Pełna lista obserwacji drużyny

Babcia Magda : Magdalena Traciłowska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4666150 2020.08.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4666153 2020.08.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 13 4666154 2020.08.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4666141 2020.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4666135 2020.08.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4666118 2020.08.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4666136 2020.08.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4666140 2020.08.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4666134 2020.08.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4666133 2020.08.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 4666132 2020.08.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4666191 2020.08.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4666174 2020.08.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 13 4666173 2020.08.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4666165 2020.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4666106 2020.08.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4666108 2020.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4666160 2020.08.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4666163 2020.08.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4666161 2020.08.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 9 4666122 2020.08.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4666130 2020.08.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4666164 2020.08.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4666195 2020.08.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4666172 2020.08.01 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4666121 2020.08.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 4666194 2020.08.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4666157 2020.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4666144 2020.08.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4666126 2020.08.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4666143 2020.08.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4666124 2020.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4666125 2020.08.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 4666146 2020.08.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4666148 2020.08.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4666145 2020.08.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4666147 2020.08.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4666115 2020.08.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4666116 2020.08.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4666117 2020.08.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4666139 2020.08.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4666120 2020.08.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4666138 2020.08.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4666119 2020.08.01 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 4666114 2020.08.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4666137 2020.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4666152 2020.08.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4666127 2020.08.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4666151 2020.08.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4666129 2020.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4666158 2020.08.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4666159 2020.08.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4666105 2020.08.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4666102 2020.08.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4666104 2020.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4666149 2020.08.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4666112 2020.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4666110 2020.08.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4666111 2020.08.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4666109 2020.08.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4666128 2020.08.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4666166 2020.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4666156 2020.08.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4666196 2020.08.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4666155 2020.08.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4662438 2020.07.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4662439 2020.07.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4662440 2020.07.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4662441 2020.07.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4662442 2020.07.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 7 4662443 2020.07.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4662444 2020.07.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4662445 2020.07.31 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4662446 2020.07.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4662447 2020.07.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4662448 2020.07.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4662449 2020.07.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4662450 2020.07.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4662451 2020.07.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4662452 2020.07.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4662453 2020.07.31 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4662454 2020.07.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4662455 2020.07.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 24 4662456 2020.07.31 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4662457 2020.07.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4662458 2020.07.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4659040 2020.07.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4659041 2020.07.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 4659042 2020.07.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 100 4659043 2020.07.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4659044 2020.07.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4659045 2020.07.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4659046 2020.07.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4659047 2020.07.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4659048 2020.07.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4659049 2020.07.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4659050 2020.07.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4659051 2020.07.29 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4659052 2020.07.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4659053 2020.07.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4659054 2020.07.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4659055 2020.07.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4659056 2020.07.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4659057 2020.07.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4659058 2020.07.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4659059 2020.07.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 4659064 2020.07.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4659065 2020.07.29 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4647565 2020.07.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4647569 2020.07.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4647566 2020.07.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4647568 2020.07.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4647567 2020.07.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4647564 2020.07.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4647570 2020.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4647571 2020.07.24 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4647572 2020.07.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4647573 2020.07.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4647574 2020.07.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4647575 2020.07.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4647576 2020.07.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4647577 2020.07.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4647578 2020.07.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4647579 2020.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4647580 2020.07.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4647581 2020.07.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4647582 2020.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4647583 2020.07.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4647584 2020.07.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4647585 2020.07.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4647591 2020.07.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4647592 2020.07.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4647593 2020.07.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4647594 2020.07.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4647595 2020.07.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4647596 2020.07.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4647597 2020.07.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4647598 2020.07.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4647599 2020.07.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4647600 2020.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 4647601 2020.07.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4647602 2020.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4647603 2020.07.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4647604 2020.07.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4647605 2020.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4647606 2020.07.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4647607 2020.07.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4647608 2020.07.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4647609 2020.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4647610 2020.07.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 150 4647611 2020.07.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4647612 2020.07.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4647613 2020.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 4647614 2020.07.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4647615 2020.07.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4647616 2020.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4647617 2020.07.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 4647618 2020.07.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4647621 2020.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4647622 2020.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 4647623 2020.07.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4647624 2020.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4647625 2020.07.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4647626 2020.07.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4647627 2020.07.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4647628 2020.07.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4647629 2020.07.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 4647630 2020.07.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4647631 2020.07.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 4647632 2020.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 4647633 2020.07.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 4647634 2020.07.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4647635 2020.07.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4647636 2020.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4647637 2020.07.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4647638 2020.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4647639 2020.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4647640 2020.07.24 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 4647641 2020.07.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4647642 2020.07.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4647643 2020.07.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4647644 2020.07.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4647645 2020.07.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4647646 2020.07.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4647647 2020.07.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4647648 2020.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4647653 2020.07.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4647654 2020.07.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4647655 2020.07.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4647656 2020.07.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4647657 2020.07.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4647658 2020.07.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4647659 2020.07.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4647660 2020.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4647661 2020.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4647662 2020.07.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4647663 2020.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4647664 2020.07.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4647665 2020.07.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4647666 2020.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4647667 2020.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 4647669 2020.07.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4647670 2020.07.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4647671 2020.07.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4647672 2020.07.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4647673 2020.07.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4647674 2020.07.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4647675 2020.07.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4647676 2020.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4647677 2020.07.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4647678 2020.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4647679 2020.07.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4647680 2020.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4647681 2020.07.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4647682 2020.07.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4647683 2020.07.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4647684 2020.07.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4647685 2020.07.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4642156 2020.07.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4642157 2020.07.20 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4642158 2020.07.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4642159 2020.07.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4642160 2020.07.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4642161 2020.07.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4642162 2020.07.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4642163 2020.07.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4642164 2020.07.20 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4642165 2020.07.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4642166 2020.07.20 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4642167 2020.07.20 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4642168 2020.07.20 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 4642169 2020.07.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4642170 2020.07.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4642171 2020.07.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4642172 2020.07.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4642173 2020.07.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4642174 2020.07.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4642175 2020.07.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4642176 2020.07.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4642177 2020.07.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4642178 2020.07.20 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4642179 2020.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4642180 2020.07.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4642181 2020.07.20 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4642182 2020.07.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4642183 2020.07.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4642184 2020.07.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4642185 2020.07.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4642186 2020.07.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4642222 2020.07.20 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4642224 2020.07.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4636603 2020.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4636601 2020.07.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4636599 2020.07.19 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4636610 2020.07.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4636602 2020.07.19 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4636609 2020.07.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4636633 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4636614 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 4636634 2020.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4636598 2020.07.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4636613 2020.07.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4636604 2020.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4636600 2020.07.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4636605 2020.07.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4636606 2020.07.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 4636612 2020.07.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4636607 2020.07.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 4636608 2020.07.19 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 2 4636611 2020.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4636473 2020.07.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4636474 2020.07.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4636475 2020.07.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4636476 2020.07.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4636477 2020.07.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 4636478 2020.07.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4636479 2020.07.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4636480 2020.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4636481 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4636482 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4636483 2020.07.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4636484 2020.07.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4636485 2020.07.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4636486 2020.07.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4636487 2020.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4636488 2020.07.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4636489 2020.07.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4636490 2020.07.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4636491 2020.07.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4636492 2020.07.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4636493 2020.07.19 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4636497 2020.07.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4636508 2020.07.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4636509 2020.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4636510 2020.07.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4636511 2020.07.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4636512 2020.07.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4636513 2020.07.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4636514 2020.07.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4636515 2020.07.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4636516 2020.07.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4636517 2020.07.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4636518 2020.07.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4636519 2020.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4636520 2020.07.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4636521 2020.07.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4636525 2020.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4636538 2020.07.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4636539 2020.07.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4636540 2020.07.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4636541 2020.07.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4636542 2020.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4636543 2020.07.19 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4636544 2020.07.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 4636545 2020.07.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4636546 2020.07.19 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4636547 2020.07.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 4636548 2020.07.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 4636549 2020.07.19 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4636550 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4636551 2020.07.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4636552 2020.07.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4636553 2020.07.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4636554 2020.07.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 4636555 2020.07.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4636556 2020.07.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 4636557 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4636558 2020.07.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4636559 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 4636560 2020.07.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4636561 2020.07.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4636562 2020.07.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4636563 2020.07.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4636564 2020.07.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4636565 2020.07.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 4636566 2020.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4636567 2020.07.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 4636568 2020.07.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4636569 2020.07.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4636570 2020.07.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4636571 2020.07.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4636572 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4636573 2020.07.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4636574 2020.07.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4636575 2020.07.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4636576 2020.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4636577 2020.07.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4636578 2020.07.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4636579 2020.07.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4636580 2020.07.19 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4636581 2020.07.19 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4636582 2020.07.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4636583 2020.07.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4636584 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4636585 2020.07.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4636586 2020.07.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4636587 2020.07.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4636588 2020.07.19 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4636589 2020.07.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4636590 2020.07.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4636591 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4636592 2020.07.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4636593 2020.07.19 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4636594 2020.07.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4636595 2020.07.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4636596 2020.07.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4636597 2020.07.19 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 4 4629740 2020.07.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 4629741 2020.07.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 10 4629742 2020.07.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 4629743 2020.07.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4629744 2020.07.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4629745 2020.07.17 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4629746 2020.07.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4629747 2020.07.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4629748 2020.07.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4629749 2020.07.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4629750 2020.07.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4629751 2020.07.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4629752 2020.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4629753 2020.07.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4629754 2020.07.17 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4629755 2020.07.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4629756 2020.07.17 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4629757 2020.07.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4629758 2020.07.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 4629759 2020.07.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4629760 2020.07.17 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4629761 2020.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4629762 2020.07.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4629763 2020.07.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4629764 2020.07.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4629765 2020.07.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4629766 2020.07.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4629767 2020.07.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4629768 2020.07.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4629769 2020.07.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 57 4609984 2020.07.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4609985 2020.07.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4609986 2020.07.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4609987 2020.07.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4609988 2020.07.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4609989 2020.07.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4609990 2020.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4609991 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4609992 2020.07.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4609993 2020.07.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4609994 2020.07.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4609995 2020.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4609996 2020.07.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4609997 2020.07.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4609998 2020.07.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4609999 2020.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4610000 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4610001 2020.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4610002 2020.07.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4610003 2020.07.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4610004 2020.07.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4610005 2020.07.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4610007 2020.07.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4610008 2020.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 13 4610009 2020.07.10 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4610010 2020.07.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4610011 2020.07.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4610012 2020.07.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4610013 2020.07.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4610014 2020.07.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4610015 2020.07.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4610016 2020.07.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4610017 2020.07.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4610018 2020.07.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4610019 2020.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4610020 2020.07.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4610021 2020.07.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4610022 2020.07.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4610023 2020.07.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4610024 2020.07.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4610025 2020.07.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4610026 2020.07.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4610027 2020.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 40 4610029 2020.07.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4610030 2020.07.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4610031 2020.07.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4610032 2020.07.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4610033 2020.07.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4610034 2020.07.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4610035 2020.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4610036 2020.07.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4610037 2020.07.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4610038 2020.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4610039 2020.07.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4610040 2020.07.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 4610047 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4610048 2020.07.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4610049 2020.07.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4610050 2020.07.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4610051 2020.07.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4610052 2020.07.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4610053 2020.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4610054 2020.07.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4610055 2020.07.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4610056 2020.07.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4610057 2020.07.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4610058 2020.07.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4610059 2020.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4610060 2020.07.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4610061 2020.07.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4610062 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4610063 2020.07.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4610064 2020.07.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4610065 2020.07.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4610066 2020.07.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4610067 2020.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4610069 2020.07.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4610070 2020.07.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4610071 2020.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4610072 2020.07.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4610073 2020.07.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4610074 2020.07.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4610075 2020.07.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4610076 2020.07.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4610077 2020.07.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4610078 2020.07.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4610079 2020.07.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4610080 2020.07.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4610081 2020.07.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4610082 2020.07.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4610083 2020.07.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4610084 2020.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4610085 2020.07.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4610089 2020.07.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4610090 2020.07.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4610091 2020.07.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4610092 2020.07.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4610093 2020.07.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4610094 2020.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4610095 2020.07.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4610096 2020.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4610097 2020.07.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4610098 2020.07.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4610099 2020.07.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4610100 2020.07.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4610101 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4610102 2020.07.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4610103 2020.07.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4610104 2020.07.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4610105 2020.07.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4610113 2020.07.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4610114 2020.07.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4610115 2020.07.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4610116 2020.07.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4610117 2020.07.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4610118 2020.07.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 4610119 2020.07.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4610120 2020.07.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4610121 2020.07.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4610122 2020.07.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 4610123 2020.07.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4610124 2020.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4610125 2020.07.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4610126 2020.07.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4610127 2020.07.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4610128 2020.07.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4610129 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4610130 2020.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4610131 2020.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4610132 2020.07.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4610133 2020.07.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4610134 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 4610135 2020.07.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4610136 2020.07.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4610137 2020.07.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4610138 2020.07.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4610139 2020.07.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4610140 2020.07.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4610141 2020.07.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4602666 2020.07.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4602667 2020.07.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4602668 2020.07.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4602669 2020.07.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4602694 2020.07.07 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4602695 2020.07.07 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4602696 2020.07.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4602697 2020.07.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4602698 2020.07.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4602699 2020.07.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 5 4602700 2020.07.07 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4602701 2020.07.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 3 4602702 2020.07.07 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4602703 2020.07.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4602704 2020.07.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4602705 2020.07.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4602706 2020.07.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4602707 2020.07.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4602708 2020.07.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4602709 2020.07.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4602710 2020.07.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4602711 2020.07.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4602712 2020.07.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4602713 2020.07.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4602714 2020.07.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4602715 2020.07.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4602716 2020.07.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4602717 2020.07.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4602718 2020.07.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4602719 2020.07.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4602720 2020.07.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4602721 2020.07.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4602722 2020.07.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4602723 2020.07.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4602724 2020.07.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4602725 2020.07.07 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4602739 2020.07.07 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4602740 2020.07.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4602741 2020.07.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4602742 2020.07.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4602743 2020.07.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4602744 2020.07.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4602745 2020.07.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4602746 2020.07.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4602747 2020.07.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4602748 2020.07.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4602749 2020.07.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4602750 2020.07.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4602756 2020.07.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 4602757 2020.07.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4602758 2020.07.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4602759 2020.07.07 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4602760 2020.07.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4602761 2020.07.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 4602762 2020.07.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4602763 2020.07.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4602764 2020.07.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4602765 2020.07.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4602766 2020.07.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4602767 2020.07.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4602768 2020.07.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4602769 2020.07.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4602770 2020.07.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4602771 2020.07.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4602772 2020.07.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4602773 2020.07.07 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 8 4602774 2020.07.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4602775 2020.07.07 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4602776 2020.07.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4602777 2020.07.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4602778 2020.07.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 4602779 2020.07.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4602780 2020.07.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4602781 2020.07.07 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4602782 2020.07.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4602783 2020.07.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4602784 2020.07.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4602785 2020.07.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4602786 2020.07.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4602787 2020.07.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4602788 2020.07.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4602789 2020.07.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4602790 2020.07.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4602791 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602792 2020.07.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4602793 2020.07.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4602794 2020.07.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4602630 2020.07.06 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4602631 2020.07.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4602632 2020.07.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4602633 2020.07.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4602634 2020.07.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 3 4602635 2020.07.06 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4602636 2020.07.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4602637 2020.07.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4602638 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602639 2020.07.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4602640 2020.07.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4602641 2020.07.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4602642 2020.07.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4602643 2020.07.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4602644 2020.07.06 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4602645 2020.07.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 4602646 2020.07.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4602647 2020.07.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4602648 2020.07.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4602649 2020.07.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4602650 2020.07.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4602651 2020.07.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4602652 2020.07.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4602653 2020.07.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 4602654 2020.07.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4602655 2020.07.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4602656 2020.07.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4602657 2020.07.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4602658 2020.07.06 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4602659 2020.07.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4602660 2020.07.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4602661 2020.07.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4602662 2020.07.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4602663 2020.07.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4602664 2020.07.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4594120 2020.07.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4594121 2020.07.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4594122 2020.07.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 4594123 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4594124 2020.07.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4594125 2020.07.04 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 4594126 2020.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4594127 2020.07.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 4594128 2020.07.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4594129 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4594130 2020.07.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4594131 2020.07.04 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4594132 2020.07.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4594133 2020.07.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4594134 2020.07.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4594135 2020.07.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4594136 2020.07.04 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4594137 2020.07.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4594138 2020.07.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4594139 2020.07.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4594140 2020.07.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4594141 2020.07.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4594142 2020.07.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4594143 2020.07.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4594154 2020.07.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4594155 2020.07.04 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4594156 2020.07.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4594157 2020.07.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4594158 2020.07.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4594159 2020.07.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4594160 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4594161 2020.07.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4594162 2020.07.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4594163 2020.07.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4594164 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4594165 2020.07.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4594173 2020.07.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4594174 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4594175 2020.07.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4594176 2020.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4594177 2020.07.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4594178 2020.07.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4594179 2020.07.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4594180 2020.07.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4594181 2020.07.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4594182 2020.07.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4594183 2020.07.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4594184 2020.07.04 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4594185 2020.07.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4594186 2020.07.04 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 4594187 2020.07.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4594188 2020.07.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4594189 2020.07.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4594190 2020.07.04 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4594191 2020.07.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4594192 2020.07.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4594193 2020.07.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4594194 2020.07.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4594195 2020.07.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4594196 2020.07.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4594197 2020.07.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4594198 2020.07.04 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4594200 2020.07.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4594201 2020.07.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 4594202 2020.07.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 4594203 2020.07.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 4594204 2020.07.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4594205 2020.07.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4594206 2020.07.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4594207 2020.07.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4594208 2020.07.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4594209 2020.07.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4594210 2020.07.04 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 4594211 2020.07.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4594212 2020.07.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4594213 2020.07.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4594214 2020.07.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4594215 2020.07.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4594216 2020.07.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4594217 2020.07.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4594218 2020.07.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4594219 2020.07.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 4594285 2020.07.04 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 6 4594286 2020.07.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4594287 2020.07.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4594288 2020.07.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4594289 2020.07.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4594290 2020.07.04 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4594291 2020.07.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4594292 2020.07.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4594293 2020.07.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4594294 2020.07.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4594295 2020.07.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4594296 2020.07.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4594297 2020.07.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4594298 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4594299 2020.07.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4594300 2020.07.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4594301 2020.07.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4594302 2020.07.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4594303 2020.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4594304 2020.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4594305 2020.07.04 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4594306 2020.07.04 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4594307 2020.07.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4594308 2020.07.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4594309 2020.07.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4594310 2020.07.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4594311 2020.07.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4594312 2020.07.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4594313 2020.07.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4594314 2020.07.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4594315 2020.07.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4594316 2020.07.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4594317 2020.07.04 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4594318 2020.07.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4594319 2020.07.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4594320 2020.07.04 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4594321 2020.07.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4594322 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4594323 2020.07.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4594324 2020.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 40 4594356 2020.07.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4594357 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4594358 2020.07.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4594359 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4594360 2020.07.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4594361 2020.07.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4594362 2020.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4594363 2020.07.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4594385 2020.07.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 4594386 2020.07.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4594387 2020.07.04 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4594388 2020.07.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4594389 2020.07.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4594390 2020.07.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4594391 2020.07.04 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4594392 2020.07.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4594393 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4594394 2020.07.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4594395 2020.07.04 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4594396 2020.07.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4594397 2020.07.04 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4594398 2020.07.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4594399 2020.07.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4594400 2020.07.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4594401 2020.07.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4594402 2020.07.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4594403 2020.07.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4594404 2020.07.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4594405 2020.07.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4594406 2020.07.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4594407 2020.07.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4594477 2020.07.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 4594478 2020.07.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4594479 2020.07.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4594480 2020.07.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 4594481 2020.07.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4594482 2020.07.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4594483 2020.07.04 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4594484 2020.07.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 4594485 2020.07.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4594486 2020.07.04 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4594487 2020.07.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4594488 2020.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 40 4594489 2020.07.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4594490 2020.07.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4594491 2020.07.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4594492 2020.07.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4594493 2020.07.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4594494 2020.07.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4594495 2020.07.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4594496 2020.07.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4594497 2020.07.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4594498 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4594499 2020.07.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4594500 2020.07.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4594501 2020.07.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4594502 2020.07.04 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4594503 2020.07.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4594504 2020.07.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4594505 2020.07.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4590884 2020.07.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4590885 2020.07.02 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4590886 2020.07.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4590887 2020.07.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4590888 2020.07.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4590889 2020.07.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4590890 2020.07.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4590891 2020.07.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4590892 2020.07.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4590893 2020.07.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4590894 2020.07.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4590895 2020.07.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4590896 2020.07.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4590897 2020.07.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 4590898 2020.07.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4590899 2020.07.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4590900 2020.07.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 4590901 2020.07.02 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4590902 2020.07.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4590903 2020.07.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4590904 2020.07.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4590905 2020.07.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4590906 2020.07.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4590907 2020.07.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4590908 2020.07.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4590909 2020.07.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4590910 2020.07.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4590911 2020.07.02 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4590914 2020.07.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4590915 2020.07.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4590916 2020.07.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4587992 2020.07.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4587993 2020.07.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 4587994 2020.07.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4587995 2020.07.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4587996 2020.07.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4587997 2020.07.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4587998 2020.07.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4587999 2020.07.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4588000 2020.07.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4588001 2020.07.01 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 4588002 2020.07.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4588003 2020.07.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4588004 2020.07.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4588005 2020.07.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4588006 2020.07.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4588007 2020.07.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4588008 2020.07.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4588009 2020.07.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4588010 2020.07.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4588011 2020.07.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4588012 2020.07.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4588013 2020.07.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4588014 2020.07.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4588015 2020.07.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4588016 2020.07.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4588017 2020.07.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4588018 2020.07.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4588019 2020.07.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4588020 2020.07.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4588021 2020.07.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4588022 2020.07.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4588023 2020.07.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4588024 2020.07.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4588025 2020.07.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4588026 2020.07.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 4588027 2020.07.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4588028 2020.07.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4588029 2020.07.01 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4588030 2020.07.01 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4588031 2020.07.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4588032 2020.07.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4588033 2020.07.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4588034 2020.07.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4588035 2020.07.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4588036 2020.07.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4588037 2020.07.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4588038 2020.07.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4588039 2020.07.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4588040 2020.07.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4588041 2020.07.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4588042 2020.07.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4588043 2020.07.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4588044 2020.07.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4588045 2020.07.01 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4588046 2020.07.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4588047 2020.07.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4588048 2020.07.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4588049 2020.07.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4588050 2020.07.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4588051 2020.07.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4583883 2020.06.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4583884 2020.06.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4583885 2020.06.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4583886 2020.06.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4583887 2020.06.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4583888 2020.06.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4583889 2020.06.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4583890 2020.06.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4583891 2020.06.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4583892 2020.06.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4583893 2020.06.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4583845 2020.06.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4583846 2020.06.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4583847 2020.06.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4583848 2020.06.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4583849 2020.06.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4583850 2020.06.29 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4583851 2020.06.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4583852 2020.06.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4583853 2020.06.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4583854 2020.06.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4583855 2020.06.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4583856 2020.06.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 4583857 2020.06.29 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4583858 2020.06.29 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4583859 2020.06.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4583860 2020.06.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4583861 2020.06.29 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4583862 2020.06.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4583863 2020.06.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4583864 2020.06.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4583865 2020.06.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4583866 2020.06.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4583867 2020.06.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4583868 2020.06.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4583869 2020.06.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4583870 2020.06.29 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4583871 2020.06.29 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4583872 2020.06.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4583873 2020.06.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4583874 2020.06.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4583875 2020.06.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4583876 2020.06.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4583877 2020.06.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4583878 2020.06.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4583879 2020.06.29 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4574670 2020.06.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4574671 2020.06.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4574672 2020.06.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4574673 2020.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4574674 2020.06.27 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4574675 2020.06.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4574676 2020.06.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4574677 2020.06.27 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4574678 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4574679 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4574680 2020.06.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4574681 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4574682 2020.06.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4574683 2020.06.27 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4574684 2020.06.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 4574685 2020.06.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4574686 2020.06.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4574687 2020.06.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4574688 2020.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4574689 2020.06.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4574690 2020.06.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4574691 2020.06.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4574692 2020.06.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4574693 2020.06.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4574694 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4574700 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4574701 2020.06.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4574702 2020.06.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4574703 2020.06.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4574704 2020.06.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4574705 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4574706 2020.06.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4574707 2020.06.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4574708 2020.06.27 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4574709 2020.06.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4574710 2020.06.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4574711 2020.06.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4574712 2020.06.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4574713 2020.06.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4574714 2020.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4574715 2020.06.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4574716 2020.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4574717 2020.06.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4574718 2020.06.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4574719 2020.06.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4574720 2020.06.27 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4574721 2020.06.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4574722 2020.06.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4574723 2020.06.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4574724 2020.06.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4574725 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 4574726 2020.06.27 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4574727 2020.06.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4574728 2020.06.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4574729 2020.06.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4574730 2020.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4574731 2020.06.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4574732 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4574733 2020.06.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4574734 2020.06.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4574735 2020.06.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4574736 2020.06.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4574740 2020.06.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4574741 2020.06.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 70 4574742 2020.06.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4574743 2020.06.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4574744 2020.06.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4574745 2020.06.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4574746 2020.06.27 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4574747 2020.06.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 4574748 2020.06.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4574749 2020.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4574750 2020.06.27 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4574751 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4574752 2020.06.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4574753 2020.06.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4574754 2020.06.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4574755 2020.06.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4574756 2020.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4574757 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4574758 2020.06.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4574780 2020.06.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4574781 2020.06.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4574782 2020.06.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4574783 2020.06.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4574784 2020.06.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4574785 2020.06.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4574786 2020.06.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4574787 2020.06.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4574788 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4574789 2020.06.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4574790 2020.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 4574791 2020.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4574792 2020.06.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4574793 2020.06.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 4574794 2020.06.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4574795 2020.06.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4574796 2020.06.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4574797 2020.06.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4574798 2020.06.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4574799 2020.06.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 4574800 2020.06.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4574801 2020.06.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4574803 2020.06.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4574804 2020.06.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4574805 2020.06.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4574806 2020.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 4574807 2020.06.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4574808 2020.06.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4574809 2020.06.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4574810 2020.06.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4574811 2020.06.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4574812 2020.06.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4574813 2020.06.27 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4574814 2020.06.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4574815 2020.06.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4574816 2020.06.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4574817 2020.06.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4574818 2020.06.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4574819 2020.06.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 4574820 2020.06.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4574821 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4574822 2020.06.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 4574823 2020.06.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4574824 2020.06.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4574825 2020.06.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4574852 2020.06.27 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 4574853 2020.06.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4574854 2020.06.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4574855 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4574856 2020.06.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4574857 2020.06.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4574858 2020.06.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4574859 2020.06.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4574860 2020.06.27 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4574896 2020.06.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4574897 2020.06.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4574898 2020.06.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 4574899 2020.06.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4574900 2020.06.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4574901 2020.06.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4574902 2020.06.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4574903 2020.06.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4574905 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4574906 2020.06.27 mapa