Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Łukasz Janocha


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 4947309 2020.11.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4947307 2020.11.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 4947308 2020.11.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 4947305 2020.11.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4947306 2020.11.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4947250 2020.11.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4947248 2020.11.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4947249 2020.11.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 22 4947247 2020.11.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 18 4947245 2020.11.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4947246 2020.11.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4947244 2020.11.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4947243 2020.11.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 4947242 2020.11.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 155 4947240 2020.11.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4947241 2020.11.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4946977 2020.11.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4946975 2020.11.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4946976 2020.11.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4946974 2020.11.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4946973 2020.11.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4946972 2020.11.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4946971 2020.11.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 19 4946532 2020.11.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 55 4946531 2020.11.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4943874 2020.11.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4943873 2020.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4942320 2020.11.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 4942319 2020.11.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 4942318 2020.11.23 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4942317 2020.11.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4942316 2020.11.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4942315 2020.11.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4942314 2020.11.23 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 4942313 2020.11.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 4942311 2020.11.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4942312 2020.11.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 4939877 2020.11.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 35 4939876 2020.11.22 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 4 4939874 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4939875 2020.11.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4939462 2020.11.22 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4939461 2020.11.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4939098 2020.11.22 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 4939097 2020.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4939095 2020.11.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4939096 2020.11.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4939094 2020.11.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4939093 2020.11.22 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4939090 2020.11.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4939091 2020.11.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 4939092 2020.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4939088 2020.11.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4939089 2020.11.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4939087 2020.11.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4939085 2020.11.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4939086 2020.11.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4939084 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4939083 2020.11.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4939081 2020.11.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 4939082 2020.11.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 4939080 2020.11.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 4939079 2020.11.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4933186 2020.11.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4933166 2020.11.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4941964 2020.11.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4941960 2020.11.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4941950 2020.11.20 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4941972 2020.11.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4941970 2020.11.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4941967 2020.11.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4941971 2020.11.20 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4941973 2020.11.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4941969 2020.11.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4941957 2020.11.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4941958 2020.11.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4941966 2020.11.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4941965 2020.11.20 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4941959 2020.11.20 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4941961 2020.11.20 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4941962 2020.11.20 mapa
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 2 4941963 2020.11.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4930755 2020.11.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4930754 2020.11.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4930753 2020.11.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 4930752 2020.11.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 4930751 2020.11.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4930577 2020.11.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4930578 2020.11.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4930576 2020.11.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4930575 2020.11.18 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4930574 2020.11.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4930573 2020.11.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4930572 2020.11.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4930570 2020.11.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4930571 2020.11.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4930568 2020.11.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4930569 2020.11.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4930567 2020.11.18 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4930566 2020.11.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4930520 2020.11.18 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4930519 2020.11.18 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4930518 2020.11.18 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4930517 2020.11.18 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 4930515 2020.11.18 mapa
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 4930516 2020.11.18 mapa
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 2 4930514 2020.11.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4930178 2020.11.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4930176 2020.11.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4930177 2020.11.18 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4930175 2020.11.18 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4930174 2020.11.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4930173 2020.11.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4930172 2020.11.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4930170 2020.11.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4930171 2020.11.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4930169 2020.11.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4930167 2020.11.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4930168 2020.11.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4930163 2020.11.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4930164 2020.11.18 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 4930165 2020.11.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4930166 2020.11.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4930157 2020.11.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4930162 2020.11.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 4930158 2020.11.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4930160 2020.11.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4930155 2020.11.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4930161 2020.11.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4930156 2020.11.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4930153 2020.11.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4930154 2020.11.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 27 4930159 2020.11.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 19 4930149 2020.11.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4930150 2020.11.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4930148 2020.11.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4930151 2020.11.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4930147 2020.11.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4930152 2020.11.18 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4928591 2020.11.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4928590 2020.11.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4928589 2020.11.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4928588 2020.11.17 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4928587 2020.11.17 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4928586 2020.11.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4928585 2020.11.17 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 4928584 2020.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4928607 2020.11.17 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 4928606 2020.11.17 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4928605 2020.11.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4928604 2020.11.17 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 4928603 2020.11.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 4928602 2020.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4928601 2020.11.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4928600 2020.11.17 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4928599 2020.11.17 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4928598 2020.11.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4928597 2020.11.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4928596 2020.11.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4928595 2020.11.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4928594 2020.11.17 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 4928593 2020.11.17 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4928592 2020.11.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4928579 2020.11.17 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4928583 2020.11.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 4928582 2020.11.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 4928581 2020.11.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4928580 2020.11.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 4928578 2020.11.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4928577 2020.11.17 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 36 4928575 2020.11.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4928576 2020.11.17 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4928574 2020.11.17 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4928573 2020.11.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4928572 2020.11.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4928571 2020.11.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4928569 2020.11.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4928570 2020.11.17 mapa
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 4928568 2020.11.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4914157 2020.11.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 4914156 2020.11.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 4914039 2020.11.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4914038 2020.11.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4914037 2020.11.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4914036 2020.11.12 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 100 4914035 2020.11.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4913973 2020.11.12 mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 30 4913972 2020.11.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4913971 2020.11.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 4913970 2020.11.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4913969 2020.11.12 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4913968 2020.11.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4913967 2020.11.12 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4913707 2020.11.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4913705 2020.11.12 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 4913706 2020.11.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 4913704 2020.11.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 4913703 2020.11.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 4913702 2020.11.12 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 4909524 2020.11.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4907077 2020.11.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 4907076 2020.11.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4907075 2020.11.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4907074 2020.11.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4907073 2020.11.09 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4907071 2020.11.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4907069 2020.11.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4907066 2020.11.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 8 4907070 2020.11.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4907072 2020.11.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 4907065 2020.11.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 4907068 2020.11.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 4907064 2020.11.09 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4907067 2020.11.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 4907063 2020.11.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4907062 2020.11.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4907061 2020.11.09 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 5 4907060 2020.11.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4907059 2020.11.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4907058 2020.11.09 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 18 4907057 2020.11.09 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4902008 2020.11.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4902007 2020.11.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4900977 2020.11.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4900976 2020.11.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4900974 2020.11.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 4900973 2020.11.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4900975 2020.11.07 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 4900972 2020.11.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 180 4895482 2020.11.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4895481 2020.11.05 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4895480 2020.11.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4895479 2020.11.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4895478 2020.11.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 4895477 2020.11.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4895476 2020.11.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4895474 2020.11.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4895473 2020.11.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4895475 2020.11.05 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 4895411 2020.11.05 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4895410 2020.11.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4895409 2020.11.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4895408 2020.11.05 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4895407 2020.11.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4895406 2020.11.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4895405 2020.11.05 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4895404 2020.11.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4895403 2020.11.05 mapa
bardzo rzadki czeczotka tundrowa, Acanthis hornemanni 1 4890734 2020.11.02 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4890732 2020.11.02 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4890733 2020.11.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4890731 2020.11.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4890730 2020.11.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4890729 2020.11.02 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 4890727 2020.11.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 25 4890728 2020.11.02 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 30 4890735 2020.11.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4890726 2020.11.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4890725 2020.11.02 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4882744 2020.10.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4882089 2020.10.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4882088 2020.10.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4881946 2020.10.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4881944 2020.10.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 4881945 2020.10.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4881943 2020.10.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 4881942 2020.10.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4881941 2020.10.30 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 2 4881940 2020.10.30 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4880784 2020.10.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 4880665 2020.10.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4880664 2020.10.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4880663 2020.10.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4880662 2020.10.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4880661 2020.10.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4880666 2020.10.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 9 4880660 2020.10.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4880657 2020.10.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4880659 2020.10.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 4880658 2020.10.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4880655 2020.10.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4880656 2020.10.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4880654 2020.10.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4879681 2020.10.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4879680 2020.10.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4879679 2020.10.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4879678 2020.10.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4879676 2020.10.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4879677 2020.10.28 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4879682 2020.10.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4879675 2020.10.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4879695 2020.10.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4879696 2020.10.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4879697 2020.10.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4879698 2020.10.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4879693 2020.10.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 4879691 2020.10.28 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 150 4879690 2020.10.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4879694 2020.10.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 4879692 2020.10.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4879689 2020.10.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 4879687 2020.10.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 4879686 2020.10.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4879685 2020.10.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4879684 2020.10.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4879683 2020.10.28 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4879688 2020.10.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4875496 2020.10.26 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 4875295 2020.10.26 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4875293 2020.10.26 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 80 4875292 2020.10.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4875290 2020.10.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 9 4875289 2020.10.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4875288 2020.10.26 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 4875291 2020.10.26 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 4875287 2020.10.26 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 5 4875286 2020.10.26 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 13 4874037 2020.10.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 336 4874038 2020.10.25 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 40 4874039 2020.10.25 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 4874040 2020.10.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 3 4874041 2020.10.25 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 2 4874042 2020.10.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4874043 2020.10.25 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 8 4874044 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 24 4874045 2020.10.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4874046 2020.10.25 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4874047 2020.10.25 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 6 4868031 2020.10.24 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 4868028 2020.10.24 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4868030 2020.10.24 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 4868029 2020.10.24 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 30 4868027 2020.10.24 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4868032 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4868026 2020.10.24 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4868025 2020.10.24 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 3 4866510 2020.10.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 4866511 2020.10.23 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4866508 2020.10.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4866509 2020.10.23 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 4866506 2020.10.23 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4866505 2020.10.23 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4866504 2020.10.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 106 4866507 2020.10.23 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 4866503 2020.10.23 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 2 4866502 2020.10.23 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4863906 2020.10.22 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 2 4863905 2020.10.22 mapa
bardzo rzadki świstunka złotawa, Phylloscopus proregulus 1 4863904 2020.10.22 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 6 4863903 2020.10.22 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 4861863 2020.10.21 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 11 4861861 2020.10.21 mapa
rzadki alka, Alca torda 13 4861862 2020.10.21 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4861787 2020.10.21 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4861786 2020.10.21 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4861785 2020.10.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 4861784 2020.10.21 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 4861782 2020.10.21 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 4861783 2020.10.21 mapa
rzadki alka, Alca torda 2 4861781 2020.10.21 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 4860769 2020.10.20 mapa
rzadki alka, Alca torda 20 4860767 2020.10.20 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 10 4860768 2020.10.20 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4860766 2020.10.20 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 4860765 2020.10.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4860764 2020.10.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4860763 2020.10.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4860762 2020.10.20 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 6 4860761 2020.10.20 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4860758 2020.10.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4860759 2020.10.20 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 30 4860760 2020.10.20 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 4860757 2020.10.20 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 4860753 2020.10.20 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4860754 2020.10.20 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 4860755 2020.10.20 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4860756 2020.10.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4848461 2020.10.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4848462 2020.10.16 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4848460 2020.10.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4848459 2020.10.16 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4848458 2020.10.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4847533 2020.10.16 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 4847532 2020.10.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 4847531 2020.10.16 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4847530 2020.10.16 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4847235 2020.10.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4846887 2020.10.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4846884 2020.10.15 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4846886 2020.10.15 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4846881 2020.10.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4846885 2020.10.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4846880 2020.10.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4846882 2020.10.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4846883 2020.10.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4846879 2020.10.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4846878 2020.10.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 4846875 2020.10.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4846876 2020.10.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4846877 2020.10.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4846873 2020.10.15 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4846869 2020.10.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4846870 2020.10.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4846872 2020.10.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4846871 2020.10.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4846867 2020.10.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4846868 2020.10.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4846865 2020.10.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4846874 2020.10.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4846866 2020.10.15 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 12 4846863 2020.10.15 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4846864 2020.10.15 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 4846862 2020.10.15 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 4846402 2020.10.15 mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 1 4845757 2020.10.15 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 4844730 2020.10.14 mapa
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 4844729 2020.10.14 mapa
bardzo rzadki modraczek, Tarsiger cyanurus 1 4842943 2020.10.12 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4839617 2020.10.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4839618 2020.10.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4839611 2020.10.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4839613 2020.10.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4839614 2020.10.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4839616 2020.10.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4839615 2020.10.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4839609 2020.10.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4839610 2020.10.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4839612 2020.10.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4839607 2020.10.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4839608 2020.10.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4839631 2020.10.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4839634 2020.10.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4839629 2020.10.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4839633 2020.10.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4839627 2020.10.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4839632 2020.10.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4839630 2020.10.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4839626 2020.10.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4839625 2020.10.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4839628 2020.10.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4839624 2020.10.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4839622 2020.10.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4839623 2020.10.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 4839619 2020.10.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4839620 2020.10.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4839621 2020.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4839606 2020.10.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4839601 2020.10.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4839605 2020.10.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4839603 2020.10.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4839604 2020.10.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4839600 2020.10.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4839602 2020.10.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4839598 2020.10.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4839597 2020.10.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4839599 2020.10.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4839595 2020.10.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4839596 2020.10.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4839594 2020.10.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4839593 2020.10.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4839592 2020.10.11 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4839591 2020.10.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4839733 2020.10.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4839734 2020.10.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4839735 2020.10.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 33 4839736 2020.10.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4839737 2020.10.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4839738 2020.10.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4839739 2020.10.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 4839740 2020.10.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 4839741 2020.10.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4839742 2020.10.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4839743 2020.10.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4839744 2020.10.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4839745 2020.10.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4839746 2020.10.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4839747 2020.10.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4839748 2020.10.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4839750 2020.10.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4839751 2020.10.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4839752 2020.10.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4839753 2020.10.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4839754 2020.10.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4839755 2020.10.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4839756 2020.10.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4839757 2020.10.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4839758 2020.10.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4839759 2020.10.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4839760 2020.10.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4839761 2020.10.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4839762 2020.10.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4839763 2020.10.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4839764 2020.10.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4839765 2020.10.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4839766 2020.10.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4839767 2020.10.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4839768 2020.10.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4839769 2020.10.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4839770 2020.10.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4839771 2020.10.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4839772 2020.10.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4839773 2020.10.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4839774 2020.10.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4839775 2020.10.10 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4839776 2020.10.10 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 4839777 2020.10.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4839778 2020.10.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4839779 2020.10.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4839780 2020.10.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4839782 2020.10.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4839783 2020.10.10 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4839784 2020.10.10 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4831709 2020.10.09 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4831705 2020.10.09 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4831703 2020.10.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4831707 2020.10.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4831702 2020.10.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4831700 2020.10.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4831698 2020.10.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4831701 2020.10.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4831696 2020.10.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4831694 2020.10.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4831695 2020.10.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4831697 2020.10.09 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4831693 2020.10.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4831721 2020.10.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4831719 2020.10.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4831718 2020.10.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4831716 2020.10.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4831720 2020.10.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4831715 2020.10.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4831717 2020.10.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4831714 2020.10.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 4831713 2020.10.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4831712 2020.10.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4831710 2020.10.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4831708 2020.10.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4831706 2020.10.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4831704 2020.10.09 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4831711 2020.10.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4831699 2020.10.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4831692 2020.10.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4831691 2020.10.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4831688 2020.10.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4831690 2020.10.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4831689 2020.10.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4831685 2020.10.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4831687 2020.10.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4831686 2020.10.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4831684 2020.10.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4831683 2020.10.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4831681 2020.10.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 33 4831682 2020.10.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4831679 2020.10.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4831678 2020.10.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4831680 2020.10.09 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4831677 2020.10.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4833647 2020.10.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 67 4829835 2020.10.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4829834 2020.10.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4829831 2020.10.08 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 4829832 2020.10.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4829833 2020.10.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4829826 2020.10.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 4829829 2020.10.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4829827 2020.10.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4829822 2020.10.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4829828 2020.10.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4829824 2020.10.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4829820 2020.10.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4829823 2020.10.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4829821 2020.10.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 4829817 2020.10.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4829819 2020.10.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4829830 2020.10.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4829825 2020.10.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4829816 2020.10.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4829814 2020.10.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4829815 2020.10.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4829809 2020.10.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4829811 2020.10.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4829812 2020.10.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4829813 2020.10.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4829808 2020.10.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4829807 2020.10.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4829805 2020.10.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4829803 2020.10.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4829810 2020.10.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4829802 2020.10.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4829806 2020.10.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4829804 2020.10.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4827521 2020.10.07 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4827431 2020.10.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4826948 2020.10.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4826905 2020.10.07 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4826902 2020.10.07 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4826904 2020.10.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4826903 2020.10.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4826935 2020.10.07 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 4826924 2020.10.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4826930 2020.10.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 4826929 2020.10.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4826933 2020.10.07 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4826923 2020.10.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4826926 2020.10.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4826920 2020.10.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4826925 2020.10.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4826927 2020.10.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4826921 2020.10.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4826912 2020.10.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4826914 2020.10.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4826918 2020.10.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4826909 2020.10.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4826906 2020.10.07 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4826936 2020.10.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4826937 2020.10.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4826932 2020.10.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4826934 2020.10.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4826928 2020.10.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4826922 2020.10.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4826919 2020.10.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4826931 2020.10.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4826917 2020.10.07 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4826915 2020.10.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4826916 2020.10.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4826911 2020.10.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4826910 2020.10.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4826907 2020.10.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4826913 2020.10.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4826908 2020.10.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4826901 2020.10.07 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 4826896 2020.10.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4826898 2020.10.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4826900 2020.10.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4826897 2020.10.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4826895 2020.10.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4826899 2020.10.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4826893 2020.10.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4826892 2020.10.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4826890 2020.10.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4826894 2020.10.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4826891 2020.10.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4826888 2020.10.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 19 4826889 2020.10.07 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4826886 2020.10.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4826887 2020.10.07 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4823112 2020.10.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4822822 2020.10.05 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4822821 2020.10.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4822820 2020.10.05 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4822819 2020.10.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4822818 2020.10.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4822817 2020.10.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4822816 2020.10.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4822815 2020.10.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4822814 2020.10.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4822813 2020.10.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4822812 2020.10.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4822795 2020.10.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4822794 2020.10.05 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4822793 2020.10.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4822792 2020.10.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4822791 2020.10.05 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4822790 2020.10.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4822789 2020.10.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4822788 2020.10.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4822787 2020.10.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4822786 2020.10.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4822785 2020.10.05 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4822784 2020.10.05 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4822783 2020.10.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 36 4822782 2020.10.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4822781 2020.10.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4822780 2020.10.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4822779 2020.10.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4822778 2020.10.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4822777 2020.10.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4822776 2020.10.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4822775 2020.10.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4822774 2020.10.05 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4822773 2020.10.05 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4822772 2020.10.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4822771 2020.10.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4822770 2020.10.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4822769 2020.10.05 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4822768 2020.10.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4822767 2020.10.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4822766 2020.10.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4822765 2020.10.05 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4822764 2020.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4822811 2020.10.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4822810 2020.10.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4822809 2020.10.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4822808 2020.10.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4822807 2020.10.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4822806 2020.10.05 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4822805 2020.10.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4822804 2020.10.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4822803 2020.10.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4822802 2020.10.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4822801 2020.10.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4822800 2020.10.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4822799 2020.10.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4822798 2020.10.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4822797 2020.10.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4822796 2020.10.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4822763 2020.10.05 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4822762 2020.10.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4822761 2020.10.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4822760 2020.10.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4822759 2020.10.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4822758 2020.10.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4822757 2020.10.05 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 4822756 2020.10.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4822755 2020.10.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4822754 2020.10.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4822753 2020.10.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4822752 2020.10.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4822751 2020.10.05 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4822750 2020.10.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4822749 2020.10.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4822748 2020.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4819325 2020.10.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4818975 2020.10.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4818974 2020.10.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4818979 2020.10.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4818976 2020.10.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 4818971 2020.10.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4818973 2020.10.04 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4818972 2020.10.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4818978 2020.10.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4818977 2020.10.04 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 25 4818964 2020.10.04 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 4818967 2020.10.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4818968 2020.10.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4818966 2020.10.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4818969 2020.10.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 4818970 2020.10.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4818965 2020.10.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4810337 2020.10.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 4810339 2020.10.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 500 4810336 2020.10.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4810335 2020.10.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4810338 2020.10.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4810332 2020.10.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4810334 2020.10.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 4810333 2020.10.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4810331 2020.10.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4810330 2020.10.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4810329 2020.10.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4810327 2020.10.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4810328 2020.10.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 31 4810326 2020.10.02 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4810325 2020.10.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4805605 2020.09.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4805604 2020.09.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4805601 2020.09.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4805603 2020.09.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4805600 2020.09.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4805602 2020.09.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4805598 2020.09.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4805597 2020.09.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4805599 2020.09.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4805596 2020.09.29 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 4805595 2020.09.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4805594 2020.09.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4799220 2020.09.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4799222 2020.09.26 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4799221 2020.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4799218 2020.09.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4799219 2020.09.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4799217 2020.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4799216 2020.09.26 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 2 4799213 2020.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4799215 2020.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4799214 2020.09.26 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 4795117 2020.09.23 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4795118 2020.09.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4792831 2020.09.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4792828 2020.09.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4792829 2020.09.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 35 4792830 2020.09.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4792832 2020.09.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4792827 2020.09.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4792833 2020.09.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4792656 2020.09.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 4792655 2020.09.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4792654 2020.09.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4792653 2020.09.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4792652 2020.09.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4792651 2020.09.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4792650 2020.09.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4792649 2020.09.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4792647 2020.09.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4792648 2020.09.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4792646 2020.09.23 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 30 4792645 2020.09.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4790611 2020.09.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 4790610 2020.09.22 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4791710 2020.09.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4789123 2020.09.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4789124 2020.09.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4788589 2020.09.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4788188 2020.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4788187 2020.09.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4788186 2020.09.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4788185 2020.09.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4788202 2020.09.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4788204 2020.09.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4788201 2020.09.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4788203 2020.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4788200 2020.09.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4788199 2020.09.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4788197 2020.09.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 13 4788198 2020.09.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4788196 2020.09.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4788195 2020.09.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4788194 2020.09.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4788193 2020.09.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4788192 2020.09.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4788191 2020.09.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4788190 2020.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4788189 2020.09.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4788183 2020.09.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4788181 2020.09.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4788184 2020.09.21 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4788180 2020.09.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4788179 2020.09.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 4788182 2020.09.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4788178 2020.09.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 4788176 2020.09.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4788177 2020.09.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4788174 2020.09.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4788175 2020.09.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4788173 2020.09.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4788171 2020.09.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 6 4788172 2020.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 4788170 2020.09.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4788169 2020.09.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4787457 2020.09.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4787456 2020.09.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4787453 2020.09.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4787455 2020.09.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4787454 2020.09.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 4785736 2020.09.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 50 4785737 2020.09.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4785735 2020.09.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4785738 2020.09.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4785587 2020.09.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4785583 2020.09.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 6 4785586 2020.09.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4785584 2020.09.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4785581 2020.09.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4785582 2020.09.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4785585 2020.09.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4785580 2020.09.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4785578 2020.09.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4785579 2020.09.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4785577 2020.09.20 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 4785572 2020.09.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 8 4785575 2020.09.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 4785573 2020.09.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4785574 2020.09.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 4785576 2020.09.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4781565 2020.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4781212 2020.09.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4781214 2020.09.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4781213 2020.09.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4781215 2020.09.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 4781211 2020.09.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4781216 2020.09.19 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4781210 2020.09.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4781209 2020.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4781207 2020.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4781208 2020.09.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4781206 2020.09.19 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4781205 2020.09.19 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 15 4782018 2020.09.19 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4779889 2020.09.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4779887 2020.09.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4779886 2020.09.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4779885 2020.09.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4779884 2020.09.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4779888 2020.09.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4779883 2020.09.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4779881 2020.09.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 4779882 2020.09.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 37 4779880 2020.09.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4779875 2020.09.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4779876 2020.09.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4779873 2020.09.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4779878 2020.09.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 4779872 2020.09.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 4779879 2020.09.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4779871 2020.09.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4779874 2020.09.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4779877 2020.09.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4779868 2020.09.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4779869 2020.09.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4779870 2020.09.18 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4779866 2020.09.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4779867 2020.09.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 4779865 2020.09.18 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 10 4779864 2020.09.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 28 4776471 2020.09.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 4776470 2020.09.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4776469 2020.09.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4776468 2020.09.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4775714 2020.09.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4775715 2020.09.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4775710 2020.09.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4775713 2020.09.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 29 4775711 2020.09.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4775712 2020.09.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4775708 2020.09.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4775707 2020.09.16 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4775709 2020.09.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4775706 2020.09.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4775215 2020.09.16 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4774695 2020.09.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4774694 2020.09.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4774692 2020.09.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4774691 2020.09.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4774693 2020.09.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4774690 2020.09.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4774689 2020.09.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4774687 2020.09.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4774688 2020.09.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4774686 2020.09.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4774685 2020.09.16 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 6 4774684 2020.09.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4773667 2020.09.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4773665 2020.09.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4773591 2020.09.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4773546 2020.09.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4773545 2020.09.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 4773544 2020.09.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4772612 2020.09.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4771168 2020.09.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4761706 2020.09.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4760476 2020.09.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4760477 2020.09.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 11 4760475 2020.09.10 mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 9 4760474 2020.09.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4760132 2020.09.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 4760131 2020.09.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 4760130 2020.09.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4760129 2020.09.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4760127 2020.09.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 4760128 2020.09.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4760126 2020.09.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4760125 2020.09.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4760004 2020.09.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4759990 2020.09.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 4759967 2020.09.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4759968 2020.09.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4759966 2020.09.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4759965 2020.09.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4759964 2020.09.10 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4759963 2020.09.10 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4759962 2020.09.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4759961 2020.09.10 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4759960 2020.09.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4759959 2020.09.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4758410 2020.09.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4758409 2020.09.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4758408 2020.09.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4758407 2020.09.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4758406 2020.09.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4758405 2020.09.09 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4758403 2020.09.09 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4758404 2020.09.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 4754354 2020.09.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 90 4754353 2020.09.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4754352 2020.09.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4754350 2020.09.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4754351 2020.09.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4754349 2020.09.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4754348 2020.09.07 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4754347 2020.09.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4754346 2020.09.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4754344 2020.09.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4754345 2020.09.07 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4749041 2020.09.05 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4749048 2020.09.05 mapa
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 2 4749042 2020.09.04 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 2 4749044 2020.09.04 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 6 4749045 2020.09.04 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4749047 2020.09.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4742411 2020.09.02 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 4742410 2020.09.02 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4742409 2020.09.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4742364 2020.09.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4742363 2020.09.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4742362 2020.09.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4742365 2020.09.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 11 4742361 2020.09.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4742360 2020.09.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4742359 2020.09.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4742358 2020.09.02 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 4742357 2020.09.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4742356 2020.09.02 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4742355 2020.09.02 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 8 4734925 2020.08.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4734926 2020.08.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4734922 2020.08.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4734921 2020.08.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4734919 2020.08.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4734923 2020.08.30 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4734924 2020.08.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4734918 2020.08.30 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4734917 2020.08.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4734920 2020.08.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4728893 2020.08.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4728891 2020.08.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4728894 2020.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4728890 2020.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4728892 2020.08.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4728889 2020.08.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4728887 2020.08.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4728888 2020.08.28 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4728885 2020.08.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4728884 2020.08.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4728883 2020.08.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4728882 2020.08.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4728881 2020.08.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4728880 2020.08.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4728886 2020.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4728878 2020.08.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4728879 2020.08.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 4728877 2020.08.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4728876 2020.08.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4728875 2020.08.28 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4728874 2020.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4727902 2020.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4727901 2020.08.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4727903 2020.08.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 4727900 2020.08.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4727899 2020.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4727898 2020.08.28 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4727897 2020.08.28 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4727896 2020.08.28 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 4727895 2020.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4726766 2020.08.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 254 4726764 2020.08.27 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4726765 2020.08.27 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 5 4726763 2020.08.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4726762 2020.08.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4726761 2020.08.27 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4723706 2020.08.26 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 4721883 2020.08.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4721882 2020.08.25 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 4721881 2020.08.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4721880 2020.08.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4721879 2020.08.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4721878 2020.08.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4721877 2020.08.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4721874 2020.08.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4721876 2020.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4721875 2020.08.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4721873 2020.08.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4721872 2020.08.25 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4721870 2020.08.25 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4721869 2020.08.25 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4721871 2020.08.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4721868 2020.08.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4719063 2020.08.24 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4719062 2020.08.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4718943 2020.08.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4718945 2020.08.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4718942 2020.08.24 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 8 4718944 2020.08.24 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 5 4718940 2020.08.24 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 5 4718941 2020.08.24 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 4718939 2020.08.24 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4718423 2020.08.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4718422 2020.08.24 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4718421 2020.08.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4718420 2020.08.24 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4718419 2020.08.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4718418 2020.08.24 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4718417 2020.08.24 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4718416 2020.08.24 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4718415 2020.08.24 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4717208 2020.08.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4715119 2020.08.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4715120 2020.08.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 4715118 2020.08.22 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 4 4715116 2020.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4715113 2020.08.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 4715117 2020.08.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4715115 2020.08.22 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 4715112 2020.08.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4715114 2020.08.22 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4715110 2020.08.22 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4715111 2020.08.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4715107 2020.08.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4715109 2020.08.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4715106 2020.08.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4715108 2020.08.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4715105 2020.08.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4715104 2020.08.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4715103 2020.08.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4715102 2020.08.22 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 4715101 2020.08.22 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4715099 2020.08.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4715100 2020.08.22 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4715097 2020.08.22 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4715096 2020.08.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4715098 2020.08.22 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4712111 2020.08.21 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 2 4712109 2020.08.21 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4712108 2020.08.21 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4712107 2020.08.21 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4712110 2020.08.21 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4712106 2020.08.21 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 6 4712105 2020.08.21 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4712103 2020.08.21 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 4 4712104 2020.08.21 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 4712102 2020.08.21 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4712101 2020.08.21 mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 4709402 2020.08.20 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4709403 2020.08.20 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 5 4709354 2020.08.20 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4709353 2020.08.20 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4708954 2020.08.20 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 4 4708953 2020.08.20 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4708877 2020.08.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4708875 2020.08.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 4708876 2020.08.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4708873 2020.08.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4708867 2020.08.20 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 15 4708866 2020.08.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4708868 2020.08.20 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4708874 2020.08.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4708872 2020.08.20 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 4708865 2020.08.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4708871 2020.08.20 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4708870 2020.08.20 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4708869 2020.08.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4708862 2020.08.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4708863 2020.08.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4708861 2020.08.20 mapa