Pełna lista obserwacji drużyny

Świdnica Spod Wielkiej Sowy Mały Czes : Jarosław Słowikowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4949510 2020.11.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4949423 2020.11.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 4949422 2020.11.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 16 4949421 2020.11.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4949420 2020.11.26 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4949419 2020.11.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4949418 2020.11.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4949417 2020.11.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4949416 2020.11.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4949398 2020.11.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4949397 2020.11.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4949396 2020.11.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4949395 2020.11.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4949394 2020.11.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4949393 2020.11.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4949392 2020.11.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4949391 2020.11.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4949390 2020.11.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4949389 2020.11.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4949388 2020.11.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 4949387 2020.11.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4949386 2020.11.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4949385 2020.11.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4949384 2020.11.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 100 4949399 2020.11.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4949430 2020.11.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4949429 2020.11.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4949428 2020.11.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4949427 2020.11.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4949426 2020.11.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 300 4949425 2020.11.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 400 4949424 2020.11.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 4949439 2020.11.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4949438 2020.11.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4949437 2020.11.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4949436 2020.11.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4949435 2020.11.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4949434 2020.11.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4949433 2020.11.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 4949432 2020.11.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 4949431 2020.11.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4949415 2020.11.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4949414 2020.11.26 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4949413 2020.11.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 4949412 2020.11.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 4949411 2020.11.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4949410 2020.11.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4949409 2020.11.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4949408 2020.11.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 150 4949407 2020.11.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4949406 2020.11.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4949405 2020.11.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4949404 2020.11.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4949403 2020.11.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4949402 2020.11.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 4949401 2020.11.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4949400 2020.11.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 150 4949383 2020.11.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4949382 2020.11.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4949381 2020.11.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4949380 2020.11.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 4949379 2020.11.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4949378 2020.11.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4949377 2020.11.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 4949376 2020.11.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4949375 2020.11.26 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4949374 2020.11.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4949373 2020.11.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4949372 2020.11.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 4949371 2020.11.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4949370 2020.11.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4949369 2020.11.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 4949368 2020.11.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4949366 2020.11.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4949365 2020.11.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4949364 2020.11.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 4949363 2020.11.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4949362 2020.11.26 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4949361 2020.11.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4949360 2020.11.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4949359 2020.11.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 7 4949358 2020.11.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4949357 2020.11.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 10 4949356 2020.11.26 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 4949355 2020.11.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4949354 2020.11.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4949353 2020.11.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4949351 2020.11.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4949350 2020.11.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4949349 2020.11.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4949348 2020.11.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4949347 2020.11.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4949346 2020.11.26 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4949345 2020.11.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4949344 2020.11.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4949343 2020.11.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4949342 2020.11.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4949341 2020.11.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4949340 2020.11.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4949339 2020.11.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4949338 2020.11.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 4949337 2020.11.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 4949336 2020.11.26 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 4949335 2020.11.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4949334 2020.11.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4949333 2020.11.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 4949332 2020.11.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 200 4949331 2020.11.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4949330 2020.11.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4949329 2020.11.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 34 4949328 2020.11.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 4949327 2020.11.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 4949326 2020.11.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4949325 2020.11.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4949324 2020.11.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4949323 2020.11.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4949322 2020.11.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4949321 2020.11.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4949320 2020.11.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 4947606 2020.11.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4947605 2020.11.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4947602 2020.11.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 4947603 2020.11.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4947601 2020.11.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4947600 2020.11.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4947599 2020.11.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4947593 2020.11.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4947592 2020.11.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4947594 2020.11.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4947591 2020.11.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4947590 2020.11.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4947589 2020.11.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4947586 2020.11.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4947585 2020.11.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 4947584 2020.11.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4947598 2020.11.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4947597 2020.11.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4947596 2020.11.25 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4947595 2020.11.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4947534 2020.11.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4947533 2020.11.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4947532 2020.11.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4947531 2020.11.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4947530 2020.11.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4947529 2020.11.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4947528 2020.11.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4947527 2020.11.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4947526 2020.11.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4947525 2020.11.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4947524 2020.11.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4947523 2020.11.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4947522 2020.11.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 4947521 2020.11.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4947520 2020.11.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4947519 2020.11.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4947583 2020.11.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4947582 2020.11.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4947581 2020.11.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 4947580 2020.11.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4947579 2020.11.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 4947578 2020.11.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4947577 2020.11.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 18 4947576 2020.11.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4947575 2020.11.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 4947574 2020.11.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4947573 2020.11.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4947572 2020.11.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4947571 2020.11.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4947570 2020.11.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4947569 2020.11.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4947568 2020.11.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 4947555 2020.11.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 4947554 2020.11.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4947553 2020.11.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4947552 2020.11.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4947551 2020.11.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4947566 2020.11.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4947565 2020.11.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 4947564 2020.11.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4947563 2020.11.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 4947562 2020.11.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 7 4947561 2020.11.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4947560 2020.11.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4947559 2020.11.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 4947558 2020.11.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4947557 2020.11.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4947556 2020.11.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4947621 2020.11.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4947620 2020.11.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4947619 2020.11.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4947618 2020.11.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 4947617 2020.11.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 4947616 2020.11.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4947615 2020.11.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4947614 2020.11.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 4947613 2020.11.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 150 4947612 2020.11.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4947611 2020.11.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 4947610 2020.11.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4947609 2020.11.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4947608 2020.11.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4947607 2020.11.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4947550 2020.11.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4947549 2020.11.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4947548 2020.11.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4947547 2020.11.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4947546 2020.11.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4947545 2020.11.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4947544 2020.11.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4947543 2020.11.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 4947542 2020.11.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 150 4947541 2020.11.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 4947540 2020.11.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 4947539 2020.11.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 4947538 2020.11.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 4947537 2020.11.25 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4947536 2020.11.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4947535 2020.11.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 400 4947516 2020.11.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 7 4947515 2020.11.25 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4947514 2020.11.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4947513 2020.11.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 4947512 2020.11.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 4947511 2020.11.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4947510 2020.11.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4947509 2020.11.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4947508 2020.11.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4947507 2020.11.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4947506 2020.11.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 4947505 2020.11.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4947504 2020.11.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4947503 2020.11.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4944569 2020.11.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4944568 2020.11.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 4944567 2020.11.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4944549 2020.11.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4944548 2020.11.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4944547 2020.11.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4944546 2020.11.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4944545 2020.11.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 4944544 2020.11.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4944543 2020.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4944542 2020.11.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4944541 2020.11.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4944540 2020.11.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4944538 2020.11.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 4944537 2020.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4944536 2020.11.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 26 4944535 2020.11.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4944550 2020.11.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4944534 2020.11.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 4944533 2020.11.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4944532 2020.11.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4944531 2020.11.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 14 4944530 2020.11.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4944524 2020.11.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4944523 2020.11.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4944522 2020.11.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4944521 2020.11.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 4944520 2020.11.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4944519 2020.11.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4944528 2020.11.24 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4944527 2020.11.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4944526 2020.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 4944566 2020.11.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4944565 2020.11.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4944564 2020.11.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4944563 2020.11.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 200 4944562 2020.11.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4944561 2020.11.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4944560 2020.11.24 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4944559 2020.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4944558 2020.11.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4944557 2020.11.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4944556 2020.11.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4944555 2020.11.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4944554 2020.11.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4944553 2020.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4944552 2020.11.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4944551 2020.11.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 4944518 2020.11.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4944517 2020.11.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 4944516 2020.11.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4944515 2020.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4944514 2020.11.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 4944513 2020.11.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4944512 2020.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 4944511 2020.11.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4944510 2020.11.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4944508 2020.11.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4944507 2020.11.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4944506 2020.11.24 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4944505 2020.11.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4944504 2020.11.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4944503 2020.11.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4944502 2020.11.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4944501 2020.11.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4944500 2020.11.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4944499 2020.11.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4944498 2020.11.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 4944497 2020.11.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 4944496 2020.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4944495 2020.11.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 4944494 2020.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4944493 2020.11.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4944492 2020.11.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4944491 2020.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4944490 2020.11.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4944489 2020.11.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4944487 2020.11.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4944486 2020.11.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4944485 2020.11.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4944484 2020.11.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4944483 2020.11.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4944482 2020.11.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4944481 2020.11.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4944480 2020.11.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4944479 2020.11.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4944478 2020.11.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4944477 2020.11.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4944476 2020.11.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4944475 2020.11.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 19 4944474 2020.11.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4944473 2020.11.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4944472 2020.11.24 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4944471 2020.11.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4944470 2020.11.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4944469 2020.11.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4944468 2020.11.24 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 4944467 2020.11.24 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 4944465 2020.11.24 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 4 4944466 2020.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4944464 2020.11.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 4944463 2020.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4944462 2020.11.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4944461 2020.11.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 4944460 2020.11.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4944459 2020.11.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4944458 2020.11.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4944456 2020.11.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 300 4944455 2020.11.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4944457 2020.11.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4942788 2020.11.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4942785 2020.11.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4942783 2020.11.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4942781 2020.11.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4942778 2020.11.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4942775 2020.11.23 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4942772 2020.11.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4942773 2020.11.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4942770 2020.11.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 4942768 2020.11.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4942767 2020.11.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4942766 2020.11.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4942765 2020.11.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 200 4942764 2020.11.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4942763 2020.11.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4942762 2020.11.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4942761 2020.11.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4942759 2020.11.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4942760 2020.11.23 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4942757 2020.11.23 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4942758 2020.11.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4942756 2020.11.23 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4942755 2020.11.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4942753 2020.11.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4942754 2020.11.23 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4942751 2020.11.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 4942752 2020.11.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4942794 2020.11.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4942793 2020.11.23 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4942792 2020.11.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4942790 2020.11.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4942789 2020.11.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4942787 2020.11.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4942786 2020.11.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4942784 2020.11.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 4942782 2020.11.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 4942779 2020.11.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4942777 2020.11.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4942774 2020.11.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 12 4942771 2020.11.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 4942769 2020.11.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 4942814 2020.11.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 4942816 2020.11.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4942815 2020.11.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 70 4942813 2020.11.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4942811 2020.11.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4942812 2020.11.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4942809 2020.11.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4942810 2020.11.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4942817 2020.11.23 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4942807 2020.11.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4942808 2020.11.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4942806 2020.11.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 28 4942805 2020.11.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4942804 2020.11.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 4942819 2020.11.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 4942818 2020.11.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4942835 2020.11.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 4942834 2020.11.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4942833 2020.11.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4942832 2020.11.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4942831 2020.11.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4942830 2020.11.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4942829 2020.11.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4942828 2020.11.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 4942827 2020.11.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4942826 2020.11.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4942825 2020.11.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 4942824 2020.11.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 4942823 2020.11.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4942822 2020.11.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4942821 2020.11.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4942820 2020.11.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4942750 2020.11.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4942749 2020.11.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 4942748 2020.11.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4942747 2020.11.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4942746 2020.11.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4942745 2020.11.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4942744 2020.11.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4942743 2020.11.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4942742 2020.11.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4942741 2020.11.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 4942740 2020.11.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4942739 2020.11.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4942738 2020.11.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4942737 2020.11.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 4942735 2020.11.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4942734 2020.11.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4942733 2020.11.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4942732 2020.11.23 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 4942731 2020.11.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 4942730 2020.11.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4942729 2020.11.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4942728 2020.11.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 18 4942727 2020.11.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 300 4942726 2020.11.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 4942724 2020.11.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4942725 2020.11.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 4942723 2020.11.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 4942721 2020.11.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 4942722 2020.11.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4942719 2020.11.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4942718 2020.11.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4942716 2020.11.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 4942715 2020.11.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 4942717 2020.11.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4942714 2020.11.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 4942713 2020.11.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4942712 2020.11.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4942711 2020.11.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4942710 2020.11.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 4942709 2020.11.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4942707 2020.11.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 4942708 2020.11.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4942705 2020.11.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4942706 2020.11.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4942704 2020.11.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4942703 2020.11.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 63 4940324 2020.11.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4940323 2020.11.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4940322 2020.11.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4940321 2020.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4940320 2020.11.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4940319 2020.11.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4940318 2020.11.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 4940317 2020.11.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4940316 2020.11.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 4940315 2020.11.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 31 4940314 2020.11.22 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4940313 2020.11.22 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4940312 2020.11.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4940311 2020.11.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4940310 2020.11.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4940309 2020.11.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 4940308 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4940307 2020.11.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 70 4940306 2020.11.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4940305 2020.11.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 18 4940304 2020.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4940303 2020.11.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 4940302 2020.11.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 4940301 2020.11.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4940300 2020.11.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4940299 2020.11.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 4940298 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4940297 2020.11.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4940296 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4940295 2020.11.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4940294 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4940293 2020.11.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4940292 2020.11.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4940290 2020.11.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4940289 2020.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4940288 2020.11.22 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4940287 2020.11.22 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4940286 2020.11.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 150 4940285 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 4940284 2020.11.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4940283 2020.11.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4940282 2020.11.22 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4940281 2020.11.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4940280 2020.11.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4940279 2020.11.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4940278 2020.11.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 100 4940277 2020.11.22 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4940276 2020.11.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4940275 2020.11.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4940274 2020.11.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4940272 2020.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4940271 2020.11.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4940270 2020.11.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4940269 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 300 4940268 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4940267 2020.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4940266 2020.11.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4940265 2020.11.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4940264 2020.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 4940263 2020.11.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4940262 2020.11.22 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4940261 2020.11.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4940260 2020.11.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4940259 2020.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4940258 2020.11.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4940257 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4940256 2020.11.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4940255 2020.11.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4940254 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 4940253 2020.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 9 4940252 2020.11.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4940251 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4940250 2020.11.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4940249 2020.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4940248 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 4940247 2020.11.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 14 4940246 2020.11.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 4940245 2020.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4940244 2020.11.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4940243 2020.11.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4940242 2020.11.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4940241 2020.11.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4940240 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4940239 2020.11.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4940238 2020.11.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4940237 2020.11.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4940236 2020.11.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 300 4940235 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 4940234 2020.11.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4940233 2020.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4940232 2020.11.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4940231 2020.11.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4940230 2020.11.22 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4940229 2020.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4940228 2020.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4940227 2020.11.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4940226 2020.11.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4940225 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4940224 2020.11.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4940223 2020.11.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4940222 2020.11.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4940221 2020.11.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4940219 2020.11.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4940218 2020.11.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4940217 2020.11.22 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4940216 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 4940215 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 4940213 2020.11.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4940212 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4940211 2020.11.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4940210 2020.11.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4940209 2020.11.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 4940208 2020.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4940207 2020.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4940206 2020.11.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4940205 2020.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4940204 2020.11.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4940203 2020.11.22 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4940202 2020.11.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4940201 2020.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4940200 2020.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4940199 2020.11.22 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4940198 2020.11.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4940197 2020.11.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 4940196 2020.11.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4940195 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 4940194 2020.11.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4940193 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4940192 2020.11.22 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4940191 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 74 4940190 2020.11.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 4940189 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 4940188 2020.11.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 4940187 2020.11.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4940186 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 12 4940185 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 4940184 2020.11.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4940183 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4940182 2020.11.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4940181 2020.11.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4940180 2020.11.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4940179 2020.11.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4940178 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4940177 2020.11.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4940176 2020.11.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 4940175 2020.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4940174 2020.11.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4940173 2020.11.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 4940172 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4940171 2020.11.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4940170 2020.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4936790 2020.11.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4936789 2020.11.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4936788 2020.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4936787 2020.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 4936786 2020.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4936785 2020.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 16 4936784 2020.11.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4936783 2020.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4936817 2020.11.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4936816 2020.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4936813 2020.11.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4936814 2020.11.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4936820 2020.11.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4936809 2020.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 87 4936807 2020.11.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4936811 2020.11.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 12 4936805 2020.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4936803 2020.11.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4936801 2020.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4936800 2020.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4936795 2020.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4936794 2020.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4936792 2020.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4936791 2020.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4936819 2020.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4936818 2020.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 4936822 2020.11.21 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4936815 2020.11.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 4936812 2020.11.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4936821 2020.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 4936808 2020.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 4936810 2020.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4936806 2020.11.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4936804 2020.11.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4936802 2020.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4936799 2020.11.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 4936797 2020.11.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4936796 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4936798 2020.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4936793 2020.11.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4936776 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4936775 2020.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4936774 2020.11.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 4936772 2020.11.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 4936773 2020.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4936771 2020.11.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 16 4936770 2020.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4936769 2020.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4936768 2020.11.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4936767 2020.11.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4936766 2020.11.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4936781 2020.11.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4936780 2020.11.21 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4936779 2020.11.21 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4936778 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4936777 2020.11.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4936765 2020.11.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4936764 2020.11.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4936763 2020.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4936762 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4936761 2020.11.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4936760 2020.11.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4936759 2020.11.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4936750 2020.11.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4936757 2020.11.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4936756 2020.11.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4936758 2020.11.21 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4936755 2020.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4936754 2020.11.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4936753 2020.11.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4936752 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4936751 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4936734 2020.11.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 4936735 2020.11.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 4936749 2020.11.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4936748 2020.11.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4936747 2020.11.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4936746 2020.11.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4936745 2020.11.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 4936743 2020.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4936742 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4936741 2020.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4936740 2020.11.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 4936739 2020.11.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 150 4936738 2020.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4936737 2020.11.21 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 4936736 2020.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 150 4933777 2020.11.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4933779 2020.11.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 4933778 2020.11.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4933780 2020.11.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4933774 2020.11.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4933775 2020.11.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4933773 2020.11.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4933772 2020.11.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4933770 2020.11.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4933771 2020.11.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 16 4933769 2020.11.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 23 4933768 2020.11.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 45 4933767 2020.11.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4933765 2020.11.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 45 4933766 2020.11.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4933764 2020.11.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 4933763 2020.11.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 18 4933790 2020.11.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4933791 2020.11.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4933796 2020.11.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 4933789 2020.11.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4933795 2020.11.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 4933794 2020.11.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 4933793 2020.11.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 64 4933787 2020.11.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4933792 2020.11.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4933786 2020.11.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 4933788 2020.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 28 4933785 2020.11.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4933784 2020.11.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4933783 2020.11.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4933781 2020.11.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4933782 2020.11.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4933752 2020.11.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4933751 2020.11.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4933762 2020.11.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4933761 2020.11.20 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 4933760 2020.11.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 4933759 2020.11.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4933758 2020.11.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4933757 2020.11.20 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 9 4933756 2020.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 16 4933755 2020.11.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4933754 2020.11.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4933753 2020.11.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4933748 2020.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4933750 2020.11.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 4933749 2020.11.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 4933747 2020.11.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 150 4932133 2020.11.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4931989 2020.11.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4931959 2020.11.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 44 4931958 2020.11.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 26 4931974 2020.11.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4931973 2020.11.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4931972 2020.11.19 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4931971 2020.11.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4931970 2020.11.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4931969 2020.11.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4931968 2020.11.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4931967 2020.11.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4931966 2020.11.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4931965 2020.11.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 4931964 2020.11.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4931963 2020.11.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4931962 2020.11.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4931961 2020.11.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4931960 2020.11.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4931957 2020.11.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4931956 2020.11.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4931955 2020.11.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4931954 2020.11.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4931953 2020.11.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 4931952 2020.11.19 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4931951 2020.11.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4931950 2020.11.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4931949 2020.11.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4931948 2020.11.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4931947 2020.11.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4931946 2020.11.19 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 10 4931945 2020.11.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4931944 2020.11.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 4931943 2020.11.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4931942 2020.11.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4931941 2020.11.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4931940 2020.11.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 600 4931939 2020.11.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4931938 2020.11.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4931937 2020.11.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4931936 2020.11.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4931935 2020.11.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 4931934 2020.11.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4931933 2020.11.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 300 4931931 2020.11.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 300 4931932 2020.11.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4931930 2020.11.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4931929 2020.11.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4931928 2020.11.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4931927 2020.11.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4931926 2020.11.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4930967 2020.11.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1000 4930965 2020.11.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1000 4930966 2020.11.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4930964 2020.11.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4930963 2020.11.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 4930962 2020.11.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4930961 2020.11.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4930960 2020.11.18 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4930972 2020.11.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4930971 2020.11.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4930970 2020.11.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4930969 2020.11.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4930968 2020.11.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4930999 2020.11.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4930998 2020.11.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4930997 2020.11.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 11 4930996 2020.11.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 4930995 2020.11.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4930994 2020.11.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4930993 2020.11.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4930992 2020.11.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4931036 2020.11.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4931035 2020.11.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4931034 2020.11.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4931033 2020.11.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4931032 2020.11.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4930988 2020.11.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4930987 2020.11.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4930986 2020.11.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4930985 2020.11.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 67 4930984 2020.11.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4930983 2020.11.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4930982 2020.11.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4930981 2020.11.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4930980 2020.11.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 4930979 2020.11.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 4930978 2020.11.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 4930977 2020.11.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4930976 2020.11.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 4930975 2020.11.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4930974 2020.11.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4931031 2020.11.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4931030 2020.11.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4931029 2020.11.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4931028 2020.11.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4931027 2020.11.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4931026 2020.11.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4931025 2020.11.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4931024 2020.11.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4931023 2020.11.18 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4931022 2020.11.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4931021 2020.11.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4931019 2020.11.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4931020 2020.11.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4931018 2020.11.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4931017 2020.11.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4930958 2020.11.18 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4930957 2020.11.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 4930955 2020.11.18 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 4930954 2020.11.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 4930953 2020.11.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4930952 2020.11.18 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4930951 2020.11.18 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4930950 2020.11.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4930949 2020.11.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4930948 2020.11.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4930947 2020.11.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4930946 2020.11.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4930945 2020.11.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4930944 2020.11.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4930943 2020.11.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4930942 2020.11.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4930941 2020.11.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4930940 2020.11.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4930939 2020.11.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4930938 2020.11.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4930937 2020.11.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4930936 2020.11.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 32 4930935 2020.11.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4930934 2020.11.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4930933 2020.11.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 4930932 2020.11.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 4930931 2020.11.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4930930 2020.11.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4930929 2020.11.18 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4930928 2020.11.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4930927 2020.11.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4931015 2020.11.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4931014 2020.11.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4931013 2020.11.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4931012 2020.11.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 4931011 2020.11.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4931010 2020.11.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 4931009 2020.11.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4931008 2020.11.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 4931007 2020.11.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4931006 2020.11.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4931005 2020.11.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4931004 2020.11.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4931003 2020.11.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4931002 2020.11.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4931001 2020.11.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 200 4931000 2020.11.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 4930926 2020.11.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 12 4930925 2020.11.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 26 4930924 2020.11.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 4930923 2020.11.18 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 4930922 2020.11.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 14 4930921 2020.11.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 4930920 2020.11.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4930919 2020.11.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 200 4930918 2020.11.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4930917 2020.11.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4930915 2020.11.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4930916 2020.11.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4930914 2020.11.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4930913 2020.11.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4930912 2020.11.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4930911 2020.11.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 4929004 2020.11.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4929005 2020.11.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 4929000 2020.11.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 4928999 2020.11.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4928998 2020.11.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4928997 2020.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4928959 2020.11.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4928957 2020.11.17 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4928958 2020.11.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4928956 2020.11.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4928955 2020.11.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4928954 2020.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4928952 2020.11.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4928953 2020.11.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4928951 2020.11.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4928950 2020.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4928949 2020.11.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4928963 2020.11.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4928962 2020.11.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4928961 2020.11.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4928960 2020.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4928932 2020.11.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4928931 2020.11.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4928930 2020.11.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4928929 2020.11.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4928928 2020.11.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 4928927 2020.11.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 300 4928926 2020.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4928925 2020.11.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4928924 2020.11.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4928923 2020.11.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 14 4928922 2020.11.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4928921 2020.11.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4928920 2020.11.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4928919 2020.11.17 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4928918 2020.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4928917 2020.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4929020 2020.11.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 4929019 2020.11.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4929018 2020.11.17 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4929017 2020.11.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4929016 2020.11.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4929015 2020.11.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 4929013 2020.11.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4929014 2020.11.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4929012 2020.11.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 4929011 2020.11.17 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4929010 2020.11.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4929009 2020.11.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4929008 2020.11.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 150 4929007 2020.11.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4929006 2020.11.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4928948 2020.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4928947 2020.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4928946 2020.11.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4928945 2020.11.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 4928944 2020.11.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4928943 2020.11.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4928942 2020.11.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 24 4928941 2020.11.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4928940 2020.11.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4928939 2020.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4928938 2020.11.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4928937 2020.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4928936 2020.11.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4928935 2020.11.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4928934 2020.11.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4928996 2020.11.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4928995 2020.11.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4928994 2020.11.17 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 10 4928993 2020.11.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 130 4928992 2020.11.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4928991 2020.11.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4928990 2020.11.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 4928989 2020.11.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4928988 2020.11.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 28 4928987 2020.11.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 600 4928986 2020.11.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4928984 2020.11.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 17 4928982 2020.11.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4928983 2020.11.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4928985 2020.11.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1000 4928981 2020.11.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4928969 2020.11.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4928967 2020.11.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4928965 2020.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4928980 2020.11.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4928979 2020.11.17 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4928978 2020.11.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4928977 2020.11.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4928976 2020.11.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4928975 2020.11.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4928974 2020.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4928973 2020.11.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 4928972 2020.11.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4928916 2020.11.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4928915 2020.11.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4928914 2020.11.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4928913 2020.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4928912 2020.11.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4928911 2020.11.17 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4928910 2020.11.17 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4928909 2020.11.17 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4928908 2020.11.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4928907 2020.11.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4928906 2020.11.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4928905 2020.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4928904 2020.11.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4928903 2020.11.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 4928902 2020.11.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4928901 2020.11.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4928900 2020.11.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4928899 2020.11.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4928898 2020.11.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4928897 2020.11.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4928896 2020.11.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4928895 2020.11.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4928894 2020.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4928893 2020.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4928892 2020.11.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4928891 2020.11.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4928890 2020.11.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4928889 2020.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4928888 2020.11.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4928887 2020.11.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4928886 2020.11.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4928885 2020.11.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 4928876 2020.11.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4928875 2020.11.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4928874 2020.11.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4928872 2020.11.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4928873 2020.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4928871 2020.11.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4928870 2020.11.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4928869 2020.11.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4928868 2020.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4928884 2020.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4928883 2020.11.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4928882 2020.11.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4928881 2020.11.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4928880 2020.11.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 4928879 2020.11.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 12 4928878 2020.11.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4929181 2020.11.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4929190 2020.11.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 4927129 2020.11.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4927130 2020.11.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 4927131 2020.11.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1000 4927128 2020.11.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 150 4927127 2020.11.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4927126 2020.11.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 4927116 2020.11.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4927115 2020.11.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4927114 2020.11.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4927113 2020.11.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4927112 2020.11.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 4927111 2020.11.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4927125 2020.11.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 4927124 2020.11.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 100 4927123 2020.11.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4927122 2020.11.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 700 4927121 2020.11.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4927120 2020.11.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4927119 2020.11.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4927118 2020.11.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4927117 2020.11.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 4927109 2020.11.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4927108 2020.11.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4927107 2020.11.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4927106 2020.11.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4927105 2020.11.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 37 4927104 2020.11.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 300 4927103 2020.11.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4927102 2020.11.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4927101 2020.11.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 4927100 2020.11.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4927099 2020.11.16 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4927098 2020.11.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4927097 2020.11.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4927096 2020.11.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4927095 2020.11.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4927094 2020.11.16 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 4927093 2020.11.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4927092 2020.11.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4927091 2020.11.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4927090 2020.11.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4927089 2020.11.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 150 4927088 2020.11.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4927087 2020.11.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4927086 2020.11.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4927085 2020.11.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4927084 2020.11.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4927083 2020.11.16 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4927081 2020.11.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4927080 2020.11.16 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4927079 2020.11.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 15 4927078 2020.11.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4927077 2020.11.16 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4927076 2020.11.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4927075 2020.11.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 11 4927074 2020.11.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4927073 2020.11.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4927072 2020.11.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4927071 2020.11.16 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4927070 2020.11.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4927069 2020.11.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 300 4927068 2020.11.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4927067 2020.11.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4927066 2020.11.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 300 4927065 2020.11.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1000 4927064 2020.11.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 4927063 2020.11.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4927062 2020.11.16 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 10 4927059 2020.11.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4927058 2020.11.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4927057 2020.11.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 600 4927056 2020.11.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 500 4927055 2020.11.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4927060 2020.11.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 4927061 2020.11.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4927054 2020.11.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4927052 2020.11.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 4927053 2020.11.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 4927050 2020.11.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4927051 2020.11.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4927049 2020.11.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4927048 2020.11.16 mapa