Pełna lista obserwacji drużyny

ENVIPLAN : Marcin Podlodowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4767869 2020.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4767865 2020.09.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4767866 2020.09.12 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4767871 2020.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4767873 2020.09.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 4767877 2020.09.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4767875 2020.09.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4767876 2020.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4767851 2020.08.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 4767850 2020.08.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4767848 2020.08.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4767846 2020.08.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4767853 2020.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4767854 2020.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4767857 2020.08.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4767862 2020.08.29 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4767874 2020.08.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4713933 2020.08.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4713931 2020.08.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4713932 2020.08.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4713935 2020.08.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 4713936 2020.08.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4713938 2020.08.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4713939 2020.08.22 mapa
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 4713940 2020.08.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 4661356 2020.07.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 12 4659062 2020.07.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4659061 2020.07.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4659063 2020.07.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4659068 2020.07.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4585208 2020.07.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4585207 2020.07.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4515813 2020.06.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4380769 2020.05.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4380783 2020.05.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4380773 2020.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4381053 2020.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4384580 2020.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4380873 2020.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4380890 2020.05.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4380916 2020.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4380922 2020.05.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 4380938 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4381037 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4381045 2020.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4381057 2020.05.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4381058 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4381061 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4381062 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4381063 2020.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4381064 2020.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4384426 2020.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4380784 2020.05.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4380787 2020.05.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4380786 2020.05.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4380789 2020.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4009253 2020.03.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4009252 2020.03.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3964329 2020.02.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3938038 2020.02.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3929810 2020.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 3929811 2020.02.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3929885 2020.02.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3929888 2020.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 3881131 2020.01.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 3881119 2020.01.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 3881118 2020.01.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3881094 2020.01.12 mapa