Pełna lista obserwacji drużyny

Gheorghe : Grzegorz Żuchowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4031400 2020.03.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4031399 2020.03.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4031398 2020.03.16 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 3937029 2020.02.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 3937030 2020.02.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 27 3937031 2020.02.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 3937032 2020.02.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3937033 2020.02.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 3937034 2020.02.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 3937035 2020.02.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 3937036 2020.02.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 3937037 2020.02.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 3937038 2020.02.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3867838 2020.01.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 3863060 2020.01.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 3845370 2020.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 3787737 2020.01.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3787736 2020.01.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3787735 2020.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 3787734 2020.01.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3787733 2020.01.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 3787732 2020.01.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3787731 2020.01.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 3787730 2020.01.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3787744 2020.01.04 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3784894 2020.01.03 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3784218 2020.01.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 3784219 2020.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3784217 2020.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 3784216 2020.01.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 3784215 2020.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3784214 2020.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 3784213 2020.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3784212 2020.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 3784106 2020.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3784105 2020.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3784103 2020.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 3784089 2020.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 3784061 2020.01.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3784015 2020.01.03 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 3784014 2020.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3783844 2020.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3783828 2020.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 3783827 2020.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3780175 2020.01.02 mapa