Pełna lista obserwacji drużyny

FabianowoTeam : Joanna Sajnaj


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4935882 2020.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4935883 2020.11.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4935880 2020.11.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4935881 2020.11.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4935879 2020.11.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4935878 2020.11.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4935877 2020.11.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4935876 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4935875 2020.11.21 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4938095 2020.11.21 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4936236 2020.11.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4936237 2020.11.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4936238 2020.11.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4936292 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4922370 2020.11.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4922368 2020.11.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4922369 2020.11.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4922366 2020.11.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4922365 2020.11.15 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4922367 2020.11.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4915927 2020.11.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4915928 2020.11.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4915926 2020.11.13 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4915925 2020.11.13 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 15 4915924 2020.11.13 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4915561 2020.11.13 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4915559 2020.11.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4915560 2020.11.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4915557 2020.11.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4915558 2020.11.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4915555 2020.11.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4915556 2020.11.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4915554 2020.11.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4915553 2020.11.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4915508 2020.11.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 4915505 2020.11.13 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 4915506 2020.11.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4915504 2020.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4915503 2020.11.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4915502 2020.11.13 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 4915507 2020.11.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4915501 2020.11.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4915500 2020.11.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4913901 2020.11.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4913900 2020.11.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4913899 2020.11.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4913898 2020.11.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4913897 2020.11.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4913894 2020.11.12 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 50 4913895 2020.11.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 4913896 2020.11.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4913893 2020.11.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4913892 2020.11.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 18 4909897 2020.11.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4909896 2020.11.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4909895 2020.11.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4909893 2020.11.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4909894 2020.11.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4909892 2020.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4909890 2020.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4909891 2020.11.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4909889 2020.11.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 4909888 2020.11.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 4888025 2020.11.01 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4888024 2020.11.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4888022 2020.11.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4888021 2020.11.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4888020 2020.11.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4888018 2020.11.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 4888017 2020.11.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4888016 2020.11.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4887517 2020.11.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4887515 2020.11.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4887514 2020.11.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4887513 2020.11.01 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4887510 2020.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4887512 2020.11.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4887509 2020.11.01 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4867442 2020.10.24 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 30 4867440 2020.10.24 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 4867439 2020.10.24 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4867441 2020.10.24 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 7 4867438 2020.10.24 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 4867921 2020.10.24 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 4850397 2020.10.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4850395 2020.10.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4850400 2020.10.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4850398 2020.10.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4850391 2020.10.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4850390 2020.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4850392 2020.10.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4850394 2020.10.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4850389 2020.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4850393 2020.10.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4850387 2020.10.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4850386 2020.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4850396 2020.10.17 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 4850388 2020.10.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4850064 2020.10.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4850065 2020.10.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4850066 2020.10.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4850062 2020.10.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4850063 2020.10.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4850060 2020.10.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 4850061 2020.10.17 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 8 4850057 2020.10.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 9 4850058 2020.10.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4850059 2020.10.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4850056 2020.10.17 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 4850055 2020.10.17 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4850793 2020.10.17 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4839572 2020.10.11 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4838062 2020.10.11 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4836758 2020.10.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4839573 2020.10.11 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4839574 2020.10.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4839575 2020.10.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4839576 2020.10.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 4839577 2020.10.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4839578 2020.10.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4839579 2020.10.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4839584 2020.10.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4820515 2020.10.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4820516 2020.10.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4820514 2020.10.04 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4820513 2020.10.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4814704 2020.10.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4814703 2020.10.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4814705 2020.10.03 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4814700 2020.10.03 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4814706 2020.10.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4814699 2020.10.03 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 4814701 2020.10.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4814702 2020.10.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4814698 2020.10.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 4814697 2020.10.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4816382 2020.10.03 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 5 4751806 2020.09.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4751738 2020.09.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4751735 2020.09.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4751734 2020.09.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4751732 2020.09.06 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4751733 2020.09.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4734683 2020.08.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 4734682 2020.08.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4734684 2020.08.30 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4734681 2020.08.30 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4733710 2020.08.30 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4733711 2020.08.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4733726 2020.08.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4733725 2020.08.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4733727 2020.08.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4733724 2020.08.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4733723 2020.08.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4733722 2020.08.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4733720 2020.08.30 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4733721 2020.08.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4733718 2020.08.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4733719 2020.08.30 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4733717 2020.08.30 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4733716 2020.08.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4733715 2020.08.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4733714 2020.08.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4733713 2020.08.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4733712 2020.08.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4733709 2020.08.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4733707 2020.08.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4733708 2020.08.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4733706 2020.08.30 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4733705 2020.08.30 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 8 4733703 2020.08.30 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 4733702 2020.08.30 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4733704 2020.08.30 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4733701 2020.08.30 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 4733700 2020.08.30 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4733699 2020.08.30 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 4733698 2020.08.30 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 4733696 2020.08.30 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4733697 2020.08.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4733695 2020.08.30 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4733694 2020.08.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4733329 2020.08.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4723015 2020.08.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4718440 2020.08.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4718441 2020.08.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4718439 2020.08.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4718437 2020.08.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4718438 2020.08.24 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4718436 2020.08.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4723014 2020.08.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4723013 2020.08.24 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4723012 2020.08.24 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 4720474 2020.08.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4715441 2020.08.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4715440 2020.08.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4715439 2020.08.23 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4715438 2020.08.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4715437 2020.08.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4715436 2020.08.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4715435 2020.08.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4715434 2020.08.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4715433 2020.08.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4715432 2020.08.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4715431 2020.08.23 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4715430 2020.08.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4715429 2020.08.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 4715428 2020.08.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4715427 2020.08.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4715426 2020.08.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4715424 2020.08.23 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 4715425 2020.08.23 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 4715423 2020.08.23 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4710582 2020.08.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4710583 2020.08.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4710584 2020.08.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4699350 2020.08.16 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4699348 2020.08.16 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4699349 2020.08.16 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4699347 2020.08.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4692504 2020.08.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 4692503 2020.08.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4692505 2020.08.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4692502 2020.08.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4692500 2020.08.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4692501 2020.08.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4692499 2020.08.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4692498 2020.08.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4692496 2020.08.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4692497 2020.08.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4692494 2020.08.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 4692495 2020.08.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4691033 2020.08.13 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4691032 2020.08.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4691030 2020.08.13 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4691031 2020.08.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4691029 2020.08.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4691028 2020.08.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4674447 2020.08.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4674445 2020.08.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 4674441 2020.08.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4674442 2020.08.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4674443 2020.08.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4674440 2020.08.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4674439 2020.08.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 4674444 2020.08.05 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4674446 2020.08.05 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4674448 2020.08.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4674449 2020.08.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4674450 2020.08.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4674451 2020.08.05 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4664908 2020.08.01 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4662012 2020.07.31 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 4661921 2020.07.31 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4661903 2020.07.31 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4661902 2020.07.31 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4661865 2020.07.31 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4661867 2020.07.31 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 4661866 2020.07.31 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 4661868 2020.07.31 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4660109 2020.07.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4660108 2020.07.30 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4659975 2020.07.30 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4659974 2020.07.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4659973 2020.07.30 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4657575 2020.07.29 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4657574 2020.07.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4657573 2020.07.29 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 4657572 2020.07.29 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4655710 2020.07.28 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 4655712 2020.07.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4655711 2020.07.28 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 4655713 2020.07.28 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4655709 2020.07.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4655708 2020.07.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4655707 2020.07.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4655706 2020.07.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4655705 2020.07.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4655704 2020.07.28 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 4655703 2020.07.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4655700 2020.07.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4655702 2020.07.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4655701 2020.07.28 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4655699 2020.07.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4648393 2020.07.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4648391 2020.07.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 4648392 2020.07.25 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 7 4648390 2020.07.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4647940 2020.07.24 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4647939 2020.07.24 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 4647937 2020.07.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 4647938 2020.07.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4647936 2020.07.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4643179 2020.07.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4643177 2020.07.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4643178 2020.07.22 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4643176 2020.07.22 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 4643428 2020.07.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4643429 2020.07.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4643430 2020.07.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4641258 2020.07.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4641259 2020.07.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4641257 2020.07.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4641256 2020.07.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4641255 2020.07.21 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 5 4641260 2020.07.21 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4641776 2020.07.21 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4638303 2020.07.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4638095 2020.07.20 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4638093 2020.07.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4638094 2020.07.20 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4638092 2020.07.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4638091 2020.07.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4638090 2020.07.20 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 4639815 2020.07.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 4639816 2020.07.20 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4639817 2020.07.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4639818 2020.07.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4639819 2020.07.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 4639820 2020.07.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4612970 2020.07.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4612968 2020.07.11 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4612967 2020.07.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4612969 2020.07.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4612966 2020.07.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4612965 2020.07.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4612964 2020.07.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4612963 2020.07.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4612962 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 4612675 2020.07.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4612242 2020.07.11 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4611965 2020.07.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4611966 2020.07.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4611963 2020.07.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4611964 2020.07.11 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4611962 2020.07.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4611961 2020.07.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4611960 2020.07.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4611959 2020.07.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4611958 2020.07.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4611956 2020.07.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4611955 2020.07.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4611954 2020.07.11 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4611953 2020.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4611951 2020.07.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4611950 2020.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4611952 2020.07.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4611949 2020.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4611948 2020.07.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4611947 2020.07.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4611945 2020.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4611946 2020.07.11 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4605329 2020.07.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4605258 2020.07.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4605259 2020.07.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4605260 2020.07.08 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4605257 2020.07.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4605253 2020.07.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4605254 2020.07.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4605255 2020.07.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4605251 2020.07.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4605252 2020.07.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4605250 2020.07.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 4 4605249 2020.07.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4605248 2020.07.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4605247 2020.07.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4601811 2020.07.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4601810 2020.07.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4601808 2020.07.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4601807 2020.07.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4601809 2020.07.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4601795 2020.07.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4601794 2020.07.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4601793 2020.07.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4601792 2020.07.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4601791 2020.07.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4601789 2020.07.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4601790 2020.07.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4601785 2020.07.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4601784 2020.07.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4601787 2020.07.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4601782 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4601786 2020.07.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4601783 2020.07.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4601788 2020.07.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4601781 2020.07.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4601780 2020.07.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4601779 2020.07.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4601778 2020.07.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 4601777 2020.07.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4601775 2020.07.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4601774 2020.07.07 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4601776 2020.07.07 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4601773 2020.07.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4585807 2020.07.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4585808 2020.07.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 4585806 2020.07.01 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4582864 2020.06.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4582862 2020.06.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4582861 2020.06.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4582860 2020.06.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4582786 2020.06.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4582785 2020.06.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4582784 2020.06.30 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4582783 2020.06.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4582781 2020.06.30 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4582780 2020.06.30 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 4582782 2020.06.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4573651 2020.06.27 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4573650 2020.06.27 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4573553 2020.06.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4573552 2020.06.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4573550 2020.06.27 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4573551 2020.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4573549 2020.06.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4573548 2020.06.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4573547 2020.06.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4573546 2020.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4573544 2020.06.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 4573545 2020.06.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4573543 2020.06.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4573542 2020.06.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4573541 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4573540 2020.06.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4573446 2020.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4573390 2020.06.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4573389 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4573388 2020.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4573386 2020.06.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4573387 2020.06.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4573385 2020.06.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4573384 2020.06.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4573383 2020.06.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4573381 2020.06.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4573382 2020.06.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4573380 2020.06.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4573379 2020.06.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4572919 2020.06.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4572918 2020.06.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4572917 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4572916 2020.06.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4572915 2020.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4572911 2020.06.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4572910 2020.06.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4572912 2020.06.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4572909 2020.06.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4572908 2020.06.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4572913 2020.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4572906 2020.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4572914 2020.06.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4572907 2020.06.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4572904 2020.06.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4572905 2020.06.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4572902 2020.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4572903 2020.06.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4572901 2020.06.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4572900 2020.06.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4572899 2020.06.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4572572 2020.06.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4572571 2020.06.27 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4572570 2020.06.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4572569 2020.06.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4572567 2020.06.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4572568 2020.06.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4572566 2020.06.27 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4569955 2020.06.26 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4556763 2020.06.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4556755 2020.06.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4556752 2020.06.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4556753 2020.06.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4556751 2020.06.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4556748 2020.06.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4556750 2020.06.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4556749 2020.06.21 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 11 4556746 2020.06.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4556747 2020.06.21 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4556172 2020.06.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4519990 2020.06.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4519988 2020.06.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4519989 2020.06.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4519987 2020.06.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4519986 2020.06.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4519985 2020.06.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4519984 2020.06.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4519982 2020.06.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4519983 2020.06.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4519981 2020.06.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4519979 2020.06.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4519980 2020.06.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4519978 2020.06.12 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4519977 2020.06.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4519976 2020.06.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4519974 2020.06.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4519975 2020.06.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4519973 2020.06.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4519972 2020.06.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4519971 2020.06.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4519970 2020.06.12 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4519969 2020.06.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4519968 2020.06.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4519967 2020.06.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4519966 2020.06.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4519965 2020.06.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4519964 2020.06.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4519963 2020.06.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4519962 2020.06.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4519960 2020.06.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4519961 2020.06.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4519141 2020.06.12 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4519140 2020.06.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4515658 2020.06.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4515604 2020.06.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4515605 2020.06.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4515606 2020.06.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4515602 2020.06.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4515603 2020.06.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 4515600 2020.06.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4515601 2020.06.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4515599 2020.06.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 4 4515598 2020.06.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4515000 2020.06.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4514999 2020.06.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4514998 2020.06.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 4509771 2020.06.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4506451 2020.06.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4506450 2020.06.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4506449 2020.06.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4506448 2020.06.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4506447 2020.06.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4506446 2020.06.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4506445 2020.06.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4506443 2020.06.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4506442 2020.06.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4506444 2020.06.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4506441 2020.06.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 4506440 2020.06.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4506438 2020.06.09 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4506437 2020.06.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4506439 2020.06.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4506435 2020.06.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4506436 2020.06.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4506434 2020.06.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4506433 2020.06.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4506431 2020.06.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4506430 2020.06.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4506432 2020.06.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4492595 2020.06.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4492594 2020.06.06 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4492593 2020.06.06 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4492592 2020.06.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4492591 2020.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4492590 2020.06.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4492589 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4492585 2020.06.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4492584 2020.06.06 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4492588 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4492586 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4492587 2020.06.06 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4492582 2020.06.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4492583 2020.06.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4492581 2020.06.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4492580 2020.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4492579 2020.06.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4492578 2020.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4492577 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4492576 2020.06.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4492574 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4492575 2020.06.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4492573 2020.06.06 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4481943 2020.06.04 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4481945 2020.06.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4481944 2020.06.04 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4481942 2020.06.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4481940 2020.06.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4481938 2020.06.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4481941 2020.06.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4481936 2020.06.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4481939 2020.06.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4481933 2020.06.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4481937 2020.06.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4481934 2020.06.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4481935 2020.06.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4469271 2020.06.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4469272 2020.06.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4469270 2020.06.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4469269 2020.06.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4469268 2020.06.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4469266 2020.06.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4469267 2020.06.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4469265 2020.06.01 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4469264 2020.06.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4469263 2020.06.01 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4469261 2020.06.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4469262 2020.06.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4469260 2020.06.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4469259 2020.06.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4469258 2020.06.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4469257 2020.06.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4469255 2020.06.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4469256 2020.06.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4469253 2020.06.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4469254 2020.06.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4469251 2020.06.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4469252 2020.06.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4469249 2020.06.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4469250 2020.06.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4469248 2020.06.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4469247 2020.06.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4469246 2020.06.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4469245 2020.06.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4469445 2020.06.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4469446 2020.06.01 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4469533 2020.06.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4469995 2020.06.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4464951 2020.05.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4464950 2020.05.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4464952 2020.05.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4464949 2020.05.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4464948 2020.05.31 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4464947 2020.05.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4464946 2020.05.31 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 4464943 2020.05.31 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4464944 2020.05.31 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4464945 2020.05.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4463874 2020.05.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4454072 2020.05.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4454071 2020.05.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4454069 2020.05.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4454070 2020.05.29 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4454067 2020.05.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4454068 2020.05.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4454065 2020.05.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4454066 2020.05.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4438785 2020.05.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4431002 2020.05.24 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4431000 2020.05.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4431001 2020.05.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4429967 2020.05.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4429966 2020.05.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4429965 2020.05.24 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4429964 2020.05.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4429963 2020.05.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4429962 2020.05.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4429961 2020.05.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4429960 2020.05.24 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4429959 2020.05.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4429958 2020.05.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4429957 2020.05.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4429956 2020.05.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4429955 2020.05.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4429954 2020.05.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4429953 2020.05.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4429952 2020.05.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4429951 2020.05.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4429950 2020.05.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4429949 2020.05.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4429948 2020.05.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4429947 2020.05.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 4429946 2020.05.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4429945 2020.05.24 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4429944 2020.05.24 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4429943 2020.05.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4429942 2020.05.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4425659 2020.05.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4425658 2020.05.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4425655 2020.05.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4425657 2020.05.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4425656 2020.05.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4425654 2020.05.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4425653 2020.05.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4425652 2020.05.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4425651 2020.05.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4413384 2020.05.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4413385 2020.05.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4413383 2020.05.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4413381 2020.05.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4413382 2020.05.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4413380 2020.05.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4413379 2020.05.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4413377 2020.05.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4413378 2020.05.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4413376 2020.05.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4413375 2020.05.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4413374 2020.05.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4413372 2020.05.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4413373 2020.05.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4413371 2020.05.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4413370 2020.05.21 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4392813 2020.05.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4392812 2020.05.17 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4392809 2020.05.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4392810 2020.05.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4392811 2020.05.17 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 4 4392808 2020.05.17 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4385276 2020.05.16 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 4385208 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4385207 2020.05.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4385206 2020.05.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4385123 2020.05.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4385122 2020.05.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4385121 2020.05.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4385124 2020.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4385120 2020.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4385118 2020.05.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4385119 2020.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4385117 2020.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4385115 2020.05.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4385116 2020.05.16 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 4385114 2020.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4385113 2020.05.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4385111 2020.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4385112 2020.05.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4385110 2020.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4385108 2020.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4385109 2020.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4385107 2020.05.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4385106 2020.05.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4385105 2020.05.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4385104 2020.05.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4382134 2020.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4382133 2020.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4382132 2020.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4382131 2020.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4382130 2020.05.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4382129 2020.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4382128 2020.05.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4382127 2020.05.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4382126 2020.05.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4382125 2020.05.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4382124 2020.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4382123 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4382122 2020.05.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4382121 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4382120 2020.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4382119 2020.05.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4382118 2020.05.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4382117 2020.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4382116 2020.05.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4382115 2020.05.16 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4382114 2020.05.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4382113 2020.05.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4382112 2020.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4382111 2020.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4382110 2020.05.16 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4354954 2020.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4348482 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4348483 2020.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4348479 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4348480 2020.05.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4348481 2020.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4348478 2020.05.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4348476 2020.05.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4348477 2020.05.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4348474 2020.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4348475 2020.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4348472 2020.05.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4348473 2020.05.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4348471 2020.05.10 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 4348470 2020.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4348469 2020.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4340472 2020.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4340471 2020.05.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4340470 2020.05.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4340469 2020.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4340168 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4340166 2020.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4340167 2020.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4340165 2020.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4340164 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4340163 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4340162 2020.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4340161 2020.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4340160 2020.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4340159 2020.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4340158 2020.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4340156 2020.05.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4340157 2020.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4340155 2020.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4307881 2020.05.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4307882 2020.05.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4307880 2020.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4307879 2020.05.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4307878 2020.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4307875 2020.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4307876 2020.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4307877 2020.05.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4307874 2020.05.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4307873 2020.05.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4305924 2020.05.03 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4305923 2020.05.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4303053 2020.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4303052 2020.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 4303051 2020.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4303050 2020.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4303049 2020.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4303048 2020.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4303047 2020.05.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4303046 2020.05.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4303045 2020.05.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4303044 2020.05.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4303043 2020.05.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4303042 2020.05.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4303041 2020.05.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4303040 2020.05.03 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4303039 2020.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4303038 2020.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4303037 2020.05.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4303036 2020.05.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4303353 2020.05.03 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4303352 2020.05.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4303351 2020.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4303350 2020.05.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4303349 2020.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4303348 2020.05.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4303347 2020.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4303346 2020.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4303345 2020.05.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4303344 2020.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4303343 2020.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4303342 2020.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4303341 2020.05.03 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4303340 2020.05.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4303339 2020.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4303338 2020.05.03 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4291817 2020.05.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4291127 2020.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4291126 2020.05.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4291125 2020.05.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4291124 2020.05.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4291123 2020.05.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4291122 2020.05.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4291121 2020.05.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4291120 2020.05.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4291119 2020.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4291117 2020.05.02 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4291118 2020.05.02 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4291116 2020.05.02 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 4291115 2020.05.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 4284220 2020.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4284218 2020.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4284219 2020.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4284217 2020.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4284216 2020.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4284215 2020.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4284214 2020.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4284213 2020.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4283527 2020.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4283526 2020.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4283525 2020.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4283522 2020.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4283524 2020.05.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4283523 2020.05.01 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4283521 2020.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4283520 2020.05.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4283366 2020.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4283355 2020.05.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4283354 2020.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4283353 2020.05.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4283352 2020.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4283323 2020.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4283322 2020.05.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4283321 2020.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4283319 2020.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4283320 2020.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4283318 2020.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4283317 2020.05.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4283316 2020.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4283315 2020.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4282872 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4288636 2020.05.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4288979 2020.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4243657 2020.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4243656 2020.04.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4243655 2020.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4243405 2020.04.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4243404 2020.04.26 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4243403 2020.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4243401 2020.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4243402 2020.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4243400 2020.04.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4236232 2020.04.25 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4236223 2020.04.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4236231 2020.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4236227 2020.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4236222 2020.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4236226 2020.04.25 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 4 4236230 2020.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4236225 2020.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4236224 2020.04.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4236229 2020.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4236220 2020.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4236219 2020.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4236217 2020.04.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4236221 2020.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4236228 2020.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4236218 2020.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4235550 2020.04.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 4237492 2020.04.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 7 4237497 2020.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4237501 2020.04.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4255451 2020.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4255457 2020.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4255458 2020.04.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4255461 2020.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4288962 2020.04.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4289021 2020.04.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4191205 2020.04.19 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4191203 2020.04.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4191204 2020.04.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4190396 2020.04.19 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4190395 2020.04.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4121524 2020.04.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4085720 2020.03.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4085718 2020.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4085719 2020.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4085717 2020.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4085474 2020.03.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4085471 2020.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4085473 2020.03.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4085472 2020.03.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4085470 2020.03.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4085469 2020.03.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 4085468 2020.03.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4085264 2020.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4085262 2020.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4085263 2020.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4085261 2020.03.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4085260 2020.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4085259 2020.03.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4085257 2020.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4085258 2020.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4085256 2020.03.28 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4085255 2020.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4085254 2020.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4085253 2020.03.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4085252 2020.03.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4055800 2020.03.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4055798 2020.03.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4055799 2020.03.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4055795 2020.03.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4055797 2020.03.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4055796 2020.03.21 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 4055794 2020.03.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4055749 2020.03.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4055747 2020.03.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4055748 2020.03.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4055746 2020.03.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4055745 2020.03.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4055323 2020.03.21 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4055322 2020.03.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4055244 2020.03.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 4055243 2020.03.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4055245 2020.03.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4055242 2020.03.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4055241 2020.03.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4055240 2020.03.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4055239 2020.03.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4055237 2020.03.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4055238 2020.03.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4053660 2020.03.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4053659 2020.03.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4053657 2020.03.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4053656 2020.03.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4053658 2020.03.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4053652 2020.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4053654 2020.03.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4053653 2020.03.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4053655 2020.03.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4053651 2020.03.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4053650 2020.03.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4053649 2020.03.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4040552 2020.03.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4040548 2020.03.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4040551 2020.03.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4040547 2020.03.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4040545 2020.03.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4040549 2020.03.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4040543 2020.03.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4040541 2020.03.18 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4040539 2020.03.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4040546 2020.03.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4040544 2020.03.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4040542 2020.03.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4040538 2020.03.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4040540 2020.03.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4037700 2020.03.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4037699 2020.03.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4022759 2020.03.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4022757 2020.03.15 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4022756 2020.03.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4022549 2020.03.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 4022550 2020.03.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4022336 2020.03.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4022338 2020.03.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4022335 2020.03.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4022334 2020.03.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4022333 2020.03.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4020957 2020.03.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4020956 2020.03.15 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4020955 2020.03.15 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4016379 2020.03.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4016378 2020.03.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4016381 2020.03.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4016117 2020.03.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4016118 2020.03.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4016115 2020.03.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4016114 2020.03.14 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4016113 2020.03.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4016116 2020.03.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4016112 2020.03.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4016111 2020.03.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4016109 2020.03.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4016106 2020.03.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4016107 2020.03.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4016105 2020.03.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4016110 2020.03.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 3995669 2020.03.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3995519 2020.03.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3995518 2020.03.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3995520 2020.03.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 3995517 2020.03.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 3995516 2020.03.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3995515 2020.03.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3995514 2020.03.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3995513 2020.03.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3995512 2020.03.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3995511 2020.03.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3994823 2020.03.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3994824 2020.03.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3994822 2020.03.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 3994825 2020.03.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3994821 2020.03.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3994820 2020.03.08 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 3994819 2020.03.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3994817 2020.03.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3994818 2020.03.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3994816 2020.03.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 3997749 2020.03.08 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 3997750 2020.03.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3982735 2020.03.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3982737 2020.03.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3982734 2020.03.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3982736 2020.03.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3982733 2020.03.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3982732 2020.03.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3982730 2020.03.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3982731 2020.03.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3982729 2020.03.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3982727 2020.03.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3982728 2020.03.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3978339 2020.03.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3978338 2020.03.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3978337 2020.03.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3978336 2020.03.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3978335 2020.03.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3978298 2020.02.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 3978297 2020.02.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3978296 2020.02.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3965199 2020.02.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 3965198 2020.02.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3965197 2020.02.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 3965196 2020.02.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3965195 2020.02.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 3965194 2020.02.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 3965192 2020.02.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 3965193 2020.02.29 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 3965191 2020.02.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3965190 2020.02.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3965188 2020.02.29 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 3965187 2020.02.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3965181 2020.02.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 3965185 2020.02.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3965179 2020.02.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3965178 2020.02.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3965177 2020.02.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3965176 2020.02.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3965175 2020.02.29 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3965186 2020.02.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3965184 2020.02.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3965174 2020.02.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3965183 2020.02.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3965180 2020.02.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3965182 2020.02.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3965173 2020.02.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3965172 2020.02.29 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 3945630 2020.02.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3945631 2020.02.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3945629 2020.02.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3945627 2020.02.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3945628 2020.02.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 3945626 2020.02.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3945624 2020.02.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3945625 2020.02.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3945623 2020.02.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3945622 2020.02.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3945621 2020.02.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 3945620 2020.02.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3945618 2020.02.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3945617 2020.02.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3945616 2020.02.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3945614 2020.02.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3945615 2020.02.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 3928356 2020.02.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3928355 2020.02.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 3928354 2020.02.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3928351 2020.02.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3928350 2020.02.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3928348 2020.02.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3928349 2020.02.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3928347 2020.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3928346 2020.02.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3922057 2020.02.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 3922242 2020.02.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3922234 2020.02.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 3922240 2020.02.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 3922241 2020.02.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3922239 2020.02.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3922233 2020.02.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3922235 2020.02.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3922238 2020.02.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 3922231 2020.02.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3922230 2020.02.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3922236 2020.02.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3922229 2020.02.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3922237 2020.02.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 3922228 2020.02.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3922227 2020.02.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3922232 2020.02.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3907569 2020.02.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3907566 2020.02.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 3907568 2020.02.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3907567 2020.02.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3907564 2020.02.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 3907565 2020.02.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3907563 2020.02.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3907562 2020.02.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3907561 2020.02.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3905385 2020.02.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3905386 2020.02.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3905383 2020.02.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 3905384 2020.02.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3905382 2020.02.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3901729 2020.02.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3901222 2020.02.08 mapa