Pełna lista obserwacji drużyny

Paweł Wacławik : Paweł Wacławik


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4654662 2020.07.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4654661 2020.07.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4654660 2020.07.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 51 4654659 2020.07.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4654385 2020.07.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4654384 2020.07.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4654383 2020.07.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4654382 2020.07.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4654381 2020.07.27 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 3 4654380 2020.07.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4609085 2020.07.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4607361 2020.07.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4607359 2020.07.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4607360 2020.07.09 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4607357 2020.07.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4607355 2020.07.09 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4607358 2020.07.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4607354 2020.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4607352 2020.07.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4607356 2020.07.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4607350 2020.07.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 4607351 2020.07.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4607349 2020.07.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4607353 2020.07.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4607345 2020.07.09 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4607344 2020.07.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4607346 2020.07.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4607347 2020.07.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4607348 2020.07.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4607343 2020.07.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4607114 2020.07.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4606842 2020.07.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4606616 2020.07.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4606615 2020.07.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4606614 2020.07.09 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 4606613 2020.07.09 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4606612 2020.07.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4606064 2020.07.08 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 7 4606065 2020.07.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 4606062 2020.07.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4606063 2020.07.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4604201 2020.07.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4604199 2020.07.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4602844 2020.07.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4602842 2020.07.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4602846 2020.07.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4602843 2020.07.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4602840 2020.07.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4602845 2020.07.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4602838 2020.07.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4602841 2020.07.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4602839 2020.07.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4601839 2020.07.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4601840 2020.07.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4601836 2020.07.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4601837 2020.07.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4601835 2020.07.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4601834 2020.07.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4601832 2020.07.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4601833 2020.07.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 4601831 2020.07.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4601830 2020.07.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4601829 2020.07.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4599644 2020.07.06 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4595831 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 4595830 2020.07.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4595832 2020.07.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4595829 2020.07.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4595827 2020.07.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4595826 2020.07.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4595824 2020.07.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4595828 2020.07.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4595825 2020.07.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4595823 2020.07.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4578880 2020.06.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4578879 2020.06.28 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4578878 2020.06.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4578877 2020.06.28 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4578876 2020.06.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4578875 2020.06.28 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4578874 2020.06.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4578873 2020.06.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4578872 2020.06.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4578871 2020.06.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4578870 2020.06.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4578869 2020.06.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4578868 2020.06.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4578867 2020.06.28 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4578866 2020.06.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4578865 2020.06.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4578864 2020.06.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4578863 2020.06.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4578862 2020.06.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4578861 2020.06.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4578860 2020.06.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4578858 2020.06.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4578857 2020.06.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4578856 2020.06.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 4578855 2020.06.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 23 4578854 2020.06.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4578853 2020.06.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4578852 2020.06.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4578851 2020.06.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4578850 2020.06.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4578849 2020.06.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4578848 2020.06.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 23 4578847 2020.06.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4578846 2020.06.28 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4578845 2020.06.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4578844 2020.06.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4578843 2020.06.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4578826 2020.06.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4578825 2020.06.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4578824 2020.06.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4578823 2020.06.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4578822 2020.06.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4578821 2020.06.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4578820 2020.06.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4578819 2020.06.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4578818 2020.06.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4578817 2020.06.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4578816 2020.06.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4578815 2020.06.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4578814 2020.06.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4578813 2020.06.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4578812 2020.06.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 9 4578811 2020.06.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4578842 2020.06.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4578841 2020.06.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 4578840 2020.06.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4578839 2020.06.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4578838 2020.06.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4578837 2020.06.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4578836 2020.06.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4578835 2020.06.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 4578834 2020.06.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 25 4578833 2020.06.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4578832 2020.06.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4578831 2020.06.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4578830 2020.06.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4578829 2020.06.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4578828 2020.06.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4578810 2020.06.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4578809 2020.06.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4578808 2020.06.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 4578807 2020.06.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4578806 2020.06.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4578805 2020.06.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4578804 2020.06.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4578803 2020.06.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4578802 2020.06.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 4578801 2020.06.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4578799 2020.06.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4578798 2020.06.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4578797 2020.06.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4578796 2020.06.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4578795 2020.06.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4569897 2020.06.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4569856 2020.06.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4569854 2020.06.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4569855 2020.06.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4569853 2020.06.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4569852 2020.06.26 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4569851 2020.06.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4569849 2020.06.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4567087 2020.06.25 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4567088 2020.06.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4567086 2020.06.25 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4567084 2020.06.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4567083 2020.06.25 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4555829 2020.06.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4555827 2020.06.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4555828 2020.06.21 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4555171 2020.06.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4555170 2020.06.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4555169 2020.06.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4555168 2020.06.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4555167 2020.06.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4555166 2020.06.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4555165 2020.06.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4555164 2020.06.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4555163 2020.06.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4555162 2020.06.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4555161 2020.06.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4555160 2020.06.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4555159 2020.06.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4555156 2020.06.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4555157 2020.06.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 34 4555155 2020.06.21 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4552512 2020.06.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4552511 2020.06.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4552513 2020.06.20 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4552510 2020.06.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4552509 2020.06.20 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4552508 2020.06.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4552507 2020.06.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4552506 2020.06.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4552505 2020.06.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4552503 2020.06.20 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4552502 2020.06.20 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4552504 2020.06.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4552501 2020.06.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4552150 2020.06.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4552149 2020.06.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4552148 2020.06.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4552147 2020.06.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4552145 2020.06.20 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4552146 2020.06.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4552143 2020.06.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4552144 2020.06.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4552142 2020.06.20 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4552141 2020.06.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4552140 2020.06.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4552137 2020.06.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4552139 2020.06.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4552136 2020.06.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4526666 2020.06.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4526668 2020.06.13 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4526664 2020.06.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 4526665 2020.06.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4526667 2020.06.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4526663 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4526662 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4526661 2020.06.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4526660 2020.06.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4526659 2020.06.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4526658 2020.06.13 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4526657 2020.06.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4526656 2020.06.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4526655 2020.06.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4526654 2020.06.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4526221 2020.06.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4526218 2020.06.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4526219 2020.06.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4526220 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4526212 2020.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4526216 2020.06.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4526211 2020.06.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4526272 2020.06.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4526276 2020.06.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4526269 2020.06.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4526282 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4526286 2020.06.13 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4526270 2020.06.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4526265 2020.06.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4526262 2020.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4526261 2020.06.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4526257 2020.06.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4526271 2020.06.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4526253 2020.06.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4526277 2020.06.13 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4526249 2020.06.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4526248 2020.06.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4526273 2020.06.13 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4526278 2020.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 4526244 2020.06.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 4526243 2020.06.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4526284 2020.06.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4526238 2020.06.13 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4526240 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4526237 2020.06.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4526235 2020.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4526233 2020.06.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4526232 2020.06.13 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4526279 2020.06.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4526255 2020.06.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4526228 2020.06.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4526226 2020.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4526225 2020.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4526285 2020.06.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4526268 2020.06.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4526274 2020.06.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4526281 2020.06.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4526264 2020.06.13 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4526267 2020.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4526260 2020.06.13 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4526280 2020.06.13 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4526258 2020.06.13 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4526275 2020.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4526254 2020.06.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4526251 2020.06.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4526252 2020.06.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4526250 2020.06.13 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4526246 2020.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4526247 2020.06.13 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4526213 2020.06.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4526215 2020.06.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4526214 2020.06.13 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4526217 2020.06.13 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4526210 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4526209 2020.06.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4526207 2020.06.13 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4526208 2020.06.13 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4526205 2020.06.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4526206 2020.06.13 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4526200 2020.06.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4526204 2020.06.13 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4526201 2020.06.13 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4526202 2020.06.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4526199 2020.06.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4526198 2020.06.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4526195 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4526196 2020.06.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4526197 2020.06.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4526194 2020.06.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4526192 2020.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4526193 2020.06.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4526191 2020.06.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4526190 2020.06.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4526189 2020.06.13 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4526188 2020.06.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4526187 2020.06.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4526186 2020.06.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4526185 2020.06.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4526182 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4526184 2020.06.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4526183 2020.06.13 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4526245 2020.06.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4526242 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4526241 2020.06.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4526266 2020.06.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4526263 2020.06.13 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4526239 2020.06.13 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4526236 2020.06.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4526234 2020.06.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 19 4526231 2020.06.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4526283 2020.06.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4526256 2020.06.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4526230 2020.06.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4526229 2020.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4526227 2020.06.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4526224 2020.06.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4526223 2020.06.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4526179 2020.06.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4526181 2020.06.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4526176 2020.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4526180 2020.06.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4526178 2020.06.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4526175 2020.06.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4526177 2020.06.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4526174 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4526173 2020.06.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4526172 2020.06.13 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4526171 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4526170 2020.06.13 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4526168 2020.06.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4526169 2020.06.13 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4526167 2020.06.13 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4526166 2020.06.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4516355 2020.06.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4516352 2020.06.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4516351 2020.06.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 35 4515184 2020.06.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4515183 2020.06.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4515182 2020.06.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4514266 2020.06.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4514265 2020.06.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4514264 2020.06.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4514263 2020.06.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4514262 2020.06.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4514261 2020.06.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4514260 2020.06.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4514259 2020.06.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4514258 2020.06.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4514257 2020.06.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4514256 2020.06.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4514255 2020.06.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4514254 2020.06.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4514253 2020.06.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4514252 2020.06.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4514251 2020.06.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4514250 2020.06.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 25 4514249 2020.06.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4514248 2020.06.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4514247 2020.06.11 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4514246 2020.06.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4514245 2020.06.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4514244 2020.06.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4514243 2020.06.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 4514242 2020.06.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4514241 2020.06.11 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 4 4514240 2020.06.11 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4514239 2020.06.11 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4514238 2020.06.11 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4514237 2020.06.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4514236 2020.06.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4458449 2020.05.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 4458352 2020.05.30 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4458351 2020.05.30 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4458350 2020.05.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4458349 2020.05.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4458348 2020.05.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4458448 2020.05.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4458438 2020.05.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4458439 2020.05.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4458432 2020.05.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4458446 2020.05.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 4458444 2020.05.30 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4458416 2020.05.30 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4458418 2020.05.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4458414 2020.05.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4458406 2020.05.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4458403 2020.05.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4458395 2020.05.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4458388 2020.05.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 4458376 2020.05.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4458383 2020.05.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4458366 2020.05.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4458364 2020.05.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4458365 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4458362 2020.05.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4458363 2020.05.30 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4458368 2020.05.30 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4458361 2020.05.30 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4458360 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4458367 2020.05.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4458359 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4458358 2020.05.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4458357 2020.05.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4458356 2020.05.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4458355 2020.05.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4458354 2020.05.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4458353 2020.05.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4458441 2020.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4458440 2020.05.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4458435 2020.05.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4458429 2020.05.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4458445 2020.05.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4458422 2020.05.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4458421 2020.05.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4458430 2020.05.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4458409 2020.05.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4458404 2020.05.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4458408 2020.05.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4458396 2020.05.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4458389 2020.05.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4458386 2020.05.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4458382 2020.05.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4458379 2020.05.30 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4458433 2020.05.30 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4458419 2020.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 4458413 2020.05.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4458410 2020.05.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4458405 2020.05.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4458401 2020.05.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4458397 2020.05.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4458394 2020.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4458385 2020.05.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4458384 2020.05.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4458381 2020.05.30 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4458373 2020.05.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4458372 2020.05.30 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4458371 2020.05.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4458370 2020.05.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4458369 2020.05.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 4458442 2020.05.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4458436 2020.05.30 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4458434 2020.05.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4458427 2020.05.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4458424 2020.05.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 4458428 2020.05.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4458417 2020.05.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4458415 2020.05.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4458412 2020.05.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4458402 2020.05.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 4458399 2020.05.30 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4458392 2020.05.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4458390 2020.05.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4458377 2020.05.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4458375 2020.05.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4458374 2020.05.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4458443 2020.05.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4458447 2020.05.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4458437 2020.05.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4458431 2020.05.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 28 4458426 2020.05.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4458423 2020.05.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 25 4458425 2020.05.30 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4458420 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4458411 2020.05.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 4458407 2020.05.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 4458400 2020.05.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4458398 2020.05.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4458393 2020.05.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4458387 2020.05.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4458380 2020.05.30 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4458378 2020.05.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4455933 2020.05.29 mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 2 4455850 2020.05.29 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4455851 2020.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 4455852 2020.05.29 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 12 4455849 2020.05.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4452855 2020.05.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4452853 2020.05.28 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4452854 2020.05.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4452852 2020.05.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4452851 2020.05.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4452849 2020.05.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4452848 2020.05.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4452850 2020.05.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4452847 2020.05.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 22 4452841 2020.05.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4452843 2020.05.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4452842 2020.05.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4452839 2020.05.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4452836 2020.05.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 4452834 2020.05.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4452828 2020.05.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4452831 2020.05.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4452824 2020.05.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4452827 2020.05.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4452822 2020.05.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4452826 2020.05.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4452821 2020.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4452816 2020.05.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4452818 2020.05.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4452815 2020.05.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4452845 2020.05.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4452844 2020.05.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4452846 2020.05.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4452840 2020.05.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4452838 2020.05.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4452837 2020.05.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4452833 2020.05.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4452835 2020.05.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4452832 2020.05.28 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4452830 2020.05.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4452829 2020.05.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4452823 2020.05.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4452825 2020.05.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4452820 2020.05.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4452817 2020.05.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4452819 2020.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4448265 2020.05.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4448233 2020.05.27 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4448117 2020.05.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4448118 2020.05.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4448059 2020.05.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4448060 2020.05.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4448025 2020.05.27 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4445055 2020.05.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4445054 2020.05.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4432088 2020.05.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4432087 2020.05.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4426140 2020.05.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4426032 2020.05.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4426031 2020.05.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4426030 2020.05.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4426028 2020.05.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4426029 2020.05.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4421008 2020.05.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4421009 2020.05.22 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4413263 2020.05.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4413262 2020.05.21 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 4413260 2020.05.21 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4413261 2020.05.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4412958 2020.05.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4412957 2020.05.21 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 4412954 2020.05.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4400585 2020.05.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4400584 2020.05.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4399583 2020.05.18 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4399582 2020.05.18 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4399580 2020.05.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4399581 2020.05.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4398439 2020.05.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 4 4398438 2020.05.18 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4394173 2020.05.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4394172 2020.05.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4394171 2020.05.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4394169 2020.05.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4394170 2020.05.17 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4394167 2020.05.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4394166 2020.05.17 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4394168 2020.05.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4394165 2020.05.17 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4394164 2020.05.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4394162 2020.05.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4394163 2020.05.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4394160 2020.05.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4394161 2020.05.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4394159 2020.05.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4394158 2020.05.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4394157 2020.05.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4394155 2020.05.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4394156 2020.05.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4394154 2020.05.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4394153 2020.05.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4394152 2020.05.17 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4394151 2020.05.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4394150 2020.05.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4394149 2020.05.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4394147 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4394145 2020.05.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4394148 2020.05.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4394146 2020.05.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4394143 2020.05.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4394144 2020.05.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4394141 2020.05.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4394142 2020.05.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4385066 2020.05.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4382738 2020.05.16 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4382737 2020.05.16 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4382735 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4382736 2020.05.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4382734 2020.05.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4382732 2020.05.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4382731 2020.05.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4382733 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4382729 2020.05.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4382730 2020.05.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4382728 2020.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4382725 2020.05.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4382727 2020.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4382726 2020.05.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4382724 2020.05.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4382723 2020.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4382722 2020.05.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4382721 2020.05.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4382719 2020.05.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 4382720 2020.05.16 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4376992 2020.05.15 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4376991 2020.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4376993 2020.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4374039 2020.05.14 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4364281 2020.05.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4363771 2020.05.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4363769 2020.05.12 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4363753 2020.05.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4363366 2020.05.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4363365 2020.05.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4363364 2020.05.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4363363 2020.05.12 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4363312 2020.05.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4363310 2020.05.12 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4363313 2020.05.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4363308 2020.05.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4363311 2020.05.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4363307 2020.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4363305 2020.05.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4363306 2020.05.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4363304 2020.05.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 22 4363303 2020.05.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4363302 2020.05.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4363300 2020.05.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4363299 2020.05.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4363301 2020.05.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4363049 2020.05.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4363050 2020.05.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4363048 2020.05.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4361408 2020.05.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4360970 2020.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 4360973 2020.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 4360971 2020.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4360972 2020.05.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4360969 2020.05.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4360968 2020.05.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4360966 2020.05.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4360967 2020.05.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4360965 2020.05.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4360964 2020.05.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4360963 2020.05.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4360961 2020.05.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4360962 2020.05.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4360959 2020.05.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4360960 2020.05.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4360958 2020.05.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4360956 2020.05.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4360954 2020.05.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4360957 2020.05.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4360955 2020.05.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4360953 2020.05.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4360951 2020.05.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4360952 2020.05.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4360950 2020.05.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4360949 2020.05.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4360948 2020.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4360947 2020.05.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4360946 2020.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4360943 2020.05.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4360944 2020.05.11 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4359731 2020.05.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4359685 2020.05.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4359683 2020.05.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4359684 2020.05.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4359682 2020.05.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4359680 2020.05.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4359681 2020.05.11 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4355711 2020.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4355498 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4355482 2020.05.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4355472 2020.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4355471 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4355126 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 4355125 2020.05.10 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4355124 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4353684 2020.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4353682 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4353681 2020.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4353680 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4353678 2020.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4353679 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4353677 2020.05.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4353683 2020.05.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4350765 2020.05.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4350762 2020.05.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 4350763 2020.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4350760 2020.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4350758 2020.05.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 4350774 2020.05.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4350776 2020.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4350773 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4350772 2020.05.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4350771 2020.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 45 4350770 2020.05.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4350768 2020.05.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4350769 2020.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 18 4350767 2020.05.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4350766 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 4350761 2020.05.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 4350764 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4350756 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4350759 2020.05.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4350755 2020.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 4350757 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4348924 2020.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4348925 2020.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4348926 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4348923 2020.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4348629 2020.05.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4348633 2020.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4348631 2020.05.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4348632 2020.05.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4348630 2020.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4348628 2020.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4348623 2020.05.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4348627 2020.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4348626 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4348625 2020.05.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4348624 2020.05.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4348622 2020.05.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4348621 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4348620 2020.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4348619 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4348617 2020.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4348618 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4348616 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4348613 2020.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4348615 2020.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4348614 2020.05.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4348612 2020.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4348611 2020.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4348609 2020.05.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4348610 2020.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4348608 2020.05.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4348607 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4348606 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4348605 2020.05.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4348604 2020.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4348603 2020.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4348601 2020.05.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4348602 2020.05.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 4348600 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 4348599 2020.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4348598 2020.05.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4348597 2020.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4348595 2020.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4348596 2020.05.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4348594 2020.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4348593 2020.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4348592 2020.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4348591 2020.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4348590 2020.05.10 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4348589 2020.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4348588 2020.05.10 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4344934 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4341451 2020.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4341450 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4341452 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4341449 2020.05.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4341448 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4341500 2020.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4341499 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4341498 2020.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4341497 2020.05.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 4341494 2020.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4341493 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4341496 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4341492 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4341495 2020.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4341488 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4341491 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4341486 2020.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4341490 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4341487 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4341485 2020.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4341479 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4341483 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4341484 2020.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4341478 2020.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4341476 2020.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4341473 2020.05.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4341472 2020.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4341470 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4341468 2020.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4341465 2020.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4341466 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4341463 2020.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4341461 2020.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4341455 2020.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4341454 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4341453 2020.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4341456 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4341489 2020.05.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4341481 2020.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4341482 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4341480 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4341477 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4341474 2020.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4341475 2020.05.09 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4341471 2020.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4341467 2020.05.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4341469 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4341464 2020.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4341462 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4341457 2020.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4341460 2020.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4341458 2020.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4341459 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4339893 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4339892 2020.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4339890 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4339888 2020.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 45 4339889 2020.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4339891 2020.05.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4339333 2020.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 4339331 2020.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4339332 2020.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4339330 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 4339327 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4339328 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4339329 2020.05.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 4339326 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4339325 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4339324 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4339322 2020.05.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4339323 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4339319 2020.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 22 4339321 2020.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 4339320 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4337452 2020.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 13 4336288 2020.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4336248 2020.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4334540 2020.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4334539 2020.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4334538 2020.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4334556 2020.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4334554 2020.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4334555 2020.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4334553 2020.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4334550 2020.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4334552 2020.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4334551 2020.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4334549 2020.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4334548 2020.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4334547 2020.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4334546 2020.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4334545 2020.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4334543 2020.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4334542 2020.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4334544 2020.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4334541 2020.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4334537 2020.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4334535 2020.05.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4334536 2020.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4334531 2020.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4334530 2020.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4334534 2020.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4334533 2020.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4334532 2020.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4334529 2020.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4334528 2020.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4334527 2020.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4334526 2020.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4334524 2020.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4334525 2020.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4334522 2020.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4334523 2020.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4326231 2020.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4313888 2020.05.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4313887 2020.05.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4313886 2020.05.04 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 4313884 2020.05.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4313883 2020.05.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4313882 2020.05.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 4313881 2020.05.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4313885 2020.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4313879 2020.05.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4313878 2020.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4313880 2020.05.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4313876 2020.05.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 4313877 2020.05.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4310000 2020.05.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4310001 2020.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4309999 2020.05.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4309998 2020.05.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4309997 2020.05.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4309996 2020.05.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4309477 2020.05.04 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 5 4296499 2020.05.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4292594 2020.05.02 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4292593 2020.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4292592 2020.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4292591 2020.05.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4292590 2020.05.02 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4292588 2020.05.02 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4292587 2020.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4292589 2020.05.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4290435 2020.05.02 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4281506 2020.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4281249 2020.05.01 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4281250 2020.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4281245 2020.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4281246 2020.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4281243 2020.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4281248 2020.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4281244 2020.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4281247 2020.05.01 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4281241 2020.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4281242 2020.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 4281237 2020.05.01 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4281236 2020.05.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4281235 2020.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4281240 2020.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4281234 2020.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4281232 2020.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4281233 2020.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4281231 2020.05.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4281230 2020.05.01 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4281229 2020.05.01 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 5 4281238 2020.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4281228 2020.05.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4281239 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4281227 2020.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4281226 2020.05.01 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4281225 2020.05.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4269463 2020.04.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4264740 2020.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4264741 2020.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4264739 2020.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4264503 2020.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4264502 2020.04.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4258680 2020.04.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4247196 2020.04.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4247195 2020.04.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4247194 2020.04.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4247193 2020.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4247192 2020.04.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4247191 2020.04.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4247190 2020.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4247188 2020.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4247189 2020.04.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4247186 2020.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4247187 2020.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4247185 2020.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4247183 2020.04.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4247184 2020.04.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4247182 2020.04.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4247181 2020.04.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4247180 2020.04.26 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 4247179 2020.04.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4247178 2020.04.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4244698 2020.04.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4244695 2020.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4244693 2020.04.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4244696 2020.04.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4244692 2020.04.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4244694 2020.04.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4244691 2020.04.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4244689 2020.04.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4244688 2020.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4244690 2020.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4244687 2020.04.26 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4244686 2020.04.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4244685 2020.04.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4244683 2020.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4244682 2020.04.26 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4244684 2020.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4244680 2020.04.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4243860 2020.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 4243858 2020.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4243859 2020.04.26 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4243014 2020.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4243013 2020.04.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4243012 2020.04.26 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4243011 2020.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4243010 2020.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4243009 2020.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4243008 2020.04.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4243007 2020.04.26 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4243006 2020.04.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4243005 2020.04.26 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 4243004 2020.04.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4243003 2020.04.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4243002 2020.04.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4243001 2020.04.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4243000 2020.04.26 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4242999 2020.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4243030 2020.04.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4243029 2020.04.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4243028 2020.04.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4243027 2020.04.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4243026 2020.04.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 4243025 2020.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4243024 2020.04.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4243023 2020.04.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4243022 2020.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4243021 2020.04.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 4243020 2020.04.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4243019 2020.04.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 49 4243018 2020.04.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4243017 2020.04.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4243016 2020.04.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4243015 2020.04.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4242998 2020.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4242997 2020.04.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4242996 2020.04.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4242995 2020.04.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 17 4242994 2020.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4242993 2020.04.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4242992 2020.04.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4242991 2020.04.26 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4242990 2020.04.26 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4242989 2020.04.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4242988 2020.04.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4242987 2020.04.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4242986 2020.04.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4242985 2020.04.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4242984 2020.04.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4242983 2020.04.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4242982 2020.04.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4242981 2020.04.26 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4242980 2020.04.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4242979 2020.04.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4242978 2020.04.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4242977 2020.04.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4242976 2020.04.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4242975 2020.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4242974 2020.04.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4242973 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4242972 2020.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4242971 2020.04.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4242970 2020.04.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4242969 2020.04.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4242968 2020.04.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4242967 2020.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4239245 2020.04.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 4239244 2020.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4239246 2020.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4239247 2020.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4239248 2020.04.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4229047 2020.04.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4228528 2020.04.24 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4228527 2020.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4228526 2020.04.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4228525 2020.04.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4228524 2020.04.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4228523 2020.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4228522 2020.04.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4228521 2020.04.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 4228520 2020.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 46 4228519 2020.04.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4228518 2020.04.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4228517 2020.04.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 4228516 2020.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4228515 2020.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 4228514 2020.04.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 4228513 2020.04.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4228511 2020.04.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4228510 2020.04.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4228509 2020.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 4228508 2020.04.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4228507 2020.04.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4228560 2020.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4228559 2020.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4228558 2020.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4228556 2020.04.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 4228555 2020.04.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4228554 2020.04.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4228553 2020.04.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4228552 2020.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4228551 2020.04.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4228550 2020.04.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4228549 2020.04.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4228548 2020.04.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4228547 2020.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4228546 2020.04.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4228545 2020.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4228544 2020.04.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4228543 2020.04.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4228542 2020.04.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4228541 2020.04.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4228540 2020.04.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 4228539 2020.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4228538 2020.04.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4228537 2020.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4228536 2020.04.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4228535 2020.04.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4228534 2020.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4228533 2020.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4228532 2020.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4228531 2020.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4228530 2020.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4228529 2020.04.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4228505 2020.04.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4228504 2020.04.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4228503 2020.04.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4228502 2020.04.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4228501 2020.04.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 11 4228500 2020.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4228499 2020.04.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4228498 2020.04.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4228497 2020.04.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4228496 2020.04.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4228495 2020.04.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4228494 2020.04.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 4228493 2020.04.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4228492 2020.04.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4228491 2020.04.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4228490 2020.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4228489 2020.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4228488 2020.04.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4228487 2020.04.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4228486 2020.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4228485 2020.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4228484 2020.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4228483 2020.04.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4228482 2020.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4228481 2020.04.24 mapa