Pełna lista obserwacji drużyny

Mario : Mariusz Zub


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4670644 2020.08.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 4670646 2020.08.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 4670645 2020.08.02 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4670643 2020.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4670642 2020.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4670641 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4670640 2020.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4670639 2020.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4670638 2020.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4670637 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4670636 2020.08.02 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4670647 2020.08.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4670648 2020.08.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4670649 2020.08.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 4670716 2020.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4670707 2020.08.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 4670706 2020.08.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4670705 2020.08.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4670704 2020.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4670703 2020.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4670702 2020.08.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4670701 2020.08.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4670699 2020.08.02 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4670697 2020.08.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 4670694 2020.08.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 15 4643467 2020.07.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4643466 2020.07.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 4643465 2020.07.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4643464 2020.07.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 4643463 2020.07.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4643462 2020.07.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 300 4643470 2020.07.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 4643471 2020.07.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4643475 2020.07.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4643477 2020.07.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4643476 2020.07.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4643474 2020.07.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4643473 2020.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 4643472 2020.07.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4639578 2020.07.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4639575 2020.07.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4639560 2020.07.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4639542 2020.07.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4639538 2020.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4639537 2020.07.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4639536 2020.07.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4639535 2020.07.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4639534 2020.07.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4639533 2020.07.19 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4639611 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4639612 2020.07.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4639614 2020.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4639559 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4639671 2020.07.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 4639670 2020.07.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4639669 2020.07.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4639668 2020.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4639667 2020.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4639635 2020.07.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4639634 2020.07.19 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4639633 2020.07.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 4639616 2020.07.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 25 4639615 2020.07.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4625226 2020.07.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4625225 2020.07.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 4625224 2020.07.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4625223 2020.07.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4625222 2020.07.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4625221 2020.07.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4625220 2020.07.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 4625227 2020.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4625229 2020.07.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4625240 2020.07.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 4625239 2020.07.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 35 4625238 2020.07.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 4625234 2020.07.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4625233 2020.07.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4625232 2020.07.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4625231 2020.07.15 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4619634 2020.07.13 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4619635 2020.07.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4619636 2020.07.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4619637 2020.07.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4619638 2020.07.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4619640 2020.07.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4619641 2020.07.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4619642 2020.07.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4619639 2020.07.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4619643 2020.07.13 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 4619655 2020.07.08 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4619656 2020.07.08 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4619651 2020.07.06 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4619649 2020.07.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4581713 2020.06.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4581714 2020.06.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4581715 2020.06.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4581716 2020.06.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4581717 2020.06.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4581718 2020.06.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4581719 2020.06.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 21 4581720 2020.06.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4581721 2020.06.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4581722 2020.06.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4563350 2020.06.21 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4563351 2020.06.21 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4563352 2020.06.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4526789 2020.06.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4526790 2020.06.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4526791 2020.06.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4526794 2020.06.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4526796 2020.06.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4526798 2020.06.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4526799 2020.06.13 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4526800 2020.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4526802 2020.06.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4521069 2020.06.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 4521068 2020.06.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4521067 2020.06.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4521066 2020.06.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4521049 2020.06.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4521048 2020.06.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4521047 2020.06.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4521046 2020.06.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4521070 2020.06.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 4521071 2020.06.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4521158 2020.06.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4521156 2020.06.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4521154 2020.06.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 4521153 2020.06.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4521152 2020.06.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4521075 2020.06.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4521073 2020.06.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4521072 2020.06.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4505349 2020.06.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 4505348 2020.06.07 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 4505347 2020.06.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4505346 2020.06.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 16 4505345 2020.06.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4505344 2020.06.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 4505343 2020.06.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4505340 2020.06.07 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4505350 2020.06.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4505351 2020.06.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4505400 2020.06.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4505367 2020.06.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4505363 2020.06.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4505356 2020.06.07 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 4 4505355 2020.06.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4505354 2020.06.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4505353 2020.06.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4505352 2020.06.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4505322 2020.06.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4505321 2020.06.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4505320 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4505319 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4505318 2020.06.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4505317 2020.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 14 4505316 2020.06.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 9 4505315 2020.06.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4505323 2020.06.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4505324 2020.06.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4505332 2020.06.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4505331 2020.06.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4505330 2020.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4505329 2020.06.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4505328 2020.06.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4505327 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4505326 2020.06.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4505325 2020.06.06 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4452009 2020.05.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4452011 2020.05.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4452012 2020.05.28 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4452013 2020.05.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4452014 2020.05.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4452015 2020.05.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 4453125 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4453127 2020.05.28 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4453128 2020.05.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4443844 2020.05.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4443843 2020.05.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4443842 2020.05.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 4443827 2020.05.24 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 4443824 2020.05.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4443822 2020.05.24 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4443845 2020.05.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4443847 2020.05.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4443848 2020.05.24 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 4443988 2020.05.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4443853 2020.05.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4443852 2020.05.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4443851 2020.05.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4443850 2020.05.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4443849 2020.05.24 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 4 4405424 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4405421 2020.05.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4405415 2020.05.17 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4405413 2020.05.17 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4405406 2020.05.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4405368 2020.05.17 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4405364 2020.05.17 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4405363 2020.05.17 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4405349 2020.05.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4405348 2020.05.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4405347 2020.05.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 4405339 2020.05.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4405427 2020.05.17 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 5 4405431 2020.05.17 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4405443 2020.05.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4405442 2020.05.17 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 4405441 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4405440 2020.05.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4405439 2020.05.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 4405438 2020.05.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4405437 2020.05.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4405432 2020.05.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4405433 2020.05.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4405434 2020.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 5 4405435 2020.05.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 4405436 2020.05.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4361443 2020.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 4361442 2020.05.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4361445 2020.05.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4361447 2020.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4361448 2020.05.11 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 4361449 2020.05.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 4361451 2020.05.11 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4361452 2020.05.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4361444 2020.05.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 4361332 2020.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4361329 2020.05.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4361324 2020.05.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4361319 2020.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4361309 2020.05.10 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4361304 2020.05.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 4361300 2020.05.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4361335 2020.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4361340 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4361345 2020.05.10 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4361440 2020.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4361414 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4361371 2020.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4361360 2020.05.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4361357 2020.05.10 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4361351 2020.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 5 4361347 2020.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4341778 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 4 4341779 2020.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4341781 2020.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4341782 2020.05.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4341784 2020.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 4341789 2020.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4341791 2020.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4341794 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4341795 2020.05.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4341798 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4341821 2020.05.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4341827 2020.05.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4341777 2020.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4341775 2020.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 6 4341774 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4341721 2020.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4341722 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4341723 2020.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4341765 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4341766 2020.05.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 4341767 2020.05.09 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4341768 2020.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4341769 2020.05.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4341770 2020.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4341771 2020.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4341772 2020.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4341773 2020.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4341720 2020.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4345070 2020.05.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 4344944 2020.05.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4344948 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4344949 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4344952 2020.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4345010 2020.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4345012 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4345015 2020.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 4345055 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 4345056 2020.05.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4345057 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4345060 2020.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 4345068 2020.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4344931 2020.05.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4344930 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4344927 2020.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 10 4341829 2020.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4341830 2020.05.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4341831 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4341832 2020.05.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4341833 2020.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4341835 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4341855 2020.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4341888 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4344926 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4344903 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4344902 2020.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4344901 2020.05.09 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4330812 2020.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 4329680 2020.05.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 10 4329678 2020.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4329674 2020.05.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4329673 2020.05.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4329672 2020.05.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4329671 2020.05.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4329661 2020.05.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4329660 2020.05.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4329659 2020.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4329681 2020.05.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4329683 2020.05.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 4329713 2020.05.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4329711 2020.05.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4329710 2020.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4329709 2020.05.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 4329707 2020.05.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4329692 2020.05.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4329691 2020.05.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4329687 2020.05.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4329684 2020.05.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 4313324 2020.05.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4313317 2020.05.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 4313315 2020.05.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4313312 2020.05.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 4313310 2020.05.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 4313306 2020.05.04 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4313328 2020.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4313330 2020.05.04 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4313334 2020.05.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4313346 2020.05.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 4313342 2020.05.04 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 6 4313341 2020.05.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 4313339 2020.05.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4313336 2020.05.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4313335 2020.05.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 4304107 2020.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 4304103 2020.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4304101 2020.05.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4304100 2020.05.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4304099 2020.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4304098 2020.05.03 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4304097 2020.05.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4304096 2020.05.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4304094 2020.05.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4304093 2020.05.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4304090 2020.05.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4304089 2020.05.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4304088 2020.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4304108 2020.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4304109 2020.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4304148 2020.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 4304151 2020.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4304145 2020.05.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4304144 2020.05.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4304141 2020.05.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4304138 2020.05.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4304134 2020.05.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4304121 2020.05.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4304120 2020.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4304117 2020.05.03 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4304116 2020.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4304115 2020.05.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4304114 2020.05.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4300368 2020.05.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4300369 2020.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4300370 2020.05.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4300371 2020.05.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4300372 2020.05.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4300367 2020.05.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 4300366 2020.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4300365 2020.05.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4300363 2020.05.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4300362 2020.05.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4300360 2020.05.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4300357 2020.05.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 4300355 2020.05.02 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4300374 2020.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4300375 2020.05.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 4300377 2020.05.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4300395 2020.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4300394 2020.05.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4300393 2020.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4300392 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4300390 2020.05.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 6 4300389 2020.05.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 4300388 2020.05.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4300387 2020.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4300386 2020.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4300385 2020.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4300383 2020.05.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4300380 2020.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4300225 2020.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4300229 2020.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 9 4300231 2020.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4300234 2020.05.01 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 4300241 2020.05.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4300247 2020.05.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4300222 2020.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4300216 2020.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4300211 2020.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4300209 2020.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 8 4300205 2020.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 4300201 2020.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4300197 2020.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4300190 2020.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4300249 2020.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4300252 2020.05.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4300255 2020.05.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4300347 2020.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4300346 2020.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4300345 2020.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4300342 2020.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4300288 2020.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4300285 2020.05.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 4300284 2020.05.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4300283 2020.05.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4300258 2020.05.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4300268 2020.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4300270 2020.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4300272 2020.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 4300273 2020.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 4300280 2020.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 4243861 2020.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4243857 2020.04.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4243856 2020.04.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4243855 2020.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4243773 2020.04.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4243772 2020.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4243763 2020.04.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4243762 2020.04.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 4243761 2020.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4243862 2020.04.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 4243863 2020.04.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4243864 2020.04.26 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4243886 2020.04.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4243879 2020.04.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4243877 2020.04.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4243875 2020.04.26 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 4243874 2020.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4243873 2020.04.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 4243868 2020.04.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4243866 2020.04.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4243865 2020.04.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4239789 2020.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4239763 2020.04.25 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4239761 2020.04.25 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4239756 2020.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4239754 2020.04.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4239371 2020.04.25 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4239556 2020.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 7 4239555 2020.04.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4239554 2020.04.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4239553 2020.04.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4239541 2020.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4239539 2020.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4239536 2020.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4239535 2020.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4239493 2020.04.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4239490 2020.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4239436 2020.04.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4239434 2020.04.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4239423 2020.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4239414 2020.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4239403 2020.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4239397 2020.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4239375 2020.04.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4239558 2020.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4239559 2020.04.25 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4239683 2020.04.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4239722 2020.04.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4239723 2020.04.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4239724 2020.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4239726 2020.04.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4239727 2020.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4239729 2020.04.25 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4239731 2020.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 4239753 2020.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4239720 2020.04.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4239719 2020.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4239685 2020.04.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4239686 2020.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4239687 2020.04.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4239688 2020.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4239689 2020.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4239690 2020.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4239691 2020.04.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 4239716 2020.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 4211089 2020.04.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 4211090 2020.04.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4211091 2020.04.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4211092 2020.04.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4211093 2020.04.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4211088 2020.04.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4210969 2020.04.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4210936 2020.04.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 6 4210935 2020.04.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4210933 2020.04.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4210901 2020.04.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4210899 2020.04.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4211095 2020.04.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 4211098 2020.04.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4211131 2020.04.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4211130 2020.04.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 4211127 2020.04.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4211121 2020.04.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4211118 2020.04.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 4211109 2020.04.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4211104 2020.04.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4211103 2020.04.21 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4211102 2020.04.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4211101 2020.04.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4211100 2020.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4211099 2020.04.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 4193870 2020.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4193869 2020.04.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4193865 2020.04.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 4193857 2020.04.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4193855 2020.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4193872 2020.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4193874 2020.04.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4193905 2020.04.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4193921 2020.04.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4193925 2020.04.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4193943 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4193961 2020.04.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4178807 2020.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4178815 2020.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4178818 2020.04.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4178821 2020.04.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4150423 2020.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4150424 2020.04.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 4150478 2020.04.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4150482 2020.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4150484 2020.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4150485 2020.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4150486 2020.04.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 4095193 2020.03.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4095192 2020.03.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4095172 2020.03.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 4095171 2020.03.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4095170 2020.03.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4095169 2020.03.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4095168 2020.03.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 4095194 2020.03.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4095196 2020.03.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4095197 2020.03.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4095214 2020.03.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 4095213 2020.03.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 4095212 2020.03.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4095211 2020.03.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4095201 2020.03.29 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 4095200 2020.03.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 4095198 2020.03.29 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 4087118 2020.03.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4087115 2020.03.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 4087112 2020.03.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4087107 2020.03.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4087096 2020.03.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4087093 2020.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4087092 2020.03.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4087090 2020.03.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4087089 2020.03.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 4087086 2020.03.28 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 4087085 2020.03.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4087083 2020.03.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 4087121 2020.03.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 4087186 2020.03.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 8 4087199 2020.03.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4087260 2020.03.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4087259 2020.03.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 4087258 2020.03.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4087256 2020.03.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 4087254 2020.03.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4087251 2020.03.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4087248 2020.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4087241 2020.03.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 4087245 2020.03.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4087215 2020.03.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4087212 2020.03.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 4087207 2020.03.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4084228 2020.03.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4084229 2020.03.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 4084230 2020.03.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4084231 2020.03.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4084235 2020.03.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4062411 2020.03.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4062408 2020.03.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 4062403 2020.03.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4062394 2020.03.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 4062389 2020.03.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4062386 2020.03.22 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4062384 2020.03.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4062378 2020.03.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4062412 2020.03.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4062415 2020.03.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4062469 2020.03.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4062465 2020.03.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 4062460 2020.03.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4062455 2020.03.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4062453 2020.03.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4062450 2020.03.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4062447 2020.03.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4062423 2020.03.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4057060 2020.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4057104 2020.03.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4057118 2020.03.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4057119 2020.03.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4057120 2020.03.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4057130 2020.03.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4057059 2020.03.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4057038 2020.03.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 4057037 2020.03.21 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 4057036 2020.03.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 4057035 2020.03.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4057034 2020.03.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4057033 2020.03.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4057032 2020.03.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4057131 2020.03.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4057132 2020.03.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4057176 2020.03.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4057175 2020.03.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4057174 2020.03.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4057173 2020.03.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 4057172 2020.03.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 4057162 2020.03.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4057160 2020.03.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 4057158 2020.03.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 4057133 2020.03.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4057141 2020.03.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4057143 2020.03.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4057144 2020.03.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 4057156 2020.03.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 6 4057157 2020.03.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4024867 2020.03.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4024852 2020.03.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4024770 2020.03.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4024747 2020.03.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4024216 2020.03.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4024215 2020.03.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4024214 2020.03.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 4024213 2020.03.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4024212 2020.03.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 21 4024211 2020.03.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4024873 2020.03.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4024876 2020.03.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4024879 2020.03.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 4025026 2020.03.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4025010 2020.03.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4025008 2020.03.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4024969 2020.03.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4024936 2020.03.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4024917 2020.03.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4024901 2020.03.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 4024898 2020.03.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4024888 2020.03.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4024883 2020.03.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4016763 2020.03.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4016764 2020.03.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4016765 2020.03.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 4016767 2020.03.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4016771 2020.03.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4016775 2020.03.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4016762 2020.03.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4016759 2020.03.14 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 53 4016757 2020.03.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4016755 2020.03.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 4016752 2020.03.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 4016750 2020.03.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 4016747 2020.03.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 4016745 2020.03.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4016744 2020.03.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4016781 2020.03.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4016786 2020.03.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4016876 2020.03.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 4016874 2020.03.14 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 4 4016872 2020.03.14 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4016871 2020.03.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4016860 2020.03.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4016859 2020.03.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 4016856 2020.03.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4016855 2020.03.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 4016854 2020.03.14 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4016853 2020.03.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 4016852 2020.03.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4016850 2020.03.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4016848 2020.03.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4016846 2020.03.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 4016793 2020.03.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4003381 2020.03.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4003382 2020.03.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4003408 2020.03.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4003409 2020.03.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 4003411 2020.03.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 3989541 2020.03.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 3989542 2020.03.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 3989543 2020.03.07 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3989544 2020.03.07 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 3989546 2020.03.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 3989548 2020.03.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 3989569 2020.03.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 3989572 2020.03.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 3989538 2020.03.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 3989537 2020.03.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3989417 2020.03.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3989439 2020.03.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 7 3989440 2020.03.07 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 3989441 2020.03.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3989442 2020.03.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 3989528 2020.03.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 3989529 2020.03.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3989530 2020.03.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 3989573 2020.03.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3989598 2020.03.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 8 3989617 2020.03.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3989707 2020.03.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 7 3989708 2020.03.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 3989709 2020.03.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 3989710 2020.03.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 3989727 2020.03.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 3989728 2020.03.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3989438 2020.03.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 3989729 2020.03.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 3989683 2020.03.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3989681 2020.03.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3989680 2020.03.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 3989621 2020.03.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 6 3989624 2020.03.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3989636 2020.03.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 3989637 2020.03.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 3989642 2020.03.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3989671 2020.03.07 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3989678 2020.03.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3989679 2020.03.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3971695 2020.03.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 3971683 2020.03.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 3971682 2020.03.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 3971681 2020.03.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3971678 2020.03.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 3971677 2020.03.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3971696 2020.03.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3971697 2020.03.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 3976396 2020.03.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 3976393 2020.03.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 3976392 2020.03.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 3976391 2020.03.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3976390 2020.03.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 3971698 2020.03.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 3965979 2020.02.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3965968 2020.02.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 3965966 2020.02.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3965963 2020.02.29 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 3965962 2020.02.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3965961 2020.02.29 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 3965960 2020.02.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3965959 2020.02.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 10 3965941 2020.02.29 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3965940 2020.02.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3965938 2020.02.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3965980 2020.02.29 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 3965992 2020.02.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3966037 2020.02.29 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 4 3966035 2020.02.29 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3966034 2020.02.29 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 6 3966032 2020.02.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 3966030 2020.02.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 3966029 2020.02.29 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 3966027 2020.02.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 3966026 2020.02.29 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 12 3966025 2020.02.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 3966023 2020.02.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3966020 2020.02.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3949955 2020.02.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 3950001 2020.02.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 3950003 2020.02.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 3950006 2020.02.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3950064 2020.02.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 3950100 2020.02.23 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3950102 2020.02.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 3946615 2020.02.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3946614 2020.02.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 3946588 2020.02.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 3946555 2020.02.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3946542 2020.02.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 3946539 2020.02.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3946538 2020.02.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 3946616 2020.02.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 3946617 2020.02.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 3946618 2020.02.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 3946625 2020.02.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3946624 2020.02.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 3946623 2020.02.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3946622 2020.02.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 3946621 2020.02.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 3946620 2020.02.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3946619 2020.02.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 3924712 2020.02.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 3924708 2020.02.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 3924705 2020.02.15 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 3924695 2020.02.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 6 3924694 2020.02.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 3924692 2020.02.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 3924685 2020.02.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 3924682 2020.02.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3924681 2020.02.15 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3924716 2020.02.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3924719 2020.02.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 3924728 2020.02.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3924727 2020.02.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3924726 2020.02.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 3924725 2020.02.15 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 80 3924724 2020.02.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 50 3924723 2020.02.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 12 3924722 2020.02.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 3924721 2020.02.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3924720 2020.02.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3906329 2020.02.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3906330 2020.02.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3906332 2020.02.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 3906333 2020.02.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3906538 2020.02.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3906539 2020.02.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 3906326 2020.02.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 3906306 2020.02.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 3906305 2020.02.09 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 3906301 2020.02.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 3906293 2020.02.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 3906232 2020.02.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 3906226 2020.02.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3906222 2020.02.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 6 3906540 2020.02.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 3906541 2020.02.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 3906542 2020.02.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 3906590 2020.02.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3906562 2020.02.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3906559 2020.02.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 3906557 2020.02.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3906555 2020.02.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3906554 2020.02.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 3906552 2020.02.09 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 3906551 2020.02.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 3906543 2020.02.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3906544 2020.02.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 3906545 2020.02.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3906548 2020.02.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3906549 2020.02.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3906550 2020.02.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3886015 2020.02.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3886014 2020.02.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 3886013 2020.02.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 3886012 2020.02.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 3886010 2020.02.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 3886008 2020.02.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3886018 2020.02.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 3886009 2020.02.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 7 3886019 2020.02.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 3886021 2020.02.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 3886415 2020.02.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3886030 2020.02.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 3886029 2020.02.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3886027 2020.02.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 3886025 2020.02.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3886023 2020.02.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3870841 2020.01.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 3870833 2020.01.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 3870829 2020.01.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3870824 2020.01.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 3870819 2020.01.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 3870753 2020.01.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3870844 2020.01.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 3870914 2020.01.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3870930 2020.01.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3871738 2020.01.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 3871720 2020.01.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3870963 2020.01.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3870962 2020.01.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 5 3870941 2020.01.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3870934 2020.01.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3844846 2020.01.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 3844845 2020.01.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 9 3844844 2020.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 3844843 2020.01.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3844842 2020.01.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 3844841 2020.01.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 3844948 2020.01.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 25 3844892 2020.01.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 3844919 2020.01.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 3844943 2020.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3844942 2020.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 3844941 2020.01.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 3844940 2020.01.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 3844920 2020.01.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3844939 2020.01.18 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3788169 2020.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3788170 2020.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3788171 2020.01.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3788172 2020.01.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 30 3788179 2020.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 3788181 2020.01.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 3788190 2020.01.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 3788168 2020.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 3788173 2020.01.04 mapa