Pełna lista obserwacji drużyny

mszar : Robert Wakulski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 4669799 2020.08.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4669798 2020.08.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 4669796 2020.08.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 4669797 2020.08.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4669795 2020.08.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 60 4669794 2020.08.03 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 4669793 2020.08.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 4669831 2020.08.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4669829 2020.08.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4669827 2020.08.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 35 4669826 2020.08.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4669823 2020.08.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4669822 2020.08.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4669830 2020.08.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4669828 2020.08.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 4669824 2020.08.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4669825 2020.08.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4669821 2020.08.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4669817 2020.08.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 4669816 2020.08.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4669814 2020.08.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 4669812 2020.08.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 4669810 2020.08.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 4669818 2020.08.03 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 4669820 2020.08.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 4669819 2020.08.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4669815 2020.08.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4669813 2020.08.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4669811 2020.08.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4669809 2020.08.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4669808 2020.08.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4669807 2020.08.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4669806 2020.08.03 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4669805 2020.08.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4669804 2020.08.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4669803 2020.08.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 4669802 2020.08.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4669801 2020.08.03 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 5 4669800 2020.08.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4669790 2020.08.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4669792 2020.08.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4669791 2020.08.03 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4669788 2020.08.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 10 4669789 2020.08.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 7 4669787 2020.08.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4669785 2020.08.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4669786 2020.08.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 15 4669784 2020.08.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4669783 2020.08.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 4669782 2020.08.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4669781 2020.08.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4669778 2020.08.03 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4669777 2020.08.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4669779 2020.08.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4669780 2020.08.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4670403 2020.08.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 4666549 2020.08.02 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4666546 2020.08.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4666548 2020.08.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4666543 2020.08.02 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 4 4666541 2020.08.02 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 8 4666540 2020.08.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 4666539 2020.08.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4666538 2020.08.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4666537 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4666536 2020.08.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4666559 2020.08.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4666561 2020.08.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4666558 2020.08.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4666557 2020.08.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 4666556 2020.08.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4666555 2020.08.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4666553 2020.08.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4666560 2020.08.02 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 4666554 2020.08.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 4666552 2020.08.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4666551 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4666550 2020.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4666547 2020.08.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4666545 2020.08.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4666544 2020.08.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4666542 2020.08.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4666535 2020.08.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4666528 2020.08.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4666527 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4666525 2020.08.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 40 4666526 2020.08.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 4666534 2020.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4666524 2020.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4666533 2020.08.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4666523 2020.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4666532 2020.08.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4666531 2020.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4666522 2020.08.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4666530 2020.08.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4666529 2020.08.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 4666520 2020.08.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4666521 2020.08.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4664653 2020.08.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4664654 2020.08.01 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4664652 2020.08.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4664651 2020.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4664650 2020.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4664647 2020.08.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4664648 2020.08.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4664649 2020.08.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 4664646 2020.08.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 4664643 2020.08.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 4664642 2020.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4664645 2020.08.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4664641 2020.08.01 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4664644 2020.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4664640 2020.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 9 4664639 2020.08.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4664638 2020.08.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4664637 2020.08.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 4664636 2020.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 4664635 2020.08.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4664634 2020.08.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4664633 2020.08.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4664632 2020.08.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4664631 2020.08.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4662766 2020.07.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4662762 2020.07.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4662767 2020.07.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4662763 2020.07.31 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4662761 2020.07.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4662765 2020.07.31 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4662764 2020.07.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4662759 2020.07.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4662760 2020.07.31 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4662758 2020.07.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4662757 2020.07.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 4660670 2020.07.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4660669 2020.07.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4660667 2020.07.30 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 4660666 2020.07.30 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4660668 2020.07.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4660664 2020.07.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4660665 2020.07.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4660663 2020.07.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4660662 2020.07.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4660661 2020.07.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4660686 2020.07.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 15 4660685 2020.07.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4660684 2020.07.30 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4660683 2020.07.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 4660681 2020.07.30 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 4660682 2020.07.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4660680 2020.07.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4660679 2020.07.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4660677 2020.07.30 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 4660678 2020.07.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4660676 2020.07.30 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4660675 2020.07.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 7 4660674 2020.07.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4660673 2020.07.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 4660672 2020.07.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4660671 2020.07.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4660660 2020.07.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4660659 2020.07.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4660658 2020.07.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4660657 2020.07.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4660656 2020.07.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4660655 2020.07.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4660654 2020.07.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4660653 2020.07.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4660652 2020.07.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 4660650 2020.07.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4660649 2020.07.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 4660651 2020.07.30 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 4660648 2020.07.30 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4660647 2020.07.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4660646 2020.07.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4660645 2020.07.30 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4657714 2020.07.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4657715 2020.07.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 4657712 2020.07.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4657713 2020.07.29 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4658043 2020.07.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4655638 2020.07.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4655636 2020.07.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4655637 2020.07.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 12 4655635 2020.07.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4655633 2020.07.28 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 4655631 2020.07.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 4655629 2020.07.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 4655626 2020.07.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4655625 2020.07.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 6 4655622 2020.07.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4655632 2020.07.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 4655621 2020.07.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4655618 2020.07.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4655617 2020.07.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4655643 2020.07.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4655641 2020.07.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4655640 2020.07.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 4655639 2020.07.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 9 4655646 2020.07.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4655645 2020.07.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4655642 2020.07.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 4655634 2020.07.28 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4655644 2020.07.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4655630 2020.07.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 7 4655628 2020.07.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4655627 2020.07.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4655624 2020.07.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4655623 2020.07.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4655620 2020.07.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4655619 2020.07.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4655616 2020.07.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4655614 2020.07.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4655613 2020.07.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4655612 2020.07.28 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4655615 2020.07.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4655611 2020.07.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 4655610 2020.07.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4655609 2020.07.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 4655608 2020.07.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4655607 2020.07.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4655606 2020.07.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 4655605 2020.07.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 4655604 2020.07.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 4655601 2020.07.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4655602 2020.07.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4655603 2020.07.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4654653 2020.07.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 4654651 2020.07.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 4654652 2020.07.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4647060 2020.07.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4640942 2020.07.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4640941 2020.07.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4640943 2020.07.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4640936 2020.07.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4640938 2020.07.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4640939 2020.07.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4640940 2020.07.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 4640935 2020.07.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 4640937 2020.07.21 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4640701 2020.07.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4640700 2020.07.21 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 4640716 2020.07.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4640715 2020.07.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 4640714 2020.07.21 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4640712 2020.07.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4640710 2020.07.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 9 4640709 2020.07.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4640708 2020.07.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4640706 2020.07.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4640707 2020.07.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 12 4640711 2020.07.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4640704 2020.07.21 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4640705 2020.07.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4640717 2020.07.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4640703 2020.07.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 4640702 2020.07.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 4640699 2020.07.21 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4640698 2020.07.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4640696 2020.07.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 4640695 2020.07.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4640697 2020.07.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 11 4640693 2020.07.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4640694 2020.07.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4640692 2020.07.21 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4640691 2020.07.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4640689 2020.07.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4640690 2020.07.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4640688 2020.07.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4640687 2020.07.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4640686 2020.07.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4640684 2020.07.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 4640685 2020.07.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4639074 2020.07.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 4639072 2020.07.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4639073 2020.07.20 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 4639069 2020.07.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4639070 2020.07.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4639067 2020.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4639068 2020.07.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 7 4639071 2020.07.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4639066 2020.07.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4639065 2020.07.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4639063 2020.07.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4639064 2020.07.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4639062 2020.07.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 4639061 2020.07.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4639060 2020.07.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4639058 2020.07.20 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4639059 2020.07.20 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 17 4639057 2020.07.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4639056 2020.07.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 4635053 2020.07.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4635054 2020.07.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4635052 2020.07.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4635051 2020.07.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4635050 2020.07.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4635047 2020.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4635048 2020.07.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4635049 2020.07.19 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 4635039 2020.07.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4635071 2020.07.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4635070 2020.07.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4635068 2020.07.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4635067 2020.07.19 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4635066 2020.07.19 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4635065 2020.07.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4635064 2020.07.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4635063 2020.07.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4635062 2020.07.19 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4635061 2020.07.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 4635059 2020.07.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4635060 2020.07.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 7 4635057 2020.07.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4635056 2020.07.19 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4635058 2020.07.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4635055 2020.07.19 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4632553 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4632552 2020.07.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 4632550 2020.07.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4632551 2020.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 4632548 2020.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 13 4632547 2020.07.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4632549 2020.07.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 4632546 2020.07.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4631581 2020.07.18 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4631594 2020.07.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 4631592 2020.07.18 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 10 4631593 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4631591 2020.07.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4631590 2020.07.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4631587 2020.07.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4631589 2020.07.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 14 4631588 2020.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4631586 2020.07.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4631584 2020.07.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 7 4631582 2020.07.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 4631583 2020.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4631585 2020.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 4631578 2020.07.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4631579 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4631576 2020.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4631575 2020.07.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4631573 2020.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4631570 2020.07.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 4631572 2020.07.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 4631577 2020.07.18 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4631574 2020.07.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4631567 2020.07.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4631569 2020.07.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 4631571 2020.07.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 4631566 2020.07.18 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4631565 2020.07.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 50 4631564 2020.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4631568 2020.07.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4629093 2020.07.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4629091 2020.07.17 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 9 4629092 2020.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4629089 2020.07.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4629088 2020.07.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 9 4629090 2020.07.17 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4628905 2020.07.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4628903 2020.07.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4628904 2020.07.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4628900 2020.07.17 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4628906 2020.07.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4628902 2020.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4628898 2020.07.17 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4628899 2020.07.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4628901 2020.07.17 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4628897 2020.07.17 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4619631 2020.07.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4617040 2020.07.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 4617039 2020.07.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4617036 2020.07.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4617035 2020.07.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4617038 2020.07.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4617034 2020.07.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4617037 2020.07.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 4617033 2020.07.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 4617032 2020.07.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 4617031 2020.07.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4617029 2020.07.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4617030 2020.07.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4617028 2020.07.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4617027 2020.07.12 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 9 4617026 2020.07.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 4617025 2020.07.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4617024 2020.07.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4611615 2020.07.11 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4611614 2020.07.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 4611613 2020.07.11 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4613040 2020.07.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4609511 2020.07.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4609510 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4609509 2020.07.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4609508 2020.07.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 4609505 2020.07.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4609507 2020.07.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 4609506 2020.07.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4606907 2020.07.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4606906 2020.07.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4606904 2020.07.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4606905 2020.07.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4606903 2020.07.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4606921 2020.07.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4606923 2020.07.09 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4606922 2020.07.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4606920 2020.07.09 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 4606919 2020.07.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4606918 2020.07.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 4606917 2020.07.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 4606915 2020.07.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4606916 2020.07.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 4606913 2020.07.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4606914 2020.07.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 4606912 2020.07.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4606911 2020.07.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4606910 2020.07.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4606908 2020.07.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4606901 2020.07.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4606900 2020.07.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4606899 2020.07.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4606898 2020.07.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 4606902 2020.07.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4606896 2020.07.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4606895 2020.07.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4606894 2020.07.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4606893 2020.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4606892 2020.07.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4606897 2020.07.09 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 4606890 2020.07.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4606889 2020.07.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 4606891 2020.07.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4606888 2020.07.09 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 4606887 2020.07.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4604425 2020.07.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 9 4604424 2020.07.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4604423 2020.07.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 4604422 2020.07.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4604421 2020.07.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 4602191 2020.07.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4597293 2020.07.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 25 4597292 2020.07.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4597291 2020.07.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4593213 2020.07.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4593242 2020.07.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4593243 2020.07.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4590496 2020.07.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4590494 2020.07.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4590495 2020.07.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4590493 2020.07.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4590492 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 11 4590491 2020.07.03 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 9 4590490 2020.07.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4590489 2020.07.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4590488 2020.07.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4590487 2020.07.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4590485 2020.07.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 7 4590483 2020.07.03 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4590481 2020.07.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4590480 2020.07.03 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4590479 2020.07.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4590484 2020.07.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4590482 2020.07.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4590478 2020.07.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4590477 2020.07.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 4590486 2020.07.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4590473 2020.07.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4590474 2020.07.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4590472 2020.07.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 27 4590476 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 19 4590475 2020.07.03 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 4587740 2020.07.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4580961 2020.06.29 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4580962 2020.06.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4580960 2020.06.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 19 4580958 2020.06.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4580957 2020.06.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4580959 2020.06.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4580956 2020.06.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 31 4580954 2020.06.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4580955 2020.06.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4580953 2020.06.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4580952 2020.06.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4580951 2020.06.29 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4580950 2020.06.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4580949 2020.06.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4581103 2020.06.29 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4581588 2020.06.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4572891 2020.06.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4572886 2020.06.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4572885 2020.06.27 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4572883 2020.06.27 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 5 4572884 2020.06.27 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4572882 2020.06.27 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 4572881 2020.06.27 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 4573024 2020.06.27 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4568547 2020.06.25 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4568549 2020.06.25 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4568550 2020.06.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4565642 2020.06.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4562277 2020.06.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4562278 2020.06.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4562279 2020.06.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 4562274 2020.06.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 14 4562275 2020.06.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4562276 2020.06.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 4562273 2020.06.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4562272 2020.06.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4562267 2020.06.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4562269 2020.06.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4562271 2020.06.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 11 4562270 2020.06.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 4562268 2020.06.23 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 23 4559758 2020.06.22 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4559761 2020.06.22 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4559762 2020.06.22 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4559763 2020.06.22 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4547099 2020.06.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4547096 2020.06.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4547095 2020.06.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4547097 2020.06.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4547094 2020.06.18 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4547091 2020.06.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4547092 2020.06.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 7 4547090 2020.06.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4547089 2020.06.18 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4547093 2020.06.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4547087 2020.06.18 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4547088 2020.06.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 29 4547086 2020.06.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4540874 2020.06.16 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4540873 2020.06.16 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4540872 2020.06.16 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4541534 2020.06.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 38 4537125 2020.06.15 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4537144 2020.06.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4533938 2020.06.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4533937 2020.06.14 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4533936 2020.06.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 4533935 2020.06.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4533933 2020.06.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4533934 2020.06.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4533930 2020.06.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4533931 2020.06.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 4533932 2020.06.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4533929 2020.06.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 4533927 2020.06.14 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4533922 2020.06.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4533928 2020.06.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4533920 2020.06.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4533926 2020.06.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4533923 2020.06.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4533924 2020.06.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 17 4533925 2020.06.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 4533921 2020.06.14 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4533919 2020.06.14 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4524907 2020.06.13 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4524905 2020.06.13 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 4524908 2020.06.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4524903 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4524904 2020.06.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4524902 2020.06.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 21 4524901 2020.06.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4520879 2020.06.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4520878 2020.06.12 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 4520877 2020.06.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 4520876 2020.06.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 6 4519044 2020.06.11 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4509540 2020.06.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4510041 2020.06.10 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4495685 2020.06.07 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4495684 2020.06.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4495683 2020.06.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4495682 2020.06.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4495681 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 4490334 2020.06.06 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 4490330 2020.06.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4490329 2020.06.06 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4490328 2020.06.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4490327 2020.06.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4490326 2020.06.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4490324 2020.06.06 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4490325 2020.06.06 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4463798 2020.05.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4459400 2020.05.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4459399 2020.05.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4459398 2020.05.30 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4459397 2020.05.30 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4459396 2020.05.30 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4454831 2020.05.29 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4454832 2020.05.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4454829 2020.05.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4454828 2020.05.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4454827 2020.05.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4454826 2020.05.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4454825 2020.05.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4454824 2020.05.29 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4454830 2020.05.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4454823 2020.05.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4454822 2020.05.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4454820 2020.05.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4454817 2020.05.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4454819 2020.05.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4454818 2020.05.29 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4454821 2020.05.29 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4454816 2020.05.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 15 4454815 2020.05.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4451959 2020.05.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4451954 2020.05.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4451951 2020.05.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4451956 2020.05.28 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4451948 2020.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4451944 2020.05.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4451949 2020.05.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4451943 2020.05.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4451946 2020.05.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4451937 2020.05.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4451936 2020.05.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4451975 2020.05.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4451976 2020.05.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4451995 2020.05.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4451972 2020.05.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4451966 2020.05.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4451964 2020.05.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4451960 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4451962 2020.05.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4451961 2020.05.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4451957 2020.05.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4451952 2020.05.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4451955 2020.05.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4451983 2020.05.28 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4451947 2020.05.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4451942 2020.05.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4451940 2020.05.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4451989 2020.05.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4451987 2020.05.28 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4451984 2020.05.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4451979 2020.05.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4451980 2020.05.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4451977 2020.05.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4451981 2020.05.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4451973 2020.05.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4451968 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4451967 2020.05.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4451963 2020.05.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4451965 2020.05.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4452007 2020.05.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4452005 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4452004 2020.05.28 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4452003 2020.05.28 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4452002 2020.05.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4452001 2020.05.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4452000 2020.05.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4451998 2020.05.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4451996 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4451994 2020.05.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4451997 2020.05.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4452008 2020.05.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4451993 2020.05.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4451992 2020.05.28 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4451990 2020.05.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4451988 2020.05.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4451971 2020.05.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4451970 2020.05.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4451969 2020.05.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4451982 2020.05.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4452006 2020.05.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4451991 2020.05.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4451958 2020.05.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4451978 2020.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4451953 2020.05.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4451945 2020.05.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4451950 2020.05.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4451941 2020.05.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 4451938 2020.05.28 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4451939 2020.05.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4451935 2020.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4451934 2020.05.28 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4451897 2020.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4451900 2020.05.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4451898 2020.05.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4451899 2020.05.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4451895 2020.05.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4451896 2020.05.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4451894 2020.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4451891 2020.05.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4451892 2020.05.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4451893 2020.05.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4451890 2020.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4451889 2020.05.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4451887 2020.05.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4451886 2020.05.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4451888 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4451885 2020.05.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4451927 2020.05.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4451925 2020.05.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4451922 2020.05.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 4451920 2020.05.28 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4451916 2020.05.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4451917 2020.05.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4451913 2020.05.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4451912 2020.05.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4451910 2020.05.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4451909 2020.05.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4451906 2020.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4451907 2020.05.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4451905 2020.05.28 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4451903 2020.05.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4451904 2020.05.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4451902 2020.05.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4451932 2020.05.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4451930 2020.05.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4451933 2020.05.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4451931 2020.05.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4451928 2020.05.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4451929 2020.05.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4451926 2020.05.28 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4451924 2020.05.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4451923 2020.05.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4451921 2020.05.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4451918 2020.05.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4451919 2020.05.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4451914 2020.05.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4451915 2020.05.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 4451911 2020.05.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4451908 2020.05.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4451883 2020.05.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4451882 2020.05.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4451884 2020.05.28 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4451881 2020.05.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4451880 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4451879 2020.05.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4451878 2020.05.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4451877 2020.05.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4451875 2020.05.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4451876 2020.05.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4451874 2020.05.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4451873 2020.05.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4451872 2020.05.28 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4451871 2020.05.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4451870 2020.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4451869 2020.05.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4450477 2020.05.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4445910 2020.05.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4445909 2020.05.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4445908 2020.05.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4445907 2020.05.27 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4445906 2020.05.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4445905 2020.05.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4445904 2020.05.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4445903 2020.05.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4445902 2020.05.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4445927 2020.05.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4445926 2020.05.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4445925 2020.05.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4445924 2020.05.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4445923 2020.05.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4445922 2020.05.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 4445921 2020.05.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4445920 2020.05.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4445919 2020.05.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 4445918 2020.05.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4445917 2020.05.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 4445916 2020.05.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4445915 2020.05.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4445914 2020.05.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4445913 2020.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4445912 2020.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4445853 2020.05.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4445852 2020.05.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4445851 2020.05.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4445850 2020.05.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4445849 2020.05.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4445848 2020.05.27 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4445846 2020.05.27 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4445847 2020.05.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4445844 2020.05.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4445843 2020.05.27 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4445845 2020.05.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4445842 2020.05.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4445841 2020.05.27 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4445840 2020.05.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4445839 2020.05.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4445838 2020.05.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4445892 2020.05.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4445897 2020.05.27 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4445885 2020.05.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4445884 2020.05.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4445882 2020.05.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4445878 2020.05.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 4445876 2020.05.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4445874 2020.05.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4445872 2020.05.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4445868 2020.05.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4445864 2020.05.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4445861 2020.05.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4445858 2020.05.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4445856 2020.05.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4445855 2020.05.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4445854 2020.05.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4445900 2020.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4445894 2020.05.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4445895 2020.05.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4445888 2020.05.27 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4445886 2020.05.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4445890 2020.05.27 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4445889 2020.05.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4445880 2020.05.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4445875 2020.05.27 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4445873 2020.05.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4445869 2020.05.27 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4445870 2020.05.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4445866 2020.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4445863 2020.05.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4445857 2020.05.27 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4445860 2020.05.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4445943 2020.05.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4445941 2020.05.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4445942 2020.05.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4445940 2020.05.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 4445939 2020.05.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4445938 2020.05.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4445937 2020.05.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4445936 2020.05.27 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4445935 2020.05.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 4445934 2020.05.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4445933 2020.05.27 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4445932 2020.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4445931 2020.05.27 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4445930 2020.05.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4445929 2020.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4445928 2020.05.27 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4445901 2020.05.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4445899 2020.05.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4445898 2020.05.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 4445896 2020.05.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4445891 2020.05.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4445887 2020.05.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4445893 2020.05.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4445883 2020.05.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4445879 2020.05.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4445877 2020.05.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4445881 2020.05.27 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4445871 2020.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4445867 2020.05.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4445865 2020.05.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4445862 2020.05.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4445859 2020.05.27 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4441811 2020.05.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4441790 2020.05.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4441786 2020.05.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4441789 2020.05.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4441784 2020.05.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4441782 2020.05.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4441780 2020.05.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4441779 2020.05.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4441778 2020.05.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4441777 2020.05.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4441776 2020.05.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4441775 2020.05.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4441774 2020.05.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4441773 2020.05.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4441772 2020.05.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4441771 2020.05.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4441769 2020.05.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4441770 2020.05.26 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4441768 2020.05.26 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4441767 2020.05.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4441765 2020.05.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4441764 2020.05.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4441766 2020.05.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4441763 2020.05.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4441762 2020.05.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4441761 2020.05.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4441760 2020.05.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4441759 2020.05.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4441758 2020.05.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4441757 2020.05.26 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4441807 2020.05.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4441806 2020.05.26 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4441804 2020.05.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4441801 2020.05.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4441800 2020.05.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4441818 2020.05.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4441798 2020.05.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4441815 2020.05.26 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4441796 2020.05.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4441814 2020.05.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4441809 2020.05.26 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4441792 2020.05.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4441802 2020.05.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4441795 2020.05.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4441812 2020.05.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4441791 2020.05.26 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4441755 2020.05.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4441756 2020.05.26 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 4441754 2020.05.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4441753 2020.05.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4441752 2020.05.26 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4441751 2020.05.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4441750 2020.05.26 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4441749 2020.05.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4441748 2020.05.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4441747 2020.05.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4441746 2020.05.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4441745 2020.05.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4441743 2020.05.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4441744 2020.05.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4441742 2020.05.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4441741 2020.05.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4441817 2020.05.26 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4441797 2020.05.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4441816 2020.05.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4441794 2020.05.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4441808 2020.05.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 4441813 2020.05.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4441810 2020.05.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4441805 2020.05.26 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4441799 2020.05.26 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4441793 2020.05.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4441803 2020.05.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4441787 2020.05.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4441785 2020.05.26 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4441788 2020.05.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4441783 2020.05.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4441781 2020.05.26 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4441714 2020.05.26 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4437805 2020.05.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4437804 2020.05.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4437803 2020.05.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4437801 2020.05.25 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4437802 2020.05.25 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4437800 2020.05.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4437821 2020.05.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4437818 2020.05.25 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4437819 2020.05.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4437817 2020.05.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4437813 2020.05.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4437814 2020.05.25 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4437812 2020.05.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4437816 2020.05.25 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4437820 2020.05.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4437811 2020.05.25 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4437815 2020.05.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4437810 2020.05.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4437808 2020.05.25 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4437809 2020.05.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4437807 2020.05.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4437806 2020.05.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4437797 2020.05.25 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4437799 2020.05.25 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4437796 2020.05.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4437798 2020.05.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4437794 2020.05.25 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4437795 2020.05.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4437793 2020.05.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4437792 2020.05.25 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4437791 2020.05.25 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4437790 2020.05.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4437789 2020.05.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4437788 2020.05.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4437787 2020.05.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4437786 2020.05.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4437785 2020.05.25 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4437784 2020.05.25 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4432692 2020.05.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4432693 2020.05.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4432694 2020.05.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4432691 2020.05.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4432690 2020.05.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4432709 2020.05.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4432706 2020.05.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4432705 2020.05.24 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4432710 2020.05.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4432707 2020.05.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4432704 2020.05.24 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4432708 2020.05.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4432703 2020.05.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4432702 2020.05.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4432700 2020.05.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4432701 2020.05.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4432699 2020.05.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 4432698 2020.05.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4432697 2020.05.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4432696 2020.05.24 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4432695 2020.05.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4425694 2020.05.23 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4425693 2020.05.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4425697 2020.05.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 70 4425692 2020.05.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 7 4425691 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4425696 2020.05.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4425695 2020.05.23 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 4425690 2020.05.23 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 7 4425687 2020.05.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4425688 2020.05.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4425689 2020.05.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4425685 2020.05.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 4425686 2020.05.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4425683 2020.05.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4425684 2020.05.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4423685 2020.05.23 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4423686 2020.05.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4423684 2020.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4423683 2020.05.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4423682 2020.05.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4423681 2020.05.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4423680 2020.05.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4423677 2020.05.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4423679 2020.05.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 4423678 2020.05.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4423676 2020.05.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4423675 2020.05.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4423674 2020.05.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4423624 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4423622 2020.05.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4423620 2020.05.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4423623 2020.05.23 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4423616 2020.05.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4423618 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4423615 2020.05.23 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4423612 2020.05.23 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 4423614 2020.05.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4423613 2020.05.23 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4423604 2020.05.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4423606 2020.05.23 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4423603 2020.05.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4423600 2020.05.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4423598 2020.05.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4423596 2020.05.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4423641 2020.05.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4423640 2020.05.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4423639 2020.05.23 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4423638 2020.05.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4423636 2020.05.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4423637 2020.05.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4423632 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4423633 2020.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4423634 2020.05.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4423630 2020.05.23 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4423631 2020.05.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4423629 2020.05.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4423627 2020.05.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4423628 2020.05.23 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4423626 2020.05.23 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4423673 2020.05.23 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4423672 2020.05.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4423670 2020.05.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4423666 2020.05.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4423663 2020.05.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4423664 2020.05.23 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4423662 2020.05.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4423660 2020.05.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4423656 2020.05.23 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4423652 2020.05.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4423654 2020.05.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4423655 2020.05.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4423650 2020.05.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4423647 2020.05.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4423646 2020.05.23 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4423645 2020.05.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4423625 2020.05.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4423619 2020.05.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4423617 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4423611 2020.05.23 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4423610 2020.05.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4423608 2020.05.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4423609 2020.05.23 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4423607 2020.05.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4423605 2020.05.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4423602 2020.05.23 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4423601 2020.05.23 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4423599 2020.05.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4423597 2020.05.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4423595 2020.05.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4423594 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4423671 2020.05.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 4423669 2020.05.23 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4423668 2020.05.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4423667 2020.05.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4423665 2020.05.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4423661 2020.05.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4423658 2020.05.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4423657 2020.05.23 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4423659 2020.05.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4423653 2020.05.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4423651 2020.05.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4423649 2020.05.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4423648 2020.05.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4423644 2020.05.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4423643 2020.05.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4423642 2020.05.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4423573 2020.05.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4423570 2020.05.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4423576 2020.05.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4423572 2020.05.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4423574 2020.05.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4423565 2020.05.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4423571 2020.05.23 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4423568 2020.05.23 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4423567 2020.05.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4423566 2020.05.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4423564 2020.05.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4423561 2020.05.23 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4423558 2020.05.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4423559 2020.05.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4423555 2020.05.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4423554 2020.05.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4423528 2020.05.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4423527 2020.05.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4423526 2020.05.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4423525 2020.05.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4423522 2020.05.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4423521 2020.05.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4423523 2020.05.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4423520 2020.05.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4423519 2020.05.23 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4423524 2020.05.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4423517 2020.05.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4423518 2020.05.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4423514 2020.05.23 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4423515 2020.05.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4423516 2020.05.23 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4423513 2020.05.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4423511 2020.05.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4423510 2020.05.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4423512 2020.05.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4423509 2020.05.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4423508 2020.05.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4423507 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4423505 2020.05.23 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4423506 2020.05.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4423504 2020.05.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 4423502 2020.05.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4423501 2020.05.23 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 4423503 2020.05.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4423500 2020.05.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4423497 2020.05.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4423498 2020.05.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4423499 2020.05.23 mapa