Pełna lista obserwacji drużyny

Tomek Gogołek : Tomasz Gogołek


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4678431 2020.08.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4678429 2020.08.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4678428 2020.08.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4678426 2020.08.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4678430 2020.08.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4678427 2020.08.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4678425 2020.08.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4678422 2020.08.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4678423 2020.08.07 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 4678424 2020.08.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4678442 2020.08.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4674938 2020.08.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4674954 2020.08.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 4674952 2020.08.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4674953 2020.08.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4674951 2020.08.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4674948 2020.08.06 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4674950 2020.08.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4674949 2020.08.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4674947 2020.08.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 4674946 2020.08.06 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4674945 2020.08.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4674943 2020.08.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4674944 2020.08.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4674942 2020.08.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4674941 2020.08.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4674940 2020.08.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4674939 2020.08.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4674932 2020.08.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4674930 2020.08.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 4674937 2020.08.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4674931 2020.08.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4674936 2020.08.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4674929 2020.08.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4674935 2020.08.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4674934 2020.08.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4674933 2020.08.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 35 4674928 2020.08.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4674927 2020.08.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 4674926 2020.08.06 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4674925 2020.08.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4674924 2020.08.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4674923 2020.08.06 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4674922 2020.08.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 4649293 2020.07.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4649291 2020.07.25 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4649292 2020.07.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4649290 2020.07.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4649295 2020.07.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4649294 2020.07.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 4649289 2020.07.25 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4649287 2020.07.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4649288 2020.07.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4649286 2020.07.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4649285 2020.07.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 4649284 2020.07.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4649283 2020.07.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4649280 2020.07.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4649281 2020.07.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4649209 2020.07.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4649208 2020.07.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4649207 2020.07.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 4649206 2020.07.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4649205 2020.07.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4649204 2020.07.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4649203 2020.07.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4649202 2020.07.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4649201 2020.07.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4649200 2020.07.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4649199 2020.07.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4649197 2020.07.25 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4649198 2020.07.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4650171 2020.07.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4650172 2020.07.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4650173 2020.07.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4650174 2020.07.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4650175 2020.07.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4650176 2020.07.25 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4650177 2020.07.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4650178 2020.07.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4650179 2020.07.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4650180 2020.07.25 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4652801 2020.07.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4644472 2020.07.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4644471 2020.07.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 4644470 2020.07.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4644469 2020.07.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4644468 2020.07.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4644467 2020.07.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4644465 2020.07.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4644466 2020.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4644464 2020.07.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4644463 2020.07.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4644462 2020.07.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4644461 2020.07.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4644456 2020.07.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4644455 2020.07.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 4644459 2020.07.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4644458 2020.07.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4644460 2020.07.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4644457 2020.07.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4644451 2020.07.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 4644453 2020.07.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4644454 2020.07.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4644452 2020.07.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4644450 2020.07.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4644449 2020.07.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4644448 2020.07.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4644447 2020.07.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4644446 2020.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4644445 2020.07.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4578578 2020.06.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4578577 2020.06.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4578576 2020.06.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4578575 2020.06.28 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4578573 2020.06.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4578572 2020.06.28 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4578574 2020.06.28 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 4578571 2020.06.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4578569 2020.06.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4578570 2020.06.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4578568 2020.06.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4578566 2020.06.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 4578567 2020.06.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4578564 2020.06.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4578563 2020.06.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4578562 2020.06.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4578560 2020.06.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4578561 2020.06.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 30 4578559 2020.06.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4578558 2020.06.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4578556 2020.06.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4578557 2020.06.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4578555 2020.06.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 4578554 2020.06.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4578552 2020.06.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4578551 2020.06.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4578553 2020.06.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4578549 2020.06.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4578550 2020.06.28 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4578548 2020.06.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4577395 2020.06.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4577396 2020.06.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 4577394 2020.06.28 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4559469 2020.06.22 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4559470 2020.06.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4559471 2020.06.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4559472 2020.06.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4559473 2020.06.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4559474 2020.06.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4559475 2020.06.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4557559 2020.06.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4557557 2020.06.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4557556 2020.06.21 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4557553 2020.06.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4557558 2020.06.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4557555 2020.06.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4557551 2020.06.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4557554 2020.06.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4557552 2020.06.21 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4557550 2020.06.21 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4557549 2020.06.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 4540335 2020.06.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4540334 2020.06.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4540333 2020.06.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4540332 2020.06.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4540330 2020.06.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4540331 2020.06.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 4540329 2020.06.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4540328 2020.06.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4540327 2020.06.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4540326 2020.06.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4540325 2020.06.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4540323 2020.06.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4540324 2020.06.16 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4540322 2020.06.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4537131 2020.06.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4537123 2020.06.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4537122 2020.06.15 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4537121 2020.06.15 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 4 4536974 2020.06.15 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4536975 2020.06.15 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4536973 2020.06.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4536972 2020.06.15 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4536971 2020.06.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4536969 2020.06.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4536970 2020.06.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4536968 2020.06.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4536966 2020.06.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4536967 2020.06.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 150 4536965 2020.06.15 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4536963 2020.06.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4536964 2020.06.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4536962 2020.06.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4536961 2020.06.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4536960 2020.06.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4536959 2020.06.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4536958 2020.06.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4536957 2020.06.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4536955 2020.06.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4536956 2020.06.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4531170 2020.06.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4531168 2020.06.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4531169 2020.06.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4531167 2020.06.14 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4531166 2020.06.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4522548 2020.06.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4522547 2020.06.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4522546 2020.06.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4522545 2020.06.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4522543 2020.06.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4522544 2020.06.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4522542 2020.06.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4522541 2020.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4522538 2020.06.12 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4522537 2020.06.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4522539 2020.06.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4522535 2020.06.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4522540 2020.06.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4522536 2020.06.12 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4520717 2020.06.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4520685 2020.06.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4520682 2020.06.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4520683 2020.06.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4520680 2020.06.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4520677 2020.06.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4520678 2020.06.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 4520675 2020.06.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4520673 2020.06.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 4520671 2020.06.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4520670 2020.06.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4520669 2020.06.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4520672 2020.06.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4520668 2020.06.12 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4520694 2020.06.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4520692 2020.06.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4520696 2020.06.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4520693 2020.06.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4520695 2020.06.12 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4520691 2020.06.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4520690 2020.06.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4520689 2020.06.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4520688 2020.06.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4520687 2020.06.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4520686 2020.06.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4520684 2020.06.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4520681 2020.06.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4520679 2020.06.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4520676 2020.06.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4520674 2020.06.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4519958 2020.06.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4519959 2020.06.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4519956 2020.06.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4519957 2020.06.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4519955 2020.06.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4519952 2020.06.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4519954 2020.06.12 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4519953 2020.06.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4519951 2020.06.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4519950 2020.06.12 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4519949 2020.06.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4519948 2020.06.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4519947 2020.06.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4519945 2020.06.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4519944 2020.06.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4519943 2020.06.12 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4519946 2020.06.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4519942 2020.06.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4519941 2020.06.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4519940 2020.06.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4519939 2020.06.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4519938 2020.06.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4519937 2020.06.12 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4519936 2020.06.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4519935 2020.06.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4519934 2020.06.12 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4519933 2020.06.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4514472 2020.06.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4514473 2020.06.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4514471 2020.06.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4514470 2020.06.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 4514468 2020.06.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 4514469 2020.06.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4514467 2020.06.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4514466 2020.06.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4514465 2020.06.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4514464 2020.06.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4514488 2020.06.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4514487 2020.06.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4514489 2020.06.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4514485 2020.06.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 4514484 2020.06.11 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 4514486 2020.06.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4514483 2020.06.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4514482 2020.06.11 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 4514481 2020.06.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4514479 2020.06.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4514480 2020.06.11 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4514478 2020.06.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4514477 2020.06.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4514475 2020.06.11 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4514476 2020.06.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4514474 2020.06.11 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4514462 2020.06.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4514463 2020.06.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4514460 2020.06.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4514461 2020.06.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4514459 2020.06.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4514458 2020.06.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4514457 2020.06.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4514455 2020.06.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4514456 2020.06.11 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4514454 2020.06.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4514453 2020.06.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4514452 2020.06.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4514451 2020.06.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4514449 2020.06.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4514450 2020.06.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4514448 2020.06.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4513527 2020.06.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4513528 2020.06.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4513526 2020.06.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4511161 2020.06.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4511160 2020.06.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4511162 2020.06.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4511159 2020.06.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4511154 2020.06.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4511152 2020.06.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4511151 2020.06.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4511150 2020.06.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4511158 2020.06.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4511155 2020.06.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4511156 2020.06.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4511148 2020.06.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4511147 2020.06.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4511157 2020.06.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4511146 2020.06.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4511144 2020.06.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4511145 2020.06.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4511143 2020.06.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4511153 2020.06.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4511149 2020.06.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4510994 2020.06.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4510993 2020.06.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4510992 2020.06.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4510991 2020.06.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4510990 2020.06.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4510988 2020.06.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4510989 2020.06.10 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4510987 2020.06.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4510985 2020.06.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4510986 2020.06.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4510984 2020.06.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4510983 2020.06.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4510981 2020.06.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4510982 2020.06.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4510979 2020.06.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4510980 2020.06.10 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4510978 2020.06.10 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 7 4510977 2020.06.10 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4510976 2020.06.10 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 4510974 2020.06.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4510975 2020.06.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4510973 2020.06.10 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4510971 2020.06.10 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 9 4510970 2020.06.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4510972 2020.06.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4510968 2020.06.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 4510969 2020.06.10 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4496762 2020.06.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4496760 2020.06.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4496761 2020.06.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4496759 2020.06.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4496758 2020.06.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4496757 2020.06.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4496756 2020.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4496755 2020.06.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4496777 2020.06.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4496776 2020.06.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4496778 2020.06.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 4496775 2020.06.07 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4496774 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4496773 2020.06.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4496772 2020.06.07 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4496771 2020.06.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4496770 2020.06.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4496768 2020.06.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4496769 2020.06.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4496767 2020.06.07 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4496766 2020.06.07 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4496764 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4496765 2020.06.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4496763 2020.06.07 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4496753 2020.06.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4496750 2020.06.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4496752 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4496751 2020.06.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4496749 2020.06.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4496748 2020.06.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4496747 2020.06.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4496754 2020.06.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4496746 2020.06.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4496745 2020.06.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4496743 2020.06.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4496744 2020.06.07 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4496742 2020.06.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4496735 2020.06.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4496736 2020.06.07 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4496734 2020.06.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4496737 2020.06.07 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4496741 2020.06.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4496739 2020.06.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4496738 2020.06.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4496733 2020.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4496731 2020.06.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4496740 2020.06.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4496732 2020.06.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 4496730 2020.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4496728 2020.06.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4496729 2020.06.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4496726 2020.06.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4496727 2020.06.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4496724 2020.06.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4496725 2020.06.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4496723 2020.06.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4495044 2020.06.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4495043 2020.06.07 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4495042 2020.06.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4495040 2020.06.07 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4495041 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4495039 2020.06.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4495038 2020.06.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4495037 2020.06.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4495034 2020.06.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4495035 2020.06.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4495036 2020.06.07 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4499870 2020.06.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4500218 2020.06.07 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 4500220 2020.06.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4491026 2020.06.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 4491025 2020.06.06 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4491023 2020.06.06 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4491024 2020.06.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4491022 2020.06.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4491021 2020.06.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4491020 2020.06.06 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4491019 2020.06.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4491018 2020.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4491016 2020.06.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4491017 2020.06.06 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4491015 2020.06.06 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4491014 2020.06.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4491011 2020.06.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4491013 2020.06.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4491012 2020.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4491009 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4491010 2020.06.06 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4491007 2020.06.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4491006 2020.06.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4491008 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4491005 2020.06.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4491004 2020.06.06 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4491003 2020.06.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4480258 2020.06.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4480257 2020.06.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4477852 2020.06.03 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4477851 2020.06.03 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4477849 2020.06.03 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4477850 2020.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4477848 2020.06.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4477846 2020.06.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4477847 2020.06.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4477844 2020.06.03 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4477843 2020.06.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4477842 2020.06.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4477869 2020.06.03 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4477868 2020.06.03 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4477867 2020.06.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4477866 2020.06.03 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4477865 2020.06.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4477864 2020.06.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4477863 2020.06.03 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4477860 2020.06.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4477862 2020.06.03 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4477859 2020.06.03 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4477861 2020.06.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4477858 2020.06.03 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4477857 2020.06.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4477856 2020.06.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4477855 2020.06.03 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4477854 2020.06.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4477840 2020.06.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4477839 2020.06.03 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4477841 2020.06.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4477838 2020.06.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4477837 2020.06.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4477836 2020.06.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4477835 2020.06.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4477834 2020.06.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4477833 2020.06.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4477831 2020.06.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4477832 2020.06.03 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4477830 2020.06.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 4 4477828 2020.06.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4477827 2020.06.03 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4477829 2020.06.03 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4477826 2020.06.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 4473648 2020.06.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4464527 2020.05.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4464528 2020.05.31 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4464524 2020.05.31 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4464525 2020.05.31 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4464523 2020.05.31 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4464522 2020.05.31 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4464521 2020.05.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4464520 2020.05.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4464518 2020.05.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4464517 2020.05.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4464516 2020.05.31 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4464515 2020.05.31 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4464519 2020.05.31 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4464513 2020.05.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4464512 2020.05.31 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4464514 2020.05.31 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4464511 2020.05.31 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4464510 2020.05.31 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4464509 2020.05.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4464507 2020.05.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4464506 2020.05.31 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4464508 2020.05.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4464505 2020.05.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4464504 2020.05.31 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4464543 2020.05.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4464544 2020.05.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4464542 2020.05.31 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4464540 2020.05.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4464539 2020.05.31 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4464538 2020.05.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4464537 2020.05.31 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4464536 2020.05.31 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4464541 2020.05.31 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4464534 2020.05.31 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4464535 2020.05.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4464532 2020.05.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4464533 2020.05.31 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4464531 2020.05.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4464529 2020.05.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4464530 2020.05.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4461575 2020.05.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4461569 2020.05.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4461576 2020.05.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4461572 2020.05.30 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4461568 2020.05.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4461573 2020.05.30 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4461567 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4461566 2020.05.30 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 4461565 2020.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4461608 2020.05.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4461606 2020.05.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4461603 2020.05.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 4461600 2020.05.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4461601 2020.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4461599 2020.05.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4461596 2020.05.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4461590 2020.05.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4461589 2020.05.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4461587 2020.05.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4461592 2020.05.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4461586 2020.05.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4461585 2020.05.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4461581 2020.05.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4461584 2020.05.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4461578 2020.05.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4461609 2020.05.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4461605 2020.05.30 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4461604 2020.05.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4461607 2020.05.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4461602 2020.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4461598 2020.05.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4461597 2020.05.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4461593 2020.05.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4461588 2020.05.30 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4461595 2020.05.30 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4461591 2020.05.30 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4461582 2020.05.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4461579 2020.05.30 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4461580 2020.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4461583 2020.05.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4461562 2020.05.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4461571 2020.05.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4461559 2020.05.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4461570 2020.05.30 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4461560 2020.05.30 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4461558 2020.05.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4461563 2020.05.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4461557 2020.05.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 4461561 2020.05.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4461577 2020.05.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4461564 2020.05.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4461556 2020.05.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4461555 2020.05.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4461553 2020.05.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4461554 2020.05.30 mapa
bardzo rzadki brodziec żółtonogi, Tringa flavipes 1 4461552 2020.05.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4442516 2020.05.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4442515 2020.05.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4442517 2020.05.26 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 4442514 2020.05.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4441556 2020.05.26 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4441555 2020.05.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4431780 2020.05.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4431779 2020.05.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4431778 2020.05.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4431776 2020.05.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4431777 2020.05.24 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4432942 2020.05.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4432946 2020.05.24 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4432948 2020.05.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4432940 2020.05.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4432944 2020.05.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4432949 2020.05.24 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 15 4432945 2020.05.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4432951 2020.05.24 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4432960 2020.05.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4425872 2020.05.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4425871 2020.05.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4425870 2020.05.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4425869 2020.05.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4425868 2020.05.23 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4425867 2020.05.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4425866 2020.05.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4425865 2020.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4425864 2020.05.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4424982 2020.05.23 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4424981 2020.05.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4424979 2020.05.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4424980 2020.05.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4424978 2020.05.23 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4424976 2020.05.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4424977 2020.05.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4424975 2020.05.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4424974 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4424973 2020.05.23 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4424971 2020.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4424969 2020.05.23 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 4424958 2020.05.23 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 4424960 2020.05.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4424959 2020.05.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4424970 2020.05.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4424972 2020.05.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4424957 2020.05.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4424964 2020.05.23 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4424962 2020.05.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4424961 2020.05.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 4424965 2020.05.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4424966 2020.05.23 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4424963 2020.05.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4424967 2020.05.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4424968 2020.05.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4424175 2020.05.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4424174 2020.05.23 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4424173 2020.05.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4424172 2020.05.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4424170 2020.05.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4424171 2020.05.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4424169 2020.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4424168 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4424167 2020.05.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4424191 2020.05.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4424190 2020.05.23 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4424189 2020.05.23 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4424188 2020.05.23 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4424187 2020.05.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4424186 2020.05.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4424185 2020.05.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 4424184 2020.05.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 4424183 2020.05.23 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4424182 2020.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4424181 2020.05.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4424180 2020.05.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4424179 2020.05.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4424177 2020.05.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4424178 2020.05.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4424176 2020.05.23 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4424165 2020.05.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4424163 2020.05.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4424164 2020.05.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4424162 2020.05.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4424166 2020.05.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4424161 2020.05.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4424159 2020.05.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4424160 2020.05.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4424157 2020.05.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4424158 2020.05.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 200 4424156 2020.05.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 4424155 2020.05.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4424154 2020.05.23 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 4424152 2020.05.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4424153 2020.05.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4424151 2020.05.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4417592 2020.05.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4417591 2020.05.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4417590 2020.05.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4417589 2020.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4417588 2020.05.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4417587 2020.05.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4417586 2020.05.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4417584 2020.05.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4417585 2020.05.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4417583 2020.05.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4417582 2020.05.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4417581 2020.05.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4417580 2020.05.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4417579 2020.05.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4417578 2020.05.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4417577 2020.05.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4417575 2020.05.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4417574 2020.05.22 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 20 4417570 2020.05.22 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4417569 2020.05.22 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4417571 2020.05.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4417576 2020.05.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4417567 2020.05.22 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4417573 2020.05.22 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4417572 2020.05.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 4417568 2020.05.22 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4417566 2020.05.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4417565 2020.05.22 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 8 4417563 2020.05.22 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4417564 2020.05.22 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4416232 2020.05.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4416251 2020.05.21 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4416253 2020.05.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4416245 2020.05.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4416236 2020.05.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4416239 2020.05.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4416240 2020.05.21 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4416249 2020.05.21 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 6 4416250 2020.05.21 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 4416247 2020.05.21 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4416246 2020.05.21 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4416242 2020.05.21 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4410212 2020.05.20 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4410209 2020.05.20 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4410210 2020.05.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4410206 2020.05.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4410204 2020.05.20 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4410222 2020.05.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4410221 2020.05.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4410219 2020.05.20 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4410218 2020.05.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4410224 2020.05.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4410217 2020.05.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4410223 2020.05.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4410216 2020.05.20 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4410220 2020.05.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4410214 2020.05.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4410213 2020.05.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4410211 2020.05.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4410208 2020.05.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4410207 2020.05.20 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4410205 2020.05.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4410201 2020.05.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4410200 2020.05.20 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4410203 2020.05.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4410202 2020.05.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4410198 2020.05.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4410199 2020.05.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4410197 2020.05.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4410196 2020.05.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4410195 2020.05.20 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4410194 2020.05.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4410192 2020.05.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4410193 2020.05.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4410190 2020.05.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4410191 2020.05.20 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4410189 2020.05.20 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4410188 2020.05.20 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4389631 2020.05.16 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4389630 2020.05.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4389629 2020.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4389628 2020.05.16 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4389627 2020.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4389625 2020.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4389626 2020.05.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 25 4389690 2020.05.16 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4389688 2020.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4389679 2020.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4389678 2020.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4389669 2020.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4389664 2020.05.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4389661 2020.05.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4389654 2020.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4389657 2020.05.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 4389646 2020.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4389644 2020.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4389643 2020.05.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4389639 2020.05.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4389640 2020.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4389636 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4389634 2020.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4389705 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4389704 2020.05.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4389702 2020.05.16 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4390211 2020.05.16 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4389945 2020.05.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4389699 2020.05.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4389697 2020.05.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4389693 2020.05.16 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4389689 2020.05.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4389685 2020.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4389682 2020.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4389675 2020.05.16 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4389672 2020.05.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4389665 2020.05.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4389663 2020.05.16 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4389658 2020.05.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4389652 2020.05.16 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4389650 2020.05.16 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4389684 2020.05.16 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4389683 2020.05.16 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4389674 2020.05.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 27 4389673 2020.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4389668 2020.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4389659 2020.05.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4389655 2020.05.16 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4389651 2020.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4389647 2020.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4389642 2020.05.16 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 4389641 2020.05.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4389638 2020.05.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4389637 2020.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4389635 2020.05.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4389633 2020.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4389632 2020.05.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4389710 2020.05.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4389711 2020.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4389708 2020.05.16 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 4389707 2020.05.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 4389706 2020.05.16 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4389701 2020.05.16 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4389700 2020.05.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4389696 2020.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4389691 2020.05.16 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4389686 2020.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4389680 2020.05.16 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 8 4389676 2020.05.16 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4389671 2020.05.16 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4389666 2020.05.16 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4389946 2020.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4389947 2020.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4389660 2020.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4389709 2020.05.16 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4389698 2020.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4389695 2020.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4389692 2020.05.16 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4389694 2020.05.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4389687 2020.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4389681 2020.05.16 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4389677 2020.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4389670 2020.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4389667 2020.05.16 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4389662 2020.05.16 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4389656 2020.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4389653 2020.05.16 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4389648 2020.05.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4389649 2020.05.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4389645 2020.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4389624 2020.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4389623 2020.05.16 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4389622 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4389621 2020.05.16 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4389620 2020.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4389619 2020.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4389618 2020.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4389617 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4389616 2020.05.16 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4389614 2020.05.16 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4389613 2020.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4389615 2020.05.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4389612 2020.05.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4389611 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4389610 2020.05.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4389609 2020.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4379515 2020.05.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4379512 2020.05.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4379518 2020.05.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4379513 2020.05.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4379510 2020.05.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 4379514 2020.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4379511 2020.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4379517 2020.05.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4379509 2020.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4378898 2020.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4378896 2020.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4378895 2020.05.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4378893 2020.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 4378894 2020.05.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4378892 2020.05.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4378891 2020.05.15 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4378890 2020.05.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4378897 2020.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 41 4378889 2020.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4378888 2020.05.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4378886 2020.05.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4378885 2020.05.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 4378884 2020.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4378883 2020.05.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4378882 2020.05.15 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4371464 2020.05.14 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4371465 2020.05.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4371466 2020.05.14 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 15 4371467 2020.05.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4371468 2020.05.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4371469 2020.05.14 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4371470 2020.05.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4371471 2020.05.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4371472 2020.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4371473 2020.05.14 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 4371474 2020.05.14 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 7 4371475 2020.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 4371476 2020.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4371477 2020.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4371478 2020.05.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4371479 2020.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4371480 2020.05.14 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4371481 2020.05.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4371482 2020.05.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4371483 2020.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4371484 2020.05.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4371485 2020.05.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4371486 2020.05.14 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4371487 2020.05.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4371488 2020.05.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4371489 2020.05.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4371490 2020.05.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4371491 2020.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4371492 2020.05.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4371493 2020.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4371494 2020.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4371495 2020.05.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4371496 2020.05.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4371497 2020.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4371498 2020.05.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4371499 2020.05.14 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 4371500 2020.05.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4371501 2020.05.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4371502 2020.05.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4371504 2020.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4371506 2020.05.14 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4371510 2020.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4371513 2020.05.14 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4371628 2020.05.14 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4366610 2020.05.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4366609 2020.05.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4366608 2020.05.13 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4366607 2020.05.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4366605 2020.05.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4366606 2020.05.13 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4366604 2020.05.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4366603 2020.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4366602 2020.05.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4366600 2020.05.13 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4366601 2020.05.13 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4366599 2020.05.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4366598 2020.05.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4366597 2020.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4366641 2020.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 4366642 2020.05.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4366640 2020.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4366639 2020.05.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4366638 2020.05.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4366636 2020.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4366635 2020.05.13 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4366633 2020.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4366632 2020.05.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4366631 2020.05.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4366630 2020.05.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4366629 2020.05.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4366627 2020.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4366628 2020.05.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4366626 2020.05.13 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4366625 2020.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4366624 2020.05.13 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4366623 2020.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4366621 2020.05.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4366622 2020.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4366620 2020.05.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4366619 2020.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4366618 2020.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4366616 2020.05.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4366615 2020.05.13 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4366614 2020.05.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4366612 2020.05.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4366596 2020.05.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4366593 2020.05.13 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4366591 2020.05.13 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4366595 2020.05.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4366590 2020.05.13 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4366594 2020.05.13 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4366589 2020.05.13 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4366588 2020.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4366592 2020.05.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4366587 2020.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4366586 2020.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4366585 2020.05.13 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4366583 2020.05.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4366584 2020.05.13 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4366582 2020.05.13 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4366581 2020.05.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4364057 2020.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4364056 2020.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4364054 2020.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4364055 2020.05.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4364053 2020.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 6 4364052 2020.05.12 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4354978 2020.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4354977 2020.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4354976 2020.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4354980 2020.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4354979 2020.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4354974 2020.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4354973 2020.05.10 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4354975 2020.05.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4354972 2020.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4354971 2020.05.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4354970 2020.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4354969 2020.05.10 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4354968 2020.05.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4354967 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4354966 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4354964 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4354965 2020.05.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4354963 2020.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4354962 2020.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4354961 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4354959 2020.05.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4354960 2020.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4354958 2020.05.10 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4354956 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4354957 2020.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4352621 2020.05.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4352620 2020.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4352622 2020.05.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4352619 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4352618 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4352617 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4352615 2020.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 4352614 2020.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4352616 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4349397 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4349404 2020.05.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4349400 2020.05.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4349423 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4349401 2020.05.10 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4349424 2020.05.10 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4349402 2020.05.10 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4349406 2020.05.10 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4349407 2020.05.10 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4349399 2020.05.10 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4349409 2020.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4349408 2020.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4349422 2020.05.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4349415 2020.05.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4349416 2020.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4340361 2020.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4340360 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4340363 2020.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4340357 2020.05.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4340362 2020.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4340359 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4340355 2020.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4340353 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4340354 2020.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4340356 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4340352 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4340351 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4340348 2020.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4340350 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4340349 2020.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4340347 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4340346 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4340344 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4340345 2020.05.09 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4338754 2020.05.09 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 4338755 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4338753 2020.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4338752 2020.05.09 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4338751 2020.05.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4338750 2020.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4338749 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 13 4338748 2020.05.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4338747 2020.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4338746 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4338771 2020.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4338770 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4338769 2020.05.09 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4338768 2020.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4338767 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4338766 2020.05.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4338764 2020.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4338765 2020.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4338763 2020.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4338762 2020.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4338761 2020.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4338760 2020.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4338759 2020.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4338758 2020.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4338757 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4338756 2020.05.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4338741 2020.05.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4338740 2020.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4338744 2020.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4338739 2020.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4338743 2020.05.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4338742 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4338738 2020.05.09 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 4338736 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4338737 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 6 4338735 2020.05.09 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4338734 2020.05.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4338733 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4338732 2020.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4338731 2020.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4338730 2020.05.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4338729 2020.05.09 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4331127 2020.05.08 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4331126 2020.05.08 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4328780 2020.05.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4325048 2020.05.07 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4325047 2020.05.07 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4325045 2020.05.07 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4325044 2020.05.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4325042 2020.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4325043 2020.05.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4325046 2020.05.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4325041 2020.05.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4325040 2020.05.07