Pełna lista obserwacji drużyny

Krzysztof Kajzer : Krzysztof Kajzer


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4664319 2020.08.01 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4664318 2020.08.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4664317 2020.08.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4664316 2020.08.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4664315 2020.08.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4664314 2020.08.01 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4664313 2020.08.01 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4664312 2020.08.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4664311 2020.08.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4664310 2020.08.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4664309 2020.08.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4664308 2020.08.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4664307 2020.08.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4664306 2020.08.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4664305 2020.08.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4664304 2020.08.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4664303 2020.08.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4664302 2020.08.01 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4664301 2020.08.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4664300 2020.08.01 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4664299 2020.08.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4664298 2020.08.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4664297 2020.08.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4664296 2020.08.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 90 4664295 2020.08.01 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4664293 2020.08.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4664292 2020.08.01 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4664291 2020.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4664290 2020.08.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4664289 2020.08.01 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4664288 2020.08.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4664287 2020.08.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4664286 2020.08.01 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 4664285 2020.08.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4664284 2020.08.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4664283 2020.08.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4664282 2020.08.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4664281 2020.08.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4664280 2020.08.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4664279 2020.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4664278 2020.08.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4664277 2020.08.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4664276 2020.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 4664275 2020.08.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 4664274 2020.08.01 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4664273 2020.08.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 4664272 2020.08.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 4664271 2020.08.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4664270 2020.08.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4664269 2020.08.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4664268 2020.08.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4664267 2020.08.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4664266 2020.08.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4664265 2020.08.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 4664264 2020.08.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4664263 2020.08.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4664262 2020.08.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4664261 2020.08.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 4664260 2020.08.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 25 4664259 2020.08.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4664258 2020.08.01 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 8 4664257 2020.08.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 4664256 2020.08.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4664255 2020.08.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4664254 2020.08.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 75 4664253 2020.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4664252 2020.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 4664251 2020.08.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 4664250 2020.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4664249 2020.08.01 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 3 4664248 2020.08.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4664247 2020.08.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4664246 2020.08.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4664245 2020.08.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4664244 2020.08.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 25 4665230 2020.08.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4665231 2020.08.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 4665232 2020.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4665233 2020.08.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4665234 2020.08.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4665235 2020.08.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4665236 2020.08.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 4665237 2020.08.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 4665238 2020.08.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4665239 2020.08.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4665240 2020.08.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4665241 2020.08.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4665242 2020.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4665243 2020.08.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4665244 2020.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 4665245 2020.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 4665246 2020.08.01 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 4665247 2020.08.01 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4665248 2020.08.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 15 4665249 2020.08.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 9 4665250 2020.08.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4665251 2020.08.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4665252 2020.08.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 4665253 2020.08.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 4665254 2020.08.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4665255 2020.08.01 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 4665256 2020.08.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4665257 2020.08.01 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 4665258 2020.08.01 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 11 4665259 2020.08.01 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 4665260 2020.08.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 25 4665261 2020.08.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4665262 2020.08.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4665263 2020.08.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4665264 2020.08.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4665265 2020.08.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4665266 2020.08.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4665267 2020.08.01 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4665268 2020.08.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4665269 2020.08.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4665270 2020.08.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4665271 2020.08.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4665272 2020.08.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4665273 2020.08.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4665274 2020.08.01 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4655891 2020.07.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4655890 2020.07.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4655889 2020.07.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4655907 2020.07.28 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4655906 2020.07.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4655905 2020.07.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4655904 2020.07.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4655903 2020.07.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4655902 2020.07.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4655901 2020.07.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4655900 2020.07.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4655899 2020.07.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4655897 2020.07.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4655896 2020.07.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4655895 2020.07.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4655894 2020.07.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4655893 2020.07.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 800 4655892 2020.07.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4655887 2020.07.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4655886 2020.07.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4655885 2020.07.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 4655884 2020.07.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4655883 2020.07.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 4655882 2020.07.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4655881 2020.07.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4655880 2020.07.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4655879 2020.07.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4655878 2020.07.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4655877 2020.07.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4655876 2020.07.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 50 4655873 2020.07.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4655581 2020.07.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4655540 2020.07.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4655539 2020.07.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4655538 2020.07.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4655537 2020.07.28 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4655536 2020.07.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4655535 2020.07.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4655534 2020.07.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4655533 2020.07.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4655532 2020.07.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4655531 2020.07.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4655530 2020.07.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4655529 2020.07.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4655528 2020.07.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 4655527 2020.07.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4655526 2020.07.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4655525 2020.07.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4655524 2020.07.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4655523 2020.07.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4655522 2020.07.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4655521 2020.07.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4655520 2020.07.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4655519 2020.07.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4655518 2020.07.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4655517 2020.07.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4655516 2020.07.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4655515 2020.07.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4655514 2020.07.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4655513 2020.07.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4655512 2020.07.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4655511 2020.07.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4655510 2020.07.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4655509 2020.07.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4655508 2020.07.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4655507 2020.07.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4655362 2020.07.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4655361 2020.07.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4655360 2020.07.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4655359 2020.07.28 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4655358 2020.07.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4655357 2020.07.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4655356 2020.07.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4655355 2020.07.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 4655354 2020.07.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4655353 2020.07.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4655352 2020.07.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4655351 2020.07.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4655350 2020.07.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4655349 2020.07.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4655348 2020.07.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4655347 2020.07.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4655346 2020.07.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4655345 2020.07.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4655344 2020.07.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4655343 2020.07.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4655342 2020.07.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4655341 2020.07.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4655339 2020.07.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4655338 2020.07.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4655337 2020.07.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4655336 2020.07.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 4655335 2020.07.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4655334 2020.07.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 4655333 2020.07.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4655332 2020.07.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4655331 2020.07.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4655330 2020.07.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 4655329 2020.07.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4655328 2020.07.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4655327 2020.07.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4655326 2020.07.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4655325 2020.07.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 9 4655324 2020.07.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4655323 2020.07.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4655322 2020.07.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4655321 2020.07.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 34 4655320 2020.07.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4655319 2020.07.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4655318 2020.07.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4655317 2020.07.28 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 18 4655316 2020.07.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4655315 2020.07.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4655314 2020.07.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4655313 2020.07.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4655312 2020.07.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4655311 2020.07.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4655310 2020.07.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4655309 2020.07.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 4655308 2020.07.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4652570 2020.07.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4652569 2020.07.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4652568 2020.07.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4652567 2020.07.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4652566 2020.07.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4652586 2020.07.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4652585 2020.07.26 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4652584 2020.07.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4652583 2020.07.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4652582 2020.07.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4652581 2020.07.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4652580 2020.07.26 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 6 4652579 2020.07.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4652578 2020.07.26 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 8 4652577 2020.07.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4652576 2020.07.26 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4652575 2020.07.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4652574 2020.07.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4652573 2020.07.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4652572 2020.07.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4652571 2020.07.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4652240 2020.07.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4652239 2020.07.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4652238 2020.07.26 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4652237 2020.07.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4652236 2020.07.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4652235 2020.07.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4652234 2020.07.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4652233 2020.07.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4652232 2020.07.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4652231 2020.07.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4652230 2020.07.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4652229 2020.07.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4652228 2020.07.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4652227 2020.07.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4652226 2020.07.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4652225 2020.07.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4652224 2020.07.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4652223 2020.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4652222 2020.07.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4652220 2020.07.26 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 40 4652219 2020.07.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4652218 2020.07.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4652217 2020.07.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4652216 2020.07.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4652215 2020.07.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4652214 2020.07.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4652213 2020.07.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4652212 2020.07.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4652211 2020.07.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4652210 2020.07.26 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 6 4652209 2020.07.26 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 4652208 2020.07.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4652207 2020.07.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4652206 2020.07.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4652205 2020.07.26 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4651852 2020.07.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4651851 2020.07.26 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4651850 2020.07.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4651849 2020.07.26 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4651847 2020.07.26 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 60 4651848 2020.07.26 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 4651940 2020.07.26 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4651939 2020.07.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4651938 2020.07.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4651937 2020.07.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4651936 2020.07.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4651935 2020.07.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4651934 2020.07.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4651933 2020.07.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4651932 2020.07.26 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4651931 2020.07.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4651930 2020.07.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4651929 2020.07.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4651928 2020.07.26 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4651868 2020.07.26 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4651867 2020.07.26 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4651866 2020.07.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 4651865 2020.07.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4651864 2020.07.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 4651863 2020.07.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4651862 2020.07.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4651861 2020.07.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4651860 2020.07.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4651859 2020.07.26 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 4651858 2020.07.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4651857 2020.07.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4651856 2020.07.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4651854 2020.07.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4651853 2020.07.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4651846 2020.07.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4651845 2020.07.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4651844 2020.07.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4651843 2020.07.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4651842 2020.07.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4651841 2020.07.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4651840 2020.07.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4651839 2020.07.26 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 70 4651838 2020.07.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4651837 2020.07.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4651836 2020.07.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4651835 2020.07.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 4651834 2020.07.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4651833 2020.07.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4651832 2020.07.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4651831 2020.07.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4651152 2020.07.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4651151 2020.07.26 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4651150 2020.07.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4651148 2020.07.26 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4651147 2020.07.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4651146 2020.07.26 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4651145 2020.07.26 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4651144 2020.07.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4651143 2020.07.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4651142 2020.07.26 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4651141 2020.07.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4651140 2020.07.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4651139 2020.07.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4651138 2020.07.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4651137 2020.07.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4651200 2020.07.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4651198 2020.07.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4651197 2020.07.26 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 4651196 2020.07.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4651195 2020.07.26 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4651194 2020.07.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 180 4651193 2020.07.26 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 4651192 2020.07.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4651191 2020.07.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4651190 2020.07.26 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4651189 2020.07.26 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4651188 2020.07.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4651187 2020.07.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 34 4651186 2020.07.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4651185 2020.07.26 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 4651184 2020.07.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4651183 2020.07.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4651182 2020.07.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 4651181 2020.07.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 4651180 2020.07.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4651179 2020.07.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4651178 2020.07.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 9 4651177 2020.07.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4651176 2020.07.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4651175 2020.07.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4651174 2020.07.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4651173 2020.07.26 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4651172 2020.07.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4651171 2020.07.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4651170 2020.07.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4651169 2020.07.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4651168 2020.07.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4651167 2020.07.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4651166 2020.07.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4651165 2020.07.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 80 4651164 2020.07.26 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 300 4651163 2020.07.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4651162 2020.07.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 180 4651161 2020.07.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4651160 2020.07.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4651159 2020.07.26 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4651158 2020.07.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4651157 2020.07.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4651156 2020.07.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4651155 2020.07.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4651154 2020.07.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 180 4651153 2020.07.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4642838 2020.07.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4642837 2020.07.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 4642836 2020.07.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4642835 2020.07.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 11 4642834 2020.07.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4642833 2020.07.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4642832 2020.07.22 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4642831 2020.07.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4642830 2020.07.22 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4642829 2020.07.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4642828 2020.07.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4642854 2020.07.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4642853 2020.07.22 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4642852 2020.07.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 16 4642851 2020.07.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4642850 2020.07.22 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4642849 2020.07.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 4642848 2020.07.22 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4642847 2020.07.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 4642846 2020.07.22 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4642845 2020.07.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 95 4642844 2020.07.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4642843 2020.07.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4642842 2020.07.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4642841 2020.07.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 4642840 2020.07.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4642839 2020.07.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4642870 2020.07.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4642869 2020.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4642868 2020.07.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4642867 2020.07.22 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4642866 2020.07.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 4642865 2020.07.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4642864 2020.07.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4642863 2020.07.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4642862 2020.07.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4642861 2020.07.22 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4642860 2020.07.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4642858 2020.07.22 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4642857 2020.07.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4642856 2020.07.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4642855 2020.07.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4642826 2020.07.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 90 4642825 2020.07.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4642824 2020.07.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4642823 2020.07.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4642822 2020.07.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 14 4642821 2020.07.22 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4642820 2020.07.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4642819 2020.07.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4642818 2020.07.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4642817 2020.07.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4642816 2020.07.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4642815 2020.07.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4642814 2020.07.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4642813 2020.07.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4642812 2020.07.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 4642811 2020.07.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4642810 2020.07.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4642809 2020.07.22 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4642808 2020.07.22 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4642807 2020.07.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4642806 2020.07.22 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4642805 2020.07.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4642804 2020.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4642803 2020.07.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4642802 2020.07.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 7 4642801 2020.07.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 11 4642800 2020.07.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4642799 2020.07.22 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4642798 2020.07.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4642797 2020.07.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4642796 2020.07.22 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4642795 2020.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4642794 2020.07.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4642793 2020.07.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4642792 2020.07.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4642791 2020.07.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4642790 2020.07.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4642789 2020.07.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4642788 2020.07.22 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4642787 2020.07.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4642786 2020.07.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4642785 2020.07.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4642784 2020.07.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 4642783 2020.07.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 42 4642782 2020.07.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4642781 2020.07.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 42 4642780 2020.07.22 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4642779 2020.07.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4632868 2020.07.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4632867 2020.07.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4632866 2020.07.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 4632865 2020.07.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4632863 2020.07.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4632862 2020.07.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4632861 2020.07.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4632860 2020.07.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4632859 2020.07.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4632858 2020.07.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4632857 2020.07.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4632856 2020.07.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4632855 2020.07.18 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4632854 2020.07.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 4632853 2020.07.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4632852 2020.07.18 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4632851 2020.07.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4632850 2020.07.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 4632849 2020.07.18 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4632848 2020.07.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4632847 2020.07.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 4632884 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4632883 2020.07.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4632882 2020.07.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4632881 2020.07.18 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4632880 2020.07.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4632879 2020.07.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4632878 2020.07.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4632877 2020.07.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4632876 2020.07.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4632875 2020.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4632874 2020.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 60 4632873 2020.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 40 4632872 2020.07.18 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 7 4632871 2020.07.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4632870 2020.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4632269 2020.07.18 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4632268 2020.07.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4632267 2020.07.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4632266 2020.07.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4632265 2020.07.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4632264 2020.07.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4632263 2020.07.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4632262 2020.07.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4632261 2020.07.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4632260 2020.07.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4632259 2020.07.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4632258 2020.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4632257 2020.07.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4632256 2020.07.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4632255 2020.07.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4632254 2020.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4632253 2020.07.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4632252 2020.07.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4632251 2020.07.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4632250 2020.07.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4632249 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4632248 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4632247 2020.07.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 4632246 2020.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4632245 2020.07.18 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4632244 2020.07.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4632243 2020.07.18 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4632242 2020.07.18 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4632241 2020.07.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4631642 2020.07.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4631641 2020.07.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4631640 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4631639 2020.07.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4631638 2020.07.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4631637 2020.07.18 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4631636 2020.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4631635 2020.07.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4631634 2020.07.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4631633 2020.07.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4631632 2020.07.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4631631 2020.07.18 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 4631630 2020.07.18 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4631629 2020.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4631628 2020.07.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4631627 2020.07.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4631626 2020.07.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4631625 2020.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 4631624 2020.07.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4631623 2020.07.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4631622 2020.07.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4631621 2020.07.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4631620 2020.07.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 4631619 2020.07.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4631618 2020.07.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4631617 2020.07.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4631616 2020.07.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4631615 2020.07.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 4631614 2020.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4631612 2020.07.18 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4631611 2020.07.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4631610 2020.07.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 4631609 2020.07.18 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4631195 2020.07.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4631194 2020.07.18 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4631193 2020.07.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4631192 2020.07.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4631191 2020.07.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4631190 2020.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4631189 2020.07.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4631188 2020.07.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4631187 2020.07.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4631186 2020.07.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4631185 2020.07.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4631184 2020.07.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4631183 2020.07.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4631182 2020.07.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4631181 2020.07.18 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4631180 2020.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4631179 2020.07.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4631178 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4631177 2020.07.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4631176 2020.07.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4631175 2020.07.18 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4631174 2020.07.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4630888 2020.07.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4630887 2020.07.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4630886 2020.07.18 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4630884 2020.07.18 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4630883 2020.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4630882 2020.07.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4630881 2020.07.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4630904 2020.07.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4630903 2020.07.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4630902 2020.07.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4630901 2020.07.18 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4630900 2020.07.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4630899 2020.07.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4630897 2020.07.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4630896 2020.07.18 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 4630895 2020.07.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4630894 2020.07.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4630893 2020.07.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4630892 2020.07.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4630891 2020.07.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4630889 2020.07.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4630920 2020.07.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4630919 2020.07.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4630918 2020.07.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4630917 2020.07.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4630916 2020.07.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 3 4630915 2020.07.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4630914 2020.07.18 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 4630913 2020.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4630912 2020.07.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4630911 2020.07.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4630910 2020.07.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 4630909 2020.07.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4630908 2020.07.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4630907 2020.07.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4630906 2020.07.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4630905 2020.07.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4630880 2020.07.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4630879 2020.07.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4630878 2020.07.18 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 4630877 2020.07.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 4630876 2020.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4630875 2020.07.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4630873 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4630872 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 4630871 2020.07.18 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4630870 2020.07.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 12 4630869 2020.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 4630868 2020.07.18 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4630867 2020.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4630866 2020.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4630865 2020.07.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 280 4627640 2020.07.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4627639 2020.07.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4627637 2020.07.15 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4627638 2020.07.15 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4627636 2020.07.15 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4627635 2020.07.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4625273 2020.07.15 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4625272 2020.07.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4625271 2020.07.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4625289 2020.07.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4625288 2020.07.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4625287 2020.07.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4625286 2020.07.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4625285 2020.07.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4625284 2020.07.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4625283 2020.07.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4625282 2020.07.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4625281 2020.07.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4625280 2020.07.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4625279 2020.07.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4625278 2020.07.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4625277 2020.07.15 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4625276 2020.07.15 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4625275 2020.07.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4625274 2020.07.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4625269 2020.07.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4625268 2020.07.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 4625267 2020.07.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4625266 2020.07.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 4625265 2020.07.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4625264 2020.07.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4625263 2020.07.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4625262 2020.07.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4625261 2020.07.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4625260 2020.07.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 4625259 2020.07.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4625258 2020.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4625257 2020.07.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4625256 2020.07.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4625255 2020.07.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4624588 2020.07.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4624587 2020.07.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4624586 2020.07.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4624584 2020.07.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4624583 2020.07.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4624582 2020.07.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4624580 2020.07.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4624579 2020.07.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 4624578 2020.07.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4624577 2020.07.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4624576 2020.07.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4624575 2020.07.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4624574 2020.07.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 4624573 2020.07.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 4624278 2020.07.15 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4624277 2020.07.15 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 7 4624276 2020.07.15 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4624275 2020.07.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4624274 2020.07.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4624273 2020.07.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 4624272 2020.07.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4624271 2020.07.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4624270 2020.07.15 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 7 4624269 2020.07.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4624268 2020.07.15 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4624267 2020.07.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4624266 2020.07.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4624265 2020.07.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4624294 2020.07.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4624293 2020.07.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4624292 2020.07.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4624291 2020.07.15 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4624290 2020.07.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4624289 2020.07.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4624288 2020.07.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4624287 2020.07.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4624286 2020.07.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4624285 2020.07.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4624284 2020.07.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4624283 2020.07.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4624282 2020.07.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4624281 2020.07.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4624280 2020.07.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4624279 2020.07.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4624264 2020.07.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4624263 2020.07.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4624262 2020.07.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4624261 2020.07.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 4624260 2020.07.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4624259 2020.07.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4624258 2020.07.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4624257 2020.07.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4624256 2020.07.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4624255 2020.07.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4624254 2020.07.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4624253 2020.07.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4624252 2020.07.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4624251 2020.07.15 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4624250 2020.07.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4624249 2020.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4624248 2020.07.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4624246 2020.07.15 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4624245 2020.07.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 8 4624244 2020.07.15 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4624243 2020.07.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4624242 2020.07.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4624241 2020.07.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 4624240 2020.07.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4624239 2020.07.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 4624238 2020.07.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4624237 2020.07.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 12 4624236 2020.07.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 4624235 2020.07.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4624233 2020.07.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 4624232 2020.07.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4624231 2020.07.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4624230 2020.07.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 6 4624229 2020.07.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 40 4624228 2020.07.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 4624227 2020.07.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4624226 2020.07.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 160 4624225 2020.07.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 4624224 2020.07.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 4624223 2020.07.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 11 4624222 2020.07.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4624221 2020.07.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4624220 2020.07.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4624219 2020.07.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4624218 2020.07.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 4624217 2020.07.15 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 4622642 2020.07.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4611541 2020.07.11 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4611540 2020.07.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4611539 2020.07.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 4611538 2020.07.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4611537 2020.07.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4611536 2020.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4611535 2020.07.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4611534 2020.07.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4611533 2020.07.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4611532 2020.07.11 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4611531 2020.07.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4611530 2020.07.11 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4611529 2020.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4611528 2020.07.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4611527 2020.07.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4611526 2020.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4611525 2020.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4611524 2020.07.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4611523 2020.07.11 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4611522 2020.07.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4611521 2020.07.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4611520 2020.07.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4611519 2020.07.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4611518 2020.07.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4611517 2020.07.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4611516 2020.07.11 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4611515 2020.07.11 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 4611514 2020.07.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4611513 2020.07.11 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 4611512 2020.07.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 4611511 2020.07.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4611510 2020.07.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4611509 2020.07.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4611508 2020.07.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4611507 2020.07.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4611506 2020.07.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 5 4611505 2020.07.11 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 4611502 2020.07.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4609471 2020.07.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4604992 2020.07.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4604991 2020.07.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4604990 2020.07.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4604989 2020.07.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4604988 2020.07.08 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4604987 2020.07.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4604986 2020.07.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4604985 2020.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4604984 2020.07.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4605008 2020.07.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4605007 2020.07.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4605006 2020.07.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4605005 2020.07.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4605004 2020.07.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 4605003 2020.07.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4605002 2020.07.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4605001 2020.07.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4605000 2020.07.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4604999 2020.07.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4604998 2020.07.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4604997 2020.07.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4604996 2020.07.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4604995 2020.07.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4604994 2020.07.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 4604993 2020.07.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4604983 2020.07.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4604982 2020.07.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4604981 2020.07.08 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4604980 2020.07.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4604979 2020.07.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4604978 2020.07.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4604976 2020.07.08 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4604975 2020.07.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4604974 2020.07.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4604973 2020.07.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 4604972 2020.07.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 130 4604971 2020.07.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4604970 2020.07.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 4604969 2020.07.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 4604968 2020.07.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4604860 2020.07.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4604859 2020.07.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4604858 2020.07.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4604857 2020.07.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4604856 2020.07.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4604855 2020.07.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4604854 2020.07.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4604853 2020.07.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4604852 2020.07.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4604851 2020.07.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4604850 2020.07.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4604849 2020.07.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4604848 2020.07.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 4604847 2020.07.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4604846 2020.07.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4604845 2020.07.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4604844 2020.07.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 4604843 2020.07.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4604842 2020.07.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4604841 2020.07.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4604840 2020.07.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4604839 2020.07.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4604838 2020.07.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4604837 2020.07.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4604836 2020.07.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4604835 2020.07.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4604834 2020.07.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4604833 2020.07.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4604832 2020.07.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4604831 2020.07.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4604830 2020.07.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4604829 2020.07.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4604828 2020.07.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4604827 2020.07.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4604826 2020.07.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4604825 2020.07.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 4604824 2020.07.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 4604823 2020.07.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4604822 2020.07.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 140 4604821 2020.07.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4604820 2020.07.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 4604819 2020.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4604818 2020.07.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4604817 2020.07.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 16 4604816 2020.07.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4604815 2020.07.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4604814 2020.07.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 4604813 2020.07.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 4604248 2020.07.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4604280 2020.07.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4604279 2020.07.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4604278 2020.07.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4604277 2020.07.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4604276 2020.07.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4604275 2020.07.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4604274 2020.07.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4604273 2020.07.08 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4604272 2020.07.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 4604271 2020.07.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4604270 2020.07.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4604269 2020.07.08 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4604268 2020.07.08 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 4604267 2020.07.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4604265 2020.07.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4604246 2020.07.08 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4604245 2020.07.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4604244 2020.07.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4604243 2020.07.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4604242 2020.07.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4604241 2020.07.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4604240 2020.07.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4604239 2020.07.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4604238 2020.07.08 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4604237 2020.07.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4604236 2020.07.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4604235 2020.07.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4604234 2020.07.08 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4604233 2020.07.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 4604232 2020.07.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4604264 2020.07.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 4604263 2020.07.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4604262 2020.07.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4604261 2020.07.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4604260 2020.07.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 6 4604259 2020.07.08 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4604258 2020.07.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 4604257 2020.07.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4604256 2020.07.08 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4604255 2020.07.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4604254 2020.07.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4604253 2020.07.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4604252 2020.07.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4604251 2020.07.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4604250 2020.07.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 110 4604249 2020.07.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 4604231 2020.07.08 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 3 4604230 2020.07.08 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4604229 2020.07.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4604228 2020.07.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 4604227 2020.07.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4604226 2020.07.08 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4604225 2020.07.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4604224 2020.07.08 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 3 4604223 2020.07.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 5 4604222 2020.07.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4604221 2020.07.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4604220 2020.07.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 27 4604219 2020.07.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 4604218 2020.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 4604217 2020.07.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 4604216 2020.07.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4596956 2020.07.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4590883 2020.07.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4590882 2020.07.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4590881 2020.07.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4590880 2020.07.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4590879 2020.07.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4590878 2020.07.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4590877 2020.07.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4590876 2020.07.03 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4590875 2020.07.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4590874 2020.07.03 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4590873 2020.07.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4590872 2020.07.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4590871 2020.07.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4590870 2020.07.03 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4590869 2020.07.03 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4590868 2020.07.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4590867 2020.07.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4590866 2020.07.03 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4590865 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4590864 2020.07.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4590863 2020.07.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4590862 2020.07.03 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4590861 2020.07.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4590860 2020.07.03 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 13 4590859 2020.07.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4590858 2020.07.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 4590857 2020.07.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 4590856 2020.07.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 4590855 2020.07.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4590854 2020.07.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4590853 2020.07.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 7 4590852 2020.07.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4590851 2020.07.03 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 4 4590850 2020.07.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 7 4590849 2020.07.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 4590848 2020.07.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4590847 2020.07.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4590846 2020.07.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4590845 2020.07.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 4590844 2020.07.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4590843 2020.07.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4590842 2020.07.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4590841 2020.07.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4590840 2020.07.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4590838 2020.07.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4590837 2020.07.03 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4590835 2020.07.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 4590834 2020.07.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4590833 2020.07.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4590832 2020.07.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4590831 2020.07.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4590830 2020.07.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4590829 2020.07.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4590828 2020.07.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4590827 2020.07.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 25 4590826 2020.07.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4590825 2020.07.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4590824 2020.07.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4590823 2020.07.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4587366 2020.07.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4584031 2020.06.30 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4583810 2020.06.29 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 4583809 2020.06.29 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4583808 2020.06.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4583807 2020.06.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4583805 2020.06.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4583909 2020.06.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4583908 2020.06.29 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 5 4583907 2020.06.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4583906 2020.06.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4583905 2020.06.29 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4583904 2020.06.29 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4583903 2020.06.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4583902 2020.06.29 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4583901 2020.06.29 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4583900 2020.06.29 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4583899 2020.06.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4583898 2020.06.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4583897 2020.06.29 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4583895 2020.06.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4583894 2020.06.29 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 4581241 2020.06.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4581240 2020.06.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4581239 2020.06.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4581238 2020.06.29 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4581237 2020.06.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4581236 2020.06.29 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4581235 2020.06.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4581234 2020.06.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4581233 2020.06.29 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4581232 2020.06.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4581231 2020.06.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 4581230 2020.06.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4581229 2020.06.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4581228 2020.06.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4581257 2020.06.29 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4581256 2020.06.29 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 4581255 2020.06.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4581254 2020.06.29 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4581253 2020.06.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4581252 2020.06.29 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4581251 2020.06.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4581250 2020.06.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4581249 2020.06.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4581248 2020.06.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 4581247 2020.06.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4581246 2020.06.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4581245 2020.06.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4581244 2020.06.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4581243 2020.06.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4581242 2020.06.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4581227 2020.06.29 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4581226 2020.06.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 4581225 2020.06.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4581224 2020.06.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4581223 2020.06.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4581222 2020.06.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4581221 2020.06.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4581220 2020.06.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4581219 2020.06.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4581218 2020.06.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4581217 2020.06.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4581216 2020.06.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4581215 2020.06.29 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4581214 2020.06.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4581213 2020.06.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4581212 2020.06.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4580414 2020.06.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4580413 2020.06.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4580412 2020.06.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4580411 2020.06.29 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4580410 2020.06.29 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4580409 2020.06.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 4580408 2020.06.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4580407 2020.06.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4580406 2020.06.29 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4580405 2020.06.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4580404 2020.06.29 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4580387 2020.06.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4580386 2020.06.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4580385 2020.06.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4580384 2020.06.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4580383 2020.06.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4580382 2020.06.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4580381 2020.06.29 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 4580380 2020.06.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4580379 2020.06.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4580378 2020.06.29