Pełna lista obserwacji drużyny

QueroVanellus : Damian Czajka


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3000 4637398 2020.07.19 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 4637397 2020.07.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 4637396 2020.07.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4637394 2020.07.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4637395 2020.07.19 mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 4637393 2020.07.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4637392 2020.07.19 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4637390 2020.07.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4637391 2020.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4637387 2020.07.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 29 4637388 2020.07.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4637389 2020.07.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 4637386 2020.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4637385 2020.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4637384 2020.07.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4637383 2020.07.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4637382 2020.07.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4637379 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4637381 2020.07.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4637380 2020.07.19 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4630460 2020.07.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4630433 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4630432 2020.07.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4630431 2020.07.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4630430 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4630429 2020.07.18 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 4630297 2020.07.18 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4630078 2020.07.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4622210 2020.07.14 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4622209 2020.07.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4622198 2020.07.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4622196 2020.07.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4622197 2020.07.14 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4622195 2020.07.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4622194 2020.07.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4622190 2020.07.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4622192 2020.07.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4622191 2020.07.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4622193 2020.07.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4622062 2020.07.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4622061 2020.07.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4622059 2020.07.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4622060 2020.07.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4622058 2020.07.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4622057 2020.07.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4622056 2020.07.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4622053 2020.07.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4622055 2020.07.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4622052 2020.07.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4622050 2020.07.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4622051 2020.07.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4622048 2020.07.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4622049 2020.07.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4622047 2020.07.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4622046 2020.07.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4590007 2020.07.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4590006 2020.07.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4590005 2020.07.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4590004 2020.07.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4590003 2020.07.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 46 4590002 2020.07.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4586901 2020.07.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4586900 2020.07.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4586899 2020.07.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4586898 2020.07.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4586897 2020.07.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4586896 2020.07.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4586895 2020.07.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4586894 2020.07.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4586893 2020.07.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4586892 2020.07.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4586891 2020.07.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4586890 2020.07.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4586889 2020.07.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4586888 2020.07.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4586887 2020.07.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4586886 2020.07.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4586885 2020.07.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4586884 2020.07.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4586883 2020.07.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4586882 2020.07.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4586880 2020.07.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4586879 2020.07.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4586878 2020.07.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4586877 2020.07.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4586876 2020.07.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4586875 2020.07.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4586874 2020.07.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4586873 2020.07.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4586872 2020.07.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4586261 2020.07.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4586262 2020.07.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4586258 2020.07.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4586259 2020.07.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4586255 2020.07.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4586260 2020.07.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4586257 2020.07.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 4586256 2020.07.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4586252 2020.07.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4586254 2020.07.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4586253 2020.07.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4586251 2020.07.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4586277 2020.07.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4586278 2020.07.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4586276 2020.07.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4586275 2020.07.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4586273 2020.07.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4586272 2020.07.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4586274 2020.07.01 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4586271 2020.07.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4586269 2020.07.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4586270 2020.07.01 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4586268 2020.07.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4586266 2020.07.01 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4586265 2020.07.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4586267 2020.07.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4586264 2020.07.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4586263 2020.07.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4586246 2020.07.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4586244 2020.07.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4586245 2020.07.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4586250 2020.07.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4586249 2020.07.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4586243 2020.07.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4586242 2020.07.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 4586247 2020.07.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4586240 2020.07.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4586239 2020.07.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4586241 2020.07.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4586248 2020.07.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4586238 2020.07.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4586237 2020.07.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4586236 2020.07.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4586235 2020.07.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4586233 2020.07.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4586231 2020.07.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4586230 2020.07.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4586229 2020.07.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4586225 2020.07.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4586226 2020.07.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4586224 2020.07.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4586227 2020.07.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4586228 2020.07.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4586234 2020.07.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4586232 2020.07.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4586223 2020.07.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4586222 2020.07.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4586219 2020.07.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4586221 2020.07.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4586220 2020.07.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4585119 2020.07.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4585118 2020.07.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4585116 2020.07.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4585117 2020.07.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4585115 2020.07.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4585114 2020.07.01 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4585113 2020.07.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4585112 2020.07.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4585111 2020.07.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4585110 2020.07.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4585135 2020.07.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4585134 2020.07.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4585133 2020.07.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4585132 2020.07.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4585131 2020.07.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4585130 2020.07.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4585129 2020.07.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4585128 2020.07.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4585127 2020.07.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4585126 2020.07.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4585125 2020.07.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4585124 2020.07.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4585123 2020.07.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4585122 2020.07.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4585121 2020.07.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4585120 2020.07.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4585151 2020.07.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4585149 2020.07.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4585150 2020.07.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4585148 2020.07.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4585147 2020.07.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4585146 2020.07.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4585145 2020.07.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4585144 2020.07.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4585143 2020.07.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4585142 2020.07.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4585141 2020.07.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4585139 2020.07.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 4585140 2020.07.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4585138 2020.07.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4585137 2020.07.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4585136 2020.07.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4585109 2020.07.01 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4585108 2020.07.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4585107 2020.07.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4585106 2020.07.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4585105 2020.07.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4585104 2020.07.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4585103 2020.07.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4585102 2020.07.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 4585101 2020.07.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4585100 2020.07.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 9 4585099 2020.07.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4585098 2020.07.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4585096 2020.07.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4585097 2020.07.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4585094 2020.07.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4585095 2020.07.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3894361 2020.02.04 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 10 3894362 2020.02.04 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3894360 2020.02.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 3894359 2020.02.04 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 3894358 2020.02.04 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 3894357 2020.02.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 3894356 2020.02.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 3894355 2020.02.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3862765 2020.01.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3862764 2020.01.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3894446 2020.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 3894447 2020.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 3894448 2020.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 3894449 2020.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 3894450 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3894451 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 3894453 2020.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 3894454 2020.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3894455 2020.01.01 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 3894445 2020.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 3894444 2020.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 3894443 2020.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3894427 2020.01.01 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 3894375 2020.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3894422 2020.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 3894423 2020.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 3894424 2020.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3894425 2020.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3894426 2020.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 3894428 2020.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3894429 2020.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3894430 2020.01.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 3894456 2020.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3894457 2020.01.01 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3894519 2020.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3894520 2020.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3894521 2020.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3894522 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 85 3894523 2020.01.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 12 3894524 2020.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 9 3894525 2020.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 3894526 2020.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3894527 2020.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3894528 2020.01.01 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3894529 2020.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3894530 2020.01.01 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 3894531 2020.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3894532 2020.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 3894518 2020.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3894517 2020.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3894516 2020.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3894501 2020.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3894459 2020.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 40 3894495 2020.01.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 3894496 2020.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 3894498 2020.01.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 3894499 2020.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3894500 2020.01.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 19 3894502 2020.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3894503 2020.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3894504 2020.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 3894513 2020.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3894514 2020.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3894515 2020.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 3894458 2020.01.01 mapa