Pełna lista obserwacji drużyny

Michał Leszczyński : Michał Leszczyński


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4677469 2020.08.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4671955 2020.08.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4671956 2020.08.04 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 7 4671954 2020.08.04 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 9 4671496 2020.08.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4670724 2020.08.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4670722 2020.08.03 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 7 4670721 2020.08.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4670719 2020.08.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4670720 2020.08.03 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 4670718 2020.08.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 4670717 2020.08.03 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 4670336 2020.08.03 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4666717 2020.08.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4664882 2020.08.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4664880 2020.08.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4664881 2020.08.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4663994 2020.08.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4663995 2020.08.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4658367 2020.07.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4658366 2020.07.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4658365 2020.07.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4658364 2020.07.29 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4652707 2020.07.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4650936 2020.07.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4650935 2020.07.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4650934 2020.07.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4650916 2020.07.26 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4650915 2020.07.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4650862 2020.07.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4650861 2020.07.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4650860 2020.07.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4650859 2020.07.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4647668 2020.07.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4643228 2020.07.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4643227 2020.07.22 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4643224 2020.07.22 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4643222 2020.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4643223 2020.07.22 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4641731 2020.07.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4640340 2020.07.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4640338 2020.07.19 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4640339 2020.07.19 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4640341 2020.07.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4641728 2020.07.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4641727 2020.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 4641729 2020.07.18 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4632446 2020.07.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4632445 2020.07.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4632444 2020.07.18 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4632443 2020.07.18 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4632442 2020.07.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4632441 2020.07.18 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4632106 2020.07.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4632090 2020.07.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4632088 2020.07.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4632089 2020.07.18 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 4632086 2020.07.18 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4627268 2020.07.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4627192 2020.07.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4627193 2020.07.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4627191 2020.07.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4627189 2020.07.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4627190 2020.07.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4627187 2020.07.16 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4627186 2020.07.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4627184 2020.07.16 mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 4627183 2020.07.16 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 4627188 2020.07.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4627182 2020.07.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4627185 2020.07.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4627181 2020.07.16 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4627064 2020.07.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 4628439 2020.07.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4628440 2020.07.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4628442 2020.07.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4628456 2020.07.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4628458 2020.07.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4628460 2020.07.16 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4628461 2020.07.16 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4628464 2020.07.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4627063 2020.07.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4617373 2020.07.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4617374 2020.07.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4617372 2020.07.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4617347 2020.07.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4617348 2020.07.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4617349 2020.07.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4617346 2020.07.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4616366 2020.07.12 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4616365 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4616367 2020.07.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4602832 2020.07.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4602831 2020.07.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4602830 2020.07.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4602829 2020.07.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4602827 2020.07.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4602828 2020.07.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4597800 2020.07.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4596964 2020.07.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4596965 2020.07.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4593461 2020.07.04 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4593460 2020.07.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4593462 2020.07.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4591278 2020.07.03 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4591151 2020.07.03 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4583153 2020.06.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4583152 2020.06.30 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4583015 2020.06.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4583013 2020.06.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4583012 2020.06.30 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4583010 2020.06.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4583009 2020.06.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4583011 2020.06.30 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 4582199 2020.06.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4582198 2020.06.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4582200 2020.06.29 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4582197 2020.06.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4582196 2020.06.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4582195 2020.06.29 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4580872 2020.06.29 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4578790 2020.06.28 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4578646 2020.06.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4578644 2020.06.28 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4578643 2020.06.28 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4578645 2020.06.28 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4577184 2020.06.28 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4577185 2020.06.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4577186 2020.06.28 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4576473 2020.06.28 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4576474 2020.06.28 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4575127 2020.06.27 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4575125 2020.06.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4575124 2020.06.27 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4575123 2020.06.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4574669 2020.06.27 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4574668 2020.06.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4573830 2020.06.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4573829 2020.06.27 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4573828 2020.06.27 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4573463 2020.06.27 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4573461 2020.06.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4573462 2020.06.27 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4573460 2020.06.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4573459 2020.06.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4573087 2020.06.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4573086 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4573085 2020.06.27 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4573083 2020.06.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4573084 2020.06.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4573082 2020.06.27 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4573081 2020.06.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 30 4573027 2020.06.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4573026 2020.06.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4573028 2020.06.26 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4555933 2020.06.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4555895 2020.06.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4555894 2020.06.21 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4555579 2020.06.20 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4550158 2020.06.19 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 4548872 2020.06.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4546928 2020.06.18 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4546927 2020.06.18 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4555577 2020.06.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4555580 2020.06.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4541372 2020.06.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4541371 2020.06.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4543368 2020.06.16 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4534755 2020.06.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4534756 2020.06.14 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4534754 2020.06.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4534308 2020.06.14 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4534309 2020.06.14 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4534182 2020.06.14 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4533980 2020.06.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4533916 2020.06.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4533917 2020.06.14 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4533915 2020.06.14 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4533914 2020.06.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 68 4533913 2020.06.14 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4533912 2020.06.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4533911 2020.06.14 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4533633 2020.06.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4533563 2020.06.14 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4533558 2020.06.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4533557 2020.06.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4532727 2020.06.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4532726 2020.06.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4532375 2020.06.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4532376 2020.06.14 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4532374 2020.06.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4528057 2020.06.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4528056 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4528055 2020.06.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4522332 2020.06.12 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4521958 2020.06.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4521956 2020.06.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4521955 2020.06.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4521957 2020.06.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4515711 2020.06.11 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4512550 2020.06.11 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4510149 2020.06.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4494911 2020.06.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4494905 2020.06.07 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4494904 2020.06.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4494903 2020.06.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4494895 2020.06.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4494894 2020.06.07 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4494893 2020.06.07 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4494892 2020.06.07 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4494896 2020.06.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4494863 2020.06.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 4494862 2020.06.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4494838 2020.06.07 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4494764 2020.06.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4494763 2020.06.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4494762 2020.06.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4494761 2020.06.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4494760 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4494758 2020.06.07 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4494759 2020.06.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4494731 2020.06.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4494730 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4494729 2020.06.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4489988 2020.06.06 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4489810 2020.06.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4489806 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4489803 2020.06.06 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4489802 2020.06.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 24 4489800 2020.06.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4489799 2020.06.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4489801 2020.06.06 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4489798 2020.06.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4489534 2020.06.06 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4489313 2020.06.06 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4489260 2020.06.06 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4489259 2020.06.06 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 3 4489245 2020.06.06 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 4489047 2020.06.06 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4488871 2020.06.06 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4488855 2020.06.06 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4488857 2020.06.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4488854 2020.06.06 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4488853 2020.06.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4488856 2020.06.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4488849 2020.06.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4488845 2020.06.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4488848 2020.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4488846 2020.06.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4488847 2020.06.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4488844 2020.06.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4488843 2020.06.06 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4488842 2020.06.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4488841 2020.06.06 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4488840 2020.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4488668 2020.06.06 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4488504 2020.06.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4488505 2020.06.06 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4488503 2020.06.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4457476 2020.05.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4439003 2020.05.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4439002 2020.05.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4432739 2020.05.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4432737 2020.05.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4432738 2020.05.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4430387 2020.05.24 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4430386 2020.05.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4430385 2020.05.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4430384 2020.05.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4430383 2020.05.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4430382 2020.05.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4430381 2020.05.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4430379 2020.05.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4430380 2020.05.24 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4430377 2020.05.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4430378 2020.05.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4430376 2020.05.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4430373 2020.05.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4430375 2020.05.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 54 4430374 2020.05.24 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4426469 2020.05.23 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4426464 2020.05.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4426411 2020.05.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4426376 2020.05.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4426375 2020.05.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4426374 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4426372 2020.05.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4426373 2020.05.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4426371 2020.05.23 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4426370 2020.05.23 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4426369 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4426368 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4426367 2020.05.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4426366 2020.05.23 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4426365 2020.05.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4420272 2020.05.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4420271 2020.05.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4420234 2020.05.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4420233 2020.05.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4420235 2020.05.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4420232 2020.05.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4420063 2020.05.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4420057 2020.05.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4420055 2020.05.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4420056 2020.05.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4420054 2020.05.22 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4420053 2020.05.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4419737 2020.05.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4419736 2020.05.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4419735 2020.05.22 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4419731 2020.05.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4418684 2020.05.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4413611 2020.05.21 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4413463 2020.05.21 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4413417 2020.05.21 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4413416 2020.05.21 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4415108 2020.05.21 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4415109 2020.05.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4415110 2020.05.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4405884 2020.05.19 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4405882 2020.05.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4405881 2020.05.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4405875 2020.05.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4405873 2020.05.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4405871 2020.05.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4405870 2020.05.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4405872 2020.05.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4405869 2020.05.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4401553 2020.05.18 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 4400713 2020.05.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4400714 2020.05.18 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4400408 2020.05.18 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4400409 2020.05.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4399437 2020.05.18 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4399435 2020.05.18 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4399436 2020.05.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4395110 2020.05.17 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4395105 2020.05.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 80 4395106 2020.05.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4394897 2020.05.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4394797 2020.05.17 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4394796 2020.05.17 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4389824 2020.05.17 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4389823 2020.05.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4385087 2020.05.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4385086 2020.05.16 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4385068 2020.05.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4385070 2020.05.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4385065 2020.05.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4385064 2020.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4385063 2020.05.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4385046 2020.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4385045 2020.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4385044 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4385041 2020.05.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4385038 2020.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4385040 2020.05.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4385039 2020.05.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4385037 2020.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4385036 2020.05.16 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4384916 2020.05.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4358746 2020.05.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4353409 2020.05.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4350528 2020.05.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4350527 2020.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4350475 2020.05.10 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4350474 2020.05.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4350434 2020.05.10 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4350433 2020.05.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4350435 2020.05.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4349500 2020.05.10 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4349499 2020.05.10 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4348774 2020.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4348713 2020.05.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4348712 2020.05.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4348711 2020.05.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4348710 2020.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4348709 2020.05.10 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4348708 2020.05.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4348707 2020.05.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4348706 2020.05.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4340701 2020.05.09 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4340700 2020.05.09 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4340698 2020.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4340190 2020.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4340189 2020.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4340188 2020.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4340014 2020.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4340013 2020.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4338284 2020.05.09 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4338005 2020.05.09 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4340702 2020.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4303826 2020.05.03 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4303824 2020.05.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4303825 2020.05.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4303663 2020.05.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4303664 2020.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4303535 2020.05.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4303533 2020.05.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 4303534 2020.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4303337 2020.05.03 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4303336 2020.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 18 4303335 2020.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4302908 2020.05.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4295848 2020.05.02 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4295784 2020.05.02 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4295781 2020.05.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4295785 2020.05.02 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4295782 2020.05.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4295780 2020.05.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4295783 2020.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4295779 2020.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4294920 2020.05.02 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4294917 2020.05.02 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4294916 2020.05.02 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4294825 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4294619 2020.05.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4294197 2020.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4294195 2020.05.02 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4294199 2020.05.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4294198 2020.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4294196 2020.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4294194 2020.05.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4294193 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4293472 2020.05.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4293185 2020.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4293184 2020.05.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4292979 2020.05.02 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4292978 2020.05.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 4292851 2020.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4292779 2020.05.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4292774 2020.05.02 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4292775 2020.05.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4292772 2020.05.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4292773 2020.05.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4292771 2020.05.02 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4292770 2020.05.02 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 4292769 2020.05.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4286990 2020.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4286991 2020.05.01 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 6 4286989 2020.05.01 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4286560 2020.05.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4286559 2020.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4286564 2020.05.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4286563 2020.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4286561 2020.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4286562 2020.05.01 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4283532 2020.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4283347 2020.05.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4283348 2020.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4283349 2020.05.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4281060 2020.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4281059 2020.05.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4281058 2020.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4271598 2020.04.29 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4269824 2020.04.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4260843 2020.04.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4257739 2020.04.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4257640 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4257639 2020.04.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4257597 2020.04.27 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4255490 2020.04.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4255489 2020.04.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4255488 2020.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4254105 2020.04.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4254106 2020.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4254104 2020.04.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4254103 2020.04.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4254102 2020.04.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4254101 2020.04.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4254100 2020.04.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4254099 2020.04.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4254098 2020.04.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4253672 2020.04.27 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4257598 2020.04.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4248366 2020.04.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4247257 2020.04.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4247258 2020.04.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4247256 2020.04.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4247255 2020.04.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4247206 2020.04.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4247204 2020.04.26 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4247205 2020.04.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4246382 2020.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4246380 2020.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4246381 2020.04.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4246379 2020.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4246378 2020.04.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4246126 2020.04.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4246127 2020.04.26 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4246128 2020.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4246129 2020.04.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4246125 2020.04.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4246124 2020.04.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 4246123 2020.04.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4244944 2020.04.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4244499 2020.04.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4235357 2020.04.25 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4226306 2020.04.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4226305 2020.04.22 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4225429 2020.04.22 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4225158 2020.04.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4208320 2020.04.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4208321 2020.04.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 12 4208064 2020.04.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4208063 2020.04.21 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4208062 2020.04.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4207914 2020.04.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4207893 2020.04.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4207895 2020.04.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4207894 2020.04.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4207892 2020.04.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4207805 2020.04.21 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 4207802 2020.04.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4207803 2020.04.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4207804 2020.04.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4205925 2020.04.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4204299 2020.04.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4204298 2020.04.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4204297 2020.04.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4204296 2020.04.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4204294 2020.04.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4204295 2020.04.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4204291 2020.04.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4204293 2020.04.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4204292 2020.04.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4204290 2020.04.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4195411 2020.04.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4195410 2020.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4195409 2020.04.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4195407 2020.04.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4195406 2020.04.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4195408 2020.04.19 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4194254 2020.04.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 4193448 2020.04.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4193446 2020.04.19 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4191944 2020.04.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4191943 2020.04.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4191942 2020.04.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4190120 2020.04.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4190116 2020.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4190114 2020.04.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4190115 2020.04.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4190113 2020.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4190112 2020.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4190111 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4190110 2020.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4190109 2020.04.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4190107 2020.04.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4190106 2020.04.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4190105 2020.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4190108 2020.04.19 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4190102 2020.04.19 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4190103 2020.04.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4195414 2020.04.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4179926 2020.04.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4178729 2020.04.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4178730 2020.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4178731 2020.04.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4178728 2020.04.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4178727 2020.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4178726 2020.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4178724 2020.04.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4178725 2020.04.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4178723 2020.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4178722 2020.04.17 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4177055 2020.04.17 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4177199 2020.04.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4166071 2020.04.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4166072 2020.04.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4166070 2020.04.14 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4163028 2020.04.13 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4163026 2020.04.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4163027 2020.04.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4160089 2020.04.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4160084 2020.04.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4160043 2020.04.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4160044 2020.04.13 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4159524 2020.04.13 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4159018 2020.04.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4155908 2020.04.12 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4155362 2020.04.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4155363 2020.04.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4152247 2020.04.11 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4149135 2020.04.11 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4146569 2020.04.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4146570 2020.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4145586 2020.04.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4145522 2020.04.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4145498 2020.04.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4145356 2020.04.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4145355 2020.04.10 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4145189 2020.04.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4143979 2020.04.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4143978 2020.04.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4143959 2020.04.10 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4143958 2020.04.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4143940 2020.04.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4143939 2020.04.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4143937 2020.04.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4143938 2020.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4143935 2020.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4143934 2020.04.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4143936 2020.04.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4143932 2020.04.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4143933 2020.04.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4143931 2020.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4143930 2020.04.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4140537 2020.04.09 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4139558 2020.04.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4137179 2020.04.08 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4135724 2020.04.08 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4134857 2020.04.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4133047 2020.04.07 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4133046 2020.04.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4131572 2020.04.07 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4131235 2020.04.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4123697 2020.04.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4123644 2020.04.05 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4122330 2020.04.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4122331 2020.04.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4122329 2020.04.05 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4118314 2020.04.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4116175 2020.04.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4116006 2020.04.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4115969 2020.04.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4115968 2020.04.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4115965 2020.04.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4115954 2020.04.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4115953 2020.04.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4115952 2020.04.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4115576 2020.04.04 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4114515 2020.04.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4114514 2020.04.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4114513 2020.04.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4114511 2020.04.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4114510 2020.04.03 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4113748 2020.04.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4112875 2020.04.03 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4112510 2020.04.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4115825 2020.04.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4111047 2020.04.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4111048 2020.04.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4110193 2020.04.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4110192 2020.04.02 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4115824 2020.04.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 4096561 2020.03.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4096268 2020.03.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4094291 2020.03.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4094290 2020.03.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4094061 2020.03.29 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4094027 2020.03.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4093732 2020.03.29 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4093396 2020.03.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 35 4089071 2020.03.28 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4088931 2020.03.28 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4086894 2020.03.28 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4086725 2020.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4086596 2020.03.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4086323 2020.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4086324 2020.03.28 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4070847 2020.03.24 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 10 4070300 2020.03.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4067452 2020.03.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4067416 2020.03.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4067390 2020.03.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4067391 2020.03.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4067392 2020.03.23 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4056607 2020.03.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4056609 2020.03.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4056608 2020.03.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4056610 2020.03.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 16 4056606 2020.03.21 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4056486 2020.03.21 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4056487 2020.03.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4056385 2020.03.21 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4056384 2020.03.21 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4049598 2020.03.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 48 4049599 2020.03.20 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4049596 2020.03.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4046101 2020.03.19 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4045801 2020.03.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4045798 2020.03.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4045797 2020.03.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4045795 2020.03.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4045796 2020.03.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4045794 2020.03.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4043965 2020.03.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4043964 2020.03.19 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4040786 2020.03.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4040785 2020.03.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 50 4040787 2020.03.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4040784 2020.03.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4040783 2020.03.18 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4039979 2020.03.18 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4039978 2020.03.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 4039977 2020.03.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4039975 2020.03.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4039973 2020.03.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4039976 2020.03.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4039974 2020.03.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4038693 2020.03.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4037170 2020.03.18 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4037169 2020.03.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4037078 2020.03.18 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4037079 2020.03.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4037020 2020.03.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4032303 2020.03.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4032302 2020.03.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4032301 2020.03.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4031870 2020.03.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4022772 2020.03.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4021447 2020.03.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4020523 2020.03.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4020522 2020.03.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4017833 2020.03.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4017832 2020.03.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 4017830 2020.03.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4017831 2020.03.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4017485 2020.03.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4008105 2020.03.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4005235 2020.03.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4004946 2020.03.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4004945 2020.03.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4004944 2020.03.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4004931 2020.03.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4004929 2020.03.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4004930 2020.03.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4004928 2020.03.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4004926 2020.03.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4004927 2020.03.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 180 4004925 2020.03.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4004886 2020.03.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4004887 2020.03.10 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4004885 2020.03.10 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4000538 2020.03.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4000539 2020.03.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 3991339 2020.03.07 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 3985370 2020.03.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3983857 2020.03.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3982465 2020.03.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3981237 2020.03.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3981236 2020.03.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 3981235 2020.03.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 3979044 2020.03.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 3972066 2020.03.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3971845 2020.03.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3969756 2020.03.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3970136 2020.03.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 3970135 2020.03.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3970134 2020.03.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3970130 2020.03.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3970131 2020.03.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3970129 2020.03.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3969542 2020.03.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3969541 2020.03.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3969539 2020.03.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3969540 2020.03.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 3969388 2020.03.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3965522 2020.02.29 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 3965368 2020.02.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3965367 2020.02.29 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3965366 2020.02.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3963029 2020.02.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3963028 2020.02.28 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 3962414 2020.02.28 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3962122 2020.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3962121 2020.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3962123 2020.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3962119 2020.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3962117 2020.02.28 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3962115 2020.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 3962120 2020.02.28 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3962113 2020.02.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 3962112 2020.02.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 3962114 2020.02.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 3962116 2020.02.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 3962110 2020.02.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3962111 2020.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3962108 2020.02.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3962106 2020.02.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 3962109 2020.02.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3962107 2020.02.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 3962105 2020.02.28 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3962104 2020.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3962102 2020.02.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 3962101 2020.02.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 3962103 2020.02.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3962098 2020.02.28 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3962096 2020.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 3962097 2020.02.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3962100 2020.02.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3962094 2020.02.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3962099 2020.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3962095 2020.02.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3961855 2020.02.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3960102 2020.02.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3958052 2020.02.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3955420 2020.02.25 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 3955419 2020.02.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3955334 2020.02.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3954682 2020.02.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3952902 2020.02.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3952858 2020.02.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3949300 2020.02.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3947383 2020.02.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3947384 2020.02.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3947385 2020.02.22 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3947386 2020.02.22 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 3947387 2020.02.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3947388 2020.02.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3943219 2020.02.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 3943220 2020.02.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3943222 2020.02.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 3943223 2020.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3943224 2020.02.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3944232 2020.02.21 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 3947382 2020.02.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3940828 2020.02.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3940814 2020.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3940815 2020.02.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3932489 2020.02.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3932488 2020.02.17 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 3925117 2020.02.15 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 3922040 2020.02.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3922041 2020.02.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3922039 2020.02.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3922038 2020.02.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3918355 2020.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3918251 2020.02.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 3918252 2020.02.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3918250 2020.02.14 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 3918212 2020.02.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 3918851 2020.02.14 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 3916781 2020.02.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3916780 2020.02.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3916779 2020.02.13 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 3914011 2020.02.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 3914006 2020.02.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 3914005 2020.02.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3914004 2020.02.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3914003 2020.02.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3914000 2020.02.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 3914001 2020.02.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3913998 2020.02.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3913999 2020.02.12 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3906294 2020.02.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 3906004 2020.02.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3905658 2020.02.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 3905600 2020.02.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3905587 2020.02.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3905586 2020.02.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3905585 2020.02.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3905588 2020.02.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3905589 2020.02.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3905584 2020.02.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 3905583 2020.02.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3905582 2020.02.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3905580 2020.02.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3905581 2020.02.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 17 3905579 2020.02.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 3905577 2020.02.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 7 3905576 2020.02.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 3905575 2020.02.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 3905501 2020.02.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 3905500 2020.02.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 13 3905499 2020.02.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 3905502 2020.02.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 3905498 2020.02.09 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 3905073 2020.02.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 3901426 2020.02.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3901425 2020.02.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3888636 2020.02.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 3888637 2020.02.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3888634 2020.02.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3888638 2020.02.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3888635 2020.02.02 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3888632 2020.02.02 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3888633 2020.02.02 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 3884652 2020.02.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3883923 2020.02.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3883924 2020.02.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3883926 2020.02.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3883925 2020.02.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3883165 2020.02.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3882996 2020.02.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 3882995 2020.02.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3881480 2020.01.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 3881479 2020.01.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3881478 2020.01.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3881477 2020.01.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3881403 2020.01.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3881402 2020.01.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3881120 2020.01.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3879784 2020.01.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 3879783 2020.01.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 16 3879748 2020.01.30 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 3879747 2020.01.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 3879741 2020.01.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 3879738 2020.01.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3879740 2020.01.30 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3879736 2020.01.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3879737 2020.01.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 3879735 2020.01.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 33 3879739 2020.01.30 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 3879734 2020.01.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3879649 2020.01.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3879648 2020.01.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3879646 2020.01.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3879647 2020.01.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 3879645 2020.01.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3879644 2020.01.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3879643 2020.01.30 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 3879622 2020.01.30 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3879623 2020.01.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3879621 2020.01.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3879618 2020.01.30 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 3879619 2020.01.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 3879620 2020.01.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3879617 2020.01.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 3879616 2020.01.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3878084 2020.01.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3878083 2020.01.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3877927 2020.01.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 70 3877925 2020.01.29 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3877926 2020.01.29 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3877923 2020.01.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3877833 2020.01.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3874271 2020.01.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3874269 2020.01.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3874270 2020.01.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3874268 2020.01.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3874267 2020.01.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3864603 2020.01.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3863989 2020.01.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3863988 2020.01.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3845510 2020.01.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3845511 2020.01.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3841340 2020.01.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3841065 2020.01.18 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 3841064 2020.01.18 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3841063 2020.01.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3841061 2020.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3841062 2020.01.18 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3841060 2020.01.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3838824 2020.01.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3829876 2020.01.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 3826744 2020.01.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3825619 2020.01.13 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3820745 2020.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3820663 2020.01.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 3820662 2020.01.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 60 3820661 2020.01.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3820660 2020.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 3820659 2020.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3820658 2020.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3820657 2020.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3820656 2020.01.12 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3820182 2020.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3820181 2020.01.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3820180 2020.01.12 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 40 3819852 2020.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3819853 2020.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3819851 2020.01.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 3819850 2020.01.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3819848 2020.01.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3819700 2020.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 3819699 2020.01.12 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 3819697 2020.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3819698 2020.01.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 3819696 2020.01.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3819540 2020.01.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 3819541 2020.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3819539 2020.01.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 3819371 2020.01.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3819135 2020.01.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3819136 2020.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3819134 2020.01.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3814192 2020.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3806761 2020.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3806760 2020.01.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3803992 2020.01.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3803069 2020.01.07 mapa
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 3798825 2020.01.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 3798826 2020.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3798827 2020.01.06 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 3798634 2020.01.06 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3798633 2020.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 3798632 2020.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 3797990 2020.01.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3797988 2020.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 3797991 2020.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3797987 2020.01.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 3797989 2020.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 3797986 2020.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 3797777 2020.01.06 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 3 3797776 2020.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3797074 2020.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3789039 2020.01.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3788222 2020.01.04 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 3788011 2020.01.04 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3788012 2020.01.04 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3783612 2020.01.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3783614 2020.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3783617 2020.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3783619 2020.01.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 3783620 2020.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3783623 2020.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3783625 2020.01.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3783628 2020.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3786243 2020.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3786242 2020.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3786241 2020.01.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3785938 2020.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 3785937 2020.01.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3783633 2020.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3783637 2020.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3783638 2020.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3783639 2020.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3783640 2020.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3783630 2020.01.01 mapa