Pełna lista obserwacji drużyny

JbwA? - sekcja ornitologiczna : Franek Prończuk


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 4689166 2020.08.12 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4689165 2020.08.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4689174 2020.08.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4689167 2020.08.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4689168 2020.08.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4689169 2020.08.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4689170 2020.08.12 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4689171 2020.08.12 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4689172 2020.08.12 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4689173 2020.08.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4542372 2020.06.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4542373 2020.06.16 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4542374 2020.06.16 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4443397 2020.05.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4443396 2020.05.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 4443395 2020.05.26 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4443394 2020.05.26 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4443393 2020.05.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4443392 2020.05.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4443391 2020.05.26 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4443390 2020.05.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4443389 2020.05.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4443388 2020.05.26 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4443387 2020.05.26 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4443386 2020.05.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4443398 2020.05.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4443399 2020.05.26 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4443400 2020.05.26 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4443413 2020.05.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4443412 2020.05.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4443411 2020.05.26 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4443410 2020.05.26 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4443409 2020.05.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 200 4443405 2020.05.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4443404 2020.05.26 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4443403 2020.05.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4443402 2020.05.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4443401 2020.05.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4393016 2020.05.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4393014 2020.05.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4393009 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4393011 2020.05.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4393010 2020.05.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4393017 2020.05.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4393018 2020.05.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4393013 2020.05.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4393021 2020.05.17 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 4393023 2020.05.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4393025 2020.05.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4393026 2020.05.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4393029 2020.05.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4393008 2020.05.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4393005 2020.05.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4393003 2020.05.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4393020 2020.05.17 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4392979 2020.05.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4392982 2020.05.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4392983 2020.05.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4392985 2020.05.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4392987 2020.05.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4392988 2020.05.17 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4392989 2020.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4392991 2020.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4392993 2020.05.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4392996 2020.05.17 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4392998 2020.05.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4393002 2020.05.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4392977 2020.05.17 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4392978 2020.05.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4393062 2020.05.17 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 4393068 2020.05.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4393070 2020.05.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4393071 2020.05.17 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4393082 2020.05.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4393083 2020.05.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4393084 2020.05.17 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4393086 2020.05.17 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4393088 2020.05.17 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4393113 2020.05.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4393114 2020.05.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4393115 2020.05.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4393118 2020.05.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4393061 2020.05.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4393059 2020.05.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4393058 2020.05.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4393031 2020.05.17 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4393034 2020.05.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4393035 2020.05.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 4393037 2020.05.17 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4393038 2020.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4393040 2020.05.17 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4393041 2020.05.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4393042 2020.05.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4393057 2020.05.17 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 4393054 2020.05.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4393048 2020.05.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4393046 2020.05.17 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4393045 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4393043 2020.05.17 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4360549 2020.05.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4360551 2020.05.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4360567 2020.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4360570 2020.05.11 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4360578 2020.05.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4360579 2020.05.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4360583 2020.05.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4360548 2020.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4360546 2020.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4360544 2020.05.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4360543 2020.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 35 4360541 2020.05.11 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4360538 2020.05.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4360536 2020.05.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4360535 2020.05.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4360534 2020.05.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4360532 2020.05.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4360584 2020.05.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4360586 2020.05.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4360631 2020.05.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4360630 2020.05.11 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4360629 2020.05.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4360618 2020.05.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4360617 2020.05.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4360616 2020.05.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4360613 2020.05.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4360611 2020.05.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4360609 2020.05.11 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4360608 2020.05.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4360589 2020.05.11 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4360590 2020.05.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4360592 2020.05.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4360593 2020.05.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4360596 2020.05.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4360606 2020.05.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4360607 2020.05.11 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4321277 2020.05.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4321275 2020.05.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4321274 2020.05.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4321273 2020.05.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4321272 2020.05.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4321271 2020.05.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4321279 2020.05.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4321281 2020.05.06 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 15 4321290 2020.05.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 4321286 2020.05.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4321285 2020.05.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4321284 2020.05.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4321283 2020.05.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4321282 2020.05.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4295583 2020.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4295584 2020.05.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 5 4295585 2020.05.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4295586 2020.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4295588 2020.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4295591 2020.05.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4295593 2020.05.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 4295595 2020.05.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4295596 2020.05.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4295597 2020.05.02 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 4295581 2020.05.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 4295580 2020.05.02 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4295569 2020.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4295570 2020.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4295571 2020.05.02 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 4295572 2020.05.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4295573 2020.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4295574 2020.05.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4295575 2020.05.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4295576 2020.05.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4295578 2020.05.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4295579 2020.05.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4295599 2020.05.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4295600 2020.05.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4295605 2020.05.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 4295623 2020.05.02 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 4295635 2020.05.02 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4295636 2020.05.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4295638 2020.05.02 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4295639 2020.05.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4295657 2020.05.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4295658 2020.05.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4295659 2020.05.02 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4295661 2020.05.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4295622 2020.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4295621 2020.05.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4295620 2020.05.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4295606 2020.05.02 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 8 4295607 2020.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4295608 2020.05.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4295610 2020.05.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4295612 2020.05.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4295613 2020.05.02 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4295615 2020.05.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4295618 2020.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4295619 2020.05.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4295662 2020.05.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4295562 2020.05.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 280 4295560 2020.05.02 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4295553 2020.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4295554 2020.05.02 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 4295555 2020.05.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 4295556 2020.05.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4295557 2020.05.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 4295558 2020.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4295559 2020.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 4252617 2020.04.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4252618 2020.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4252619 2020.04.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4252620 2020.04.26 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4252621 2020.04.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4252622 2020.04.26 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4252623 2020.04.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4252625 2020.04.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4252628 2020.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4252629 2020.04.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4252631 2020.04.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4252632 2020.04.26 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4252633 2020.04.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4159782 2020.04.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4159783 2020.04.13 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4159785 2020.04.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4159786 2020.04.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4159787 2020.04.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4159788 2020.04.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4159789 2020.04.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4099348 2020.03.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4099349 2020.03.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4099350 2020.03.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 4099351 2020.03.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4099352 2020.03.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4099353 2020.03.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 4099354 2020.03.29 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4099355 2020.03.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4099356 2020.03.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4099347 2020.03.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4099346 2020.03.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4099336 2020.03.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4099337 2020.03.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4099338 2020.03.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 6 4099340 2020.03.29 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4099341 2020.03.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4099342 2020.03.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4099343 2020.03.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4099344 2020.03.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4099345 2020.03.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4099357 2020.03.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 4099358 2020.03.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4099371 2020.03.29 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 4099372 2020.03.29 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4099373 2020.03.29 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4099374 2020.03.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 6 4099375 2020.03.29 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4099376 2020.03.29 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4099377 2020.03.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4099378 2020.03.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 10 4099379 2020.03.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4099370 2020.03.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4099369 2020.03.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4099359 2020.03.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4099360 2020.03.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4099361 2020.03.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4099362 2020.03.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4099363 2020.03.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4099364 2020.03.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4099365 2020.03.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4099367 2020.03.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4099368 2020.03.29 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4073041 2020.03.24 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4073040 2020.03.24 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4073039 2020.03.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 8 4073038 2020.03.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4073037 2020.03.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4073042 2020.03.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4073043 2020.03.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4073044 2020.03.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4073045 2020.03.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4073046 2020.03.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4073047 2020.03.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4073048 2020.03.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 4073049 2020.03.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 80 4042336 2020.03.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 4042335 2020.03.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4042334 2020.03.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 4042332 2020.03.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4042331 2020.03.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4042337 2020.03.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 4042338 2020.03.18 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4042341 2020.03.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4042342 2020.03.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 4042347 2020.03.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 32 4042349 2020.03.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4042350 2020.03.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4042330 2020.03.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4042329 2020.03.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 4042365 2020.03.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 200 4042318 2020.03.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 4042319 2020.03.18 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4042320 2020.03.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 8 4042321 2020.03.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4042322 2020.03.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 10 4042323 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4042324 2020.03.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 4042325 2020.03.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4042326 2020.03.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4042327 2020.03.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4042328 2020.03.18 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4042351 2020.03.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4042352 2020.03.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4042377 2020.03.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4042367 2020.03.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4042368 2020.03.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4042369 2020.03.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4042370 2020.03.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4042371 2020.03.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4042372 2020.03.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 4042373 2020.03.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4042374 2020.03.18 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4042375 2020.03.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4042376 2020.03.18 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4042366 2020.03.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4042333 2020.03.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4042353 2020.03.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4042354 2020.03.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4042355 2020.03.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4042356 2020.03.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 4042357 2020.03.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4042358 2020.03.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4042360 2020.03.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4042361 2020.03.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4042362 2020.03.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4042363 2020.03.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 4042364 2020.03.18 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4042378 2020.02.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4042379 2020.02.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 4042380 2020.02.18 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 3836937 2020.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3836936 2020.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3836938 2020.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3836939 2020.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 3836940 2020.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 3836941 2020.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3836949 2020.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3836935 2020.01.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 3836934 2020.01.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 3836933 2020.01.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 3836932 2020.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3836931 2020.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3836930 2020.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 3836929 2020.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 16 3836928 2020.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 3836927 2020.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 3836942 2020.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 3836943 2020.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 3836962 2020.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3836961 2020.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 3836957 2020.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 3836956 2020.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 3836955 2020.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 3836954 2020.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3836953 2020.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 3836951 2020.01.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3836944 2020.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3836945 2020.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3836946 2020.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 3836947 2020.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 3836948 2020.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3836950 2020.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3796978 2020.01.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 3795788 2020.01.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 8 3795789 2020.01.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3796976 2020.01.05 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3802237 2020.01.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3791499 2020.01.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 3791497 2020.01.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3791496 2020.01.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 3791495 2020.01.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3791494 2020.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 3791493 2020.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3791492 2020.01.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3791491 2020.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3791500 2020.01.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 3791501 2020.01.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3791490 2020.01.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3791507 2020.01.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 3791506 2020.01.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 3791505 2020.01.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 3791504 2020.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 3791502 2020.01.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3791508 2020.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3791509 2020.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 3791510 2020.01.02 mapa