Pełna lista obserwacji drużyny

Renia : Teresa Jędrzejczak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 2 4645465 2020.07.23 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4645466 2020.07.23 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4645467 2020.07.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4645468 2020.07.23 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4645535 2020.07.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4641626 2020.07.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4641627 2020.07.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4641628 2020.07.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4641629 2020.07.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4641630 2020.07.21 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4641631 2020.07.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4641632 2020.07.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4641633 2020.07.21 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4641634 2020.07.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4641635 2020.07.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 15 4641636 2020.07.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4641637 2020.07.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4641638 2020.07.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4641639 2020.07.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4641640 2020.07.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4641641 2020.07.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4641642 2020.07.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4641643 2020.07.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4641644 2020.07.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4641645 2020.07.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4641646 2020.07.21 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4641647 2020.07.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4641648 2020.07.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4641649 2020.07.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4641650 2020.07.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4641651 2020.07.21 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4641652 2020.07.21 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4641653 2020.07.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4641654 2020.07.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4641655 2020.07.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 4641656 2020.07.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4641657 2020.07.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4641658 2020.07.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4641659 2020.07.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4641660 2020.07.21 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4641661 2020.07.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4641662 2020.07.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4605509 2020.07.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 4605510 2020.07.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4605511 2020.07.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4605512 2020.07.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4605513 2020.07.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4605514 2020.07.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4605515 2020.07.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4605516 2020.07.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4605517 2020.07.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4605518 2020.07.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 4605519 2020.07.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4605520 2020.07.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4605521 2020.07.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4605522 2020.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4605523 2020.07.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4605524 2020.07.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4605525 2020.07.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4605526 2020.07.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4605527 2020.07.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 4605528 2020.07.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4605529 2020.07.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4605530 2020.07.08 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 4605533 2020.07.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 4605535 2020.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4605536 2020.07.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4605537 2020.07.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4605539 2020.07.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4605541 2020.07.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602531 2020.07.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4602532 2020.07.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4602533 2020.07.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4602534 2020.07.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4602535 2020.07.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4602536 2020.07.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4602537 2020.07.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4602538 2020.07.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4602539 2020.07.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4602540 2020.07.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4602541 2020.07.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4602542 2020.07.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4602543 2020.07.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4602544 2020.07.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4602545 2020.07.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4602547 2020.07.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4602548 2020.07.07 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4602549 2020.07.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4602550 2020.07.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4602551 2020.07.07 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4602552 2020.07.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4602553 2020.07.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4602554 2020.07.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4602555 2020.07.07 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4602556 2020.07.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4602557 2020.07.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4602558 2020.07.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4602559 2020.07.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4602560 2020.07.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4602561 2020.07.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4602562 2020.07.07 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4602563 2020.07.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4602564 2020.07.07 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4602565 2020.07.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4602566 2020.07.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4598485 2020.07.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4598486 2020.07.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 4598487 2020.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4598488 2020.07.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 6 4598489 2020.07.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4598490 2020.07.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4598491 2020.07.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4598492 2020.07.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 4598493 2020.07.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4598494 2020.07.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4598495 2020.07.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4598496 2020.07.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4598497 2020.07.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4598498 2020.07.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4598499 2020.07.05 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 4598500 2020.07.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4598501 2020.07.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4570128 2020.06.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4570129 2020.06.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4570130 2020.06.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4570131 2020.06.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4570132 2020.06.25 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4570133 2020.06.25 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4570134 2020.06.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4570135 2020.06.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4570136 2020.06.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4570137 2020.06.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4570138 2020.06.25 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4570139 2020.06.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4570140 2020.06.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4570141 2020.06.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4570142 2020.06.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4570143 2020.06.25 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4570144 2020.06.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4570145 2020.06.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4570146 2020.06.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4570147 2020.06.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 4570148 2020.06.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4570149 2020.06.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4570150 2020.06.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4570151 2020.06.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4570152 2020.06.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4570153 2020.06.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4570154 2020.06.25 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4570155 2020.06.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4561581 2020.06.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4561582 2020.06.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4561583 2020.06.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4561584 2020.06.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4561585 2020.06.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4561586 2020.06.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4561587 2020.06.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4561588 2020.06.22 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4561589 2020.06.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4561590 2020.06.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4561591 2020.06.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 4561592 2020.06.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4561593 2020.06.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4561594 2020.06.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4561595 2020.06.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4561596 2020.06.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4561597 2020.06.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4561598 2020.06.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4561599 2020.06.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4561600 2020.06.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 4554506 2020.06.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 4554508 2020.06.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4554511 2020.06.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4554515 2020.06.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 500 4554520 2020.06.20 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4554521 2020.06.20 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4554522 2020.06.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 4554525 2020.06.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4554527 2020.06.20 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 4554530 2020.06.20 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 4554531 2020.06.20 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4554532 2020.06.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4554533 2020.06.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4554535 2020.06.20 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4547356 2020.06.18 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 4547358 2020.06.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 4540556 2020.06.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4540557 2020.06.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 4540558 2020.06.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 4540559 2020.06.16 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 4540560 2020.06.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4540561 2020.06.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4540562 2020.06.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 4540563 2020.06.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4540564 2020.06.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 4540565 2020.06.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4540566 2020.06.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4540567 2020.06.16 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4540568 2020.06.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4540569 2020.06.16 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4540570 2020.06.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4540571 2020.06.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4540572 2020.06.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4540573 2020.06.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 4540574 2020.06.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4540575 2020.06.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4540576 2020.06.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4540577 2020.06.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4540578 2020.06.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4540579 2020.06.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4529557 2020.06.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4529558 2020.06.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4529559 2020.06.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4529560 2020.06.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4529561 2020.06.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4529562 2020.06.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4529563 2020.06.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4529564 2020.06.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4529565 2020.06.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4529566 2020.06.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4529567 2020.06.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4529568 2020.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4529569 2020.06.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4529570 2020.06.13 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4529575 2020.06.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4509170 2020.06.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4509171 2020.06.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4509172 2020.06.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4509173 2020.06.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4509174 2020.06.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4509175 2020.06.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4509176 2020.06.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4509177 2020.06.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4509178 2020.06.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4509179 2020.06.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4509180 2020.06.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4509181 2020.06.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4509182 2020.06.09 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4509183 2020.06.09 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4507726 2020.06.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4507727 2020.06.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4507728 2020.06.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4507729 2020.06.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4507730 2020.06.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4507731 2020.06.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4507732 2020.06.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4507733 2020.06.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4507734 2020.06.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4507735 2020.06.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4507736 2020.06.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4507737 2020.06.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4507738 2020.06.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4507739 2020.06.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4507740 2020.06.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4507741 2020.06.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4507742 2020.06.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4507743 2020.06.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4507744 2020.06.08 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4507745 2020.06.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4507746 2020.06.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4507747 2020.06.08 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4449532 2020.05.27 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4440459 2020.05.25 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4432292 2020.05.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4432520 2020.05.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4432521 2020.05.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4432522 2020.05.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 4432523 2020.05.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4432524 2020.05.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4432525 2020.05.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4432526 2020.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4432527 2020.05.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4432528 2020.05.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 4432529 2020.05.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4432530 2020.05.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4432531 2020.05.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4432532 2020.05.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4432533 2020.05.22 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 4432534 2020.05.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4432535 2020.05.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4432536 2020.05.22 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4432537 2020.05.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4432538 2020.05.22 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4432539 2020.05.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4432540 2020.05.22 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 4432541 2020.05.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4432542 2020.05.22 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4432543 2020.05.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4432544 2020.05.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 4432545 2020.05.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4432546 2020.05.22 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4432547 2020.05.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4432548 2020.05.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4432549 2020.05.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4432550 2020.05.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 4432551 2020.05.22 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4432552 2020.05.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4432553 2020.05.22 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4432554 2020.05.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4432555 2020.05.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4432556 2020.05.22 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4432622 2020.05.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4432577 2020.05.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4432578 2020.05.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4432579 2020.05.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4432580 2020.05.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4432581 2020.05.20 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4432582 2020.05.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4432583 2020.05.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4432584 2020.05.20 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 4432585 2020.05.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4432586 2020.05.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4432587 2020.05.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4432588 2020.05.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4432589 2020.05.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4432590 2020.05.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4403102 2020.05.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4403103 2020.05.18 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4403104 2020.05.18 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4403105 2020.05.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4403106 2020.05.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4403107 2020.05.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4403108 2020.05.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4403109 2020.05.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4403110 2020.05.18 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4403111 2020.05.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4403112 2020.05.18 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4403113 2020.05.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4403114 2020.05.18 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4403115 2020.05.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4403116 2020.05.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4403117 2020.05.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4403118 2020.05.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4403119 2020.05.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4403120 2020.05.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4403121 2020.05.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4403122 2020.05.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4403123 2020.05.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4403124 2020.05.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4403125 2020.05.18 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4403126 2020.05.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4403127 2020.05.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4403128 2020.05.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4403129 2020.05.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4403130 2020.05.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4403131 2020.05.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4403132 2020.05.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4403133 2020.05.18 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4387980 2020.05.16 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4387992 2020.05.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4387997 2020.05.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4378607 2020.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4378608 2020.05.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4378609 2020.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4378610 2020.05.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4378611 2020.05.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4378612 2020.05.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4378613 2020.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4378614 2020.05.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4378615 2020.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4378616 2020.05.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4378617 2020.05.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4378618 2020.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4378619 2020.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4378620 2020.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4378621 2020.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4378622 2020.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4378623 2020.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4378624 2020.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4378625 2020.05.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4378626 2020.05.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4378627 2020.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4378628 2020.05.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4378629 2020.05.15 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4378630 2020.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4378631 2020.05.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4378632 2020.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4378633 2020.05.15 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4378634 2020.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4378635 2020.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4378636 2020.05.15 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4378637 2020.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4378638 2020.05.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4378639 2020.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4378640 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4378641 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4378642 2020.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4378643 2020.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4378644 2020.05.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4378645 2020.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4378646 2020.05.15 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4378647 2020.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4380779 2020.05.15 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4372543 2020.05.14 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4372546 2020.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4372548 2020.05.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4370062 2020.05.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4370063 2020.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4370064 2020.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4370065 2020.05.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4370066 2020.05.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4370067 2020.05.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4370068 2020.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4370069 2020.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4370070 2020.05.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4370071 2020.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4370072 2020.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4370073 2020.05.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4370074 2020.05.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4370075 2020.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4370076 2020.05.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4370077 2020.05.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4370078 2020.05.13 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4370079 2020.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4370080 2020.05.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4370081 2020.05.13 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4370082 2020.05.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4370083 2020.05.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 4370084 2020.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4370085 2020.05.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4370086 2020.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4370087 2020.05.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4370088 2020.05.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4365572 2020.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4365573 2020.05.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4365574 2020.05.12 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4365575 2020.05.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4365576 2020.05.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4365577 2020.05.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 4365578 2020.05.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4365579 2020.05.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4365580 2020.05.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4365581 2020.05.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4365582 2020.05.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4365583 2020.05.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4365584 2020.05.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 4365585 2020.05.12 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4365586 2020.05.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4365587 2020.05.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4365588 2020.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4365589 2020.05.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4365590 2020.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4365591 2020.05.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4365596 2020.05.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4365597 2020.05.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4365598 2020.05.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4365599 2020.05.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4365600 2020.05.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4365601 2020.05.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4365602 2020.05.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4365603 2020.05.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4365604 2020.05.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4365605 2020.05.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4365606 2020.05.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4365607 2020.05.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4365787 2020.05.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4374228 2020.05.12 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4359799 2020.05.11 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4363527 2020.05.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4345988 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4345989 2020.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4345990 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4345991 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 4345992 2020.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4345993 2020.05.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 4345994 2020.05.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4345995 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4345996 2020.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 4345997 2020.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4345998 2020.05.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4345999 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4346000 2020.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4346001 2020.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4346002 2020.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4346003 2020.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4346004 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4346005 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 4346007 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4346008 2020.05.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4346009 2020.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4346010 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4346011 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4346012 2020.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4346013 2020.05.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4346014 2020.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4346015 2020.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4346016 2020.05.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4346017 2020.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4329539 2020.05.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 4329540 2020.05.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4329541 2020.05.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4329542 2020.05.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4329543 2020.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4329544 2020.05.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4329545 2020.05.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4329546 2020.05.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4329547 2020.05.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4329548 2020.05.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4329549 2020.05.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4329550 2020.05.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4329551 2020.05.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4329552 2020.05.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4329553 2020.05.07 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4329554 2020.05.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4329555 2020.05.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4329556 2020.05.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4329557 2020.05.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4329558 2020.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4329559 2020.05.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4329560 2020.05.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4329561 2020.05.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4329562 2020.05.07 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4329563 2020.05.07 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4323442 2020.05.06 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4323443 2020.05.06 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4323444 2020.05.06 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4317926 2020.05.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4318202 2020.05.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4318203 2020.05.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4318204 2020.05.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4318205 2020.05.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4318206 2020.05.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4318207 2020.05.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4318208 2020.05.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4318209 2020.05.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4318210 2020.05.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4318211 2020.05.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4318212 2020.05.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4318213 2020.05.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4318214 2020.05.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4318215 2020.05.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4318216 2020.05.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4318217 2020.05.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4318218 2020.05.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4318219 2020.05.05 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4318220 2020.05.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4318221 2020.05.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4318222 2020.05.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4318223 2020.05.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4318224 2020.05.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4318225 2020.05.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4318226 2020.05.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4318227 2020.05.05 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4311830 2020.05.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4311831 2020.05.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4311832 2020.05.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4311833 2020.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4311834 2020.05.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4311835 2020.05.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4311836 2020.05.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4311837 2020.05.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4311838 2020.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4311839 2020.05.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4311840 2020.05.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4311841 2020.05.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4311842 2020.05.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4311843 2020.05.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4311844 2020.05.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4311845 2020.05.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4311848 2020.05.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4311849 2020.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4311850 2020.05.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4311851 2020.05.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 4311852 2020.05.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4311853 2020.05.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4311854 2020.05.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4311855 2020.05.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4311856 2020.05.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4311857 2020.05.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4311858 2020.05.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4311859 2020.05.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4311860 2020.05.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4311861 2020.05.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4311862 2020.05.04 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4312194 2020.05.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4306486 2020.05.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4306487 2020.05.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4306488 2020.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4306489 2020.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4306490 2020.05.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4306491 2020.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4306492 2020.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4306493 2020.05.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4306494 2020.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4306495 2020.05.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4306496 2020.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4306497 2020.05.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4306498 2020.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4306499 2020.05.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4306500 2020.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4306501 2020.05.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4306502 2020.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4306503 2020.05.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4306504 2020.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4306505 2020.05.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4306506 2020.05.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4306507 2020.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4306508 2020.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4306509 2020.05.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4306510 2020.05.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4306511 2020.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4306512 2020.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4291777 2020.05.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4291778 2020.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4291779 2020.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4291780 2020.05.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4291781 2020.05.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4291782 2020.05.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4291783 2020.05.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4291784 2020.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4291785 2020.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4291786 2020.05.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4291787 2020.05.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4291788 2020.05.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4291789 2020.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4291790 2020.05.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4291791 2020.05.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4291792 2020.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4291793 2020.05.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4291794 2020.05.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4291795 2020.05.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4291796 2020.05.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4291797 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4291798 2020.05.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4291799 2020.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4291800 2020.05.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4291801 2020.05.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4299445 2020.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4299446 2020.05.02 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4299447 2020.05.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4299448 2020.05.02 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4299449 2020.05.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4299450 2020.05.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4299451 2020.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4299452 2020.05.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4299453 2020.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4299454 2020.05.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4299455 2020.05.02 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4299456 2020.05.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4299457 2020.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4299458 2020.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4299459 2020.05.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4299460 2020.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4299461 2020.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4299462 2020.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4299463 2020.05.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4299464 2020.05.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4299465 2020.05.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4299466 2020.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4299467 2020.05.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4299468 2020.05.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4299469 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4299470 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4299471 2020.05.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4299472 2020.05.02 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4299473 2020.05.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4299474 2020.05.02 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4271599 2020.04.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4262962 2020.04.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4256388 2020.04.27 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4256389 2020.04.27 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4256390 2020.04.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4256391 2020.04.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4256392 2020.04.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4256393 2020.04.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4256394 2020.04.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4256395 2020.04.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4256396 2020.04.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4256397 2020.04.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4256398 2020.04.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 4256399 2020.04.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 4256400 2020.04.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4256401 2020.04.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4256402 2020.04.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4256403 2020.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4256404 2020.04.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4256405 2020.04.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4256406 2020.04.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4256407 2020.04.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4256408 2020.04.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4256409 2020.04.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4256410 2020.04.27 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4256411 2020.04.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4256412 2020.04.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 4256413 2020.04.27 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4256414 2020.04.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4256415 2020.04.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4256416 2020.04.27 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4256417 2020.04.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4256418 2020.04.27 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4256584 2020.04.27 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4249649 2020.04.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4229407 2020.04.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4229408 2020.04.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4229409 2020.04.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4229410 2020.04.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4229411 2020.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4229412 2020.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4229413 2020.04.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 4229414 2020.04.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4229415 2020.04.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4229416 2020.04.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4229417 2020.04.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4229418 2020.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4229419 2020.04.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4229420 2020.04.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 4229421 2020.04.24 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4229422 2020.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4229423 2020.04.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4229424 2020.04.24 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 4 4229425 2020.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4229426 2020.04.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4229427 2020.04.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 4229428 2020.04.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4229442 2020.04.24 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 4233230 2020.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4233235 2020.04.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4205415 2020.04.21 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4198115 2020.04.20 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4198116 2020.04.20 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4198117 2020.04.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4198118 2020.04.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4198120 2020.04.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4198121 2020.04.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4198122 2020.04.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4198123 2020.04.20 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4198124 2020.04.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4198125 2020.04.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4198126 2020.04.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4198127 2020.04.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4198128 2020.04.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4198129 2020.04.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4198130 2020.04.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4198131 2020.04.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4198132 2020.04.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4198133 2020.04.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4198134 2020.04.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4198135 2020.04.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4198136 2020.04.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4198137 2020.04.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4198138 2020.04.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4201532 2020.04.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4201533 2020.04.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4201534 2020.04.20 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4201535 2020.04.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4201536 2020.04.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4201537 2020.04.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4201538 2020.04.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4201539 2020.04.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4201540 2020.04.20 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4201541 2020.04.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 4201542 2020.04.20 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 4201543 2020.04.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 29 4201544 2020.04.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4201545 2020.04.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4201546 2020.04.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 4201547 2020.04.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4201548 2020.04.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4201549 2020.04.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4201550 2020.04.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4201551 2020.04.20 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 4201552 2020.04.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4175348 2020.04.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4175349 2020.04.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4175350 2020.04.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4175351 2020.04.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4175352 2020.04.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4175353 2020.04.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4175354 2020.04.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4175355 2020.04.16 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4175356 2020.04.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4175357 2020.04.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4175358 2020.04.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4175359 2020.04.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 19 4175360 2020.04.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 4175361 2020.04.16 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4175362 2020.04.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4175363 2020.04.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4175364 2020.04.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4175365 2020.04.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4175366 2020.04.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4175367 2020.04.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4175368 2020.04.16 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4179306 2020.04.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4164631 2020.04.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4164632 2020.04.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4164633 2020.04.13 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4164634 2020.04.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4164635 2020.04.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 4164636 2020.04.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 4164637 2020.04.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4164638 2020.04.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 11 4164639 2020.04.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4164640 2020.04.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4164641 2020.04.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4164642 2020.04.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4164643 2020.04.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4164644 2020.04.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 25 4164645 2020.04.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4164646 2020.04.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4164647 2020.04.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4164648 2020.04.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 4164649 2020.04.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4164650 2020.04.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4145645 2020.04.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4141286 2020.04.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4141331 2020.04.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4141341 2020.04.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4141343 2020.04.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4141344 2020.04.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4141345 2020.04.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4141355 2020.04.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4141356 2020.04.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 25 4111249 2020.04.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 4111250 2020.04.02 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4111252 2020.04.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4111253 2020.04.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4111254 2020.04.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4111255 2020.04.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4111256 2020.04.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4111257 2020.04.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4111258 2020.04.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4111259 2020.04.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4111260 2020.04.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 4111261 2020.04.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4111262 2020.04.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4111263 2020.04.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4111286 2020.04.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4111287 2020.04.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 4111288 2020.04.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4111289 2020.04.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4111290 2020.04.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4111291 2020.04.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4104965 2020.03.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4107171 2020.03.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 13 4107172 2020.03.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4107173 2020.03.31 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4107174 2020.03.31 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 10 4107175 2020.03.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 4107176 2020.03.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4088632 2020.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 4088633 2020.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4088634 2020.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4088635 2020.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4088636 2020.03.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4088637 2020.03.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4088638 2020.03.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4088639 2020.03.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4088640 2020.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4088641 2020.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4088642 2020.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4088643 2020.03.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4088644 2020.03.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4088645 2020.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4079014 2020.03.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4079015 2020.03.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4079016 2020.03.26 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4079017 2020.03.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4079018 2020.03.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4079019 2020.03.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4079020 2020.03.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4079021 2020.03.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4079022 2020.03.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4079023 2020.03.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4079024 2020.03.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4067288 2020.03.23 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4067289 2020.03.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 25 4067290 2020.03.23 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4067291 2020.03.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4067292 2020.03.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4067293 2020.03.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 4067294 2020.03.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4067295 2020.03.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4067296 2020.03.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4067297 2020.03.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4067298 2020.03.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 4067299 2020.03.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4067300 2020.03.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4067301 2020.03.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4067302 2020.03.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4067303 2020.03.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4067304 2020.03.23 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4074554 2020.03.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4074555 2020.03.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4074556 2020.03.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4074557 2020.03.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4074558 2020.03.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4074559 2020.03.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4074560 2020.03.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 4074561 2020.03.23 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4074562 2020.03.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 4074563 2020.03.23 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4074564 2020.03.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4074565 2020.03.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4074566 2020.03.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4074567 2020.03.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4074568 2020.03.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4074569 2020.03.23 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4074570 2020.03.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 13 4074571 2020.03.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4074572 2020.03.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4074573 2020.03.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4074574 2020.03.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4074575 2020.03.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4074576 2020.03.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4056065 2020.03.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4035998 2020.03.17 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4028649 2020.03.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4028650 2020.03.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4028651 2020.03.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4028652 2020.03.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4028653 2020.03.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4028654 2020.03.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 4028655 2020.03.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4028656 2020.03.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4028657 2020.03.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4028658 2020.03.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4028659 2020.03.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4028660 2020.03.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4028661 2020.03.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4028662 2020.03.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4028663 2020.03.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 4028664 2020.03.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4028665 2020.03.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4028666 2020.03.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4028667 2020.03.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 10 4028668 2020.03.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 4028669 2020.03.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4028670 2020.03.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4028672 2020.03.16 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4028673 2020.03.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 4028674 2020.03.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4028675 2020.03.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4028676 2020.03.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4028677 2020.03.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 4028678 2020.03.16 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4016530 2020.03.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4016531 2020.03.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 4016532 2020.03.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4016533 2020.03.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4016534 2020.03.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4016535 2020.03.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4016536 2020.03.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4016537 2020.03.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4016538 2020.03.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4016539 2020.03.14 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4016540 2020.03.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4016541 2020.03.14 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4004989 2020.03.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 8 4004990 2020.03.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4004991 2020.03.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4004992 2020.03.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4004993 2020.03.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4004994 2020.03.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4004995 2020.03.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4004996 2020.03.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4004997 2020.03.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4004998 2020.03.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4004999 2020.03.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4005000 2020.03.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4005001 2020.03.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 4005002 2020.03.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4005003 2020.03.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4005004 2020.03.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4005005 2020.03.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4005006 2020.03.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4005007 2020.03.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4005008 2020.03.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 4005009 2020.03.10 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 4005010 2020.03.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4005011 2020.03.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4005012 2020.03.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 4009125 2020.03.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4009127 2020.03.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4009129 2020.03.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4009130 2020.03.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4009131 2020.03.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 3997774 2020.03.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 3997775 2020.03.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3997776 2020.03.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3997777 2020.03.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 3997778 2020.03.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3997779 2020.03.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3997780 2020.03.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 3997781 2020.03.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 3997782 2020.03.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 3997783 2020.03.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 3997784 2020.03.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3997785 2020.03.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3997786 2020.03.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3997787 2020.03.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3997788 2020.03.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3997789 2020.03.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 18 3997790 2020.03.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3997791 2020.03.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3997792 2020.03.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3997793 2020.03.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3997794 2020.03.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3997795 2020.03.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3981483 2020.03.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3981484 2020.03.04 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3981485 2020.03.04 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 3981486 2020.03.04 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 3981487 2020.03.04 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 3981488 2020.03.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 3981489 2020.03.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 3981490 2020.03.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 3981491 2020.03.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 3981492 2020.03.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3981493 2020.03.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3981494 2020.03.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3981570 2020.03.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 3981571 2020.03.04 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 3981572 2020.03.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 3981573 2020.03.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 3981574 2020.03.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 3981575 2020.03.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 3981576 2020.03.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 3981577 2020.03.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 3981578 2020.03.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 3981579 2020.03.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 3981580 2020.03.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3981581 2020.03.04 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3981582 2020.03.04 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3981583 2020.03.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3981584 2020.03.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 3984931 2020.03.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 9 3978199 2020.03.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 3978200 2020.03.03 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3978201 2020.03.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3978202 2020.03.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3978203 2020.03.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3978204 2020.03.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 3978205 2020.03.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 3978206 2020.03.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 3978207 2020.03.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3978208 2020.03.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3978209 2020.03.03 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3978210 2020.03.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3978211 2020.03.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3978212 2020.03.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 3978213 2020.03.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3978214 2020.03.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3978215 2020.03.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3978217 2020.03.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 3978218 2020.03.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 3978219 2020.03.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 3978220 2020.03.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3978221 2020.03.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 3978222 2020.03.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 3978223 2020.03.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 3978224 2020.03.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3978225 2020.03.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3976479 2020.03.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 3976480 2020.03.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 3976481 2020.03.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 3976482 2020.03.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 3976483 2020.03.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3976484 2020.03.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3976485 2020.03.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 3976486 2020.03.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3976487 2020.03.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3976488 2020.03.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 3976489 2020.03.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3976490 2020.03.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 3976491 2020.03.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3976492 2020.03.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 3960425 2020.02.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3960426 2020.02.27 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 3960427 2020.02.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 3960428 2020.02.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 3960429 2020.02.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 3961435 2020.02.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 3961436 2020.02.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 3961437 2020.02.27 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3961570 2020.02.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3954732 2020.02.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3954733 2020.02.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3954734 2020.02.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 3954735 2020.02.25 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 3954736 2020.02.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 13 3954737 2020.02.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 3954739 2020.02.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3954210 2020.02.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 3954211 2020.02.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 3954212 2020.02.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 3954213 2020.02.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 3954214 2020.02.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 3954215 2020.02.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3954216 2020.02.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 3943492 2020.02.21 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 3942066 2020.02.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3942067 2020.02.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3942068 2020.02.20 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3942069 2020.02.20 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 3942070 2020.02.20 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 3942071 2020.02.20 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 3942072 2020.02.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3942073 2020.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3942074 2020.02.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3942075 2020.02.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 3942076 2020.02.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3942077 2020.02.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3942078 2020.02.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 3942079 2020.02.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 3942080 2020.02.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3942081 2020.02.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3942082 2020.02.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 3942083 2020.02.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 3942084 2020.02.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 3942085 2020.02.20 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 3942086 2020.02.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 3942087 2020.02.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3937614 2020.02.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 3937615 2020.02.19 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 3937616 2020.02.19 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3936213 2020.02.18 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3936214 2020.02.18 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 3936215 2020.02.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 3936216 2020.02.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 3936217 2020.02.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3936218 2020.02.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3936219 2020.02.18 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 6 3936225 2020.02.18 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 3936227 2020.02.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3932372 2020.