Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Łukasz Janocha


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4680728 2020.08.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4680725 2020.08.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4680726 2020.08.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4680724 2020.08.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4680723 2020.08.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4680722 2020.08.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4680727 2020.08.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4680721 2020.08.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4680718 2020.08.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4680720 2020.08.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4680719 2020.08.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4680717 2020.08.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4680716 2020.08.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4680715 2020.08.08 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 4661982 2020.07.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4661983 2020.07.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4661984 2020.07.31 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 4661985 2020.07.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4661986 2020.07.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4661987 2020.07.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4656754 2020.07.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 4656753 2020.07.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 4656752 2020.07.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4656131 2020.07.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4656129 2020.07.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4656130 2020.07.28 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4656127 2020.07.28 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4656128 2020.07.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4656126 2020.07.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4656125 2020.07.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4656124 2020.07.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4656122 2020.07.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4656123 2020.07.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4656121 2020.07.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4656120 2020.07.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4656119 2020.07.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4656118 2020.07.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4656117 2020.07.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4656116 2020.07.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4656115 2020.07.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4656114 2020.07.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4656113 2020.07.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4656111 2020.07.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4656112 2020.07.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4656110 2020.07.28 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4656109 2020.07.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4656108 2020.07.28 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4656106 2020.07.28 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 9 4656105 2020.07.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4656107 2020.07.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4656104 2020.07.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4655595 2020.07.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4655597 2020.07.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4655596 2020.07.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4655594 2020.07.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4655593 2020.07.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4655592 2020.07.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4655591 2020.07.28 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 11 4655590 2020.07.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4655415 2020.07.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4655420 2020.07.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4655414 2020.07.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4655419 2020.07.28 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4655418 2020.07.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 4655417 2020.07.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4655413 2020.07.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4655416 2020.07.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 4655410 2020.07.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4655411 2020.07.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4655412 2020.07.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4655409 2020.07.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4655408 2020.07.28 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4650356 2020.07.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4650354 2020.07.25 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4650360 2020.07.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4650375 2020.07.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4650359 2020.07.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4650357 2020.07.25 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4650361 2020.07.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4650369 2020.07.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 15 4650374 2020.07.25 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4650363 2020.07.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 4650362 2020.07.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4650368 2020.07.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 60 4650366 2020.07.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 70 4650364 2020.07.25 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 4650378 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 4650379 2020.07.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4650353 2020.07.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4650377 2020.07.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 30 4650371 2020.07.25 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4650382 2020.07.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4650381 2020.07.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4650372 2020.07.25 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4650355 2020.07.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 200 4650373 2020.07.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 20 4650358 2020.07.25 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4650370 2020.07.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4644887 2020.07.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4644885 2020.07.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4644886 2020.07.23 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4644884 2020.07.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4644883 2020.07.23 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4644882 2020.07.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4644873 2020.07.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4644742 2020.07.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4644607 2020.07.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4644608 2020.07.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4644606 2020.07.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4644605 2020.07.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4644604 2020.07.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4644601 2020.07.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4644602 2020.07.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4644603 2020.07.22 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4644600 2020.07.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 4644599 2020.07.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4644598 2020.07.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4644596 2020.07.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 4644597 2020.07.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4640797 2020.07.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4640781 2020.07.21 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4640782 2020.07.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4640783 2020.07.21 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4640676 2020.07.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 4639309 2020.07.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4637214 2020.07.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4637215 2020.07.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 4637213 2020.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4637212 2020.07.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4637211 2020.07.19 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4633279 2020.07.18 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4633271 2020.07.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4633270 2020.07.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 4633269 2020.07.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4633278 2020.07.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4633282 2020.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4633273 2020.07.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4633263 2020.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4633283 2020.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4633268 2020.07.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4633274 2020.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4633275 2020.07.18 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 4633277 2020.07.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4633281 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 4633267 2020.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4633272 2020.07.18 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4633265 2020.07.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4633266 2020.07.18 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 4633276 2020.07.18 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 7 4633264 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4633302 2020.07.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4633284 2020.07.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4633320 2020.07.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4633337 2020.07.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4633315 2020.07.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4633301 2020.07.18 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 4633286 2020.07.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4633285 2020.07.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4633335 2020.07.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4633325 2020.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4633329 2020.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 4633323 2020.07.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 4633321 2020.07.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4633291 2020.07.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4633292 2020.07.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4633324 2020.07.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 4633299 2020.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 4633326 2020.07.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4633330 2020.07.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4633336 2020.07.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4633331 2020.07.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4633333 2020.07.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4633328 2020.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 16 4633327 2020.07.18 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4633334 2020.07.18 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4633229 2020.07.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4633242 2020.07.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4633262 2020.07.18 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4633241 2020.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4633234 2020.07.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4633260 2020.07.18 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4633230 2020.07.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4633258 2020.07.18 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4633256 2020.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4633233 2020.07.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4633224 2020.07.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4633259 2020.07.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4633257 2020.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4633261 2020.07.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4633240 2020.07.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4633243 2020.07.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4633237 2020.07.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4633231 2020.07.18 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4633226 2020.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4633236 2020.07.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4633254 2020.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4633238 2020.07.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4633227 2020.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 4633228 2020.07.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4633225 2020.07.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4633235 2020.07.18 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4633255 2020.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4633239 2020.07.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4633232 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 4627615 2020.07.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4627616 2020.07.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4627617 2020.07.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4627618 2020.07.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4627619 2020.07.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4627620 2020.07.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4627621 2020.07.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4627622 2020.07.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4627623 2020.07.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4627624 2020.07.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4627625 2020.07.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4627626 2020.07.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4627627 2020.07.16 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4625215 2020.07.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4625150 2020.07.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4625152 2020.07.15 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4625149 2020.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4625151 2020.07.15 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4625153 2020.07.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4625146 2020.07.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4625147 2020.07.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4625148 2020.07.15 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 4625144 2020.07.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4625142 2020.07.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4625143 2020.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4625145 2020.07.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4625139 2020.07.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4623913 2020.07.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4623911 2020.07.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4623910 2020.07.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4623912 2020.07.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4623909 2020.07.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4623908 2020.07.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4623907 2020.07.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4623906 2020.07.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4623905 2020.07.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4623904 2020.07.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4623903 2020.07.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4623902 2020.07.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4623901 2020.07.15 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4623900 2020.07.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4623899 2020.07.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4623898 2020.07.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4623897 2020.07.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4623894 2020.07.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4623896 2020.07.15 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4623893 2020.07.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 4623701 2020.07.15 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4623700 2020.07.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4623699 2020.07.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4623698 2020.07.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4623696 2020.07.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4623697 2020.07.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4623695 2020.07.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4623694 2020.07.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4623693 2020.07.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4623692 2020.07.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4623691 2020.07.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4623690 2020.07.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 4623660 2020.07.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4623659 2020.07.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4623658 2020.07.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4623657 2020.07.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4623652 2020.07.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4623651 2020.07.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4623654 2020.07.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4623656 2020.07.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4623655 2020.07.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4623653 2020.07.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4623650 2020.07.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4623649 2020.07.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4623648 2020.07.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4623647 2020.07.15 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4623642 2020.07.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4622695 2020.07.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4622696 2020.07.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4622697 2020.07.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 4622698 2020.07.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4622699 2020.07.14 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4622701 2020.07.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4622702 2020.07.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4622707 2020.07.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4622708 2020.07.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4620407 2020.07.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4620408 2020.07.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 4620405 2020.07.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4620406 2020.07.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4620403 2020.07.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4620404 2020.07.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4620402 2020.07.13 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4620400 2020.07.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4620401 2020.07.13 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4620397 2020.07.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4620398 2020.07.13 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4620399 2020.07.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4620396 2020.07.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4619139 2020.07.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4619138 2020.07.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4619088 2020.07.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 13 4619087 2020.07.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4619085 2020.07.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 4619084 2020.07.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4619086 2020.07.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4619083 2020.07.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4619082 2020.07.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4619081 2020.07.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4619080 2020.07.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4619079 2020.07.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 4619078 2020.07.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4619074 2020.07.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4619075 2020.07.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4619077 2020.07.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4619076 2020.07.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4619072 2020.07.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4619071 2020.07.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4619073 2020.07.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4619070 2020.07.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 14 4619069 2020.07.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4619068 2020.07.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4619067 2020.07.13 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4619066 2020.07.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4619065 2020.07.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4619064 2020.07.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 4617801 2020.07.12 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4617260 2020.07.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4618209 2020.07.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4618210 2020.07.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4618211 2020.07.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4618212 2020.07.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4618213 2020.07.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 4618214 2020.07.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4618215 2020.07.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4618216 2020.07.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 20 4618217 2020.07.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4618218 2020.07.12 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 5 4618219 2020.07.12 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4618220 2020.07.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4618221 2020.07.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4618222 2020.07.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4618223 2020.07.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4618224 2020.07.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4618225 2020.07.12 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 4618226 2020.07.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4618227 2020.07.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4618228 2020.07.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4618229 2020.07.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4618230 2020.07.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4618231 2020.07.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4612095 2020.07.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4612096 2020.07.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4612097 2020.07.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4611636 2020.07.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4611637 2020.07.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4611635 2020.07.11 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4611634 2020.07.11 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4611633 2020.07.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4611471 2020.07.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4611470 2020.07.11 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4611468 2020.07.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4611469 2020.07.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 11 4611467 2020.07.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4611466 2020.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4611464 2020.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4611465 2020.07.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4611463 2020.07.11 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4611460 2020.07.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4611459 2020.07.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4611462 2020.07.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4611458 2020.07.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4611461 2020.07.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4611456 2020.07.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4611457 2020.07.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4611455 2020.07.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4611454 2020.07.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4611453 2020.07.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4611452 2020.07.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 13 4611451 2020.07.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 4 4611450 2020.07.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4612635 2020.07.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4610966 2020.07.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4610968 2020.07.10 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4610969 2020.07.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4610970 2020.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4610971 2020.07.10 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4610973 2020.07.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4610974 2020.07.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4610976 2020.07.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4610978 2020.07.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4610979 2020.07.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4610980 2020.07.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4610981 2020.07.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4610983 2020.07.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4610984 2020.07.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4610985 2020.07.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4607966 2020.07.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 10 4607967 2020.07.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4607968 2020.07.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4607969 2020.07.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4607970 2020.07.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4607981 2020.07.09 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4608832 2020.07.09 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4604418 2020.07.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4604417 2020.07.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4604214 2020.07.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4604215 2020.07.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4604207 2020.07.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4604206 2020.07.08 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4604205 2020.07.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4604198 2020.07.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4604163 2020.07.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4602853 2020.07.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4602851 2020.07.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4602849 2020.07.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 127 4602850 2020.07.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4602852 2020.07.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4602848 2020.07.07 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4602847 2020.07.07 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4599696 2020.07.06 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4599693 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 11 4599694 2020.07.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4599692 2020.07.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 4599695 2020.07.06 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4599691 2020.07.06 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4599131 2020.07.06 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4599130 2020.07.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4599129 2020.07.06 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4599128 2020.07.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4598099 2020.07.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4598098 2020.07.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4598097 2020.07.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4598096 2020.07.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4598093 2020.07.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4598095 2020.07.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4598094 2020.07.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 4598091 2020.07.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4598090 2020.07.05 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4598089 2020.07.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4598092 2020.07.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4598088 2020.07.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4598087 2020.07.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4598086 2020.07.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4598085 2020.07.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4596996 2020.07.05 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4596995 2020.07.05 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4596994 2020.07.05 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4596743 2020.07.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4596741 2020.07.05 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4596742 2020.07.05 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4596739 2020.07.05 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4596740 2020.07.05 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4596738 2020.07.05 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4596737 2020.07.05 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4593270 2020.07.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4593269 2020.07.04 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4593268 2020.07.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4593266 2020.07.04 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4593267 2020.07.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4593264 2020.07.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4593263 2020.07.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4593265 2020.07.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4593262 2020.07.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4593626 2020.07.04 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4593627 2020.07.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4593628 2020.07.04 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4593629 2020.07.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4593630 2020.07.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4593631 2020.07.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4593632 2020.07.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4593633 2020.07.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4593634 2020.07.04 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 4593641 2020.07.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4593642 2020.07.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4588995 2020.07.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4588996 2020.07.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4588994 2020.07.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4583005 2020.06.30 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4583003 2020.06.30 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4583004 2020.06.30 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4583001 2020.06.30 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4583002 2020.06.30 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4583000 2020.06.30 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4585617 2020.06.30 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 4 4585618 2020.06.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4585620 2020.06.30 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4585621 2020.06.30 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4585647 2020.06.30 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 4585648 2020.06.30 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4585649 2020.06.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4585650 2020.06.30 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4585651 2020.06.30 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 4585653 2020.06.30 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4585654 2020.06.30 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4585655 2020.06.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4585656 2020.06.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4585657 2020.06.30 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4585668 2020.06.30 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4586046 2020.06.30 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 4586279 2020.06.30 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 4586281 2020.06.30 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4581486 2020.06.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4578436 2020.06.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4578435 2020.06.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4578437 2020.06.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4578434 2020.06.28 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 4578433 2020.06.28 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4578432 2020.06.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4573637 2020.06.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4573640 2020.06.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4573638 2020.06.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4573636 2020.06.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4573641 2020.06.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4573639 2020.06.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 4573635 2020.06.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4573632 2020.06.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4573634 2020.06.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4573633 2020.06.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4573631 2020.06.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4573630 2020.06.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4573629 2020.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4573628 2020.06.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4573253 2020.06.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4573251 2020.06.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 4573252 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4573249 2020.06.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4573250 2020.06.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4573248 2020.06.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 4573247 2020.06.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 4573246 2020.06.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4573000 2020.06.27 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4572997 2020.06.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4572999 2020.06.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4572998 2020.06.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4573016 2020.06.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4573014 2020.06.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4573015 2020.06.27 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4573013 2020.06.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4573012 2020.06.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4573011 2020.06.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4573010 2020.06.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4573009 2020.06.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4573008 2020.06.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4573007 2020.06.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4573006 2020.06.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4573004 2020.06.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4573005 2020.06.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 4573003 2020.06.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4573002 2020.06.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 66 4573001 2020.06.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4572996 2020.06.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4572991 2020.06.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4572992 2020.06.27 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 4572990 2020.06.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4572994 2020.06.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4572989 2020.06.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 4572988 2020.06.27 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4572986 2020.06.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4572987 2020.06.27 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4572993 2020.06.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4572985 2020.06.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 4572983 2020.06.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4572984 2020.06.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 4572981 2020.06.27 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4572980 2020.06.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4572982 2020.06.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 64 4566718 2020.06.24 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4566717 2020.06.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4566715 2020.06.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4566716 2020.06.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4566714 2020.06.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4566713 2020.06.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4560800 2020.06.22 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4553462 2020.06.20 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4553469 2020.06.20 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 9 4553468 2020.06.20 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4553466 2020.06.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4553465 2020.06.20 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4553432 2020.06.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4553467 2020.06.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4553470 2020.06.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 4550784 2020.06.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4550785 2020.06.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4550783 2020.06.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4550782 2020.06.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4550781 2020.06.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4550780 2020.06.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4550778 2020.06.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4550779 2020.06.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 17 4550775 2020.06.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 4550776 2020.06.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 4550774 2020.06.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4549413 2020.06.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4549412 2020.06.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4549414 2020.06.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4549411 2020.06.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4549410 2020.06.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4549407 2020.06.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4549409 2020.06.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4549408 2020.06.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4549406 2020.06.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4546838 2020.06.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4546836 2020.06.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4546837 2020.06.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4546835 2020.06.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 4546834 2020.06.18 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4546833 2020.06.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4544467 2020.06.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 4543419 2020.06.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4541944 2020.06.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4541943 2020.06.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4541942 2020.06.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4541941 2020.06.16 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4541938 2020.06.16 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4541940 2020.06.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4541937 2020.06.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4541939 2020.06.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4541935 2020.06.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4541936 2020.06.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 4541934 2020.06.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4541933 2020.06.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4541932 2020.06.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 4541931 2020.06.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4541930 2020.06.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4541928 2020.06.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 4541929 2020.06.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4541927 2020.06.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4541926 2020.06.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4538102 2020.06.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 26 4537223 2020.06.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4537222 2020.06.15 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4537199 2020.06.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4537128 2020.06.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4537130 2020.06.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4537129 2020.06.15 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4537126 2020.06.15 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 4537127 2020.06.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4533646 2020.06.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4533642 2020.06.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4533255 2020.06.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4533256 2020.06.14 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4533254 2020.06.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4533253 2020.06.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4533252 2020.06.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4533251 2020.06.14 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 3 4533247 2020.06.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4533249 2020.06.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4533248 2020.06.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4533250 2020.06.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4532160 2020.06.14 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4527831 2020.06.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4527832 2020.06.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4527829 2020.06.13 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4527826 2020.06.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4527828 2020.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4527825 2020.06.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 4527830 2020.06.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4527823 2020.06.13 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4527827 2020.06.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 4527822 2020.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4527821 2020.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4527824 2020.06.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4527820 2020.06.13 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4527819 2020.06.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4527818 2020.06.13 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4527816 2020.06.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4527817 2020.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4527815 2020.06.13 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4526719 2020.06.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4526720 2020.06.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4526721 2020.06.13 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4526722 2020.06.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4526723 2020.06.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4526724 2020.06.13 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4526725 2020.06.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4526726 2020.06.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4526728 2020.06.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4526729 2020.06.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4526730 2020.06.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4526731 2020.06.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4526732 2020.06.13 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4522279 2020.06.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4522277 2020.06.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4522278 2020.06.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4522276 2020.06.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4522273 2020.06.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4522275 2020.06.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4522274 2020.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4522271 2020.06.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4522272 2020.06.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4522270 2020.06.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4521065 2020.06.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4521064 2020.06.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4521063 2020.06.12 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4520949 2020.06.12 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4520947 2020.06.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4520946 2020.06.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4520945 2020.06.12 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4520944 2020.06.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 7 4520943 2020.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4520942 2020.06.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4520941 2020.06.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4520940 2020.06.12 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4520939 2020.06.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4520938 2020.06.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4515334 2020.06.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4515333 2020.06.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4515330 2020.06.11 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4515329 2020.06.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4515331 2020.06.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4515332 2020.06.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4515327 2020.06.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4515328 2020.06.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4515014 2020.06.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4515015 2020.06.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 4515013 2020.06.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4515011 2020.06.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4515010 2020.06.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4515009 2020.06.11 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4515008 2020.06.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4515012 2020.06.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4515007 2020.06.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4515006 2020.06.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 11 4515004 2020.06.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4515005 2020.06.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4515003 2020.06.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4511332 2020.06.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4511333 2020.06.10 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 4511366 2020.06.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 4511376 2020.06.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4511377 2020.06.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4511378 2020.06.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4511379 2020.06.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4511380 2020.06.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4511381 2020.06.10 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 5 4511399 2020.06.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4511400 2020.06.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4511401 2020.06.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4511402 2020.06.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4511403 2020.06.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4511404 2020.06.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4511405 2020.06.10 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 4511406 2020.06.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4511407 2020.06.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4511408 2020.06.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4511409 2020.06.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4511411 2020.06.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4511412 2020.06.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4511413 2020.06.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4507470 2020.06.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4507469 2020.06.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4507468 2020.06.09 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4507467 2020.06.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4507466 2020.06.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4507465 2020.06.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4507464 2020.06.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4507463 2020.06.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4507462 2020.06.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4507461 2020.06.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4507460 2020.06.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4507457 2020.06.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4507458 2020.06.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4507459 2020.06.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 6 4507455 2020.06.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4507456 2020.06.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4507454 2020.06.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4507452 2020.06.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4507453 2020.06.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 4507451 2020.06.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4507449 2020.06.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4507450 2020.06.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4507447 2020.06.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4507448 2020.06.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4507446 2020.06.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4507445 2020.06.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4504134 2020.06.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4504135 2020.06.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4504136 2020.06.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4504137 2020.06.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4504167 2020.06.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4504168 2020.06.08 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 4504241 2020.06.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4504242 2020.06.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4504243 2020.06.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4504244 2020.06.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4504245 2020.06.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4504247 2020.06.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4504263 2020.06.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4504264 2020.06.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4504265 2020.06.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4504266 2020.06.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 4504268 2020.06.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4504270 2020.06.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4504273 2020.06.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4497775 2020.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4497774 2020.06.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4497773 2020.06.07 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4497771 2020.06.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4497772 2020.06.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4497770 2020.06.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4497769 2020.06.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4497768 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4497767 2020.06.07 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4497766 2020.06.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4497765 2020.06.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4497764 2020.06.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4497763 2020.06.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4497762 2020.06.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4491636 2020.06.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4491635 2020.06.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4491634 2020.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4491632 2020.06.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4491631 2020.06.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4491633 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4486554 2020.06.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 4486553 2020.06.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4486552 2020.06.05 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4486551 2020.06.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4486550 2020.06.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4486549 2020.06.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4486548 2020.06.05 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 30 4486543 2020.06.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 4486544 2020.06.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4486547 2020.06.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4486546 2020.06.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4486542 2020.06.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4486541 2020.06.05 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4486545 2020.06.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4486540 2020.06.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4486539 2020.06.05 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4486538 2020.06.05 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4486537 2020.06.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4486536 2020.06.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4486535 2020.06.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 4486534 2020.06.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4486533 2020.06.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4486532 2020.06.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4484139 2020.06.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4484138 2020.06.04 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 4484137 2020.06.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4484135 2020.06.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4484136 2020.06.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4483947 2020.06.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4483946 2020.06.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4483945 2020.06.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4483944 2020.06.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4483943 2020.06.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4483942 2020.06.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4483941 2020.06.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4483940 2020.06.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4483939 2020.06.04 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4483938 2020.06.04 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4481495 2020.06.04 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4481496 2020.06.04 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4481497 2020.06.04 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4481493 2020.06.04 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4481494 2020.06.04 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4481492 2020.06.04 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4481491 2020.06.04 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4481049 2020.06.04 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4481048 2020.06.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4481047 2020.06.03 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4481046 2020.06.03 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4478165 2020.06.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4476785 2020.06.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4476784 2020.06.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4476782 2020.06.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4476781 2020.06.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4476783 2020.06.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4476780 2020.06.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4476779 2020.06.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4476778 2020.06.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4476777 2020.06.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4476776 2020.06.02 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4476775 2020.06.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4469348 2020.06.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4469346 2020.06.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4469347 2020.06.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4469345 2020.06.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4469343 2020.06.01 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4469342 2020.06.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4469344 2020.06.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4469341 2020.06.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4469340 2020.06.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4469339 2020.06.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4469338 2020.06.01 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 2 4465324 2020.05.31 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 2 4465337 2020.05.31 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 25 4466472 2020.05.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4465752 2020.05.31 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4465751 2020.05.31 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 4465318 2020.05.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4465747 2020.05.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4465734 2020.05.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4465738 2020.05.31 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4465745 2020.05.31 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4465735 2020.05.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4465748 2020.05.31 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4465749 2020.05.31 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4465754 2020.05.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4465753 2020.05.31 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 4465737 2020.05.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4465736 2020.05.31 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4465750 2020.05.31 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4465321 2020.05.31 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4465739 2020.05.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4465744 2020.05.31 mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 4465746 2020.05.31 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 4465743 2020.05.31 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4465742 2020.05.31 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4465741 2020.05.31 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 11 4465740 2020.05.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4454549 2020.05.29 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4454550 2020.05.29 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4454551 2020.05.29 mapa
bardzo rzadki pasterz, Pastor roseus 1 4454552 2020.05.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4452327 2020.05.28 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4452325 2020.05.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4452321 2020.05.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4452322 2020.05.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4452323 2020.05.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4452320 2020.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4452319 2020.05.28 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4452318 2020.05.28 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4452314 2020.05.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4452313 2020.05.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4452311 2020.05.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4452309 2020.05.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4452316 2020.05.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4452312 2020.05.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 4452315 2020.05.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4452310 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4452317 2020.05.28 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4452308 2020.05.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4449756 2020.05.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4449753 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4449752 2020.05.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4449751 2020.05.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4449755 2020.05.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4449754 2020.05.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4449750 2020.05.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4449748 2020.05.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4449749 2020.05.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4449747 2020.05.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4449745 2020.05.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4449746 2020.05.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4449744 2020.05.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4446210 2020.05.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4446209 2020.05.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4446208 2020.05.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4446207 2020.05.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4446206 2020.05.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4446205 2020.05.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4446204 2020.05.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4446203 2020.05.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4446202 2020.05.27 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4446201 2020.05.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 4446200 2020.05.27 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4446199 2020.05.27 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4446198 2020.05.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4446197 2020.05.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4446196 2020.05.27 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4446195 2020.05.27 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4446194 2020.05.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4446193 2020.05.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4446192 2020.05.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4446191 2020.05.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4446190 2020.05.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4446189 2020.05.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4446188 2020.05.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4446187 2020.05.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4446186 2020.05.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4446185 2020.05.27 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4446184 2020.05.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4446183 2020.05.27 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4446182 2020.05.27 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 4446181 2020.05.27 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 4446180 2020.05.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4446179 2020.05.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 4446178 2020.05.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4446177 2020.05.27 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4446176 2020.05.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4446175 2020.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4446174 2020.05.27 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4446173 2020.05.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4446172 2020.05.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4446171 2020.05.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4446170 2020.05.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4446169 2020.05.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4446168 2020.05.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4446167 2020.05.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4446166 2020.05.27 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 27 4446165 2020.05.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4446164 2020.05.27 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4446163 2020.05.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4446162 2020.05.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4446161 2020.05.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4446160 2020.05.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4446159 2020.05.27 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4446158 2020.05.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4446157 2020.05.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4446156 2020.05.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4446155 2020.05.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4446154 2020.05.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4446153 2020.05.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4446152 2020.05.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4444985 2020.05.27 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4444984 2020.05.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4444983 2020.05.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4444982 2020.05.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4444981 2020.05.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4444980 2020.05.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4444979 2020.05.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4444978 2020.05.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4444977 2020.05.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4444976 2020.05.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4444975 2020.05.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4444974 2020.05.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4444973 2020.05.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4444972 2020.05.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4444971 2020.05.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4439310 2020.05.25 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4439306 2020.05.25 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4439305 2020.05.25 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 5 4439309 2020.05.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4439307 2020.05.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4439304 2020.05.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4439308 2020.05.25 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4439303 2020.05.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4439299 2020.05.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4439298 2020.05.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4439302 2020.05.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 4439297 2020.05.25 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4439300 2020.05.25 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4439301 2020.05.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4439296 2020.05.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4439294 2020.05.25 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4439295 2020.05.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4439293 2020.05.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4439292 2020.05.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4439288 2020.05.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4439289 2020.05.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4439291 2020.05.25 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4439290 2020.05.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4426150 2020.05.23 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4426149 2020.05.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4426148 2020.05.23 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 4426147 2020.05.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4426145 2020.05.23 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4426146 2020.05.23 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4426023 2020.05.23 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4425054 2020.05.23 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4425052 2020.05.23 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 3 4425055 2020.05.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4425053 2020.05.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4425051 2020.05.23 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4425049 2020.05.23 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4425048 2020.05.23 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4425047 2020.05.23 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4425050 2020.05.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 20 4425046 2020.05.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4425045 2020.05.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4425043 2020.05.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4425042 2020.05.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4425044 2020.05.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4425040 2020.05.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4425041 2020.05.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4425071 2020.05.23 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4425070 2020.05.23 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4425069 2020.05.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4425067 2020.05.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4425066 2020.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4425068 2020.05.23 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 7 4425065 2020.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4425063 2020.05.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4425064 2020.05.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4425062 2020.05.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4425061 2020.05.23 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4425060 2020.05.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4425059 2020.05.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4425057 2020.05.23 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 4 4425058 2020.05.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4425056 2020.05.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4425039 2020.05.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 4425038 2020.05.23 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4425037 2020.05.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4425035 2020.05.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4425036 2020.05.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4425034 2020.05.23 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 4425033 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4425032 2020.05.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4425030 2020.05.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4425031 2020.05.23 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4425028 2020.05.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4425029 2020.05.23 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4425027 2020.05.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4425026 2020.05.23 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4425025 2020.05.23 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4425024 2020.05.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4423375 2020.05.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4423376 2020.05.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4423374 2020.05.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4423373 2020.05.23 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4423372 2020.05.23 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4423371 2020.05.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4423370 2020.05.23 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4423369 2020.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4423368 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4423367 2020.05.23 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4423366 2020.05.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4423365 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4423364 2020.05.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4423362 2020.05.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4423360 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4423361 2020.05.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4423363 2020.05.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4423359 2020.05.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4423357 2020.05.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4423358 2020.05.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4423356 2020.05.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4423354 2020.05.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4423355 2020.05.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 4423353 2020.05.23 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4423352 2020.05.23 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4419359 2020.05.22 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4419380 2020.05.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4419372 2020.05.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4419378 2020.05.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4419379 2020.05.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4419360 2020.05.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4419361 2020.05.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4419373 2020.05.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4419374 2020.05.22 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4419381 2020.05.22