Pełna lista obserwacji drużyny

Krzysztof Kajzer : Krzysztof Kajzer


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki aleksandretta obrożna, Psittacula krameri 1 4941988 2020.11.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4940670 2020.11.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4940669 2020.11.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4940668 2020.11.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4940667 2020.11.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4940666 2020.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4940665 2020.11.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4940664 2020.11.22 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4940663 2020.11.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4940662 2020.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4940661 2020.11.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4940660 2020.11.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4940659 2020.11.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4940658 2020.11.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4940657 2020.11.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4940656 2020.11.22 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4939546 2020.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4939545 2020.11.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4939544 2020.11.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4939543 2020.11.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4939542 2020.11.22 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 4939541 2020.11.22 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 8 4939540 2020.11.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4939539 2020.11.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 4939538 2020.11.22 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 4939537 2020.11.22 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 7 4939536 2020.11.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 150 4939535 2020.11.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 120 4939534 2020.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 4939533 2020.11.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4939532 2020.11.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4939531 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 4939530 2020.11.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4939529 2020.11.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4939528 2020.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4939527 2020.11.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4939526 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4939525 2020.11.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4939524 2020.11.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 4939523 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 4939522 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4939521 2020.11.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4939520 2020.11.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4939519 2020.11.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4938754 2020.11.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4938753 2020.11.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 26 4938752 2020.11.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4938751 2020.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4938750 2020.11.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4938749 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4938748 2020.11.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4938747 2020.11.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4938746 2020.11.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4938745 2020.11.22 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4938744 2020.11.22 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6 4938743 2020.11.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4938742 2020.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4938741 2020.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 4938740 2020.11.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4938739 2020.11.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4938738 2020.11.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4938737 2020.11.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4938736 2020.11.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 4938735 2020.11.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 4938734 2020.11.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 33 4938733 2020.11.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4938732 2020.11.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4938731 2020.11.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4938730 2020.11.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4938729 2020.11.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4938728 2020.11.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4938727 2020.11.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 9 4938726 2020.11.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 13 4938725 2020.11.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 4938724 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4938723 2020.11.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4938722 2020.11.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4938721 2020.11.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4938720 2020.11.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4938719 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4938718 2020.11.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4938529 2020.11.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4938528 2020.11.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4938527 2020.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4938526 2020.11.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 4938525 2020.11.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 150 4938524 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 4938523 2020.11.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4938522 2020.11.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 4938521 2020.11.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 4938520 2020.11.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4938519 2020.11.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4938518 2020.11.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4938517 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4938516 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4938515 2020.11.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4938514 2020.11.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4938513 2020.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4938512 2020.11.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4938511 2020.11.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4938510 2020.11.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4938509 2020.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4938508 2020.11.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 4938507 2020.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 4938506 2020.11.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4938505 2020.11.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4938504 2020.11.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4938503 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4938502 2020.11.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4937195 2020.11.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4937194 2020.11.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 4937193 2020.11.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4937192 2020.11.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4937191 2020.11.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4937190 2020.11.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4937189 2020.11.21 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4937188 2020.11.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4937187 2020.11.21 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4937186 2020.11.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4937185 2020.11.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4937184 2020.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4937183 2020.11.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 4937182 2020.11.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4937181 2020.11.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4937180 2020.11.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4937179 2020.11.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4937178 2020.11.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4937177 2020.11.21 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 100 4937176 2020.11.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 350 4937175 2020.11.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 200 4937174 2020.11.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4937173 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4937172 2020.11.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4937170 2020.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 320 4937169 2020.11.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4937168 2020.11.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 22 4937167 2020.11.21 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 20 4937166 2020.11.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4937165 2020.11.21 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 4936365 2020.11.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 4936364 2020.11.21 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4936363 2020.11.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4936362 2020.11.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4936360 2020.11.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4936359 2020.11.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4936358 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4936357 2020.11.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4936356 2020.11.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4936355 2020.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4936354 2020.11.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4936353 2020.11.21 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4936352 2020.11.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4935537 2020.11.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 13 4935536 2020.11.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 4935495 2020.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4935494 2020.11.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4935493 2020.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4935492 2020.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 4935491 2020.11.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4935490 2020.11.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4935489 2020.11.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4935488 2020.11.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4935487 2020.11.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4935486 2020.11.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 4935485 2020.11.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4935484 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4935483 2020.11.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4935482 2020.11.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4935481 2020.11.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4935480 2020.11.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4935479 2020.11.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4935478 2020.11.21 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 4935477 2020.11.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4935476 2020.11.21 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 4935475 2020.11.21 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 4935474 2020.11.21 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 4935473 2020.11.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 4935328 2020.11.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4935327 2020.11.21 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 350 4935326 2020.11.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4935325 2020.11.21 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 4935324 2020.11.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4935323 2020.11.21 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 9 4935322 2020.11.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4935321 2020.11.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4935320 2020.11.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 4935319 2020.11.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 4935318 2020.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4935317 2020.11.21 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4935316 2020.11.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4935315 2020.11.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4935314 2020.11.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4935313 2020.11.21 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4935312 2020.11.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4935311 2020.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4935310 2020.11.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4935309 2020.11.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4935308 2020.11.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 4935307 2020.11.21 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 4935306 2020.11.21 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4935305 2020.11.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4935304 2020.11.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4935303 2020.11.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4935302 2020.11.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4935301 2020.11.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4935300 2020.11.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4935299 2020.11.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4935298 2020.11.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4935297 2020.11.21 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4935296 2020.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4935295 2020.11.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4935294 2020.11.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4935293 2020.11.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4935292 2020.11.21 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 4935291 2020.11.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4935290 2020.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4935289 2020.11.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 4935288 2020.11.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4935287 2020.11.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4935286 2020.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4935285 2020.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4935284 2020.11.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4935282 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4935281 2020.11.21 mapa
bardzo rzadki aleksandretta obrożna, Psittacula krameri 1 4932139 2020.11.19 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4926207 2020.11.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4926206 2020.11.16 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4926205 2020.11.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4920098 2020.11.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4920097 2020.11.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4920096 2020.11.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4920095 2020.11.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 4920094 2020.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 4920093 2020.11.14 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4920092 2020.11.14 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4920091 2020.11.14 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 4920090 2020.11.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4920089 2020.11.14 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 4920088 2020.11.14 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4920087 2020.11.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 4920086 2020.11.14 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4920084 2020.11.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4920083 2020.11.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4920082 2020.11.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4920081 2020.11.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 4920080 2020.11.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4920079 2020.11.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4920078 2020.11.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 4920077 2020.11.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 4920076 2020.11.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4920075 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4920074 2020.11.14 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4920073 2020.11.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4920072 2020.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4920071 2020.11.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4920070 2020.11.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 4920069 2020.11.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4920068 2020.11.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4918754 2020.11.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4918753 2020.11.14 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 4918752 2020.11.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 4918751 2020.11.14 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 4918750 2020.11.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 4918749 2020.11.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4918748 2020.11.14 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 4918747 2020.11.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4918746 2020.11.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 4918745 2020.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4918744 2020.11.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4918743 2020.11.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 4918742 2020.11.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4918741 2020.11.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4918740 2020.11.14 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4918739 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4918738 2020.11.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1250 4918737 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4918736 2020.11.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4918735 2020.11.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4918734 2020.11.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4918733 2020.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4918732 2020.11.14 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 54 4918369 2020.11.14 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 4918368 2020.11.14 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4918367 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4917714 2020.11.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 4917713 2020.11.14 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4917712 2020.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4917711 2020.11.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4917710 2020.11.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 4917709 2020.11.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4917708 2020.11.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4917707 2020.11.14 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4917706 2020.11.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4917705 2020.11.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4917704 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4917703 2020.11.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4917702 2020.11.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4917701 2020.11.14 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 4917700 2020.11.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4917699 2020.11.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 25 4917698 2020.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 4917697 2020.11.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4917696 2020.11.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4917695 2020.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4917694 2020.11.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4917693 2020.11.14 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 4917692 2020.11.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4917691 2020.11.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4917690 2020.11.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4917689 2020.11.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4917688 2020.11.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4917687 2020.11.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4917686 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4917685 2020.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4917684 2020.11.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4917683 2020.11.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4917461 2020.11.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 18 4917460 2020.11.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4917459 2020.11.14 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4917458 2020.11.14 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4917457 2020.11.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4917456 2020.11.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4917455 2020.11.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4917454 2020.11.14 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4917453 2020.11.14 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4917452 2020.11.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 4917451 2020.11.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4917449 2020.11.14 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4917448 2020.11.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4917447 2020.11.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4917446 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4917445 2020.11.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4917444 2020.11.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4917443 2020.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4917442 2020.11.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1500 4917441 2020.11.14 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4917440 2020.11.14 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4917439 2020.11.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4917438 2020.11.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 4917437 2020.11.14 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 20 4917436 2020.11.14 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 7 4917435 2020.11.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4917434 2020.11.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4917433 2020.11.14 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1500 4917432 2020.11.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4917431 2020.11.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 4917430 2020.11.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 4917429 2020.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4917428 2020.11.14 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4917427 2020.11.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4917426 2020.11.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 9 4917425 2020.11.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4917423 2020.11.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1000 4917422 2020.11.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4917421 2020.11.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4917420 2020.11.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4917419 2020.11.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4917418 2020.11.14 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4917417 2020.11.14 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4917416 2020.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4917415 2020.11.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4917414 2020.11.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 4917413 2020.11.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4917412 2020.11.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 90 4917411 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 4917410 2020.11.14 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4917409 2020.11.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4917408 2020.11.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4917407 2020.11.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4917406 2020.11.14 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4915748 2020.11.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4911580 2020.11.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4911579 2020.11.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4911578 2020.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4911577 2020.11.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4911576 2020.11.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4911575 2020.11.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4911574 2020.11.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4911573 2020.11.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4911572 2020.11.11 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4911570 2020.11.11 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4911569 2020.11.11 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4911568 2020.11.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4911567 2020.11.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4911566 2020.11.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4911565 2020.11.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4911564 2020.11.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4911563 2020.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4911562 2020.11.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4911561 2020.11.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4911560 2020.11.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4911559 2020.11.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4911558 2020.11.11 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4909073 2020.11.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4909074 2020.11.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4902301 2020.11.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4902300 2020.11.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 13 4902299 2020.11.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4902298 2020.11.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4902297 2020.11.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4902296 2020.11.08 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 3 4902295 2020.11.08 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4902294 2020.11.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 140 4902293 2020.11.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4902292 2020.11.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4902291 2020.11.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4902290 2020.11.08 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 4902289 2020.11.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4902288 2020.11.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4902287 2020.11.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4902286 2020.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4902285 2020.11.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 4902284 2020.11.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4902283 2020.11.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4902282 2020.11.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4902280 2020.11.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4902279 2020.11.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4902278 2020.11.08 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 60 4902277 2020.11.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4902276 2020.11.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4902275 2020.11.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4902272 2020.11.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4902271 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 15 4902270 2020.11.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4902269 2020.11.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4902268 2020.11.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 4902267 2020.11.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4902266 2020.11.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4902265 2020.11.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4902264 2020.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4902263 2020.11.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4902262 2020.11.08 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 4902261 2020.11.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4902259 2020.11.08 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4902258 2020.11.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4902257 2020.11.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4902256 2020.11.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 4902255 2020.11.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4902254 2020.11.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4902253 2020.11.08 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 11 4902252 2020.11.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4902251 2020.11.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4902250 2020.11.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4902249 2020.11.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4902248 2020.11.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4902247 2020.11.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4902245 2020.11.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4902244 2020.11.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4900574 2020.11.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 8 4900573 2020.11.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4900572 2020.11.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 40 4900571 2020.11.07 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 200 4900570 2020.11.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 27 4900569 2020.11.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4900568 2020.11.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 4900567 2020.11.07 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4900566 2020.11.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4900565 2020.11.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 200 4900564 2020.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 600 4900563 2020.11.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 4900561 2020.11.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 4900560 2020.11.07 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 7 4900559 2020.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 4900558 2020.11.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 6 4900557 2020.11.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 500 4900556 2020.11.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4900555 2020.11.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2500 4900554 2020.11.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4899939 2020.11.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 4899938 2020.11.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4899937 2020.11.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4899936 2020.11.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 4899935 2020.11.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4899934 2020.11.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4899933 2020.11.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4899932 2020.11.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4899931 2020.11.07 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 4899930 2020.11.07 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4899929 2020.11.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 13 4899928 2020.11.07 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 25 4899927 2020.11.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4899926 2020.11.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4899925 2020.11.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4899924 2020.11.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4899923 2020.11.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4899922 2020.11.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4899921 2020.11.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4899920 2020.11.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4899919 2020.11.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4899918 2020.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4899916 2020.11.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4899915 2020.11.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 4899914 2020.11.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4899913 2020.11.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4899912 2020.11.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 60 4899911 2020.11.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4899910 2020.11.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 55 4899909 2020.11.07 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 50 4899908 2020.11.07 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 20 4899907 2020.11.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4899906 2020.11.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 4899905 2020.11.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 70 4899904 2020.11.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 700 4899903 2020.11.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4899902 2020.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 4899901 2020.11.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 40 4899900 2020.11.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 110 4899899 2020.11.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 120 4899898 2020.11.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4899897 2020.11.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4899895 2020.11.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4899894 2020.11.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4899893 2020.11.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4899892 2020.11.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4899891 2020.11.07 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 4899194 2020.11.07 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 17 4899193 2020.11.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4899131 2020.11.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4899130 2020.11.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 4899129 2020.11.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4899128 2020.11.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 4899127 2020.11.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4899126 2020.11.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4899124 2020.11.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4899123 2020.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4899122 2020.11.07 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 8 4899121 2020.11.07 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4899120 2020.11.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 4899119 2020.11.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4899118 2020.11.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4899117 2020.11.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4899116 2020.11.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4899115 2020.11.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4899114 2020.11.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4899113 2020.11.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4899112 2020.11.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4899111 2020.11.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4899110 2020.11.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4899109 2020.11.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4899108 2020.11.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 18 4899107 2020.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4899106 2020.11.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4898915 2020.11.07 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4898914 2020.11.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4898913 2020.11.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4898912 2020.11.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4898911 2020.11.07 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4898910 2020.11.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4898909 2020.11.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4898908 2020.11.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4898907 2020.11.07 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4898906 2020.11.07 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 4898905 2020.11.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4898904 2020.11.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4898903 2020.11.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4898902 2020.11.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4898901 2020.11.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4898900 2020.11.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4898899 2020.11.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4898898 2020.11.07 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4898897 2020.11.07 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4898896 2020.11.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4898895 2020.11.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 90 4898894 2020.11.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4898893 2020.11.07 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4898892 2020.11.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4898891 2020.11.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4898890 2020.11.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4898889 2020.11.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4898888 2020.11.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4898887 2020.11.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4898886 2020.11.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4898885 2020.11.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4898884 2020.11.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 27 4898883 2020.11.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4898882 2020.11.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 33 4898881 2020.11.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 4898880 2020.11.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 4898879 2020.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 4898878 2020.11.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4898877 2020.11.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4898876 2020.11.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4898875 2020.11.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4898874 2020.11.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4898873 2020.11.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4898872 2020.11.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4898871 2020.11.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4898870 2020.11.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4898869 2020.11.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4898868 2020.11.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4898867 2020.11.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4898866 2020.11.07 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4894669 2020.11.04 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 16 4884748 2020.10.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4884747 2020.10.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 180 4884746 2020.10.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4884745 2020.10.31 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4884744 2020.10.31 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 7 4884743 2020.10.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4884742 2020.10.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4884741 2020.10.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4884740 2020.10.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4884739 2020.10.31 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 8 4884738 2020.10.31 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4884737 2020.10.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 160 4884736 2020.10.31 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4884734 2020.10.31 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 4884733 2020.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4884732 2020.10.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1200 4884731 2020.10.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 4884729 2020.10.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4884728 2020.10.31 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 3 4884727 2020.10.31 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4884726 2020.10.31 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4884725 2020.10.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4884724 2020.10.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4884723 2020.10.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4883942 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4883941 2020.10.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4883940 2020.10.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4883939 2020.10.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4883938 2020.10.31 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4883937 2020.10.31 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4883936 2020.10.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4883935 2020.10.31 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 36 4883934 2020.10.31 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 4883933 2020.10.31 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4883932 2020.10.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4883931 2020.10.31 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 4883930 2020.10.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4883929 2020.10.31 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4883928 2020.10.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 4883378 2020.10.31 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 4883377 2020.10.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4883376 2020.10.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4883375 2020.10.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4883374 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4883373 2020.10.31 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 4883372 2020.10.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4883371 2020.10.31 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4883370 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4883369 2020.10.31 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4883368 2020.10.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4883366 2020.10.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4883365 2020.10.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4883364 2020.10.31 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4883363 2020.10.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4883362 2020.10.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4883361 2020.10.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4883360 2020.10.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4883359 2020.10.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4883358 2020.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4883357 2020.10.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4883103 2020.10.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 4883102 2020.10.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4883101 2020.10.31 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4883100 2020.10.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4883099 2020.10.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4883098 2020.10.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4883097 2020.10.31 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 20 4883096 2020.10.31 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4883095 2020.10.31 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4883094 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4883093 2020.10.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4883092 2020.10.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4883091 2020.10.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4883090 2020.10.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4883089 2020.10.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4883088 2020.10.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4883087 2020.10.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4882968 2020.10.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4882984 2020.10.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4882983 2020.10.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 4882981 2020.10.31 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 15 4882980 2020.10.31 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4882979 2020.10.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4882978 2020.10.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4882977 2020.10.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4882976 2020.10.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4882975 2020.10.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4882974 2020.10.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4882973 2020.10.31 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4882972 2020.10.31 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4882971 2020.10.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4882970 2020.10.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4882969 2020.10.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4882967 2020.10.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 250 4882966 2020.10.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4882965 2020.10.31 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4882964 2020.10.31 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 12 4882963 2020.10.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4882962 2020.10.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4882961 2020.10.31 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4882960 2020.10.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4882959 2020.10.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4882958 2020.10.31 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 4882957 2020.10.31 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4882956 2020.10.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 400 4882955 2020.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4882954 2020.10.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4882952 2020.10.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 4882951 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4882950 2020.10.31 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 15 4882949 2020.10.31 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 50 4882948 2020.10.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4882947 2020.10.31 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4882946 2020.10.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4882945 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4882944 2020.10.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4882943 2020.10.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4882942 2020.10.31 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4882940 2020.10.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4882939 2020.10.31 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4882938 2020.10.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4882937 2020.10.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4882936 2020.10.31 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4877139 2020.10.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4877138 2020.10.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 4877137 2020.10.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 4877136 2020.10.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4877135 2020.10.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 4877134 2020.10.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 4877133 2020.10.27 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 4877132 2020.10.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4873254 2020.10.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4873253 2020.10.25 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 4873252 2020.10.25 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 4873251 2020.10.25 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4873249 2020.10.25 mapa
rzadki alka, Alca torda 6 4873248 2020.10.25 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4873247 2020.10.25 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 4873246 2020.10.25 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 4873245 2020.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4873244 2020.10.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4873227 2020.10.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4873226 2020.10.25 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4873225 2020.10.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4873224 2020.10.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4873223 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4873222 2020.10.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4873221 2020.10.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4873220 2020.10.25 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 4873218 2020.10.25 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 43 4873217 2020.10.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4873216 2020.10.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 4873215 2020.10.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 20 4873214 2020.10.25 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 3 4873213 2020.10.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 4873212 2020.10.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4873272 2020.10.25 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4873271 2020.10.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4873270 2020.10.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4873269 2020.10.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4873268 2020.10.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4873267 2020.10.25 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4873266 2020.10.25 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 7 4873265 2020.10.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 60 4873264 2020.10.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 4873263 2020.10.25 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 4873262 2020.10.25 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 380 4873261 2020.10.25 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 4873260 2020.10.25 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 17 4873259 2020.10.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 25 4873258 2020.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 90 4873257 2020.10.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 110 4873288 2020.10.25 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 7 4873287 2020.10.25 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 4873286 2020.10.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 4873285 2020.10.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4873284 2020.10.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 35 4873283 2020.10.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 40 4873282 2020.10.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 80 4873281 2020.10.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4873280 2020.10.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 4873279 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4873278 2020.10.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 400 4873277 2020.10.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 600 4873275 2020.10.25 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4873274 2020.10.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4873273 2020.10.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 4873243 2020.10.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4873242 2020.10.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4873240 2020.10.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4873239 2020.10.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4873238 2020.10.25 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4873237 2020.10.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4873236 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4873235 2020.10.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4873234 2020.10.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4873233 2020.10.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4873232 2020.10.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4873231 2020.10.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4873230 2020.10.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4873229 2020.10.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4873228 2020.10.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4869053 2020.10.24 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4869052 2020.10.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4869051 2020.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4869049 2020.10.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4869048 2020.10.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4869047 2020.10.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4869045 2020.10.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4869044 2020.10.24 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 7 4869043 2020.10.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4869042 2020.10.24 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 6 4869041 2020.10.24 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 4869040 2020.10.24 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4869039 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4869038 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4869037 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4869036 2020.10.24 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 4869035 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4869034 2020.10.24 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 4868427 2020.10.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4868426 2020.10.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4868425 2020.10.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4868424 2020.10.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4868423 2020.10.24 mapa
rzadki alka, Alca torda 8 4868422 2020.10.24 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 4868421 2020.10.24 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4868420 2020.10.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4868419 2020.10.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4868418 2020.10.24 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4868459 2020.10.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4868458 2020.10.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4868457 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4868456 2020.10.24 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4868455 2020.10.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4868454 2020.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4868453 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4868451 2020.10.24 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4868450 2020.10.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4868449 2020.10.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 40 4868448 2020.10.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4868447 2020.10.24 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4868446 2020.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4868445 2020.10.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4868444 2020.10.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4868443 2020.10.24 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 4868442 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4868441 2020.10.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4868440 2020.10.24 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4868439 2020.10.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4868438 2020.10.24 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 4868437 2020.10.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4868436 2020.10.24 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4868435 2020.10.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4868433 2020.10.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4868432 2020.10.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4868431 2020.10.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4868430 2020.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4868429 2020.10.24 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4868428 2020.10.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4868417 2020.10.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4868416 2020.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4868415 2020.10.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4868414 2020.10.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4868413 2020.10.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4868412 2020.10.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4868411 2020.10.24 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4868410 2020.10.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4868409 2020.10.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4868408 2020.10.24 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4868407 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4868406 2020.10.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4868405 2020.10.24 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4868404 2020.10.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4868403 2020.10.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4868402 2020.10.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4867306 2020.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4867305 2020.10.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4867304 2020.10.24 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 4867303 2020.10.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4867302 2020.10.24 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 4867301 2020.10.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4867300 2020.10.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4867299 2020.10.24 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4867298 2020.10.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4867297 2020.10.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4867296 2020.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4867295 2020.10.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4867294 2020.10.24 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4867293 2020.10.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4867292 2020.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4867291 2020.10.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4867290 2020.10.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4867289 2020.10.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 17 4867288 2020.10.24 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4867287 2020.10.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4867286 2020.10.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4867285 2020.10.24 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4867284 2020.10.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4867283 2020.10.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4867282 2020.10.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 40 4867281 2020.10.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4867280 2020.10.24 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4867279 2020.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4867278 2020.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4867277 2020.10.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4867276 2020.10.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4867275 2020.10.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4867274 2020.10.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4867273 2020.10.24 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4867272 2020.10.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4867271 2020.10.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4867270 2020.10.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4867269 2020.10.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4867268 2020.10.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4867267 2020.10.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4867266 2020.10.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4867265 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4867264 2020.10.24 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 4867263 2020.10.24 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4867262 2020.10.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4867261 2020.10.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4867260 2020.10.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4867259 2020.10.24 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4867258 2020.10.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4867257 2020.10.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4867256 2020.10.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4867255 2020.10.24 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 20 4867254 2020.10.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4867253 2020.10.24 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 4867252 2020.10.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 4867251 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4867250 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4867249 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4867248 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4867247 2020.10.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4860239 2020.10.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 4860238 2020.10.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4860236 2020.10.20 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 4860235 2020.10.20 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4860234 2020.10.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4860233 2020.10.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 70 4860232 2020.10.20 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4860231 2020.10.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4860230 2020.10.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4860229 2020.10.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4860228 2020.10.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4860227 2020.10.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4860226 2020.10.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 4860225 2020.10.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 4860224 2020.10.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4860223 2020.10.20 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4860222 2020.10.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 79 4860221 2020.10.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4860220 2020.10.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 10 4860219 2020.10.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 4860218 2020.10.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 140 4860216 2020.10.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 4860214 2020.10.20 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4860213 2020.10.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 4860212 2020.10.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4860211 2020.10.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 4860210 2020.10.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4860209 2020.10.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4860208 2020.10.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 4860207 2020.10.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4860206 2020.10.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4860205 2020.10.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4860204 2020.10.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4860203 2020.10.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4860202 2020.10.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4860201 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4860200 2020.10.20 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4860199 2020.10.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 16 4859611 2020.10.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4859610 2020.10.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4859609 2020.10.20 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4859608 2020.10.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4859607 2020.10.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 4859606 2020.10.20 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 4859627 2020.10.20 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 4859626 2020.10.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4859625 2020.10.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4859624 2020.10.20 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 4859623 2020.10.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4859622 2020.10.20 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 20 4859621 2020.10.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4859620 2020.10.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4859619 2020.10.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4859618 2020.10.20 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 4859617 2020.10.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4859616 2020.10.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 4859615 2020.10.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 16 4859614 2020.10.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4859613 2020.10.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4859612 2020.10.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4859605 2020.10.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4859604 2020.10.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 25 4859603 2020.10.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 4859602 2020.10.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4859601 2020.10.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4859600 2020.10.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4859599 2020.10.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4859598 2020.10.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 4859597 2020.10.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4859596 2020.10.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4859595 2020.10.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4859594 2020.10.20 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4859593 2020.10.20 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4859592 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4859591 2020.10.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4859590 2020.10.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4854557 2020.10.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4854556 2020.10.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4854555 2020.10.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4854554 2020.10.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4854553 2020.10.18 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4854551 2020.10.18 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4854550 2020.10.18 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4854548 2020.10.18 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 3 4854547 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 4854546 2020.10.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4854545 2020.10.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4854544 2020.10.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4854543 2020.10.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4854542 2020.10.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4854541 2020.10.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4854540 2020.10.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 4854539 2020.10.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4854538 2020.10.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 4854537 2020.10.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4854536 2020.10.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4854535 2020.10.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4854534 2020.10.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4854533 2020.10.18 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4853396 2020.10.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4853395 2020.10.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4853394 2020.10.18 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4853393 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 32 4853392 2020.10.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4853391 2020.10.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4853390 2020.10.18 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4853389 2020.10.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4853388 2020.10.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4853387 2020.10.18 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4853386 2020.10.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 4853385 2020.10.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 4853384 2020.10.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 4853383 2020.10.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4853382 2020.10.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 4853381 2020.10.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 4853380 2020.10.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4853379 2020.10.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4853378 2020.10.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4853377 2020.10.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4853376 2020.10.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4853375 2020.10.18 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4853374 2020.10.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4853373 2020.10.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4853372 2020.10.18 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 11 4853371 2020.10.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4853370 2020.10.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4853369 2020.10.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4853368 2020.10.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4853367 2020.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4853366 2020.10.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4853365 2020.10.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4853364 2020.10.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4853363 2020.10.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4853362 2020.10.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4853361 2020.10.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4853360 2020.10.18 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4852902 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4852901 2020.10.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4852900 2020.10.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4852899 2020.10.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4852898 2020.10.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4852897 2020.10.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4852896 2020.10.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4852895 2020.10.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4852894 2020.10.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 12 4852893 2020.10.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4852892 2020.10.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4852891 2020.10.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4852890 2020.10.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4852889 2020.10.18 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 4852888 2020.10.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4852887 2020.10.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 70 4852886 2020.10.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4852885 2020.10.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4852884 2020.10.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 4852883 2020.10.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4852882 2020.10.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4852881 2020.10.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 250 4852880 2020.10.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4852879 2020.10.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4852878 2020.10.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4852877 2020.10.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4852876 2020.10.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4852875 2020.10.18 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4852874 2020.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4852873 2020.10.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4852872 2020.10.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4852617 2020.10.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4852616 2020.10.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4852615 2020.10.18 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4852614 2020.10.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4852613 2020.10.18 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4852612 2020.10.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 4852611 2020.10.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4852610 2020.10.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4852609 2020.10.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4852608 2020.10.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4852607 2020.10.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4852606 2020.10.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4852605 2020.10.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4852604 2020.10.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4852633 2020.10.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4852632 2020.10.18 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4852631 2020.10.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4852630 2020.10.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4852629 2020.10.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 450 4852628 2020.10.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 4852627 2020.10.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4852626 2020.10.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4852625 2020.10.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 4852624 2020.10.18 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 4852623 2020.10.18 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 4 4852621 2020.10.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4852620 2020.10.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 19 4852619 2020.10.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4852618 2020.10.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4852603 2020.10.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4852602 2020.10.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4852601 2020.10.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4852600 2020.10.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4852599 2020.10.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4852598 2020.10.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4852597 2020.10.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4852596 2020.10.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4852595 2020.10.18 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4852594 2020.10.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4852593 2020.10.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4852592 2020.10.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4852591 2020.10.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4852590 2020.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4852589 2020.10.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4852588 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4851693 2020.10.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4851692 2020.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 80 4851691 2020.10.17