Pełna lista obserwacji drużyny

Częstochowska Grupa OTOP : Marcin Borowik


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4941860 2020.11.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 12 4941861 2020.11.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4928092 2020.11.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4928093 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4918767 2020.11.14 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4918763 2020.11.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4918762 2020.11.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4918765 2020.11.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4918766 2020.11.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4918760 2020.11.14 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4918764 2020.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4918761 2020.11.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4918759 2020.11.14 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4918757 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4918758 2020.11.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4899768 2020.11.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4899767 2020.11.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4899765 2020.11.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 4899766 2020.11.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4888095 2020.11.01 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4888094 2020.11.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4888093 2020.11.01 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 4888092 2020.11.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4888091 2020.11.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4888089 2020.11.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4888090 2020.11.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4888088 2020.11.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4888087 2020.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4888086 2020.11.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4888085 2020.10.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4888084 2020.10.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4878548 2020.10.27 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4878546 2020.10.27 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4878545 2020.10.27 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4878547 2020.10.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4876739 2020.10.27 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4876734 2020.10.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4874401 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4874402 2020.10.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4872183 2020.10.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 350 4872184 2020.10.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4872181 2020.10.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4872182 2020.10.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4872180 2020.10.25 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4872177 2020.10.25 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4872176 2020.10.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 45 4872178 2020.10.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 22 4872175 2020.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4872179 2020.10.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4872173 2020.10.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 116 4872174 2020.10.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4872172 2020.10.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4872171 2020.10.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 11 4872170 2020.10.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4872168 2020.10.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4872167 2020.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 4872169 2020.10.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 4872166 2020.10.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4872165 2020.10.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 4872164 2020.10.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 25 4871488 2020.10.25 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4871487 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4871435 2020.10.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4871434 2020.10.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 4871432 2020.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4871430 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4871428 2020.10.25 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4871431 2020.10.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4871429 2020.10.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4871425 2020.10.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4871422 2020.10.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4871423 2020.10.25 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 4871421 2020.10.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4871420 2020.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4871426 2020.10.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4871424 2020.10.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 4871418 2020.10.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4871419 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4871417 2020.10.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 9 4871427 2020.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4871416 2020.10.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4871451 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4871449 2020.10.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4871450 2020.10.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4871447 2020.10.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4871446 2020.10.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4871448 2020.10.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4871445 2020.10.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4871444 2020.10.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4871443 2020.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4871441 2020.10.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 25 4871442 2020.10.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4871440 2020.10.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4871438 2020.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4871437 2020.10.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4871439 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4871436 2020.10.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4871415 2020.10.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4871414 2020.10.25 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4871412 2020.10.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4871411 2020.10.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4871413 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 4871409 2020.10.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4871410 2020.10.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4871408 2020.10.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4871407 2020.10.25 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4871406 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4871404 2020.10.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4871403 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4871405 2020.10.25 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4871401 2020.10.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4871402 2020.10.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4871400 2020.10.25 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4865002 2020.10.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4865003 2020.10.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4859384 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4859385 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4859383 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4859382 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4859381 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4859380 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4859379 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4859378 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4859377 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4859376 2020.10.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4859375 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4859373 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4859374 2020.10.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4859372 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4859371 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4859370 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4859369 2020.10.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 4859368 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4859367 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4859366 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4859365 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4859364 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4859363 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4859362 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4859361 2020.10.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4859360 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4859359 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4859355 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4859353 2020.10.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4859357 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4859356 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4859358 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4859352 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4859354 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4859351 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4859350 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4859348 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4859349 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4859347 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4859344 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4859345 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4859346 2020.10.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4859343 2020.10.18 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4853453 2020.10.18 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4853018 2020.10.18 mapa
bardzo rzadki krzyżodziób sosnowy, Loxia pytyopsittacus 1 4852500 2020.10.18 mapa
bardzo rzadki świstunka złotawa, Phylloscopus proregulus 1 4851035 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 4850830 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 1 4849763 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 6 4849764 2020.10.17 mapa
rzadki alka, Alca torda 1 4849665 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki krzyżodziób sosnowy, Loxia pytyopsittacus 1 4849638 2020.10.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4849617 2020.10.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 4849616 2020.10.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4849615 2020.10.17 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 35 4849614 2020.10.17 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4849604 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki świstunka brunatna, Phylloscopus fuscatus 1 4848664 2020.10.16 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 4848698 2020.10.16 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 25 4848662 2020.10.16 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4848766 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4848661 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4848663 2020.10.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4848660 2020.10.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4848659 2020.10.16 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4848656 2020.10.16 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4848655 2020.10.16 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4848654 2020.10.16 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 4848658 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4848653 2020.10.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4848652 2020.10.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4848657 2020.10.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 60 4848648 2020.10.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 4848647 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4848650 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4848649 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4848646 2020.10.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 4848651 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4848645 2020.10.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4848643 2020.10.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4848644 2020.10.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4839157 2020.10.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4839159 2020.10.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4839158 2020.10.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4812745 2020.10.03 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4812746 2020.10.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4812744 2020.10.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4812743 2020.10.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 120 4812742 2020.09.30 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 4803103 2020.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 127 4802741 2020.09.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4800277 2020.09.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4800278 2020.09.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4766881 2020.09.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4766880 2020.09.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4766878 2020.09.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4766879 2020.09.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4766877 2020.09.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4766876 2020.09.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4766875 2020.09.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4759899 2020.09.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4759896 2020.09.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4759898 2020.09.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4759897 2020.09.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 4741676 2020.08.31 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4735567 2020.08.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4735568 2020.08.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 4735569 2020.08.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 11 4735565 2020.08.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 4735566 2020.08.30 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4735564 2020.08.30 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4735561 2020.08.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4735563 2020.08.30 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4735560 2020.08.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4735562 2020.08.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4735558 2020.08.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4735555 2020.08.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 9 4735556 2020.08.30 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4735553 2020.08.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4735557 2020.08.30 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4735550 2020.08.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4735551 2020.08.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4735554 2020.08.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 4735549 2020.08.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4735559 2020.08.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 4735552 2020.08.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4732347 2020.08.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 4732345 2020.08.29 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4732346 2020.08.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4732343 2020.08.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4732344 2020.08.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4721298 2020.08.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4720488 2020.08.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4720486 2020.08.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4720487 2020.08.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4719654 2020.08.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4719653 2020.08.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4719651 2020.08.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4719650 2020.08.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4719652 2020.08.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4719648 2020.08.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4719649 2020.08.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 22 4719647 2020.08.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4719645 2020.08.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4719646 2020.08.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4719644 2020.08.24 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4719639 2020.08.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4719641 2020.08.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4719640 2020.08.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4719642 2020.08.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4719638 2020.08.24 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4719643 2020.08.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4719637 2020.08.24 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4718596 2020.08.24 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4718282 2020.08.24 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4718281 2020.08.24 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 4718139 2020.08.23 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4715309 2020.08.23 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4715282 2020.08.23 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4715280 2020.08.23 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4715281 2020.08.23 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4715279 2020.08.23 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4713629 2020.08.22 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 4713626 2020.08.22 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4713625 2020.08.22 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4713628 2020.08.22 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4713623 2020.08.22 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 4713627 2020.08.22 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 4713630 2020.08.22 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4713631 2020.08.22 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4713624 2020.08.22 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4713621 2020.08.22 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4713622 2020.08.22 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 4713620 2020.08.22 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4713617 2020.08.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4713619 2020.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4713616 2020.08.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4713618 2020.08.22 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4702506 2020.08.09 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4683017 2020.08.09 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4683016 2020.08.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 4683015 2020.08.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4682045 2020.08.09 mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 4682044 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4682043 2020.08.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4682042 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4682040 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4682041 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4682039 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4682037 2020.08.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4682038 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4682036 2020.08.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 4682035 2020.08.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4626728 2020.07.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4606838 2020.07.07 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4601768 2020.07.05 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4551530 2020.06.20 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4551531 2020.06.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4527734 2020.06.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4527735 2020.06.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4527733 2020.06.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4527732 2020.06.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4527731 2020.06.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4527730 2020.06.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4527729 2020.06.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4527728 2020.06.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4527727 2020.06.13 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4522450 2020.06.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4522448 2020.06.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4522449 2020.06.12 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4522444 2020.06.12 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4522445 2020.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4522443 2020.06.12 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4522447 2020.06.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4522442 2020.06.12 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4522446 2020.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4522441 2020.06.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4522440 2020.06.12 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4522439 2020.06.12 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4522438 2020.06.12 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 4522437 2020.06.12 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 4516071 2020.06.11 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4511202 2020.06.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4511203 2020.06.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4509654 2020.06.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4509653 2020.06.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4509652 2020.06.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 4509650 2020.06.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4509651 2020.06.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4509670 2020.06.09 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4509669 2020.06.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 90 4509668 2020.06.09 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4509667 2020.06.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4509666 2020.06.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4509665 2020.06.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4509664 2020.06.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4509663 2020.06.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4509662 2020.06.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4509661 2020.06.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4509660 2020.06.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4509659 2020.06.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4509657 2020.06.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4509658 2020.06.09 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4509656 2020.06.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4509655 2020.06.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4509647 2020.06.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4509649 2020.06.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4509648 2020.06.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4509646 2020.06.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4509645 2020.06.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4509644 2020.06.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4509642 2020.06.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4509643 2020.06.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4509641 2020.06.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4509640 2020.06.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4509639 2020.06.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4509638 2020.06.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4509637 2020.06.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4509636 2020.06.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4509635 2020.06.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4509634 2020.06.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4509632 2020.06.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4509633 2020.06.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4509631 2020.06.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4509630 2020.06.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4509629 2020.06.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4509628 2020.06.09 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4509627 2020.06.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4509626 2020.06.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4509625 2020.06.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4509624 2020.06.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4509623 2020.06.09 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4509622 2020.06.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4509620 2020.06.09 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4509619 2020.06.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4509621 2020.06.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4509618 2020.06.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4504474 2020.06.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4504472 2020.06.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4504471 2020.06.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4504473 2020.06.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4504469 2020.06.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4504470 2020.06.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4504467 2020.06.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4504468 2020.06.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4504466 2020.06.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4504465 2020.06.08 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 8 4504464 2020.06.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4504463 2020.06.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4504462 2020.06.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4504461 2020.06.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4504460 2020.06.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4504459 2020.06.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4504458 2020.06.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4504457 2020.06.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4504456 2020.06.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4504455 2020.06.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4504452 2020.06.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4504454 2020.06.08 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4504451 2020.06.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4504450 2020.06.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4504449 2020.06.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4504453 2020.06.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4504448 2020.06.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4504447 2020.06.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4504446 2020.06.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4504445 2020.06.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4504444 2020.06.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4504443 2020.06.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4504442 2020.06.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4504439 2020.06.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4504441 2020.06.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4504440 2020.06.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4504438 2020.06.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4504437 2020.06.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4504435 2020.06.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4504434 2020.06.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4504436 2020.06.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4504433 2020.06.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4504432 2020.06.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4504431 2020.06.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4504428 2020.06.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4504427 2020.06.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4504430 2020.06.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4504429 2020.06.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4504426 2020.06.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4504425 2020.06.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4504424 2020.06.08 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4504422 2020.06.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4504421 2020.06.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4504419 2020.06.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4504423 2020.06.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4504420 2020.06.08 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4504417 2020.06.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4504418 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4498763 2020.06.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 4498762 2020.06.07 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4498761 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4498760 2020.06.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4498759 2020.06.07 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4498758 2020.06.07 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4498757 2020.06.07 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4498755 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4498756 2020.06.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 4498749 2020.06.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4498748 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4498747 2020.06.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4498745 2020.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4498754 2020.06.07 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4498753 2020.06.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4498746 2020.06.07 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4498752 2020.06.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4498744 2020.06.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4498751 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4498750 2020.06.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4498743 2020.06.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4498742 2020.06.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4498739 2020.06.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4498741 2020.06.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4498738 2020.06.07 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4498740 2020.06.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4498737 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4498735 2020.06.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4498734 2020.06.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4498733 2020.06.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4498736 2020.06.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4498732 2020.06.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4498731 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4498730 2020.06.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4498729 2020.06.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4498727 2020.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4498728 2020.06.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4498726 2020.06.07 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4494956 2020.06.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4494958 2020.06.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4494957 2020.06.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4494953 2020.06.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4494954 2020.06.07 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4494952 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4494950 2020.06.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4494951 2020.06.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4494949 2020.06.07 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4494948 2020.06.07 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4494947 2020.06.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4494946 2020.06.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4494945 2020.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4494944 2020.06.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4494942 2020.06.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4494943 2020.06.07 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4494940 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4494939 2020.06.07 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 4494941 2020.06.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 4494938 2020.06.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4494937 2020.06.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4494936 2020.06.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4492474 2020.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4492471 2020.06.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4492470 2020.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4492469 2020.06.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 8 4492468 2020.06.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4492467 2020.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4492473 2020.06.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4492466 2020.06.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4492465 2020.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4492464 2020.06.06 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4491650 2020.06.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4491648 2020.06.06 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 4491645 2020.06.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4491644 2020.06.06 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4491643 2020.06.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4491641 2020.06.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4491637 2020.06.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4491638 2020.06.06 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4491659 2020.06.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4491660 2020.06.06 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4491658 2020.06.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4491657 2020.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4491656 2020.06.06 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4491654 2020.06.06 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 4492472 2020.06.06 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4491655 2020.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 4491653 2020.06.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4491652 2020.06.06 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4491651 2020.06.06 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4491649 2020.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4491647 2020.06.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4491646 2020.06.06 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4491642 2020.06.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4491640 2020.06.06 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4491639 2020.06.06 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4491630 2020.06.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4491628 2020.06.06 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4491624 2020.06.06 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4491629 2020.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4491627 2020.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4491626 2020.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4491625 2020.06.06 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4491623 2020.06.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4491622 2020.06.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4491619 2020.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4491618 2020.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4491620 2020.06.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4491621 2020.06.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4491616 2020.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4491617 2020.06.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4491615 2020.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4491614 2020.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4491613 2020.06.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4491608 2020.06.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4491612 2020.06.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4491606 2020.06.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4491607 2020.06.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4491604 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4491605 2020.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4491611 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4491603 2020.06.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4491610 2020.06.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4491609 2020.06.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4491600 2020.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4491601 2020.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4491602 2020.06.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4491599 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 4488448 2020.06.04 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4466058 2020.05.31 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4465623 2020.05.31 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4465622 2020.05.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4465624 2020.05.29 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 8 4448602 2020.05.27 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 4431420 2020.05.24 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4431422 2020.05.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4431418 2020.05.24 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4431419 2020.05.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4431416 2020.05.24 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4431417 2020.05.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 4431415 2020.05.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 70 4431423 2020.05.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4431413 2020.05.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4431412 2020.05.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4431411 2020.05.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4431409 2020.05.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 4431408 2020.05.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4431421 2020.05.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4431414 2020.05.24 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4431407 2020.05.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4431406 2020.05.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4431410 2020.05.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4431404 2020.05.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 24 4431405 2020.05.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4431403 2020.05.24 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4431401 2020.05.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4431402 2020.05.24 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4431400 2020.05.24 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4431399 2020.05.24 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4431398 2020.05.24 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4431397 2020.05.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4394613 2020.05.17 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4394612 2020.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4394610 2020.05.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4394609 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4394608 2020.05.17 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4394611 2020.05.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4394607 2020.05.17 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4394605 2020.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4394606 2020.05.17 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4394602 2020.05.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4394604 2020.05.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4394603 2020.05.17 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4393811 2020.05.17 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4393805 2020.05.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 18 4393812 2020.05.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4393804 2020.05.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4393807 2020.05.17 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4393819 2020.05.17 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4393827 2020.05.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4393830 2020.05.17 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4393815 2020.05.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4393814 2020.05.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4393809 2020.05.17 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4393817 2020.05.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4393803 2020.05.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4393801 2020.05.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4393806 2020.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4393799 2020.05.17 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4393796 2020.05.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4393829 2020.05.17 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4393828 2020.05.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4393792 2020.05.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4393798 2020.05.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4393795 2020.05.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4393791 2020.05.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4393794 2020.05.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4393790 2020.05.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4393793 2020.05.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4393789 2020.05.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4393787 2020.05.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4393785 2020.05.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4393786 2020.05.17 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4393784 2020.05.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4393788 2020.05.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4393783 2020.05.17 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4393782 2020.05.17 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4393781 2020.05.17 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 4393780 2020.05.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4393832 2020.05.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4393823 2020.05.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4393826 2020.05.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4393825 2020.05.17 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4393821 2020.05.17 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4393820 2020.05.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4393822 2020.05.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4393818 2020.05.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4393831 2020.05.17 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4393816 2020.05.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4393813 2020.05.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4393810 2020.05.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4393808 2020.05.17 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4393800 2020.05.17 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4393802 2020.05.17 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4393797 2020.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4393779 2020.05.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4393778 2020.05.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4393776 2020.05.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4393777 2020.05.17 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4393775 2020.05.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4393774 2020.05.17 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4393772 2020.05.17 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4393771 2020.05.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4393773 2020.05.17 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4393770 2020.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4393769 2020.05.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4393768 2020.05.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4393767 2020.05.17 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4393765 2020.05.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4393766 2020.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4393764 2020.05.17 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4369742 2020.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4369741 2020.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4369740 2020.05.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4369738 2020.05.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4369739 2020.05.13 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4369737 2020.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4369736 2020.05.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4369735 2020.05.13 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4369734 2020.05.13 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4368740 2020.05.13 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4365401 2020.05.12 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4365400 2020.05.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4361603 2020.05.11 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4361602 2020.05.11 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4361601 2020.05.11 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4361600 2020.05.11 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 4361599 2020.05.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4350710 2020.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4350711 2020.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4350708 2020.05.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4350709 2020.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4350706 2020.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4350705 2020.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4350704 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4350703 2020.05.10 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4350707 2020.05.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4350701 2020.05.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4350702 2020.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 4350698 2020.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4350699 2020.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 45 4350697 2020.05.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4350700 2020.05.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4350696 2020.05.10 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 8 4350694 2020.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4350695 2020.05.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 4350693 2020.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4350692 2020.05.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4350691 2020.05.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 9 4350690 2020.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4350689 2020.05.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4350688 2020.05.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4350687 2020.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4350686 2020.05.10 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4350685 2020.05.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4350683 2020.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4350684 2020.05.10 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4350681 2020.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4350680 2020.05.10 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4350682 2020.05.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4341853 2020.05.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4341852 2020.05.09 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4341870 2020.05.09 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 4341868 2020.05.09 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4341869 2020.05.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4341867 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4341866 2020.05.09 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 4341864 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4341865 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 4341862 2020.05.09 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4341863 2020.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4341861 2020.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4341860 2020.05.09 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4341859 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4341857 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4341858 2020.05.09 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4341854 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4341856 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 7 4341851 2020.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4341850 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4341848 2020.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4341849 2020.05.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 9 4341847 2020.05.09 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4341845 2020.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4341846 2020.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4341844 2020.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4341843 2020.05.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4341842 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4341841 2020.05.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4341839 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4341840 2020.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 25 4341838 2020.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4341836 2020.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4341837 2020.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 4335461 2020.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 4335462 2020.05.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4334701 2020.05.08 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4334702 2020.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4324422 2020.05.06 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4324423 2020.05.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4324421 2020.05.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4324420 2020.05.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4312914 2020.05.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4312913 2020.05.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 4312915 2020.05.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4302886 2020.05.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4302885 2020.05.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4302882 2020.05.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4302883 2020.05.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4302884 2020.05.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4302542 2020.05.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4302541 2020.05.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4302543 2020.05.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4302540 2020.05.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4302539 2020.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4302538 2020.05.03 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4302536 2020.05.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4302535 2020.05.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4275209 2020.04.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4275167 2020.04.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4275163 2020.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4275161 2020.04.30 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4275158 2020.04.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4275159 2020.04.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 16 4275155 2020.04.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4275157 2020.04.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4275154 2020.04.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4275156 2020.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4275152 2020.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4275153 2020.04.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4275151 2020.04.30 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4275150 2020.04.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4275177 2020.04.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4275178 2020.04.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4275176 2020.04.30 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4275175 2020.04.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 23 4275173 2020.04.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4275172 2020.04.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4275169 2020.04.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 4275174 2020.04.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4275168 2020.04.30 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4275171 2020.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4275170 2020.04.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4275166 2020.04.30 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4275164 2020.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4275165 2020.04.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4275162 2020.04.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4275160 2020.04.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4275145 2020.04.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4275139 2020.04.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4275138 2020.04.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4275137 2020.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4275140 2020.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4275144 2020.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4275141 2020.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4275136 2020.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4275143 2020.04.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4275147 2020.04.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4275146 2020.04.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4275142 2020.04.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4275149 2020.04.30 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4275148 2020.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4275135 2020.04.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4275134 2020.04.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4268517 2020.04.29 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4268516 2020.04.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 4263304 2020.04.27 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4263302 2020.04.27 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4263303 2020.04.26 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4263301 2020.04.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4220941 2020.04.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4220942 2020.04.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4219848 2020.04.23 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 6 4219531 2020.04.23 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4223355 2020.04.23 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4223352 2020.04.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4218626 2020.04.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4218623 2020.04.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4218621 2020.04.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4218619 2020.04.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4218616 2020.04.23 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4225683 2020.04.22 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4207839 2020.04.21 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4207162 2020.04.21 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4204090 2020.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4202942 2020.04.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4202941 2020.04.20 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4202940 2020.04.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4202938 2020.04.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4202939 2020.04.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4202936 2020.04.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4202937 2020.04.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4202934 2020.04.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4202935 2020.04.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4202933 2020.04.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4202931 2020.04.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4202930 2020.04.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4202932 2020.04.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4202929 2020.04.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4202928 2020.04.20 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4202927 2020.04.20 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4192405 2020.04.19 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4192403 2020.04.19 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4192404 2020.04.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4185672 2020.04.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4185341 2020.04.18 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4185339 2020.04.18 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4185337 2020.04.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4185338 2020.04.18 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4185335 2020.04.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4208985 2020.04.18 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4185333 2020.04.18 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4185336 2020.04.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4185334 2020.04.18 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4185332 2020.04.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4185331 2020.04.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4185329 2020.04.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4185330 2020.04.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4185326 2020.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4185328 2020.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4185327 2020.04.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4185325 2020.04.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4185324 2020.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4185323 2020.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4185321 2020.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4185322 2020.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4185320 2020.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4185319 2020.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4185318 2020.04.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4185317 2020.04.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4180730 2020.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4180728 2020.04.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4180729 2020.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4180731 2020.04.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4180727 2020.04.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4180725 2020.04.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 4180726 2020.04.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4180724 2020.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4180723 2020.04.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4180720 2020.04.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4180722 2020.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4180721 2020.04.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4180719 2020.04.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4178960 2020.04.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4178959 2020.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4178958 2020.04.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4178957 2020.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4178955 2020.04.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4178956 2020.04.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4178976 2020.04.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4178975 2020.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4178974 2020.04.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4178971 2020.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 4178972 2020.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4178973 2020.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 4178970 2020.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4178969 2020.04.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4178968 2020.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4178967 2020.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 4178966 2020.04.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4178964 2020.04.17 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4178963 2020.04.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4178962 2020.04.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4178965 2020.04.17 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4178961 2020.04.17 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4175809 2020.04.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4175783 2020.04.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4175781 2020.04.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4175782 2020.04.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4173967 2020.04.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4173964 2020.04.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4173965 2020.04.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4173966 2020.04.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4173963 2020.04.16 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4173962 2020.04.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4173960 2020.04.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4173961 2020.04.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 126 4173959 2020.04.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4173958 2020.04.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4173956 2020.04.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4173957 2020.04.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4173955 2020.04.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4173954 2020.04.16 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4173953 2020.04.16 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 4173952 2020.04.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4173950 2020.04.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 4173951 2020.04.16 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4173949 2020.04.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 23 4173947 2020.04.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4173948 2020.04.16 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4173946 2020.04.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4173944 2020.04.16 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4173938 2020.04.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4173941 2020.04.16 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4173943 2020.04.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4173937 2020.04.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4173945 2020.04.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 4173939 2020.04.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4173936 2020.04.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4173942 2020.04.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4173940 2020.04.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4169979 2020.04.15 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4169978 2020.04.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4169977 2020.04.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4169955 2020.04.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 4169957 2020.04.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4169958 2020.04.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4169954 2020.04.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4169951 2020.04.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4169959 2020.04.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 29 4169953 2020.04.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4169952 2020.04.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 28 4169949 2020.04.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4169947 2020.04.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4169950 2020.04.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4169948 2020.04.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4169946 2020.04.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4169944 2020.04.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4169945 2020.04.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4169973 2020.04.15 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4169974 2020.04.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4169970 2020.04.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4169975 2020.04.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4169972 2020.04.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4169968 2020.04.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4169971 2020.04.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4169966 2020.04.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4169969 2020.04.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4169967 2020.04.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4169965 2020.04.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4169964 2020.04.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4169963 2020.04.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4169962 2020.04.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 12 4169961 2020.04.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4169960 2020.04.15 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4169938 2020.04.15 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4169939 2020.04.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4169940 2020.04.15 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4169942 2020.04.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4169941 2020.04.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4169943 2020.04.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4169937 2020.04.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4169933 2020.04.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4169936 2020.04.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4169934 2020.04.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4169935 2020.04.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4169932 2020.04.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4169930 2020.04.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4169931 2020.04.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4169929 2020.04.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4169928 2020.04.15 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4166758 2020.04.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4163425 2020.04.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4163424 2020.04.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4163423 2020.04.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4161211 2020.04.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4161209 2020.04.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4161208 2020.04.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4161210 2020.04.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4161100 2020.04.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4161097 2020.04.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4161099 2020.04.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4161094 2020.04.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4161093 2020.04.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4161098 2020.04.13 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4161096 2020.04.13 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4161092 2020.04.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4161101 2020.04.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 70 4161095 2020.04.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4161091 2020.04.13 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4161089 2020.04.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4161113 2020.04.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4161116 2020.04.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4161117 2020.04.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4161115 2020.04.13 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4161111 2020.04.13 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4161114 2020.04.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 4161112 2020.04.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4161107 2020.04.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4161106 2020.04.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4161109 2020.04.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4161108 2020.04.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4161104 2020.04.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4161103 2020.04.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4161110 2020.04.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4161102 2020.04.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4161105 2020.04.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4161086 2020.04.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4161087 2020.04.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4161083 2020.04.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4161081 2020.04.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4161080 2020.04.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4161090 2020.04.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4161088 2020.04.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4161078 2020.04.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4161084 2020.04.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4161082 2020.04.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4161076 2020.04.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4161085 2020.04.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4161075 2020.04.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4161077 2020.04.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4161074 2020.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4161079 2020.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4155857 2020.04.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4155856 2020.04.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4155870 2020.04.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4155872 2020.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 4155873 2020.04.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4155871 2020.04.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4155866 2020.04.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4155869 2020.04.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4155868 2020.04.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4155864 2020.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4155867 2020.04.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4155863 2020.04.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4155865 2020.04.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4155861 2020.04.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4155862 2020.04.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4155860 2020.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 4155858 2020.04.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4155859 2020.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 4155163 2020.04.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4155179 2020.04.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4155178 2020.04.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4155177 2020.04.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4155176 2020.04.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4155175 2020.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4155174 2020.04.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4155173 2020.04.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4155171 2020.04.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4155169 2020.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4155172 2020.04.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4155170 2020.04.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4155168 2020.04.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4155167 2020.04.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4155166 2020.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4155165 2020.04.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4155164 2020.04.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4155162 2020.04.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4155161 2020.04.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4155160 2020.04.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4155158 2020.04.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4155159 2020.04.12 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4155155 2020.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 4155157 2020.04.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4155156 2020.04.12 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4155154 2020.04.12 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4155153 2020.04.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4155151 2020.04.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 10 4155152 2020.04.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4155150 2020.04.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4155149 2020.04.12 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4155148 2020.04.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4155147 2020.04.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4154463 2020.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 4154460 2020.04.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4154462 2020.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4154461 2020.04.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4151328 2020.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4151327 2020.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4151326 2020.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4151324 2020.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4151325 2020.04.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4151322 2020.04.11 mapa