Pełna lista obserwacji drużyny

Aśka Przyborowska : Joanna Przyborowska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4938353 2020.11.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4938354 2020.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4938355 2020.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4938356 2020.11.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4938357 2020.11.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4938358 2020.11.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 4938359 2020.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4938360 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4938361 2020.11.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 4938362 2020.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4938363 2020.11.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4938364 2020.11.21 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 4938365 2020.11.21 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4938367 2020.11.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4938369 2020.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4938370 2020.11.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4938371 2020.11.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4938372 2020.11.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4938373 2020.11.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4938374 2020.11.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4938375 2020.11.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4938376 2020.11.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4938377 2020.11.21 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4938378 2020.11.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 4938379 2020.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4938380 2020.11.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4938381 2020.11.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4938382 2020.11.21 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4941007 2020.11.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4934429 2020.11.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4934430 2020.11.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4934431 2020.11.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4931246 2020.11.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4927638 2020.11.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4927639 2020.11.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4927641 2020.11.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4927642 2020.11.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4927644 2020.11.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4927645 2020.11.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4927648 2020.11.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4927649 2020.11.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4927650 2020.11.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 4927652 2020.11.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 4927655 2020.11.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 4927656 2020.11.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4927657 2020.11.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4927659 2020.11.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 4927660 2020.11.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4927661 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4927662 2020.11.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4927667 2020.11.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4927669 2020.11.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 4927671 2020.11.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 21 4927673 2020.11.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 4927676 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4927677 2020.11.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4927679 2020.11.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4927680 2020.11.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4927681 2020.11.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4927682 2020.11.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4927685 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4927689 2020.11.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4927690 2020.11.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4925791 2020.11.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4925792 2020.11.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4925793 2020.11.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4925794 2020.11.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4916388 2020.11.11 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4916392 2020.11.11 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 4915073 2020.11.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4915075 2020.11.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 35 4915076 2020.11.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 21 4915077 2020.11.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4915079 2020.11.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4915081 2020.11.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4915086 2020.11.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4915087 2020.11.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4915089 2020.11.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4915094 2020.11.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4916264 2020.11.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 4916265 2020.11.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4916266 2020.11.10 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4916267 2020.11.10 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4916268 2020.11.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4916269 2020.11.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4905544 2020.11.08 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 4905545 2020.11.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4905546 2020.11.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4905556 2020.11.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 4905557 2020.11.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4905558 2020.11.08 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 4905559 2020.11.08 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 4905560 2020.11.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4907892 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4907893 2020.11.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4907894 2020.11.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4907895 2020.11.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 4907896 2020.11.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4907897 2020.11.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4901203 2020.11.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4901205 2020.11.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4901207 2020.11.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4896910 2020.11.05 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4891947 2020.11.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4892045 2020.11.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4892047 2020.11.02 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 4892049 2020.11.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 180 4892142 2020.11.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4894080 2020.11.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4894081 2020.11.02 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4894082 2020.11.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4894083 2020.11.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 4894109 2020.11.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 4894110 2020.11.02 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4894111 2020.11.02 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 4 4894112 2020.11.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4894113 2020.11.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4894114 2020.11.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4894115 2020.11.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 250 4895242 2020.11.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4895243 2020.11.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4895244 2020.11.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4895245 2020.11.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4895246 2020.11.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4895247 2020.11.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4895248 2020.11.02 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4889836 2020.11.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4889847 2020.11.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4889848 2020.11.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4889850 2020.11.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4889851 2020.11.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4889853 2020.11.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4889854 2020.11.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4889855 2020.11.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4889858 2020.11.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 4881399 2020.10.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4881422 2020.10.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4880100 2020.10.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 32 4880101 2020.10.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4880102 2020.10.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4880103 2020.10.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4880104 2020.10.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 19 4880107 2020.10.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4880108 2020.10.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4880109 2020.10.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4880110 2020.10.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4880111 2020.10.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4880112 2020.10.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 13 4880113 2020.10.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4880114 2020.10.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4880115 2020.10.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4880116 2020.10.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4880117 2020.10.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4880118 2020.10.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4880119 2020.10.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4880120 2020.10.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4880121 2020.10.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4880122 2020.10.27 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4880123 2020.10.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4880124 2020.10.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4880125 2020.10.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4880126 2020.10.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4880127 2020.10.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4880128 2020.10.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4876185 2020.10.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 4876184 2020.10.26 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 4876183 2020.10.26 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 4876180 2020.10.26 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4876182 2020.10.26 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4876176 2020.10.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 4876174 2020.10.26 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4876172 2020.10.26 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 4876173 2020.10.26 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 4876175 2020.10.26 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 25 4876170 2020.10.26 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 4876171 2020.10.26 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4876177 2020.10.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4876178 2020.10.26 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 4876179 2020.10.26 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4876181 2020.10.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4876186 2020.10.26 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4876187 2020.10.26 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4876188 2020.10.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4874220 2020.10.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4874221 2020.10.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 4874222 2020.10.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 16 4874223 2020.10.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 24 4874224 2020.10.25 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4874225 2020.10.25 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 40 4874226 2020.10.25 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 7 4874227 2020.10.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 4874251 2020.10.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4874284 2020.10.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 4874285 2020.10.25 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4874286 2020.10.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4874287 2020.10.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4874288 2020.10.25 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 4874289 2020.10.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4874290 2020.10.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4874291 2020.10.25 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4874293 2020.10.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 9 4874294 2020.10.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4874296 2020.10.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 4874297 2020.10.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4874298 2020.10.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 30 4874300 2020.10.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4874301 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4874314 2020.10.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 13 4874317 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4874320 2020.10.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4874322 2020.10.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4874324 2020.10.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4866835 2020.10.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4866836 2020.10.23 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4866838 2020.10.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4866839 2020.10.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4866840 2020.10.23 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 4866841 2020.10.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4866842 2020.10.23 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 4866843 2020.10.23 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 140 4866844 2020.10.23 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 5 4866845 2020.10.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 80 4866846 2020.10.23 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4866847 2020.10.23 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 14 4866848 2020.10.23 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 11 4866849 2020.10.23 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 12 4866850 2020.10.23 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 4870007 2020.10.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4865174 2020.10.22 mapa
bardzo rzadki świstunka złotawa, Phylloscopus proregulus 1 4865173 2020.10.22 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4865175 2020.10.22 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 3 4865177 2020.10.22 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 4866911 2020.10.22 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 4866912 2020.10.22 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 7 4866913 2020.10.22 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 4866914 2020.10.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4866915 2020.10.22 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4866916 2020.10.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4866917 2020.10.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4866918 2020.10.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4866919 2020.10.21 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 4 4866920 2020.10.21 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 4866921 2020.10.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 4866922 2020.10.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 11 4866923 2020.10.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4866924 2020.10.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 4866925 2020.10.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4866926 2020.10.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 4866927 2020.10.21 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 4858433 2020.10.19 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 4858402 2020.10.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 4858404 2020.10.19 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 4858406 2020.10.19 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 10 4858409 2020.10.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 4858412 2020.10.19 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4858414 2020.10.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4858415 2020.10.19 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4858416 2020.10.19 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 40 4858419 2020.10.19 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4858420 2020.10.19 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4858422 2020.10.19 mapa
bardzo rzadki poświerka, Calcarius lapponicus 1 4858426 2020.10.19 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4858429 2020.10.19 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4858431 2020.10.19 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4858432 2020.10.19 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 3 4851770 2020.10.17 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4851771 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki krzyżodziób sosnowy, Loxia pytyopsittacus 1 4851775 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 1 4851776 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki świstunka złotawa, Phylloscopus proregulus 1 4851786 2020.10.17 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 12 4848693 2020.10.16 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4848694 2020.10.16 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4848695 2020.10.16 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 40 4848697 2020.10.16 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 30 4848702 2020.10.16 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 20 4848703 2020.10.16 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 4848704 2020.10.16 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 7 4848705 2020.10.16 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 6 4848707 2020.10.16 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4848708 2020.10.16 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 10 4848709 2020.10.16 mapa
rzadki alka, Alca torda 100 4848710 2020.10.16 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 4848712 2020.10.16 mapa
bardzo rzadki świstunka brunatna, Phylloscopus fuscatus 1 4848713 2020.10.16 mapa
bardzo rzadki świstunka brunatna, Phylloscopus fuscatus 1 4847366 2020.10.15 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 4 4847367 2020.10.15 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 4847368 2020.10.15 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 4847369 2020.10.15 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4847370 2020.10.15 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4847371 2020.10.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 4844053 2020.10.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4844054 2020.10.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4844055 2020.10.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4844056 2020.10.13 mapa
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 4829705 2020.10.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4832626 2020.10.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4832627 2020.10.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4832628 2020.10.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4832595 2020.10.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4832598 2020.10.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4832601 2020.10.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4832603 2020.10.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4832612 2020.10.07 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4832614 2020.10.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4832615 2020.10.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4832616 2020.10.07 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 4832618 2020.10.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4832622 2020.10.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4832623 2020.10.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4832624 2020.10.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4832625 2020.10.07 mapa
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 4823313 2020.10.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4823315 2020.10.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4823316 2020.10.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4823317 2020.10.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4823318 2020.10.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4823319 2020.10.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 4823320 2020.10.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 43 4823321 2020.10.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4823322 2020.10.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4825693 2020.10.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4825694 2020.10.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4825695 2020.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4825696 2020.10.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4825697 2020.10.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4825698 2020.10.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4825699 2020.10.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4825700 2020.10.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 600 4825701 2020.10.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4825702 2020.10.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 4809560 2020.10.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4807794 2020.09.30 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 4807765 2020.09.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4807811 2020.09.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4807797 2020.09.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4807800 2020.09.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4807802 2020.09.30 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 4807798 2020.09.30 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4807806 2020.09.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4807805 2020.09.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 4807808 2020.09.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4807810 2020.09.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4807795 2020.09.30 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 30 4807804 2020.09.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 4817296 2020.09.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4817297 2020.09.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4817298 2020.09.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4817299 2020.09.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4817300 2020.09.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4817305 2020.09.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4817306 2020.09.30 mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 1 4806047 2020.09.29 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4806123 2020.09.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4812098 2020.09.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4812099 2020.09.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4812100 2020.09.29 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4812101 2020.09.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 17 4812102 2020.09.29 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4811963 2020.09.28 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4811964 2020.09.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4811966 2020.09.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4811967 2020.09.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4811968 2020.09.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4811969 2020.09.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4811971 2020.09.28 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 3 4802287 2020.09.27 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 3 4802288 2020.09.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4797787 2020.09.25 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4797788 2020.09.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 4797789 2020.09.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4797790 2020.09.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4797791 2020.09.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4801829 2020.09.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4801863 2020.09.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4801864 2020.09.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4801865 2020.09.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4801867 2020.09.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 8 4801869 2020.09.24 mapa
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 4793948 2020.09.23 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4801778 2020.09.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4801787 2020.09.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4801793 2020.09.23 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4800231 2020.09.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4800232 2020.09.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4800233 2020.09.22 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4800234 2020.09.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4800235 2020.09.22 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 5 4791677 2020.09.21 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4791679 2020.09.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4791680 2020.09.21 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 9 4791681 2020.09.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 23 4791683 2020.09.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4791684 2020.09.21 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4791686 2020.09.21 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4791687 2020.09.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4791688 2020.09.21 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 4791689 2020.09.21 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 4791690 2020.09.21 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 13 4791691 2020.09.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4791692 2020.09.21 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4791693 2020.09.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 4791695 2020.09.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 18 4791696 2020.09.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 4791697 2020.09.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 41 4791698 2020.09.21 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4791699 2020.09.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4791700 2020.09.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4791701 2020.09.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 43 4797845 2020.09.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4797859 2020.09.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4797878 2020.09.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4797886 2020.09.21 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 4797889 2020.09.21 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4797900 2020.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4797769 2020.09.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4797770 2020.09.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4797771 2020.09.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4797772 2020.09.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4797773 2020.09.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4797774 2020.09.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4797775 2020.09.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4797776 2020.09.18 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 4797777 2020.09.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4797778 2020.09.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4777022 2020.09.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4777041 2020.09.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4777074 2020.09.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4777278 2020.09.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4777283 2020.09.17 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 8 4773939 2020.09.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4777000 2020.09.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4777002 2020.09.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4777003 2020.09.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4777004 2020.09.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4777005 2020.09.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4777006 2020.09.15 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4777007 2020.09.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 4777008 2020.09.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4777009 2020.09.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 140 4777010 2020.09.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4777011 2020.09.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 39 4777012 2020.09.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 70 4777013 2020.09.15 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4777014 2020.09.14 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4777015 2020.09.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4777016 2020.09.14 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4785328 2020.09.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4785329 2020.09.13 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4783209 2020.09.12 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 7 4783210 2020.09.12 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4783218 2020.09.12 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4762898 2020.09.11 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4762899 2020.09.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4783152 2020.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4783153 2020.09.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4785447 2020.09.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4785448 2020.09.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4785450 2020.09.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4785451 2020.09.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4786803 2020.09.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4786804 2020.09.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4786825 2020.09.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4786826 2020.09.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4786827 2020.09.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4786810 2020.09.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4786814 2020.09.08 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4786816 2020.09.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4786817 2020.09.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4786818 2020.09.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4786820 2020.09.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4786822 2020.09.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4750942 2020.09.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4745006 2020.09.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4745007 2020.09.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4745008 2020.09.03 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 15 4741726 2020.09.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4750712 2020.09.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4750713 2020.09.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4750714 2020.09.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4750715 2020.09.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 4750716 2020.09.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 4750717 2020.09.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4750718 2020.09.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4750719 2020.09.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4750765 2020.09.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4738792 2020.08.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4745014 2020.08.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 170 4745121 2020.08.31 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4745122 2020.08.31 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4745142 2020.08.31 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4745143 2020.08.31 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4745144 2020.08.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4745177 2020.08.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4745211 2020.08.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4745226 2020.08.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4745257 2020.08.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4745262 2020.08.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4745265 2020.08.31 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4745274 2020.08.31 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4745278 2020.08.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4745297 2020.08.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4745305 2020.08.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4745309 2020.08.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4745310 2020.08.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4736253 2020.08.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4738780 2020.08.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 7 4738781 2020.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4738782 2020.08.28 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4724307 2020.08.26 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4724308 2020.08.26 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4724309 2020.08.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4726665 2020.08.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4726666 2020.08.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4726667 2020.08.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 180 4726668 2020.08.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4726669 2020.08.26 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4726670 2020.08.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4726671 2020.08.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4726677 2020.08.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4726679 2020.08.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4726682 2020.08.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4726683 2020.08.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4726684 2020.08.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 4726687 2020.08.26 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4726690 2020.08.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4726699 2020.08.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4726701 2020.08.26 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 5 4722001 2020.08.25 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 16 4722002 2020.08.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4722003 2020.08.25 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4722005 2020.08.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 450 4722008 2020.08.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4722010 2020.08.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 11 4722012 2020.08.25 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4722013 2020.08.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4722015 2020.08.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4722018 2020.08.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4726705 2020.08.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4726707 2020.08.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4726710 2020.08.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4726711 2020.08.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4726712 2020.08.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4726713 2020.08.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4718946 2020.08.23 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4708002 2020.08.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4708003 2020.08.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4705550 2020.08.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4705575 2020.08.18 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4705576 2020.08.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4705578 2020.08.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 80 4705579 2020.08.18 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4705750 2020.08.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4708004 2020.08.18 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4693193 2020.08.13 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4693195 2020.08.13 mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 4693196 2020.08.13 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4693197 2020.08.13 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 4693201 2020.08.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4693204 2020.08.13 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4693205 2020.08.13 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4693207 2020.08.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4693219 2020.08.13 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4693220 2020.08.13 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4693221 2020.08.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4693222 2020.08.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4693223 2020.08.13 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 48 4693224 2020.08.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4695112 2020.08.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4695113 2020.08.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4695114 2020.08.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4695115 2020.08.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4695116 2020.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4695117 2020.08.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 4695120 2020.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4695121 2020.08.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4695122 2020.08.13 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4695123 2020.08.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4695124 2020.08.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4695125 2020.08.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4695126 2020.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 4695127 2020.08.13 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4695128 2020.08.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4695129 2020.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4695130 2020.08.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 9 4695131 2020.08.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 12 4695132 2020.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4695133 2020.08.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4695134 2020.08.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4695135 2020.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4695136 2020.08.13 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 4695137 2020.08.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4695138 2020.08.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4695139 2020.08.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4695140 2020.08.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4695142 2020.08.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4695144 2020.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4695145 2020.08.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4695146 2020.08.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4695148 2020.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4695150 2020.08.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4695152 2020.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4695153 2020.08.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4695156 2020.08.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4695158 2020.08.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4695160 2020.08.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4695163 2020.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4695165 2020.08.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4695172 2020.08.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4695177 2020.08.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4695178 2020.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4695180 2020.08.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4695182 2020.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4695184 2020.08.13 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4688219 2020.08.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4688220 2020.08.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4688221 2020.08.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 4688222 2020.08.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4688223 2020.08.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4688224 2020.08.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 4688225 2020.08.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 4688226 2020.08.11 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 4676037 2020.08.06 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4676038 2020.08.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 4676039 2020.08.06 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4676040 2020.08.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 4676041 2020.08.06 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 2 4676042 2020.08.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 4676043 2020.08.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 4676044 2020.08.06 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 20 4676045 2020.08.06 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 4676046 2020.08.06 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 24 4676047 2020.08.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4676048 2020.08.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 4676049 2020.08.06 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4676050 2020.08.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4676051 2020.08.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4676052 2020.08.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 140 4676053 2020.08.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 4676054 2020.08.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 4676055 2020.08.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 4676056 2020.08.06 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4676057 2020.08.06 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4676058 2020.08.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 25 4676059 2020.08.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4676060 2020.08.06 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4676061 2020.08.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4676082 2020.08.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4676083 2020.08.06 mapa
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 4660122 2020.07.29 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4660123 2020.07.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 4660124 2020.07.29 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4660125 2020.07.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1500 4660126 2020.07.29 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 4660141 2020.07.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 23 4660142 2020.07.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 4660143 2020.07.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 140 4660144 2020.07.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 4660145 2020.07.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4660146 2020.07.29 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4660147 2020.07.29 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 50 4660148 2020.07.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4660149 2020.07.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 35 4660150 2020.07.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4660151 2020.07.29 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4655864 2020.07.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4655865 2020.07.28 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4655866 2020.07.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4655867 2020.07.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4655868 2020.07.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4655869 2020.07.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4655909 2020.07.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4662142 2020.07.28 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4650075 2020.07.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 35 4650081 2020.07.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 20 4650082 2020.07.25 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4650083 2020.07.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 4650084 2020.07.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 20 4650085 2020.07.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 4650086 2020.07.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4650087 2020.07.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4650088 2020.07.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4650089 2020.07.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4650090 2020.07.25 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4650095 2020.07.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4650096 2020.07.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 4650097 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4650098 2020.07.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 13 4650099 2020.07.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 4650100 2020.07.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4650101 2020.07.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4650102 2020.07.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 4650103 2020.07.25 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4650104 2020.07.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4650105 2020.07.25 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 4650106 2020.07.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 4650107 2020.07.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4651629 2020.07.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4651630 2020.07.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4651632 2020.07.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4651636 2020.07.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4651637 2020.07.25 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 5 4646173 2020.07.23 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 3 4646174 2020.07.23 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4646176 2020.07.23 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4646177 2020.07.23 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 3 4646178 2020.07.23 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4646179 2020.07.23 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4646180 2020.07.23 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 3 4646188 2020.07.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4650961 2020.07.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4650962 2020.07.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4650963 2020.07.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4627820 2020.07.16 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4627821 2020.07.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4627822 2020.07.16 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 4627823 2020.07.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4627825 2020.07.16 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 30 4627826 2020.07.16 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 12 4626380 2020.07.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4626382 2020.07.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4626386 2020.07.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4626387 2020.07.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 4626390 2020.07.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4626391 2020.07.15 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 4626394 2020.07.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4626396 2020.07.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4626398 2020.07.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4626399 2020.07.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4641228 2020.07.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4641229 2020.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4641230 2020.07.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4641231 2020.07.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4641232 2020.07.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1200 4641233 2020.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4641234 2020.07.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4641235 2020.07.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4641236 2020.07.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4641237 2020.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4641238 2020.07.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4641239 2020.07.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4641240 2020.07.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4641241 2020.07.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4641243 2020.07.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4623099 2020.07.14 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 4623100 2020.07.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4623101 2020.07.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4623102 2020.07.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4623103 2020.07.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4630049 2020.07.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4630050 2020.07.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4616416 2020.07.11 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4616417 2020.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4616418 2020.07.11 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4616419 2020.07.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4616420 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4616421 2020.07.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4616422 2020.07.11 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 4616430 2020.07.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4616431 2020.07.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4618240 2020.07.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4618241 2020.07.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 4615807 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4615808 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4615819 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4615820 2020.07.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4615822 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4615823 2020.07.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4615824 2020.07.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4615825 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4615827 2020.07.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4615828 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4615829 2020.07.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4615841 2020.07.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4615846 2020.07.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4615847 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4615848 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4615849 2020.07.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4615850 2020.07.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 4615851 2020.07.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4615852 2020.07.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4615853 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4615854 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4615855 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4615856 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4615857 2020.07.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4615858 2020.07.10 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4615859 2020.07.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4615860 2020.07.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4615861 2020.07.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4615862 2020.07.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4607066 2020.07.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4608590 2020.07.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4608591 2020.07.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4608592 2020.07.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4608593 2020.07.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4608594 2020.07.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4608595 2020.07.09 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 4608596 2020.07.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4608598 2020.07.09 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 4 4608599 2020.07.09 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4608600 2020.07.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4608601 2020.07.09 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4608602 2020.07.09 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 4608603 2020.07.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 31 4608604 2020.07.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 4608605 2020.07.09 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 4608606 2020.07.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4608608 2020.07.09 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4606789 2020.07.08 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4606790 2020.07.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4602692 2020.07.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4602693 2020.07.07 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4602726 2020.07.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4602727 2020.07.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4602728 2020.07.07 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4602729 2020.07.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4602731 2020.07.07 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4602732 2020.07.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4602735 2020.07.07 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4602736 2020.07.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4602737 2020.07.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4602738 2020.07.07 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4602751 2020.07.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 25 4602752 2020.07.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4602753 2020.07.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4602754 2020.07.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4602755 2020.07.07 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4603985 2020.07.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4603986 2020.07.07 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4603987 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4604406 2020.07.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4604407 2020.07.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4604408 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 66 4604409 2020.07.07 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4604410 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4604411 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4604412 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4604413 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4604414 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4604415 2020.07.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4604416 2020.07.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4604419 2020.07.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4604420 2020.07.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4600040 2020.07.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4600042 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4600043 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4600044 2020.07.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4600050 2020.07.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4600051 2020.07.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4600053 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4600054 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4600056 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4600057 2020.07.06 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4600059 2020.07.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4600060 2020.07.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4600061 2020.07.06 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4600062 2020.07.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4600064 2020.07.06 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4600065 2020.07.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4600067 2020.07.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4600068 2020.07.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4596954 2020.07.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4596955 2020.07.05 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4598590 2020.07.05 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4596158 2020.07.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 4596159 2020.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 25 4596160 2020.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4596161 2020.07.04 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4596164 2020.07.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4596165 2020.07.04 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 4596166 2020.07.04 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 4 4596167 2020.07.04 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 4596168 2020.07.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4596957 2020.07.04 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 4596958 2020.07.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4604031 2020.07.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4604032 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4604046 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4604061 2020.07.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4604063 2020.07.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 800 4604064 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4604065 2020.07.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4604066 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4604078 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4604079 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4604106 2020.07.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4604107 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4604109 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4604110 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4604112 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4604115 2020.07.04 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4591502 2020.07.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4591503 2020.07.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4598484 2020.07.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4598502 2020.07.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4598505 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4598506 2020.07.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4598507 2020.07.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4598508 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4601007 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4601008 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4601009 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4601010 2020.07.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4601011 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4601012 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4601013 2020.07.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4601014 2020.07.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4601015 2020.07.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4601016 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4601017 2020.07.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4601018 2020.07.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4601019 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4601064 2020.07.03 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4582247 2020.06.29 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 4582248 2020.06.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4585813 2020.06.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4585814 2020.06.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4585815 2020.06.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4585816 2020.06.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4585817 2020.06.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4585818 2020.06.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4585819 2020.06.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4585820 2020.06.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4579012 2020.06.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4579013 2020.06.28 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 4579014 2020.06.28 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 25 4579015 2020.06.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4579016 2020.06.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4579017 2020.06.28 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 7 4579018 2020.06.28 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4579019 2020.06.28 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 4 4579020 2020.06.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4579021 2020.06.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4579022 2020.06.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4579023 2020.06.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4579024 2020.06.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4579025 2020.06.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4579026 2020.06.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4579027 2020.06.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4579028 2020.06.28 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 3 4579029 2020.06.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4579030 2020.06.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4579031 2020.06.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 4579032 2020.06.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 4579033 2020.06.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4579034 2020.06.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4579035 2020.06.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4579036 2020.06.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4579037 2020.06.28 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4579038 2020.06.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4579039 2020.06.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4579040 2020.06.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4579041 2020.06.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4579042 2020.06.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4579043 2020.06.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4579044 2020.06.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4579045 2020.06.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4579046 2020.06.28 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4579047 2020.06.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 4579048 2020.06.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4579049 2020.06.28 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4579050 2020.06.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4579051 2020.06.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 4579052 2020.06.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4579053 2020.06.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4579054 2020.06.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4579055 2020.06.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4579056 2020.06.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4579057 2020.06.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4579058 2020.06.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4579059 2020.06.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4579060 2020.06.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4579061 2020.06.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4579062 2020.06.28 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4579063 2020.06.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4579064 2020.06.28 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4585699 2020.06.28 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 4573622 2020.06.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 8 4573623 2020.06.26 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4573624 2020.06.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 8 4573625 2020.06.26 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 3 4573627 2020.06.26 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4573642 2020.06.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 4573644 2020.06.26 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4573645 2020.06.26 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4573646 2020.06.26 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4573647 2020.06.26 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4573648 2020.06.26 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4573649 2020.06.26 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4573681 2020.06.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4585701 2020.06.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4585702 2020.06.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4585703 2020.06.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4585704 2020.06.26 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4585705 2020.06.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4584676 2020.06.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4584677 2020.06.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4584678 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4584679 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4584680 2020.06.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4584681 2020.06.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4584682 2020.06.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4584683 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4584684 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4584685 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4584686 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4584687 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4584688 2020.06.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4584689 2020.06.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4584690 2020.06.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4584691 2020.06.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4584692 2020.06.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4584693 2020.06.24 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4584694 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4584695 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4584696 2020.06.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4584697 2020.06.24 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 4584698 2020.06.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4584699 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4584700 2020.06.24 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4564015 2020.06.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 4575148 2020.06.23 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4575150 2020.06.23 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 3 4561959 2020.06.22 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 4561960 2020.06.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4561962 2020.06.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4561964 2020.06.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4561979 2020.06.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4561980 2020.06.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 4561981 2020.06.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4561982 2020.06.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4562018 2020.06.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4562019 2020.06.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4562020 2020.06.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4562021 2020.06.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4562022 2020.06.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4562032 2020.06.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4562033 2020.06.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4552823 2020.06.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4552824 2020.06.20 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 7 4552825 2020.06.20 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4552826 2020.06.20 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4552888 2020.06.20 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4552889 2020.06.20 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4552890 2020.06.20 mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 4552891 2020.06.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4552892 2020.06.20 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4552893 2020.06.20 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 4552894 2020.06.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4552895 2020.06.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4552896 2020.06.20 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4552897 2020.06.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4552898 2020.06.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 14 4552899 2020.06.20 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4552900 2020.06.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4552901 2020.06.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4552902 2020.06.20 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4552903 2020.06.20 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4552904 2020.06.20 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 5 4552905 2020.06.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4552906 2020.06.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 18 4552907 2020.06.20 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4547672 2020.06.18 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4548368 2020.06.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4548371 2020.06.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4548373 2020.06.18 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 4548374 2020.06.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4542930 2020.06.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4542939 2020.06.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4542941 2020.06.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4542942 2020.06.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4542944 2020.06.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4542949 2020.06.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4542954 2020.06.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4542958 2020.06.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4542959 2020.06.16 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4541922 2020.06.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4541923 2020.06.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4541924 2020.06.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4541925 2020.06.15 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4531077 2020.06.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4531078 2020.06.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4531080 2020.06.11 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4531082 2020.06.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4531084 2020.06.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4531085 2020.06.11 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4531086 2020.06.11 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4531087 2020.06.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4531088 2020.06.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4531089 2020.06.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4531091 2020.06.11 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 30 4512418 2020.06.10 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 60 4512419 2020.06.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4530735 2020.06.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4530736 2020.06.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4530737 2020.06.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4530738 2020.06.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4530739 2020.06.10 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4498179 2020.06.07 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 4498198 2020.06.07 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4498199 2020.06.07 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 9 4498200 2020.06.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4498201 2020.06.07 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4498202 2020.06.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4498203 2020.06.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4498204 2020.06.07 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4498205 2020.06.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4498206 2020.06.07 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4498207 2020.06.07 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4498208 2020.06.07 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4498209 2020.06.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4498210 2020.06.07 mapa
bardzo rzadki pasterz, Pastor roseus 1 4498211 2020.06.07 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4498233 2020.06.07 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4498234 2020.06.07 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4498235 2020.06.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4498236 2020.06.07 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4498238 2020.06.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4498239 2020.06.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4498241 2020.06.07 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4498243 2020.06.07 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4498244 2020.06.07 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 4498245 2020.06.07 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4498246 2020.06.07 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4498248 2020.06.07