Pełna lista obserwacji drużyny

Kujawy Michał Piotrowski : Michał Piotrowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 3839743 2020.01.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 3802583 2020.01.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 3800777 2020.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 3800778 2020.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 3800775 2020.01.06 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 3800776 2020.01.06 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 3 3800774 2020.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3800891 2020.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 3800892 2020.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3800889 2020.01.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 3800893 2020.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3800890 2020.01.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 3800894 2020.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3800888 2020.01.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 45 3800895 2020.01.06 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 3792712 2020.01.05 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 3792711 2020.01.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3791254 2020.01.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3791253 2020.01.04 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 3791252 2020.01.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 3791242 2020.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3791240 2020.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3791239 2020.01.04 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 3789124 2020.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3791241 2020.01.04 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 480 3791243 2020.01.01 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 3791245 2020.01.01 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 3791244 2020.01.01 mapa