Pełna lista obserwacji drużyny

Renia : Teresa Jędrzejczak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4940550 2020.11.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 4940551 2020.11.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 4940552 2020.11.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4940553 2020.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4940554 2020.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4940555 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4940556 2020.11.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4940557 2020.11.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4940559 2020.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4940560 2020.11.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4940561 2020.11.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4940562 2020.11.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4940563 2020.11.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 4940564 2020.11.22 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4933464 2020.11.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4933466 2020.11.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4933467 2020.11.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4933469 2020.11.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4933470 2020.11.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4925438 2020.11.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4925439 2020.11.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4925440 2020.11.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 4925442 2020.11.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4925443 2020.11.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4925444 2020.11.15 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 4925445 2020.11.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4925446 2020.11.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4925447 2020.11.15 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4925448 2020.11.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 4925449 2020.11.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4925450 2020.11.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4925451 2020.11.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4925452 2020.11.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4925453 2020.11.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4925454 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4925456 2020.11.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4925457 2020.11.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4925458 2020.11.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4925459 2020.11.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4925460 2020.11.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4925461 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4925462 2020.11.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4897787 2020.11.06 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4897788 2020.11.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4897789 2020.11.06 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4897790 2020.11.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4897791 2020.11.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4897792 2020.11.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4897793 2020.11.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 4897794 2020.11.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 150 4897795 2020.11.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4897796 2020.11.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4897798 2020.11.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4897799 2020.11.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4897800 2020.11.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4897801 2020.11.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 4897802 2020.11.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4897803 2020.11.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4897804 2020.11.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4897805 2020.11.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4897806 2020.11.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4896205 2020.11.05 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4896206 2020.11.05 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4896207 2020.11.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4896208 2020.11.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4896209 2020.11.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 4896210 2020.11.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 4896211 2020.11.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4896212 2020.11.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4896213 2020.11.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4896214 2020.11.05 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 4896215 2020.11.05 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4896217 2020.11.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4896218 2020.11.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 4896219 2020.11.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4896220 2020.11.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 4896221 2020.11.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4896222 2020.11.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4896223 2020.11.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4896224 2020.11.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4898467 2020.11.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4898468 2020.11.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4898469 2020.11.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 4898470 2020.11.04 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4898471 2020.11.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4898472 2020.11.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4898473 2020.11.04 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4898474 2020.11.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 4898475 2020.11.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 4898476 2020.11.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4898477 2020.11.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4898478 2020.11.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 4898479 2020.11.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 4898480 2020.11.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4898481 2020.11.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4898482 2020.11.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4898483 2020.11.04 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4898484 2020.11.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4898485 2020.11.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4898486 2020.11.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4898487 2020.11.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4898488 2020.11.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4898489 2020.11.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4898490 2020.11.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4898491 2020.11.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4885591 2020.10.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 4885592 2020.10.31 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 25 4885577 2020.10.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4885578 2020.10.31 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 4885590 2020.10.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 4880479 2020.10.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 4880480 2020.10.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4880481 2020.10.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 4880482 2020.10.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4880483 2020.10.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4880485 2020.10.29 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 4866773 2020.10.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4866774 2020.10.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 4866775 2020.10.23 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4866776 2020.10.23 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 4866777 2020.10.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4866778 2020.10.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4866779 2020.10.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4866780 2020.10.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4866781 2020.10.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 4866782 2020.10.23 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 17 4855457 2020.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4851329 2020.10.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4851330 2020.10.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4851331 2020.10.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4851332 2020.10.17 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 9 4851333 2020.10.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4851334 2020.10.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4851335 2020.10.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4851336 2020.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4851337 2020.10.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 20 4851338 2020.10.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 150 4851339 2020.10.17 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4851340 2020.10.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4851341 2020.10.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4851342 2020.10.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 4851343 2020.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4846649 2020.10.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4846650 2020.10.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 4846651 2020.10.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4846653 2020.10.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4846654 2020.10.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4846655 2020.10.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4846656 2020.10.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4846657 2020.10.15 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4846658 2020.10.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4846659 2020.10.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4846660 2020.10.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4846661 2020.10.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4846662 2020.10.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 4846663 2020.10.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4846664 2020.10.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4846665 2020.10.15 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4842328 2020.10.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 4842330 2020.10.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4842334 2020.10.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 4842336 2020.10.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4829425 2020.10.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4829426 2020.10.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4829427 2020.10.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4829428 2020.10.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 80 4829441 2020.10.08 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4829486 2020.10.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4829487 2020.10.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4829488 2020.10.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4829489 2020.10.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4829490 2020.10.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4829492 2020.10.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4829503 2020.10.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4829505 2020.10.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4829508 2020.10.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4827600 2020.10.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4827601 2020.10.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4827602 2020.10.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4827603 2020.10.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4827604 2020.10.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4827605 2020.10.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4827606 2020.10.07 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4827607 2020.10.07 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4827608 2020.10.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4827609 2020.10.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4827610 2020.10.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4827611 2020.10.07 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4827612 2020.10.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4827613 2020.10.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 11 4827614 2020.10.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4827615 2020.10.07 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4827627 2020.10.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 4827628 2020.10.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4827629 2020.10.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4827630 2020.10.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 200 4827631 2020.10.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4827632 2020.10.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 4827633 2020.10.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 4827634 2020.10.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4827635 2020.10.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4827636 2020.10.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4827637 2020.10.07 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 4827638 2020.10.07 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4827639 2020.10.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4827640 2020.10.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4827641 2020.10.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4827642 2020.10.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4824204 2020.10.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4824205 2020.10.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4824206 2020.10.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4824207 2020.10.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4824208 2020.10.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4824209 2020.10.06 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4824210 2020.10.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4824211 2020.10.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4824212 2020.10.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4824213 2020.10.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4824214 2020.10.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4824215 2020.10.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4824217 2020.10.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4824218 2020.10.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4824219 2020.10.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4824220 2020.10.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4824221 2020.10.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 15 4824222 2020.10.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4824223 2020.10.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4824224 2020.10.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4824225 2020.10.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 4824226 2020.10.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 7 4824227 2020.10.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4824228 2020.10.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4824229 2020.10.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4805109 2020.09.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4805110 2020.09.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4805111 2020.09.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4805112 2020.09.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 4805113 2020.09.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4805114 2020.09.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4805115 2020.09.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4805116 2020.09.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4805118 2020.09.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4805119 2020.09.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4805120 2020.09.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4805121 2020.09.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4805122 2020.09.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4805123 2020.09.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4805124 2020.09.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4805125 2020.09.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4805126 2020.09.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4802922 2020.09.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4802923 2020.09.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4802924 2020.09.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4802925 2020.09.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 4802926 2020.09.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4802928 2020.09.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4802929 2020.09.28 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4802930 2020.09.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4802931 2020.09.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4802932 2020.09.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4802933 2020.09.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4802934 2020.09.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4802935 2020.09.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4802936 2020.09.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4802937 2020.09.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4802938 2020.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4802939 2020.09.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4802941 2020.09.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4797296 2020.09.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4797297 2020.09.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4797298 2020.09.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4797299 2020.09.25 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4797300 2020.09.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4797301 2020.09.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4797302 2020.09.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4797304 2020.09.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4797305 2020.09.25 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4797306 2020.09.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4797307 2020.09.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 4797308 2020.09.25 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 4796212 2020.09.24 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4796214 2020.09.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4796215 2020.09.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4793147 2020.09.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4793148 2020.09.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4793149 2020.09.23 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4793150 2020.09.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4793151 2020.09.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 4793152 2020.09.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4793153 2020.09.23 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 15 4793154 2020.09.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4793155 2020.09.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 4793156 2020.09.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 4793157 2020.09.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4793158 2020.09.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4793159 2020.09.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4793160 2020.09.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4793161 2020.09.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4790760 2020.09.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4790761 2020.09.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4790762 2020.09.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4790763 2020.09.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4790764 2020.09.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4790765 2020.09.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4790766 2020.09.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 10 4790767 2020.09.22 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 4790768 2020.09.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 4790769 2020.09.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 4790770 2020.09.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4790771 2020.09.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4790772 2020.09.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 4790773 2020.09.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 4784975 2020.09.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4784976 2020.09.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4784977 2020.09.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4784978 2020.09.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4784979 2020.09.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4784980 2020.09.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 750 4784981 2020.09.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4784982 2020.09.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 4784983 2020.09.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4784984 2020.09.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4784985 2020.09.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4784986 2020.09.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 4784987 2020.09.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4784988 2020.09.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4784989 2020.09.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4784990 2020.09.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4784991 2020.09.18 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4784992 2020.09.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 4784993 2020.09.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 4784994 2020.09.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4784995 2020.09.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4784996 2020.09.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 4784997 2020.09.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4784998 2020.09.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4785183 2020.09.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4785184 2020.09.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4785185 2020.09.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4785186 2020.09.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4785187 2020.09.18 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4785188 2020.09.18 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4785189 2020.09.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4785190 2020.09.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4785191 2020.09.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 4785192 2020.09.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4785193 2020.09.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4785194 2020.09.18 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4785195 2020.09.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 4785196 2020.09.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4785197 2020.09.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 4785198 2020.09.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4785199 2020.09.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4785200 2020.09.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4769597 2020.09.13 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4769611 2020.09.13 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4762218 2020.09.11 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 4762181 2020.09.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 200 4762204 2020.09.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 25 4762200 2020.09.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 250 4762215 2020.09.11 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4762176 2020.09.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 4762194 2020.09.11 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 7 4762178 2020.09.11 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4762183 2020.09.11 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 10 4760717 2020.09.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4760718 2020.09.10 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4760719 2020.09.10 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 4760720 2020.09.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4760721 2020.09.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4760722 2020.09.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 4760781 2020.09.10 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4760786 2020.09.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4760787 2020.09.10 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4760789 2020.09.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4760790 2020.09.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4760791 2020.09.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4760792 2020.09.10 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4759387 2020.09.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4759388 2020.09.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4759389 2020.09.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4759390 2020.09.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4759391 2020.09.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4759392 2020.09.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 4759393 2020.09.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 4759394 2020.09.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 4759395 2020.09.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4759396 2020.09.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4759397 2020.09.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4759398 2020.09.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4759399 2020.09.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4759400 2020.09.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 4759401 2020.09.09 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 6 4759402 2020.09.09 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4759403 2020.09.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4759404 2020.09.09 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4759405 2020.09.09 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 4759406 2020.09.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 4759407 2020.09.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 4759451 2020.09.09 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4759452 2020.09.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4759453 2020.09.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4759454 2020.09.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4759455 2020.09.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4759456 2020.09.09 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4759457 2020.09.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 4759458 2020.09.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4759459 2020.09.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 4759460 2020.09.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4759461 2020.09.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 4759463 2020.09.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4759464 2020.09.09 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 4759465 2020.09.09 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 4759466 2020.09.09 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4759467 2020.09.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4759468 2020.09.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4759469 2020.09.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 4759470 2020.09.09 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 7 4759471 2020.09.09 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4759472 2020.09.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4759473 2020.09.09 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4759474 2020.09.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 4756720 2020.09.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4756721 2020.09.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4756722 2020.09.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4756723 2020.09.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4756724 2020.09.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4756725 2020.09.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4756726 2020.09.08 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4756727 2020.09.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4756728 2020.09.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4756729 2020.09.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4756730 2020.09.08 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4756731 2020.09.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4756732 2020.09.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4756733 2020.09.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4756734 2020.09.08 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4756735 2020.09.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4756736 2020.09.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4756737 2020.09.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 4756802 2020.09.08 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 4 4756803 2020.09.08 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 4756804 2020.09.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4756805 2020.09.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4756806 2020.09.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4756807 2020.09.08 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 4756808 2020.09.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 4756809 2020.09.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4756811 2020.09.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 4755065 2020.09.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4755066 2020.09.07 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4755068 2020.09.07 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4755070 2020.09.07 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4755071 2020.09.07 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4755072 2020.09.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4755125 2020.09.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4755134 2020.09.06 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4755138 2020.09.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4732694 2020.08.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4732700 2020.08.29 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4732699 2020.08.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 4732704 2020.08.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4732705 2020.08.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 4732706 2020.08.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4732698 2020.08.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 4732710 2020.08.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 4732711 2020.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4732692 2020.08.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 4732702 2020.08.29 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4732703 2020.08.29 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 4732696 2020.08.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4732707 2020.08.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4732695 2020.08.29 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 4732715 2020.08.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4732951 2020.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4732952 2020.08.29 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4732953 2020.08.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4732956 2020.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4732959 2020.08.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4732963 2020.08.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4732966 2020.08.29 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4723089 2020.08.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4723090 2020.08.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4723091 2020.08.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4723092 2020.08.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 4723093 2020.08.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4723095 2020.08.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4723096 2020.08.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4723097 2020.08.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4723098 2020.08.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4723099 2020.08.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4723100 2020.08.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4723140 2020.08.25 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4723141 2020.08.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4723142 2020.08.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4723143 2020.08.25 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4723144 2020.08.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4723145 2020.08.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4723146 2020.08.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 4723147 2020.08.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4723148 2020.08.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4723149 2020.08.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4723150 2020.08.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4723151 2020.08.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4723192 2020.08.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4723193 2020.08.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4723194 2020.08.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4723195 2020.08.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4723196 2020.08.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4723197 2020.08.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4723198 2020.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4723199 2020.08.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4723200 2020.08.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4723201 2020.08.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4723202 2020.08.25 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4723203 2020.08.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4723204 2020.08.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4723205 2020.08.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4723206 2020.08.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4723207 2020.08.25 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4723208 2020.08.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 4723219 2020.08.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4723221 2020.08.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4723284 2020.08.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4723285 2020.08.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4723286 2020.08.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4723287 2020.08.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 4723288 2020.08.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4723289 2020.08.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4723290 2020.08.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 4723291 2020.08.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4723292 2020.08.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4723293 2020.08.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4723294 2020.08.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4723295 2020.08.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4723296 2020.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4723297 2020.08.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4723298 2020.08.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4723299 2020.08.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4709780 2020.08.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4709782 2020.08.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4709783 2020.08.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4709784 2020.08.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4709785 2020.08.20 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4709800 2020.08.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4709801 2020.08.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4709802 2020.08.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4709803 2020.08.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4709873 2020.08.20 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4709874 2020.08.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4709938 2020.08.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4709954 2020.08.20 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4700370 2020.08.13 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 4700411 2020.08.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4700425 2020.08.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 4700427 2020.08.13 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4700442 2020.08.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4700443 2020.08.13 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4700467 2020.08.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4700468 2020.08.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4700469 2020.08.13 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 2 4645465 2020.07.23 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4645466 2020.07.23 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4645467 2020.07.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4645468 2020.07.23 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4645535 2020.07.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4641626 2020.07.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4641627 2020.07.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4641628 2020.07.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4641629 2020.07.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4641630 2020.07.21 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4641631 2020.07.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4641632 2020.07.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4641633 2020.07.21 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4641634 2020.07.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4641635 2020.07.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 15 4641636 2020.07.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4641637 2020.07.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4641638 2020.07.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4641639 2020.07.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4641640 2020.07.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4641641 2020.07.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4641642 2020.07.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4641643 2020.07.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4641644 2020.07.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4641645 2020.07.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4641646 2020.07.21 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4641647 2020.07.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4641648 2020.07.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4641649 2020.07.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4641650 2020.07.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4641651 2020.07.21 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4641652 2020.07.21 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4641653 2020.07.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4641654 2020.07.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4641655 2020.07.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 4641656 2020.07.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4641657 2020.07.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4641658 2020.07.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4641659 2020.07.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4641660 2020.07.21 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4641661 2020.07.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4641662 2020.07.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4605509 2020.07.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 4605510 2020.07.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4605511 2020.07.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4605512 2020.07.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4605513 2020.07.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4605514 2020.07.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4605515 2020.07.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4605516 2020.07.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4605517 2020.07.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4605518 2020.07.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 4605519 2020.07.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4605520 2020.07.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4605521 2020.07.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4605522 2020.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4605523 2020.07.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4605524 2020.07.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4605525 2020.07.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4605526 2020.07.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4605527 2020.07.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 4605528 2020.07.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4605529 2020.07.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4605530 2020.07.08 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 4605533 2020.07.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 4605535 2020.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4605536 2020.07.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4605537 2020.07.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4605539 2020.07.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4605541 2020.07.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602531 2020.07.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4602532 2020.07.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4602533 2020.07.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4602534 2020.07.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4602535 2020.07.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4602536 2020.07.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4602537 2020.07.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4602538 2020.07.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4602539 2020.07.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4602540 2020.07.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4602541 2020.07.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4602542 2020.07.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4602543 2020.07.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4602544 2020.07.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4602545 2020.07.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4602547 2020.07.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4602548 2020.07.07 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4602549 2020.07.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4602550 2020.07.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4602551 2020.07.07 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4602552 2020.07.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4602553 2020.07.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4602554 2020.07.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4602555 2020.07.07 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4602556 2020.07.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4602557 2020.07.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4602558 2020.07.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4602559 2020.07.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4602560 2020.07.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4602561 2020.07.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4602562 2020.07.07 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4602563 2020.07.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4602564 2020.07.07 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4602565 2020.07.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4602566 2020.07.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4598485 2020.07.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4598486 2020.07.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 4598487 2020.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4598488 2020.07.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 6 4598489 2020.07.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4598490 2020.07.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4598491 2020.07.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4598492 2020.07.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 4598493 2020.07.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4598494 2020.07.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4598495 2020.07.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4598496 2020.07.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4598497 2020.07.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4598498 2020.07.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4598499 2020.07.05 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 4598500 2020.07.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4598501 2020.07.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4570128 2020.06.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4570129 2020.06.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4570130 2020.06.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4570131 2020.06.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4570132 2020.06.25 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4570133 2020.06.25 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4570134 2020.06.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4570135 2020.06.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4570136 2020.06.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4570137 2020.06.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4570138 2020.06.25 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4570139 2020.06.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4570140 2020.06.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4570141 2020.06.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4570142 2020.06.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4570143 2020.06.25 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4570144 2020.06.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4570145 2020.06.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4570146 2020.06.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4570147 2020.06.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 4570148 2020.06.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4570149 2020.06.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4570150 2020.06.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4570151 2020.06.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4570152 2020.06.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4570153 2020.06.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4570154 2020.06.25 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4570155 2020.06.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4561581 2020.06.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4561582 2020.06.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4561583 2020.06.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4561584 2020.06.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4561585 2020.06.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4561586 2020.06.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4561587 2020.06.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4561588 2020.06.22 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4561589 2020.06.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4561590 2020.06.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4561591 2020.06.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 4561592 2020.06.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4561593 2020.06.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4561594 2020.06.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4561595 2020.06.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4561596 2020.06.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4561597 2020.06.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4561598 2020.06.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4561599 2020.06.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4561600 2020.06.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 4554506 2020.06.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 4554508 2020.06.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4554511 2020.06.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4554515 2020.06.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 500 4554520 2020.06.20 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4554521 2020.06.20 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4554522 2020.06.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 4554525 2020.06.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4554527 2020.06.20 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 4554530 2020.06.20 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 4554531 2020.06.20 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4554532 2020.06.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4554533 2020.06.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4554535 2020.06.20 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4547356 2020.06.18 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 4547358 2020.06.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 4540556 2020.06.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4540557 2020.06.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 4540558 2020.06.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 4540559 2020.06.16 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 4540560 2020.06.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4540561 2020.06.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4540562 2020.06.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 4540563 2020.06.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4540564 2020.06.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 4540565 2020.06.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4540566 2020.06.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4540567 2020.06.16 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4540568 2020.06.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4540569 2020.06.16 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4540570 2020.06.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4540571 2020.06.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4540572 2020.06.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4540573 2020.06.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 4540574 2020.06.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4540575 2020.06.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4540576 2020.06.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4540577 2020.06.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4540578 2020.06.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4540579 2020.06.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4529557 2020.06.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4529558 2020.06.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4529559 2020.06.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4529560 2020.06.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4529561 2020.06.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4529562 2020.06.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4529563 2020.06.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4529564 2020.06.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4529565 2020.06.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4529566 2020.06.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4529567 2020.06.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4529568 2020.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4529569 2020.06.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4529570 2020.06.13 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4529575 2020.06.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4509170 2020.06.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4509171 2020.06.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4509172 2020.06.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4509173 2020.06.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4509174 2020.06.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4509175 2020.06.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4509176 2020.06.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4509177 2020.06.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4509178 2020.06.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4509179 2020.06.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4509180 2020.06.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4509181 2020.06.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4509182 2020.06.09 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4509183 2020.06.09 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4507726 2020.06.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4507727 2020.06.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4507728 2020.06.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4507729 2020.06.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4507730 2020.06.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4507731 2020.06.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4507732 2020.06.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4507733 2020.06.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4507734 2020.06.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4507735 2020.06.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4507736 2020.06.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4507737 2020.06.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4507738 2020.06.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4507739 2020.06.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4507740 2020.06.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4507741 2020.06.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4507742 2020.06.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4507743 2020.06.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4507744 2020.06.08 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4507745 2020.06.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4507746 2020.06.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4507747 2020.06.08 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4449532 2020.05.27 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4440459 2020.05.25 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4432292 2020.05.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4432520 2020.05.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4432521 2020.05.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4432522 2020.05.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 4432523 2020.05.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4432524 2020.05.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4432525 2020.05.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4432526 2020.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4432527 2020.05.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4432528 2020.05.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 4432529 2020.05.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4432530 2020.05.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4432531 2020.05.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4432532 2020.05.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4432533 2020.05.22 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 4432534 2020.05.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4432535 2020.05.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4432536 2020.05.22 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4432537 2020.05.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4432538 2020.05.22 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4432539 2020.05.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4432540 2020.05.22 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 4432541 2020.05.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4432542 2020.05.22 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4432543 2020.05.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4432544 2020.05.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 4432545 2020.05.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4432546 2020.05.22 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4432547 2020.05.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4432548 2020.05.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4432549 2020.05.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4432550 2020.05.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 4432551 2020.05.22 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4432552 2020.05.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4432553 2020.05.22 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4432554 2020.05.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4432555 2020.05.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4432556 2020.05.22 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4432622 2020.05.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4432577 2020.05.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4432578 2020.05.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4432579 2020.05.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4432580 2020.05.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4432581 2020.05.20 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4432582 2020.05.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4432583 2020.05.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4432584 2020.05.20 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 4432585 2020.05.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4432586 2020.05.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4432587 2020.05.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4432588 2020.05.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4432589 2020.05.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4432590 2020.05.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4403102 2020.05.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4403103 2020.05.18 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4403104 2020.05.18 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4403105 2020.05.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4403106 2020.05.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4403107 2020.05.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4403108 2020.05.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4403109 2020.05.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4403110 2020.05.18 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4403111 2020.05.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4403112 2020.05.18 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4403113 2020.05.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4403114 2020.05.18 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4403115 2020.05.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4403116 2020.05.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4403117 2020.05.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4403118 2020.05.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4403119 2020.05.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4403120 2020.05.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4403121 2020.05.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4403122 2020.05.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4403123 2020.05.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4403124 2020.05.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4403125 2020.05.18 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4403126 2020.05.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4403127 2020.05.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4403128 2020.05.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4403129 2020.05.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4403130 2020.05.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4403131 2020.05.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4403132 2020.05.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4403133 2020.05.18 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4387980 2020.05.16 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4387992 2020.05.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4387997 2020.05.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4378607 2020.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4378608 2020.05.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4378609 2020.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4378610 2020.05.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4378611 2020.05.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4378612 2020.05.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4378613 2020.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4378614 2020.05.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4378615 2020.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4378616 2020.05.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4378617 2020.05.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4378618 2020.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4378619 2020.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4378620 2020.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4378621 2020.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4378622 2020.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4378623 2020.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4378624 2020.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4378625 2020.05.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4378626 2020.05.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4378627 2020.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4378628 2020.05.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4378629 2020.05.15 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4378630 2020.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4378631 2020.05.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4378632 2020.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4378633 2020.05.15 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4378634 2020.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4378635 2020.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4378636 2020.05.15 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4378637 2020.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4378638 2020.05.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4378639 2020.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4378640 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4378641 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4378642 2020.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4378643 2020.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4378644 2020.05.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4378645 2020.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4378646 2020.05.15 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4378647 2020.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4380779 2020.05.15 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4372543 2020.05.14 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4372546 2020.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4372548 2020.05.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4370062 2020.05.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4370063 2020.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4370064 2020.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4370065 2020.05.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4370066 2020.05.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4370067 2020.05.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4370068 2020.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4370069 2020.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4370070 2020.05.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4370071 2020.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4370072 2020.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4370073 2020.05.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4370074 2020.05.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4370075 2020.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4370076 2020.05.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4370077 2020.05.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4370078 2020.05.13 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4370079 2020.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4370080 2020.05.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4370081 2020.05.13 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4370082 2020.05.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4370083 2020.05.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 4370084 2020.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4370085 2020.05.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4370086 2020.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4370087 2020.05.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4370088 2020.05.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4365572 2020.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4365573 2020.05.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4365574 2020.05.12 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4365575 2020.05.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4365576 2020.05.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4365577 2020.05.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 4365578 2020.05.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4365579 2020.05.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4365580 2020.05.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4365581 2020.05.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4365582 2020.05.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4365583 2020.05.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4365584 2020.05.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 4365585 2020.05.12 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4365586 2020.05.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4365587 2020.05.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4365588 2020.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4365589 2020.05.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4365590 2020.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4365591 2020.05.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4365596 2020.05.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4365597 2020.05.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4365598 2020.05.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4365599 2020.05.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4365600 2020.05.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4365601 2020.05.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4365602 2020.05.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4365603 2020.05.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4365604 2020.05.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4365605 2020.05.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4365606 2020.05.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4365607 2020.05.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4365787 2020.05.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4374228 2020.05.12 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4359799 2020.05.11 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4363527 2020.05.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4345988 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4345989 2020.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4345990 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4345991 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 4345992 2020.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4345993 2020.05.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 4345994 2020.05.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4345995 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4345996 2020.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 4345997 2020.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4345998 2020.05.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4345999 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4346000 2020.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4346001 2020.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4346002 2020.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4346003 2020.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4346004 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4346005 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 4346007 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4346008 2020.05.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4346009 2020.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4346010 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4346011 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4346012 2020.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4346013 2020.05.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4346014 2020.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4346015 2020.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4346016 2020.05.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4346017 2020.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4329539 2020.05.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 4329540 2020.05.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4329541 2020.05.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4329542 2020.05.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4329543 2020.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4329544 2020.05.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4329545 2020.05.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4329546 2020.05.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4329547 2020.05.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4329548 2020.05.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4329549 2020.05.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4329550 2020.05.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4329551 2020.05.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4329552 2020.05.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4329553 2020.05.07 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4329554 2020.05.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4329555 2020.05.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4329556 2020.05.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4329557 2020.05.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4329558 2020.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4329559 2020.05.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4329560 2020.05.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4329561 2020.05.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4329562 2020.05.07 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4329563 2020.05.07 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4323442 2020.05.06 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4323443 2020.05.06 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4323444 2020.05.06 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4317926 2020.05.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4318202 2020.05.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4318203 2020.05.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4318204 2020.05.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4318205 2020.05.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4318206 2020.05.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4318207 2020.05.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4318208 2020.05.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4318209 2020.05.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4318210 2020.05.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4318211 2020.05.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4318212 2020.05.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4318213 2020.05.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4318214 2020.05.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4318215 2020.05.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4318216 2020.05.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4318217 2020.05.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4318218 2020.05.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4318219 2020.05.05 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4318220 2020.05.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4318221 2020.05.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4318222 2020.05.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4318223 2020.05.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4318224 2020.05.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4318225 2020.05.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4318226 2020.05.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4318227 2020.05.05 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4311830 2020.05.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4311831 2020.05.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4311832 2020.05.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4311833 2020.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4311834 2020.05.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4311835 2020.05.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4311836 2020.05.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4311837 2020.05.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4311838 2020.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4311839 2020.05.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4311840 2020.05.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4311841 2020.05.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4311842 2020.05.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4311843 2020.05.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4311844 2020.05.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4311845 2020.05.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4311848 2020.05.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4311849 2020.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4311850 2020.05.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4311851 2020.05.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 4311852 2020.05.04 mapa