Pełna lista obserwacji drużyny

Babcia Magda : Magdalena Traciłowska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 4937443 2020.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4937444 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4937442 2020.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4937450 2020.11.21 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 9 4937424 2020.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4937431 2020.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4937430 2020.11.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4937429 2020.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4937428 2020.11.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4937441 2020.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4937440 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4937439 2020.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4937425 2020.11.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4937427 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4937426 2020.11.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4937437 2020.11.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4937438 2020.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4937422 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4937423 2020.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4937435 2020.11.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4937433 2020.11.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4937436 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4937434 2020.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4937445 2020.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4937448 2020.11.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4937447 2020.11.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 4937446 2020.11.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4937024 2020.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 4937025 2020.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 4937026 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4937027 2020.11.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4937028 2020.11.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4937029 2020.11.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4937030 2020.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4937031 2020.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4937032 2020.11.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4937033 2020.11.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4937034 2020.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 300 4937035 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4937036 2020.11.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4937037 2020.11.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4937038 2020.11.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4937039 2020.11.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4937040 2020.11.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4937041 2020.11.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4937042 2020.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4937043 2020.11.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4937044 2020.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4937045 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4937051 2020.11.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 4937052 2020.11.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4937053 2020.11.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4937054 2020.11.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4937055 2020.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4937056 2020.11.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4937057 2020.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4937058 2020.11.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4937059 2020.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 4937060 2020.11.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4937061 2020.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4937062 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4937063 2020.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4937064 2020.11.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4937065 2020.11.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4937066 2020.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 4937196 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4937197 2020.11.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4937198 2020.11.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4937199 2020.11.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4937200 2020.11.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4937201 2020.11.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4937202 2020.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 4937203 2020.11.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4937204 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4937224 2020.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4937225 2020.11.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4937226 2020.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4937227 2020.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4937228 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4937229 2020.11.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4937242 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4937243 2020.11.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4937244 2020.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4937245 2020.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4937247 2020.11.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4937266 2020.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4937267 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4937268 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4937269 2020.11.21 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4937270 2020.11.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 4937313 2020.11.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4937360 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4937361 2020.11.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4937362 2020.11.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4937363 2020.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4937364 2020.11.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4937365 2020.11.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4937366 2020.11.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 100 4937367 2020.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4937368 2020.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4937369 2020.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4937370 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4937371 2020.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4937372 2020.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4937373 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4937377 2020.11.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4937378 2020.11.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 4937379 2020.11.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 4937380 2020.11.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 4937381 2020.11.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 4937382 2020.11.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4937383 2020.11.21 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 4937384 2020.11.21 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4937385 2020.11.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 4937386 2020.11.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4937387 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4937390 2020.11.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4937391 2020.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4937392 2020.11.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 4937393 2020.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 4937394 2020.11.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4937395 2020.11.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4937396 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4937416 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4937417 2020.11.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4937418 2020.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4937419 2020.11.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 4937420 2020.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4937421 2020.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4915976 2020.11.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4915977 2020.11.13 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4915978 2020.11.13 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4915979 2020.11.13 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4915980 2020.11.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4915981 2020.11.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 4915982 2020.11.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4915983 2020.11.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4915984 2020.11.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4915985 2020.11.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4915986 2020.11.13 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 4915987 2020.11.13 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4915989 2020.11.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4915990 2020.11.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4915991 2020.11.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4915992 2020.11.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4915993 2020.11.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 500 4915994 2020.11.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4915995 2020.11.13 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4915996 2020.11.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 4915997 2020.11.13 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 4915998 2020.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4915999 2020.11.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4916000 2020.11.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 4916001 2020.11.13 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4916002 2020.11.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4916003 2020.11.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4916004 2020.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4916005 2020.11.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 4916006 2020.11.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4916007 2020.11.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4916008 2020.11.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4916009 2020.11.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4916010 2020.11.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 4916011 2020.11.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4916012 2020.11.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4916013 2020.11.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4916014 2020.11.13 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4916015 2020.11.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4916024 2020.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4916025 2020.11.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4916026 2020.11.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 18 4916027 2020.11.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4916028 2020.11.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 4916029 2020.11.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 4916030 2020.11.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4916031 2020.11.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4916032 2020.11.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4916033 2020.11.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4916034 2020.11.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4916035 2020.11.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 4916036 2020.11.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 21 4916037 2020.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4916038 2020.11.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4916039 2020.11.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4916040 2020.11.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4916041 2020.11.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4916042 2020.11.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4916043 2020.11.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4916044 2020.11.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4912863 2020.11.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4912849 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 270 4912850 2020.11.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 25 4912853 2020.11.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 33 4912862 2020.11.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4912864 2020.11.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4912848 2020.11.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4912851 2020.11.11 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 4912858 2020.11.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 4912856 2020.11.11 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4912861 2020.11.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 4912866 2020.11.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 4912865 2020.11.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 4912867 2020.11.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4912805 2020.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4912812 2020.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 4912804 2020.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4912813 2020.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4912844 2020.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4912843 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4912800 2020.11.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4912799 2020.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4912846 2020.11.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4912845 2020.11.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4912847 2020.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4912798 2020.11.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4912871 2020.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4912870 2020.11.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 4912869 2020.11.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4912868 2020.11.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4912873 2020.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4912872 2020.11.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 4912463 2020.11.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 4912464 2020.11.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4912465 2020.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4912466 2020.11.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4912467 2020.11.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4912468 2020.11.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4912469 2020.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4912470 2020.11.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4912471 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4912472 2020.11.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4912473 2020.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 4912474 2020.11.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4912475 2020.11.11 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 4912476 2020.11.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4912477 2020.11.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 4912478 2020.11.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4912479 2020.11.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4912480 2020.11.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 4912481 2020.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4912482 2020.11.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4912483 2020.11.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4912484 2020.11.11 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4912485 2020.11.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4912486 2020.11.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4912487 2020.11.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4912488 2020.11.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4912489 2020.11.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4912490 2020.11.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4912491 2020.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4912492 2020.11.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4912493 2020.11.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4912494 2020.11.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4912495 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4912499 2020.11.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4912500 2020.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4912501 2020.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4912502 2020.11.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4912503 2020.11.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4912504 2020.11.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4912505 2020.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4912506 2020.11.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4912507 2020.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4912508 2020.11.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4912513 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4912514 2020.11.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4912515 2020.11.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4912516 2020.11.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4912517 2020.11.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4912518 2020.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4912519 2020.11.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4912520 2020.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4912521 2020.11.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4912522 2020.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4912523 2020.11.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4912524 2020.11.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4912525 2020.11.11 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 4 4912751 2020.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4912752 2020.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 12 4912753 2020.11.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 19 4912754 2020.11.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4912755 2020.11.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 14 4912756 2020.11.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4912757 2020.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4912758 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4912759 2020.11.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4912760 2020.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4912761 2020.11.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4912762 2020.11.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4912763 2020.11.11 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4912764 2020.11.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4912767 2020.11.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 4912768 2020.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4912769 2020.11.11 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4912770 2020.11.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4912771 2020.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4912772 2020.11.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4912773 2020.11.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4912774 2020.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4912775 2020.11.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4912776 2020.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4912777 2020.11.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4912778 2020.11.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4912779 2020.11.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4912780 2020.11.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4912781 2020.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4912782 2020.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4912783 2020.11.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 4912784 2020.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4912785 2020.11.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 4912786 2020.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4912787 2020.11.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4912788 2020.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4912789 2020.11.11 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4912790 2020.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4912791 2020.11.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4912792 2020.11.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4912793 2020.11.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4912794 2020.11.11 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 6 4912795 2020.11.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4912796 2020.11.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 4912797 2020.11.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 4898213 2020.11.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 4898216 2020.11.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4898217 2020.11.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4898224 2020.11.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4898226 2020.11.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4898219 2020.11.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4898218 2020.11.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4898221 2020.11.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4898204 2020.11.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 4898202 2020.11.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4898208 2020.11.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4898203 2020.11.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4898200 2020.11.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4898199 2020.11.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4898196 2020.11.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4898197 2020.11.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4897918 2020.11.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4897919 2020.11.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4897920 2020.11.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4897921 2020.11.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4897923 2020.11.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4897926 2020.11.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4897927 2020.11.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 4897934 2020.11.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4897935 2020.11.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4897936 2020.11.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4897937 2020.11.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4897938 2020.11.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4897939 2020.11.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4897940 2020.11.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4897941 2020.11.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4897942 2020.11.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4897943 2020.11.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4897971 2020.11.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 4897972 2020.11.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 200 4897973 2020.11.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4897974 2020.11.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 4897975 2020.11.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4897976 2020.11.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4897977 2020.11.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4897978 2020.11.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4897979 2020.11.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4897980 2020.11.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4897981 2020.11.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4897982 2020.11.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4897983 2020.11.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4897984 2020.11.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 4897985 2020.11.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4897986 2020.11.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4897987 2020.11.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4897988 2020.11.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4897989 2020.11.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4897990 2020.11.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 330 4898006 2020.11.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 4898007 2020.11.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4898008 2020.11.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4898009 2020.11.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 300 4898010 2020.11.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4898011 2020.11.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 4898012 2020.11.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4898013 2020.11.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4898014 2020.11.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4898015 2020.11.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4898016 2020.11.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4898017 2020.11.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4898018 2020.11.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4898019 2020.11.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4898020 2020.11.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4898021 2020.11.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4898031 2020.11.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4898032 2020.11.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4898033 2020.11.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4898034 2020.11.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 4898035 2020.11.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4898036 2020.11.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4898037 2020.11.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4898038 2020.11.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 13 4898039 2020.11.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4898040 2020.11.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4898041 2020.11.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4898055 2020.11.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4898056 2020.11.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4898057 2020.11.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4898058 2020.11.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4898059 2020.11.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4898060 2020.11.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4898061 2020.11.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4898062 2020.11.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4898063 2020.11.06 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 4898064 2020.11.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4898065 2020.11.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4898066 2020.11.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 20 4898067 2020.11.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4898068 2020.11.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4898069 2020.11.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4898070 2020.11.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4898071 2020.11.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4898072 2020.11.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4898073 2020.11.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4898074 2020.11.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4898075 2020.11.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4898076 2020.11.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4898077 2020.11.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4898105 2020.11.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4898106 2020.11.06 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4898107 2020.11.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 4898108 2020.11.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4898109 2020.11.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 9 4898110 2020.11.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4898111 2020.11.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4898112 2020.11.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4898113 2020.11.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4898140 2020.11.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4898141 2020.11.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4898142 2020.11.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4898176 2020.11.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4898178 2020.11.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4898179 2020.11.06 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 4898180 2020.11.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4898181 2020.11.06 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 5 4898182 2020.11.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4898183 2020.11.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4898184 2020.11.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4898185 2020.11.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4898186 2020.11.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4898187 2020.11.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4898188 2020.11.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 4898195 2020.11.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4899535 2020.11.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4882287 2020.10.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4882282 2020.10.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4882279 2020.10.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4882278 2020.10.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 4882302 2020.10.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4882303 2020.10.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4882306 2020.10.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 4882305 2020.10.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4882301 2020.10.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4882304 2020.10.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4882311 2020.10.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4882290 2020.10.30 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4882292 2020.10.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4882291 2020.10.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4882289 2020.10.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4882309 2020.10.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4882321 2020.10.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4882319 2020.10.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4882298 2020.10.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4882296 2020.10.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4882299 2020.10.30 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4882300 2020.10.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4882297 2020.10.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4882294 2020.10.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4882293 2020.10.30 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 4882295 2020.10.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4882320 2020.10.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4882317 2020.10.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 4882318 2020.10.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4882322 2020.10.30 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4882328 2020.10.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4882326 2020.10.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 4882327 2020.10.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4882325 2020.10.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4882324 2020.10.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4882323 2020.10.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4882308 2020.10.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 14 4882307 2020.10.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4882312 2020.10.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4882310 2020.10.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4882281 2020.10.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4882277 2020.10.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 4882280 2020.10.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4882288 2020.10.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4882286 2020.10.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4882283 2020.10.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4882284 2020.10.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4882285 2020.10.30 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4882314 2020.10.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 4882315 2020.10.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4882201 2020.10.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4882202 2020.10.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 4882203 2020.10.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4882204 2020.10.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 4882205 2020.10.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 4882206 2020.10.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4882207 2020.10.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4882208 2020.10.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4882209 2020.10.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4882210 2020.10.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4882211 2020.10.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4882212 2020.10.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4882213 2020.10.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4882214 2020.10.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4882215 2020.10.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4882216 2020.10.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4882217 2020.10.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4882218 2020.10.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4882219 2020.10.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 4882235 2020.10.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4882236 2020.10.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4882237 2020.10.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4882238 2020.10.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4882239 2020.10.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4882240 2020.10.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4882241 2020.10.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4882242 2020.10.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4882243 2020.10.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4882244 2020.10.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4882245 2020.10.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4882246 2020.10.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4882247 2020.10.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4882253 2020.10.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4882254 2020.10.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4882255 2020.10.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 4882256 2020.10.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4882257 2020.10.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4882258 2020.10.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4882259 2020.10.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4882260 2020.10.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4882261 2020.10.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4882262 2020.10.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4882263 2020.10.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4882264 2020.10.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4882265 2020.10.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4882266 2020.10.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4882267 2020.10.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4882268 2020.10.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4882269 2020.10.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4882270 2020.10.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4882271 2020.10.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4882272 2020.10.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4882273 2020.10.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4882274 2020.10.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4882275 2020.10.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4882276 2020.10.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4879625 2020.10.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4879626 2020.10.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4879627 2020.10.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 5 4879628 2020.10.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4879629 2020.10.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4879630 2020.10.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4879631 2020.10.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4879632 2020.10.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4879633 2020.10.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4879634 2020.10.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4879635 2020.10.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4879636 2020.10.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4879637 2020.10.28 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4875980 2020.10.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4875981 2020.10.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4875982 2020.10.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4875983 2020.10.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4875984 2020.10.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4875985 2020.10.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4869592 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4869589 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4869588 2020.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4869590 2020.10.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 4869591 2020.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4869587 2020.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4869586 2020.10.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4869578 2020.10.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4869576 2020.10.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4869577 2020.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4869584 2020.10.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4869581 2020.10.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4869579 2020.10.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4869580 2020.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4869582 2020.10.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 14 4869583 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4869575 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4869080 2020.10.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 4869081 2020.10.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 4869082 2020.10.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4869083 2020.10.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 4869084 2020.10.24 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4869085 2020.10.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4869086 2020.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4869087 2020.10.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 4869088 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4869089 2020.10.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4869090 2020.10.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4869091 2020.10.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4869092 2020.10.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4869093 2020.10.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4869094 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4869102 2020.10.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4869103 2020.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4869104 2020.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4869105 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4869106 2020.10.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4869107 2020.10.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4869108 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4869109 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4869201 2020.10.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 4869202 2020.10.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 40 4869203 2020.10.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4869204 2020.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 70 4869205 2020.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4869206 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4869207 2020.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4869208 2020.10.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4869209 2020.10.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4869210 2020.10.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4869211 2020.10.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4869212 2020.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4869213 2020.10.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4869214 2020.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4869215 2020.10.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4869216 2020.10.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4869217 2020.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4869218 2020.10.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4869219 2020.10.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4869220 2020.10.24 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4869221 2020.10.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 4869222 2020.10.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4869223 2020.10.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4869224 2020.10.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4869225 2020.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4869234 2020.10.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 4869235 2020.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4869236 2020.10.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4869237 2020.10.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4869238 2020.10.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4869239 2020.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 4869240 2020.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4869241 2020.10.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4869242 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4869243 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 4869244 2020.10.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4869245 2020.10.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4869246 2020.10.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4869247 2020.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4869248 2020.10.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4869249 2020.10.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4869250 2020.10.24 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4869251 2020.10.24 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 4869252 2020.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4869253 2020.10.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4869254 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4869264 2020.10.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4869265 2020.10.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 4869266 2020.10.24 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 4869267 2020.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 4869268 2020.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 4869269 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4869270 2020.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4869271 2020.10.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4869272 2020.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4869273 2020.10.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4869274 2020.10.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4869275 2020.10.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 31 4869276 2020.10.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4869277 2020.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4869278 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4869279 2020.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4869280 2020.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4869281 2020.10.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4869282 2020.10.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4869283 2020.10.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4869284 2020.10.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4869285 2020.10.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4869286 2020.10.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4869287 2020.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4869310 2020.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4869311 2020.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4869312 2020.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 32 4869313 2020.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4869314 2020.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4869315 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4869316 2020.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4869317 2020.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 4869318 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4869319 2020.10.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4869320 2020.10.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4869321 2020.10.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 4869440 2020.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4869441 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4869442 2020.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4869443 2020.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4869444 2020.10.24 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4869445 2020.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4869446 2020.10.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4869447 2020.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4869448 2020.10.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4869449 2020.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4869450 2020.10.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4869451 2020.10.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4869452 2020.10.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4869453 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4869454 2020.10.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4869455 2020.10.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4869456 2020.10.24 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 4869464 2020.10.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4869465 2020.10.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4869466 2020.10.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 4869467 2020.10.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4869468 2020.10.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4869469 2020.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4869470 2020.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4869471 2020.10.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4869472 2020.10.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4869473 2020.10.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 300 4869474 2020.10.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4869478 2020.10.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4869491 2020.10.24 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 4869558 2020.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4869559 2020.10.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4869560 2020.10.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4869561 2020.10.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4869562 2020.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4869563 2020.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 4869564 2020.10.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4869565 2020.10.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4869566 2020.10.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4869567 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4869568 2020.10.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4869569 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4869570 2020.10.24 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4869571 2020.10.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4869572 2020.10.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4869573 2020.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4869574 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4865354 2020.10.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4865355 2020.10.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4865356 2020.10.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4865357 2020.10.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4865358 2020.10.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 4865359 2020.10.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4865360 2020.10.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4865361 2020.10.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4865362 2020.10.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4865363 2020.10.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4865364 2020.10.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 4865353 2020.10.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4865331 2020.10.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4865332 2020.10.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4865333 2020.10.20 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4865334 2020.10.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4865335 2020.10.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4865337 2020.10.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4865338 2020.10.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4865339 2020.10.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4865340 2020.10.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4865341 2020.10.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4865342 2020.10.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4865343 2020.10.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4865344 2020.10.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4865345 2020.10.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4865346 2020.10.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4865347 2020.10.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4865348 2020.10.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4865349 2020.10.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4865350 2020.10.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4865351 2020.10.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4865352 2020.10.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4858165 2020.10.19 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4858168 2020.10.19 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4858169 2020.10.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 4858171 2020.10.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4858172 2020.10.19 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4858173 2020.10.19 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4858174 2020.10.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4858176 2020.10.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4855212 2020.10.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4855213 2020.10.18 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4855214 2020.10.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4855215 2020.10.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4855216 2020.10.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4855217 2020.10.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4855218 2020.10.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4855219 2020.10.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4855220 2020.10.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 4855221 2020.10.18 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4855222 2020.10.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4855223 2020.10.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4855224 2020.10.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4855225 2020.10.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 4855226 2020.10.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4855227 2020.10.18 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4855228 2020.10.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4855229 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 11 4855230 2020.10.18 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4855231 2020.10.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4855232 2020.10.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4855233 2020.10.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4855234 2020.10.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4855235 2020.10.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 4855274 2020.10.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4855300 2020.10.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4851321 2020.10.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4851320 2020.10.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 4851322 2020.10.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 4851114 2020.10.17 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 5 4851115 2020.10.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4851116 2020.10.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 4851117 2020.10.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4851118 2020.10.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4851119 2020.10.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4851120 2020.10.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4851121 2020.10.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4851122 2020.10.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4851123 2020.10.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4851124 2020.10.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 4851125 2020.10.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4851126 2020.10.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 4851127 2020.10.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 4851128 2020.10.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4851129 2020.10.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4851130 2020.10.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4851133 2020.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4851134 2020.10.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4851135 2020.10.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4851136 2020.10.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4851137 2020.10.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4851138 2020.10.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4851139 2020.10.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4851140 2020.10.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4851141 2020.10.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4851142 2020.10.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4851143 2020.10.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4851144 2020.10.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4851145 2020.10.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4851146 2020.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 12 4851147 2020.10.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4851148 2020.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4851154 2020.10.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4851155 2020.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4851156 2020.10.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4851157 2020.10.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4851158 2020.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4851160 2020.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4851161 2020.10.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4851184 2020.10.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4851185 2020.10.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4851186 2020.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4851187 2020.10.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4851188 2020.10.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4851189 2020.10.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4851190 2020.10.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4851191 2020.10.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4851192 2020.10.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4851206 2020.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4851207 2020.10.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 4851208 2020.10.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4851209 2020.10.17 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4851210 2020.10.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4851211 2020.10.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4851212 2020.10.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4851213 2020.10.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4851214 2020.10.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4851215 2020.10.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4851216 2020.10.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4851217 2020.10.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4851218 2020.10.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4851219 2020.10.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4851220 2020.10.17 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4851221 2020.10.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4851222 2020.10.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 4851223 2020.10.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4851224 2020.10.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4851225 2020.10.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4851226 2020.10.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4851227 2020.10.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4851228 2020.10.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4851229 2020.10.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4851230 2020.10.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4851231 2020.10.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4851232 2020.10.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4851233 2020.10.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4851234 2020.10.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4851255 2020.10.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 4851256 2020.10.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4851257 2020.10.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4851258 2020.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4851259 2020.10.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4851260 2020.10.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4851261 2020.10.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4851262 2020.10.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4851263 2020.10.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 4851264 2020.10.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 23 4851265 2020.10.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 4851274 2020.10.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4851275 2020.10.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4851276 2020.10.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4851277 2020.10.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4851278 2020.10.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4851279 2020.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4851280 2020.10.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4851281 2020.10.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 4851282 2020.10.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4851283 2020.10.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4851284 2020.10.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4851285 2020.10.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4851286 2020.10.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4851287 2020.10.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4851288 2020.10.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4851289 2020.10.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4851301 2020.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4851302 2020.10.17 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 3 4851303 2020.10.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4851304 2020.10.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4851305 2020.10.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4851306 2020.10.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4851307 2020.10.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4851308 2020.10.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 4851309 2020.10.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4851310 2020.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4851311 2020.10.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 4851312 2020.10.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4851313 2020.10.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4851314 2020.10.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 4851316 2020.10.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4851317 2020.10.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4851318 2020.10.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 4851319 2020.10.17 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4855106 2020.10.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4831541 2020.10.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4831542 2020.10.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 9 4831543 2020.10.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4831544 2020.10.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4831545 2020.10.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4831546 2020.10.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4831547 2020.10.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4831548 2020.10.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4831549 2020.10.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4831550 2020.10.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 4831551 2020.10.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4831552 2020.10.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4831553 2020.10.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4831554 2020.10.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4831555 2020.10.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4831556 2020.10.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4831557 2020.10.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4831558 2020.10.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4831559 2020.10.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4831560 2020.10.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4831561 2020.10.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4831562 2020.10.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4831563 2020.10.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4831564 2020.10.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4831570 2020.10.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 4831571 2020.10.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 4831572 2020.10.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 4831573 2020.10.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 4831574 2020.10.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4831575 2020.10.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4831576 2020.10.09 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4831577 2020.10.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4831578 2020.10.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 4831579 2020.10.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 20 4831580 2020.10.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4831581 2020.10.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4831582 2020.10.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4831583 2020.10.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4831584 2020.10.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4831585 2020.10.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4831586 2020.10.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4831587 2020.10.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4831588 2020.10.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4831589 2020.10.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 4831590 2020.10.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4831591 2020.10.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4831592 2020.10.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4831593 2020.10.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4831594 2020.10.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4831595 2020.10.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4831596 2020.10.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4831597 2020.10.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4831599 2020.10.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4831600 2020.10.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 11 4831601 2020.10.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 4831602 2020.10.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4831603 2020.10.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4831604 2020.10.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 4831605 2020.10.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4831606 2020.10.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4831607 2020.10.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4831610 2020.10.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4831611 2020.10.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4831612 2020.10.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4831613 2020.10.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4831614 2020.10.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4831615 2020.10.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4831616 2020.10.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4831618 2020.10.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 4831619 2020.10.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 4831620 2020.10.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 15 4831621 2020.10.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4831622 2020.10.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 4831623 2020.10.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4831624 2020.10.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4831625 2020.10.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4831626 2020.10.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4831627 2020.10.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4831628 2020.10.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4831629 2020.10.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4831630 2020.10.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 4831631 2020.10.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 4831632 2020.10.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4831633 2020.10.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4831634 2020.10.09 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 4831635 2020.10.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4831636 2020.10.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 4831637 2020.10.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4831638 2020.10.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4831639 2020.10.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4831640 2020.10.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4831641 2020.10.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4831642 2020.10.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4831643 2020.10.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4831644 2020.10.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1500 4831661 2020.10.09 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 6 4831662 2020.10.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 4831663 2020.10.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4831664 2020.10.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 4831665 2020.10.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4831666 2020.10.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4831667 2020.10.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4831668 2020.10.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4831669 2020.10.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4831670 2020.10.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4831671 2020.10.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4831723 2020.10.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 4831724 2020.10.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4831725 2020.10.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 350 4831726 2020.10.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 4831727 2020.10.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4831728 2020.10.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4831729 2020.10.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4831730 2020.10.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4831731 2020.10.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4831732 2020.10.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4831733 2020.10.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4831734 2020.10.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4831735 2020.10.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4831736 2020.10.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 4831737 2020.10.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 4831740 2020.10.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 4831741 2020.10.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 4831742 2020.10.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4831743 2020.10.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4831744 2020.10.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4831745 2020.10.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4831746 2020.10.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4831747 2020.10.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4831748 2020.10.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4831749 2020.10.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4831750 2020.10.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4831751 2020.10.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 4831982 2020.10.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 4831983 2020.10.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4831984 2020.10.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4831985 2020.10.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4831986 2020.10.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4831987 2020.10.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4831988 2020.10.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4831989 2020.10.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4831990 2020.10.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4831991 2020.10.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4831994 2020.10.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4831995 2020.10.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 4831996 2020.10.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4831997 2020.10.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 4831998 2020.10.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4831999 2020.10.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4832000 2020.10.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4832001 2020.10.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 4832002 2020.10.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 4832003 2020.10.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4832004 2020.10.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4832005 2020.10.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4832006 2020.10.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4827354 2020.10.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4827355 2020.10.07 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 4827356 2020.10.07 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4827357 2020.10.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4827358 2020.10.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4827359 2020.10.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4827360 2020.10.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 4827361 2020.10.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4827362 2020.10.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4827363 2020.10.07 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4827364 2020.10.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4827365 2020.10.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4827366 2020.10.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4827367 2020.10.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4827368 2020.10.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4827369 2020.10.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4827370 2020.10.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4827371 2020.10.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4827372 2020.10.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4827373 2020.10.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4827374 2020.10.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4827375 2020.10.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4827376 2020.10.07 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4827377 2020.10.07 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 3 4827378 2020.10.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4827379 2020.10.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4827380 2020.10.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4827381 2020.10.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4827382 2020.10.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4827383 2020.10.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda a