Pełna lista obserwacji drużyny

MS : Michał Strzelecki


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4781666 2020.09.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4784429 2020.09.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4781667 2020.09.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4776606 2020.09.17 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4746907 2020.09.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 4739690 2020.08.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4722357 2020.08.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4722337 2020.08.24 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4722338 2020.08.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 70 4722339 2020.08.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4722340 2020.08.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4722341 2020.08.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4722342 2020.08.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4722343 2020.08.24 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4722345 2020.08.24 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4722346 2020.08.24 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4722347 2020.08.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4722348 2020.08.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4722349 2020.08.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4722350 2020.08.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4722351 2020.08.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4718049 2020.08.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4718050 2020.08.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4718051 2020.08.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4718052 2020.08.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4718053 2020.08.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 4718054 2020.08.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4718055 2020.08.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4718056 2020.08.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4718057 2020.08.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4718058 2020.08.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4718059 2020.08.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4718060 2020.08.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4718061 2020.08.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4718062 2020.08.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4718063 2020.08.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4718064 2020.08.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4718065 2020.08.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4715034 2020.08.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4715215 2020.08.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4715216 2020.08.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4715217 2020.08.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4715218 2020.08.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4715219 2020.08.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4715220 2020.08.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4715221 2020.08.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4715222 2020.08.22 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4715223 2020.08.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4715224 2020.08.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4715225 2020.08.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 4715226 2020.08.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4715227 2020.08.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4712709 2020.08.21 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4712710 2020.08.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 4712711 2020.08.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4712712 2020.08.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4712713 2020.08.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4712714 2020.08.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4712715 2020.08.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4712716 2020.08.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4712717 2020.08.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4712718 2020.08.21 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4712719 2020.08.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4712720 2020.08.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4712721 2020.08.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4712723 2020.08.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4712724 2020.08.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4712725 2020.08.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4712780 2020.08.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4712781 2020.08.21 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4710787 2020.08.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4710788 2020.08.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4710789 2020.08.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4710790 2020.08.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 4710791 2020.08.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4710792 2020.08.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4710793 2020.08.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4710794 2020.08.20 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 4710795 2020.08.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4710796 2020.08.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4710797 2020.08.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 4710798 2020.08.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4707984 2020.08.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4708226 2020.08.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 4708227 2020.08.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4708228 2020.08.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 4708229 2020.08.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4708230 2020.08.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4708231 2020.08.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4708232 2020.08.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4708233 2020.08.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4708234 2020.08.19 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4708235 2020.08.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4708236 2020.08.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4708237 2020.08.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4708238 2020.08.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 4708239 2020.08.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4708240 2020.08.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4708241 2020.08.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4708242 2020.08.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4710816 2020.08.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4705771 2020.08.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4705772 2020.08.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 60 4705773 2020.08.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4705774 2020.08.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4705775 2020.08.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 4705776 2020.08.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4705777 2020.08.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4705778 2020.08.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4705779 2020.08.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4705780 2020.08.18 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4705781 2020.08.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4705782 2020.08.18 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4705783 2020.08.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 4705784 2020.08.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4705785 2020.08.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4705786 2020.08.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4705787 2020.08.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4705788 2020.08.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4705789 2020.08.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4705790 2020.08.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4705791 2020.08.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4705792 2020.08.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4705793 2020.08.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4702886 2020.08.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4702887 2020.08.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4702888 2020.08.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4702889 2020.08.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4702890 2020.08.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 4702891 2020.08.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4702892 2020.08.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4702894 2020.08.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4702895 2020.08.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4702909 2020.08.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4702910 2020.08.17 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4702911 2020.08.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4702912 2020.08.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4702913 2020.08.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4702914 2020.08.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4702915 2020.08.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4702917 2020.08.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4702918 2020.08.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 4702919 2020.08.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4702920 2020.08.17 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4702922 2020.08.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4702923 2020.08.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4702925 2020.08.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4702926 2020.08.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4702928 2020.08.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4702930 2020.08.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4702932 2020.08.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4702933 2020.08.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4702934 2020.08.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4700505 2020.08.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4700507 2020.08.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4700508 2020.08.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4700510 2020.08.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4700511 2020.08.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4700512 2020.08.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4700514 2020.08.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4700516 2020.08.16 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 4700518 2020.08.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4700519 2020.08.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4700521 2020.08.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4700522 2020.08.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4700523 2020.08.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4700524 2020.08.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4700539 2020.08.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4700549 2020.08.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4698334 2020.08.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4698335 2020.08.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4698336 2020.08.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 22 4698337 2020.08.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4698338 2020.08.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4698339 2020.08.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4698340 2020.08.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4698341 2020.08.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4698342 2020.08.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4698343 2020.08.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4698344 2020.08.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4698345 2020.08.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4694408 2020.08.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 4694409 2020.08.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4694410 2020.08.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4695141 2020.08.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4695143 2020.08.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4695147 2020.08.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4695149 2020.08.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4695151 2020.08.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4695154 2020.08.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4695155 2020.08.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4695157 2020.08.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4695159 2020.08.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4695161 2020.08.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4695166 2020.08.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4695169 2020.08.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4695170 2020.08.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4695176 2020.08.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4695179 2020.08.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4695181 2020.08.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4695185 2020.08.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4692697 2020.08.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4692698 2020.08.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4692699 2020.08.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4692700 2020.08.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4692721 2020.08.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4692722 2020.08.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4692723 2020.08.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4692724 2020.08.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4692726 2020.08.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4692727 2020.08.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4692728 2020.08.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4692729 2020.08.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4692786 2020.08.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4692787 2020.08.13 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4692788 2020.08.13 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4692789 2020.08.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4692790 2020.08.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4692791 2020.08.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4692792 2020.08.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4692793 2020.08.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4690763 2020.08.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4690764 2020.08.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4690765 2020.08.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4690766 2020.08.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 4690909 2020.08.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4690911 2020.08.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4690912 2020.08.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4690913 2020.08.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4690914 2020.08.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4690915 2020.08.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4690916 2020.08.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4690917 2020.08.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4688117 2020.08.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4688119 2020.08.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4688122 2020.08.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4688124 2020.08.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4688127 2020.08.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4688130 2020.08.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4688131 2020.08.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4688135 2020.08.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4688136 2020.08.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4688138 2020.08.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4688141 2020.08.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4688144 2020.08.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4688146 2020.08.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 4685919 2020.08.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4685920 2020.08.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4685921 2020.08.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4685922 2020.08.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4685923 2020.08.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4685929 2020.08.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4685930 2020.08.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4685931 2020.08.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4685932 2020.08.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4685933 2020.08.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4685934 2020.08.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4685935 2020.08.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4685936 2020.08.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 4685945 2020.08.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4685946 2020.08.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4685947 2020.08.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4685948 2020.08.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4685958 2020.08.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4685415 2020.08.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4685416 2020.08.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4685417 2020.08.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4685418 2020.08.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4685419 2020.08.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4685420 2020.08.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4685421 2020.08.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4685422 2020.08.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4685423 2020.08.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4685424 2020.08.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4685425 2020.08.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4685426 2020.08.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4685427 2020.08.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4685428 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4685429 2020.08.09 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4685430 2020.08.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4681411 2020.08.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4681413 2020.08.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4681414 2020.08.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4681416 2020.08.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4681424 2020.08.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4681426 2020.08.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4681427 2020.08.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4681428 2020.08.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4681429 2020.08.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4681430 2020.08.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4681432 2020.08.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4681433 2020.08.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4681434 2020.08.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4681435 2020.08.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4681436 2020.08.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4678616 2020.08.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4678617 2020.08.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4678618 2020.08.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4678619 2020.08.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4678620 2020.08.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4678621 2020.08.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4678622 2020.08.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4673235 2020.08.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4685949 2020.08.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4656056 2020.07.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4656057 2020.07.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4656058 2020.07.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4656059 2020.07.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4656060 2020.07.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 4656061 2020.07.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4656062 2020.07.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4656063 2020.07.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4656064 2020.07.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4647209 2020.07.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4650737 2020.07.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4650738 2020.07.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4650739 2020.07.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4650740 2020.07.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4650741 2020.07.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4650744 2020.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4650746 2020.07.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4650747 2020.07.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4650748 2020.07.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 4650751 2020.07.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4650758 2020.07.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4650759 2020.07.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4650760 2020.07.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4650761 2020.07.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4650762 2020.07.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4650765 2020.07.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 4650766 2020.07.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4650767 2020.07.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4650768 2020.07.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 60 4650769 2020.07.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4650770 2020.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4650771 2020.07.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4650772 2020.07.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4650773 2020.07.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4650775 2020.07.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4650777 2020.07.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4650778 2020.07.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4650779 2020.07.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4650780 2020.07.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4650781 2020.07.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4650782 2020.07.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4650783 2020.07.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 4650784 2020.07.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4650785 2020.07.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4650786 2020.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4642317 2020.07.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 4641191 2020.07.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 45 4640284 2020.07.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4632290 2020.07.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4628782 2020.07.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4627130 2020.07.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4632299 2020.07.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4619654 2020.07.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4617359 2020.07.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4617361 2020.07.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4617362 2020.07.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4617363 2020.07.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4617364 2020.07.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4617365 2020.07.12 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4617366 2020.07.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4617368 2020.07.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4617369 2020.07.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4617371 2020.07.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4617375 2020.07.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4617377 2020.07.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4617379 2020.07.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4617380 2020.07.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4617383 2020.07.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4617385 2020.07.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4617428 2020.07.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4617429 2020.07.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4617438 2020.07.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4617445 2020.07.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4617446 2020.07.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4617448 2020.07.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4613648 2020.07.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4613649 2020.07.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4613650 2020.07.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4613651 2020.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4613652 2020.07.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4613653 2020.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4613654 2020.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4613655 2020.07.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4613657 2020.07.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4613659 2020.07.11 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4613712 2020.07.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4613713 2020.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4613714 2020.07.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4613716 2020.07.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4613717 2020.07.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4613718 2020.07.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4613719 2020.07.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4613720 2020.07.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4613721 2020.07.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4613722 2020.07.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4613723 2020.07.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4613724 2020.07.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4613725 2020.07.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4609641 2020.07.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4609642 2020.07.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4609643 2020.07.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4609644 2020.07.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4609645 2020.07.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4609646 2020.07.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 4609647 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4609648 2020.07.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4609649 2020.07.10 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4609650 2020.07.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4611039 2020.07.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4611040 2020.07.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4611041 2020.07.10 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4611042 2020.07.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4611043 2020.07.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4611044 2020.07.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4611046 2020.07.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4611047 2020.07.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4611048 2020.07.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4611050 2020.07.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4611051 2020.07.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4611053 2020.07.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4608372 2020.07.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4608374 2020.07.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4608376 2020.07.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4608378 2020.07.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4608381 2020.07.09 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4608383 2020.07.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4608385 2020.07.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4608387 2020.07.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4608388 2020.07.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4608389 2020.07.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 4608390 2020.07.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4608392 2020.07.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4608394 2020.07.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4608395 2020.07.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4608397 2020.07.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4608402 2020.07.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4608404 2020.07.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4608406 2020.07.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4608407 2020.07.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4608410 2020.07.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4608411 2020.07.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4606258 2020.07.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4606259 2020.07.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4606260 2020.07.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4606261 2020.07.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4606262 2020.07.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4606263 2020.07.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4606264 2020.07.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4606265 2020.07.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4606266 2020.07.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4606267 2020.07.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4606268 2020.07.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4606269 2020.07.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4606270 2020.07.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4606271 2020.07.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4606272 2020.07.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4606273 2020.07.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4606274 2020.07.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4606275 2020.07.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4606276 2020.07.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4606277 2020.07.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4606278 2020.07.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4603577 2020.07.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4603578 2020.07.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4603579 2020.07.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4603580 2020.07.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4603581 2020.07.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4603596 2020.07.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4603597 2020.07.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 4603598 2020.07.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4603599 2020.07.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 6 4603600 2020.07.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4603601 2020.07.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4603602 2020.07.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4603603 2020.07.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4603604 2020.07.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4603605 2020.07.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4603606 2020.07.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4603607 2020.07.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4603799 2020.07.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4603800 2020.07.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4603818 2020.07.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4603819 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4600124 2020.07.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 4 4600125 2020.07.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4600126 2020.07.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4600127 2020.07.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4600128 2020.07.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4600129 2020.07.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4600130 2020.07.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4600131 2020.07.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4600132 2020.07.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4600133 2020.07.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4600134 2020.07.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4600135 2020.07.06 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4600163 2020.07.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4600260 2020.07.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4600262 2020.07.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4600263 2020.07.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4600264 2020.07.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4600265 2020.07.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4600266 2020.07.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4600268 2020.07.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4600270 2020.07.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4600271 2020.07.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4600272 2020.07.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4600275 2020.07.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4600276 2020.07.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4600515 2020.07.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4598301 2020.07.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4598303 2020.07.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4598304 2020.07.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4598306 2020.07.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4598308 2020.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4598309 2020.07.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4598311 2020.07.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4598312 2020.07.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4598313 2020.07.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4598314 2020.07.05 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4598315 2020.07.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4598316 2020.07.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4598317 2020.07.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4598318 2020.07.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4598319 2020.07.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4598320 2020.07.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4598321 2020.07.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4600123 2020.07.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4593655 2020.07.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4593656 2020.07.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4593657 2020.07.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4593658 2020.07.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4593659 2020.07.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4593660 2020.07.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4593661 2020.07.04 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 4593662 2020.07.04 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 4593663 2020.07.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4593664 2020.07.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4593665 2020.07.04 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4593666 2020.07.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4593667 2020.07.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4593668 2020.07.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4593669 2020.07.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4593671 2020.07.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4593672 2020.07.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4593673 2020.07.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4593674 2020.07.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4593675 2020.07.04 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4593676 2020.07.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4593677 2020.07.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4593678 2020.07.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4593681 2020.07.04 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4593688 2020.07.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4593691 2020.07.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4594774 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4594986 2020.07.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4591357 2020.07.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4591358 2020.07.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4591360 2020.07.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 4591361 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4591380 2020.07.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4591381 2020.07.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4591383 2020.07.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4591384 2020.07.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4591385 2020.07.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4591413 2020.07.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4591415 2020.07.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4591416 2020.07.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4591418 2020.07.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4591419 2020.07.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4591422 2020.07.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4591423 2020.07.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4591424 2020.07.03 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4593718 2020.07.03 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 6 4593721 2020.07.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4588993 2020.06.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4588997 2020.06.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4556613 2020.06.21 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4553685 2020.06.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4555091 2020.06.20 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4553684 2020.06.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4545717 2020.06.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4545714 2020.06.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4545711 2020.06.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4545715 2020.06.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4545716 2020.06.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4545713 2020.06.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4545719 2020.06.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4545720 2020.06.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4545721 2020.06.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4545722 2020.06.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4545724 2020.06.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4545725 2020.06.17 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4545727 2020.06.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4543415 2020.06.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4543416 2020.06.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4543417 2020.06.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4543418 2020.06.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4521888 2020.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4521889 2020.06.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4521890 2020.06.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4521891 2020.06.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4521892 2020.06.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4521893 2020.06.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4521897 2020.06.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4521899 2020.06.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4521901 2020.06.12 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4521902 2020.06.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4521903 2020.06.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4521904 2020.06.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4516440 2020.06.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4516616 2020.06.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4516617 2020.06.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4516618 2020.06.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4516619 2020.06.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4516620 2020.06.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4516621 2020.06.11 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4516622 2020.06.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4516623 2020.06.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4516624 2020.06.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4516627 2020.06.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4516628 2020.06.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4516630 2020.06.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4516633 2020.06.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4516634 2020.06.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4516635 2020.06.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4516636 2020.06.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4516637 2020.06.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4516639 2020.06.11 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4516640 2020.06.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4516641 2020.06.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4516642 2020.06.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4509358 2020.06.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4509359 2020.06.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4509360 2020.06.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4509361 2020.06.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4509362 2020.06.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4509363 2020.06.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4509370 2020.06.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4509371 2020.06.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4509372 2020.06.09 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4509373 2020.06.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4510719 2020.06.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4509357 2020.06.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4489242 2020.06.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4485189 2020.06.04 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 4485190 2020.06.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4485191 2020.06.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4485192 2020.06.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4485193 2020.06.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4485194 2020.06.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4485195 2020.06.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4485196 2020.06.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4485197 2020.06.04 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4485198 2020.06.04 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4485199 2020.06.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4485200 2020.06.04 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4485201 2020.06.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4485202 2020.06.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4485203 2020.06.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4485204 2020.06.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4485205 2020.06.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4485206 2020.06.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4475320 2020.06.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4475321 2020.06.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4475322 2020.06.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4475323 2020.06.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4475324 2020.06.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4475325 2020.06.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4475326 2020.06.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4475327 2020.06.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4475328 2020.06.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4475329 2020.06.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 4475330 2020.06.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4475331 2020.06.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4475332 2020.06.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4475333 2020.06.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 4475334 2020.06.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4475335 2020.06.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4475336 2020.06.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4475337 2020.06.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4475338 2020.06.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4475341 2020.06.01 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 4475347 2020.06.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 4475350 2020.06.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4475351 2020.06.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4475352 2020.06.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4475355 2020.06.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4475362 2020.06.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4475363 2020.06.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4475364 2020.06.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4475366 2020.06.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4475374 2020.06.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4475380 2020.06.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4475382 2020.06.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4475383 2020.06.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4475384 2020.06.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4475389 2020.06.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4475392 2020.06.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4455020 2020.05.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4463887 2020.05.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4463890 2020.05.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4463892 2020.05.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4463894 2020.05.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4463895 2020.05.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4463896 2020.05.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4463899 2020.05.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4463901 2020.05.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4463902 2020.05.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4463903 2020.05.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4463904 2020.05.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4463905 2020.05.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4463906 2020.05.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4463907 2020.05.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4463910 2020.05.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4463912 2020.05.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4463914 2020.05.29 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4463915 2020.05.29 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4463916 2020.05.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4463917 2020.05.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4446487 2020.05.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4446488 2020.05.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4446489 2020.05.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4446491 2020.05.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4446493 2020.05.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4446495 2020.05.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4446496 2020.05.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4446497 2020.05.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4446498 2020.05.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4446499 2020.05.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4446500 2020.05.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4446501 2020.05.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4446502 2020.05.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4446503 2020.05.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4446504 2020.05.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4446505 2020.05.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4446506 2020.05.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4446507 2020.05.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4446508 2020.05.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4446511 2020.05.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4446512 2020.05.27 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4446513 2020.05.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 27 4446514 2020.05.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4446515 2020.05.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4446516 2020.05.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4447103 2020.05.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4447104 2020.05.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4447995 2020.05.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4447996 2020.05.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4447997 2020.05.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4447998 2020.05.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4447999 2020.05.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4448000 2020.05.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4448001 2020.05.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4448002 2020.05.26 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4438647 2020.05.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4438650 2020.05.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4425593 2020.05.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4425596 2020.05.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 4418370 2020.05.22 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4418444 2020.05.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4418674 2020.05.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4418675 2020.05.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4418676 2020.05.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4418677 2020.05.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4418678 2020.05.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4418679 2020.05.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4418680 2020.05.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4418681 2020.05.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4418682 2020.05.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4418683 2020.05.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4418685 2020.05.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4418686 2020.05.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4418687 2020.05.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4418688 2020.05.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4418689 2020.05.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4418716 2020.05.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4418718 2020.05.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4418719 2020.05.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4418720 2020.05.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4418721 2020.05.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4418724 2020.05.22 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4418725 2020.05.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4418726 2020.05.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4418727 2020.05.22 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4418782 2020.05.22 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4418783 2020.05.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4419815 2020.05.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4419816 2020.05.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4419817 2020.05.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4419819 2020.05.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4419820 2020.05.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4419821 2020.05.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4419839 2020.05.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4419840 2020.05.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4419841 2020.05.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4419842 2020.05.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4419843 2020.05.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4419844 2020.05.22 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4419845 2020.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4419846 2020.05.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4419847 2020.05.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4419848 2020.05.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4419850 2020.05.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4419851 2020.05.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4419853 2020.05.22 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4419854 2020.05.22 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4419855 2020.05.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4419857 2020.05.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4419859 2020.05.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4419860 2020.05.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4419861 2020.05.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4419864 2020.05.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4419865 2020.05.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4403599 2020.05.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4403600 2020.05.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4403601 2020.05.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4403602 2020.05.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4403603 2020.05.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4403604 2020.05.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4403609 2020.05.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4403610 2020.05.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4403613 2020.05.18 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4403614 2020.05.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4403620 2020.05.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 4403622 2020.05.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4403628 2020.05.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4403629 2020.05.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4403630 2020.05.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4403632 2020.05.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4403634 2020.05.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4403635 2020.05.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4403636 2020.05.18 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4403637 2020.05.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4403638 2020.05.18 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4403640 2020.05.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4403641 2020.05.18 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4403642 2020.05.18 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4403643 2020.05.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4403644 2020.05.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4403645 2020.05.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4403646 2020.05.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4403647 2020.05.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4403648 2020.05.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4403649 2020.05.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4403650 2020.05.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4403651 2020.05.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4403652 2020.05.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4403653 2020.05.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4403654 2020.05.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4403655 2020.05.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4403656 2020.05.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4403657 2020.05.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4403658 2020.05.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4403659 2020.05.18 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4403660 2020.05.18 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4403662 2020.05.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4403663 2020.05.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4403732 2020.05.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4391919 2020.05.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4383077 2020.05.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4385147 2020.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4385151 2020.05.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4385874 2020.05.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4385875 2020.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4385880 2020.05.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4385881 2020.05.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 4385885 2020.05.16 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4385886 2020.05.16 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4385887 2020.05.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4385888 2020.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4385889 2020.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4385891 2020.05.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4385893 2020.05.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4385894 2020.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4385899 2020.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4385900 2020.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4385902 2020.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4385938 2020.05.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4385940 2020.05.16 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4385947 2020.05.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4385949 2020.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 4385955 2020.05.16 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4386028 2020.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4386029 2020.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4386031 2020.05.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4386036 2020.05.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4386038 2020.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4386039 2020.05.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4386041 2020.05.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4386042 2020.05.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4386043 2020.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4386044 2020.05.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4386056 2020.05.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4386057 2020.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4386059 2020.05.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4386060 2020.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4386061 2020.05.16 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4386062 2020.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4386063 2020.05.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4386064 2020.05.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4386065 2020.05.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4386066 2020.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4386067 2020.05.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4388984 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4378131 2020.05.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4371736 2020.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4371740 2020.05.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4371741 2020.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4371742 2020.05.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4371743 2020.05.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4371744 2020.05.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4371745 2020.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4371746 2020.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4378053 2020.05.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4378054 2020.05.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4378058 2020.05.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4378059 2020.05.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4378060 2020.05.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4378061 2020.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4378063 2020.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4378064 2020.05.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4378066 2020.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4378069 2020.05.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4378070 2020.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4378071 2020.05.13 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 4378073 2020.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4378074 2020.05.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4378075 2020.05.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4378077 2020.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4378078 2020.05.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4378079 2020.05.13 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4378080 2020.05.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4350191 2020.05.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4350222 2020.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4350223 2020.05.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4350229 2020.05.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4350230 2020.05.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4350231 2020.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4350240 2020.05.10 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4350241 2020.05.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4350242 2020.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4350243 2020.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4350244 2020.05.10 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4350245 2020.05.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4350246 2020.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4350247 2020.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4350248 2020.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4350249 2020.05.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4350250 2020.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4350307 2020.05.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4350310 2020.05.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4350312 2020.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4350314 2020.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4350315 2020.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4350316 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4350317 2020.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4350318 2020.05.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4350319 2020.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4350320 2020.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4350322 2020.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4350323 2020.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4350324 2020.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4350325 2020.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4350326 2020.05.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4350327 2020.05.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4350334 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4350336 2020.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4350337 2020.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4333168 2020.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4333169 2020.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4333170 2020.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4333171 2020.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4333176 2020.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4333177 2020.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4333178 2020.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4333179 2020.05.08 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 4333180 2020.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4333181 2020.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 4333182 2020.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4333183 2020.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4333184 2020.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 4333185 2020.05.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4333186 2020.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4333187 2020.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4333226 2020.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4333227 2020.05.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4333228 2020.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4333229 2020.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4333230 2020.05.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4333231 2020.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 4333232 2020.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4333244 2020.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4333245 2020.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4333246 2020.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4333247 2020.05.08 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4333248 2020.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4333249 2020.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 4333250 2020.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4323302 2020.05.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4325485 2020.05.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4325486 2020.05.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4325487 2020.05.06 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4325488 2020.05.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4325489 2020.05.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 4325490 2020.05.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 4325491 2020.05.06 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 4325492 2020.05.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4325493 2020.05.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4325494 2020.05.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4325495 2020.05.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4325537 2020.05.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4325539 2020.05.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4325543 2020.05.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4325544 2020.05.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4313193 2020.05.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4310085 2020.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4310086 2020.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4310087 2020.05.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4310088 2020.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4310089 2020.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4310117 2020.05.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4310134 2020.05.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4310135 2020.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4310136 2020.05.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4310160 2020.05.03 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4310161 2020.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4310162 2020.05.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4310163 2020.05.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4310164 2020.05.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4310165 2020.05.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 16 4310210 2020.05.03 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4292502 2020.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4284206 2020.05.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4284207 2020.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4284208 2020.05.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4284225 2020.05.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4284226 2020.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4284227 2020.05.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4284229 2020.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4284230 2020.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4284231 2020.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4284232 2020.05.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4284233 2020.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4284234 2020.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4284235 2020.05.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4284236 2020.05.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4284237 2020.05.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4284238 2020.05.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4284239 2020.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4284244 2020.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4284245 2020.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4284246 2020.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4284248 2020.05.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4284254 2020.05.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 3 4284255 2020.05.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4284260 2020.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4276826 2020.04.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4276827 2020.04.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4276829 2020.04.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4276830 2020.04.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4276831 2020.04.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4276832 2020.04.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4276833 2020.04.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4276834 2020.04.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4276835 2020.04.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4276842 2020.04.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4276843 2020.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4276844 2020.04.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4276845 2020.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4276846 2020.04.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4276847 2020.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4276848 2020.04.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4276849 2020.04.30 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4276850 2020.04.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4276851 2020.04.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4276852 2020.04.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4276853 2020.04.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4272824 2020.04.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4272825 2020.04.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4272826 2020.04.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4272827 2020.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4272828 2020.04.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4272829 2020.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4272830 2020.04.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4272831 2020.04.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4272832 2020.04.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4272833 2020.04.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4272834 2020.04.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4272835 2020.04.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4272836 2020.04.29 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4272837 2020.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4272838 2020.04.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4272839 2020.04.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4272840 2020.04.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4272841 2020.04.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4263926 2020.04.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4263927 2020.04.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4263929 2020.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4263930 2020.04.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4263931 2020.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4263932 2020.04.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4263933 2020.04.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4263934 2020.04.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4263938 2020.04.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4263941 2020.04.28 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4263942 2020.04.28 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4243960 2020.04.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4252742 2020.04.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4252743 2020.04.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4252744 2020.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4238660 2020.04.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4231396 2020.04.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4231397 2020.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4231398 2020.04.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4231392 2020.04.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4234380 2020.04.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4234381 2020.04.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4234382 2020.04.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4234383 2020.04.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4234384 2020.04.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4234385 2020.04.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4234386 2020.04.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2