Pełna lista obserwacji drużyny

Aśka Przyborowska : Joanna Przyborowska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 4676037 2020.08.06 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4676038 2020.08.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 4676039 2020.08.06 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4676040 2020.08.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 4676041 2020.08.06 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 2 4676042 2020.08.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 4676043 2020.08.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 4676044 2020.08.06 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 20 4676045 2020.08.06 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 4676046 2020.08.06 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 24 4676047 2020.08.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4676048 2020.08.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 4676049 2020.08.06 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4676050 2020.08.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4676051 2020.08.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4676052 2020.08.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 140 4676053 2020.08.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 4676054 2020.08.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 4676055 2020.08.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 4676056 2020.08.06 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4676057 2020.08.06 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4676058 2020.08.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 25 4676059 2020.08.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4676060 2020.08.06 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4676061 2020.08.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4676082 2020.08.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4676083 2020.08.06 mapa
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 4660122 2020.07.29 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4660123 2020.07.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 4660124 2020.07.29 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4660125 2020.07.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1500 4660126 2020.07.29 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 4660141 2020.07.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 23 4660142 2020.07.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 4660143 2020.07.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 140 4660144 2020.07.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 4660145 2020.07.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4660146 2020.07.29 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4660147 2020.07.29 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 50 4660148 2020.07.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4660149 2020.07.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 35 4660150 2020.07.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4660151 2020.07.29 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4655864 2020.07.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4655865 2020.07.28 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4655866 2020.07.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4655867 2020.07.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4655868 2020.07.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4655869 2020.07.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4655909 2020.07.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4662142 2020.07.28 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4650075 2020.07.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 35 4650081 2020.07.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 20 4650082 2020.07.25 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4650083 2020.07.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 4650084 2020.07.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 20 4650085 2020.07.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 4650086 2020.07.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4650087 2020.07.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4650088 2020.07.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4650089 2020.07.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4650090 2020.07.25 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4650095 2020.07.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4650096 2020.07.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 4650097 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4650098 2020.07.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 13 4650099 2020.07.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 4650100 2020.07.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4650101 2020.07.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4650102 2020.07.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 4650103 2020.07.25 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4650104 2020.07.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4650105 2020.07.25 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 4650106 2020.07.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 4650107 2020.07.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4651629 2020.07.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4651630 2020.07.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4651632 2020.07.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4651636 2020.07.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4651637 2020.07.25 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 5 4646173 2020.07.23 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 3 4646174 2020.07.23 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4646176 2020.07.23 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4646177 2020.07.23 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 3 4646178 2020.07.23 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4646179 2020.07.23 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4646180 2020.07.23 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 3 4646188 2020.07.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4650961 2020.07.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4650962 2020.07.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4650963 2020.07.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4627820 2020.07.16 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4627821 2020.07.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4627822 2020.07.16 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 4627823 2020.07.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4627825 2020.07.16 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 30 4627826 2020.07.16 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 12 4626380 2020.07.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4626382 2020.07.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4626386 2020.07.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4626387 2020.07.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 4626390 2020.07.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4626391 2020.07.15 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 4626394 2020.07.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4626396 2020.07.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4626398 2020.07.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4626399 2020.07.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4641228 2020.07.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4641229 2020.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4641230 2020.07.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4641231 2020.07.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4641232 2020.07.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1200 4641233 2020.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4641234 2020.07.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4641235 2020.07.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4641236 2020.07.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4641237 2020.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4641238 2020.07.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4641239 2020.07.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4641240 2020.07.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4641241 2020.07.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4641243 2020.07.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4623099 2020.07.14 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 4623100 2020.07.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4623101 2020.07.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4623102 2020.07.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4623103 2020.07.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4630049 2020.07.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4630050 2020.07.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4616416 2020.07.11 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4616417 2020.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4616418 2020.07.11 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4616419 2020.07.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4616420 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4616421 2020.07.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4616422 2020.07.11 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 4616430 2020.07.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4616431 2020.07.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4618240 2020.07.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4618241 2020.07.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 4615807 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4615808 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4615819 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4615820 2020.07.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4615822 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4615823 2020.07.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4615824 2020.07.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4615825 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4615827 2020.07.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4615828 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4615829 2020.07.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4615841 2020.07.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4615846 2020.07.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4615847 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4615848 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4615849 2020.07.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4615850 2020.07.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 4615851 2020.07.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4615852 2020.07.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4615853 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4615854 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4615855 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4615856 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4615857 2020.07.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4615858 2020.07.10 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4615859 2020.07.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4615860 2020.07.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4615861 2020.07.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4615862 2020.07.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4607066 2020.07.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4608590 2020.07.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4608591 2020.07.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4608592 2020.07.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4608593 2020.07.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4608594 2020.07.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4608595 2020.07.09 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 4608596 2020.07.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4608598 2020.07.09 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 4 4608599 2020.07.09 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4608600 2020.07.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4608601 2020.07.09 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4608602 2020.07.09 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 4608603 2020.07.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 31 4608604 2020.07.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 4608605 2020.07.09 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 4608606 2020.07.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4608608 2020.07.09 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4606789 2020.07.08 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4606790 2020.07.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4602692 2020.07.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4602693 2020.07.07 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4602726 2020.07.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4602727 2020.07.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4602728 2020.07.07 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4602729 2020.07.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4602731 2020.07.07 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4602732 2020.07.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4602735 2020.07.07 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4602736 2020.07.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4602737 2020.07.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4602738 2020.07.07 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4602751 2020.07.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 25 4602752 2020.07.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4602753 2020.07.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4602754 2020.07.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4602755 2020.07.07 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4603985 2020.07.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4603986 2020.07.07 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4603987 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4604406 2020.07.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4604407 2020.07.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4604408 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 66 4604409 2020.07.07 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4604410 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4604411 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4604412 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4604413 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4604414 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4604415 2020.07.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4604416 2020.07.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4604419 2020.07.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4604420 2020.07.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4600040 2020.07.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4600042 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4600043 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4600044 2020.07.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4600050 2020.07.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4600051 2020.07.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4600053 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4600054 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4600056 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4600057 2020.07.06 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4600059 2020.07.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4600060 2020.07.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4600061 2020.07.06 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4600062 2020.07.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4600064 2020.07.06 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4600065 2020.07.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4600067 2020.07.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4600068 2020.07.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4596954 2020.07.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4596955 2020.07.05 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4598590 2020.07.05 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4596158 2020.07.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 4596159 2020.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 25 4596160 2020.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4596161 2020.07.04 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4596164 2020.07.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4596165 2020.07.04 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 4596166 2020.07.04 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 4 4596167 2020.07.04 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 4596168 2020.07.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4596957 2020.07.04 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 4596958 2020.07.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4604031 2020.07.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4604032 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4604046 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4604061 2020.07.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4604063 2020.07.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 800 4604064 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4604065 2020.07.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4604066 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4604078 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4604079 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4604106 2020.07.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4604107 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4604109 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4604110 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4604112 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4604115 2020.07.04 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4591502 2020.07.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4591503 2020.07.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4598484 2020.07.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4598502 2020.07.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4598505 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4598506 2020.07.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4598507 2020.07.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4598508 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4601007 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4601008 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4601009 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4601010 2020.07.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4601011 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4601012 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4601013 2020.07.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4601014 2020.07.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4601015 2020.07.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4601016 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4601017 2020.07.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4601018 2020.07.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4601019 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4601064 2020.07.03 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4582247 2020.06.29 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 4582248 2020.06.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4585813 2020.06.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4585814 2020.06.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4585815 2020.06.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4585816 2020.06.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4585817 2020.06.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4585818 2020.06.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4585819 2020.06.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4585820 2020.06.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4579012 2020.06.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4579013 2020.06.28 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 4579014 2020.06.28 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 25 4579015 2020.06.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4579016 2020.06.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4579017 2020.06.28 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 7 4579018 2020.06.28 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4579019 2020.06.28 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 4 4579020 2020.06.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4579021 2020.06.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4579022 2020.06.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4579023 2020.06.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4579024 2020.06.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4579025 2020.06.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4579026 2020.06.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4579027 2020.06.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4579028 2020.06.28 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 3 4579029 2020.06.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4579030 2020.06.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4579031 2020.06.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 4579032 2020.06.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 4579033 2020.06.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4579034 2020.06.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4579035 2020.06.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4579036 2020.06.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4579037 2020.06.28 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4579038 2020.06.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4579039 2020.06.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4579040 2020.06.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4579041 2020.06.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4579042 2020.06.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4579043 2020.06.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4579044 2020.06.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4579045 2020.06.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4579046 2020.06.28 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4579047 2020.06.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 4579048 2020.06.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4579049 2020.06.28 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4579050 2020.06.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4579051 2020.06.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 4579052 2020.06.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4579053 2020.06.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4579054 2020.06.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4579055 2020.06.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4579056 2020.06.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4579057 2020.06.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4579058 2020.06.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4579059 2020.06.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4579060 2020.06.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4579061 2020.06.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4579062 2020.06.28 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4579063 2020.06.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4579064 2020.06.28 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4585699 2020.06.28 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 4573622 2020.06.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 8 4573623 2020.06.26 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4573624 2020.06.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 8 4573625 2020.06.26 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 3 4573627 2020.06.26 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4573642 2020.06.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 4573644 2020.06.26 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4573645 2020.06.26 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4573646 2020.06.26 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4573647 2020.06.26 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4573648 2020.06.26 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4573649 2020.06.26 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4573681 2020.06.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4585701 2020.06.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4585702 2020.06.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4585703 2020.06.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4585704 2020.06.26 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4585705 2020.06.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4584676 2020.06.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4584677 2020.06.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4584678 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4584679 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4584680 2020.06.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4584681 2020.06.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4584682 2020.06.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4584683 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4584684 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4584685 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4584686 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4584687 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4584688 2020.06.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4584689 2020.06.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4584690 2020.06.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4584691 2020.06.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4584692 2020.06.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4584693 2020.06.24 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4584694 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4584695 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4584696 2020.06.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4584697 2020.06.24 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 4584698 2020.06.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4584699 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4584700 2020.06.24 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4564015 2020.06.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 4575148 2020.06.23 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4575150 2020.06.23 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 3 4561959 2020.06.22 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 4561960 2020.06.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4561962 2020.06.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4561964 2020.06.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4561979 2020.06.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4561980 2020.06.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 4561981 2020.06.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4561982 2020.06.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4562018 2020.06.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4562019 2020.06.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4562020 2020.06.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4562021 2020.06.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4562022 2020.06.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4562032 2020.06.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4562033 2020.06.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4552823 2020.06.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4552824 2020.06.20 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 7 4552825 2020.06.20 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4552826 2020.06.20 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4552888 2020.06.20 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4552889 2020.06.20 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4552890 2020.06.20 mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 4552891 2020.06.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4552892 2020.06.20 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4552893 2020.06.20 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 4552894 2020.06.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4552895 2020.06.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4552896 2020.06.20 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4552897 2020.06.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4552898 2020.06.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 14 4552899 2020.06.20 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4552900 2020.06.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4552901 2020.06.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4552902 2020.06.20 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4552903 2020.06.20 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4552904 2020.06.20 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 5 4552905 2020.06.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4552906 2020.06.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 18 4552907 2020.06.20 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4547672 2020.06.18 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4548368 2020.06.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4548371 2020.06.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4548373 2020.06.18 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 4548374 2020.06.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4542930 2020.06.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4542939 2020.06.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4542941 2020.06.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4542942 2020.06.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4542944 2020.06.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4542949 2020.06.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4542954 2020.06.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4542958 2020.06.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4542959 2020.06.16 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4541922 2020.06.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4541923 2020.06.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4541924 2020.06.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4541925 2020.06.15 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4531077 2020.06.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4531078 2020.06.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4531080 2020.06.11 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4531082 2020.06.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4531084 2020.06.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4531085 2020.06.11 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4531086 2020.06.11 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4531087 2020.06.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4531088 2020.06.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4531089 2020.06.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4531091 2020.06.11 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 30 4512418 2020.06.10 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 60 4512419 2020.06.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4530735 2020.06.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4530736 2020.06.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4530737 2020.06.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4530738 2020.06.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4530739 2020.06.10 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4498179 2020.06.07 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 4498198 2020.06.07 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4498199 2020.06.07 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 9 4498200 2020.06.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4498201 2020.06.07 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4498202 2020.06.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4498203 2020.06.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4498204 2020.06.07 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4498205 2020.06.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4498206 2020.06.07 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4498207 2020.06.07 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4498208 2020.06.07 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4498209 2020.06.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4498210 2020.06.07 mapa
bardzo rzadki pasterz, Pastor roseus 1 4498211 2020.06.07 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4498233 2020.06.07 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4498234 2020.06.07 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4498235 2020.06.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4498236 2020.06.07 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4498238 2020.06.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4498239 2020.06.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4498241 2020.06.07 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4498243 2020.06.07 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4498244 2020.06.07 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 4498245 2020.06.07 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4498246 2020.06.07 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4498248 2020.06.07 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4498250 2020.06.07 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 4498252 2020.06.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4498253 2020.06.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4498255 2020.06.07 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4498256 2020.06.07 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4498258 2020.06.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4498260 2020.06.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4498276 2020.06.07 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4498278 2020.06.07 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4498280 2020.06.07 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 20 4498315 2020.06.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4493538 2020.06.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4493534 2020.06.05 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4470874 2020.06.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4470875 2020.06.01 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4470876 2020.06.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4470877 2020.06.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4484531 2020.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4484532 2020.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4484533 2020.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4484549 2020.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4484630 2020.05.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4484631 2020.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4484633 2020.05.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4484634 2020.05.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4484635 2020.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4484636 2020.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4484637 2020.05.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4484638 2020.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4484639 2020.05.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4484640 2020.05.30 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 4484641 2020.05.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4484642 2020.05.30 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4484643 2020.05.30 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4484644 2020.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4484645 2020.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4484647 2020.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4484648 2020.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4484650 2020.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4484651 2020.05.30 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4484652 2020.05.30 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4480140 2020.05.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4480141 2020.05.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4480142 2020.05.29 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4480143 2020.05.29 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4480145 2020.05.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4480146 2020.05.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4480147 2020.05.29 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4480148 2020.05.29 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 4480149 2020.05.29 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 4480150 2020.05.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4480151 2020.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4480152 2020.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4480153 2020.05.29 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4480154 2020.05.29 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4480155 2020.05.29 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4480156 2020.05.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4480157 2020.05.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4480158 2020.05.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4480159 2020.05.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4480160 2020.05.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4480161 2020.05.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4480162 2020.05.29 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4480163 2020.05.29 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4480164 2020.05.29 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4480165 2020.05.29 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 4480166 2020.05.29 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 12 4480167 2020.05.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4480168 2020.05.29 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4452942 2020.05.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4452943 2020.05.28 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4452944 2020.05.28 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4452945 2020.05.28 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 4452946 2020.05.28 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4452947 2020.05.28 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4452948 2020.05.28 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 150 4452949 2020.05.28 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4452951 2020.05.28 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4452952 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4477952 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4477953 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4477954 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4477955 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4477956 2020.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4477957 2020.05.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4477958 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4477959 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4477960 2020.05.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4477961 2020.05.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4477962 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4477963 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4477964 2020.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4477965 2020.05.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4477966 2020.05.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4477967 2020.05.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4477968 2020.05.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4477969 2020.05.28 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4477970 2020.05.28 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4477971 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4477972 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4477973 2020.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4477974 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4477975 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4477976 2020.05.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4477977 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4477978 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4478003 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4478004 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4478005 2020.05.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4478006 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4478007 2020.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4478008 2020.05.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4478009 2020.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4478010 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4478011 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4478012 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4478013 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4478014 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4478015 2020.05.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4478016 2020.05.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4478017 2020.05.28 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4449151 2020.05.27 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4449152 2020.05.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4471574 2020.05.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4471583 2020.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4471585 2020.05.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4471588 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4471637 2020.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4471640 2020.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4471642 2020.05.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4471644 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4471645 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4471646 2020.05.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4471648 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4471649 2020.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4471650 2020.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4471651 2020.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4471652 2020.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4471669 2020.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4471670 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4471671 2020.05.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4471672 2020.05.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4471673 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4471674 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4471675 2020.05.27 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4471680 2020.05.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4471681 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4471682 2020.05.27 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4471683 2020.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4471684 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4471712 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4471713 2020.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4471714 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4471715 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4471716 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4471717 2020.05.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4471718 2020.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4471720 2020.05.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4471721 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4471722 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4471724 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4471726 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4471727 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4471728 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4471729 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4471730 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4471731 2020.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4471733 2020.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4471734 2020.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4471735 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4471736 2020.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4471737 2020.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4471738 2020.05.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4471739 2020.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4471740 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4471741 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4471742 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4471743 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4471744 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4471745 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4471746 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4471747 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4471748 2020.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4471749 2020.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4471754 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4471755 2020.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4440072 2020.05.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4440075 2020.05.25 mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 9 4440076 2020.05.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4440078 2020.05.25 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4439336 2020.05.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4439337 2020.05.24 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4439338 2020.05.24 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4439339 2020.05.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4425988 2020.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 6 4425989 2020.05.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4425990 2020.05.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 12 4425991 2020.05.23 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 4425992 2020.05.23 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4425993 2020.05.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4425994 2020.05.23 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 4425995 2020.05.23 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 4425996 2020.05.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4425997 2020.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4425998 2020.05.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4425999 2020.05.23 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4426000 2020.05.23 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4426001 2020.05.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4426005 2020.05.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4426006 2020.05.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 4426007 2020.05.23 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 4426008 2020.05.23 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4426009 2020.05.23 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4426010 2020.05.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4426011 2020.05.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4426012 2020.05.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4426013 2020.05.23 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 4426014 2020.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 7 4426015 2020.05.23 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 25 4426016 2020.05.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4426017 2020.05.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4426018 2020.05.23 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4426019 2020.05.23 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4426020 2020.05.23 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4426021 2020.05.23 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4426022 2020.05.23 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 4415408 2020.05.19 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4415411 2020.05.19 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4415413 2020.05.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4415416 2020.05.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4415417 2020.05.19 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4415419 2020.05.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4415421 2020.05.19 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4415439 2020.05.19 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 3 4415440 2020.05.19 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4415441 2020.05.19 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4415442 2020.05.19 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 4415443 2020.05.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4415444 2020.05.19 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 17 4415445 2020.05.19 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4415446 2020.05.19 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4415447 2020.05.19 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4415448 2020.05.19 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 4415449 2020.05.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4415526 2020.05.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4415527 2020.05.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4415528 2020.05.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4415529 2020.05.19 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4415531 2020.05.19 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 12 4415532 2020.05.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 4416283 2020.05.19 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4416303 2020.05.19 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4417556 2020.05.18 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4417557 2020.05.18 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4417558 2020.05.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4417559 2020.05.18 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 4393531 2020.05.17 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 3 4393089 2020.05.16 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4393112 2020.05.16 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 4393257 2020.05.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 4393259 2020.05.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4393268 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4393269 2020.05.16 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4393271 2020.05.16 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4393272 2020.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4393297 2020.05.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4393299 2020.05.16 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4381126 2020.05.15 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4381127 2020.05.15 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4381128 2020.05.15 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4381129 2020.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4381130 2020.05.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4364726 2020.05.12 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4364727 2020.05.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4364728 2020.05.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4364729 2020.05.12 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4364735 2020.05.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4364736 2020.05.12 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 30 4364737 2020.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4364738 2020.05.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 4364739 2020.05.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4364740 2020.05.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4364741 2020.05.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 4364742 2020.05.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4364743 2020.05.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 4364744 2020.05.12 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4364745 2020.05.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 4364746 2020.05.12 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4364747 2020.05.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4364748 2020.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 4364749 2020.05.12 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4364750 2020.05.12 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4364751 2020.05.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4355935 2020.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4355936 2020.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4355937 2020.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4355938 2020.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4355939 2020.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4355940 2020.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4355941 2020.05.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4355942 2020.05.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4355943 2020.05.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 4355944 2020.05.10 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 6 4355945 2020.05.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4355946 2020.05.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4355947 2020.05.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4355948 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4355949 2020.05.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4355950 2020.05.10 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4355951 2020.05.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4355952 2020.05.10 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4355953 2020.05.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4355954 2020.05.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4355955 2020.05.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 4355956 2020.05.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4355957 2020.05.10 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4355958 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4355959 2020.05.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4355960 2020.05.10 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4355961 2020.05.10 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4355962 2020.05.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4355963 2020.05.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4356125 2020.05.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4356127 2020.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4356129 2020.05.10 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4356130 2020.05.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4356794 2020.05.10 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4346278 2020.05.09 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4346281 2020.05.09 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4346282 2020.05.09 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 12 4346284 2020.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 4 4346285 2020.05.09 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 4346288 2020.05.09 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 4346290 2020.05.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 18 4346293 2020.05.09 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4346295 2020.05.09 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 4346298 2020.05.09 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4346300 2020.05.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 4346302 2020.05.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 4346303 2020.05.09 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4346304 2020.05.09 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 4346307 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4346310 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4346314 2020.05.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4346341 2020.05.09 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4346343 2020.05.09 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4346344 2020.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4362361 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4362362 2020.05.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4362364 2020.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4362365 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4362366 2020.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4362367 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4362368 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4362370 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4362371 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4362374 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4362375 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4362376 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4362378 2020.05.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 4362379 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4362382 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4362383 2020.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4362384 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4362385 2020.05.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4362386 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4362387 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4362388 2020.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4362389 2020.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 4362390 2020.05.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4362391 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4362408 2020.05.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4362409 2020.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4362410 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4362411 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4362413 2020.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4362414 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4362415 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4362416 2020.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4362417 2020.05.09 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4330550 2020.05.07 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4330552 2020.05.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4330554 2020.05.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4322201 2020.05.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4322202 2020.05.06 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4322203 2020.05.06 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4322204 2020.05.06 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 4322205 2020.05.06 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4322206 2020.05.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4324106 2020.05.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4324107 2020.05.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4320714 2020.05.05 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4320720 2020.05.05 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 7 4320721 2020.05.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 4320722 2020.05.05 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4320726 2020.05.05 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4320727 2020.05.05 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4320728 2020.05.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 15 4320729 2020.05.05 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 4320730 2020.05.05 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4320750 2020.05.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4320751 2020.05.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4320752 2020.05.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 4320753 2020.05.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4320754 2020.05.05 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 20 4320755 2020.05.05 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 4320756 2020.05.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 4320757 2020.05.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4320758 2020.05.05 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4320771 2020.05.05 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4313196 2020.05.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4313197 2020.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4313235 2020.05.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4313250 2020.05.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4313253 2020.05.03 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4313254 2020.05.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 4313255 2020.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4313256 2020.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4313257 2020.05.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4313267 2020.05.03 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4313270 2020.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4313275 2020.05.03 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4313281 2020.05.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4313283 2020.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4313287 2020.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 4313297 2020.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4313298 2020.05.03 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4313300 2020.05.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4313301 2020.05.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4313303 2020.05.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4313304 2020.05.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4313313 2020.05.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4313316 2020.05.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4313321 2020.05.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4313337 2020.05.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4313340 2020.05.03 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4294687 2020.05.02 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4294688 2020.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4294695 2020.05.02 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4294696 2020.05.02 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 4294698 2020.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4294700 2020.05.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4294742 2020.05.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4285341 2020.05.01 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4285342 2020.05.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4285356 2020.05.01 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4285357 2020.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4285359 2020.05.01 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4285360 2020.05.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4285502 2020.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4285503 2020.05.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4285504 2020.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4285511 2020.05.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4285513 2020.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4285514 2020.05.01 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4285515 2020.05.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 4285516 2020.05.01 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 4285518 2020.05.01 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 5 4285519 2020.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4285521 2020.05.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4285522 2020.05.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 4285524 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4285526 2020.05.01 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4285527 2020.05.01 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4285530 2020.05.01 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4285531 2020.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4285532 2020.05.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4285533 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4285534 2020.05.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4285535 2020.05.01 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4285536 2020.05.01 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4285537 2020.05.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 4285538 2020.05.01 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 4285539 2020.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4285540 2020.05.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4285541 2020.05.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4267233 2020.04.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4267236 2020.04.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4267238 2020.04.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4267240 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4267242 2020.04.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4267243 2020.04.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4267244 2020.04.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4267245 2020.04.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4267246 2020.04.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4267247 2020.04.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4267248 2020.04.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4267249 2020.04.27 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 4251450 2020.04.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4251453 2020.04.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4251467 2020.04.26 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 4251468 2020.04.26 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4230135 2020.04.24 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4230136 2020.04.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4230137 2020.04.23 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4230138 2020.04.23 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4236211 2020.04.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4236212 2020.04.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4236213 2020.04.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4236214 2020.04.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4236215 2020.04.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4218662 2020.04.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4218663 2020.04.22 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4218664 2020.04.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4218665 2020.04.22 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 4218666 2020.04.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4218667 2020.04.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4218668 2020.04.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4218670 2020.04.22 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4218671 2020.04.22 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4218698 2020.04.22 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4218718 2020.04.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4218719 2020.04.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4218720 2020.04.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4218721 2020.04.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4218737 2020.04.22 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4218763 2020.04.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4218764 2020.04.22 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4218765 2020.04.22 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4218990 2020.04.22 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4218992 2020.04.22 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4219001 2020.04.22 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4219002 2020.04.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4219799 2020.04.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4219800 2020.04.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 4219901 2020.04.22 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 5 4194832 2020.04.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4194833 2020.04.19 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 10 4194834 2020.04.19 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 7 4194835 2020.04.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 9 4194836 2020.04.19 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 4194837 2020.04.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 4194838 2020.04.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4194839 2020.04.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4194840 2020.04.19 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 12 4194841 2020.04.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 4194842 2020.04.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4194843 2020.04.19 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4194844 2020.04.19 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 4194845 2020.04.19 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 4194846 2020.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4194847 2020.04.19 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 4194848 2020.04.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 20 4194849 2020.04.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4194850 2020.04.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4194851 2020.04.19 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4194852 2020.04.19 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4194853 2020.04.19 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 6 4194854 2020.04.19 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4194855 2020.04.19 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 4194856 2020.04.19 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 4194857 2020.04.19 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 4194858 2020.04.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4194859 2020.04.19 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4194860 2020.04.19 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4194861 2020.04.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4194862 2020.04.19 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4194863 2020.04.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4194864 2020.04.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4194865 2020.04.19 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4194873 2020.04.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4194874 2020.04.19 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4194875 2020.04.19 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4194876 2020.04.19 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4194877 2020.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4194878 2020.04.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4194879 2020.04.19 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 4194880 2020.04.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4194881 2020.04.19 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4194882 2020.04.19 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4194883 2020.04.19 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4194884 2020.04.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4194885 2020.04.19 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 14 4194888 2020.04.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4194929 2020.04.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 17 4198792 2020.04.19 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 9 4198793 2020.04.19 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4198794 2020.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4198795 2020.04.19 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4198827 2020.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4199276 2020.04.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4203243 2020.04.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4179688 2020.04.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4179689 2020.04.17 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4179812 2020.04.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4179813 2020.04.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4179815 2020.04.17 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4171265 2020.04.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4171272 2020.04.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4171353 2020.04.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 4171384 2020.04.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4171385 2020.04.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4171386 2020.04.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4171387 2020.04.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4171388 2020.04.15 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4160088 2020.04.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4156215 2020.04.12 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4156217 2020.04.12 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4156218 2020.04.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4156221 2020.04.12 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 4156222 2020.04.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4156224 2020.04.12 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4156226 2020.04.12 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4156228 2020.04.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 6 4156229 2020.04.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4150488 2020.04.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4149900 2020.04.10 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4149901 2020.04.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4149903 2020.04.10 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4149904 2020.04.10 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4149905 2020.04.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4154200 2020.04.10 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4154201 2020.04.10 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4135369 2020.04.07 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4135370 2020.04.07 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 4135371 2020.04.07 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4139669 2020.04.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4138644 2020.04.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4138646 2020.04.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4138648 2020.04.06 mapa
dość pospolity zimo