Pełna lista obserwacji drużyny

MS : Michał Strzelecki


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4673235 2020.08.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4656056 2020.07.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4656057 2020.07.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4656058 2020.07.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4656059 2020.07.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4656060 2020.07.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 4656061 2020.07.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4656062 2020.07.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4656063 2020.07.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4656064 2020.07.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4647209 2020.07.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4650737 2020.07.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4650738 2020.07.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4650739 2020.07.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4650740 2020.07.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4650741 2020.07.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4650744 2020.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4650746 2020.07.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4650747 2020.07.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4650748 2020.07.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 4650751 2020.07.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4650758 2020.07.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4650759 2020.07.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4650760 2020.07.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4650761 2020.07.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4650762 2020.07.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4650765 2020.07.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 4650766 2020.07.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4650767 2020.07.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4650768 2020.07.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 60 4650769 2020.07.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4650770 2020.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4650771 2020.07.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4650772 2020.07.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4650773 2020.07.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4650775 2020.07.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4650777 2020.07.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4650778 2020.07.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4650779 2020.07.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4650780 2020.07.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4650781 2020.07.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4650782 2020.07.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4650783 2020.07.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 4650784 2020.07.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4650785 2020.07.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4650786 2020.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4642317 2020.07.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 4641191 2020.07.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 45 4640284 2020.07.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4632290 2020.07.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4628782 2020.07.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4627130 2020.07.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4632299 2020.07.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4619654 2020.07.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4617359 2020.07.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4617361 2020.07.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4617362 2020.07.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4617363 2020.07.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4617364 2020.07.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4617365 2020.07.12 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4617366 2020.07.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4617368 2020.07.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4617369 2020.07.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4617371 2020.07.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4617375 2020.07.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4617377 2020.07.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4617379 2020.07.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4617380 2020.07.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4617383 2020.07.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4617385 2020.07.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4617428 2020.07.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4617429 2020.07.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4617438 2020.07.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4617445 2020.07.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4617446 2020.07.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4617448 2020.07.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4613648 2020.07.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4613649 2020.07.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4613650 2020.07.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4613651 2020.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4613652 2020.07.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4613653 2020.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4613654 2020.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4613655 2020.07.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4613657 2020.07.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4613659 2020.07.11 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4613712 2020.07.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4613713 2020.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4613714 2020.07.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4613716 2020.07.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4613717 2020.07.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4613718 2020.07.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4613719 2020.07.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4613720 2020.07.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4613721 2020.07.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4613722 2020.07.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4613723 2020.07.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4613724 2020.07.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4613725 2020.07.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4609641 2020.07.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4609642 2020.07.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4609643 2020.07.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4609644 2020.07.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4609645 2020.07.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4609646 2020.07.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 4609647 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4609648 2020.07.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4609649 2020.07.10 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4609650 2020.07.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4611039 2020.07.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4611040 2020.07.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4611041 2020.07.10 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4611042 2020.07.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4611043 2020.07.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4611044 2020.07.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4611046 2020.07.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4611047 2020.07.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4611048 2020.07.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4611050 2020.07.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4611051 2020.07.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4611053 2020.07.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4608372 2020.07.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4608374 2020.07.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4608376 2020.07.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4608378 2020.07.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4608381 2020.07.09 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4608383 2020.07.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4608385 2020.07.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4608387 2020.07.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4608388 2020.07.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4608389 2020.07.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 4608390 2020.07.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4608392 2020.07.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4608394 2020.07.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4608395 2020.07.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4608397 2020.07.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4608402 2020.07.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4608404 2020.07.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4608406 2020.07.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4608407 2020.07.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4608410 2020.07.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4608411 2020.07.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4606258 2020.07.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4606259 2020.07.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4606260 2020.07.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4606261 2020.07.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4606262 2020.07.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4606263 2020.07.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4606264 2020.07.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4606265 2020.07.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4606266 2020.07.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4606267 2020.07.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4606268 2020.07.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4606269 2020.07.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4606270 2020.07.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4606271 2020.07.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4606272 2020.07.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4606273 2020.07.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4606274 2020.07.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4606275 2020.07.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4606276 2020.07.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4606277 2020.07.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4606278 2020.07.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4603577 2020.07.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4603578 2020.07.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4603579 2020.07.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4603580 2020.07.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4603581 2020.07.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4603596 2020.07.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4603597 2020.07.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 4603598 2020.07.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4603599 2020.07.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 6 4603600 2020.07.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4603601 2020.07.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4603602 2020.07.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4603603 2020.07.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4603604 2020.07.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4603605 2020.07.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4603606 2020.07.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4603607 2020.07.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4603799 2020.07.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4603800 2020.07.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4603818 2020.07.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4603819 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4600124 2020.07.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 4 4600125 2020.07.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4600126 2020.07.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4600127 2020.07.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4600128 2020.07.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4600129 2020.07.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4600130 2020.07.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4600131 2020.07.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4600132 2020.07.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4600133 2020.07.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4600134 2020.07.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4600135 2020.07.06 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4600163 2020.07.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4600260 2020.07.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4600262 2020.07.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4600263 2020.07.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4600264 2020.07.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4600265 2020.07.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4600266 2020.07.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4600268 2020.07.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4600270 2020.07.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4600271 2020.07.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4600272 2020.07.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4600275 2020.07.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4600276 2020.07.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4600515 2020.07.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4598301 2020.07.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4598303 2020.07.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4598304 2020.07.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4598306 2020.07.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4598308 2020.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4598309 2020.07.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4598311 2020.07.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4598312 2020.07.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4598313 2020.07.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4598314 2020.07.05 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4598315 2020.07.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4598316 2020.07.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4598317 2020.07.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4598318 2020.07.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4598319 2020.07.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4598320 2020.07.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4598321 2020.07.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4600123 2020.07.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4593655 2020.07.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4593656 2020.07.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4593657 2020.07.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4593658 2020.07.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4593659 2020.07.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4593660 2020.07.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4593661 2020.07.04 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 4593662 2020.07.04 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 4593663 2020.07.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4593664 2020.07.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4593665 2020.07.04 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4593666 2020.07.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4593667 2020.07.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4593668 2020.07.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4593669 2020.07.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4593671 2020.07.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4593672 2020.07.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4593673 2020.07.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4593674 2020.07.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4593675 2020.07.04 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4593676 2020.07.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4593677 2020.07.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4593678 2020.07.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4593681 2020.07.04 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4593688 2020.07.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4593691 2020.07.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4594774 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4594986 2020.07.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4591357 2020.07.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4591358 2020.07.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4591360 2020.07.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 4591361 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4591380 2020.07.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4591381 2020.07.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4591383 2020.07.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4591384 2020.07.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4591385 2020.07.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4591413 2020.07.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4591415 2020.07.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4591416 2020.07.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4591418 2020.07.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4591419 2020.07.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4591422 2020.07.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4591423 2020.07.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4591424 2020.07.03 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4593718 2020.07.03 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 6 4593721 2020.07.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4588993 2020.06.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4588997 2020.06.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4556613 2020.06.21 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4553685 2020.06.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4555091 2020.06.20 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4553684 2020.06.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4545717 2020.06.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4545714 2020.06.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4545711 2020.06.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4545715 2020.06.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4545716 2020.06.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4545713 2020.06.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4545719 2020.06.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4545720 2020.06.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4545721 2020.06.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4545722 2020.06.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4545724 2020.06.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4545725 2020.06.17 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4545727 2020.06.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4543415 2020.06.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4543416 2020.06.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4543417 2020.06.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4543418 2020.06.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4521888 2020.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4521889 2020.06.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4521890 2020.06.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4521891 2020.06.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4521892 2020.06.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4521893 2020.06.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4521897 2020.06.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4521899 2020.06.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4521901 2020.06.12 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4521902 2020.06.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4521903 2020.06.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4521904 2020.06.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4516440 2020.06.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4516616 2020.06.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4516617 2020.06.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4516618 2020.06.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4516619 2020.06.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4516620 2020.06.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4516621 2020.06.11 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4516622 2020.06.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4516623 2020.06.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4516624 2020.06.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4516627 2020.06.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4516628 2020.06.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4516630 2020.06.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4516633 2020.06.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4516634 2020.06.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4516635 2020.06.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4516636 2020.06.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4516637 2020.06.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4516639 2020.06.11 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4516640 2020.06.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4516641 2020.06.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4516642 2020.06.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4509358 2020.06.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4509359 2020.06.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4509360 2020.06.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4509361 2020.06.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4509362 2020.06.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4509363 2020.06.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4509370 2020.06.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4509371 2020.06.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4509372 2020.06.09 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4509373 2020.06.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4510719 2020.06.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4509357 2020.06.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4489242 2020.06.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4485189 2020.06.04 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 4485190 2020.06.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4485191 2020.06.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4485192 2020.06.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4485193 2020.06.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4485194 2020.06.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4485195 2020.06.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4485196 2020.06.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4485197 2020.06.04 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4485198 2020.06.04 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4485199 2020.06.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4485200 2020.06.04 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4485201 2020.06.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4485202 2020.06.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4485203 2020.06.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4485204 2020.06.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4485205 2020.06.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4485206 2020.06.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4475320 2020.06.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4475321 2020.06.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4475322 2020.06.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4475323 2020.06.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4475324 2020.06.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4475325 2020.06.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4475326 2020.06.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4475327 2020.06.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4475328 2020.06.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4475329 2020.06.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 4475330 2020.06.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4475331 2020.06.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4475332 2020.06.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4475333 2020.06.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 4475334 2020.06.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4475335 2020.06.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4475336 2020.06.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4475337 2020.06.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4475338 2020.06.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4475341 2020.06.01 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 4475347 2020.06.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 4475350 2020.06.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4475351 2020.06.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4475352 2020.06.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4475355 2020.06.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4475362 2020.06.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4475363 2020.06.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4475364 2020.06.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4475366 2020.06.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4475374 2020.06.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4475380 2020.06.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4475382 2020.06.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4475383 2020.06.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4475384 2020.06.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4475389 2020.06.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4475392 2020.06.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4455020 2020.05.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4463887 2020.05.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4463890 2020.05.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4463892 2020.05.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4463894 2020.05.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4463895 2020.05.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4463896 2020.05.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4463899 2020.05.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4463901 2020.05.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4463902 2020.05.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4463903 2020.05.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4463904 2020.05.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4463905 2020.05.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4463906 2020.05.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4463907 2020.05.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4463910 2020.05.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4463912 2020.05.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4463914 2020.05.29 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4463915 2020.05.29 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4463916 2020.05.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4463917 2020.05.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4446487 2020.05.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4446488 2020.05.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4446489 2020.05.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4446491 2020.05.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4446493 2020.05.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4446495 2020.05.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4446496 2020.05.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4446497 2020.05.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4446498 2020.05.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4446499 2020.05.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4446500 2020.05.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4446501 2020.05.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4446502 2020.05.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4446503 2020.05.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4446504 2020.05.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4446505 2020.05.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4446506 2020.05.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4446507 2020.05.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4446508 2020.05.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4446511 2020.05.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4446512 2020.05.27 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4446513 2020.05.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 27 4446514 2020.05.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4446515 2020.05.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4446516 2020.05.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4447103 2020.05.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4447104 2020.05.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4447995 2020.05.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4447996 2020.05.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4447997 2020.05.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4447998 2020.05.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4447999 2020.05.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4448000 2020.05.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4448001 2020.05.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4448002 2020.05.26 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4438647 2020.05.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4438650 2020.05.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4425593 2020.05.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4425596 2020.05.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 4418370 2020.05.22 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4418444 2020.05.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4418674 2020.05.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4418675 2020.05.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4418676 2020.05.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4418677 2020.05.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4418678 2020.05.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4418679 2020.05.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4418680 2020.05.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4418681 2020.05.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4418682 2020.05.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4418683 2020.05.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4418685 2020.05.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4418686 2020.05.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4418687 2020.05.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4418688 2020.05.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4418689 2020.05.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4418716 2020.05.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4418718 2020.05.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4418719 2020.05.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4418720 2020.05.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4418721 2020.05.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4418724 2020.05.22 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4418725 2020.05.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4418726 2020.05.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4418727 2020.05.22 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4418782 2020.05.22 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4418783 2020.05.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4419815 2020.05.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4419816 2020.05.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4419817 2020.05.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4419819 2020.05.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4419820 2020.05.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4419821 2020.05.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4419839 2020.05.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4419840 2020.05.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4419841 2020.05.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4419842 2020.05.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4419843 2020.05.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4419844 2020.05.22 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4419845 2020.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4419846 2020.05.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4419847 2020.05.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4419848 2020.05.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4419850 2020.05.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4419851 2020.05.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4419853 2020.05.22 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4419854 2020.05.22 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4419855 2020.05.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4419857 2020.05.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4419859 2020.05.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4419860 2020.05.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4419861 2020.05.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4419864 2020.05.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4419865 2020.05.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4403599 2020.05.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4403600 2020.05.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4403601 2020.05.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4403602 2020.05.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4403603 2020.05.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4403604 2020.05.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4403609 2020.05.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4403610 2020.05.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4403613 2020.05.18 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4403614 2020.05.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4403620 2020.05.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 4403622 2020.05.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4403628 2020.05.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4403629 2020.05.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4403630 2020.05.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4403632 2020.05.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4403634 2020.05.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4403635 2020.05.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4403636 2020.05.18 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4403637 2020.05.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4403638 2020.05.18 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4403640 2020.05.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4403641 2020.05.18 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4403642 2020.05.18 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4403643 2020.05.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4403644 2020.05.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4403645 2020.05.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4403646 2020.05.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4403647 2020.05.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4403648 2020.05.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4403649 2020.05.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4403650 2020.05.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4403651 2020.05.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4403652 2020.05.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4403653 2020.05.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4403654 2020.05.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4403655 2020.05.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4403656 2020.05.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4403657 2020.05.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4403658 2020.05.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4403659 2020.05.18 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4403660 2020.05.18 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4403662 2020.05.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4403663 2020.05.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4403732 2020.05.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4391919 2020.05.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4383077 2020.05.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4385147 2020.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4385151 2020.05.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4385874 2020.05.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4385875 2020.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4385880 2020.05.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4385881 2020.05.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 4385885 2020.05.16 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4385886 2020.05.16 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4385887 2020.05.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4385888 2020.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4385889 2020.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4385891 2020.05.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4385893 2020.05.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4385894 2020.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4385899 2020.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4385900 2020.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4385902 2020.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4385938 2020.05.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4385940 2020.05.16 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4385947 2020.05.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4385949 2020.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 4385955 2020.05.16 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4386028 2020.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4386029 2020.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4386031 2020.05.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4386036 2020.05.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4386038 2020.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4386039 2020.05.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4386041 2020.05.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4386042 2020.05.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4386043 2020.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4386044 2020.05.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4386056 2020.05.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4386057 2020.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4386059 2020.05.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4386060 2020.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4386061 2020.05.16 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4386062 2020.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4386063 2020.05.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4386064 2020.05.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4386065 2020.05.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4386066 2020.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4386067 2020.05.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4388984 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4378131 2020.05.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4371736 2020.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4371740 2020.05.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4371741 2020.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4371742 2020.05.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4371743 2020.05.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4371744 2020.05.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4371745 2020.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4371746 2020.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4378053 2020.05.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4378054 2020.05.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4378058 2020.05.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4378059 2020.05.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4378060 2020.05.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4378061 2020.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4378063 2020.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4378064 2020.05.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4378066 2020.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4378069 2020.05.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4378070 2020.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4378071 2020.05.13 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 4378073 2020.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4378074 2020.05.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4378075 2020.05.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4378077 2020.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4378078 2020.05.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4378079 2020.05.13 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4378080 2020.05.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4350191 2020.05.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4350222 2020.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4350223 2020.05.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4350229 2020.05.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4350230 2020.05.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4350231 2020.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4350240 2020.05.10 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4350241 2020.05.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4350242 2020.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4350243 2020.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4350244 2020.05.10 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4350245 2020.05.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4350246 2020.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4350247 2020.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4350248 2020.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4350249 2020.05.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4350250 2020.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4350307 2020.05.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4350310 2020.05.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4350312 2020.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4350314 2020.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4350315 2020.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4350316 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4350317 2020.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4350318 2020.05.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4350319 2020.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4350320 2020.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4350322 2020.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4350323 2020.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4350324 2020.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4350325 2020.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4350326 2020.05.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4350327 2020.05.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4350334 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4350336 2020.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4350337 2020.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4333168 2020.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4333169 2020.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4333170 2020.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4333171 2020.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4333176 2020.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4333177 2020.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4333178 2020.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4333179 2020.05.08 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 4333180 2020.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4333181 2020.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 4333182 2020.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4333183 2020.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4333184 2020.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 4333185 2020.05.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4333186 2020.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4333187 2020.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4333226 2020.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4333227 2020.05.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4333228 2020.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4333229 2020.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4333230 2020.05.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4333231 2020.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 4333232 2020.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4333244 2020.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4333245 2020.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4333246 2020.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4333247 2020.05.08 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4333248 2020.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4333249 2020.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 4333250 2020.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4323302 2020.05.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4325485 2020.05.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4325486 2020.05.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4325487 2020.05.06 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4325488 2020.05.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4325489 2020.05.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 4325490 2020.05.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 4325491 2020.05.06 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 4325492 2020.05.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4325493 2020.05.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4325494 2020.05.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4325495 2020.05.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4325537 2020.05.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4325539 2020.05.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4325543 2020.05.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4325544 2020.05.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4313193 2020.05.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4310085 2020.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4310086 2020.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4310087 2020.05.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4310088 2020.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4310089 2020.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4310117 2020.05.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4310134 2020.05.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4310135 2020.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4310136 2020.05.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4310160 2020.05.03 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4310161 2020.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4310162 2020.05.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4310163 2020.05.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4310164 2020.05.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4310165 2020.05.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 16 4310210 2020.05.03 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4292502 2020.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4284206 2020.05.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4284207 2020.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4284208 2020.05.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4284225 2020.05.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4284226 2020.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4284227 2020.05.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4284229 2020.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4284230 2020.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4284231 2020.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4284232 2020.05.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4284233 2020.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4284234 2020.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4284235 2020.05.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4284236 2020.05.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4284237 2020.05.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4284238 2020.05.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4284239 2020.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4284244 2020.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4284245 2020.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4284246 2020.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4284248 2020.05.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4284254 2020.05.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 3 4284255 2020.05.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4284260 2020.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4276826 2020.04.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4276827 2020.04.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4276829 2020.04.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4276830 2020.04.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4276831 2020.04.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4276832 2020.04.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4276833 2020.04.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4276834 2020.04.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4276835 2020.04.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4276842 2020.04.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4276843 2020.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4276844 2020.04.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4276845 2020.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4276846 2020.04.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4276847 2020.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4276848 2020.04.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4276849 2020.04.30 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4276850 2020.04.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4276851 2020.04.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4276852 2020.04.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4276853 2020.04.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4272824 2020.04.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4272825 2020.04.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4272826 2020.04.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4272827 2020.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4272828 2020.04.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4272829 2020.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4272830 2020.04.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4272831 2020.04.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4272832 2020.04.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4272833 2020.04.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4272834 2020.04.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4272835 2020.04.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4272836 2020.04.29 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4272837 2020.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4272838 2020.04.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4272839 2020.04.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4272840 2020.04.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4272841 2020.04.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4263926 2020.04.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4263927 2020.04.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4263929 2020.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4263930 2020.04.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4263931 2020.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4263932 2020.04.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4263933 2020.04.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4263934 2020.04.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4263938 2020.04.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4263941 2020.04.28 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4263942 2020.04.28 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4243960 2020.04.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4252742 2020.04.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4252743 2020.04.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4252744 2020.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4238660 2020.04.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4231396 2020.04.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4231397 2020.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4231398 2020.04.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4231392 2020.04.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4234380 2020.04.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4234381 2020.04.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4234382 2020.04.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4234383 2020.04.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4234384 2020.04.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4234385 2020.04.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4234386 2020.04.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4234387 2020.04.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4234388 2020.04.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4234389 2020.04.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4234390 2020.04.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4234391 2020.04.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4234392 2020.04.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4234393 2020.04.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4234394 2020.04.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4234395 2020.04.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4234396 2020.04.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 4234397 2020.04.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4234398 2020.04.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 4234399 2020.04.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4234400 2020.04.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4234401 2020.04.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4234402 2020.04.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4234403 2020.04.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4234404 2020.04.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4234405 2020.04.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4234406 2020.04.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4240033 2020.04.23 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4243961 2020.04.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4216946 2020.04.22 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4217426 2020.04.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4207203 2020.04.21 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4211355 2020.04.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4211358 2020.04.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4211370 2020.04.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4211373 2020.04.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4211374 2020.04.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4211376 2020.04.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4211377 2020.04.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4211379 2020.04.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4211381 2020.04.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4211382 2020.04.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4211383 2020.04.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4211384 2020.04.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4211385 2020.04.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4211386 2020.04.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 90 4211387 2020.04.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4211388 2020.04.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4211389 2020.04.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4211390 2020.04.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4211391 2020.04.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4211392 2020.04.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4211393 2020.04.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4211394 2020.04.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4211395 2020.04.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4211396 2020.04.20 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4179099 2020.04.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4179101 2020.04.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4179102 2020.04.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4166040 2020.04.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4166042 2020.04.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4166044 2020.04.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4166046 2020.04.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4166048 2020.04.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4166049 2020.04.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4166051 2020.04.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4166052 2020.04.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4166054 2020.04.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4166055 2020.04.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4166057 2020.04.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4166058 2020.04.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4166060 2020.04.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4166061 2020.04.13 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4166062 2020.04.13 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4159483 2020.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4138157 2020.04.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4109444 2020.04.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4109452 2020.03.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4109453 2020.03.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4109454 2020.03.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4109455 2020.03.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4109456 2020.03.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4109457 2020.03.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4109458 2020.03.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4109459 2020.03.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4109460 2020.03.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4109461 2020.03.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4109462 2020.03.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4109463 2020.03.29 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 4109464 2020.03.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4109465 2020.03.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4052050 2020.03.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4052051 2020.03.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4052052 2020.03.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4052053 2020.03.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4052055 2020.03.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4052056 2020.03.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4052057 2020.03.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4052068 2020.03.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4023116 2020.03.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3998481 2020.03.08 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3998488 2020.03.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3998491 2020.03.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3998503 2020.03.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3998545 2020.03.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3998551 2020.03.08 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 3998554 2020.03.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3998557 2020.03.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3998558 2020.03.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3998563 2020.03.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3998566 2020.03.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3998569 2020.03.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3998571 2020.03.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3998572 2020.03.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3998574 2020.03.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3998578 2020.03.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3998580 2020.03.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3998583 2020.03.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3998175 2020.03.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3998177 2020.03.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3998178 2020.03.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3998182 2020.03.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3998184 2020.03.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3998187 2020.03.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3998193 2020.03.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3998197 2020.03.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 9 3998199 2020.03.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3998202 2020.03.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3998208 2020.03.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3998216 2020.03.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3998219 2020.03.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3998221 2020.03.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3998223 2020.03.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3998257 2020.03.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3998320 2020.03.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3998370 2020.03.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 3998372 2020.03.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3998375 2020.03.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3998377 2020.03.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3998388 2020.03.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3998405 2020.03.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3998408 2020.03.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3998410 2020.03.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3998412 2020.03.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3998415 2020.03.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3998418 2020.03.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3998421 2020.03.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3998422 2020.03.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3998424 2020.03.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3998428 2020.03.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3998429 2020.03.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3998476 2020.03.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3998132 2020.03.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3998135 2020.03.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3998137 2020.03.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3998142 2020.03.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3998156 2020.03.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3998160 2020.03.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3985829 2020.03.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3985831 2020.03.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3985834 2020.03.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3985835 2020.03.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3985837 2020.03.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3985839 2020.03.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3985841 2020.03.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3985842 2020.03.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3985844 2020.03.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3985845 2020.03.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3985846 2020.03.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3985847 2020.03.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 3985848 2020.03.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3974739 2020.03.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 3974740 2020.03.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3965617 2020.02.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3965618 2020.02.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3965619 2020.02.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3965620 2020.02.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3965621 2020.02.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3965622 2020.02.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3965623 2020.02.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3965624 2020.02.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3965625 2020.02.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3965626 2020.02.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3965627 2020.02.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3965628 2020.02.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3965629 2020.02.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3965630 2020.02.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 3965631 2020.02.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3965642 2020.02.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3965643 2020.02.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3965644 2020.02.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3965645 2020.02.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3965646 2020.02.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3965649 2020.02.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3966113 2020.02.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3966114 2020.02.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3966116 2020.02.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3966117 2020.02.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3966118 2020.02.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3966119 2020.02.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 3966120 2020.02.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3966121 2020.02.29 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 3966122 2020.02.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3966123 2020.02.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3966124 2020.02.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 3966125 2020.02.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3966543 2020.02.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 3966544 2020.02.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3966545 2020.02.29 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 3966546 2020.02.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3966631 2020.02.29 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 3966632 2020.02.29 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3968040 2020.02.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3964156 2020.02.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3964159 2020.02.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3964160 2020.02.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3964161 2020.02.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 3964162 2020.02.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3964164 2020.02.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3964165 2020.02.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3964167 2020.02.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3964168 2020.02.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3964170 2020.02.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3964171 2020.02.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3964173 2020.02.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3964174 2020.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3964176 2020.02.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3960308 2020.02.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3957624 2020.02.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3957625 2020.02.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 3957626 2020.02.24 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 25 3957627 2020.02.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3945760 2020.02.22 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 3943067 2020.02.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3938436 2020.02.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 3938437 2020.02.19 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 3938438 2020.02.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3938565 2020.02.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3925372 2020.02.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3916136 2020.02.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3916137 2020.02.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3916138 2020.02.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 3916139 2020.02.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3916140 2020.02.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3916141 2020.02.13 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 35 3915343 2020.02.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3913397 2020.02.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3907244 2020.02.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3907247 2020.02.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3907248 2020.02.09 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 3901264 2020.02.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3901265 2020.02.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3901429 2020.02.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3898947 2020.02.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3898948 2020.02.06 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 200 3898950 2020.02.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3900592 2020.02.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3894909 2020.02.05 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3884765 2020.02.01 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 3884766 2020.02.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3884767 2020.02.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3884768 2020.02.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3884769 2020.02.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3884770 2020.02.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3884771 2020.02.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3884772 2020.02.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3884773 2020.02.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3884776 2020.02.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3884777 2020.02.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3884781 2020.02.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3884782 2020.02.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3884783 2020.02.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3884784 2020.02.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3882752 2020.01.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3882753 2020.01.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3882754 2020.01.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3882755 2020.01.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3882756 2020.01.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3882757 2020.01.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3882758 2020.01.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3882759 2020.01.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3882760 2020.01.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3882761 2020.01.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3882762 2020.01.30 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 3882764 2020.01.30 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3882765 2020.01.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3882766 2020.01.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 3882767 2020.01.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3861839 2020.01.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3861840 2020.01.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3861841 2020.01.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3861842 2020.01.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3861843 2020.01.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3861845 2020.01.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 3861846 2020.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 3861854 2020.01.24 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 3861906 2020.01.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 3861955 2020.01.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 3861958 2020.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3861959 2020.01.24 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 3861960 2020.01.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3861961 2020.01.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3861962 2020.01.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3861963 2020.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3861964 2020.01.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3861965 2020.01.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 3861966 2020.01.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 3861967 2020.01.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3861968 2020.01.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3861979 2020.01.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3861980 2020.01.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3855330 2020.01.21 mapa
pospolity krzyżówk