Pełna lista obserwacji drużyny

Adam Pyzik : Adam Pyzik


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 4860473 2020.10.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 4860475 2020.10.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 60 4860476 2020.10.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4860477 2020.10.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4860478 2020.10.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 45 4860481 2020.10.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4860482 2020.10.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4860483 2020.10.19 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 4860484 2020.10.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4860485 2020.10.19 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4697240 2020.08.15 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 4697241 2020.08.15 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4697242 2020.08.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 17 4697243 2020.08.15 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 4697244 2020.08.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4697245 2020.08.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4697246 2020.08.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 9 4697247 2020.08.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4697248 2020.08.15 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4697249 2020.08.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 4697250 2020.08.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4697251 2020.08.15 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4697252 2020.08.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4697253 2020.08.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 37 4697254 2020.08.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4697255 2020.08.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4697256 2020.08.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 67 4697257 2020.08.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4697258 2020.08.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4697259 2020.08.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4697260 2020.08.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 4697261 2020.08.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 11 4697262 2020.08.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4697263 2020.08.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4697264 2020.08.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4697265 2020.08.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4697266 2020.08.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4697267 2020.08.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4697268 2020.08.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4697269 2020.08.15 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4697347 2020.08.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4697348 2020.08.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4697349 2020.08.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 4697350 2020.08.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 4697351 2020.08.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4697352 2020.08.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 36 4697355 2020.08.15 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4697356 2020.08.15 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4697357 2020.08.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4697358 2020.08.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4697360 2020.08.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4697361 2020.08.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 4697362 2020.08.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4697363 2020.08.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 4697365 2020.08.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 350 4697366 2020.08.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4697367 2020.08.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 4697368 2020.08.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 90 4697369 2020.08.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4697370 2020.08.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 4697371 2020.08.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 4697372 2020.08.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4697373 2020.08.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4697374 2020.08.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4697375 2020.08.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 250 4697412 2020.08.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4697413 2020.08.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4697414 2020.08.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4697415 2020.08.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4697416 2020.08.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4697417 2020.08.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4697418 2020.08.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4697419 2020.08.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4697420 2020.08.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4697421 2020.08.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4693355 2020.08.13 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4692731 2020.08.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 9 4692732 2020.08.13 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 4692794 2020.08.13 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4692795 2020.08.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4692796 2020.08.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4692797 2020.08.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4692798 2020.08.13 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4692799 2020.08.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4692800 2020.08.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4692801 2020.08.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4692802 2020.08.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 18 4692803 2020.08.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4692804 2020.08.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4692805 2020.08.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 4692806 2020.08.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 4692807 2020.08.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 4692808 2020.08.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 138 4692809 2020.08.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4692810 2020.08.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4692811 2020.08.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4692812 2020.08.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4692813 2020.08.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4692814 2020.08.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4692815 2020.08.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4692816 2020.08.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4692817 2020.08.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 4692818 2020.08.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4692819 2020.08.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 4692820 2020.08.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4692821 2020.08.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4692823 2020.08.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 4692824 2020.08.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4692825 2020.08.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4692826 2020.08.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4606658 2020.07.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4606659 2020.07.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4606660 2020.07.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4606661 2020.07.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4606662 2020.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4606663 2020.07.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4606664 2020.07.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4606665 2020.07.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4606666 2020.07.05 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4606667 2020.07.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4606668 2020.07.05 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4606669 2020.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4606670 2020.07.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4606671 2020.07.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 24 4606672 2020.07.05 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4606673 2020.07.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4606674 2020.07.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4606675 2020.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4606676 2020.07.05 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4606677 2020.07.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4606678 2020.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4606679 2020.07.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4606680 2020.07.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4606681 2020.07.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 140 4606682 2020.07.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4606683 2020.07.05 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 6 4606684 2020.07.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4606685 2020.07.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 4606686 2020.07.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 18 4606687 2020.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4606688 2020.07.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4606689 2020.07.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4606690 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4606691 2020.07.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4606692 2020.07.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4606729 2020.07.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 33 4606730 2020.07.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4606731 2020.07.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4606732 2020.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 4606733 2020.07.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 112 4606734 2020.07.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 22 4606735 2020.07.05 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4606736 2020.07.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4606737 2020.07.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4606738 2020.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4606739 2020.07.05 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 8 4606741 2020.07.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4606742 2020.07.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4606743 2020.07.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4606744 2020.07.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4606745 2020.07.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4606746 2020.07.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4606747 2020.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4606748 2020.07.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4606749 2020.07.05 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4606750 2020.07.05 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 7 4606751 2020.07.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4606752 2020.07.05 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 4606753 2020.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4606754 2020.07.05 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4575149 2020.06.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 5 4575163 2020.06.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4574836 2020.06.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4574837 2020.06.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4574838 2020.06.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4574839 2020.06.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4574840 2020.06.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4574841 2020.06.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4574842 2020.06.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 4574843 2020.06.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 4574844 2020.06.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4574845 2020.06.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 13 4574846 2020.06.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4574847 2020.06.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4574848 2020.06.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4574849 2020.06.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4574850 2020.06.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4574851 2020.06.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4574927 2020.06.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 4574928 2020.06.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4574929 2020.06.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4574930 2020.06.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4574931 2020.06.26 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4574932 2020.06.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4574933 2020.06.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4574934 2020.06.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4574935 2020.06.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 348 4574936 2020.06.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 4574937 2020.06.26 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4574938 2020.06.26 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4574939 2020.06.26 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4574940 2020.06.26 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4574941 2020.06.26 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4574942 2020.06.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4574943 2020.06.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4574944 2020.06.26 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4574947 2020.06.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4574948 2020.06.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4574949 2020.06.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 4575067 2020.06.26 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4575071 2020.06.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4575074 2020.06.26 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4575117 2020.06.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4575119 2020.06.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4575121 2020.06.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4575122 2020.06.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4575138 2020.06.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4575139 2020.06.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4575140 2020.06.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4575141 2020.06.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4575142 2020.06.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4575143 2020.06.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4575144 2020.06.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4575145 2020.06.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4575146 2020.06.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4575147 2020.06.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4575164 2020.06.26 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4559775 2020.06.22 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4549183 2020.06.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4549184 2020.06.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4549185 2020.06.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4549186 2020.06.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4549187 2020.06.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4549188 2020.06.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4549189 2020.06.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4549190 2020.06.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4549191 2020.06.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4549192 2020.06.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4549193 2020.06.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 4549194 2020.06.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4549195 2020.06.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4549196 2020.06.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4549197 2020.06.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4549228 2020.06.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4549265 2020.06.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4549266 2020.06.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4549267 2020.06.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4550621 2020.06.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4533571 2020.06.13 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 4533572 2020.06.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4533573 2020.06.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 49 4533574 2020.06.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4533575 2020.06.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4533576 2020.06.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4533577 2020.06.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4533578 2020.06.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 4533579 2020.06.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4533580 2020.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 4533581 2020.06.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4533582 2020.06.13 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 11 4533583 2020.06.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 38 4533584 2020.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4533585 2020.06.13 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4533586 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4533587 2020.06.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 32 4533588 2020.06.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4533589 2020.06.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4533590 2020.06.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4533591 2020.06.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4533592 2020.06.13 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4533593 2020.06.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4533594 2020.06.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4533647 2020.06.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4533648 2020.06.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 4533649 2020.06.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4533650 2020.06.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4533651 2020.06.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4533652 2020.06.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4533653 2020.06.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4533654 2020.06.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4533655 2020.06.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4533656 2020.06.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4533657 2020.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4533658 2020.06.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4533659 2020.06.13 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 9 4533660 2020.06.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 80 4533661 2020.06.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4533662 2020.06.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4533663 2020.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4533664 2020.06.13 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 6 4533665 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 4533666 2020.06.13 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4533667 2020.06.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4533668 2020.06.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4533669 2020.06.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4533670 2020.06.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 4533671 2020.06.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4533672 2020.06.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4533673 2020.06.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4533674 2020.06.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 4533675 2020.06.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4533676 2020.06.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4533677 2020.06.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 4533678 2020.06.13 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4533679 2020.06.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 4533680 2020.06.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4669323 2020.06.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4494341 2020.06.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4494342 2020.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4494343 2020.06.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4494344 2020.06.06 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4494345 2020.06.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4494346 2020.06.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4494347 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4494348 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 7 4494349 2020.06.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 7 4494350 2020.06.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4494351 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4494352 2020.06.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 4494353 2020.06.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4494354 2020.06.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4494355 2020.06.06 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4494356 2020.06.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4494357 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4494358 2020.06.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4494359 2020.06.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4494360 2020.06.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4494361 2020.06.06 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 14 4494362 2020.06.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 22 4494363 2020.06.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4494364 2020.06.06 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4494365 2020.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4494366 2020.06.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4494367 2020.06.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 34 4494368 2020.06.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4494369 2020.06.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4494370 2020.06.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 4494371 2020.06.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4494372 2020.06.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4494373 2020.06.06 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4494374 2020.06.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4494375 2020.06.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4494376 2020.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4494401 2020.06.06 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4494402 2020.06.06 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 4494403 2020.06.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 6 4494404 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 6 4494405 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4494406 2020.06.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 8 4494407 2020.06.06 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4494408 2020.06.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4494409 2020.06.06 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 13 4494410 2020.06.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4494411 2020.06.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4494412 2020.06.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4494413 2020.06.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 68 4494414 2020.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 4494415 2020.06.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4494416 2020.06.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 4494417 2020.06.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4494418 2020.06.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4494419 2020.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4494420 2020.06.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4494421 2020.06.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4494422 2020.06.06 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4494423 2020.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4494424 2020.06.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4494425 2020.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4494426 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4494427 2020.06.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4494428 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4494429 2020.06.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4494430 2020.06.06 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4494431 2020.06.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4494433 2020.06.06 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4503573 2020.06.06 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4467443 2020.05.31 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4467444 2020.05.31 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4467445 2020.05.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 4467446 2020.05.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4467447 2020.05.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4467448 2020.05.31 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 8 4467449 2020.05.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4467450 2020.05.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4467451 2020.05.31 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4467452 2020.05.31 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4467453 2020.05.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4467454 2020.05.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4467462 2020.05.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4467463 2020.05.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4446403 2020.05.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4446404 2020.05.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4446406 2020.05.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4446407 2020.05.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4446408 2020.05.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4446410 2020.05.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4446411 2020.05.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4446412 2020.05.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4446413 2020.05.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4446414 2020.05.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4446415 2020.05.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 4446416 2020.05.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 4446417 2020.05.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4446418 2020.05.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4446421 2020.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4451316 2020.05.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4451317 2020.05.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4437736 2020.05.15 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4374343 2020.05.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 120 4374344 2020.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4374345 2020.05.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4374346 2020.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4374382 2020.05.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4374383 2020.05.13 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4374386 2020.05.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4374388 2020.05.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4374443 2020.05.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4374444 2020.05.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4374471 2020.05.13 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 4374472 2020.05.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4374474 2020.05.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4374475 2020.05.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 37 4374476 2020.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4374477 2020.05.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4374478 2020.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4374479 2020.05.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4374480 2020.05.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4374482 2020.05.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4374483 2020.05.13 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4374484 2020.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4374485 2020.05.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 4374507 2020.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4374508 2020.05.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 69 4374509 2020.05.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4374510 2020.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4374511 2020.05.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 40 4374512 2020.05.13 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4374513 2020.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4374514 2020.05.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4374515 2020.05.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4374516 2020.05.13 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4374517 2020.05.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4374518 2020.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4374519 2020.05.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4374520 2020.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4374521 2020.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4374522 2020.05.13 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4374523 2020.05.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4374524 2020.05.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4374525 2020.05.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4374526 2020.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4374527 2020.05.13 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4374529 2020.05.13 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4382054 2020.05.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4382055 2020.05.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4382056 2020.05.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4382057 2020.05.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4382058 2020.05.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4382059 2020.05.13 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4382061 2020.05.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4382070 2020.05.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4382071 2020.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4382072 2020.05.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4382073 2020.05.13 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4382074 2020.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4382075 2020.05.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4382076 2020.05.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4382077 2020.05.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 13 4382078 2020.05.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 35 4382079 2020.05.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4382080 2020.05.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4382081 2020.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 13 4382082 2020.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 4382083 2020.05.13 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4382084 2020.05.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 4382085 2020.05.13 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 4382086 2020.05.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4382087 2020.05.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4382088 2020.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4382089 2020.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4382090 2020.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4382091 2020.05.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4382092 2020.05.13 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 19 4382093 2020.05.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4382164 2020.05.13 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4382165 2020.05.13 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4382166 2020.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4382167 2020.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 4382168 2020.05.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4382169 2020.05.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4382170 2020.05.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 4382171 2020.05.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4382172 2020.05.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4382173 2020.05.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4382174 2020.05.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4382175 2020.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 21 4382176 2020.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4382177 2020.05.13 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 7 4382178 2020.05.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 4382179 2020.05.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4382180 2020.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4382181 2020.05.13 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 4382182 2020.05.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4382183 2020.05.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4382184 2020.05.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4382185 2020.05.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4382186 2020.05.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4382187 2020.05.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4382188 2020.05.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4382189 2020.05.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4382190 2020.05.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4382191 2020.05.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 9 4362787 2020.05.10 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4362788 2020.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4362789 2020.05.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4362790 2020.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 4362791 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4362792 2020.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4362793 2020.05.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4362794 2020.05.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 4362795 2020.05.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 4362796 2020.05.10 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4362797 2020.05.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4362798 2020.05.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 4362799 2020.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4362800 2020.05.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4362801 2020.05.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4362802 2020.05.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 4362803 2020.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4362804 2020.05.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4362805 2020.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4362806 2020.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 77 4362807 2020.05.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 65 4362808 2020.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4362809 2020.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4362810 2020.05.10 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 7 4362811 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 40 4362812 2020.05.10 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 100 4362813 2020.05.10 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 7 4362814 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4362815 2020.05.10 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4362816 2020.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4362817 2020.05.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4362818 2020.05.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4362819 2020.05.10 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4362820 2020.05.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4362821 2020.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4362823 2020.05.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4362824 2020.05.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4362825 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4362826 2020.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 4362827 2020.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 32 4362828 2020.05.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4362829 2020.05.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4362830 2020.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4362874 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 7 4362875 2020.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4362876 2020.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4362877 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 20 4362840 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4362841 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 5 4362842 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4362843 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4362844 2020.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4362845 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 4362846 2020.05.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4362847 2020.05.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4362848 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4362849 2020.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4362850 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4362851 2020.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4362852 2020.05.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4362853 2020.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4362855 2020.05.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4362856 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 4362857 2020.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4362858 2020.05.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4362859 2020.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4362860 2020.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4362861 2020.05.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4362862 2020.05.09 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 4362863 2020.05.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4362864 2020.05.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4362865 2020.05.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4362866 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4362867 2020.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4362868 2020.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4362869 2020.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4362870 2020.05.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4362871 2020.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4362872 2020.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 4362873 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4266078 2020.04.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4266079 2020.04.28 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4266080 2020.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 5 4266081 2020.04.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4266082 2020.04.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 4266083 2020.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 4266084 2020.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 4266085 2020.04.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4266086 2020.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4266087 2020.04.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 51 4266088 2020.04.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4266089 2020.04.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4266090 2020.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4266091 2020.04.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 4266092 2020.04.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4266093 2020.04.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4266094 2020.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4266095 2020.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 4266096 2020.04.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 4266097 2020.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4266098 2020.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4266099 2020.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 4266100 2020.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4266101 2020.04.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4266102 2020.04.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4266103 2020.04.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4266104 2020.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4266105 2020.04.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4275416 2020.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4275417 2020.04.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4275447 2020.04.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4275489 2020.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4275490 2020.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4275495 2020.04.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4275496 2020.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4275497 2020.04.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4275498 2020.04.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4275499 2020.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 10 4275905 2020.04.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 7 4275906 2020.04.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 4275907 2020.04.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4275908 2020.04.23 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4275909 2020.04.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4275910 2020.04.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 4275911 2020.04.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4275912 2020.04.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 13 4275913 2020.04.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4275914 2020.04.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4275915 2020.04.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 9 4275916 2020.04.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4275917 2020.04.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4275918 2020.04.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4275919 2020.04.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4275920 2020.04.23 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 4275921 2020.04.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4275922 2020.04.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4275923 2020.04.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 4275972 2020.04.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4275973 2020.04.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4275974 2020.04.23 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4275975 2020.04.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4275977 2020.04.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4275978 2020.04.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4275979 2020.04.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4275980 2020.04.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4275982 2020.04.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4275983 2020.04.23 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4275984 2020.04.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4141119 2020.04.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4141120 2020.04.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4118529 2020.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4118531 2020.04.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4118532 2020.04.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4118582 2020.04.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4118583 2020.04.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4118584 2020.04.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4118596 2020.04.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4118597 2020.04.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 9 4118598 2020.04.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 4118759 2020.04.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4118778 2020.04.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4118813 2020.04.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4118832 2020.04.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4122555 2020.04.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4115469 2020.03.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 4115459 2020.03.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4115460 2020.03.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4115461 2020.03.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4115462 2020.03.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 4115463 2020.03.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4115464 2020.03.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4115465 2020.03.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4115466 2020.03.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4115467 2020.03.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4115468 2020.03.22 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 2 4052009 2020.03.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4052010 2020.03.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 9 4052011 2020.03.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4052012 2020.03.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 4052013 2020.03.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4052014 2020.03.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4052015 2020.03.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4052016 2020.03.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4052017 2020.03.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4052018 2020.03.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4052019 2020.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 4052020 2020.03.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4052021 2020.03.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4052023 2020.03.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4052024 2020.03.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4052025 2020.03.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4052026 2020.03.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4052027 2020.03.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4052093 2020.03.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 21 4052094 2020.03.20 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4052095 2020.03.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4052097 2020.03.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4052098 2020.03.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4052099 2020.03.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4052100 2020.03.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 4052101 2020.03.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 16 4052102 2020.03.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4052103 2020.03.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4052104 2020.03.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4052105 2020.03.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4052106 2020.03.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4052107 2020.03.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 4052108 2020.03.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4052109 2020.03.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4052110 2020.03.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4052111 2020.03.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4052112 2020.03.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4052113 2020.03.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4052355 2020.03.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4052356 2020.03.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 4052357 2020.03.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4052358 2020.03.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4052359 2020.03.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 4052360 2020.03.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4052361 2020.03.20 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4052362 2020.03.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 4052363 2020.03.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4052364 2020.03.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4052365 2020.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4052366 2020.03.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4052367 2020.03.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4052368 2020.03.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4052369 2020.03.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4052371 2020.03.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4052372 2020.03.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4052373 2020.03.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4052374 2020.03.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4052375 2020.03.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4052376 2020.03.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4052377 2020.03.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4052378 2020.03.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4052379 2020.03.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 21 4052382 2020.03.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4052383 2020.03.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4052391 2020.03.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 4052392 2020.03.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 4052393 2020.03.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4052396 2020.03.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 4052403 2020.03.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 4052404 2020.03.20 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 40 4052405 2020.03.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 87 4052406 2020.03.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4052407 2020.03.20 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4052408 2020.03.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4052409 2020.03.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4052410 2020.03.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4052411 2020.03.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4052412 2020.03.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4052413 2020.03.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4052414 2020.03.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4052415 2020.03.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 4052424 2020.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 4052425 2020.03.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4041734 2020.03.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4041736 2020.03.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4041739 2020.03.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4041742 2020.03.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4041743 2020.03.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 4041744 2020.03.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 23 4041797 2020.03.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4041798 2020.03.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4041799 2020.03.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4041800 2020.03.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4041801 2020.03.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4041802 2020.03.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4041803 2020.03.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4041804 2020.03.18 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 4041805 2020.03.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4041806 2020.03.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4041807 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4041808 2020.03.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4041809 2020.03.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4041810 2020.03.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4041811 2020.03.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4041812 2020.03.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4041825 2020.03.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4041826 2020.03.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4041827 2020.03.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4041828 2020.03.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4041829 2020.03.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 4041830 2020.03.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 9 4041831 2020.03.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4041832 2020.03.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 4041833 2020.03.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4041834 2020.03.18 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4041835 2020.03.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4041836 2020.03.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4041837 2020.03.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4041838 2020.03.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4041839 2020.03.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4041840 2020.03.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 4041841 2020.03.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4041842 2020.03.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4041843 2020.03.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4041844 2020.03.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4041845 2020.03.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4041846 2020.03.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4041848 2020.03.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4041849 2020.03.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4041851 2020.03.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4041852 2020.03.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 80 4041853 2020.03.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 4041854 2020.03.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4041855 2020.03.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4041856 2020.03.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4041857 2020.03.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4041858 2020.03.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4041859 2020.03.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 4041860 2020.03.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4041861 2020.03.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4041862 2020.03.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4041863 2020.03.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4041864 2020.03.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 4041867 2020.03.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4041868 2020.03.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4041869 2020.03.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 700 4041871 2020.03.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 38 4041872 2020.03.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4041873 2020.03.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4041874 2020.03.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4041875 2020.03.18 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4041876 2020.03.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4041882 2020.03.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4041883 2020.03.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4041884 2020.03.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4041885 2020.03.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4041886 2020.03.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 4041887 2020.03.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4041888 2020.03.18 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4041889 2020.03.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4041890 2020.03.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4041891 2020.03.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 4041892 2020.03.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4041893 2020.03.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 4041894 2020.03.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4041895 2020.03.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 4041896 2020.03.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4041897 2020.03.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4041898 2020.03.18 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4041899 2020.03.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 111 4041994 2020.03.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4041995 2020.03.18 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4041996 2020.03.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 25 4041997 2020.03.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4041998 2020.03.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4041999 2020.03.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4042000 2020.03.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4042001 2020.03.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 4042002 2020.03.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 4042003 2020.03.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4042004 2020.03.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4042005 2020.03.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4042006 2020.03.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4042007 2020.03.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 4042008 2020.03.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 26 4042009 2020.03.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4042010 2020.03.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4042011 2020.03.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4046714 2020.03.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4046715 2020.03.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 4051920 2020.03.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4041716 2020.03.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4041717 2020.03.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4041718 2020.03.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4041720 2020.03.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4041721 2020.03.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4041723 2020.03.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4041724 2020.03.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4041725 2020.03.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4041728 2020.03.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4010793 2020.03.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4010795 2020.03.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 70 3985909 2020.03.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3985910 2020.03.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 3948547 2020.02.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 3948548 2020.02.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 14 3948549 2020.02.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 3948550 2020.02.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 3948551 2020.02.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3948552 2020.02.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 332 3948553 2020.02.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 3948554 2020.02.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3948555 2020.02.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3948556 2020.02.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3948557 2020.02.22 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 3948558 2020.02.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 13 3948559 2020.02.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3948560 2020.02.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 41 3948574 2020.02.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 40 3948577 2020.02.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3948579 2020.02.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 3948813 2020.02.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3948815 2020.02.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 3948817 2020.02.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3948819 2020.02.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3948821 2020.02.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 3948871 2020.02.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 3948872 2020.02.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 3948873 2020.02.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 3948874 2020.02.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 3948875 2020.02.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 14 3948876 2020.02.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 3948877 2020.02.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3948878 2020.02.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 3948879 2020.02.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 3948880 2020.02.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3948881 2020.02.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 3948882 2020.02.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3943432 2020.02.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 3893604 2020.02.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 3893606 2020.02.04 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3892346 2020.02.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3892347 2020.02.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3892348 2020.02.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3892349 2020.02.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3892350 2020.02.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3892351 2020.02.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3892353 2020.02.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 3892357 2020.02.03 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 3882068 2020.01.31 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3882069 2020.01.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 3882070 2020.01.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3882071 2020.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3882072 2020.01.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 3882073 2020.01.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 7 3882074 2020.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 212 3882075 2020.01.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3882541 2020.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 3882542 2020.01.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 3882543 2020.01.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3882544 2020.01.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 3882545 2020.01.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 3882546 2020.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 314 3882547 2020.01.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 3882548 2020.01.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3882550 2020.01.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 3859149 2020.01.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 3785974 2020.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 3785975 2020.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 3785976 2020.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 3785977 2020.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 3785978 2020.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3785979 2020.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 3785980 2020.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 32 3785981 2020.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 3785982 2020.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 12 3785983 2020.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3785984 2020.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 3785985 2020.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 24 3785998 2020.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 14 3785999 2020.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 3786000 2020.01.03 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3786042 2020.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 3786043 2020.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 3786044 2020.01.03 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 36 3786175 2020.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 170 3786176 2020.01.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3786177 2020.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 3786178 2020.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 45 3786179 2020.01.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3786180 2020.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 3786181 2020.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 3786183 2020.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 3786184 2020.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 3786185 2020.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3786207 2020.01.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3786210 2020.01.02 mapa