Pełna lista obserwacji drużyny

Mirosław Nowicki : Mirosław Nowicki


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 4661444 2020.07.30 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4655588 2020.07.28 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 5 4655586 2020.07.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4655587 2020.07.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4655584 2020.07.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4655585 2020.07.28 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4655446 2020.07.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4653888 2020.07.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 4653887 2020.07.27 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4653889 2020.07.27 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4653886 2020.07.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4653885 2020.07.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4653884 2020.07.27 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4654914 2020.07.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4654915 2020.07.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4654916 2020.07.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 4654917 2020.07.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4654918 2020.07.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4654919 2020.07.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4654920 2020.07.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4654921 2020.07.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4654922 2020.07.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4654925 2020.07.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4654926 2020.07.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4654927 2020.07.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4654928 2020.07.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4654929 2020.07.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4654930 2020.07.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4654931 2020.07.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4654932 2020.07.27 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4654933 2020.07.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4654934 2020.07.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4654935 2020.07.27 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4654936 2020.07.27 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4654937 2020.07.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4654938 2020.07.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4654939 2020.07.27 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4654940 2020.07.27 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 4654941 2020.07.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4654942 2020.07.27 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 10 4647792 2020.07.24 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 4647789 2020.07.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4646592 2020.07.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4646593 2020.07.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4646594 2020.07.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4646595 2020.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4646596 2020.07.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4646597 2020.07.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4646598 2020.07.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4646599 2020.07.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4646600 2020.07.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4646602 2020.07.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4646603 2020.07.23 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4646604 2020.07.23 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4634730 2020.07.19 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4634500 2020.07.19 mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 4634499 2020.07.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4628912 2020.07.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4628911 2020.07.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4628910 2020.07.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4628909 2020.07.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4628908 2020.07.17 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4628907 2020.07.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4628480 2020.07.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4628478 2020.07.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4628479 2020.07.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4628477 2020.07.17 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4628476 2020.07.17 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4631519 2020.07.17 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4628443 2020.07.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4628444 2020.07.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4628445 2020.07.16 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4628446 2020.07.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4628454 2020.07.16 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4628455 2020.07.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4628457 2020.07.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4628459 2020.07.16 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4628462 2020.07.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4628465 2020.07.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4625135 2020.07.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4625137 2020.07.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4625136 2020.07.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4625138 2020.07.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4625134 2020.07.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4625633 2020.07.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 42 4625949 2020.07.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4625950 2020.07.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4625951 2020.07.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4625952 2020.07.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4625953 2020.07.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4625975 2020.07.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4625976 2020.07.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4625977 2020.07.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4625978 2020.07.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4625979 2020.07.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4625980 2020.07.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4625981 2020.07.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4625982 2020.07.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4625985 2020.07.15 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4625986 2020.07.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4625987 2020.07.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4625988 2020.07.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4625989 2020.07.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4625990 2020.07.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4625991 2020.07.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4625992 2020.07.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4625993 2020.07.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4625994 2020.07.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4625995 2020.07.15 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4625996 2020.07.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4625997 2020.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4625998 2020.07.15 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4625999 2020.07.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4626000 2020.07.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4627056 2020.07.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4622694 2020.07.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4622692 2020.07.14 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4622693 2020.07.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4619943 2020.07.13 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4619941 2020.07.13 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4619940 2020.07.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4619149 2020.07.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4619150 2020.07.13 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 4619151 2020.07.13 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 4619152 2020.07.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4619153 2020.07.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4619944 2020.07.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4619945 2020.07.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4619956 2020.07.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4619957 2020.07.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 4619958 2020.07.13 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4619960 2020.07.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4619961 2020.07.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4619962 2020.07.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4619963 2020.07.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4619964 2020.07.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4619965 2020.07.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4619969 2020.07.13 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4615764 2020.07.12 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 4615765 2020.07.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4615763 2020.07.12 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4615759 2020.07.12 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4632527 2020.07.12 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4615279 2020.07.11 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 4612550 2020.07.11 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4612430 2020.07.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4612431 2020.07.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4612413 2020.07.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4612412 2020.07.11 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4612410 2020.07.11 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 4612411 2020.07.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4612273 2020.07.11 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4606505 2020.07.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4606504 2020.07.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4606503 2020.07.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4606502 2020.07.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4606501 2020.07.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4606507 2020.07.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4604359 2020.07.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4604360 2020.07.08 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 28 4604361 2020.07.08 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 5 4604362 2020.07.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4604363 2020.07.08 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 4604364 2020.07.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4604365 2020.07.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4604366 2020.07.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4604367 2020.07.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4604368 2020.07.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 4604369 2020.07.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4604370 2020.07.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4604371 2020.07.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4604372 2020.07.08 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4604373 2020.07.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4604374 2020.07.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4604375 2020.07.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 4604376 2020.07.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4604377 2020.07.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4604378 2020.07.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4604379 2020.07.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4604380 2020.07.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4604381 2020.07.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4604382 2020.07.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4604383 2020.07.08 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4604384 2020.07.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4604385 2020.07.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4604386 2020.07.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4604387 2020.07.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4604388 2020.07.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4604389 2020.07.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4604390 2020.07.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4604391 2020.07.08 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 4604580 2020.07.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4607118 2020.07.08 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4603151 2020.07.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4603145 2020.07.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 130 4602081 2020.07.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4602080 2020.07.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4602079 2020.07.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4602078 2020.07.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4602077 2020.07.07 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4602076 2020.07.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4602075 2020.07.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4602074 2020.07.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4602073 2020.07.07 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4602072 2020.07.07 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4602071 2020.07.07 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4602394 2020.07.07 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4602435 2020.07.07 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4599826 2020.07.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4599827 2020.07.06 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4599844 2020.07.06 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 4 4599845 2020.07.06 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4597521 2020.07.05 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4597478 2020.07.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4597411 2020.07.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4597412 2020.07.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4599846 2020.07.05 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4610583 2020.07.05 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4586816 2020.07.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4587855 2020.07.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4587823 2020.07.01 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 4587854 2020.07.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4587852 2020.07.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4587853 2020.07.01 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4586424 2020.07.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 4586423 2020.07.01 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4586422 2020.07.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4587856 2020.07.01 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4587857 2020.07.01 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4587858 2020.07.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4587859 2020.07.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4587860 2020.07.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 4587861 2020.07.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4587862 2020.07.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4587863 2020.07.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4587864 2020.07.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4587865 2020.07.01 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4587866 2020.07.01 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4587867 2020.07.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4587868 2020.07.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4587869 2020.07.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4587870 2020.07.01 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4587871 2020.07.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4587872 2020.07.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4587873 2020.07.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4587874 2020.07.01 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4587875 2020.07.01 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4587876 2020.07.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 4587877 2020.07.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4587878 2020.07.01 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4587879 2020.07.01 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4587880 2020.07.01 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4578459 2020.06.28 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4578458 2020.06.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4578460 2020.06.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4577290 2020.06.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4577289 2020.06.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4577288 2020.06.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4577287 2020.06.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4577284 2020.06.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4577286 2020.06.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4577285 2020.06.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4577283 2020.06.28 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4578898 2020.06.28 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4574663 2020.06.27 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4573104 2020.06.27 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4573102 2020.06.27 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4573100 2020.06.27 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4573101 2020.06.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4573099 2020.06.27 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4573098 2020.06.27 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4573096 2020.06.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4573097 2020.06.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4573095 2020.06.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4573662 2020.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4573665 2020.06.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4573671 2020.06.27 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4573674 2020.06.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4573675 2020.06.27 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4573677 2020.06.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4573678 2020.06.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4573679 2020.06.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4573682 2020.06.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4573683 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4573684 2020.06.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4573685 2020.06.27 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4573686 2020.06.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4573687 2020.06.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 8 4573688 2020.06.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4573689 2020.06.27 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4573691 2020.06.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4573694 2020.06.27 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4570535 2020.06.26 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4570041 2020.06.26 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4570035 2020.06.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4573520 2020.06.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4573537 2020.06.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4573538 2020.06.26 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4573554 2020.06.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4573555 2020.06.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4573557 2020.06.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4573558 2020.06.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4573560 2020.06.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4573605 2020.06.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4573617 2020.06.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4573618 2020.06.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4573619 2020.06.26 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4573626 2020.06.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4573643 2020.06.26 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 4567757 2020.06.25 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4567755 2020.06.25 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 3 4567756 2020.06.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4567753 2020.06.25 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4567751 2020.06.25 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 3 4567750 2020.06.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4567424 2020.06.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4567423 2020.06.25 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 4567422 2020.06.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4567420 2020.06.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4567421 2020.06.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4567419 2020.06.25 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 4567418 2020.06.25 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 4568652 2020.06.25 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4568683 2020.06.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 4565647 2020.06.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4565648 2020.06.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4565645 2020.06.24 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4565644 2020.06.24 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 4565712 2020.06.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4565713 2020.06.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4565714 2020.06.24 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4565715 2020.06.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4565716 2020.06.24 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4565717 2020.06.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4565865 2020.06.24 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4565866 2020.06.24 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 3 4565867 2020.06.24 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4565868 2020.06.24 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4565869 2020.06.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4563053 2020.06.23 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4563052 2020.06.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4563051 2020.06.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4563050 2020.06.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4563054 2020.06.23 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4563049 2020.06.23 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4563046 2020.06.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4563048 2020.06.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4563043 2020.06.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4563044 2020.06.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4563045 2020.06.23 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4563040 2020.06.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 4563041 2020.06.23 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 4563088 2020.06.23 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4563143 2020.06.23 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4563167 2020.06.23 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4563374 2020.06.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4563375 2020.06.23 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4563376 2020.06.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4559819 2020.06.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4559820 2020.06.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4559807 2020.06.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4559806 2020.06.22 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4559805 2020.06.22 mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 4555659 2020.06.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4538513 2020.06.15 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4538512 2020.06.15 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4540201 2020.06.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 4540202 2020.06.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 30 4540203 2020.06.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4540204 2020.06.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4540205 2020.06.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4540206 2020.06.15 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 4540207 2020.06.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4530364 2020.06.14 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4530363 2020.06.14 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4519162 2020.06.12 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4513628 2020.06.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4513629 2020.06.11 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4513630 2020.06.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4513631 2020.06.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4513632 2020.06.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4513633 2020.06.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4513634 2020.06.11 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4513635 2020.06.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4503457 2020.06.07 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 20 4503458 2020.06.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4503459 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4503460 2020.06.07 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4503461 2020.06.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4503462 2020.06.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4503463 2020.06.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4503464 2020.06.07 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 10 4503465 2020.06.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4503476 2020.06.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4503477 2020.06.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4503478 2020.06.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4503479 2020.06.07 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 4 4503480 2020.06.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4503535 2020.06.07 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 4503545 2020.06.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4503546 2020.06.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4503547 2020.06.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4503554 2020.06.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4503555 2020.06.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4503556 2020.06.07 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4503557 2020.06.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4503558 2020.06.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4503559 2020.06.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4503560 2020.06.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4503561 2020.06.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4503562 2020.06.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4503563 2020.06.07 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 4503564 2020.06.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4503565 2020.06.07 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 4503566 2020.06.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4503567 2020.06.07 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4503568 2020.06.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4503569 2020.06.07 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4503570 2020.06.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4503571 2020.06.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4503606 2020.06.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4503607 2020.06.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4503608 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4503609 2020.06.07 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 4503624 2020.06.07 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4503625 2020.06.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4503626 2020.06.07 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 4503628 2020.06.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4503629 2020.06.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4503633 2020.06.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4503634 2020.06.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4503635 2020.06.07 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4503637 2020.06.07 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4503638 2020.06.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4503639 2020.06.07 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4503640 2020.06.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4503641 2020.06.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4487670 2020.06.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4487671 2020.06.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4487672 2020.06.05 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4487673 2020.06.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4487674 2020.06.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4487675 2020.06.05 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4487676 2020.06.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4487677 2020.06.05 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4487679 2020.06.05 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4487681 2020.06.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4487687 2020.06.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4487690 2020.06.05 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4487693 2020.06.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4487705 2020.06.05 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4487706 2020.06.05 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 9 4487708 2020.06.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4487733 2020.06.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4487734 2020.06.05 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 4486834 2020.06.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4489023 2020.06.04 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4477946 2020.06.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4477947 2020.06.03 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4474582 2020.06.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4477937 2020.06.02 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4477948 2020.06.02 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4477950 2020.06.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4477951 2020.06.02 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4474281 2020.06.01 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 3 4455189 2020.05.29 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4455192 2020.05.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4455193 2020.05.29 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4455194 2020.05.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4455195 2020.05.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4455196 2020.05.29 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4455203 2020.05.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4455204 2020.05.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4455205 2020.05.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4455206 2020.05.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4455207 2020.05.29 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4455208 2020.05.29 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4455209 2020.05.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4455210 2020.05.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4455211 2020.05.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4455212 2020.05.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4455213 2020.05.29 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4449921 2020.05.28 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4445967 2020.05.27 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4445968 2020.05.27 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4445969 2020.05.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4445990 2020.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4445991 2020.05.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4427159 2020.05.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4427209 2020.05.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 4427211 2020.05.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 4427215 2020.05.23 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4427218 2020.05.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4427220 2020.05.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4427221 2020.05.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4427222 2020.05.23 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4427223 2020.05.23 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4427225 2020.05.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4427226 2020.05.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4427227 2020.05.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4427228 2020.05.23 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 4427317 2020.05.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4427324 2020.05.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4427327 2020.05.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 10 4427336 2020.05.23 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4427340 2020.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4427343 2020.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4427348 2020.05.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4427351 2020.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4427353 2020.05.23 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4427356 2020.05.23 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4427360 2020.05.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4427398 2020.05.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4427402 2020.05.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4427413 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4417137 2020.05.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4417138 2020.05.21 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4417139 2020.05.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4417140 2020.05.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4417141 2020.05.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4417142 2020.05.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4417143 2020.05.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4417144 2020.05.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4417145 2020.05.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4417146 2020.05.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4417147 2020.05.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4417148 2020.05.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4417149 2020.05.21 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4417150 2020.05.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4417151 2020.05.21 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4417152 2020.05.21 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4417153 2020.05.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4417154 2020.05.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4417155 2020.05.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4417156 2020.05.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4417157 2020.05.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4417158 2020.05.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4417159 2020.05.21 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 4417160 2020.05.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4417161 2020.05.21 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4417162 2020.05.21 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4417163 2020.05.21 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4417164 2020.05.21 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4417165 2020.05.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4417166 2020.05.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4417170 2020.05.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4417172 2020.05.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4417174 2020.05.21 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4417199 2020.05.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4417201 2020.05.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4417203 2020.05.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4417204 2020.05.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4417206 2020.05.21 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4417213 2020.05.21 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4406029 2020.05.19 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4406030 2020.05.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4406031 2020.05.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4406032 2020.05.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 4406033 2020.05.19 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4406038 2020.05.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4406039 2020.05.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4406040 2020.05.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4406041 2020.05.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4406042 2020.05.19 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4406043 2020.05.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4406082 2020.05.19 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 4406092 2020.05.19 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4406093 2020.05.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4406095 2020.05.19 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4406096 2020.05.19 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4406098 2020.05.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4406099 2020.05.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4406100 2020.05.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4406101 2020.05.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4406103 2020.05.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4406105 2020.05.19 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 4406106 2020.05.19 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 4406107 2020.05.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4406132 2020.05.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4406166 2020.05.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4406167 2020.05.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4406168 2020.05.19 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4406169 2020.05.19 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4406170 2020.05.19 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4406173 2020.05.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4406174 2020.05.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4406175 2020.05.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4406176 2020.05.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4406177 2020.05.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4406178 2020.05.19 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4406179 2020.05.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4406180 2020.05.19 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4406181 2020.05.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4406182 2020.05.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4406183 2020.05.19 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 4 4406184 2020.05.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4406186 2020.05.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4406187 2020.05.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4406188 2020.05.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4406189 2020.05.19 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4406190 2020.05.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4406191 2020.05.19 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4406192 2020.05.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4406208 2020.05.19 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4406209 2020.05.19 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4406210 2020.05.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4406212 2020.05.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4406213 2020.05.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4406214 2020.05.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4406282 2020.05.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4389743 2020.05.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4389742 2020.05.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4389741 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4391332 2020.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4391345 2020.05.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4391395 2020.05.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4391396 2020.05.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4391397 2020.05.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4391398 2020.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4391399 2020.05.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4391400 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4391413 2020.05.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4391414 2020.05.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4391418 2020.05.17 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4391435 2020.05.17 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4391480 2020.05.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4391483 2020.05.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4391484 2020.05.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4391485 2020.05.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4391487 2020.05.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4391488 2020.05.17 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4391489 2020.05.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4391490 2020.05.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4391491 2020.05.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4391497 2020.05.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4391541 2020.05.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4391543 2020.05.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4391544 2020.05.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4391546 2020.05.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4391548 2020.05.17 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4391550 2020.05.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4391552 2020.05.17 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4394714 2020.05.17 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4383715 2020.05.16 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4371143 2020.05.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4363342 2020.05.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4363343 2020.05.12 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4364790 2020.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4364791 2020.05.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4364792 2020.05.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4364793 2020.05.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4364794 2020.05.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4364795 2020.05.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4364796 2020.05.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4364797 2020.05.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4364809 2020.05.12 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 4364810 2020.05.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4364811 2020.05.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4364813 2020.05.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4364814 2020.05.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4364815 2020.05.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4364816 2020.05.12 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4364817 2020.05.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4364819 2020.05.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4364820 2020.05.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4364821 2020.05.12 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4364822 2020.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4364823 2020.05.12 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4364825 2020.05.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4364826 2020.05.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4364829 2020.05.12 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4364834 2020.05.12 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4364836 2020.05.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4364982 2020.05.12 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4365036 2020.05.12 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4365076 2020.05.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4360633 2020.05.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 4360644 2020.05.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 4360645 2020.05.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4360643 2020.05.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4361082 2020.05.11 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 4360641 2020.05.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 4360642 2020.05.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4360632 2020.05.11 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4360475 2020.05.11 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 4 4360479 2020.05.11 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4360480 2020.05.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4360489 2020.05.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4360490 2020.05.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4360491 2020.05.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4360492 2020.05.11 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4360493 2020.05.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4360494 2020.05.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4360521 2020.05.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4360522 2020.05.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4360523 2020.05.11 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4360524 2020.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4360525 2020.05.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4360528 2020.05.11 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4360529 2020.05.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4360539 2020.05.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4360542 2020.05.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4360545 2020.05.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4360568 2020.05.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4360581 2020.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4360587 2020.05.11 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4360591 2020.05.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4360594 2020.05.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4360595 2020.05.11 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4360610 2020.05.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4360612 2020.05.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4360614 2020.05.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4360615 2020.05.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4360696 2020.05.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4360697 2020.05.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4360698 2020.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4360699 2020.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4360700 2020.05.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4360701 2020.05.11 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4360703 2020.05.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4360704 2020.05.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 80 4360705 2020.05.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4360706 2020.05.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4360707 2020.05.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4360708 2020.05.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4360712 2020.05.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4360715 2020.05.11 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4360719 2020.05.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4360721 2020.05.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4360723 2020.05.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4360740 2020.05.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4360742 2020.05.11 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4347068 2020.05.10 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4360747 2020.05.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4360749 2020.05.10 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4360752 2020.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4360753 2020.05.10 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 4360754 2020.05.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4360755 2020.05.10 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4360756 2020.05.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4360757 2020.05.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4360759 2020.05.10 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4361009 2020.05.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4361010 2020.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 4361013 2020.05.10 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4361014 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4361015 2020.05.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4361016 2020.05.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4361017 2020.05.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 4361023 2020.05.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4361027 2020.05.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4363351 2020.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4339237 2020.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4339236 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4339235 2020.05.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4339234 2020.05.09 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4339172 2020.05.09 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4337955 2020.05.09 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4340255 2020.05.09 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 4342749 2020.05.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4342754 2020.05.09 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4342765 2020.05.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4342767 2020.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4342828 2020.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4342832 2020.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4342867 2020.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4342880 2020.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4342882 2020.05.09 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4342942 2020.05.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4342962 2020.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4342965 2020.05.09 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4342966 2020.05.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4342968 2020.05.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4342970 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4342971 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4342974 2020.05.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4342986 2020.05.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4342988 2020.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4342990 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4342991 2020.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4342993 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 8 4343003 2020.05.09 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 4357410 2020.05.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4332406 2020.05.08 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 4332407 2020.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4334257 2020.05.08 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4334258 2020.05.08 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 4334259 2020.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4334260 2020.05.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4334261 2020.05.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4334262 2020.05.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4334263 2020.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4334279 2020.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 4334280 2020.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4334281 2020.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 4334282 2020.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4334283 2020.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4334284 2020.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4334285 2020.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4334286 2020.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4334287 2020.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4334288 2020.05.08 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4334289 2020.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4334318 2020.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4334321 2020.05.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4334323 2020.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4334325 2020.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4334327 2020.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 4334329 2020.05.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4334380 2020.05.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4334421 2020.05.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4334448 2020.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4334451 2020.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4334453 2020.05.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4334481 2020.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4334482 2020.05.08 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4334483 2020.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4334484 2020.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4334485 2020.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4334488 2020.05.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4334490 2020.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4334491 2020.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4334493 2020.05.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4334497 2020.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4334503 2020.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 4334557 2020.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4334559 2020.05.08 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4334560 2020.05.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4334847 2020.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4334868 2020.05.08 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 4329589 2020.05.07 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4329590 2020.05.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4329591 2020.05.07 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 4329592 2020.05.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4329593 2020.05.07 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4329595 2020.05.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4329596 2020.05.07 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4329597 2020.05.07 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4329599 2020.05.07 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 4 4329623 2020.05.07 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4329675 2020.05.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4329679 2020.05.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4329682 2020.05.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4329685 2020.05.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4329686 2020.05.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4329688 2020.05.07 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4329689 2020.05.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4329706 2020.05.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4329708 2020.05.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4329712 2020.05.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4329714 2020.05.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4314328 2020.05.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4314345 2020.05.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4314346 2020.05.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4314347 2020.05.04 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4314348 2020.05.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4314349 2020.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4314351 2020.05.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4314352 2020.05.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4314353 2020.05.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 4314395 2020.05.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4314396 2020.05.04 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4300900 2020.05.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4300901 2020.05.02 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4300902 2020.05.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4300904 2020.05.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4300905 2020.05.02 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4300906 2020.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4300907 2020.05.02 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 5 4280421 2020.05.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4284247 2020.05.01 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4284249 2020.05.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4284256 2020.05.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4284261 2020.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4284263 2020.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4284456 2020.05.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4284457 2020.05.01 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 4284458 2020.05.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4284459 2020.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4284494 2020.05.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 4284496 2020.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4284501 2020.05.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4284536 2020.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 4284555 2020.05.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4271037 2020.04.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4271041 2020.04.29 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4271062 2020.04.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4271065 2020.04.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4271068 2020.04.29 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 4263400 2020.04.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4263401 2020.04.28 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4263402 2020.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4263403 2020.04.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4263404 2020.04.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4263405 2020.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4263406 2020.04.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4263407 2020.04.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4263408 2020.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4263409 2020.04.28 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 4263416 2020.04.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4263417 2020.04.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4263418 2020.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4263419 2020.04.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4263420 2020.04.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4263429 2020.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4263430 2020.04.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4263431 2020.04.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4263432 2020.04.28 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4263433 2020.04.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4263460 2020.04.28 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4246503 2020.04.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4246506 2020.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4246508 2020.04.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4246511 2020.04.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4246532 2020.04.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4246534 2020.04.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4246539 2020.04.26 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 4 4246594 2020.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4246598 2020.04.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4246606 2020.04.26 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4246609 2020.04.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 4246611 2020.04.26 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4246615 2020.04.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4246621 2020.04.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4246622 2020.04.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4246625 2020.04.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4246626 2020.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4246627 2020.04.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4246629 2020.04.26 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 4 4246631 2020.04.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4246636 2020.04.26 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4246638 2020.04.26 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4246642 2020.04.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4246646 2020.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4246648 2020.04.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4246654 2020.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4246662 2020.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4237450 2020.04.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4237452 2020.04.25 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4237453 2020.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4237465 2020.04.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4237491 2020.04.25 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4237494 2020.04.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4237498 2020.04.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4237500 2020.04.25 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4237502 2020.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4237504 2020.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4237626 2020.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 4237627 2020.04.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4237628 2020.04.25 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4237629 2020.04.25 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4237630 2020.04.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4237631 2020.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4229478 2020.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4229479 2020.04.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4229480 2020.04.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4229481 2020.04.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4229482 2020.04.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4229483 2020.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4229484 2020.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4229485 2020.04.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4229486 2020.04.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4229487 2020.04.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4229488 2020.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4229489 2020.04.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4229490 2020.04.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4229491 2020.04.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4229492 2020.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4229493 2020.04.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4229494 2020.04.24 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4229495 2020.04.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 4229496 2020.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4229497 2020.04.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4229498 2020.04.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4229499 2020.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4229500 2020.04.24 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4229501 2020.04.24 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4229502 2020.04.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4229503 2020.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4229504 2020.04.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4229505 2020.04.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4229506 2020.04.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4229507 2020.04.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4229508 2020.04.24 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4229509 2020.04.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4229510 2020.04.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4229511 2020.04.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4229512 2020.04.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4229513 2020.04.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4215406 2020.04.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4215407 2020.04.22 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4215408 2020.04.22 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4215424 2020.04.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4215425 2020.04.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4215426 2020.04.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4215427 2020.04.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4215429 2020.04.22 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 4215430 2020.04.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4215432 2020.04.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4215433 2020.04.22 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4215435 2020.04.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4215438 2020.04.22 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4215441 2020.04.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4215443 2020.04.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4215445 2020.04.22 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 4215449 2020.04.22 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4215451 2020.04.22 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4215455 2020.04.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4215459 2020.04.22 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4215466 2020.04.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4215470 2020.04.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4215475 2020.04.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4215481 2020.04.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4215692 2020.04.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4215707 2020.04.22 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4215709 2020.04.22 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4215712 2020.04.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4215740 2020.04.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4215744 2020.04.22 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4215754 2020.04.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4215756 2020.04.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4215757 2020.04.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4215761 2020.04.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4215764 2020.04.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4215766 2020.04.22 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4216064 2020.04.22 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4201001 2020.04.20 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4201003 2020.04.20 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4201010 2020.04.20 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4201016 2020.04.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4201022 2020.04.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 4201040 2020.04.20 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4201061 2020.04.20 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4201062 2020.04.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4201063 2020.04.20 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 4201067 2020.04.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 4201068 2020.04.20 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4201100 2020.04.20 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 4201101 2020.04.20 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 4201102 2020.04.20 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 3 4201104 2020.04.20 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 4201105 2020.04.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4201106 2020.04.20 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4201107 2020.04.20 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 4201108 2020.04.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4201110 2020.04.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4201112 2020.04.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4201145 2020.04.20 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 20 4201188 2020.04.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4201190 2020.04.20 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4201227 2020.04.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4201230 2020.04.20 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 4201232 2020.04.20 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4201233 2020.04.20 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 4201255 2020.04.20 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4201296 2020.04.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4201305 2020.04.20 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 30 4201309 2020.04.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4201321 2020.04.20 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4201323 2020.04.20 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4201326 2020.04.20 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4201372 2020.04.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4191161 2020.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4191952 2020.04.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4191953 2020.04.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 4191954 2020.04.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4191955 2020.04.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4191956 2020.04.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4191957 2020.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4191958 2020.04.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4191959 2020.04.19 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4191960 2020.04.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4191961 2020.04.19 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4191962 2020.04.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4191963 2020.04.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4191964 2020.04.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4191965 2020.04.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4191966 2020.04.19 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4191967 2020.04.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4191968 2020.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4191969 2020.04.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4191970 2020.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4191971 2020.04.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4191972 2020.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4191973 2020.04.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4191974 2020.04.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4191975 2020.04.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4191976 2020.04.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4191977 2020.04.19 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4191978 2020.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4191979 2020.04.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4191980 2020.04.19 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4191981 2020.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4191982 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4191983 2020.04.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4191984 2020.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4191985 2020.04.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4191986 2020.04.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4191987 2020.04.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4191988 2020.04.19 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4191989 2020.04.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4191990 2020.04.19 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4191991 2020.04.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 4191992 2020.04.19 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4191993 2020.04.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4191994 2020.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4191995 2020.04.19 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4191996 2020.04.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4191997 2020.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4192458 2020.04.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4192461 2020.04.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4192463 2020.04.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4192464 2020.04.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 15 4192466 2020.04.19 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 4192469 2020.04.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4192470 2020.04.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4192471 2020.04.19 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4192472 2020.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 330 4192483 2020.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4192525 2020.04.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4192565 2020.04.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4192567 2020.04.19 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4178182 2020.04.17 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4169388 2020.04.15 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4169394 2020.04.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4169404 2020.04.15 mapa