Pełna lista obserwacji drużyny

Mirosław Nowicki : Mirosław Nowicki


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4954117 2020.11.28 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 3 4954118 2020.11.28 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4954119 2020.11.28 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4954120 2020.11.28 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4954512 2020.11.28 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4954513 2020.11.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4954514 2020.11.28 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 20 4954515 2020.11.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4954516 2020.11.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4954517 2020.11.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4954518 2020.11.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4954519 2020.11.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 500 4954520 2020.11.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4954521 2020.11.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4954522 2020.11.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4954523 2020.11.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4954524 2020.11.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4954525 2020.11.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4954527 2020.11.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 4954528 2020.11.28 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4954529 2020.11.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4954530 2020.11.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4954531 2020.11.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4954532 2020.11.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4954533 2020.11.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4954534 2020.11.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4954535 2020.11.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4954536 2020.11.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4954537 2020.11.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4950352 2020.11.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4951174 2020.11.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4951175 2020.11.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4951176 2020.11.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4951178 2020.11.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4951179 2020.11.27 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4951180 2020.11.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4951181 2020.11.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4951182 2020.11.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4951183 2020.11.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4951184 2020.11.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4951185 2020.11.27 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4951186 2020.11.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4951187 2020.11.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4951188 2020.11.27 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 4951189 2020.11.27 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4951190 2020.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4951191 2020.11.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4951192 2020.11.27 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4951193 2020.11.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4951194 2020.11.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4951195 2020.11.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4951196 2020.11.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4951197 2020.11.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4951198 2020.11.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4951199 2020.11.27 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 9 4948292 2020.11.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4948293 2020.11.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4948294 2020.11.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4948295 2020.11.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4948296 2020.11.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4948297 2020.11.25 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 10 4948298 2020.11.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 4948299 2020.11.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4948300 2020.11.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 4948301 2020.11.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4948302 2020.11.25 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4948303 2020.11.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4948304 2020.11.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4948305 2020.11.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4948306 2020.11.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4948307 2020.11.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4948308 2020.11.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4948309 2020.11.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 4948310 2020.11.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4948314 2020.11.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4948351 2020.11.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4948352 2020.11.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 4948353 2020.11.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4948356 2020.11.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4939995 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 4939996 2020.11.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4939997 2020.11.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4939998 2020.11.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4939999 2020.11.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4940000 2020.11.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 4940001 2020.11.22 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4940003 2020.11.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4940004 2020.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 45 4940005 2020.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4940006 2020.11.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4940007 2020.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4940008 2020.11.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4940009 2020.11.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4940010 2020.11.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 4940043 2020.11.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4940044 2020.11.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4940046 2020.11.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4940047 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4940048 2020.11.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4941218 2020.11.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4931434 2020.11.19 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4928334 2020.11.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4928335 2020.11.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4928336 2020.11.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 4928337 2020.11.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4928338 2020.11.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4928339 2020.11.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4928340 2020.11.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4928341 2020.11.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4928342 2020.11.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4928343 2020.11.16 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4915320 2020.11.13 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 4915321 2020.11.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4916214 2020.11.13 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 4916215 2020.11.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4916216 2020.11.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4916217 2020.11.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4916218 2020.11.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4916219 2020.11.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4916221 2020.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4916222 2020.11.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4916223 2020.11.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4916224 2020.11.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4916225 2020.11.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4916226 2020.11.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4916227 2020.11.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4916228 2020.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4916229 2020.11.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4916230 2020.11.13 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 4916231 2020.11.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4916232 2020.11.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4916233 2020.11.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 4916234 2020.11.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 4916235 2020.11.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4916237 2020.11.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4916238 2020.11.13 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4911737 2020.11.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4911738 2020.11.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4911739 2020.11.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4911740 2020.11.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4911741 2020.11.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4911742 2020.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 4911743 2020.11.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4911900 2020.11.11 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4905004 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4905005 2020.11.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4905006 2020.11.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 4905007 2020.11.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4905008 2020.11.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4905009 2020.11.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4905010 2020.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4905011 2020.11.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4905012 2020.11.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4905013 2020.11.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4905014 2020.11.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4905015 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4908920 2020.11.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 4908921 2020.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4908922 2020.11.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4908923 2020.11.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4908924 2020.11.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4908925 2020.11.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4908926 2020.11.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4908927 2020.11.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4908928 2020.11.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4908929 2020.11.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4908930 2020.11.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4908931 2020.11.08 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4908932 2020.11.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4908955 2020.11.08 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 4908956 2020.11.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4908957 2020.11.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4908958 2020.11.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4908959 2020.11.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4908960 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4908961 2020.11.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4908962 2020.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4908963 2020.11.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4908964 2020.11.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4908965 2020.11.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 4908966 2020.11.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4908967 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4893688 2020.11.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4893689 2020.11.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4893690 2020.11.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 4893691 2020.11.03 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4893692 2020.11.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4893693 2020.11.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 4893694 2020.11.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4893695 2020.11.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4893696 2020.11.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4893697 2020.11.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4893698 2020.11.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4893699 2020.11.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4893700 2020.11.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4893701 2020.11.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4889452 2020.11.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4889453 2020.11.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4889454 2020.11.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4889455 2020.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4889456 2020.11.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4889457 2020.11.01 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4889458 2020.11.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4889459 2020.11.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4889460 2020.11.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4889461 2020.11.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4889462 2020.11.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 4889463 2020.11.01 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4889464 2020.11.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4889465 2020.11.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4889466 2020.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4883848 2020.10.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4883847 2020.10.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4883846 2020.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 4883844 2020.10.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4883845 2020.10.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 17 4883843 2020.10.31 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4883842 2020.10.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 4883841 2020.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4883840 2020.10.31 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4883838 2020.10.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4883839 2020.10.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4883837 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4883836 2020.10.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4883835 2020.10.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4883834 2020.10.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 4883833 2020.10.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4883831 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4883830 2020.10.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4883829 2020.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4883828 2020.10.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4883827 2020.10.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4883826 2020.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4883824 2020.10.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 4883825 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4883823 2020.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4883822 2020.10.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4883820 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4883819 2020.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4883818 2020.10.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4883821 2020.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4883817 2020.10.31 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4883816 2020.10.31 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4882839 2020.10.31 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4882837 2020.10.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4882838 2020.10.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4875462 2020.10.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4875460 2020.10.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4875463 2020.10.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4875461 2020.10.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4875459 2020.10.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4875458 2020.10.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4875457 2020.10.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4875456 2020.10.26 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4875455 2020.10.26 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 50 4875248 2020.10.26 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4875247 2020.10.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4875246 2020.10.26 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4875018 2020.10.26 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4875017 2020.10.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4875016 2020.10.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4875015 2020.10.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4875013 2020.10.26 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 4875014 2020.10.26 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4871934 2020.10.25 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4871935 2020.10.25 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 4871323 2020.10.25 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4871321 2020.10.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4871322 2020.10.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4871319 2020.10.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 4871320 2020.10.25 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 4871324 2020.10.25 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4871318 2020.10.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4871317 2020.10.25 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4871315 2020.10.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4871316 2020.10.25 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 40 4868461 2020.10.24 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4868460 2020.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4868462 2020.10.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4864869 2020.10.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 70 4864870 2020.10.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 4864871 2020.10.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4864872 2020.10.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4864873 2020.10.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 4864874 2020.10.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 4864875 2020.10.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4864876 2020.10.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4864877 2020.10.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4864878 2020.10.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4864879 2020.10.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4864880 2020.10.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 4864881 2020.10.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 4864882 2020.10.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4864883 2020.10.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4864884 2020.10.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4864885 2020.10.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4864886 2020.10.22 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4864888 2020.10.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4864889 2020.10.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4864890 2020.10.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 4857282 2020.10.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4857283 2020.10.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 4857284 2020.10.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4857285 2020.10.19 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4857286 2020.10.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4857287 2020.10.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4857288 2020.10.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 4857289 2020.10.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4857290 2020.10.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4857291 2020.10.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4857292 2020.10.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4857293 2020.10.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 4857294 2020.10.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4857295 2020.10.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 4857296 2020.10.19 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 4857297 2020.10.19 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 4 4857298 2020.10.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4857299 2020.10.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4857300 2020.10.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4857301 2020.10.19 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4857302 2020.10.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4857303 2020.10.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4857304 2020.10.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4857305 2020.10.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4857306 2020.10.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4857307 2020.10.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4857308 2020.10.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4843239 2020.10.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4843237 2020.10.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4843238 2020.10.13 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4843236 2020.10.13 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 6 4843235 2020.10.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4843234 2020.10.13 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 11 4843233 2020.10.13 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4843232 2020.10.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4843231 2020.10.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4843230 2020.10.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4843229 2020.10.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 4843228 2020.10.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4843226 2020.10.13 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4843227 2020.10.13 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 50 4843224 2020.10.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4843223 2020.10.13 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 4843222 2020.10.13 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4843221 2020.10.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4843220 2020.10.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 4843218 2020.10.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4843219 2020.10.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4843242 2020.10.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 4843243 2020.10.13 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4844093 2020.10.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4844094 2020.10.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4844095 2020.10.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 6 4844096 2020.10.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 61 4842228 2020.10.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 11000 4842229 2020.10.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4842230 2020.10.12 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 20 4842231 2020.10.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4842232 2020.10.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4842233 2020.10.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4842234 2020.10.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4842235 2020.10.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4842236 2020.10.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4842237 2020.10.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4842238 2020.10.12 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4842239 2020.10.12 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4842240 2020.10.12 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4842241 2020.10.12 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4842242 2020.10.12 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 8 4842243 2020.10.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4842244 2020.10.12 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4842245 2020.10.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 4842246 2020.10.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4842247 2020.10.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 4842248 2020.10.12 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 3 4842250 2020.10.12 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 2 4842251 2020.10.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4842252 2020.10.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4842253 2020.10.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4842254 2020.10.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4842255 2020.10.12 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4842256 2020.10.12 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4842257 2020.10.12 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4842258 2020.10.12 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4842259 2020.10.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4842260 2020.10.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4842261 2020.10.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4842262 2020.10.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 4836328 2020.10.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4836326 2020.10.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 4836327 2020.10.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4836324 2020.10.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4836323 2020.10.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4836325 2020.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4836322 2020.10.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4836321 2020.10.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4836320 2020.10.11 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4839261 2020.10.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 65 4839262 2020.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4839263 2020.10.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4839264 2020.10.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4839265 2020.10.11 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 4839266 2020.10.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20000 4839267 2020.10.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 20 4839268 2020.10.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4839269 2020.10.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 4839270 2020.10.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4839271 2020.10.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4839272 2020.10.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 15 4839273 2020.10.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 4839274 2020.10.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4839275 2020.10.11 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 30 4839276 2020.10.11 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 4839277 2020.10.11 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4839278 2020.10.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4839279 2020.10.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4839280 2020.10.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4839281 2020.10.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4839282 2020.10.11 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 4839283 2020.10.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 4839284 2020.10.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4839285 2020.10.11 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4839286 2020.10.11 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 5 4839287 2020.10.11 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4839288 2020.10.11 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4839289 2020.10.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4839312 2020.10.11 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4839393 2020.10.11 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 40 4839394 2020.10.11 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4839395 2020.10.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 4835149 2020.10.10 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4835147 2020.10.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4833119 2020.10.10 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4833120 2020.10.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4833118 2020.10.10 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4833088 2020.10.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4835027 2020.10.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 4835031 2020.10.10 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 4835034 2020.10.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4835036 2020.10.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 4835059 2020.10.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4835067 2020.10.10 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 15 4835071 2020.10.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4835077 2020.10.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4835083 2020.10.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4835086 2020.10.10 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 4835090 2020.10.10 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 7 4835108 2020.10.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4835112 2020.10.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4835145 2020.10.10 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4835146 2020.10.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4835148 2020.10.10 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4835152 2020.10.10 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4835389 2020.10.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4835390 2020.10.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4835391 2020.10.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4835392 2020.10.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4835393 2020.10.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4835394 2020.10.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4835395 2020.10.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 18 4835398 2020.10.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4835399 2020.10.10 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 4835400 2020.10.10 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 8 4835401 2020.10.10 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4835402 2020.10.10 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 4835405 2020.10.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4835408 2020.10.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4835409 2020.10.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 4835411 2020.10.10 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4835480 2020.10.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4830381 2020.10.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4830382 2020.10.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4830379 2020.10.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4830378 2020.10.09 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4830380 2020.10.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4830278 2020.10.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4830276 2020.10.09 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 4830275 2020.10.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 4830277 2020.10.09 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4830274 2020.10.09 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 4830273 2020.10.09 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4830224 2020.10.09 mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 1 4830115 2020.10.09 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4835602 2020.10.09 mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 1 4828470 2020.10.08 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4828124 2020.10.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4829347 2020.10.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4829348 2020.10.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4829349 2020.10.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4829350 2020.10.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4829351 2020.10.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4829352 2020.10.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4829353 2020.10.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4829354 2020.10.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 13 4829355 2020.10.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4829356 2020.10.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4829357 2020.10.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4829358 2020.10.08 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 4829359 2020.10.08 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 21 4829360 2020.10.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4829362 2020.10.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 4 4829363 2020.10.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4829364 2020.10.08 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 4829365 2020.10.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4829366 2020.10.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4829367 2020.10.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4829368 2020.10.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4829369 2020.10.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4829370 2020.10.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4829371 2020.10.08 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4829372 2020.10.08 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4829392 2020.10.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4829393 2020.10.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4829394 2020.10.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4829395 2020.10.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 13 4829396 2020.10.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4829397 2020.10.08 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 4829506 2020.10.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4829507 2020.10.08 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4827278 2020.10.07 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4825890 2020.10.07 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 8 4827573 2020.10.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4827574 2020.10.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4827575 2020.10.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 9 4827576 2020.10.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 4827577 2020.10.07 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4827578 2020.10.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4827579 2020.10.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4827583 2020.10.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4824339 2020.10.06 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4824200 2020.10.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 4823727 2020.10.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4823726 2020.10.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 60 4823725 2020.10.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4823721 2020.10.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4823722 2020.10.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 4823723 2020.10.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4823724 2020.10.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4825396 2020.10.06 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4825397 2020.10.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4825398 2020.10.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 30 4825399 2020.10.06 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4825400 2020.10.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 4825401 2020.10.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4825402 2020.10.06 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4825403 2020.10.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4825404 2020.10.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4825405 2020.10.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4825406 2020.10.06 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 4825407 2020.10.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4825408 2020.10.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4825409 2020.10.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 4825410 2020.10.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4825411 2020.10.06 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4825412 2020.10.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4825413 2020.10.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4825415 2020.10.06 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4825417 2020.10.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4825418 2020.10.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4825419 2020.10.06 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 4825472 2020.10.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4825517 2020.10.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4825519 2020.10.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 4825520 2020.10.06 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 4825521 2020.10.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4825522 2020.10.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4825523 2020.10.06 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 4825524 2020.10.06 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 4825525 2020.10.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4825526 2020.10.06 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4825527 2020.10.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 4825528 2020.10.06 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4825529 2020.10.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4818113 2020.10.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4818114 2020.10.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4818115 2020.10.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4818116 2020.10.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4818117 2020.10.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4818118 2020.10.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4818119 2020.10.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4818120 2020.10.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4818121 2020.10.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4818122 2020.10.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4818123 2020.10.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4818124 2020.10.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4818125 2020.10.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 4818126 2020.10.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4818127 2020.10.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4818128 2020.10.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4818129 2020.10.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4818130 2020.10.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 4818131 2020.10.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 4818132 2020.10.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 4818133 2020.10.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 7 4818134 2020.10.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 4818135 2020.10.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4818136 2020.10.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4818137 2020.10.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4818138 2020.10.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4818139 2020.10.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4818140 2020.10.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4818141 2020.10.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4818142 2020.10.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4818143 2020.10.04 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4818144 2020.10.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4818145 2020.10.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4818146 2020.10.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4816520 2020.10.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4816521 2020.10.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4816522 2020.10.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4816523 2020.10.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4816524 2020.10.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4816525 2020.10.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4816526 2020.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4816527 2020.10.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4816529 2020.10.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4816530 2020.10.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4816531 2020.10.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4816532 2020.10.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4816533 2020.10.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4816534 2020.10.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4816535 2020.10.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4816536 2020.10.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4816537 2020.10.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 25 4816538 2020.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4816539 2020.10.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4816540 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4816541 2020.10.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4816542 2020.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 4816543 2020.10.03 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4816544 2020.10.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4816545 2020.10.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 4816546 2020.10.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4816547 2020.10.03 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 4816548 2020.10.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4816549 2020.10.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4816550 2020.10.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 4816551 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4816552 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4816553 2020.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4816554 2020.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4816555 2020.10.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 4816556 2020.10.03 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 4816558 2020.10.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 15 4816559 2020.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 15 4816560 2020.10.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4816585 2020.10.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4816586 2020.10.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4810373 2020.10.02 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4810372 2020.10.02 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4800619 2020.09.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4800620 2020.09.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4800621 2020.09.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4800622 2020.09.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4800623 2020.09.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 4801072 2020.09.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4801073 2020.09.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4801074 2020.09.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4801075 2020.09.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4801076 2020.09.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4801077 2020.09.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4801078 2020.09.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4801080 2020.09.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4801081 2020.09.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4801082 2020.09.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4801083 2020.09.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4801084 2020.09.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4801085 2020.09.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4801086 2020.09.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4801087 2020.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4801100 2020.09.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4801101 2020.09.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4801102 2020.09.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4801103 2020.09.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4801104 2020.09.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4801106 2020.09.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 150 4801110 2020.09.27 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 4795277 2020.09.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4792637 2020.09.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4792634 2020.09.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4792633 2020.09.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4792632 2020.09.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4792631 2020.09.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4792630 2020.09.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4792635 2020.09.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4792628 2020.09.23 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4792629 2020.09.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4792626 2020.09.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4792624 2020.09.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 4792623 2020.09.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4792620 2020.09.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4792619 2020.09.23 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4792616 2020.09.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4792636 2020.09.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4792627 2020.09.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 4792625 2020.09.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4792621 2020.09.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4792622 2020.09.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4792618 2020.09.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 5 4792617 2020.09.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4792615 2020.09.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4792614 2020.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4792613 2020.09.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4792612 2020.09.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4792611 2020.09.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4792610 2020.09.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4792609 2020.09.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4792608 2020.09.23 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 4792607 2020.09.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4790927 2020.09.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 9 4790928 2020.09.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 4790929 2020.09.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4790931 2020.09.22 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4790934 2020.09.22 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 4790936 2020.09.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 4790937 2020.09.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4790938 2020.09.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4790939 2020.09.22 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 18 4790940 2020.09.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4790942 2020.09.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 4790970 2020.09.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4790971 2020.09.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 130 4790972 2020.09.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4790973 2020.09.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 4790974 2020.09.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 4790975 2020.09.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4790976 2020.09.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4790977 2020.09.22 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4790978 2020.09.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4787324 2020.09.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4787325 2020.09.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4787328 2020.09.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4787330 2020.09.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4787331 2020.09.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4787332 2020.09.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4787333 2020.09.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4787334 2020.09.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 4787335 2020.09.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4787336 2020.09.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4787337 2020.09.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4787338 2020.09.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4787339 2020.09.20 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4787340 2020.09.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4787341 2020.09.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4787342 2020.09.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4787345 2020.09.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4787346 2020.09.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4787347 2020.09.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4787348 2020.09.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4787349 2020.09.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 4787359 2020.09.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4787360 2020.09.20 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 7 4787361 2020.09.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 7 4787663 2020.09.20 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4775734 2020.09.16 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 30 4775735 2020.09.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4775736 2020.09.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4775737 2020.09.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4775741 2020.09.16 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4775745 2020.09.16 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4773089 2020.09.15 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 4773096 2020.09.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4773097 2020.09.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4773098 2020.09.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4773099 2020.09.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4773100 2020.09.15 mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 9 4760015 2020.09.10 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4759820 2020.09.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4759818 2020.09.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4759817 2020.09.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4759816 2020.09.10 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4759819 2020.09.10 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4759815 2020.09.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4759814 2020.09.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4759813 2020.09.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4759812 2020.09.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4759810 2020.09.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4759811 2020.09.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4757619 2020.09.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4757618 2020.09.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4757617 2020.09.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 28 4757526 2020.09.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4757525 2020.09.09 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4756360 2020.09.08 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4755754 2020.09.08 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4755548 2020.09.08 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4755533 2020.09.08 mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 2 4755529 2020.09.08 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4757049 2020.09.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 4757050 2020.09.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4757051 2020.09.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4757052 2020.09.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4757053 2020.09.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4757054 2020.09.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4757055 2020.09.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4757056 2020.09.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4757057 2020.09.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4757058 2020.09.08 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4757059 2020.09.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 50 4757060 2020.09.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4757061 2020.09.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 4757062 2020.09.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4757063 2020.09.08 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4757064 2020.09.08 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 80 4757065 2020.09.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4754795 2020.09.07 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4754794 2020.09.07 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4754793 2020.09.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4754796 2020.09.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4754798 2020.09.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4754799 2020.09.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4751246 2020.09.06 mapa
rzadki żołna, Merops apiaster 1 4750388 2020.09.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4750389 2020.09.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4750478 2020.09.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4750479 2020.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4750480 2020.09.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4750481 2020.09.06 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 4750482 2020.09.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 6 4750483 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 4750484 2020.09.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4750485 2020.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 7 4750486 2020.09.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4750487 2020.09.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4750488 2020.09.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4750489 2020.09.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4750490 2020.09.06 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4750491 2020.09.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4750492 2020.09.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4750493 2020.09.06 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4750494 2020.09.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4750495 2020.09.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 17 4750496 2020.09.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4750497 2020.09.06 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 12 4750498 2020.09.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4750518 2020.09.06 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4750621 2020.09.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4750642 2020.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4749392 2020.09.05 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4749396 2020.09.05 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4749437 2020.09.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4749435 2020.09.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4749436 2020.09.05 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 4749400 2020.09.05 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4749402 2020.09.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4749403 2020.09.05 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4749439 2020.09.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4749440 2020.09.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4745530 2020.09.04 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4745506 2020.09.04 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4745452 2020.09.04 mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 4745453 2020.09.04 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 9 4742426 2020.09.02 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 4742711 2020.09.02 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4742740 2020.09.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4742741 2020.09.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4742742 2020.09.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4742743 2020.09.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4742744 2020.09.02 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4741049 2020.08.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4741050 2020.08.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4741051 2020.08.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4741052 2020.08.31 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4741053 2020.08.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 8 4741054 2020.08.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4741055 2020.08.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4741056 2020.08.31 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4741057 2020.08.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4741058 2020.08.31 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4741059 2020.08.31 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4741060 2020.08.31 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4741061 2020.08.31 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4741062 2020.08.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4741063 2020.08.31 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4736248 2020.08.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 4736250 2020.08.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4736247 2020.08.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 4736249 2020.08.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4736251 2020.08.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4734697 2020.08.30 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4734696 2020.08.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4738783 2020.08.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4738793 2020.08.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4738795 2020.08.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4738796 2020.08.30 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 4738801 2020.08.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4738802 2020.08.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4738803 2020.08.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4738804 2020.08.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4738805 2020.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4738806 2020.08.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 25 4738807 2020.08.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4738808 2020.08.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 15 4738813 2020.08.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4738814 2020.08.30 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4738815 2020.08.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4738816 2020.08.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4738817 2020.08.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4723718 2020.08.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4723720 2020.08.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4723719 2020.08.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4717688 2020.08.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4717689 2020.08.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4717687 2020.08.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4717690 2020.08.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4716674 2020.08.23 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 4716665 2020.08.23 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4716663 2020.08.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4716664 2020.08.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 4719572 2020.08.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4719573 2020.08.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4719580 2020.08.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4719581 2020.08.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4719582 2020.08.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4719583 2020.08.23 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4711048 2020.08.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4711832 2020.08.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4711833 2020.08.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4711834 2020.08.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4711835 2020.08.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4711836 2020.08.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4711837 2020.08.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4711838 2020.08.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4711839 2020.08.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 4711840 2020.08.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4711841 2020.08.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4711842 2020.08.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4711843 2020.08.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4711844 2020.08.21 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4711845 2020.08.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4711846 2020.08.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4711847 2020.08.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4711848 2020.08.21 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4711849 2020.08.21 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4711850 2020.08.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4711851 2020.08.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4711856 2020.08.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4711878 2020.08.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4711879 2020.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4711880 2020.08.21 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4711881 2020.08.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4711882 2020.08.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4711883 2020.08.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4711885 2020.08.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4711887 2020.08.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 4711909 2020.08.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4711910 2020.08.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4711911 2020.08.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4711913 2020.08.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4711914 2020.08.21 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4711915 2020.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4711916 2020.08.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4711917 2020.08.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4711918 2020.08.21 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4711919 2020.08.21 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4711920 2020.08.21 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4711921 2020.08.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 15 4711943 2020.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4711944 2020.08.21 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4711945 2020.08.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4711946 2020.08.21 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4704025 2020.08.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4707354 2020.08.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 4707377 2020.08.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4707378 2020.08.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4707379 2020.08.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4707380 2020.08.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4707381 2020.08.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 4707382 2020.08.18 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4707383 2020.08.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4707384 2020.08.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4702504 2020.08.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4702503 2020.08.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4702500 2020.08.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4702501 2020.08.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4702502 2020.08.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4702498 2020.08.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4702499 2020.08.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4702496 2020.08.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4702497 2020.08.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4702495 2020.08.17 mapa
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 4702745 2020.08.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4698877 2020.08.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4698876 2020.08.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4698767 2020.08.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 4698765 2020.08.16 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 5 4698766 2020.08.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4699305 2020.08.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4700412 2020.08.16 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4700413 2020.08.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4700414 2020.08.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4700415 2020.08.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4700416 2020.08.16 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4700417 2020.08.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4700418 2020.08.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4700419 2020.08.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4700420 2020.08.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4700421 2020.08.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4700422 2020.08.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4700423 2020.08.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4700473 2020.08.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4700474 2020.08.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 80 4700475 2020.08.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4700476 2020.08.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4700477 2020.08.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1200 4700478 2020.08.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4700479 2020.08.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4700480 2020.08.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4695927 2020.08.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4695926 2020.08.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4695921 2020.08.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4695924 2020.08.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4695928 2020.08.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4695923 2020.08.15 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4695920 2020.08.15 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 4695922 2020.08.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4695925 2020.08.15 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4695761 2020.08.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4695760 2020.08.15 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4695759 2020.08.15 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 4697910 2020.08.15 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4697911 2020.08.15 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 4697748 2020.08.15 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4697803 2020.08.15 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4697837 2020.08.15 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4697846 2020.08.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4697905 2020.08.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 4697906 2020.08.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4697907 2020.08.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4697908 2020.08.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4697916 2020.08.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4694025 2020.08.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4694024 2020.08.14 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4693511 2020.08.14 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4693510 2020.08.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4694637 2020.08.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4694638 2020.08.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4679323 2020.08.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 7 4679354 2020.08.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4679355 2020.08.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4679356 2020.08.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4679357 2020.08.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4675222 2020.08.06 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4675223 2020.08.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 4675225 2020.08.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4675226 2020.08.06 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4675227 2020.08.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4675228 2020.08.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4675229 2020.08.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4675230 2020.08.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4675231 2020.08.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4675232 2020.08.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4675233 2020.08.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4675234 2020.08.06 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4675235 2020.08.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4675236 2020.08.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4675237 2020.08.06 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4675238 2020.08.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4675239 2020.08.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4675240 2020.08.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4675241 2020.08.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4675242 2020.08.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4675243 2020.08.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4675244 2020.08.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4675248 2020.08.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4675249 2020.08.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4675250 2020.08.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4675251 2020.08.06 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4673174 2020.08.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4675221 2020.08.05 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 4671858 2020.08.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4671859 2020.08.03 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4671860 2020.08.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4671861 2020.08.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4671862 2020.08.03 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4671863 2020.08.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4671864 2020.08.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4671865 2020.08.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4671866 2020.08.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4671867 2020.08.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4671868 2020.08.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4671869 2020.08.03 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 4661444 2020.07.30 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4655588 2020.07.28 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 5 4655586 2020.07.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4655587 2020.07.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4655584 2020.07.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4655585 2020.07.28 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4655446 2020.07.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4653888 2020.07.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 4653887 2020.07.27 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4653889 2020.07.27 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4653886 2020.07.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4653885 2020.07.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4653884 2020.07.27 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4654914 2020.07.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4654915 2020.07.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4654916 2020.07.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 4654917 2020.07.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4654918 2020.07.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4654919 2020.07.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4654920 2020.07.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4654921 2020.07.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4654922 2020.07.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4654925 2020.07.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4654926 2020.07.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4654927 2020.07.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4654928 2020.07.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4654929 2020.07.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4654930 2020.07.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4654931 2020.07.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4654932 2020.07.27 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4654933 2020.07.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4654934 2020.07.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4654935 2020.07.27 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4654936 2020.07.27 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4654937 2020.07.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4654938 2020.07.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4654939 2020.07.27 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4654940 2020.07.27 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 4654941 2020.07.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4654942 2020.07.27 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 10 4647792 2020.07.24 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 4647789 2020.07.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4646592 2020.07.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4646593 2020.07.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4646594 2020.07.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4646595 2020.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4646596 2020.07.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4646597 2020.07.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4646598 2020.07.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4646599 2020.07.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4646600 2020.07.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4646602 2020.07.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4646603 2020.07.23 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4646604 2020.07.23 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4634730 2020.07.19 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4634500 2020.07.19 mapa
bardzo rzadki