Pełna lista obserwacji drużyny

Kujawy Michał Piotrowski : Michał Piotrowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4929425 2020.11.15 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4929424 2020.11.15 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4929439 2020.11.13 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 4929437 2020.11.11 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 4929438 2020.11.08 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4929427 2020.11.08 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 4 4929426 2020.11.08 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4842547 2020.10.11 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4842546 2020.10.10 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4770464 2020.09.13 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 12 4736372 2020.08.30 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 4728045 2020.08.28 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4725880 2020.08.26 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4725882 2020.08.26 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4725879 2020.08.26 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 4725878 2020.08.26 mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 4725877 2020.08.26 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4725881 2020.08.26 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4726457 2020.08.25 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4718344 2020.08.23 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 4713952 2020.08.22 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4746946 2020.07.18 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4746950 2020.06.13 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 4746949 2020.05.10 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 4746948 2020.04.26 mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 4746947 2020.03.09 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 3839743 2020.01.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 3802583 2020.01.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 3800777 2020.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 3800778 2020.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 3800775 2020.01.06 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 3800776 2020.01.06 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 3 3800774 2020.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3800889 2020.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3800890 2020.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3800888 2020.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3800891 2020.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 3800892 2020.01.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 3800893 2020.01.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 3800894 2020.01.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 45 3800895 2020.01.06 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 3792712 2020.01.05 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 3792711 2020.01.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3791254 2020.01.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3791253 2020.01.04 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 3791252 2020.01.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 3791242 2020.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3791240 2020.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3791239 2020.01.04 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 3789124 2020.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3791241 2020.01.04 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 3791244 2020.01.01 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 3791245 2020.01.01 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 480 3791243 2020.01.01 mapa