410992 2020.05.20 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4410993 2020.05.20 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4410991 2020.05.20 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4403800 2020.05.19 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4403801 2020.05.17 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 4403799 2020.05.17 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4403795 2020.05.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4403797 2020.05.17 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4403794 2020.05.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4403798 2020.05.17 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4403791 2020.05.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4403790 2020.05.17 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4403793 2020.05.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4403792 2020.05.17 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4403796 2020.05.17 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4403787 2020.05.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4403788 2020.05.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4403789 2020.05.17 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4403785 2020.05.17 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4403786 2020.05.17 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4403784 2020.05.17 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4403783 2020.05.17 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4604562 2020.05.15 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4375008 2020.05.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 36 4375009 2020.05.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 4375010 2020.05.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4375011 2020.05.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 4375012 2020.05.14 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4375013 2020.05.14 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4375014 2020.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4375015 2020.05.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4375016 2020.05.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 4375017 2020.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4375018 2020.05.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4375019 2020.05.14 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 4375021 2020.05.14 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4370917 2020.05.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4370915 2020.05.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4360054 2020.05.11 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 4360052 2020.05.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4360053 2020.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 4360051 2020.05.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4353780 2020.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4353778 2020.05.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4353779 2020.05.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4353777 2020.05.10 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4353766 2020.05.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4353768 2020.05.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4353767 2020.05.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4353765 2020.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4353764 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 4353763 2020.05.09 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4353762 2020.05.09 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4353776 2020.05.09 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4353775 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4353774 2020.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4353773 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4353772 2020.05.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4353771 2020.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4353770 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4353769 2020.05.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4353761 2020.05.08 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4333404 2020.05.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4333402 2020.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 140 4333403 2020.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 4333401 2020.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4333399 2020.05.08 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4333397 2020.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4333400 2020.05.07 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4333396 2020.05.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4333395 2020.05.06 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4320615 2020.05.05 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 4 4320614 2020.05.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4309434 2020.05.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4309433 2020.05.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4309430 2020.05.03 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4309431 2020.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4309432 2020.05.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4309429 2020.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4309427 2020.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4309428 2020.05.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4309426 2020.05.03 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4309425 2020.05.03 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 4309418 2020.05.03 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 32 4309421 2020.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4299628 2020.05.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4299627 2020.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4299626 2020.05.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4299625 2020.05.02 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4299624 2020.05.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4299623 2020.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4299622 2020.05.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4299621 2020.05.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4299620 2020.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4299619 2020.05.02 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 4299618 2020.05.02 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4299617 2020.05.02 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 4299616 2020.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4299615 2020.05.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4299614 2020.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4299611 2020.05.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4299613 2020.05.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4299608 2020.05.02 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4299609 2020.05.02 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4299610 2020.05.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 25 4299612 2020.05.02 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4299606 2020.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4299607 2020.05.02 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4299605 2020.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4299604 2020.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4299603 2020.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4299602 2020.05.02 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 3 4295655 2020.05.02 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4289670 2020.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4289668 2020.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4289669 2020.05.02 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4289671 2020.05.02 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4289673 2020.05.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4289672 2020.05.02 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4289667 2020.05.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4289666 2020.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4289663 2020.05.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4289662 2020.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4289660 2020.05.01 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4289661 2020.05.01 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 4289659 2020.05.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4283488 2020.05.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4283487 2020.05.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 4283351 2020.05.01 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4283350 2020.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4276646 2020.04.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 25 4276569 2020.04.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4276568 2020.04.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4276567 2020.04.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4276566 2020.04.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4276565 2020.04.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4276564 2020.04.30 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4276562 2020.04.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4276561 2020.04.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4276563 2020.04.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 4276557 2020.04.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4276558 2020.04.29 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4276559 2020.04.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4276556 2020.04.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4276555 2020.04.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4276553 2020.04.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4276554 2020.04.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4276551 2020.04.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4276550 2020.04.29 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4276552 2020.04.29 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4276549 2020.04.29 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4276548 2020.04.29 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4262222 2020.04.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4262259 2020.04.28 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4262258 2020.04.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4262257 2020.04.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4262256 2020.04.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4262255 2020.04.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4262254 2020.04.28 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4262253 2020.04.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4262252 2020.04.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4262251 2020.04.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4262250 2020.04.28 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4262249 2020.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4262248 2020.04.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4262247 2020.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4262246 2020.04.28 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4262216 2020.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4262215 2020.04.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4262214 2020.04.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4262213 2020.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4262212 2020.04.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4262211 2020.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4262210 2020.04.28 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4262209 2020.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4262208 2020.04.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4262207 2020.04.28 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4262206 2020.04.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4262205 2020.04.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4262203 2020.04.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4262204 2020.04.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4262202 2020.04.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4262201 2020.04.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4246983 2020.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4246982 2020.04.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4246981 2020.04.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4246980 2020.04.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4246978 2020.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4246979 2020.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4243959 2020.04.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4243958 2020.04.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4243956 2020.04.26 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4243957 2020.04.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4243954 2020.04.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 32 4243953 2020.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4243955 2020.04.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 4243962 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 4243964 2020.04.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4243963 2020.04.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4241439 2020.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4241441 2020.04.25 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4241440 2020.04.25 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4241437 2020.04.25 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 6 4242250 2020.04.25 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4244067 2020.04.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4241438 2020.04.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4241436 2020.04.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4241435 2020.04.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4241434 2020.04.23 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4241433 2020.04.23 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4241432 2020.04.22 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4241431 2020.04.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4208783 2020.04.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4208782 2020.04.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4208781 2020.04.21 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4208780 2020.04.21 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 4208779 2020.04.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4208778 2020.04.21 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 4208777 2020.04.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4202890 2020.04.20 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4198650 2020.04.20 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4198649 2020.04.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4198648 2020.04.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 22 4198647 2020.04.20 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4198645 2020.04.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4198646 2020.04.20 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4198666 2020.04.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4198664 2020.04.20 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4198663 2020.04.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4198665 2020.04.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4198662 2020.04.20 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4198660 2020.04.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4198661 2020.04.20 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4198659 2020.04.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4198658 2020.04.20 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4198656 2020.04.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4198657 2020.04.20 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4198655 2020.04.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4198653 2020.04.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4198654 2020.04.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4198652 2020.04.20 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4198651 2020.04.20 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4202891 2020.04.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4191276 2020.04.19 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4191275 2020.04.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4183460 2020.04.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 22 4183486 2020.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 4183463 2020.04.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4202892 2020.04.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4183467 2020.04.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4177388 2020.04.17 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 4177226 2020.04.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4177227 2020.04.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4177225 2020.04.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 4177224 2020.04.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4177223 2020.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 22 4177222 2020.04.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4177219 2020.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4177220 2020.04.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 4177218 2020.04.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4177221 2020.04.17 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 4177217 2020.04.17 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4177216 2020.04.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4177214 2020.04.17 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4177212 2020.04.17 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4177213 2020.04.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4177209 2020.04.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4177215 2020.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4177210 2020.04.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 4177211 2020.04.17 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4177207 2020.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4177208 2020.04.17 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4177206 2020.04.17 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4177205 2020.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4177204 2020.04.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4177203 2020.04.17 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4177201 2020.04.17 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4177200 2020.04.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4177202 2020.04.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4170976 2020.04.15 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4170989 2020.04.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4170992 2020.04.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4170990 2020.04.15 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4170982 2020.04.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4170984 2020.04.12 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4170991 2020.04.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4170981 2020.04.12 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4170985 2020.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4170988 2020.04.12 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4170979 2020.04.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4170977 2020.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4170987 2020.04.12 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4170986 2020.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 4170983 2020.04.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4170978 2020.04.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 4170980 2020.04.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4155029 2020.04.12 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4154197 2020.04.10 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4154195 2020.04.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4154194 2020.04.10 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4154196 2020.04.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4154193 2020.04.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4154180 2020.04.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4154177 2020.04.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4154174 2020.04.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4154179 2020.04.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4154173 2020.04.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4154170 2020.04.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4154171 2020.04.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4154169 2020.04.09 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4154168 2020.04.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4154175 2020.04.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4154172 2020.04.09 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4154178 2020.04.09 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4154176 2020.04.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4154186 2020.04.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4154185 2020.04.06 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4154184 2020.04.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4154183 2020.04.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4154182 2020.04.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4154181 2020.04.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4154192 2020.04.05 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4154191 2020.04.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4154190 2020.04.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4154189 2020.04.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4154188 2020.04.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 4154187 2020.04.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 4124438 2020.04.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 35 4124437 2020.04.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4096238 2020.03.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4096237 2020.03.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4096254 2020.03.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 9 4096253 2020.03.29 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4096251 2020.03.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 21 4096252 2020.03.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 4096249 2020.03.29 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 200 4096248 2020.03.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4096250 2020.03.29 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4096247 2020.03.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4096244 2020.03.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4096243 2020.03.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4096245 2020.03.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 9 4096246 2020.03.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4096241 2020.03.29 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4096239 2020.03.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4096240 2020.03.29 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 180 4096226 2020.03.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 4096224 2020.03.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 4096227 2020.03.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 19 4096221 2020.03.29 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 4096225 2020.03.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4096223 2020.03.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4096222 2020.03.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4096235 2020.03.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4096234 2020.03.29 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4096233 2020.03.29 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4096232 2020.03.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 4096231 2020.03.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4096230 2020.03.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 4096229 2020.03.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 130 4096228 2020.03.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 4096220 2020.03.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4096219 2020.03.29 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 600 4096218 2020.03.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 4096217 2020.03.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 4096216 2020.03.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4096215 2020.03.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4096214 2020.03.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4096213 2020.03.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4096212 2020.03.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 12 4096211 2020.03.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 4096210 2020.03.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4096209 2020.03.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4096208 2020.03.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4096207 2020.03.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4096206 2020.03.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4096205 2020.03.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4081640 2020.03.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4074036 2020.03.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4074034 2020.03.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 4074031 2020.03.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4074035 2020.03.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4074032 2020.03.25 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4074029 2020.03.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4074030 2020.03.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4074033 2020.03.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4074027 2020.03.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4074028 2020.03.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4074026 2020.03.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4074025 2020.03.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4073779 2020.03.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 130 4073778 2020.03.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 4073776 2020.03.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4073777 2020.03.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4073775 2020.03.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4073774 2020.03.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4073772 2020.03.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4073773 2020.03.25 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4073771 2020.03.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 60 4073770 2020.03.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4073768 2020.03.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4073769 2020.03.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 4073767 2020.03.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 4073763 2020.03.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4073764 2020.03.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 140 4073766 2020.03.25 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4073762 2020.03.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4073761 2020.03.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4073760 2020.03.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 4073759 2020.03.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4073757 2020.03.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4073758 2020.03.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 4073756 2020.03.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 8 4073755 2020.03.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4073754 2020.03.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4073753 2020.03.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 4073751 2020.03.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4073752 2020.03.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4073750 2020.03.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4073749 2020.03.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4073746 2020.03.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4073747 2020.03.25 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4073748 2020.03.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4073745 2020.03.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 4073744 2020.03.24 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 14 4069945 2020.03.24 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 4069944 2020.03.24 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4069942 2020.03.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4069937 2020.03.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4069936 2020.03.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4069938 2020.03.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4069940 2020.03.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4069935 2020.03.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4069934 2020.03.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4069943 2020.03.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4069933 2020.03.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4069931 2020.03.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4069932 2020.03.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4069941 2020.03.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4069929 2020.03.24 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4069939 2020.03.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 170 4069930 2020.03.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4069928 2020.03.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 4069253 2020.03.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4069251 2020.03.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4069252 2020.03.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4069250 2020.03.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4069248 2020.03.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4069249 2020.03.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 120 4069247 2020.03.23 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4066479 2020.03.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4066478 2020.03.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4066477 2020.03.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4066476 2020.03.23 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4066475 2020.03.23 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4066474 2020.03.23 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4058257 2020.03.20 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4058264 2020.03.20 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4058263 2020.03.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4058262 2020.03.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4058261 2020.03.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4058260 2020.03.20 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 4058259 2020.03.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4058258 2020.03.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4049992 2020.03.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4049991 2020.03.20 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4049990 2020.03.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 4049989 2020.03.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4049988 2020.03.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 4049987 2020.03.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4049986 2020.03.20 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4045600 2020.03.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4045601 2020.03.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4045462 2020.03.19 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4045461 2020.03.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4045460 2020.03.19 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4045459 2020.03.19 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 160 4045458 2020.03.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 4045457 2020.03.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 18 4045456 2020.03.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4045455 2020.03.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 4045454 2020.03.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 11 4045453 2020.03.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 18 4045452 2020.03.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4045451 2020.03.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 36 4045450 2020.03.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4045449 2020.03.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4045448 2020.03.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 16 4045447 2020.03.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4045446 2020.03.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4045445 2020.03.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4045443 2020.03.18 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 4 4045442 2020.03.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4045444 2020.03.18 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 4045440 2020.03.18 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4045441 2020.03.18 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4045439 2020.03.18 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4036515 2020.03.18 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4035512 2020.03.17 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 4035513 2020.03.17 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4035511 2020.03.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4032808 2020.03.17 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4032807 2020.03.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4032806 2020.03.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4032804 2020.03.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4032802 2020.03.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4032805 2020.03.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4032803 2020.03.16 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4032800 2020.03.16 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4032801 2020.03.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 4032799 2020.03.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4028308 2020.03.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4028307 2020.03.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 4028306 2020.03.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 4028305 2020.03.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4028303 2020.03.16 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4028304 2020.03.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4028300 2020.03.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 4028299 2020.03.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 90 4028301 2020.03.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 4028298 2020.03.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4028302 2020.03.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4028297 2020.03.16 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 4028295 2020.03.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 120 4028294 2020.03.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 49 4028296 2020.03.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4028292 2020.03.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 15 4028293 2020.03.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 4028291 2020.03.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4028290 2020.03.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4028289 2020.03.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 300 4028288 2020.03.16 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4028287 2020.03.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4025554 2020.03.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4025553 2020.03.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4025558 2020.03.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4025557 2020.03.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4025556 2020.03.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4025552 2020.03.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4025551 2020.03.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4025550 2020.03.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4025549 2020.03.15 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4025548 2020.03.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4025546 2020.03.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4025547 2020.03.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4025545 2020.03.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4025544 2020.03.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4025543 2020.03.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4025542 2020.03.15 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4025540 2020.03.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4025541 2020.03.15 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 4025539 2020.03.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4025538 2020.03.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4025537 2020.03.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4014859 2020.03.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4014858 2020.03.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4014857 2020.03.13 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4014856 2020.03.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4014854 2020.03.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4014853 2020.03.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4014855 2020.03.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4014852 2020.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4014851 2020.03.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4014850 2020.03.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4014848 2020.03.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4014849 2020.03.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4014846 2020.03.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4014847 2020.03.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4014845 2020.03.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4014844 2020.03.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4014843 2020.03.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4014842 2020.03.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4014841 2020.03.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4014840 2020.03.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4014835 2020.03.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4014839 2020.03.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4014838 2020.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4014834 2020.03.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4014837 2020.03.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4014832 2020.03.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4014833 2020.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4014836 2020.03.13 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4014830 2020.03.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4014829 2020.03.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4014831 2020.03.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4014827 2020.03.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4014828 2020.03.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4014826 2020.03.13 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4014824 2020.03.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4014825 2020.03.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4014811 2020.03.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4014810 2020.03.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4014809 2020.03.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4014817 2020.03.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4014816 2020.03.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4014815 2020.03.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4014814 2020.03.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4014813 2020.03.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4014812 2020.03.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4014808 2020.03.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4014823 2020.03.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4014822 2020.03.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4014821 2020.03.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4014820 2020.03.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4014819 2020.03.13 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4014818 2020.03.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4012125 2020.03.13 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4012122 2020.03.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4012123 2020.03.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4012124 2020.03.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4012121 2020.03.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4012120 2020.03.12 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4012119 2020.03.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4012118 2020.03.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4012117 2020.03.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4012116 2020.03.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4012115 2020.03.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4012114 2020.03.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 4009582 2020.03.11 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 4004842 2020.03.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4004841 2020.03.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4004840 2020.03.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 60 4004839 2020.03.10 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 4004838 2020.03.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4004836 2020.03.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4004835 2020.03.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 3999914 2020.03.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 3999913 2020.03.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 3999912 2020.03.08 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 5 3999929 2020.03.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 8 3999930 2020.03.08 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 3999928 2020.03.08 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 20 3999927 2020.03.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 3999926 2020.03.08 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 100 3999924 2020.03.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 3999925 2020.03.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 3999922 2020.03.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4000 3999921 2020.03.08 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 3999919 2020.03.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 3999918 2020.03.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 3999920 2020.03.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 3999917 2020.03.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 3999923 2020.03.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3999916 2020.03.08 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 36 3999915 2020.03.08 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 7 3999909 2020.03.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 3999911 2020.03.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 3999908 2020.03.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 3999903 2020.03.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 3999907 2020.03.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3999902 2020.03.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 16 3999901 2020.03.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 3999906 2020.03.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 3999905 2020.03.08 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 3999900 2020.03.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 3999910 2020.03.08 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 3999899 2020.03.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3999898 2020.03.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 3999896 2020.03.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3999897 2020.03.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3999895 2020.03.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3992552 2020.03.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 21 3992551 2020.03.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3992550 2020.03.07 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 3992549 2020.03.07 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3992548 2020.03.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 23 3992547 2020.03.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 3992545 2020.03.07 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 27 3992543 2020.03.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 16 3992544 2020.03.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3992542 2020.03.07 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 3992540 2020.03.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3992541 2020.03.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 3992539 2020.03.07 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 8 3992546 2020.03.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 3992538 2020.03.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3992537 2020.03.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 3992535 2020.03.07 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 6 3992536 2020.03.07 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 3992534 2020.03.07 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 20 3992533 2020.03.07 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 3992532 2020.03.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 3992559 2020.03.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 3987722 2020.03.06 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3987723 2020.03.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3987720 2020.03.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3987719 2020.03.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 3987718 2020.03.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3987717 2020.03.06 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 3987716 2020.03.06 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 3987715 2020.03.06 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 36 3987713 2020.03.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1500 3987714 2020.03.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 150 3987711 2020.03.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3987712 2020.03.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 3987721 2020.03.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3987736 2020.03.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 3987735 2020.03.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 3987738 2020.03.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 3987734 2020.03.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 3987733 2020.03.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3987739 2020.03.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3987737 2020.03.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3987732 2020.03.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3987731 2020.03.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 3987730 2020.03.06 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 3987729 2020.03.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 3987728 2020.03.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3987727 2020.03.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3987726 2020.03.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3987725 2020.03.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 3987724 2020.03.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 3985538 2020.03.05 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 3985537 2020.03.05 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 3982880 2020.03.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 3982881 2020.03.03 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3978692 2020.03.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 460 3978693 2020.03.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 3978690 2020.03.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 24 3978691 2020.03.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 3978688 2020.03.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 3978689 2020.03.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3978686 2020.03.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 3978687 2020.03.03 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 3978685 2020.03.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5000 3978682 2020.03.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3978684 2020.03.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3978683 2020.03.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 3978681 2020.03.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3978680 2020.03.03 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 3978678 2020.03.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 3978677 2020.03.03 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 400 3978679 2020.03.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3978675 2020.03.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3978676 2020.03.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2500 3978674 2020.03.03 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 800 3978672 2020.03.03 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 3978671 2020.03.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 3979873 2020.03.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 3978673 2020.03.02 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 3978670 2020.03.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3978669 2020.03.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3976115 2020.03.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 16 3976114 2020.03.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 3976113 2020.03.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 3976112 2020.03.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 3976111 2020.03.02 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 3976110 2020.03.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3970797 2020.03.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3970811 2020.03.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3969758 2020.03.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3970809 2020.03.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3969757 2020.03.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3970285 2020.03.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3970299 2020.03.01 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 3970298 2020.03.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 3970297 2020.03.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3970296 2020.03.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3970295 2020.03.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3970294 2020.03.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 3970293 2020.03.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3970292 2020.03.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 3970291 2020.03.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 3970290 2020.03.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3970289 2020.03.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3970288 2020.03.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3970287 2020.03.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3970286 2020.03.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 150 3970284 2020.02.29 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3966309 2020.02.29 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3966308 2020.02.29 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3965811 2020.02.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3965810 2020.02.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3965809 2020.02.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3965808 2020.02.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3965807 2020.02.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3965806 2020.02.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3965805 2020.02.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3965804 2020.02.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3965803 2020.02.29 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 3965802 2020.02.29 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3965801 2020.02.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3965800 2020.02.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3965799 2020.02.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 3965798 2020.02.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 3958286 2020.02.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 3958276 2020.02.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 3958284 2020.02.26 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 600 3958271 2020.02.26 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 3958273 2020.02.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 3958270 2020.02.26 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 120 3958265 2020.02.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 3958289 2020.02.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 3958263 2020.02.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3958261 2020.02.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 3958264 2020.02.26 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 220 3958262 2020.02.26 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 28 3958260 2020.02.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 3958258 2020.02.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3958288 2020.02.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 3958256 2020.02.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3958255 2020.02.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 3958257 2020.02.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 170 3958254 2020.02.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 23 3958253 2020.02.26 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 3958252 2020.02.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 68 3958251 2020.02.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 3958250 2020.02.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 17 3958249 2020.02.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3958224 2020.02.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3958222 2020.02.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 3958221 2020.02.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 3958218 2020.02.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 3958217 2020.02.26 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 80 3958219 2020.02.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 3958216 2020.02.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 38 3958214 2020.02.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 48 3958215 2020.02.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3958213 2020.02.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3958211 2020.02.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 3958212 2020.02.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 3958210 2020.02.26 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 3958209 2020.02.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 3958225 2020.02.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 80 3958283 2020.02.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 160 3958287 2020.02.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 140 3958819 2020.02.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 28 3958820 2020.02.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3958282 2020.02.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 3958281 2020.02.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3958279 2020.02.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 3958290 2020.02.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 3958278 2020.02.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 3958818 2020.02.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 3958280 2020.02.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3958275 2020.02.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3958285 2020.02.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3958272 2020.02.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 3958268 2020.02.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3958266 2020.02.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3956738 2020.02.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3931724 2020.02.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3931723 2020.02.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3928285 2020.02.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3928284 2020.02.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3928283 2020.02.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 3928281 2020.02.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 3928282 2020.02.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3928280 2020.02.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3928279 2020.02.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3928297 2020.02.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3928299 2020.02.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 3928301 2020.02.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 38 3928298 2020.02.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 3928296 2020.02.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 3928294 2020.02.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3928295 2020.02.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3928292 2020.02.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 3928288 2020.02.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3928289 2020.02.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3928287 2020.02.16 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 3928293 2020.02.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3928290 2020.02.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 3928291 2020.02.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 17 3928286 2020.02.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3928277 2020.02.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 3928276 2020.02.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 3928272 2020.02.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 3928274 2020.02.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3928273 2020.02.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3928275 2020.02.16 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 6 3928271 2020.02.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 400 3928267 2020.02.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3928270 2020.02.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3928269 2020.02.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3928266 2020.02.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 3928268 2020.02.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 3928264 2020.02.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 500 3928265 2020.02.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 3928263 2020.02.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 250 3928262 2020.02.16 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 4 3919654 2020.02.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3914036 2020.02.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 3914038 2020.02.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3899010 2020.02.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 120 3899006 2020.02.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 3899008 2020.02.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3899009 2020.02.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 105 3899007 2020.02.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 250 3899005 2020.02.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 3899004 2020.02.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3899002 2020.02.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 3899003 2020.02.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 61 3899001 2020.02.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3898998 2020.02.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3899000 2020.02.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 3898999 2020.02.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 13 3898997 2020.02.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 3898996 2020.02.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3898995 2020.02.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 3898994 2020.02.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3898992 2020.02.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 160 3898991 2020.02.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3898993 2020.02.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3898990 2020.02.07 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 3896776 2020.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3896028 2020.02.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3896027 2020.02.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 3893466 2020.02.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3891352 2020.02.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3891348 2020.02.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 3891347 2020.02.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3891353 2020.02.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3891349 2020.02.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3891354 2020.02.02 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 3979679 2020.02.02 mapa
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 3891351 2020.02.02 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 3891356 2020.02.01 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3891355 2020.02.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 9 3979646 2020.01.31 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 3979647 2020.01.31 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 6 3979645 2020.01.31 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 46 3979643 2020.01.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 3979644 2020.01.31 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 3969699 2020.01.31 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 3979671 2020.01.30 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 3979673 2020.01.30 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 3979669 2020.01.30 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 3979670 2020.01.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 3979668 2020.01.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3979672 2020.01.30 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 5 3979663 2020.01.30 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 3979662 2020.01.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 31 3979661 2020.01.30 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 60 3979659 2020.01.30 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 8 3979658 2020.01.30 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus<